SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS"

Átírás

1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

2 BEVEZETÉS SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a évtől megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenőrzési elemekkel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: milyen módon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi források pótlásában a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása; eredményesen készült-e fel a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát; kialakította-e és működtette-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét 1, ezen tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 2 és célszerűségi javaslatait. Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés, amely egy ellenőrzés keretében meghatározott területekre összpontosítva alkalmazza a szabályszerűségi, valamint a teljesítmény-ellenőrzés jellemzőit. Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és I. félév, a 3. ellenőrzési programpontnál a év és I. félév. 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő pénzügyi irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között.

3 BEVEZETÉS Tiszalök város lakosainak száma január 1-jén 5897 fő volt. A évi önkormányzati választást követően az Önkormányzat 13 tagú Képviselő-testületének munkáját öt állandó bizottság segítette. A helyi önkormányzat mellett a évi önkormányzati választásokat követően egy 3 kisebbségi önkormányzat működött. A polgármester a évi időközi polgármester választás óta tölti be tisztségét, a jegyző személye a óta változatlan. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben négy költségvetési intézményt működtetett, amelyekből egy önállóan gazdálkodott. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint 1044 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 1117 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. A könyvviteli mérleg szerint december 31-én 3149 millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett. Az Önkormányzat vagyona a év végi állományhoz viszonyítva 14,1%-kal emelkedett, ezen belül másfélszeresére nőtt a befektetett pénzügyi eszközök állománya, valamint négyszeresére emelkedett az Önkormányzat forgóeszközeinek állománya. A befektetett pénzügyi eszközök 310 millió Ft-ra, valamint a pénzeszközök tizenkilencszeres, 287 millió Ft-ra való növekedését a kötvénykibocsátásból származó bevétel betétként történő elhelyezése eredményezte. A kötvénykibocsátással összefüggésben a hosszú lejáratú kötelezett ségek állománya is harminckétszeresére növekedett. Az összes költségvetési bevétel 22,9%-át a saját bevétel, illetve 7,6%-át a helyi adó bevétel biztosította a évben. Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási célú kiadás részaránya a évben 12,9% volt. A évi költségvetési rendeletben 1055 millió Ft költségvetési bevételt és 1110 millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők száma december 31-én 31 fő, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 144 fő volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1 3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az elemző eljárás módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevőit. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, az eredményesség minősítésére irányulva értékeltük, a belső szabályozottság, szervezettség terén az Önkormányzat felkészültségét az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, továbbá értékeltük, hogy az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak-e. Az eredményesség szempontjából a minősítést a lényegességi szinthez való viszonyítással végeztük el. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az e-közszolgáltatási feladat ellátása, illetve bevezetése, működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekű adatok közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során értékeltük, hogy a Polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi-számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelőségét, valamint a kialakított belső kontrollok működésének megbízhatóságát. Értékeltük a belső ellenőrzés szabályozottságát, működési feltételeinek kialakítását, továbbá működésének megbízhatóságát. A Polgármesteri hivatalnál értékeltük a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenőriztük a szakmai teljesítés igazolására és az 3 Cigány kisebbségi önkormányzat.

4 BEVEZETÉS utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenőrzést a következő, kiemelt kockázatuk alapján kiválasztott 4 kifizetésekre folytattuk le 5 : a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, továbbá a működési és a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokból az államháztartáson kívülre teljesített kifizetésekre. Az ellenőrzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenőrzési erőforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége. Az ellenőrzési erőforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthető a kívánt ellenőrzési bizonyosság eléréséhez szükséges időráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok létezésének és működésének ellenőrzésére a vizsgált három terület évi és a I negyedévi könyvviteli tételeiből területenként egyszerű véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelőségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok működésének megbízhatóságát a vizsgált három területre külön-külön, majd összefoglalóan 6. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes dokumentálását megfelelőségi tesztlapokon, elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatokat 7 és a kialakított kontrollok működésének megbízhatóságát 8. 4 Az önkormányzatok kiemelt előirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése valamint a működési és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre teljesített kifizetései kiemelkedően kockázatos területeknek bizonyultak. 5 A korábbi ellenőrzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzők nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kiadások jogosultságának, összegszerűségének ellenőrzésére irányuló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenőrzési tapasztalataink szerint a jegyzők nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 6 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 7 A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minősítettük a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 8 A kontrollok működésének megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok működése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak. Jónak minősítettük a kontrollok működését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Amennyiben a kontrollok kialakításuk hiánya, illetve hiányosságai miatt nem biztosították a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ez veszélyeztette az eredményes, megbízható működést, a kontroll működésének megbízhatósága gyenge minősítést kapott.

5 BEVEZETÉS Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenőrzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenőriztük, az egyéb számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át. A helyszíni ellenőrzés során kitöltött az ellenőrzést végző számvevő és a Polgármesteri hivatal felelős köztisztviselője által aláírt elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelőségi tesztek dokumentumait a polgármester részére a számvevői jelentéssel egyidejűleg átadtuk.

6 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzatnál a évek közötti időszakban a tervezett költségvetési bevételek és kiadások az előző évhez viszonyítva változóan alakultak. A tervezett költségvetési bevételek és kiadások a évre csökkentek, majd a évben növekedtek, a évben pedig csökkentek az előző évhez képest. Az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya a és a években nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem fedezték a tervezett költségvetési kiadásokat. A évben a tervezett költségvetési bevételek meghaladták a tervezett költségvetési kiadásokat. A tervezett működési célú kiadások a években meghaladták a tervezett működési célú költségvetési bevételeket, valamint a és a években a tervezett felhalmozási célú költségvetési kiadások is meghaladták a tervezett felhalmozási célú költségvetési bevételeket. Az Önkormányzatnál a években a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a költségvetési rendeletekben működési célú rövid lejáratú, a és a években felhalmozási célú hitel felvételét, valamint a évben hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítését tervezték. A években az Ámr-ben előírtak ellenére, a likviditási terv készítése elmaradt. Az Önkormányzatnál a évek költségvetési rendeleteiben a költségvetési bevételek és kiadások főösszegeit az Áht. előírása ellenére a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait is figyelembe véve határozták meg. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetének alakulását a évek között a következő ábra szemlélteti: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA Adatok: millió Ft-ban terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás év év év Tervezett, teljesített működési célú költségvetési bevételkiadás Tervezett, teljesített felhalmozási célú költségvetési bevétel-kiadás Tervezett hiány Teljesített hiány Az Önkormányzatnál a teljesített költségvetési bevétel főösszege között csökkenő tendenciát mutatott, a teljesített költségvetési kiadás főösszege az előző évhez képest évre csökkent, majd a évre emelkedett. A pénzügyi egyensúly a és a évben fennállt. A évben a teljesített működési célú költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a teljesített működési célú költségvetési kiadásokra, valamint a teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások meghaladták a felhalmozási célú költségvetési bevételeket. A költségvetési kiadási főösszegre vonatkozó tervezett és teljesített fedezettségi mutató mértéke a években eltért egymástól. A teljesített költségvetési kiadások költségvetési bevételekből történt fedezettsége folyamatosan romlott. A teljesített költségvetési kiadási főösszegre vonatkozó fedezettségi mutató a között a tervezetthez képest kedvezően alakult, 26,0-3,6-1,0 százalékponttal nőtt.

7 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A jegyző nem gondoskodott a kötvénykibocsátással kapcsolatos gazdasági események könyveléséről a Számv. tv-ben előírtak ellenére. A költségvetési rendelet az Áht. előírása ellenére az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegét a években nem tartalmazta eredeti előirányzatként a bevételek között. A évben a kerékpárút építésére tervezett előirányzat nem lett teljes mértékben felhasználva, azonban a várható kifizetést a évben eredeti előirányzatként nem tervezték meg, így ebben az esetben a beruházási előirányzat tervezése nem volt megalapozott. A években az Önkormányzatnál a pénzügyi egyensúly biztosításához a tervezett finanszírozási célú pénzügyi műveleteken túlmenően kiadási megtakarítást hoztak. A Képviselő-testület intézményi létszám-racionalizálás végrehajtásáról határozott, valamint az idősek gondozó Otthona és a Szociális Szolgáltató Központ augusztus 1-jével a T ársulás részére átadásra került. A pénzügyi egyensúly biztosításához a folyószámla- és munkabérhitelen kívül a év decemberében 10 millió Ft, a év áprilisában 16 millió Ft rövid lejáratú hitelt vettek fel. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtása során a és a években a fejlesztési feladatok finanszírozásához hosszú lejáratú hiteleket 12,3-1,4-60,0 millió Ft vett fel. Az Önkormányzat a pályázati eljárás keretében kiválasztott bank ajánlata, valamint a Képviselő-testület határozata alapján július 15-én 2,755 millió svájci frank (400 millió Ft) értékben kötvényt bocsátott ki 20 éves törlesztési idővel, három éves tőkefizetési halasztással, változó összegű (6 havi svájci frank Libor+ 1,35%) kamatfizetési kötelezettséggel. A forint svájci frankhoz viszonyított árfolyamváltozása, valamint a változó kamatmérték miatt az Önkormányzat számára a kötvénykibocsátás kockázatot jelent. Az Önkormányzat a I-II. negyedévi gazdálkodás során a fizetőképesség folyamatos biztosítása érdekében áprilisától folyamatosan folyószámlahitelt vett igénybe. A ténylegesen felvett folyószámlahitel átlagos állománya évhez viszonyítva mérséklődött a évre. A folyószámla hitelen kívül a I-II. negyedévben folyamatosan szükség volt munkabérhitelre a munkabérek kifizetéséhez. Az eladósodási mutató közötti növekedése az Önkormányzat eladósodásának fokozódását jelezte, mert a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya nagyobb arányban növekedett, mint az Önkormányzat összes forrásának állománya. Az eladósodási mutató közötti emelkedése jelezte, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete eladósodási szempontból kedvezőtlenül alakult. A likviditási mutatók közötti növekedése jelezte, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete fizetőképességi szempontból kedvezően alakult. Összességében az Önkormányzat pénzügyi helyzete az eladósodásának növekedése miatt kedvezőtlenül alakult. Az Önkormányzat fejlesztési célkitűzéseit a gazdasági program 1,2 -ben határozta meg, amelyek összhangban voltak az NFT-ben, valamint az ÚMFT-ben foglalt pályázati lehetőségekkel. A Képviselőtestület a I. félév között európai uniós támogatásra összesen 11 pályázatot nyújtott be, amelyekből öt eredményes volt, hat pályázatot elutasítottak. A között benyújtott, nyertes pályázatok közül kettő fejlesztési feladat a években valósult meg. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletei tartalmazták az európai uniós támogatással megvalósuló működési és felhalmozási célú költségvetési kiadás és bevétel előirányzatait, a évi költségvetési rendeletek a felhalmozási kiadásokat feladatonként, azonban a évi költségvetési rendelet az Áht. előírása ellenére nem tartalmazta kettő európai uniós támogatással megvalósuló projekt működési és felhalmozási célú költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait, továbbá a évi költségvetési rendeletekben az európai uniós forrásból megvalósuló projektek esetében az Ámr. előírása ellenére nem bemutatták be elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatait valamint a többéves kihatással járó európai uniós támogatás igénybevételével megvalósuló kettő projekt előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzatnál a években az európai uniós forrásokkal megvalósított, befejezett fejlesztési feladatok teljesített kiadásai a tervezetthez képest 99,8%-ban teljesültek.

8 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A években és a év I. félévében az Önkormányzatnál nem szabályozták az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így nem határozták meg az önkormányzati szintű pályázat-koordinálás ellátásáért és pályázat-nyilvántartás vezetéséért felelős személyt, a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget. Nem alakították ki az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés és pályázatkészítés eljárási rendjét, az európai uniós forrással támogatott fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet, továbbá nem terjedt ki a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra. Az Önkormányzat által kialakított általános szabályozás biztosította az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések lebonyolítása során elvégzendő folyamatba épített előzetes és ut ólagos vezetői ellenőrzési feladatok ellátásának szabályszerű végrehajtását. Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés személyi, szervezeti feltételeit a Polgármesteri hivatalnál alakították ki, a pályázatok figyelését az Építésügyi iroda köztisztviselői végezték, azonban a feladat ellátását belső szabályzatban, munkaköri leírásban nem határozták meg. Az Építésügyi iroda köztisztviselői által ellátott pályázatkészítési és lebonyolítási feladatok mellett a polgármester öt alkalommal kötött külső szervezettel megbízási szerződést pályázatkészítési feladatra, valamint egy alkalommal lebonyolítási feladatok elvégzésére. A pályázatkészítési feladatokra kötött szerződésekben nem írták elő az információk átadásának formáját, tartalmát, módját, valamint a szerződések 20%-ában a megbízott külső szervezetek és a Polgármesteri hivatal képviselője közötti kapcsolattartást. A lebonyolítási feladatokra kötött szerződésben nem írták elő a lebonyolítási feladatok ellenőrzésének rendjét és a személyre szóló felelősségi szabályokat. Az Önkormányzat a években a Tiszalök Város közterületeinek megújítása, fejlesztése című projektet valósította meg, amelynek a hatályos támogatási szerződésben rögzített időbeli megvalósulásáról a fejlesztési feladat lebonyolítója gondoskodott. A kifizetési kérelmek benyújtása és a támogatás folyósítása között 104, illetve 151 nap telt el, az igénylést alátámasztó dokumentumok alaki és tartalmi hiányosságai miatt. A fejlesztés lebonyolításához a tervezett pénzügyi források rendelkezésre álltak, az Önkormányzat a költségvetésében tervezett saját forrást biztosította, az elnyert európai uniós támogatást teljes egészében felhasználták, a támogatási szerződésben meghatározott célok és indikátorok teljesültek. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatok végrehajtása során a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, valamint a kiadások szakmai teljesítés igazolását, a kiadás teljesítésének elrendelése előtt az érvényesítési feladatok ellátását és az utalványozás ellenjegyzését a gazdálkodási jogkörök szabályzatában foglaltak alapján az arra jogosultak végezték el. A projekt bevételei esetében a szakmai teljesítés igazolását, az érvényesítést, az utalványok ellenjegyzését az arra kijelölt személyek az Ámr. előírása ellenére nem végezték el. A belső ellenőrzés a projekt megvalósításának folyamatát nem ellenőrizte. Külső ellenőrzést a közreműködő szervezet kettő esetben végzett, szabálytalanságot nem állapított meg. Az Önkormányzat a szabályozottság és a szervezettség tekintetében a évek között nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatások felhasználására annak ellenére, hogy az európai uniós forrásokra benyújtott pályázatai a gazdasági programjaiban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak, meghatározta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatokat, a Polgármesteri hivatalon belül és külső szervezet igénybevételével biztosította a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és a fejlesztési feladat lebonyolításának szervezeti, személyi feltételeit, valamint a külső személlyel, szervezettel kötött szerződésekben meghatározták a pályázat szakmai és formai követelményeinek biztosítására vonatkozóan a pályázatkészítést végző felelősségét. Azonban nem szabályozták a pályázatfigyelést végző és a döntési, illetve a döntés előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatás kötelezettségét, a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés nem terjedt ki az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra, valamint a lebonyolítási feladatokra kötött szerződésben nem írták elő a fejlesztési feladat lebonyolítását végző ellenőrzési kötelezettségeit. Az Önkormányzat az informatikai stratégiában határozta meg a rövid és középtávú céljait, az elektronikus ügyintézés 2., illetve 3. szintjének bevezetését. Az Önkormányzat az e -közigazgatási feladatok ellátása érdekében honlapot üzemeltetett, ennek személyi feltételeit a Polgármesteri hivatalon belül biztosították.

9 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az állampolgárok és a vállalkozások részére az ügyintézést az 1., illetve 2. elektronikus szolgáltatási szinten valósították meg. Az Önkormányzat honlapján a közérdekű adatok elektronikus közzétételi rendszere megfelelt a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglalt előírásoknak. A jegyző az Áht. előírásainak megfelelően tette közzé az Önkormányzat honlapján az Önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatások célját, összegét és a támogatási program megvalósítási helyét, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint a közzéteendő adatokban történt változásokat. A jegyző a évi költségvetési beszámolók szöveges indoklását az Ámr-ben előírtak ellenére az Önkormányzat honlapján nem tette közzé. A költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozot t ságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző nem szabályozta a költségvetési tervezés és a zárszámadás elkészítés rendjét, nem írta elő annak ellenőrzését, hogy az intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények teljesíthetőek-e, a saját bevételek előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangja biztosított-e, valamint nem jelölte ki a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelős személyt, azonban a kialakított belső kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtottak. A költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatban a kontrollok működésének megbízhatósága gyenge volt, mert az előírások ellenére, illetve a hiányos szabályozás miatt nem ellenőrizték dokumentált módon az intézmények, és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények teljesíthetőségét, a saját bevételek előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangját, az intézmények által az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámoláshoz közölt mutatószámok adatainak megbízhatóságát, az intézmények pénzmaradványának megállapítása szabályszerűségét, az intézményi eredeti, módosított előirányzatok és a teljesítések eltéréseinek indokoltságát, továbbá az intézményi számszaki beszámoló belső, valamint a Képviselőtestület által meghatározott adatszolgáltatással való összhangját. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel az SzMSz nem tartalmazta a Polgármesteri hivatal alapító okiratának számát, valamint a Polgármesteri hivatalhoz rendelt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének meghatározását; a jegyző nem szabályozta a gazdasági szervezet ügyrendjében a beosztottak hatás- és jogkörét, a helyettesítés rendjét, a belső (szervezeten belüli) és külső kapcsolattartás módját; a saját részre történő kötelezettségvállalás, utalványozás és annak ellenjegyzése, illetve érvényesítés esetére az összeférhetetlenségi követelmények érvényesülését a közeli hozzátartozóknál nem biztosították; a Polgármesteri hivatalnál éltek az Ámr. által biztosított lehetőséggel és nem volt szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az egyedileg 50 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében, azonban ennek rendjét és nyilvántartási formáját belső szabályzatban nem rögzítették, a jegyző nem jelölte ki az értékelési eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzéséért felelős személyt; a számlarend nem tartalmazta az 5. és 9. főkönyvi számlaosztály alkalmazott főkönyvi számláinak számát és megnevezését; nem határozták meg a főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetése dokumentálásának módját; az érintett dolgozók munkaköri leírásában a szabályzatban meghatározott feladatok nem szerepeltek; az ellenőrzési nyomvonal kialakítása során nem azonosították a folyamatokat és folyamatgazdákat, nem határozták meg a tevékenységcsoportokat, az elvégzendő tevékenységeket, feladatokat, utalást a tevékenység belső szabályozásban való fellelhetőségére, az adott tevékenység ellátásáért felelős személy megnevezését, egyértelmű megfeleltetését, az ellenőrzési pontokat, egyes tevékenységek elvégzését igazoló dokumentum megnevezését, illetve fellelhetési helyét a rendszerben; a kockázatkezelési eljárási rend nem tartalmazta a kockázatok értékelését, és kategóriákba sorolását, az elfogadható kockázati szint meghatározását, a kockázatokra adható válaszintézkedések megvalósíthatóságának mérlegelését, kockázat nyilvántartást, a válaszintézkedés beépítését a folyamatba

10 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok és a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálatát, azonban a kialakított belső kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtottak. A jegyző a szakmai teljesítés igazolására irányuló utasításban az Ámr-ben foglaltak ellenére nem írta elő a folyamatosan igénybe vett és havi rendszerességgel számlázott szolgáltatások esetében a szakmai teljesítésigazolás kötelezettségét. A Polgármesteri hivatalnál a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése, továbbá az államháztartáson kívülre teljesített működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások kifizetések során ezen tevékenységek költségvetési súlyának figyelembevételével összefoglalóan értékelve a belső kontrollok működésének megbízhatósága jó volt, mivel az államháztartáson kívülre teljesített működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások és a gépek, berendezések és felszerelések vásárlásával, létesítésével kapcsolatos gazdasági eseményei között elszámolt kiadások teljesítése során a megrendelésekben, szerződésekben, megállapodásokban, kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott feladatok teljesítésének, a kiadások jogosultságának, összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek a belső szabályzatban előírt módon elvégezték, az utalvány ellenjegyzője meggyőződött a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörténtéről, továbbá a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, azonban a külső szolgáltatók által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gazdasági eseményei között elszámolt kiadások teljesítése során a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek ellenőrzési kötelezettségüknek nem tettek eleget, mert nem ellenőrizték dokumentumok alapján a kifizetés jogosultságát, összegszerűségét és a megbízás, megrendelés teljesítését, továbbá az utalványok ellenjegyzője nem látta el munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettségét, mivel nem kifogásolta, hogy nem foglalták írásba a kötelezettségvállalásokat és így a szakmai teljesítés igazolója részére nem állt rendelkezésre dokumentum feladatainak szabályszerű végrehajtása érdekében. A Polgármesteri hivatalban a pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rendszer működésére vonatkozó szabályok hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a Polgármesteri hivatalban a katasztrófa elhárítási tervet a években nem aktualizálták, a pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok megállapítása során alkalmazandó eljárásrend esetében nem határozták meg a hozzáférési jogosultságok módosítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, a pénzügyi-számviteli rendszerből ellenőrzési lista nem kérhető le, így nem állapítható meg, hogy a pénzügyi számviteli rendszerben mely azonosítóval mikor végeztek műveletet, illetve mi volt a művelet pontos tartalma, továbbá nem voltak szabályozottak a pénzügyi-számviteli szoftver-változások ellenőrzésére, tesztelésére vonatkozó eljárások. A hiányosságok ellenére a kialakított belső kontrollok megfelelő végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtottak. A Polgármesteri hivatalnál a pénzügyiszámviteli feladatok ellátásánál alkalmazott informatikai rendszer belső kontrolljainak megbízhatósága gyenge volt, mivel nem tesztelték az elmúlt két évben a katasztrófa elhárítási tervet, nem biztosították a főkönyvi könyvelési rendszerben tárolt hozzáférési jogosultságok ellenőrizhetőségét, nem követelték meg a pénzügyi-számviteli szoftverekben a jelszavakra előírt szabályok teljes körű betartását, a változáskezelési eljárások ellenőrzését, tesztelését az ellenőrzési feladat szabályozásának hiánya miatt nem végezték el, a pénzügyi-számviteli szoftver nem biztosította ellenőrzési lista készítését minden adathozzáférésről, adatmódosításról és adattörlésről, nem történt meg az elmúlt egy évben annak ellenőrzése, hogy az elmentett állományokból a pénzügyi számviteli adatok teljes körűen helyreállíthatóak-e. A belső ellenőrzési feladatokat az Önkormányzat Társulás útján látta el. A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozásának hiányosságai a belső ellenőrzési feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában közepes kockázatot jelentettek, mivel a belső ellenőrzési feladatok ellátására irányuló megállapodásban nem határozták meg a belső ellenőrzési vezető személyét, valamint nem rendelkeztek a belső ellenőrzési vezetői feladatatok ellátásának módjáról. A stratégiai tervet nem támasztották alá kockázatelemzéssel. Nem írták elő a jegyző bevonásának kötelezettségét a stratégiát megalapozó kockázatelemzés folyamatába, nem elemezték az európai uniós forrásból megvalósított

11 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok feladatok végrehajt ásának, a közbeszerzési eljárások lefolyt atásának és a kedvezményezett szervezeteknél az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának a kockázatát, valamint a évi belső ellenőrzési tervben nem határoztak meg kapacitást a soron kívüli ellenőrzési feladatokra, azonban a kialakított szervezet szabályszerű működése esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtott. A évben kilenc, a évben hat ellenőrzést tervezett az Önkormányzat, ebből a évben hat ellenőrzést a Polgármesteri hivatalban, három ellenőrzést az intézményeknél, a évben öt ellenőrzést a Polgármesteri hivatalban, egy ellenőrzést az intézményeknél. A belső ellenőrzés működésénél a kialakított kontrollok megbízhatósága gyenge volt, mivel a évben a Polgármesteri hivatalban tervezett hat ellenőrzésből négy, az intézményekben tervezett három ellenőrzésből kettő nem valósult meg. A belső ellenőrök nem végezték el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárásokat. Az ellenőrzött szervezetek intézkedési tervet nem készítettek, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről nem győződtek meg. A belső ellenőrzési feladatokat ellátó Társulás munkaszervezetének vezetője a belső ellenőri javaslatok hasznosulásáról, a végrehajtott és végre nem hajtott intézkedésekről a Ber. előírásai ellenére nyilvántartást nem vezetett. A jegyző a Polgármesteri hivatalra vonatkozóan teljesítette az Ámr. 23. mellékletében rögzített nyilatkozattételi kötelezettségét. A polgármester a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített évi és évi összefoglaló jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjesztette. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását a évben ellenőrizte átfogó jelleggel, melynek során 36 szabályszerűségi és kilenc célszerűségi javaslatot tett, melyek realizálása érdekében intézkedési terv készült. A szabályszerűségi javaslatok 47%-a realizálódott. A költségvetési koncepció előterjesztésekor a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete által alkotott vélemény a költségvetési koncepció kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részéről csatolásra került. Az Önkormányzat a évi zárszámadási rendeletében a pénzmaradványt költségvetési szervenként határozta meg és hagyta jóvá. A polgármester a központi költségvetési kapcsolatokban biztosított pótelőirányzatokról a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslatot a Képviselő-testület elé terjesztette, a kisebbségi önkormányzatot érintő költségvetési rendelet módosítására a kisebbségi önkormányzat határozata alapján került sor. A kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetésével megbízott munkavállaló a feladatát a belső szabályozásban foglaltaknak megfelelően ellátta, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások dokumentált ellenőrzése negyedévente megtörtént. A közbeszerzési szabályzat kiegészítésre került a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének felelősségi rendjével. A közbeszerzési eljárások során az Önkormányzat nevében eljárók nyilatkoztak az összeférhetetlenségről, az Önkormányzat a Kbt. alanyi hatálya alá bejelentkezett és éves közbeszerzési tervét elkészítette. A becsült érték meghatározására és az egybeszámítás követelményeire vonatkozó előírásokat a Polgármesteri hivatal betartotta, a közbeszerzési eljárások a belső ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek. A leltározási tevékenységet és az év végi értékelési feladatokat elvégezték. A vagyongazdálkodási rendelet kiegészítésre került az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési, döntési határkörök gyakorlására jogosultak megnevezésével, a vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatási módjának, valamint a követelés elengedés és ingyenes vagyonátruházás módjának meghatározásával. A jegyző intézkedett, hogy a támogatott szervezeteknek folyósított támogatások feltételei írásba foglalásra kerüljenek, a támogatásokkal való elszámolás szabályszerűségét a belső ellenőrzés keretein belül vizsgálták. A kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatra került, melyben meghatározták a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét. A szabályszerűségi javaslatok 13%-a részben hasznosult. A költségvetési rendelettervezetekben a tervezett hiányt bemutatták, de a költségvetési bevételek és kiadások továbbra is tartalmaztak finanszírozási célú pénzügyi műveleteket. Az SzMSz-t kiegészítették a Polgármesteri hivatalhoz rendelt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek megnevezésével, de továbbra sem tartalmazta a Polgármesteri hivatal alapító okiratának számát, Polgármesteri hivatalhoz rendelt önállóan

12 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének megnevezését. A jegyző kiegészít ett e az ügyrendet a vezetők feladat-, hatás- és jogkörével, azonban az ügyrend továbbra sem tartalmazta a dolgozók feladat- és hatásköreit. A szabályszerűségi javaslatok 38%-a nem teljesült. A polgármester nem terjesztette a Képviselő-testület elé az Áht. szerinti mérlegek, kimutatások tartalmának meghatározásáról szóló rendelettervezetet. A költségvetési rendelet tervezet nem tartalmazta a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó kimutatás szöveges indoklását, a közvetett támogatások kimutatásáról készített mérleget és azok szöveges indoklását, az év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet, továbbá a zárszámadási rendelettervezet a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegeit és az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként. A jegyző az intézkedési tervben foglalt határidőn túl egészítette ki meglévő szabályzatát a szakmai teljesítés igazolásának módjára vonatkozó előírásokkal, az intézményi számviteli politika szabályozásához azokat az érvényesítendő követelményeket, melyek önkormányzati szinten biztosítják az egységes számviteli rend kialakítását. Nem módosította a számviteli politikában a mérlegkészítés időpontját, hogy az Önkormányzat a Vhr-ben meghatározott határidőre beszámolási kötelezettségének eleget tudjon tenni, nem gondoskodott az eszközök és források értékelési szabályzatának kiegészítéséről, hogy az tartalmazza a jogszabályi előírásokon alapuló jogerős követelések értékelésének elveit, az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések vevő általi elismerés igazolásának és a követelés értéke meghatározásának módját, az adós minősítési szempontjait követelés típusonként, a kisösszegű követelések év végi meghatározásának elveit, és dokumentálásának szabályait. Nem gondoskodott arról, hogy a számlarend valamennyi alkalmazásra kijelölt számlát tartalmazzon, nem határozta meg az analitikus nyilvántartások és főkönyvi könyvelés egyeztetésének módját, és a dokumentálás szabályait, továbbá az egyéb gazdasági események összesítő bizonylatainak elkészítési határidejét, tartalmi követelményeit, dokumentálásuk formáját és nem rögzítette a helyi kisebbségi önkormányzati gazdálkodással összefüggő sajátos feladatokat a Polgármesteri hivatal számviteli politikájában és számlarendjében. A pénztárellenőr a munkafolyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési feladatainak nem tett eleget. A Számv. tv. előírása ellenére bizonylat nélkül rögzítettek gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákon. A jegyző nem kezdeményezte az önkormányzati részesedésű kht-k esetében a közhasznúsági szerződések felülvizsgálatát és módosítását, hogy azok tartalmazzák a támogatás elszámolásának feltételeit, módját. Az Ámr. ellenére a jegyző nem határozta meg az intézmények elemi beszámoló felülvizsgálatának rendjét, nem gondoskodott az intézmények éves beszámolója felülvizsgálatáról és működésük elbírálásáról, írásban történő értesítésükről a beszámolójuk jóváhagyása és a megállapított módosított pénzmaradványuk összegéről. A célszerűségi javaslatok 56%-a hasznosult. A jegyző kiegészítette a leltározási szabályzatot a leltárak értékelésére vonatkozó ellenőrzési feladatok meghatározásával, a leltárkülönbözetek rendezésének módjával és az üzemeltetésre átadott eszközök leltározási módjának szabályaival, a pénzkezelési szabályzatot a megnyitható bankszámlák rendeltetésével, kijelölték a készpénz felvételére szolgáló bankszámlát, a készpénz felvételére jogosult munkavállalót, a pénztáros és helyettesének személyét, meghatározta a pénztáros helyettesítésére vonatkozó szabályokat, a pénztár átadás-átvétel dokumentálásának módját, rendelkezett az ügyfélterminál biztonságos kezelésének szabályairól, a kezelése során ellátandó feladatokról, az arra jogosult személyekről, meghatározta a pénztárellenőr munkafolyamatba épített előzetes ellenőrzési feladatait, a felesleges vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése esetére a jegyző kijelölte a vagyontárgyak minősítéséért felelős munkavállalót, meghatározta az eladási ár megállapítására vonatkozó szabályokat és az értékesített vagyontárgyak nyilvántartásokból való kivezetésének módját, gondoskodott arról, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítása során megkötött szerződésekben az Önkormányzat érdekeit védő garanciális elemek beépítésre kerüljenek, a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének megteremtése érdekében az Önkormányzat a Polgármesteri hivatalnál biztosította az akadálymentesítést, valamint saját forrásai kiegészítése érdekében nyújtott be pályázatot. A célszerűségi javaslatok 11%-a részben teljesült, mivel a jegyző a biztonságos üzemeltetés és munkavégzés feltételeit biztosító katasztrófa elhárítási tervet elkészítette, azonban nem készült el a

13 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Polgármesteri hivatal informatikai stratégiája, nem került kidolgozásra és dokumentálásra az informatikai rendszer programrészletezésű hozzáférési jogosultsági rendszere. A célszerűségi javaslatok 33%-a nem teljesült, mivel a céljelleggel nyújtott támogatások jóváhagyásának és folyósításának egységes szabályozása nem készült el, nem történt meg a szabályzatok és dolgozók munkaköri leírásai összhangjának biztosítása, a polgármester és a jegyző nem számoltatta be helyettesítés esetén a felhatalmazottakat és megbízottakat a kötelezettségvállalási, utalványozási, azok ellenjegyzési feladatok ellátásáról. Az Önkormányzatnál az ÁSZ a évek között kettő, a z árszámadáshoz kapcsolódó vizsgálatot végzett. A kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzésekor egy szabályszerűségi javaslat ellenére nem intézkedtek annak érdekében, hogy az egyes jövedelempótló támogatások igénylése megfeleljen a költségvetési törvényben foglaltaknak. A célszerűségi javaslatok közül nem intézkedtek annak érdekében, hogy a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz támogatásban részesülő intézmények az elszámolás érdekében részletes kimutatást készítsenek a beszerzésekről és dokumentálják a felhasználást, továbbá a jegyző nem vizsgálta felül a Szoc.tv. alapján folyósított ellátásokkal kapcsolatos igazgatási, pénzügyi feladatok ellátását biztosító egymásra épülő, integrált informatikai rendszer bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások felhasználásának ellenőrzésekor az ÁSZ egy szabályszerűségi és egy célszerűségi javaslatot tett, melyek hasznosultak. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 1. kezdeményezze a Képviselő-testületnél a Polgármesteri hivatal SzMSz-ének kiegészítést az Ámr. 10. (5) bekezdés a) pontjának megfelelően a Polgármesteri hivatal alapító okiratának számával és keltével, az Ámr. 10. (5) bekezdés h) pontjának megfelelően a Polgármesteri hivatalnál és a hozzá rendelt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének meghatározásával; 2. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról; a munka színvonalának javítása érdekében 3. kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-t est ület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ellenőrzési Irodája részére; a jegyzőnek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 4. készítse el az Ámr (1) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően az éves likviditási tervet és gondoskodjon annak szükség szerinti aktualizálásáról;

14 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 5. biztosítsa az Áht. 8/A. (7) bekezdésében előírtak alapján, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési bevételi és kiadási főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevételeket, illetve kiadásokat; 6. gondoskodjon az Áht. 7. (2) bekezdésében előírt ak alapján a költ ségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a beruházási kiadások és az előző évről áthúzódó feladatok (kötelezettségek) előirányzatainak fedezeteként az előző évi pénzmaradvány igénybevétel megalapozott tervezéséről; 7. gondoskodjon arról, hogy a költségvetési rendelettervezet tartalmazza az Áht. 69. (1) bekezdés előírásának megfelelően az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek működési és felhalmozási célú költségvetési kiadási és bevételei előirányzatait, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés g) és k) pontjában foglaltaknak megfelelően a többéves kihatással járó európai uniós támogatással megvalósuló feladatok előirányzatait éves bontásban, illetve elkülönítetten a bevételi és kiadási előirányzatait; 8. tegyen eleget az Ámr aiban foglalt utalványokat érintő ellenjegyzési kötelezettségének, amelynek során gondoskodjon az Ámr (1) bekezdésben előírtak betartása érdekében a bevételek beszedésének elrendelése előtt arról, hogy az okmányok alapján ellenőrizzék, szakmailag igazolják azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, a megrendelés, a megállapodás teljesítését, illetve győződjön meg az Ámr (3) bekezdésben előírtak betartása érdekében az érvényesítés ellátásáról; 9. biztosítsa az Ámr. 157/D. (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet pontjában foglaltak alapján az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának közzétételét; 10. egészítse ki a meglévő szabályzatokat, hogy azok az Áht (1) és (3), az Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdés és a 145/B. (1) bekezdésben foglaltak alapján biztosítsák a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamat során végrehajtandó belső kontrolltevékenységek szabályszerű végrehajtását, így: írja elő az intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények teljesíthetőségének vizsgálatát; határozza meg a saját bevételek előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangja biztosítottságának ellenőrzési kötelezettségét; jelölje ki a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelős személyt, vagy személyeket; 11. a belső szabályzatokban, valamint az Áht (1) és (3), az Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdéseiben és a 145/B. (1) bekezdésében foglaltak alapján ellenőriztesse a feladat ellátásával megbízott munkavállalókkal: a) az intézmények, Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények teljesíthetőségét; a saját bevételek és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangjának biztosítottságát; a zárszámadás készítés folyamatában az intézmények által az államit támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámoláshoz közölt mutatószámok adatai megbízhatóságát; az intézmények pénzmaradvány megállapításának szabályszerűségét;

15 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok az Ámr (3) bekezdés c) pontja alapján az intézményi eredeti, a módosított előirányzatok és a teljesítések eltérésének indokoltságát, az Ámr (3) bekezdés d) pontja alapján az intézményi számszaki beszámoló belső, valamint annak a Képviselőtestület által meghatározott adatszolgáltatással való összhangját; 12. a pénzügyi-számviteli feladatok során elvégzendő belső kontrolltevékenységek szabályozottsága érdekében: b) egészítse ki a gazdasági szervezet ügyrendjét az Ámr. 17. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a munkavállalók hatás és jogkörével, valamint gondoskodjon az ügyrendben meghatározott feladatok munkakörökhöz való sorolásáról, határozza meg a helyettesítés rendjét, a belső (szerven belüli) és külső kapcsolattartás módját; egészítse ki meglévő szabályzatát az Ámr (3) bekezdésében foglaltak alapján az egyedileg 50 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a kötelezettségvállalás rendjének és nyilvántartási formájának szabályozásával; valamint biztosítsa, hogy a szakmai teljesítés igazolásának szabályozásáról szóló utasítás az Ámr (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően valamennyi kifizetésre kiterjedjen; egészítse ki meglévő szabályozását az Ámr (3) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi követelmények biztosítása érdekében a közeli hozzátartozók és a saját részre történő kötelezettségvállalás, utalványozás és annak ellenjegyzése, illetve érvényesítésre vonatkozó helyettesítési előírásokkal; jelölje ki az eszközök és források értékelési szabályzatában az értékelések ellenőrzéséért felelős munkaköröket; egészítse ki a Vhr. 37. (5) bekezdése alapján készített eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzatát az eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzéséért felelős személy meghatározásával az Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; egészítse ki a számlarendet a Számv. tv (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy az valamennyi alkalmazott főkönyvi számla számlaszámát és megnevezését tartalmazza, a Vhr. 49. (2) bekezdésében foglaltak alapján szabályozza az analitikus nyilvántartások kapcsolódó főkönyvi nyilvántartásokkal való egyeztetését és annak dokumentálását; egészítse ki az ellenőrzési nyomvonalat az Ámr. 145/B. és a Pénzügyminisztérium Útmutató az ellenőrzési nyomvonal kialakításához módszertani útmutatója alapján, hogy az tartalmazza az elvégzendő tevékenységeket, feladatokat, utalást arra hogy a tevékenységeket, feladatokat részletesen mely belső szabályzatok t art almazzák, az adott tevékenység, feladat és a végrehajtásért felelős szervezeti egység vagy személy megnevezését, egyértelmű megfeleltetését, az ellenőrzési pontokat, az egyes tevékenység, feladat elvégzését igazoló dokumentum megnevezését, valamint az egyes tevékenység, feladat elvégzését igazoló dokumentum fellelhetési helyét a rendszerben; egészítse ki a kockázatkezelési szabályzatát az Ámr. 145/C. és a Pénzügyminisztérium Útmutató a kockázatkezelés kialakításához módszertani útmutatója alapján, hogy az tartalmazza a kockázatok értékelését, kategóriákba sorolását, az elfogadható kockázati szint meghatározását, a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelését, kockázat nyilvántartást, a válaszintézkedés beépítését a folyamatba, a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálatát;

16 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 13. a pénzügyi-gazdasági tevékenység során elvégzett kontrolltevékenységek belső szabályzatokban, az Ámr (1) bekezdésében és az Ámr (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő végrehajtása érdekében követelje meg a szakmai teljesítés igazolójától, hogy feladata elvégzése során ellenőrizze a kifizetés jogosultságát, összegszerűségét, a megrendelésben, szerződésben foglaltak teljesítését, valamint követelje meg az utalványozás ellenjegyzőjétől, hogy munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatát a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően lássa el; 14. a belső ellenőrzéssel kapcsolatban c) kezdeményezze a Társulással kötött megállapodás módosítását, ennek során jelöljék ki a belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személyt, továbbá határozzák meg, hogy a Ber ban a belső ellenőrzési vezető számára meghatározott tevékenységeket milyen módon látják el; kezdeményezze a Ber ában foglaltak teljesítése érdekében, hogy a belső ellenőrzési vezető a stratégiai tervet kockázatelemzés alapján készítse el; kezdeményezze, hogy az éves ellenőrzési terv a Ber. 21. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmazzon kapacitást a soron kívüli ellenőrzési feladatokra; kezdeményezze, hogy a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárásokat az ellenőrzési kézikönyvben előírtaknak megfelelően elvégezzék; kezdeményezze, hogy a belső ellenőrzési vezető a Ber. 8. f) pontja és a Ber. 12. n) pontja alapján vezessen nyilvántartást az ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról, a végrehajtott és végre nem hajtott intézkedésekről; 15. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése, valamint a kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzése során az ÁSZ által részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról; a munka színvonalának javítása érdekében 16. gondoskodjon az önkormányzati európai uniós forrásokhoz kapcsolódó pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatok szabályozásáról, valamint a dolgozók munkaköri leírásaiban történő rögzítéséről, hogy az meghatározza az önkormányzati szintű pályázatkoordinálás ellátásáért és pályázat-nyilvántartás vezetéséért felelős személyt, a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget, az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés és pályázatkészítés eljárási rendjét, az európai uniós forrással támogatott fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet; 17. tegye meg a szükséges intézkedések annak érdekében, hogy a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés terjedjen ki az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra; 18. biztosítsa, hogy a külső szervezettel pályázatkészítési feladatra kötött szerződések tartalmazzák a Polgármesteri hivatal képviselőjével való kapcsolattartást, valamint az információ átadás formáját, tartalmát, módját, továbbá a külső szervezettel a lebonyolítási feladatra kötött szerződések tartalmazzák a lebonyolítási feladatok ellenőrzésének rendjét és a személyre szóló felelősségi szabályokat;

17 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 19. gondoskodjon az informatikai rendszer szabályozottságának biztosítása, a belső kontrolljainak működtetése érdekében: d) a katasztrófa elhárítási terv aktualizálásáról; a pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok megállapítása során alkalmazandó eljárásrend esetében a hozzáférési jogosultságok módosítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról; olyan pénzügyi-számviteli szoftver beszerzési lehetőségének vizsgálatáról, mely biztosítja, hogy a felhasználók egyedi felhasználónévvel és jelszóval rendelkezzenek; a pénzügyi-számviteli rendszerből ellenőrzési lista legyen lekérhető, mely alapján megállapítható, hogy a pénzügyi számviteli rendszerben mely azonosítóval mikor végeztek műveletet, illetve mi volt a művelet pontos tartalma; továbbá biztosítja, hogy minden adathozzáférés, adatmódosítás és adattörlés ellenőrizhető legyen; a pénzügyi-számviteli szoftver-változások ellenőrzésére, tesztelésére vonatkozó eljárás szabályozásáról, és annak szabályozás szerinti dokumentált elvégzéséről; a katasztrófa elhárítási terv teszteléséről; annak ellenőrzéséről, hogy az elmentett állományokból a pénzügyi számviteli adatok teljes körűen helyreállíthatóak-e; 20. kezdeményezze, hogy a Társulással kötött megállapodásban írják elő a belső ellenőrzési stratégiai tervet megalapozó kockázatelemzés folyamatába a jegyző bevonásának kötelezettségét; 21. intézkedjen, hogy a Társulás gondoskodjon az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések maradéktalan végrehajtásáról.

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 1.1. A tervezett költségvetési bevételek és kiadások alapján a költségvetési egyensúly, a költségvetési hiány oka, finanszírozásának tervezett módja és a költségvetési hiány megállapításának szabályszerűsége Az Önkormányzatnál a évek közötti időszakban a tervezett költségvetési bevételek és kiadások az előző évhez viszonyítva változóan alakultak. A tervezett költségvetési bevételek a évi 1640 millió Ft-ról a évben 1140 millió Ft-ra csökkentek, majd a évben 1266 millió Ft-ra növekedtek, a évben pedig 1055 millió Ft-ra csökkentek. A tervezett költségvetési kiadások a tervezett költségvetési bevételekhez hasonló irányban változtak. A évi 1767 millió Ft-ról a évben 1079 millió Ft-ra csökkentek, majd a évben 1368 millió Ft-ra nőttek, a évben 1110 millió Ft-ra csökkentek az előző évhez képest. Az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya a és a években nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem fedezték a tervezett költségvetési kiadásokat. A évben a tervezett költségvetési bevételek meghaladták a tervezett költségvetési kiadásokat. A tervezett működési célú kiadások a években meghaladták a tervezett működési célú költségvetési bevételeket, valamint a és a években a tervezett felhalmozási célú költségvetési kiadások is meghaladták a tervezett felhalmozási célú költségvetési bevételeket. A tervezett költségvetési bevételek és kiadások alakulását szemlélteti a következő grafikus ábra: AZ ÖNKORMÁNYZA T TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉNEK, KIADÁSÁNAK ÉS EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK A LAKULÁS A év év év év Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás T erveze t t működési célú költségvetési bevételek/kiadások T erveze tt felhalmozási célú költségvetési bevételek/kia dások Hiány Adatok: millió Ft-ban T ö bbl et A költségvetés tervezett hiányát a évben a működési célú költségvetési bevételek 85 millió Ft-os hiánya és a felhalmozási célú bevételeket 42 millió forinttal meghaladó felhalmozási célú kiadások okozták. A évben a költségvetés többletét a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 162 millió Ft-tal meghaladó felhalmozási célú költségvetési bevételek eredményezték, amelyet a működési célú költségvetési bevételek hiánya 101 millió Ft-tal csökkentett. A költségvetés tervezett hiányát a években a felhalmozási célú költségvetési bevételeket meghaladó mértékben tervezett felhalmozási célú költségvetési kiadások (11, illetve 2 millió Ft), és a működési célú költségvetési bevételeket meghaladó mértékben tervezett működési célú költségvetési kiadások (91, illetve 53 millió Ft) együttesen okozták. 18

19 Az Önkormányzatnál a években a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a költségvetési rendeletekben millió Ft működési célú rövid lejáratú, a és a években 52 és 22 millió Ft felhalmozási célú hitel felvételét, valamint a évben 14 millió Ft meglévő, hitelviszonyt megtestesítő (részesedés) értékpapír értékesítését 9 tervezték. A évi a költségvetési rendeletekben nem terveztek kötvénykibocsátást. A évi költségvetési rendeletekben a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében évközi többletbevétel hiányt csökkentő felhasználásának előírásával, valamint kiadási megtakarítást eredményező intézkedésekről nem döntöttek. A jegyző a évi költségvetések tervezése során a folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret, valamint rövid lejáratú hitelfelvétel tervezésével gondoskodott. A években az Ámr (1) bekezdésében előírtak ellenére, a pénzállomány alakulásáról szóló likviditási tervet a jegyző nem készített. Az Önkormányzatnál évek költségvetési rendeleteiben megsértették az Áht. 8/A. (7) bekezdésében előírtakat, mivel a költségvetésben finanszírozási célú pénzügyi műveleteket vettek figyelembe költségvetési bevételként és költségvetési kiadásként. A évi költségvetési rendeletekben a tervezett költségvetési kiadások főösszegében millió Ft tervezett finanszírozási kiadást, valamint a tervezett költségvetési bevételek főösszegében millió Ft finanszírozási célú bevételt vettek figyelembe. 9 Az Önkormányzat a börtön építését végző gazdasági társaságban meglévő részesedésének eladását tervezte be. 19

20 1.2. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások alapján a pénzügyi egyensúly, a pénzügyi hiány oka, finanszírozásának módja és hatása a pénzügyi helyzet alakulására az eladósodás, valamint a fizetőképesség szempontjából Az Önkormányzatnál a teljesített költségvetési bevételek főösszege között csökkenő tendenciát mutatott. A teljesített költségvetési bevétel a évi 1538 millió Ft-ról a évben 1165 millió Ft-ra, a évre pedig 1044 millió Ft-ra mindkét évben 10,4%-kal csökkent. A teljesített költségvetési kiadás főösszege a évi 1294 millió Ft-ról a évre 1067 millió Ft-ra (17,5%-kal) csökkent, majd évre 1117 millió Ft-ra (4,7%-kal) emelkedett. Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a következő ábra mutatja: AZ ÖNKORMÁNYZAT TELJ ESÍTETT KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELÉNEK, KIADÁS ÁNAK ÉS EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK ALAKULÁS A év év 2008.év Költségvetési bevétel Kö lt ség ve t ési k i adá s Költségvetési bevétel Kö lt ség ve t ési k i adá s Költségvetési bevétel Kö lt ség ve t ési k i adá s T elj esít et t m űködési célú költségvetési bevételek/kiadások Teljesített felhalm ozási célú költségvetési bevételek/ kiadások Hiány Adatok: mi lli ó Ft-ban Többlet A pénzügyi egyensúly a évi teljesítés során nem állt fenn, mivel a teljesített költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a teljesített költségvetési kiadásokra. A és a években a teljesített költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a teljesített költségvetési kiadásokra. A teljesített működési célú költségvetési bevételek a években nem nyújtottak fedezetet a teljesített működési célú költségvetési kiadásokra, az évek sorrendjében millió Ft volt a hiányzó forrás. A teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások 2008-ban meghaladták a felhalmozási célú költségvetési bevételeket (30 millió Ft volt a hiányzó forrás), míg a felhalmozási célú költségvetési bevételek a és a években millió Ft-tal meghaladták a teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadásokat. 20

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére.

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Tárgy: Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére Intézkedési terv az ÁSZ vizsgálata alapján Az Állami Számvevőszék Bács-Kiskun

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14

BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 1 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 24 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 24 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 20 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 20 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0840 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0922 2009. JELENTÉS a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0922 2009. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS a Pest Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0837 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december

JELENTÉS. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0946 2009. december JELENTÉS Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0946 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről.

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. ÁEEK VIZSGÁLAT 2016 a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kórháznál a belső kontrollrendszer

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0745 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november

JELENTÉS. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0940 2009. november JELENTÉS Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0940 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január

JELENTÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0852 2009. január JELENTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0852 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0729 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0758 2008. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0853 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0944 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0828 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember JELENTÉS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0829 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

JELENTÉS. Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1028 2010. december

JELENTÉS. Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1028 2010. december JELENTÉS Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1028 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Tárgy: Jelentés

Részletesebben

JELENTÉS. 13010 2013. február

JELENTÉS. 13010 2013. február JELENTÉS Sáránd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13010 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november

JELENTÉS. a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről november JELENTÉS a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0938 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/889-1/2013./I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13045 2013. június

JELENTÉS. 13045 2013. június JELENTÉS Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13045 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai

Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai Szabó Tamás Egészségügyi Intézmény Ellenőrzési Főosztályvezető 2016. október 6. AZ ELLENŐRZÉSI PROGRAM Ellenőrzés tárgya:

Részletesebben

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december

JELENTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0945 2009. december JELENTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0945 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010.

JELENTÉS. a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1014 2010. JELENTÉS a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1014 2010. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

JELENTÉS. 13039 2013. június

JELENTÉS. 13039 2013. június JELENTÉS Beremend Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13039 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december

JELENTÉS. a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0839 2008. december JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0839 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október

JELENTÉS. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről október JELENTÉS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0834 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december JELENTÉS Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0841 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember JELENTÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0730 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0728 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0728 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Hódmezővásárhely, 2009. november 19. Küldetés és jövőkép Az Állami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január

JELENTÉS. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről január JELENTÉS Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0851 2009. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben