JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /36/19/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0334 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Molnár Gyula Mihály igazgató-helyettes Az ellenőrzést végezték: Dr. Csermák Judit számvevő Kisgergely István számvevő Dr. Fónagy Diána számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről sorszáma Függelék: A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzése Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0544 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitűzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése A költségvetési gazdálkodás kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása 55 1

4 4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 61 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú 1. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelőző évhez viszonyított jelentős, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt a feladatok változása indokolta (1 oldal) 5. számú 1. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott programok, célok tervezett és tényleges évi adatairól (1 oldal) 6. számú Dr. Mester László úr, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata polgármestere által adott észrevétel (1 oldal) 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények évi költségvetési a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény évi CLIII. törvény Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Eisztv. az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény Gyvt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Htv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény Kbt. a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Ksztv. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Ötv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Számv. tv. a számvitelről szóló évi C. törvény Szoc. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Rendeletek évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 11/2004. (III. 2.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 9/2005. (III. 1.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 18/2006. (II. 28.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 6/2007. (III. 5.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 14/2007. (V. 2.) számú rendelete a évi zárszámadásról Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet SzMSz Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 25/1995. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról vagyongazdálkodási rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 29/1997. (X. 21.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 3

6 Vhr. Szórövidítések ÁSZ Bababirodalom EU referens e-közigazgatás FEUVE gazdálkodási jogkörök szabályzata GVOP GVOP adatvagyon fejlesztési feladat GVOP közreműködő szervezet GVOP támogatási szerződés HEFOP HEFOP infrastrukturális fejlesztési feladat HEFOP közreműködő szervezet HEFOP támogatási szerződés hosszú távú fejlesztési terv informatikai stratégia 1 informatikai stratégia 2 jegyző az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Állami Számvevőszék Bababirodalom- Modellértékű Integrált Bölcsőde és Szolgáltató Központ európai uniós pályázati referens elektronikus közigazgatás folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az utalványozási, kötelezettségvállalási, és az ellenjegyzési jog gyakorlásának engedélyezéséről, az érvényesítés rendjéről, valamint a megbízási szerződések létrejöttének szabályairól szóló 6/2004. (VII. 1.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás NFT Gazdasági Versenyképesség Operatív Program a GVOP e-essentia Az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellértékű keretrendszerének fejlesztése a IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési szolgáltató Közhasznú Társaság, január 1-től MAG (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ) Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Önkormányzat és a közreműködő szervezet között a GVOP az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának tevékenységének keretében elnyert eessentia fejlesztési feladatra megkötött támogatási szerződés Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program HEFOP társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Bababirodalom-Modellértékű Integrált Bölcsőde és Szolgáltató Központ létrehozása Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok Programiroda HEFOP társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Bababirodalom- Modellértékű Integrált Bölcsőde és Szolgáltató Központ létrehozására kötött támogatási szerződés a Képviselő-testület 677/2004. (VI. 24.) számú határozata a Jövőkép évekre vonatkozó hosszú távú fejlesztési tervről a Képviselő-testület 445/2004. (V. 20.) számú határozata az Önkormányzat évekre szóló Informatikai Fejlesztési Stratégiájáról a Képviselő-testület 302/2007. (IV. 25.) számú határozata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának informatikai stratégiájáról Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának Jegyzője 4

7 Kabinet iroda Képviselő-testület KIOP Koordinációs titkárság Közbeszerzési döntőbizottság lakáskoncepció MÁK NFT Okmányiroda Önkormányzat pályázati szabályzat PEJ Pénzügyi bizottság Pénzügyi iroda PM polgármester Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal SzMSz-e ROP ROP foglalkoztatás fejlesztési feladat ROP közreműködő szervezet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Kabinet Irodája Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete NFT Környezetvédelmi és Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Koordinációs és Integrációs Titkársága Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a Képviselő-testület 936/2003. (X. 30.) számú határozata Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata lakáskoncepciójáról Magyar Államkincstár Nemzeti Fejlesztési Terv Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata az Önkormányzatot érintő pályázati eljárások menetéről szóló 10/2004. (IX. 1.) számú polgármesteri-jegyzői együttes utasítás projekt előrehaladási jelentés Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája Pénzügyminisztérium Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a jegyző 98/2004. (II. 26.) számú utasítása Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról NFT Regionális Operatív Program ROP a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának fejlesztése Az öt muskétás- egy mindenkiért, mindenki egyért fejlesztési feladat VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 5

8 ROP támogatási szerződés rulírozó hitel sportkoncepció szolgáltatástervezési koncepció Szociális iroda ÚMFT Tulajdonosi bizottság Vagyongazdálkodási bizottság Vagyonkezelő Zrt. ROP a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának fejlesztése Az öt muskétás- egy mindenkiért, mindenki egyért fejlesztési feladatra megkötött támogatási szerződés törlesztés után a bank által meghatározott keretig újra igénybe vehető hitel a Képviselő-testület 902/2004. (IX. 23.) számú határozata a középtávú sportkoncepcióról a Képviselő-testület 1081/2004. (XI. 25.) számú határozata Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciójáról Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodája Új Magyarország Fejlesztési Terv Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Vagyongazdálkodási Bizottsága Budapest Főváros XVIII. kerület Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság választások a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. a), c) és d) pontjai hatálya alá tartozó választások Városgazdálkodási iroda Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási és Koordinációs Irodája városfejlesztési koncepcita Budapest XVIII. kerület Városfejlesztési koncepciójáról a Képviselő-testület 1388/1997. (XI. 27.) számú határoza- Városüzemeltető Kht. Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Közhasznú Társaság 6

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint fejlesztési feladat GVOP-4.3. intézkedés HEFOP-2.2. intézkedés HEFOP-3.1. intézkedés HEFOP-4.2. intézkedés KIOP-1.3. intézkedés Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése, és azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltése, amely esetben a dokumentum benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével történő elektronikus adatbevitel és a bevitt adatok ellenőrzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú kapcsolatot (ügyintézési folyamatot) biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető. Az a fejlesztési feladat, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által meghirdetett programokhoz kapcsolódó, támogatott projektek megvalósításához használhatók fel az európai uniós források. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv. Az e-közigazgatás fejlesztése, az NFT prioritása. A társadalmi kirekesztés keretében a szociális területen dolgozó szakemberek képzése, az NFT prioritása. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra, az NFT prioritása. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, az NFT prioritása. Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, az NFT prioritása. 7

10 közreműködő szervezet lebonyolítás ROP-2.2. intézkedés ROP-3.2. intézkedés támogatási szerződés A közreműködő szervezetek az európai uniós támogatást elnyert kedvezményezettekkel a kapcsolattartó szervek. Az operatív programok közreműködő szervezetei befogadják, nyilvántartják, döntésre előkészítik a pályázatokat, rögzítik a támogatással kapcsolatos adatokat az Egységes monitoring informatikai rendszerben, elvégzik a támogatások előzetes (szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző) ellenőrzését. Az önkormányzatoknál a leggyakrabban előforduló operatív program a Regionális Fejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek a VÁTI Kht. és a regionális fejlesztési ügynökségek. A Kohéziós alap két közreműködő szervezete (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) a támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatokat látják el. Ennek keretében megkötik a szerződéseket a projekt kedvezményezettjével, folyamatosan nyomon követik a teljesítéseket, lebonyolítják a támogatások kifizetését, vezetik az Egységes monitoring informatikai rendszert. Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszámolásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. A városi területek rehabilitációja, az NFT prioritása. A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, az NFT prioritása. A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. 8

11 JELENTÉS Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a évtől megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenőrzési elemekkel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentős eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra; kialakította-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a gazdálkodás belső kontrollrendszerét 1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 2 és célszerűségi javaslatait. 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között. 9

12 BEVEZETÉS Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és I. negyedév, a 3. ellenőrzési programpontnál a év és év I. negyedév. A kerület lakosainak száma január 1-én fő volt. A évi önkormányzati választást követően az Önkormányzat 30 tagú Képviselőtestületének munkáját hét állandó bizottság segítette. Az Önkormányzat mellett 11 kisebbségi önkormányzat 3 működött. A polgármester az évi önkormányzati választás óta tölti be tisztségét, a jegyző személye óta nem változott. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben 56 költségvetési szervet működtetett, amelyekből nyolc önállóan gazdálkodott. A feladatok ellátásában részt vett három gazdasági társasága 4, három közhasznú társasága 5, továbbá öt közalapítványa 6. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint millió Ft költségvetési bevételt ért el és millió Ft költségvetési kiadást teljesített, december 31-én a könyvviteli mérleg szerint millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetési rendeletben millió Ft költségvetési bevételt és millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők száma december 31-én 270 fő, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 2798 fő volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevőit. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belső szabályozottság, szervezettség terén felkészültek-e az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekű adatok elektronikus közzétételét. 3 Bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb és szlovén kisebbségi önkormányzatok működtek. 4 A Vagyonkezelő Zrt., Sportszerű Korlátolt Felelősségű Társaság, Poliklinik Korlátolt Felelősségű Társaság. 5 A Városüzemeltető Kht., Szociális Foglalkoztató- és Rehabilitációs Közhasznú Társaság, Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság. 6 Idősekért Fiatalokért Közalapítvány, Ifjúságért Közalapítvány, Közbiztonságért Közalapítvány, Közművelődési- és Sport Közalapítvány, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány. 10

13 BEVEZETÉS A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során értékeltük, hogy a Polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelőségét, valamint azok működésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belső ellenőrzés szervezeti és szabályozási keretét, továbbá működését. A Polgármesteri hivatalnál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok működésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenőriztük a szakmai teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenőrzést a következő, kiemelt kockázatuk alapján kiválasztott 7 az általánostól jellemzően eltérő, egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le 8 : a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai 9, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. Az ellenőrzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége. Az ellenőrzési erőforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthető a kívánt ellenőrzési bizonyosság eléréséhez szükséges időráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok létezésének és működésének ellenőrzésére a vizsgált három terület évi könyvviteli té- 7 Az önkormányzatok kiemelt előirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kiemelkedően kockázatos területnek bizonyultak. 8 A korábbi ellenőrzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzők nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenőrzési tapasztalataink szerint a jegyzők nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 9 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 11

14 BEVEZETÉS teleiből területenként egyszerű véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelőségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált három területre különkülön, majd összefoglalóan 10 a Polgármesteri hivatal egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelőségi tesztlapon, öt elővizsgálati és kilenc helyszíni ellenőrzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatokat 11 és a kialakított kontrollok működésének megbízhatóságát 12. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenőrzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenőrizzük, az egyéb számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintjük át. A helyszíni ellenőrzés során kitöltött az ellenőrzést végző számvevő és a Polgármesteri hivatal felelős köztisztviselője által aláírt elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelőségi tesztek dokumentumait a polgármester részére a számvevői jelentéssel egyidejűleg átadtuk. A jelentést az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. tv. 25. (1) bekezdése alapján észrevétel közlése céljából megküldtük a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármesterének. A kapott észrevételt a jelentés 6. számú melléklete tartalmazza. 10 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 11 A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minősítettük a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 12 A kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok működése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak. Jónak minősítettük a kontrollok működését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést, a kontroll működésének megbízhatósága gyenge minősítést kapott. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzatnál a évben a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya biztosított volt, azonban a és a évben a tervezett költségvetési bevételeket meghaladták a költségvetési kiadások. A tervezett költségvetési kiadásokhoz 1043 millió Ft, illetve 1256 millió Ft forrás hiányzott, melynek az éves költségvetési kiadásokhoz viszonyított aránya a évben 5% volt, a évben megközelítette a 6%-ot. A évben a Képviselőtestület 1045 millió Ft-tal nagyobb összegben irányozta elő a költségvetési kiadásoknál a költségvetési bevételeket. A felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál a és a évben terveztek költségvetési forráshiányt, amely mellett a évben a működési célú kiadások forráshiánya is jelentkezett. A évben a felhalmozási célú bevételek többlete fedezetet nyújtott a működési célú költségvetési kiadások forráshiányára. A költségvetési egyensúlyt, valamint a megelőző években felvett hitelek visszafizetését rövid lejáratú, illetve rulírozó hitelek felvételéből és hosszú lejáratú hitel igénybevételével tervezte biztosítani az Önkormányzat. A évben a tervezett költségvetési bevétel 12%-ának megfelelő összegű rövid lejáratú, illetve rulírozó hitel felvételét és éven belüli visszafizetését irányozták elő. A és a években a teljesített költségvetési bevételek fedezték a teljesített költségvetési kiadásokat. A évben a költségvetési kiadások 884 millió Ft-tal meghaladták a költségvetési bevételeket, ezen belül a működési célú költségvetési kiadásoknál 628 millió Ft forráshiány alakult ki. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosítására az Önkormányzat a évben 1500 millió Ft rövidlejáratú forgóeszközkölcsönt vett fel, amelyből 700 millió Ft visszafizetése áthúzódott a következő évre, a évben felvett 2400 millió Ft rövidlejáratú forgóeszközkölcsönből 2000 millió Ft volt a következő évre áthúzódó, a évben felvett 1300 millió Ft rövidlejáratú hitel visszafizetése teljes egészében a következő évre húzódott. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához egyre növekvő mértékben bevont hitelek állománya a évi nyitó 510 millió Ft-ról a év végére hatszorosára, 3067 millió Ft-ra nőtt. Az Önkormányzat a rövidlejáratú forgóeszközkölcsönön kívül folyószámlahitelt is igénybe vett, amelynek átlagos napi összege a évben 85 millió Ft, a évben 531 millió Ft, a évben 887 millió Ft volt, amelyekből az Önkormányzatnak a következő évre áthúzódó fizetési kötelezettsége nem volt. A és a évben a bevételek és kiadások változásának összhangja nem volt biztosított. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek a évben 5%-kal növekedtek, a évi 17%-os növekedés kétharmad részben kapcsolódott az Önkormányzat által ellátott feladatok változásához. A teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások évi 12%-os 462 millió Ft összegű növekedése egyharmad részben új feladatok ellátásával függött össze. A teljesített felhalmozási kiadások a évről a évre 378 millió Ft-tal nőttek, azonban a feladatváltozással összefüggésben a felhalmozási kiadások 643 millió Fttal növekedtek, a feladatváltozással összefüggésben nem álló felhalmozási ki- 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK adásokat a megelőző évhez képest alacsonyabb összegben teljesítette az Önkormányzat. A működési célú költségvetési kiadások és bevételek összegének változása egyik évben sem függött össze feladatváltozással. Az Önkormányzatnál a és a évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok teljesítése 6%, illetve 10%-kal elmaradt a tervezettől. A évben tervezett eredeti költségvetési bevételi előirányzatnál 5%-kal több költségvetési bevételt realizáltak. A teljesített költségvetési kiadások mindhárom évben elmaradtak a tervezettől. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások változása egymással nem volt összhangban, a bevételek előző évhez viszonyított növekedése a évben és a évben is meghaladta a kiadások előző évhez viszonyított növekedését. Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési célkitűzéseit a években a hosszú távú fejlesztési tervben, a városfejlesztési koncepcióban, valamint az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozó szakmai fejlesztési tervekben rögzítette. A fejlesztések lehetséges pénzügyi forrásait a fejlesztési célkitűzések tartalmazták. A hosszú távú fejlesztési tervben, a városfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési célkitűzéseket a valós szükségletek felmérésével nem támasztották alá. A szakmai fejlesztési terveket a években nem módosították, a benyújtott pályázatok az Önkormányzat fejlesztési célkitűzéseihez igazodtak. Az Önkormányzatnál év első féléve között 17 európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladat megvalósításának kezdeményezéséről döntöttek, melyből nyolc esetben a benyújtott pályázat eredményes volt, hat esetben a pályázatot elutasították, három esetben a pályázat elbírálása folyamatban volt. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok közül az Európai Bizottság által adott támogatás bevételi és kiadási előirányzatát, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését éves bontásban az Áht. előírása ellenére költségvetési rendeletben nem mutatták be. A évben a GVOP adatvagyon fejlesztési feladat esetében nem mutatták be elkülönítve az Ámr. előírása ellenére az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok bevételi előirányzatait. Az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat az Önkormányzatot érintő pályázati szabályzatban határozták meg. Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal öszszefüggésben kijelölték az önkormányzati szintű pályázatkoordinálás feladatait és felelősét, valamint a nyilvántartás vezetésének felelősét. Az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, valamint a polgármester és a projektmenedzser közötti kapcsolattartás rendjét nem határozták meg. A Polgármesteri hivatal európai uniós forrásokkal összefüggő feladatait a pályázati szabályzat írta elő. A szabályozás a pályázatfigyelésre terjedt ki, azonban nem tartalmazta az európai uniós pályázatkészítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet, illetve a belső ellenőrzés és folyamatba épített ellenőrzés kötelezettségének, rendjének meghatározását. A évben a pályázati szabályzat módosításával előírták a pályázatfigyelés, -készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztések ellenőrzési kötelezettségét. Az európai uniós források pályázatfigyelésével összefüggő feladatok ellátásának személyi feltételeit a Polgármesteri hivatalon belül kialakították, azonban a feladattal megbízott köztisztviselő jogviszonya márciusban megszűnt, a pályázatfi- 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gyelést a továbbiakban a Városgazdálkodási iroda látta el. A pályázatfigyeléssel februártól külső szervezetet bíztak meg. Az európai uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok lebonyolításának projektenkénti személyi feltételeiről az Önkormányzat köztisztviselői, közalkalmazottai és külső munkatársak segítségével gondoskodott. Az Önkormányzat az európai uniós támogatások igénybevételére és felhasználására a szabályozottság és szervezettség terén összességében nem készült fel eredményesen. Az Önkormányzat gazdasági programjában, szakmai fejlesztési terveiben megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak az európai uniós támogatások, amelyekre vonatkozóan azonban az Önkormányzat szabályozása nem tartalmazta az európai uniós forrásokkal összefüggésben a pályázatkészítés, valamint a fejlesztési feladatok lebonyolításának rendjét a években. A Polgármesteri hivatalon belül gondoskodtak a pályázatfigyelési feladatok ellátásáról köztisztviselő, illetve külső szervezet munkájának igénybevételével, valamint a pályázat készítési feladat ellátásáról külső szervezet megbízásával. Az Önkormányzat gondoskodott az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításáról, mivel azt köztisztviselők, közalkalmazottak és külső munkatársak megbízásával szervezte meg. Az Önkormányzat a GVOP adatvagyon fejlesztési feladatra 80 millió Ft-ot, a ROP foglalkoztatás fejlesztési feladatra 49 millió Ft-ot, valamint a HEFOP infrastrukturális fejlesztési feladatra 240 millió Ft-ot nyert el. A év első félévében a fejlesztési feladatok megvalósítása a hatályos támogatási szerződésben rögzített időbeli és kiadási ütemezés szerint haladt. A támogatás kifizetésének igénylését hátráltatta a közreműködő szervezet ellenőrzésének elhúzódása. Az Önkormányzatnál nem okozott pénzügyi zavarokat a támogatás utólagos finanszírozási rendszere. A Polgármesteri hivatalban a folyamatba épített ellenőrzés a strukturális alapokból nyújtott támogatással megvalósuló fejlesztések esetében a bevételek beszedésénél és a felhalmozási kiadások teljesítésénél megfelelően működött. Külső ellenőrzés nyolc alkalommal vizsgálta a támogatott fejlesztési feladatokat, amely ellenőrzések során szabálytalanságra, mulasztásra vonatkozó megállapítást nem tettek. Belső ellenőrzés keretében az európai uniós forrással megvalósuló fejlesztési feladatok folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését nem ellenőrizték. A Polgármesteri hivatalban a évben e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer működött, amellyel a 2. elektronikus szolgáltatási szinten biztosították az e-közigazgatási szolgáltatásokat. Az állampolgárok részére az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan az 1. elektronikus szolgáltatási szinten, a gépjármű regisztráció, a helyi adózás, az építési engedélyezési ügyekben a 2. elektronikus szolgáltatási szinten, a személyi okmányokkal, lakcímváltozás bejelentésével kapcsolatos ügyekben 3. elektronikus szolgáltatási szinten történt az ügyintézés. Az informatikai stratégiában 2 az e- közigazgatási feladatok 3. elektronikus szolgáltatási szintjének megvalósítását tűzték ki célul. Az e-közigazgatási feladatok ellátásának személyi feltételeit biztosították. Az Önkormányzat a közérdekű adatok közzétételére kötelezett volt, azonban az Eisztv-ben foglaltak ellenére honlapján nem tette közzé az önként vállalt feladatait, a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatokat, a céljellegű fejlesztési támogatások adatait, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos szerződések adatait. Az Önkormányzat nem tar- 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK totta be az Áht. előírását, mivel nem tette közzé a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó öt millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések adatait (szerződés megnevezését, tárgyát, értékét, időtartamát és a szerződő felek nevét), valamint az Ámr-ben előírtak ellenére a évi beszámolók szöveges indoklását. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságának hiányosságai a évben magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában, mivel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása keretében a jegyző nem alakította ki a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok ellenőrzési feladatait, nem írta elő az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetőségének ellenőrzését. A jegyző nem szabályozta a tervezett saját bevételek előirányzatainak, az azok megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenőrzését és a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, tartalmát, felelőseit. Elmaradt az intézmények által az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámoláshoz közölt adatok megbízhatósága ellenőrzésének előírása, az intézményi pénzmaradványok kimunkálása felülvizsgálati kötelezettségének és a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelős személyeknek a meghatározása. A költségvetési tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságának évben meglévő hiányosságait a jegyző belső szabályzatban megszüntette a évben. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezés és a zárszámadás készítés folyamatában a belső kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a és évi költségvetési javaslatokat és a évi zárszámadás tervezetét a polgármester a Pénzügyi bizottság elé terjesztette véleményezésre, továbbá a jegyző ellenőriztette az intézmények költségvetési igényeit. Összességében kiváló volt a működés megbízhatósága, annak ellenére, hogy a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények teljesíthetőségét nem ellenőrizték. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a gazdálkodási feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző meghatározta a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét, a számviteli politikában az értékelési feladatokat, azonban elmaradt a szakmai teljesítés igazolás módjának meghatározása a nem számla alapján teljesített kiadásoknál és a bevételeknél. A jegyző nem szabályozta a leltár és a könyvviteli adatok egyeztetésének módját, az eszközök és források értékeléséért felelős munkaköröket. A kockázatkezelés rendjének novemberben kiadott szabályzata nem tükrözte a Polgármesteri hivatal feladatellátásának sajátosságait, ezáltal a kockázatkezelés rendjének kialakítása során a jegyző nem gondoskodott a kockázatok azonosításáról. A jegyző a évben meghatározta a szakmai teljesítés igazolás módját a nem számla alapján teljesített kiadásokra és a bevételekre, valamint élve az Ámr-ben biztosított lehetőséggel, meghatározta az 50 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések kötelezettségvállalásának rendjét és nyilvántartási formáját. A jegyző a évben 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a számviteli feladatok szabályozottságának hiányosságait megszüntette, ezáltal csökkent a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásának kockázata. A jegyző november hónapban adta ki az ellenőrzési nyomvonalat és szabályozta a szabálytalanságok kezelésének rendjét. A Polgármesteri hivatalban a évben a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében gyenge (az állományba nem tartozók megbízási díjainál és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál gyenge, az ügyviteli- és számítástechnikai eszközöknél, valamint az egyéb gépek, berendezések és felszereléseknél kiváló) volt, mert a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés működése nem adott megfelelő biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Az operatív gazdálkodás során a szakmai teljesítés igazolására a jegyző által kijelölt személyek feladatukat nem látták el, mivel a kiadások teljesítésének elrendelése előtt az állományba nem tartozók megbízási díjainál okmányok alapján nem ellenőrizték, szakmailag nem igazolták azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés teljesítését. Az 50 ezer Ft-ot el nem érő karbantartási kiadásokra vonatkozóan a belső szabályozás hiánya miatt a kötelezettségvállalásokat nem foglalták írásba, azokról nyilvántartást nem vezettek, ezáltal az utalvány ellenjegyzői nem győződtek meg arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés az arra jogosultak által megtörtént-e. A évben a költségvetési pénzforgalmat érintő gazdasági események könyvviteli elszámolása során az állományba nem tartozók megbízási díjai kifizetésének bérfeladásánál az érvényesítő a főkönyvi számla kijelölésére vonatkozó, az Ámr-ben előírt feladatát nem megfelelően látta el, ennek következtében nem biztosították az egyezőséget az analitikus nyilvántartás és a kapcsolódó főkönyvi számla értékadatai között a Számv. tv-ben előírtak ellenére. Az ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, valamint az egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzéséhez kapcsolódó kiadásoknál sem látta el megfelelően az érvényesítő a főkönyvi számla kijelölésére vonatkozó feladatát, azonban a helytelen főkönyvi számlaszámokat helyesbítették, a gazdasági eseményeket tartalmuknak megfelelően rögzítették. A Polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai közepes mértékű kockázatot jelentettek az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, mivel a évben hatályos informatikai stratégia 1 nem tartalmazta az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzéseit és az azok megvalósításához szükséges intézkedéseket, a Képviselőtestület a évben fogadta el az informatikai stratégia 2 -t. A hozzáférések ellenőrzésének dokumentálását nem írták elő, és nem biztosították az informatikával kapcsolatos szabályzatok megismertetését, amiről dokumentáltan a évben gondoskodtak. Az informatikai rendszerek működtetésénél a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a pénzügyi-számviteli feladatok végrehajtására informatikai rendszert működtettek, annak fejlesztéséről gondos- 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kodtak és biztosították az adatok visszamenőleges elérhetőségét. A működés megbízhatósága összességében kiváló volt annak ellenére, hogy az adatkapcsolatokat nem dokumentálták. Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzés végrehajtásában közepes kockázatot jelentett, mivel a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosították a Polgármesteri hivatalban, azonban nem rendelkeztek kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel és a és évi ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel nem támasztották alá. A és évben elkészített ellenőrzési programok nem tartalmazták az ellenőrzést végző szerv megnevezését, illetve az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi hivatkozást, az ellenőrzési módszereket, az ellenőrök megnevezését, a megbízólevél számát, az ellenőrzés tervezett időtartamát, a megbízólevél kiállításának keltét, a jóváhagyásra jogosult aláírását és bélyegzőlenyomatát, a belső ellenőrzési vezető általi jóváhagyást. A belső ellenőrzési kézikönyvben nem határozták meg a kockázatelemzés módszertanát, az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást, a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket és a külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat, mely területeket a jegyző a évben szabályozta. A jegyző a évben a belső ellenőrzés kereteinek kialakítására és szabályozásának kiegészítésére kiadta a belső ellenőrzés kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervét. A belső ellenőrzés elvégzésénél a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében jó volt, mivel ellenőrizték a FEUVE rendszer kiépítését és működését, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználását. Annak ellenére öszszességében jó volt, hogy a évben a tervezett ellenőrzések 4%-át, a év első félévében 63%-át nem végezték el. A belső ellenőrzés nem terjedt ki az Önkormányzat közbeszerzéseinek, illetőleg közbeszerzési eljárásainak, valamint az Önkormányzat többségi irányítást biztosító gazdasági társaságainál, közhasznú társaságainál, illetve a vagyonkezelőnél a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, vagyonmegóvás-gyarapítás, valamint a Ber. előírása ellenére az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálatára. Az ellenőrzéseket követően 15 intézménynél nem ellenőrizték a javaslatok és az ajánlások realizálását. A polgármester a Képviselő-testület elé terjesztette az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló jelentést. A jegyző az Áht. előírása ellenére a évi költségvetési beszámoló keretében nem számolt be a FEUVE rendszer, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. Az ÁSZ a években végzett ellenőrzései során tett javaslatai öszszességében 75%-ban hasznosultak. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a évben ellenőrizte. A Képviselő-testület határozatával tudomásul vette az ÁSZ javaslatokat és határidőket, felelősöket tartalmazó intézkedési tervet fogadott el. Az átfogó vizsgálat szabályszerűségi és célszerűségi javaslatainak 70%-a teljesült, 5%-a részben valósult meg. Az átfogó ellenőrzés javaslatai eredményeként javult a gazdálkodás és pénzügyi-számviteli tevé- 18

21 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kenység, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a közbeszerzési eljárások szabályozottsága. A javaslatok 25%-a nem hasznosult. A polgármester nem gondoskodott az önkormányzati ingatlanok pártszervezetek részére történő bérbeadásakor a kedvezmények megszüntetéséről és arról, hogy közhasznú szervezet részére céljellegű támogatás folyósítása kizárólag írásbeli szerződés alapján történjen. A polgármester nem kezdeményezte a Képviselőtestületnél, hogy határozza meg a lakosság igényei és az Önkormányzat anyagi lehetőségei figyelembevételével mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A jegyző a költségvetési rendelet módosításakor nem biztosította, hogy az előirányzatok módosítása megtörténjen. A kötelezettségvállalás ellenjegyzését nem végezték el az állományba nem tartozók megbízási díjainál. A jegyző nem gondoskodott a tartalom elsődlegessége a formával szemben és a bruttó elszámolás számviteli alapelvek érvényesítéséről, továbbá arról, hogy a felújításokat és beruházásokat minden esetben felhalmozási kiadásként mutassák be. A jegyző nem intézkedett arról, hogy az intézményvezetők írásban értesítést kapjanak az éves számszaki beszámolójuk felülvizsgálatáról és működésük elbírálásáról. A vagyongazdálkodási rendelet előírása ellenére nem a Képviselő-testület döntött az egy millió Ft-ot meghaladó követelésekről való lemondásról, három esetben erről a polgármester döntött. A Polgármesteri hivatalban a követelések, pénzügyi befektetések értékelését részben végezték el, ugyancsak egy része teljesült a belső ellenőrzés körében tett javaslatoknak, mivel az ellenőrzési tervek tartalmazták az ellenőrzések célját és az ellenőrizendő feladatot, azonban az ellenőrzési programok és az ellenőrzési jelentések továbbra sem feleltek meg a Ber-nek. Az Önkormányzatnál a évben a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatás vizsgálatáról készített jelentést az ÁSZ, amelyben a polgármester részére hét, a jegyző számára egy célszerűségi javaslatot tett. Az ÁSZ jelentésben megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet készítettek, a javaslatokat teljes mértékben megvalósították. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a munka színvonalának javítása érdekében 1. gondoskodjon arról, hogy a hosszú távú fejlesztési tervben és a szakmai koncepciókban, tervekben meghatározott fejlesztési célkitűzéseket és azok pénzügyi forrásait valós szükségletek felmérésével, megalapozó számításokkal támasszák alá; 2. kezdeményezze, hogy a jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével; 3. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem hasznosult szabályszerűségi javaslatok végrehajtásáról; 19

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0759 2008. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0758 2008. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0853 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0729 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0753 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0745 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0828 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0959 2010. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0728 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november JELENTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0742 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december JELENTÉS Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0841 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA SALGÓTARJÁN SZÁMVEVŐI JELENTÉS. Pásztó Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

NÓGRÁD MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA SALGÓTARJÁN SZÁMVEVŐI JELENTÉS. Pásztó Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről NÓGRÁD MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA SALGÓTARJÁN SZÁMVEVŐI JELENTÉS Pásztó Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember JELENTÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0730 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0840 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend 2019. évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS 2019. évi belső ellenőrzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0755 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0757 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november JELENTÉS Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0940 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0754 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala Neszmély Község Polgármesteri Hivatala F O L Y A M A T B A É P Í T E T T, E L Ő Z E T E S, U T Ó L A G O S É S V E Z E T Ő I E L L E N Ő R Z É S ( F E U V E ) S Z A B Á L Y Z A T A 2011. december 20. Elfogadásra

Részletesebben

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0837 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0943 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017.

Jelentés. Utóellenőrzések. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. Jelentés Utóellenőrzések Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17110 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés Utóellenőrzések Budapest

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január JELENTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0852 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009. JELENTÉS a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0922 2009. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december JELENTÉS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0844 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november JELENTÉS a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0744 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0834 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december JELENTÉS Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0946 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november JELENTÉS a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0938 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester Csanádpalota Város Önkormányzata 69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. Iktatószám: 1245-13/2013. T E R V E Z E T Csanádpalota Város Önkormányzata (6913

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: U-5180-4/2008. Témafelelős: Dr. Sztantics Csaba Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végrehajtott Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv Iktatószám: 8391/2011.

Részletesebben

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember JELENTÉS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0829 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17184 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december JELENTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0945 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január JELENTÉS Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0851 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére.

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Tárgy: Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső i terv módosítása Iktatószám: 713-11/2012. A napirend előterjesztője:

Részletesebben

JELENTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember

JELENTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember JELENTÉS a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0826 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 20 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 20 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 2009. október BEVEZETÉS SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 16182. sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban I. A polgármesternek és a jegyzőnek az ÁSZ által javasolt intézkedés 1. Intézkedjen a követelésről

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0944 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0839 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2010. évi átfogó ÁSZ-ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0752 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0958 2010. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január JELENTÉS Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1042 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember JELENTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1017 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE LŐADÓ: DR. N ELŐADÓ. NAGY IMRE FELÜGYELETI VEZETŐ BALATONFÜRED ALATONFÜRED,, 2018. SZEPTEMBER 19., 2018. 19. Ellenőrzések társadalmi indokoltsága Széles

Részletesebben

2018. évi belső ellenőrzési terv

2018. évi belső ellenőrzési terv Melléklet a /2017. (XI.23.) határozathoz Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Iktatószám: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv Készült: 2017. november 14. Készítette:

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0842 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben