JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november"

Átírás

1 JELENTÉS a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről november

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /25/18/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0319 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Csecserits Imréné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Ébner Vilmosné főtanácsadó Czifra Erzsébet tanácsadó Mohl Anna számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről Jelentés a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Függelék: - a helyi önkormányzatokat a évben megillető normatív állami hozzájárulás elszámolásáról - kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitűzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése A költségvetési gazdálkodás kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása 50 1

4 4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 56 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelőző évhez viszonyított jelentős, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt az Önkormányzat által ellátott feladatok változása indokolta (1 oldal) 5. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett és tényleges adatairól évekre (1 oldal) 6. számú Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya úrhölgy, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének észrevétele (1 oldal) 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Áht. Eisztv. Htv. Kbt. Ötv. Számv. tv. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény Rendeletek Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet SzMSz 1 Fejér Megye Önkormányzatának 6/2003. (IV. 24.) számú rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról SzMSz 2 Fejér Megye Önkormányzatának 7/2007. (III. 21.) számú rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról ügyrend 1 az SzMSz 1 6. sz. melléklete a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről ügyrend 2 Fejér Megye Közgyűlése 6/2007.(IV. 26.) számú határozata a Fejér megyei Önkormányzat Hivatalának ügyrendjéről vagyongazdálkodási rendelet Vhr. Szórövidítések ÁSZ belső ellenőrzési vezető e-közigazgatás Ellátó szervezet Fejér Megye Önkormányzatának 25/2004. (VII. 9.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Állami Számvevőszék az Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Irodájának vezetője elektronikus közigazgatás Fejér Megyei Önkormányzat önállóan gazdálkodó Ellátó Szervezete 3

6 Ellenőrzési szervezet ESZA ETE Fejér Paktum Fejlesztési iroda FEUVE főjegyző Gazdálkodási főosztály GVOP HEFOP Humán főosztály Illetékhivatal Jogi főosztály Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Költségvetési és Belső Ellenőrzési Szervezete Európai Unió Szociális Alap Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület Fejér Paktum Partnerség a Fejéri foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Fejlesztési és Területi Irodája folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Fejér Megyei Önkormányzat főjegyzője Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Gazdálkodási Főosztálya NFT Gazdasági Versenyképesség Operatív Program NFT Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Humán Főosztálya Fejér Megyei Önkormányzat Illetékhivatala Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Jogi- és Testületi Főosztálya Fejér Megyei Szent György Kórház Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Kórház Közbeszerzési Döntőbizottság Közgyűlés Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közgyűlés elnöke Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke MSZOSZ Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége NFT Nemzeti Fejlesztési Terv Önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzat Önkormányzat hivatala Fejér Megyei Önkormányzat Hivatala PHARE Lengyelország és Magyarország piacgazdasági átmenetét segíteni hívatott program Pénzügyi bizottság Pénzügyi iroda VÁTI Kht. Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Irodája VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források fejlesztési feladat (projekt) fejlesztési célkitűzés irányító hatóság Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenőrzéssel, vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenőrzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető. Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során felmerült kiadások finanszírozására. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az önkormányzat által ellátott kötelező, vagy önként vállalt feladatok ellátásának mennyiségi, vagy minőségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bővítéssel, átalakítással. A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felső eleme. Az irányító hatóság általános és átfogó felelősséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásáért. Felelősségi köréből eredően ellenőrzi a közösségi, valamint a hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézményrendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilvántartási rendszer működését. 5

8 kedvezményezett központi program közreműködő szervezet lebonyolítás operatív program Az a helyi önkormányzat, amely a támogatási szerződést kedvezményezettként aláírja, a projektet, illetve a központi programhoz kapcsolódó támogatott önkormányzati programot végrehajtja. Az ország egészére, több régióra, egy régióra vonatkozó, de mindenképpen az önkormányzat közigazgatási területén túlmutató program, amelynél a támogatott programok kiválasztása pályáztatás nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, a kedvezményezettek közvetlen megkeresésével. Az Európai Unió pénzügyi alapja a Kohéziós alap, a környezetvédelem és a közlekedés terén nyújt lehetőséget az egyes tagországoknak központi programok megvalósítására. A közreműködő szervezet az európai uniós támogatást elnyert kedvezményezettekkel kapcsolatot tartó szerv. Az operatív programok közreműködő szervezetei befogadják, nyilvántartják, döntésre előkészítik a pályázatokat, rögzítik a támogatással kapcsolatos adatokat az egységes monitoring informatikai rendszerben, elvégzik a támogatások előzetes (szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző) ellenőrzését. Az önkormányzatoknál a leggyakrabban előforduló operatív program a Regionális Fejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek a VÁTI Kht. és a regionális fejlesztési ügynökségek. A Kohéziós alap két közreműködő szervezete (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) a támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatokat látják el. Ennek keretében megkötik a szerződéseket a projekt kedvezményezettjével, folyamatosan nyomon követik a teljesítéseket, lebonyolítják a támogatások kifizetését, vezetik az egységes monitoring informatikai rendszert. Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszámolásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. Az Európai Bizottság által jóváhagyott, a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó közötti, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum. A strukturális alapok operatív programjai: Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP); Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP); Humánerőforrás-fejlesztési 6

9 támogatási szerződés Operatív Program (HEFOP); Környezetvédelmi és Infrastruktúra-fejlesztési Operatív Program (KIOP); Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP). A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. 7

10

11 JELENTÉS a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a évtől megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenőrzési elemekkel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentős eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra; kialakította-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a gazdálkodás belső kontrollrendszerét 1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 2 és célszerűségi javaslatait. 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között. 9

12 16BBEVEZETÉS Az ellenőrzött időszak: az 1., 2., és 4. programpontok tekintetében a I. negyed év, a 3. ellenőrzési programpontnál a év és a I. negyedév. Fejér megye lakosainak száma január 1-jén fő volt, Székesfehérvár és Dunaújváros megyei jogú városok lakossága nélkül. A évi önkormányzati választást követően az Önkormányzat 40 tagú Közgyűlésének munkáját 10 állandó bizottság segítette. A Közgyűlés elnöke a évi önkormányzati választás óta tölti be tisztségét, a főjegyző az Önkormányzat megalakulásától február 22-ig látta el feladatait. A Közgyűlés február 22-én a főjegyző közszolgálati jogviszonyát megszüntette és új főjegyzőt nevezetett ki. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben 32 költségvetési szervet működtetett, amelyekből 27 önállóan gazdálkodott. Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a év végén foglalkoztatott közalkalmazottak száma 4329 fő, a köztisztviselők száma 125 fő volt. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint millió Ft költségvetési bevételt ért el és millió Ft költségvetési kiadást teljesített, a év végén a könyvviteli mérleg szerint millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetési rendeletben millió Ft költségvetési bevételt és millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1 3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevőit. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belső szabályozottság, szervezettség terén felkészültek-e az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekű adatok elektronikus közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során értékeltük, hogy az Önkormányzat hivatalánál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelősségét, valamint azok működésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belső ellenőrzés szervezeti és szabályozási keretét, továbbá működését. Az Önkormányzat hivatalánál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok működésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenőriztük a szakmai 10

13 16BBEVEZETÉS teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenőrzést a következő, kiemelt kockázatuk alapján kiválasztott 3 az általánostól jellemzően eltérő, egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le 4 : a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai 5, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. Az ellenőrzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége. Az ellenőrzési erőforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthető a kívánt ellenőrzési bizonyosság eléréséhez szükséges időráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok létezésének és működésének ellenőrzésére a vizsgált három terület évi könyvviteli tételeiből területenként egyszerű véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelőségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált három területre különkülön, majd összefoglalóan 6 az Önkormányzat hivatala egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelőségi tesztlapon, öt elővizsgálati és kilenc helyszíni ellenőrzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek 3 Az önkormányzatok kiemelt előirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kiemelkedően kockázatos területnek bizonyultak. 4 A korábbi ellenőrzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzők nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenőrzési tapasztalataink szerint a jegyzők nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 5 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 6 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 11

14 16BBEVEZETÉS megjelölése mellett értékeltük a kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatokat 7 és a kialakított kontrollok működésének megbízhatóságát 8. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenőrzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenőriztük, az egyéb számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át. A helyszíni ellenőrzés során kitöltött az ellenőrzést végző számvevő és az Önkormányzat hivatala felelős köztisztviselője által aláírt elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelőségi tesztek dokumentumait a Közgyűlés elnöke részére a számvevői jelentéssel egyidejűleg átadtuk. A jelentést az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. tv. 25. (1) bekezdése alapján észrevétel közlése céljából megküldtük a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének. A kapott észrevételt a jelentés 6. számú melléklete tartalmazza. 7 A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minősítettük a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 8 A kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok működése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak. Jónak minősítettük a kontrollok működését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést, a kontroll működésének megbízhatósága gyenge minősítést kapott. 12

15 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat tervezett költségvetési bevételei és kiadásai a évek között folyamatosan növekedtek, de a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A tervezett költségvetési forráshiány az előző évhez képest a évben egyharmadával, a évben 9,9-szeresére nőtt, a évben 67%-kal csökkent, így annak öszszege a évben 300 millió Ft. A költségvetési forráshiányt a működési célú költségvetési bevételeket meghaladó összegű működési célú költségvetési kiadás eredményezte. A költségvetési és pénzügyi egyensúlyt a költségvetési rendeletekben évről-évre növekvő összegű folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásával, a évben értékpapírok értékesítésével, a évben hosszú lejáratú kötvény kibocsátásával tervezte biztosítani az Önkormányzat. A évek között a költségvetések végrehajtásakor a tervezettől eltérően a teljesített összes költségvetési bevétel fedezte a teljesített összes költségvetési kiadást. A költségvetés végrehajtása során a években a működési célú költségvetési bevételeknél többlet keletkezett, míg a teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadásokat a felhalmozási célú költségvetési bevételeken túlmenően működési célú költségvetési bevételekből és hitelből fedezték. Az Önkormányzat hivatala év közben a pénzügyi egyensúly biztosításához a évek között, és a évben is évről-évre növekvő összegű hitel igénybevételével gondoskodott. Év végén a kiadások finanszírozásához szükséges folyószámla hitelen túlmenően a Közgyűlés által jóváhagyott előirányzat mértékéig rövid lejáratú hitelt vettek fel, és annak összegét a számlavezető pénzintézetnél betétként helyezték el. A következő év első munkanapján e betételhelyezést megszüntették és a felvett rövid lejáratú hitelt visszafizették, ezért az éves könyvviteli mérlegben kimutatott év végi rövid lejáratú hitelállomány nem a működési kiadások finanszírozásához szükséges hitel mértékét jelzi. A működési célú költségvetési kiadások csökkentése céljából között az intézményeknél végrehajtott mintegy 10%-os létszámleépítés, valamint a felhalmozási célú költségvetési bevételek növelésére hozott ingatlan eladási törekvések nem voltak hatással a költségvetési és pénzügyi egyensúly alakulására. Az Önkormányzatnál a költségvetés végrehajtása során teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások évi előző évhez viszonyított csökkenését, valamint évi növekedését 45%-ban, illetve 99%-ban a korábbi években elhatározott felhalmozási feladatok évi végrehajtása idézte elő. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzatnál a évek között mind a teljesített költségvetési bevételek, mind a teljesített költségvetési kiadások meghaladták az eredeti előirányzatot. A költségvetési bevételi eredeti előirányzatok túlteljesítéséhez a működési célú költségvetési bevételeknél az eredeti előirányzatként nem tervezett pénzmaradvány igénybevétel, és az intézményi működési célú költségvetési bevételek alultervezése járult hozzá. A működési célú költségvetési kiadások túlteljesítése főként az intézményi dolo- 13

16 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gi és egyéb folyó kiadások alultervezésére vezethető vissza. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mindhárom évben elmaradtak az eredeti előirányzattól. Az intézmények közül a évben 11, a évben 22 túllépte a számára megállapított módosított kiadási előirányzatot. Az előirányzat-túllépésekről a Közgyűlést tájékoztatták, azonban felelősségre vonást nem kezdeményeztek. Az Önkormányzat fejlesztési célkitűzéseit a évek közötti időszakban ciklusprogramban rögzítette, a évekre gazdasági programot fogadott el. A ciklusprogramban és a gazdasági programban szereplő fejlesztések az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódtak, azonban megalapozásukhoz számításokkal alátámasztott helyzetelemzés nem készült, nem végeztek felmérést a feladatok megoldásánál jelentkező feszültségekről. Az Önkormányzat a évek között összesen kilenc fejlesztési feladatban történő részvételről döntött. Az európai uniós forrással támogatott projektek alapján az Önkormányzat 164,8 millió Ft európai uniós, illetve 50,7 millió Ft hazai támogatást nyert, amelyből 113,4 millió Ft európai uniós támogatás, és 38,2 millió Ft hazai támogatás átutalása történt meg. A nyolc támogatott pályázat közül négy az intézményeknél valósult meg, négy program megvalósítása folyamatban van. Az Önkormányzat felkészülése az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belső szabályozottság, a szervezettsége terén nem volt eredményes. A ciklusprogramban, gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak az európai uniós támogatások, azonban az Önkormányzat szabályozása nem tartalmazta az európai uniós forrásokkal összefüggésben a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, és a támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, döntési hatásköröket. Nem határozták meg az önkormányzati szintű pályázat-koordinálás feladatait, felelőseit. Az Önkormányzat hivatalában egyedi megbízásokkal, feladatra történő kijelölésekkel, valamint külső szervezet bevonásával megszervezték a pályázatfigyelési, a fejlesztés-lebonyolítási feladatok ellátását, azonban nem szabályozták a pályázatfigyeléssel kapcsolatos információ-szolgáltatási és továbbadási kötelezettséget, felelősséget, a pályázatok nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Nem határozták meg a folyamatba épített és belső ellenőrzési feladatokat, kötelezettségeket. A Közgyűlés az NFT keretében a Strukturális Alapok pénzeszközei terhére a Fejér megyei munkaerő-foglalkoztatási helyzet javításával összefüggő fejlesztési feladatra a évben a hazai társfinanszírozással együtt 25,2 millió Ft európai uniós támogatás nyert el. A projekt megvalósítás során az Önkormányzat a partnerség vezetőjeként vállalta a megvalósításban részt vevő 11 szervezet munkájának összehangolását, fórumok, konferenciák szervezését, szakértői feladatok ellátását. A projekt befejezési határidejét a támogatási szerződésben július 31-ében rögzítették. Az Önkormányzat az elnyert európai uniós támogatás mintegy felét használta fel, a projekt befejezési határidejét tekintve jelentős a lemaradás. A projekt megvalósítása munkaszervezési okok miatt nem haladt a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően. A támogatott fejlesztési feladatot a közreműködő szervezet a évben két alkalommal, az Önkormányzat hivatalának belső ellenőre között nem, a évben célvizsgálat keretében vizsgálta. A közreműködő szer- 14

17 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK vezet az ellenőrzések alapján az elszámolásra benyújtott bizonylatok alaki követelményeinek betartására hívta fel a figyelmet, valamint rögzítette, hogy a projekt ütemezett megvalósítását hátráltatják, fenntarthatóságát akadályozzák a partnerek közötti együttműködési hiányosságok. Az ellenőrzés során észrevételezték a fizetési kérelmek, a projekt előrehaladási jelentések késedelmes benyújtását. A belső ellenőrzést végzők a végrehajtás ütemezéshez viszonyított jelentős lemaradásán túlmenően az iratanyagok hiányos irattározását állapították meg, valamint intézkedési javaslatokat fogalmaztak meg. Az Önkormányzat hivatala nem rendelkezett informatikai, valamint e- közigazgatási stratégiával. Nem határozták meg, hogy az e-közigazgatás melyik szolgáltatási szintjére kíván eljutni az Önkormányzat. A évben e- közigazgatási feladatok keretében a közoktatási intézmények működési engedélyének kiadásához és a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges információkat, iratmintákat, adatlapokat tette közzé, amely az 1. elektronikus szolgáltatási szintnek felel meg. Az e-közigazgatás fejlesztésének pénzügyi, hardver, szoftver és személyi akadályai vannak. Az Önkormányzat a közérdekű adatok honlapon történő közzétételére kötelezett volt, azonban az Eisztv-ben foglaltak ellenére a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységére vonatkozó általános közzétételi lista szerinti adatokat hiányosan tette közzé, valamint az Áht. előírása ellenére a évben nyújtott fejlesztési célú támogatások adatait, illetve a I. negyedévében nyújtott működési és fejlesztési támogatások adatait (támogatottak neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye), valamint a vagyonnal való gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések adatait nem tette közzé. Az Önkormányzat hivatalában a feladatok szabályszerű végrehajtási feltételeinek kialakításában a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága a évben összességében alacsony kockázatot jelentett az elvégzendő feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer keretében az ügyrend 1 -ben meghatározták a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatokat és azok ellenőrzési feladatait, és ezeket az érintett dolgozók munkaköri leírásaiban szerepeltették. A költségvetési tervezés és a zárszámadás készítés folyamatára kialakított kontrollok működésének megbízhatósága annak ellenére összességében kiváló volt, hogy a évben a normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámokat a közoktatási, és a szociális intézményekben dokumentáltan nem ellenőrizték. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályszerű végrehajtásában a feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek, mivel a főjegyző nem írta elő a szakmai teljesítés igazolás során elvégzendő ellenőrzési feladatokat, és az igazolás tartalmát, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szempontjait, valamint rendjét. Az érintett dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták az eszközök és források értékelési feladatait. Nem határozták meg a belső összesítő bizonylatok (feladások) tartalmi, formai követelményeit, nem készítették el az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot, valamint nem rendelkeztek az eszközök hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályozással. A főjegyző a évben nem gondoskodott a FEUVE rendszerének megszerve- 15

18 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zéséről és működtetéséről, nem készítette el az Önkormányzat ellenőrzési nyomvonalát, nem szabályozta a kockázatkezelés és szabálytalanságok kezelésének rendjét. A év végén jóváhagyott ellenőrzési nyomvonal nem tartalmazta a belső ellenőrzési és informatikai tevékenységet, valamint elmaradt a gazdasági program, a költségvetési koncepció, és a költségvetés összeállításának, a költségvetés módosításának folyamatában, továbbá a létszám- és bérgazdálkodás, a beruházás, felújítás, beszerzés és szolgáltatás, valamint a beszámolás és költségvetés végrehajtásának folyamatai esetében az ellenőrzési tevékenység meghatározása, és a tevékenység elvégzését igazoló dokumentum nyilvántartási helyének rögzítése. A kockázatkezelési szabályzatban a főjegyző nem határozta meg az elfogadható kockázati szintet. Az Önkormányzat hivatalában a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága az állományba nem tartozók megbízási díjai esetében a évben összességében kiváló volt, mert a megbízási szerződésekben meghatározott cél teljesítésének, a kiadás jogosultságának, összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek elvégezték és az ellenőrzés elvégzését igazolták. Az utalványok ellenjegyzői a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, a szakmai teljesítés igazolásának és az érvényesítésnek a megtörténtéről meggyőződtek. A külső szolgáltatók által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások esetében a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága a évben gyenge volt, mivel az általános karbantartási szolgáltatás és a klíma rendszer javítása kivételével nem történt meg a szakmai teljesítésigazolás során a szolgáltatások teljesítésének, jogosultságának ellenőrzése, valamint azok összegszerűségének vizsgálata. A termosztát cserére, a klíma fertőtlenítésére, javítására, az Önkormányzat hivatala gépkocsijának műszaki vizsgáztatására és tisztítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem foglalták írásba, ezáltal a szakmai teljesítés igazolására jogosult nem rendelkezett a kiadások jogosultságának és összegszerűségének ellenőrzéséhez szükséges bizonylatokkal. Az utalvány ellenjegyzése nem megfelelően működött, mivel az ellenjegyzések során elmaradt a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásának, a fedezet meglétének, a szakmai teljesítés igazolás, valamint az érvényesítés megtörténtének az ellenőrzése. A szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek nem végezték el ellenőrzési feladataikat azon karbantartási, kisjavítási szolgáltatások számláinak teljesítését megelőzően, amely munkákról az Ámr. és a helyi szabályozás előírása ellenére nem készült a kötelezettségvállalásról bizonylat. Az utalvány ellenjegyzője nem győződött meg arról, hogy az érvényesítés megtörtént-e, mivel az érvényesítő folyamatba épített ellenőrzési feladatait nem végezte el, nem észrevételezte a szakmai teljesítés igazolás szabályozási és működési hiányosságait. Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök, az egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével és létesítésével kapcsolatos kiadások esetében a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága a évben gyenge volt, mivel az Illetékhivatal tevékenységéhez kapcsolódó számítástechnikai- és irodai eszközök, bútorok beszerzése esetében a teljesítések szakmai igazolása nem történt meg, az önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódóan elma- 16

19 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK radt egy eszköz beszerzés jogosultságának, összegszerűségének, a szerződésben meghatározott cél szakmai teljesítésének igazolása. Az utalvány ellenjegyzése során elmaradt a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának, a fedezet meglétének, a szakmai teljesítés igazolás, valamint az érvényesítés megtörténtének ellenőrzése. A szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek nem végezték el ellenőrzési feladataikat, nem igazolták aláírásukkal az ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, az egyéb berendezések beszerzésére kötött szerződésekben meghatározott cél teljesítését, a kiadások jogosultságát, valamint öszszegszerűségét. Az utalvány ellenjegyzője nem győződött meg arról, hogy az érvényesítés megtörtént-e, az érvényesítő nem észrevételezte a szakmai teljesítés igazolásának elmaradását. Az Önkormányzat hivatalában összességében a belső kontrollok a gazdálkodás folyamatában az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, továbbá az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során nem működtek megbízhatóan, mivel a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés nem adott megfelelő biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. A szakmai teljesítés igazolás és az utalvány ellenjegyzés működésének megbízhatósága gyenge volt, amelynek következtében a gazdálkodás során előirányzat nélküli kötelezettségvállalások alapján teljesített karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, továbbá az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, valamint az egyéb gépek, berendezések és felszerelések beszerzésével, létesítésével kapcsolatos kifizetéseket az Önkormányzat hivatala. Az Önkormányzat hivatalában az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot jelentettek az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, mivel az Önkormányzat hivatala nem rendelkezett informatikai stratégiával, biztonságtechnikai szabályzattal, és katasztrófa elhárítási tervvel. Nem volt szabályozott a pénzügyi-számviteli számítógépes programrendszerek adat-karbantartási folyamata. Nem gondoskodtak a közszolgálati adatvédelmi szabályzat Önkormányzat hivatalának dolgozóival történő megismertetéséről. Az informatikai rendszer évi működtetésénél a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága gyenge volt, mert nem volt megoldott a költségvetési beszámoló informatikai eszközökkel való feldolgozása az állami hozzájárulások, a követelések-kötelezettségek esetében, nem alakították ki a számítógépeken vezetett pénzügyi-számviteli nyilvántartások automatikus kapcsolatát, valamint a főkönyvi könyvelés és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének ellenőrzését. Nem biztosította az Önkormányzat hivatala által alkalmazott program az adatok egyszeri bevitelét és a számszaki pontosság automatikus ellenőrzését, a könyvelési tételek visszamenőleges azonosítását, valamint a rögzített, de hibás, törölt bizonylatok kezelését. Nem naprakészek a rendszerdokumentációk, az esetleges szoftver hibákat és azok kezelését nem rögzítették. Az Önkormányzat hivatalában az informatikai fejlesztéseket eseti megbízásokkal valósították meg. 17

20 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozási szintje a belső ellenőrzés végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett a belső ellenőrzés szabályszerű végrehajtásában, mivel az Önkormányzat kialakította a belső ellenőrzési követelmények teljesítéséhez szükséges szervezetet, gondoskodott a belső ellenőrzési feladatok megszervezéséről, végrehajtásáról, szabályozta a belső ellenőrzés működési feltételeit. Az Önkormányzat az SzMSz 1 -ben a belső ellenőrzési kötelezettséget előírta, az Ellenőrzési szervezet jogállását és feladatait meghatározták, a négy fő belső ellenőr funkcionális függetlenségét biztosították. Az Önkormányzat rendelkezik ellenőrzési stratégiai tervvel. Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés elvégzésénél a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága jó volt, mert az előfordult hiányosságok nem veszélyeztették az ellenőrzés működésének megbízhatóságát. Nem tervezték és nem ellenőrizték azonban az Önkormányzat hivatalában FEUVE rendszer kiépítését és működését, a költségvetési előirányzatok teljesítését, a közbeszerzések rendjét, a közbeszerzési eljárásokat, valamint az Önkormányzat által alapított közhasznú társaságnál az erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását, gyarapítását illetve az elszámolások és beszámolók megbízhatóságát, továbbá a céljelleggel juttatott támogatások rendeltetés szerinti felhasználását. Az Ellenőrzési szervezet a évben 93%-ban valósította meg az éves tervekben szereplő magas kockázatúnak minősített gazdálkodási területek ellenőrzését az intézményeknél. A belső ellenőrzési jelentésekben rögzítették a megállapított hiányosságokat, és az intézkedési javaslatokat. A főjegyző a évi költségvetési beszámolóban az intézményeknél működő FEUVE rendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzési tapasztalatairól tájékoztatást adott, azonban az Áht. előírása ellenére nem számolt be a FEUVE rendszer, valamint a belső ellenőrzés Önkormányzat hivatalon belüli működtetéséről. A Közgyűlés elnöke a évi a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg az ellenőrzések tapasztalatairól éves összefoglaló jelentést terjesztett a Közgyűlés elé, amelyet az elfogadott. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a évben ellenőrizte. A számvevői jelentés javaslatainak realizálása érdekében a Közgyűlés intézkedési tervet fogadott el. Az ÁSZ által megfogalmazott javaslatok 51%-a hasznosult, 12%-a részben, és 37%-a nem teljesült. Az ÁSZ ellenőrzés során megfogalmazott javaslatok figyelembevételével gondoskodtak az éves költségvetési és zárszámadási előterjesztések keretében bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról, a költségvetési hiány kimutatásáról, a vagyongazdálkodási rendelet előírásainak betartásáról befektetések esetében. Biztosították a kötelezettségvállalások ellenjegyzését, az utalványrendeletek tartalmi követelményeinek betartását. A céljelleggel juttatott támogatások esetében szabályozták a számadási kötelezettség előírását, az alelnöki kereteket megszüntették. A költségvetési és zárszámadási rendeletekben bemutatták a közvetett támogatásokat és a többéves kötelezettségeket. Jóváhagyták a belső ellenőrzési kézikönyvet, valamint megszervezték a költségvetési intézmények ellenőrzését. Részben hajtották végre az Áht-ban előírtak ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartását, mivel a és a évben megtett intézkedé- 18

21 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK sek ellenére 11, illetve 22 intézménynél a kiadási előirányzatot túllépték. A szakmai teljesítésigazolás módjának főjegyzői szabályozásakor nem határozták meg az előírt záradék tartalmát, illetve a szakmai teljesítés igazolás Ámrben rögzített követelményeinek teljesítését igazoló dokumentum tartalmát. A kötelezettségvállalások nyilvántartását szabályozták, azonban a nyilvántartott kötelezettségeket nem összegezték. Az év végi értékelési feladatokat elvégezték, ugyanakkor szabályozás nélkül alkalmazták az illeték bevételeknél az egyszerűsített értékelési eljárást. A főjegyző nem alakította ki a költségvetési szervek egységes számviteli rendjét és nem módosította a leltározási szabályzatot a Htv. és a Vhr. előírásai ellenére. Nem tartották be a külföldi kiküldetés esetén felvett előleg elszámolására vonatkozó szabályozást, valamint az Áht. előírása ellenére a nem szociális célra nyújtott támogatásokra vonatkozó számadási kötelezettséget nem teljesítők esetében nem kezdeményezték a támogatás visszafizettetését, valamint a támogatás célszerinti felhasználásának ellenőrzését. A pártok részére a korábbi javaslat ellenére továbbra is biztosítottak közvetett támogatást. A célszerűségi javaslatok eredményeként felülvizsgálták a Gazdálkodási főosztály dolgozóinak munkaköri leírásait, kialakították a céljelleggel nyújtott támogatások nyilvántartási rendjét és ellenőrzését, az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatairól tájékoztatták a Közgyűlést, és gondoskodtak az Ellátó szervezet pénzügyigazdálkodási ellenőrzéséről. Három középületnél megoldották az akadálymentesítést. Nem készítettek informatikai stratégiát és katasztrófa elhárítási tervet. Nem nyitottak elkülönített alszámlát a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére és nem módosították az elkülönítetten kezelt alap -ok elnevezését. Az ÁSZ a évben ellenőrizte a gyermekvédelmi szakellátási feladatokat az Önkormányzatnál. A évben a zárszámadási vizsgálat keretében került ellenőrzésre a normatív állami hozzájárulások, illetve a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának szabályszerűsége. A gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellenőrzése során hét, a zárszámadás vizsgálatainak kapcsán 14, összességében 21 javaslat született, melyből 13 szabályszerűségi, nyolc a munka színvonalának javítását célzó javaslat volt. A javaslatok hasznosítására intézkedési terveket készítettek. Realizálódott valamennyi szabályszerűségi javaslat, és hat célszerűségi javaslat. A gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodást nyújtó ellátások ellenőrzése során tett javaslatokat hasznosítva az Önkormányzat által fenntartott gyermekotthonok szerkezetét átalakították, azok alapító okiratait módosították, a szakellátó intézmények személyi és tárgyi feltételeinek javítására a mindenkori éves költségvetésekben elkülönített pénzösszeget biztosítottak, fejlesztették a nevelőszülői hálózatot. A zárszámadáshoz kapcsolódó vizsgálat esetében módosították az intézmények alapító okiratait, jogcímenkénti szakmai útmutatás készült az intézmények számára a kötött felhasználású támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának jogszabályi előírásairól, és visszafizetésre kerültek az ÁSZ vizsgálat által megállapított jogtalan támogatások. Nem hasznosult kettő célszerűségi javaslat, nem történt intézkedés a normatív állami hozzájárulások igénybevételét megalapozó mutatószámok intézményeknél történő dokumentált helyszíni ellenőrzésére, valamint a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások Ellenőrzési szervezet általi ellenőrzésével kapcsolatosan. 19

22 17BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Közgyűlés elnökének a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 1. intézkedjen annak érdekében, hogy az Önkormányzat intézményei az Áht. 93. (1) bekezdése szerint a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodjanak, valamint tartsák be az Áht. 12/A. (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható. Az előirányzatok túllépései esetében, amennyiben indokolt, kezdeményezzen személyes felelősségre vonást; a munka színvonalának javítása érdekében 2. kezdeményezze, hogy a fejlesztési célkitűzések megalapozásához készüljön a kötelező feladatok megoldásánál jelentkező feszültségekről felmérésekkel, számításokkal alátámasztott helyzetelemzés; 3. kezdeményezze, hogy a jelentésben foglaltakat a Közgyűlés tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével; a főjegyzőnek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 1. biztosítsa az Eisztv. 6. (1) bekezdésében hivatkozott általános közzétételi lista szerinti adatok teljes körű, valamint az Áht. 15/A. (1) bekezdése alapján a céljellegű támogatások, és a 15/B. (1) bekezdése alapján a nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések adatainak közzétételét; 2. gondoskodjon az Önkormányzat hivatala számviteli tevékenységének szabályozottsága érdekében a számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok, valamint a számlarend helyi sajátosságok figyelembevételével történő kiegészítéséről: a) rögzítse az Ámr (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a szakmai teljesítés igazolás során elvégzendő ellenőrzési feladatokat, az igazolás tartalmi követelményeit; b) határozza meg a Vhr. 8. (5) bekezdés g) pontja alapján a számviteli politikában a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szempontjait, és a Számv. tv. 53. (1)-(2) bekezdései valamint a Vhr. 30. (12) bekezdése alapján a terven felüli értékcsökkenés elszámolási rendjét; c) gondoskodjon a Vhr. 8. (4) bekezdésének c) pontjában, illetve a (16) bekezdésében foglaltak alapján, és az Ámr. 157/C. (1)-(2) bekezdésekben szereplő előírások alapján az önköltségszámítás rendjének szabályozásáról; 20

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0729 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0754 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november JELENTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0742 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január JELENTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0852 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember JELENTÉS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0829 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0755 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0853 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0837 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

JELENTÉS. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december JELENTÉS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0844 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0758 2008. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0840 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0828 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november JELENTÉS Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0940 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0745 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0757 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0834 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december JELENTÉS Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0841 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember JELENTÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0730 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november JELENTÉS a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0938 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről január JELENTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0752 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0943 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0728 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0839 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0746 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

JELENTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember

JELENTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember JELENTÉS a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0826 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december JELENTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0945 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 1 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 24 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 24 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007.

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007. J E L E N T É S a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenrzési Igazgatóság Átfogó Ellenrzések

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009. JELENTÉS a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0922 2009. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember

JELENTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szeptember JELENTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1017 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január JELENTÉS Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0851 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december JELENTÉS Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0946 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére.

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Tárgy: Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 2009. október BEVEZETÉS SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0842 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

JELENTÉS. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0838 2008. november

JELENTÉS. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0838 2008. november JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0838 2008. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010.

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010. JELENTÉS a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1014 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Hódmezővásárhely, 2009. november 19. Küldetés és jövőkép Az Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0944 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január

JELENTÉS. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1042 2011. január JELENTÉS Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1042 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 20 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 20 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0932 2009. szeptember

JELENTÉS. a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0932 2009. szeptember JELENTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0932 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről augusztus

JELENTÉS. a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről augusztus JELENTÉS a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1012 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben