JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008."

Átírás

1 JELENTÉS a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről február

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /33/21/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0331 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Molnár Gyula Mihály igazgató-helyettes Az ellenőrzést végezték: Dér Géza számvevő Nagy Ervin Barnabás számvevő Gyüre Lajosné számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Függelék: a helyi önkormányzatokat a évben megillető normatív állami hozzájárulás elszámolása Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitűzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázat-készítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése A költségvetési gazdálkodás kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása 51 1

4 4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 59 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú 1. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelőző évhez viszonyított jelentős, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt a feladatok változása indokolta (3 oldal) 5. számú 1. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott programok, célok tervezett és tényleges évi adatairól (1 oldal) 6. számú Dr. Gegesy Ferenc úr, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata polgármestere által adott észrevétel (1 oldal) 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Áht. Eisztv. Htv. Kbt. Ksztv. Ötv. Számv. tv. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény Szoc. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Rendeletek évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet évi költségvetési rendelet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 6/2004. (II. 6.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 15/2005. (V. 25.) számú rendelete a évi zárszámadásról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 7/2005. (III. 3.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 12/2006. (V. 4.) számú rendelete a évi zárszámadásról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 5/2006. (II. 9.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 8/2007. (V. 4.) számú rendelete a évi zárszámadásról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 3/2007. (II. 7.) számú rendelete a évi költségvetésről Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) számú Korm. rendelet Vhr. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Korm. rendelet 3

6 SzMSz vagyongazdálkodási rendelet Szórövidítések ÁSZ Adóiroda belső ellenőrzési egység Beruházási iroda Egyesített Bölcsődék e-közigazgatás FB Kft. FENYÁR Kht. FEUVE Főépítészi iroda gazdálkodási jogkörök szabályzata gazdasági program Gondozó Szolgálat GVOP HEFOP HEFOP A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem fejlesztés feladata HEFOP Az oktatási infrastruktúra fejlesztés feladata Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 5/1999. (IV. 30.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 6/1997. (IV. 1.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Állami Számvevőszék Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Adóirodája Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Egysége Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Beruházási Irodája Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények elektronikus közigazgatás Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Nyári Játékok Közhasznú Társaság folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítészi irodája a Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2007. (V. 2.) számú határozatával elfogadott, évekre vonatkozó Gazdasági Programja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Gondozó Szolgálata NFT Gazdasági Versenyképesség Operatív Program NFT Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program HEFOP A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem A Ferencvárosi Bölcsődék Gondozóinak, Óvodák óvónőinek integrált nevelésre való felkészítése, integrált minta bölcsődék kialakítása HEFOP Oktatási infrastruktúra fejlesztés feladata. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása. Fejlettebb technika-fejlettebb kommunikáció a Károli Gáspár Református Egyetemen 4

7 irányító hatóság jegyző Képviselő-testület KIOP Korai Fejlesztő Alapítvány Közigazgatási iroda A strukturális alapok forrásainak szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felső eleme. Az irányító hatóság általános és átfogó felelősséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásáért Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete NFT Környezetvédelmi és Infrastruktúrafejlesztés Operatív Program Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Közigazgatási Irodája középtávú fejlesztési terv Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2005. (XII. 6.) számú határozatával elfogadott Középtávú Fejlesztési Terv közreműködő szervezet A közreműködő szervezetek az európai uniós támogatást elnyert kedvezményezettekkel kapcsolattartó szervek MÁK Magyar Államkincstár NFT Nemzeti Fejlesztési Terv Okmányiroda Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája Oktatási iroda Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Irodája oktatáspolitikai intézkedési terv Önkormányzat Pénzügyi bizottság Pénzügyi iroda polgármester Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal SzMSz-e Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2004. (II. 05.) számú határozatával elfogadott Oktatáspolitikai Intézkedési Terve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet a Képviselő-testület a 442/2004. (XII. 14.) számú határozatával hagyott jóvá 5

8 Polgármesteri és Jegyzői iroda ROP ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladata SEM IX. Zrt. szolgáltatástervezési koncepció tanácsnok Ügyfélszolgálati iroda Vagyonkezelési iroda Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri és Jegyzői Irodája NFT Regionális Operatív Program ROP Város területek rehabilitációja. Közterületi rehabilitáció folytatása a Ferenc(kert)város megújulása érdekében SEM IX. Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Képviselő-testület 127/2005. (III. 29.) számú határozatával elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepció Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Európai Integrációs Tanácsnoka Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Irodája Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési Irodája 6

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források fejlesztési feladat (projekt) fejlesztési célkitűzés kedvezményezett Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenőrzéssel, vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenőrzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető. Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során felmerült kiadások finanszírozására. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az önkormányzat által ellátott kötelező, vagy önként vállalt feladatok ellátásának mennyiségi, vagy minőségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bővítéssel, átalakítással. Az a helyi önkormányzat, amely a támogatási szerződést kedvezményezettként aláírja, a projektet, illetve a központi programhoz kapcsolódó támogatott önkormányzati programot végrehajtja. 7

10 központi program lebonyolítás támogatási szerződés Az ország egészére, több régióra, egy régióra vonatkozó, de mindenképpen az önkormányzat közigazgatási területén túlmutató program, amelynél a támogatott programok kiválasztása pályáztatás nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, a kedvezményezettek közvetlen megkeresésével. Az Európai Unió pénzügyi alapja a Kohéziós alap, a környezetvédelem és a közlekedés terén nyújt lehetőséget az egyes tagországoknak központi programok megvalósítására. Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszámolásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. 8

11 JELENTÉS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program alapján került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a évtől megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenőrzési elemekkel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentős eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra; kialakította-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a gazdálkodás belső kontrollrendszerét 1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 2 és célszerűségi javaslatait. 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között. 9

12 16BBEVEZETÉS Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. és 4. ellenőrzési programpontok tekintetében a évek és a I. negyedév, a 3. ellenőrzési programpontnál a év és a I. negyedév. Budapest Főváros IX. kerületét négy településrész 3 alkotja. A kerület lakosainak száma január 1-én fő volt. A évi önkormányzati választást követően az Önkormányzat 26 tagú Képviselő-testületének munkáját 11 állandó bizottság segítette. Az Önkormányzat mellett a évi önkormányzati választásokig 10 4, azt követően is 10 5 helyi kisebbségi önkormányzat működött. A polgármester az évi önkormányzati választás óta tölti be tisztségét, a jegyző személye a évben változott. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben 29 költségvetési intézményt működtetett, amelyekből 21 önállóan gazdálkodott. A feladatok ellátásában részt vett három közalapítványa, továbbá három gazdasági társasága és kettő közhasznú társasága. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint millió Ft költségvetési bevételt ért el és millió Ft költségvetési kiadást teljesített, december 31-én a könyvviteli mérleg szerint millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetési rendeletben millió Ft költségvetési bevételt és millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők száma december 31-én 287 fő, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 1476 fő volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1 3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevőit. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belső szabályozottság, szervezettség terén felkészültek-e az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekű adatok elektronikus közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során értékeltük, hogy a Polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése 3 Külső-Ferencváros, Középső-Ferencváros, Belső-Ferencváros és a József Attila lakótelep. 4 Bolgár, cigány, görög, horvát, német, örmény, román, ruszin, szerb és ukrán kisebbségi önkormányzatok. 5 Bolgár, cigány, görög, horvát, német, örmény, ruszin, szerb, szlovák és ukrán kisebbségi önkormányzatok. 10

13 16BBEVEZETÉS megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelőségét, valamint azok működésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belső ellenőrzés szervezeti és szabályozási keretét, továbbá működését. A Polgármesteri hivatalnál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok működésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenőriztük a szakmai teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenőrzést a következő, kiemelt kockázata alapján kiválasztott 6, az általánostól jellemzően eltérő, egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le 7 : a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai 8, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint, a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. Az ellenőrzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége. Az ellenőrzési erőforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthető a kívánt ellenőrzési bizonyosság eléréséhez szükséges időráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok létezésének és működésének ellenőrzésére a vizsgált három terület évi és I. negyedévi könyvviteli tételeiből területenként egyszerű véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelőségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált há- 6 Az önkormányzatok kiemelt előirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kiemelkedően kockázatos területnek bizonyultak. 7 A korábbi ellenőrzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzők nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenőrzési tapasztalataink szerint a jegyzők nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 8 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 11

14 16BBEVEZETÉS rom területre külön-külön, majd összefoglalóan 9 a Polgármesteri hivatal egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelőségi tesztlapon, öt elővizsgálati és kilenc helyszíni ellenőrzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatokat 10 és a kialakított kontrollok működésének megbízhatóságát 11. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenőrzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenőriztük, az egyéb számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át. A helyszíni ellenőrzés során kitöltött az ellenőrzést végző számvevő és a Polgármesteri hivatal felelős köztisztviselője által aláírt elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelőségi tesztek dokumentumait a polgármester részére a számvevői jelentéssel egyidejűleg átadtuk. A jelentést az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. tv. 25. (1) bekezdése alapján észrevétel közlése céljából megküldtük a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesterének. A kapott észrevételt a jelentés 6. számú melléklete tartalmazza. 9 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 10 A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minősítettük a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 11 A kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok működése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak. Jónak minősítettük a kontrollok működését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést, a kontroll működésének megbízhatósága gyenge minősítést kapott. 12

15 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzatnál a évek között a tervezett költségvetési bevétel és kiadás évente folyamatosan nőtt, azonban a évre csökkent. A költségvetési bevételek előirányzatai a tervezett költségvetési kiadásokat nem fedezték, a költségvetés egyensúlyának biztosítására mindhárom évben felhalmozási célú hitelfelvételt határoztak meg. A években tervezett költségvetési kiadásokhoz 147 millió Ft, 391 millió Ft, 625 millió Ft, illetve 599 millió Ft forrás hiányzott, melynek az éves költségvetési kiadáshoz viszonyított aránya évente növekedett, az időszak végén elérte a 4%-ot. A felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál tervezett költségvetési forráshiányra csak részben nyújtott fedezetet a működési célú költségvetési bevételek tervezett többlete. Az Önkormányzatnál a években a teljesített költségvetési bevételek fedezetet biztosítottak a költségvetési kiadásokra, hiány nem alakult ki. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat a évben mindössze 73%-os, a évben 80%-os mértékben fedezték, a évben a felhalmozási célú költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak az azonos célú költségvetési kiadásokra. A felhalmozási célú költségvetési kiadások hiányát a és a évben a működési célú költségvetési bevételek többletéből fedezték. A évi gazdálkodás során a pénzügyi egyensúlyt a számlavezető pénzintézettől felvett folyószámlahitellel biztosították. Az Önkormányzat között a realizált költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások egyensúlya mellett mindhárom évben fejlesztési célú, kedvezményes kamatozású hitelt vett fel, így a felhalmozási célú hitelek állománya a január 1-jei 993 millió Ft-ról 2007 március 31- re megkétszereződött. A években a működési célú költségvetési kiadások folyamatosan, mindössze 573 millió Ft-tal növekedtek, miközben a működési célú költségvetési bevételek egyre mérséklődtek, összesen 1116 millió Ft-tal csökkentek. A működési célú költségvetési bevételek csökkenése a helyi adóbevételek, valamint a működési célú költségvetési támogatások csökkenéséből adódott, ugyanakkor a működési célú költségvetési kiadások folyamatos emelkedéséhez a személyi juttatások és a munkaadói járulékok központi bérintézkedésekkel kapcsolatos növekménye és a dologi kiadások növekedése járult hozzá. A realizált felhalmozási célú költségvetési bevételek és a teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások a között folyamatosan emelkedtek, a növekedés mértéke a bevételeknél összesen 2713 millió Ft, a kiadásoknál 1250 millió Ft volt. A felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedését a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, a támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célra kapott költségvetési támogatások növekedése, valamint az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételének emelkedése okozta. A felhalmozási célú költségvetési kiadások növekedéséhez hozzájárultak a város-rehabilitációhoz kapcsolódó felújítások, az önkormányzati intézmények, 13

16 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ingatlanok, közterületek, játszóterek felújításai és a lakásvásárlásokhoz, ingatlancserékhez, infrastruktúraépítésekhez kapcsolódó fejlesztések. A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát a években ( %-kal) túlteljesítették. A költségvetésekben jóváhagyott eredeti bevételi előirányzatok, valamint a teljesített adatok közötti eltérések a felhalmozási célú költségvetési bevételek (ingatlanértékesítések) terven felüli teljesítéseire, az intézményi működési bevételek alultervezésére, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételének zárszámadást követő tervezésére vezethetők vissza. A években a költségvetési kiadási előirányzatok eredeti tervhez viszonyított ( %-os) túlteljesítését a módosított előirányzatok terhére megvalósított beruházások és felújítások teljesített kiadásai, valamint az előző évről áthúzódó kifizetések okozták. Az Önkormányzat a évekre vonatkozó fejlesztési célkitűzéseit szolgáltatástervezési koncepcióban, oktatás politikai intézkedési tervben és középtávú fejlesztési tervben rögzítette, gazdasági programja áprilisában készült el. Az Önkormányzat fejlesztési célkitűzései megvalósításának lehetséges pénzügyi forrásait meghatározták a szakmai tervekben és koncepciókban. A fejlesztési célkitűzések megvalósításához a várható saját forrásokon túl külső pályázati források bevonását is tervezték. A középtávú fejlesztési tervben meghatározták azon fejlesztési feladatok körét, amelyek pályázati támogatás segítségével valósulhatnak meg. A Képviselő-testület a I. féléve közötti időszakban európai uniós forrás igénylésére nyolc pályázat benyújtásáról döntött, melyből négy esetben a benyújtott pályázat eredményes volt. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a évek költségvetési rendeletei az Áht. előírása ellenére nem, illetve nem megfelelő összeggel tartalmazták, valamint nem mutatták be az Ámr. előírása ellenére az európai uniós forrással támogatott fejlesztések bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten és a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. A Polgármesteri hivatal SzMSz-ében és belső szabályzataiban hiányosan szabályozták az európai uniós források igénybevételére, felhasználására és a felelősségre vonatkozó feladatokat, mivel azok nem tartalmazták az európai uniós pályázatfigyelés, pályázatkészítés, továbbá a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos belső ellenőrzés és folyamatba épített ellenőrzés kötelezettségének, rendjének meghatározását. Az Önkormányzat a pályázatfigyelési és pályázatkészítési feladatok ellátására külső szervezetekkel megbízási szerződést kötött, amelyek tartalmazták a feladat-ellátási kötelezettséget, a kapcsolattartás és az információ-átadás szabályait. Az európai uniós forrásokra irányuló önkormányzati szintű pályázat-koordinálás feladataira tanácsnokot jelölt ki a Képviselő-testület, a pályázatok nyilvántartásának felelősét és az információk áramlásának rendjét nem határozták meg. A pályázatfigyelést végzők és a pályázatok benyújtásáról döntési jogkörrel rendelkezők közötti információ szolgáltatási kötelezettség előírását belső szabályzatban nem rögzítették. Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belső szabályozottság tekintetében nem készült fel eredményesen, mivel a Polgármesteri hivatalnál, illetve a SEM IX. Zrt-nél nem szabályozták az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, a felelősség személyre szóló meghatározását és az ellenőrzési feladatok 14

17 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK megosztását, továbbá a külső szervezetekkel kötött szerződések nem tartalmazták a feladatellátás rendjének szabályozását és a megbízottak munkájával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. Az európai uniós támogatások pályázat figyelésével, pályázat készítésével kapcsolatos feladatok ellátásának személyi feltételeit a Polgármesteri hivatalon belül biztosították. A Polgármesteri és Jegyzői irodán európai uniós ügyintézői munkakörre készítettek munkaköri leírást. A feladatok ellátására és a években (hét hónapon át) alkalmaztak köztisztviselőt. Az európai uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok lebonyolításának projektenkénti személyi feltételeiről más-más szervezeti egységekhez tartozó köztisztviselők és az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság megbízása útján gondoskodtak. Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételét és felhasználását biztosította. Az Önkormányzat a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladatára benyújtott pályázatával 448 millió Ft támogatást nyert el a évben a 498 millió Ft összegű beruházáshoz. A támogatási szerződést márciusában a teljesítési határidőre vonatkozóan és júniusában az igényelt támogatási összeg tekintetében módosították. A megvalósítás a kettő módosított támogatási szerződésben meghatározott időbeli ütemezés szerint haladt. Az Önkormányzathoz benyújtott számlák, továbbá a 10%-os saját rész kifizetését az Önkormányzat teljesítette a szállítók részére. Az Önkormányzatnak pénzügyi gondokat nem okozott a támogatás utólagos finanszírozása. A SEM IX. Zrt-nél, illetve a Polgármesteri hivatalnál a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladatához kapcsolódó gazdasági események esetében az Ámr. előírása ellenére nem működött a folyamatba épített ellenőrzés, mivel az európai uniós támogatás felhasználásával megvalósított feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások ellenjegyzése során az ellenjegyző nem ellenőrizte, hogy a kötelezettségvállalás sérti-e a gazdálkodásra (a fedezet meglétére) vonatkozó Áht-ban előírt szabályokat. A szakmai teljesítés igazolását és az érvényesítési feladatok elvégzését az önkormányzati alszámlákra beérkező európai uniós támogatási bevételek és az azok felhasználásával megvalósított feladatok teljesítésével kapcsolatos kiadások bizonylatain a jegyző által kijelölt dolgozók az Ámr-ben és a gazdálkodási jogkörök szabályzatában foglalt előírások ellenére aláírásukkal nem igazolták. Az utalvány ellenjegyzője aláírását megelőzően nem ellenőrizte a gazdálkodási szabályok betartását, a fedezet meglétét, nem győződött meg a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörténtéről. A költségvetési előirányzatok tervezésének elmaradása, valamint a folyamatba épített ellenőrzési feladatok elvégzésének hiányosságai miatt a Képviselőtestület által jóváhagyott kiadási előirányzatot a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladata megvalósítása során a évben 416 millió Ft-tal túllépték. Az Önkormányzat három kifizetési kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezet felé, amely ellenőrzése során szabálytalanság megállapítására nem került sor, a kiutalásokat teljesítették a Polgármesteri hivatal, illetve a szállítók részére. A belső ellenőrzés az európai uniós forrással megvalósuló ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladatának folyamatát nem ellenőrizte. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert az Önkormányzatnál kialakították, biztosították az elektronikusan elérhető közszolgál- 15

18 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tatások igénybevételét. A hatósági tevékenységgel, a szociális juttatásokkal, támogatásokkal, a lakásgazdálkodási feladatokkal és az egészségüggyel kapcsolatos ügyek intézése nem az e-közigazgatás keretében történt. A 2. elektronikus szolgáltatási szinten biztosították a közérdekű információk, tájékoztató anyagok közzétételét, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok letöltését. A helyi adózással, a parkolási engedély ügyekkel kapcsolatosan a 3. elektronikus szolgáltatási szinten vehették igénybe az ügyfelek a Polgármesteri hivatal közigazgatási tevékenységét. A nem normatív céljellegű működési célú támogatások adatait az Áht. és az Eisztv. előírásainak megfelelően január 1-től az önkormányzati honlapon közzétették. Az önkormányzati pénzeszközök felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések, valamint a nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások adatait az Áhtnak megfelelő tartalommal, de nem elektronikus formában tették közzé, annak ellenére, hogy az Eisztv. a évtől ezt a közzétételi formát írta elő az Önkormányzat részére. Az Ámr. előírása ellenére nem történt meg az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának közzététele, valamint a költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedések felsorolása és elemzése tekintetében kötelezően közzéteendő közérdekű adatok nyilvánossá tétele. Az Önkormányzat nem tartotta be az Eisztv-ben foglalt előírásokat, mert a törvény mellékletében kiadott általános közzétételi listában foglaltakat nem tette közzé hiánytalanul. Elmulasztották a közzétételt a gazdálkodási adatok közül a létszámra, a személyi juttatásokra, a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, juttatásaira vonatkozó összesített adatok tekintetében. A Polgármesteri hivatalban az e-közigazgatási feladatellátás személyi feltételeit kialakították. A feladatot segítő informatikai rendszer használatának gyakoriságát, az ügyfelek általi igénybevétel tapasztalatait ügykörönként, illetve együttesen nem értékelték. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadáskészítési folyamatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer meghatározása keretében előírta a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok ellenőrzési feladatait. A és a évi költségvetés tervezés és a évi zárszámadás készítés folyamatában a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a belső szabályozásban foglalt előírásoknak megfelelően ellenőrizték, hogy a költségvetési intézmények teljesítették-e a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban részükre meghatározott szakmai és pénzügyi követelményeket. A évi zárszámadás előkészítése során ellenőrizték az intézményi pénzmaradványok megállapításának szabályszerűségét, az intézményi eredeti és a módosított előirányzatok, valamint a teljesítési adatok eltérésének indokoltságát. A kontrollok működésének megbízhatósága annak ellenére összességében kiváló volt, hogy a évi költségvetési rendelet előkészítése során a Polgármesteri hivatalnál nem ellenőrizték az európai uniós támogatási bevételek, illetve azok felhasználásával megvalósuló feladatok kiadási előirányzatainak összhangját az Önkormányzat által megkötött támogatási szerződésekben rögzített összegekkel, továbbá a zárszámadás készítés folyamatában elmaradt ezen előirányzatok és a teljesítések eltérései indokoltságának ellenőrzése. 16

19 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Polgármesteri hivatalnál a évben és a I. negyedévben a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a gazdálkodási feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a gazdálkodási folyamatok szabályozása során a helyi sajátosságokat nem vették figyelembe a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladata megvalósítására megnyitott SEM IX. Zrt. által kezelt önkormányzati alszámlák bevételeinek realizálása és kiadásainak teljesítése tekintetében. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozóan a SEM IX. Zrt. vezetői és dolgozói részére adott polgármesteri, illetve jegyzői felhatalmazásokban és megbízásokban az Ámr. előírásai ellenére nem határozták meg a feladatok ellátásának rendjét, a szakmai teljesítés igazolásának módját, valamint a hatáskörökhöz és feladatokhoz kapcsolódó felelősségi szabályokat. Ezen önkormányzati alszámlákról a SEM IX. Zrt. által teljesített szállítói kötelezettségek főkönyvi és analitikus nyilvántartásának sajátos szabályait a jegyző a számlarendben nem rögzítette, ezáltal a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladatával kapcsolatos szállítói kötelezettségek növekedését, illetve csökkenését a Polgármesteri hivatal főkönyvi könyvelésében a Vhr. előírása ellenére nem rögzítették. A közbenső egyeztetés során a jegyző által adott tájékoztatás szerint a jegyző a SEM IX. Zrt. által kezelt önkormányzati alszámlák tekintetében a vezetők részére kiadott felhatalmazásokat, valamint az érvényesítést és szakmai teljesítés igazolását végzők megbízásait módosította, a gazdálkodás, illetve ellenőrzési jogköröket gyakorló személyek részére előírta a gazdálkodási jogkörök szabályzatában foglaltak betartását, továbbá a Polgármesteri hivatal számlarendjét kiegészítette a SEM IX. Zrt. által kezelt önkormányzati alszámlákról teljesített szállítói kötelezettségek állományának főkönyvi könyvelésben való rögzítésének szabályaival. A Polgármesteri hivatalnál a évben és a év I. negyedévében a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, továbbá a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során a három terület költségvetési súlyának figyelembevételével értékelve összességében kiváló volt, mivel a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés megfelelő biztosítékot adott a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátására. Az állományba nem tartozók megbízási díjaival kapcsolatos kifizetések, továbbá a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási feladatokkal kapcsolatos kifizetések során a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek ellenőrzési feladataikat belső szabályzatban előírt módon és tartalommal elvégezték, valamint az utalvány ellenjegyzője a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, továbbá a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörténtéről meggyőződött. A gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések esetében a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek ellenőrzési feladataikat a gazdálkodási jogkörök szabályzatában előírt módon és tartalommal elvégezték, azonban a szerkesztőség, a pedagógiai feladatok, illetve az igazgatási feladatok költségvetési előirányzatai terhére vásárolt számítástechnikai, ügyviteli gépek és irodai bútorok vételárának kifizetéseihez kapcsolódó utalványok ellenjegyzése során elmaradt a fedezet meglétének ellenőrzése, és ezáltal nem tartották be ezen feladatok felhalmozási kiadási előirány- 17

20 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zatai tekintetében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra vonatkozó Áht-ban foglalt kötelezettséget. A Polgármesteri hivatalban az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában az informatikai rendszer szabályozottsága közepes mértékű kockázatot jelentett, mert az adatokhoz való hozzáférések ellenőrzését és az ellenőrzések dokumentálási kötelezettségét nem határozták meg, valamint az informatikával kapcsolatos szabályzatok dolgozókkal történő megismertetését nem dokumentálták. A pénzügyi-számviteli feladatok ellátását segítő informatikai rendszerek működtetésénél a működésbeli hibák megelőzésére, illetve feltárására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a munkafolyamatba épített ellenőrzést az informatikai rendszer hatékonyan segítette, azonban az adatkapcsolatokat nem dokumentálták, nem történt meg a hardver hibáknak, illetve azok elhárításának, kezelésének a dokumentálása és a pénzügyi-számviteli terület által használt programok adatai az informatikai hálózaton keresztül nem voltak elérhetők. A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzési feladatok szabályszerű végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel az Önkormányzat a Polgármesteri hivatal SzMSzében a belső ellenőrzési kötelezettséget előírta, a függetlenített belső ellenőrzési szervezetet kialakította, annak jogállását és feladatait meghatározta. A belső ellenőrzés tevékenységére vonatkozó szabályokat és eljárásokat a belső ellenőrzési kézikönyvben előírták. Annak ellenére összességében alacsony volt a belső ellenőrzés szervezettségének és szabályozottságának a kockázata, hogy a évben a belső ellenőrzés nem rendelkezett kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel, továbbá, a évben, valamint I. negyedévében elvégzett 20 ellenőrzés közül kettő esetében nem készítettek ellenőrzési programot. A évben és I. negyedévében a belső ellenőrzés működésének megbízhatósága jó volt, mivel az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatokat végrehajtották, a hibák feltárására és a célirányos intézkedések megtételére javaslatokat fogalmaztak meg. A belső ellenőrök által tett javaslatok végrehajtása érdekében az ellenőrzöttek intézkedési tervet készítettek, a belső ellenőrök a javaslatok realizálásáról, a hiányosságok felszámolásáról az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének ideje alatt meggyőződtek. A Polgármesteri hivatal II. félévi selejtezéseinek és a évi leltározás végrehajtásának ellenőrzéséről nem készítettek ellenőrzési jelentést, hanem a megállapításokat és a javaslatokat feljegyzésekben rögzítették, amelyek tartalma nem felelt meg a Ber. előírásainak. A belső ellenőrzés keretében a Polgármesteri hivatalban és az Önkormányzat költségvetési intézményeinél nem ellenőrizték a közbeszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat. A jegyző a költségvetési beszámoló keretében az Áht. előírásának megfelelően beszámolt a FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről. A Képviselő-testület az Htv. előírását betartva a évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztésével egyidejűleg áttekintette a költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. Az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentést a Képviselő-testület megvitatta és a javaslatok realizálására intézkedési tervet hagyott jóvá, amelynek végrehajtása során az összesen 58 (szabályszerűségi és célszerűségi) javaslat négyötöde teljes körűen hasznosult, kilenc javaslat részben teljesült. Három javaslat megvalósításáról nem intéz- 18

21 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kedtek, mivel a Képviselő-testület nem határozta meg az Áht-ban előírt mérlegek, kimutatások tartalmát, továbbá nem történt meg a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok ellátása céljából alkalmazott számítógépes rendszerek közötti informatikai kapcsolat megteremtése, valamint szeptemberig a Vhr. előírása ellenére nem határozták meg az analitikus nyilvántartások adataiból készített összesítő kimutatások elkészítési határidejét. Részben hasznosították a banki bevételek érvényesítésére, a likviditási terv elkészítésére, illetve szükség szerinti aktualizálására, valamint a dolgozók munkaköri leírásainak kiegészítésére irányuló javaslatokat. A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásával, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásaival kapcsolatban megvalósított intézkedések ellenére nem biztosították az intézményi költségvetési előirányzatok, a Polgármesteri hivatal egyes kiemelt (felhalmozási kiadások) előirányzatainak továbbá a ROP Városi területek rehabilitációja fejlesztés feladata megvalósítására jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartását. A céljelleggel nyújtott támogatások számadási kötelezettségének előírására, valamint a számadások és a rendeltetés szerinti felhasználás ellenőrzésére tett intézkedések a évben hozzájárultak a támogatások folyósításának szabályszerűségéhez és cél szerinti felhasználásához, azonban a évben az Áht. előírása ellenére a számadási kötelezettséget elmulasztó kettő támogatott részére is folyósítottak további támogatást. A pártok részére biztosított önkormányzati helyiségek bérleti díjának meghatározására vonatkozó javaslat végrehajtása érdekében tett polgármesteri intézkedés nem volt eredményes. A Polgármesteri hivatalnál a gazdálkodás és a pénzügyi-számviteli feladatok szabályozottságának biztosítása a gazdálkodási jogkörök szabályzatának módosítása, a Pénzügyi iroda ügyrendjének aktualizálása, a költségvetési szervek egységes számviteli rendjének meghatározása érdekében tett javaslatok hasznosítása hozzájárult ezen feladatok szabályozottsága terén a kockázatok csökkentéséhez. A vagyongazdálkodási rendelet hatásköri szabályait kiegészítették, a Képviselő-testület az Áht. előírásainak megfelelően meghatározta a követelésekről történő lemondás eseteit. A követelések és a részesedések értékelésének elvégzésével biztosították ezen eszközök esetében a számviteli előírásoknak megfelelő értéken való bemutatását a könyvviteli mérlegben. A közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára, továbbá a zárszámadási rendelet szerkezetére és tartalmára, valamint a pénzmaradvány elszámolás felülvizsgálatára vonatkozó szabályszerűségi javaslatokat realizálták. A középületek akadálymentessé tétele folyamatban van. A belső ellenőrzési rendszer szabályozottságának a szintje javult a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének a Polgármesteri hivatal SzMSz-ében történő biztosításával, a belső ellenőrzési szervezet jogállásának és feladatainak meghatározásával. Az ÁSZ a évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának ellenőrzését végezte el az Önkormányzatnál a évben. Az ellenőrzésről készített számvevői jelentés három szabályszerűségi javaslatot tartalmazott. A javaslatok megvalósítása érdekében intézkedtek. Az átfogó és a zárszámadáshoz kapcsolódó ellenőrzések javaslatainak végrehajtása eredményeként a Polgármesteri hivatalnál javult a költségvetés készítés 19

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0745 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0729 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november JELENTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0742 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december JELENTÉS Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0841 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0728 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0757 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0840 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember JELENTÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0730 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0828 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember JELENTÉS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0829 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0853 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január JELENTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0852 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0754 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009. JELENTÉS a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0922 2009. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november JELENTÉS Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0940 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0837 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december JELENTÉS Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0946 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0752 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november JELENTÉS a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0744 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0746 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0944 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0755 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0943 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december JELENTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0945 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére.

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Tárgy: Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január JELENTÉS Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1042 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0842 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0834 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 1 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 24 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 24 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

Részletesebben

JELENTÉS. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0838 2008. november

JELENTÉS. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0838 2008. november JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0838 2008. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010.

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010. JELENTÉS a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1014 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január JELENTÉS Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0851 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 20 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 20 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november JELENTÉS a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0938 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007.

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007. J E L E N T É S a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenrzési Igazgatóság Átfogó Ellenrzések

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0839 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 2009. október BEVEZETÉS SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december JELENTÉS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0844 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1028 2010. december

JELENTÉS. Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1028 2010. december JELENTÉS Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1028 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember JELENTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1017 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

JELENTÉS. a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0932 2009. szeptember

JELENTÉS. a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0932 2009. szeptember JELENTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0932 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1015 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben