SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás"

Átírás

1 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 29. (1) bek. értelmében az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai ellenőrzési tervet készít, mely a Bkr. 30 (1) bek. szerint a költségvetési szerv hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. A TÁRSULÁS Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírása szerint a Megbízott a belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzést (Bkr. 17. (2) bek. c) pontja) Dr. Galambos Péter Dr. Fekete István: Kockázatelemzés lépésről lépésre című könyvében rögzített módszertan alapján végzi. A KOCKÁZATKEZELÉS LÉPÉSEI: I. Kockázatok azonosítása II. Kockázatok értékelése III. Kockázatra adott reakciók (kockázatkezelés) IV. Kockázatok felülvizsgálata I. Kockázati tényezők azonosítása: 1) Az értékelés során használt hatástényező kiválasztása 2) Kockázat tényezők csoportjainak meghatározása 3) Kockázati tényezők feltárása 1) Az értékelés során használt hatástényező: A Társulás költségtakarékos és hatékony működése. 2) A kockázatfelmérés alapján a kockázatelemzésnél figyelembe vett kockázati tényező csoportok (folyamatok): Az egyes folyamatokhoz tartozó konkrét kockázati tényezők a korábbi időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. 3) Kockázati tényezők feltárása: A kockázati tényezőket a kockázatokat hordozó tevékenységek alapján határoztam meg. Tevékenységenként négy kockázati tényező meghatározására került sor. II. Kockázatok értékelése:

2 1) Valószínűségi skála meghatározása A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a feltárt kockázatok az elemzés évében milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni? 2) Hatásskála meghatározása A kockázatok felmerülése esetén azok hatása milyen nagyra becsülhető. 3) Mennyiségi értékelés lefolytatása Az egyes kockázatok valószínűségének és hatásának meghatározása a hatástényező tekintetében 4) Kritikus tényezők kiválasztása A kockázati együttható meghatározása 1) Az alkalmazott valószínűségi skála meghatározása: % közötti valószínűség (nagyon alacsony valószínűségű) % közötti valószínűség (alacsony valószínűségű) % közötti valószínűség (közepes valószínűségű) % közötti valószínűség (magas valószínűségű) % közötti valószínűség (nagyon magas valószínűségű) 2) Az alkalmazott hatásskála meghatározása: % (nagyon alacsony hatású) % (alacsony hatású) % (közepes hatású) % (nagy hatású) % (nagyon nagy hatású) 3) és 4) Mennyiségi értékelés és kritikus tényezők kiválasztása: A kritikus tényezők kiválasztásához meg kell határozni az egyes kockázati tényezők kockázati együtthatóját K, amely pl. a következő képlet szerint számítható ki: K= V + 2* H, ahol V= Valószínűség, H= Hatás. Egy kockázati tényező esetében a kockázat automatikusan kritikus, ha értéke 11 és 15 között van. Jelen kockázatelemzésben négy kockázati tényezőt alkalmaztam, ezért egy tevékenység esetén a kockázat automatikusan kritikus, ha annak értéke 44 és 60 között van. III. Kockázatra adott reakciók: - A kritikus kockázatokra javaslatokat kell kidolgozni - A javaslatok alapján intézkedéseket kell kidolgozni - Kockázatok és intézkedések nyilvántartásának vezetése A stratégiai terv érvényessége idején a kockázatosnak bizonyult területeken belső ellenőrzések lefolytatása javasolt.

3 1) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamata. - költségvetés tervezése Előirányzat gazdálkodás ellenőrzése - költségvetés módosítása Kötelezettségvállalások vizsgálata - zárszámadás alátámasztása előirányzatok betartása Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: bevételek beszedésének, elszámolásának folyamata. - térítési díj beszedésének szabályossága A társulás bevételinek (pl. térítési díjak) - egyéb bevételek beszedésének szabályossága vizsgálata - bevételek elszámolásának pontossága bevételek bizonylatoltsága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: főkönyvi könyvelési és számviteli folyamat. Kockázati együttható A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések: - bevételek és kiadások elsz. szabályszerűsége Bevételek és kiadások elszámolása, - fők. könyvelés és mérlegtételek pontossága főkönyvi könyvelés, az általános - banki és pénztári pénzforgalom szabályossága forgalmi adó elszámolásának - mérlegtételek alátámasztása ellenőrzése, házipénztár, banki forgalom Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ellenőrzése,

4 4) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a személyi juttatások elszámolásának folyamata. - közalkalmazotti besorolás szabályossága Az alkalmazott dolgozók besorolásának - köztisztviselői besorolás szabályossága ellenőrzése, személyi juttatások - személyi nyilvántartás vezetésének teljessége vizsgálata, túlórák elszámolásának - személyi jellegű juttatások kezelése ellenőrzése. Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: beruházások és felújítások lefolytatásának folyamata. - beruházások és felújítások szabályozottsága Beruházási tevékenység ellenőrzése,, - beruházások és felújítások nyilvántartása egyes felújítások vizsgálata. - beruházások és felújítások bizonylatoltsága aktiválás, üzembe helyezés szabályossága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: karbantartások végzésének folyamata. - karbantartási tevékenység szabályozottsága Karbantartások szabályos és hatékony - karbantartások hatékony lebonyolítása végzésének vizsgálata. - karbantartási munkák bizonylatoltsága a kapcsolódó anyagfelhasználás szabályossága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = 32 47

5 7) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: tárgyi eszköz gazdálkodás folyamata. - tárgyi eszköz gazdálkodás szabályozottsága Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata, - nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása kis értékű tárgyi eszközök ellenőrzése. - kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása használatra átadás, aktiválás Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a gépjármű-üzemeltetés folyamata. Kockázati A kockázatelemzés alapján évre együttható javasolt ellenőrzés: - gépjármű-üzemeltetés szabályozottsága A gépjármű-üzemeltetés - a menetlevelek vezetésének szabályossága szabályosságának ellenőrzése. - a gépjárművek üzemanyag elszámolása a jogszabályok és a helyi szabályozás összhangja Kockázati együtthatók összesen: x 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: dologi kiadások folyamata. - beszerzés indokoltsága A teljesített dologi kiadások vizsgálata, - felhasználás dokumentálása karbantartási tevékenység ellenőrzése. - elszámolás szabályossága egyes szakfeladatok könyvelése Kockázati együtthatók összesen: X 2 = 30 45

6 10) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a működés szabályozottságának folyamata. - törvényben előírt szabályzatok tartalma A szabályzatok, illetve a FEUVE - belső szabályozás megfelelősége rendszer, működésének vizsgálata, belső - kötelezettségvállalások vezetése szabályzatok és rendelkezések - utalványozás, ellenjegyzés megfelelősége betartásának, bizonylati rend ellenőrzése. Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: készletgazdálkodás folyamata. - élelmiszer beszerzés szabályossága Készletgazdálkodás, élelmiszer - élelmiszer felhasználás szabályossága beszerzés és felhasználás ellenőrzése, - nyersanyagnormák betartása térítési díj beszedésének szabályossága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: selejtezés és leltározás folyamatai. - selejtezés lefolytatásának szabályossága Selejtezési tevékenység, leltározási - selejtezési jegyzőkönyvek tartalma tevékenység, mérleg leltárral történő - leltározás szabályossága, dokumentálása alátámasztásának vizsgálata. - mérleg alátámasztása leltározással Kockázati együtthatók összesen: X 2 = 32 46

7 13) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: Az egyes végzett feladatok rendszerszemléletű vizsgálata. - a feladat szabályozottsága Adott feladat végzésének átfogó - vonatkozó szerződések megfelelősége vizsgálata, - a feladat bizonylatoltsága a feladat személyi feltételei Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: közbeszerzési eljárás lefolytatásának folyamata. - közbeszerzési terv tartalma Közbeszerzési eljárások lefolytatásának - közbeszerzés eljárás szabályszerű lefolytatása vizsgálata - közbeszerzés bizonylatoltsága vonatkozó szerződés végrehajtása Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: hazai forrásokból támogatott pályázatok megvalósításának folyamata.. - pályázati elszámolás megfelelősége Pályázati elszámolások vizsgálata, - szerződés és lebonyolítás összhangja pályázati pénzeszközökből megvalósult - pályázati dokumentáció teljessége fejlesztések ellenőrzése, - vonatkozó főkönyvi könyvelés pontossága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = 32 46

8 16) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: európai uniós forrásokból támogatott fejlesztések végrehajtásának folyamata. - pályázati elszámolás megfelelősége Európai uniós pályázati elszámolások - szerződés és lebonyolítás összhangja vizsgálata, európai uniós pályázati - pályázati dokumentáció teljessége pénzeszközökből megvalósult - vonatkozó főkönyvi könyvelés pontossága fejlesztések ellenőrzése, Kockázati együtthatók összesen: X 2 = ) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: számítástechnikai rendszerek működésének vizsgálata. - a program jogtisztasága, megfelelősége Adott területen alkalmazott számítógépes - programleírás pontossága, aktualizáltság, programok által előállított adatok - szolgáltatott adatok teljessége, megfelelőségének ellenőrzése. - szolgáltatott adatok pontossága Kockázati együtthatók összesen: X 2 = IV. Kockázatok felülvizsgálata: A kockázatok felülvizsgálata évente, de legkésőbb a éviekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv összeállításánál kerül sor.

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714 /2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. április 23. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető ülésre. Tárgy: Beszámoló a 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre.

Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre. Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre. Bugac - Bugacpusztaháza Község Önkormányzata a belső ellenőrzési stratégiai tervét a következők szerint állapítja meg. - Az önkormányzat működési feltételeinek

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Belső ellenőrzési csoport Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2011. Az éves összefoglaló

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben