JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal,"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél április 14-én (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Buri Istvánné igazgatósági tag, - A Felügyelő Bizottságból: dr.illés Tibor az FB elnöke, Kókai Károly FB tag, Raff Jánosné FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Tujmer Ferenc. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy az éves rendes közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény. A saját részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság szavazatra jogosító részvénye közül részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak /65,53 %/. A közgyűlés határozatképes. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Melkovics Anikót,

2 - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Csókáné Akurátni Júliannát, - Szavazatszámlálónak: dr. Móricz Gábor. Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. A Vezérigazgató beszámolója a üzleti évről, a éves mérleg (anyavállalati és konszolidált) és a nyereségfelosztási javaslat előterjesztése. 2. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése. 3. Döntés a évi beszámolók és mérlegek (anyavállalati és konszolidált) elfogadásáról, a nyereség felosztásáról éves üzletpolitikai terv előterjesztése, megtárgyalása és elfogadása. 5. Alapszabály módosítása: Igazgatóság létszámának meghatározása (6.1) Felügyelő Bizottság létszámának meghatározása (7.1) 6. Igazgatóság és Felügyelő Bizottság visszahívása 7. Igazgatóság és Felügyelő Bizottság megválasztása 8. Tisztségviselők és a Könyvvizsgáló javadalmazásának megállapítása 9. Egyebek Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. l. napirendi pont: Vezérigazgató beszámolója a üzleti évről, mérleg és nyereségfelosztási javaslat előterjesztése Váradi Ernő Elnök úr felkéri Teimel Gézáné vezérigazgatót az l. napirendi pont előterjesztésére. Teimel Gézáné vezérigazgató előterjesztette beszámolóját az l. sz. mellékletben foglaltak szerint, ami az éves beszámoló rövidített változatának tekinthető. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a kiosztott éves beszámoló (2.sz. melléklet) tartalmazza az üzleti jelentést, a saját és konszolidált mérlegeket és eredménykimutatásokat, a kiegészítő mellékleteket. Teimel Gézáné vezérigazgató szóban röviden beszámolt a Társaság elmúlt évi tevékenységéről, befektetéseinek helyzetéről, eredményeiről. Tájékoztatta a közgyűlést a konszolidált eredményekről, a konszolidációba bevont társasági körről.

3 Ezt követően kérte, hogy a közgyűlés fogadja el beszámolóját, valamint a PANNON- FLAX Rt. mérlegét és eredménykimutatását, illetve a konszolidált mérleget és eredménykimutatást az alábbi számadatok mellett: A PANNON-FLAX Rt. mérlegében az eszközök és források egyező végösszege e.ft, eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevétele e.ft, adózott és a mérleg szerinti eredménye e.ft. A konszolidált mérlegben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevétele e.ft, adózott és a mérleg szerinti eredménye e.ft. Teimel Gézáné vezérigazgató kérte a tulajdonosokat, hogy az e.ft mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül, fejlesztés céljára hagyják a Társaságnál. Megköszönte a tulajdonosok segítségét. 2. napirendi pont: A Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentése Váradi Ernő elnök úr felkéri Tujmer Ferencet, a társaság könyvvizsgálóját, hogy jelentését terjessze a közgyűlés elé. Tujmer Ferenc könyvvizsgáló elmondta, mint az elmúlt években, évet illetően is kétrétű feladata volt a könyvvizsgálatnak. Egyrészt a PANNON-FLAX Rt. egyedi beszámolójának a felülvizsgálata, ezt követően a vállalatcsoportról készült beszámoló vizsgálata. A könyvvizsgálat során azt kell vizsgálni az érvényben lévő törvények és az irányelvek alapján, hogy a fordulónapon készített mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet adatai megfelelnek-e a valóságnak, a törvényi rendelkezéseknek. Vizsgálnunk kell a vállalat pénzügyi helyzetét, a cég által elkészített beszámolóhoz képest hű képet mutat-e, ugyanezt a konszolidált tekintetében is. A Társaság az egyedi beszámolójában kimutatott adatait megfelelően dokumentálta, a mintavétel alapján a cég által előterjesztett adatokat elfogadom. Ugyanezt tudom elmondani a konszolidált adatokról is, melyeket megfelelőnek találok. A mérleg és eredménykimutatás számait tételesen megvizsgáltam, elfogadásra javasolom. Felolvasta a két záradékot, amely az alábbi: A PANNON-FLAX Rt. könyvvizsgálói záradéka: A könyvvizsgálat során a részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

4 A konszolidált mérleg könyvvizsgálói záradéka: A könyvvizsgálat során az összevont (konszolidált) éves beszámolót, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek figyelembevétel állították össze. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Részvénytársaság és konszolidálásba bevont leányvállalatai együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Annak adataival az összevont (konszolidált) üzleti jelentés összhangban van. A mérlegeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Váradi Ernő elnök felkérte dr.illés Tibort, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy az FB jelentését terjessze a közgyűlés elé. dr.illés Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság is kétirányú feladatot teljesített. Megvizsgálta az elmúlt hónapokban szorosan együttműködve az Igazgatósággal azt a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, a konszolidált beszámolóval együtt, amelyet az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszt. Ennek a tevékenységnek eredményeként ellenszavazat nélkül hoztuk meg azt a határozatot, hogy teljes terjedelmében és változtatás nélkül javasoljuk elfogadásra a Közgyűlésnek. Minden évben van egy felhívása a Felügyelő Bizottságnak: A Felügyelő Bizottság felhívja az Igazgatóság és a részvényesek figyelmét a magas értékű befektetett eszközök hatékony hasznosításának szükségességére. Álláspontunk szerint a Társaság jövője és a tervek is nagymértékben függnek attól, hogy a befektetési állományt milyen hatékonysággal, módszerekkel lehet hasznosítani. 3. napirendi pont: Döntés a évi beszámolók és mérlegek elfogadásáról, a nyereség felosztásáról Váradi Ernő elnök kéri a részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat. Észrevétel nem volt. Váradi Ernő elnök úr kéri, hogy szavazzon a közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett szóbeli és írásbeli előterjesztésről, a Pannon-Flax Rt. mérlegének elfogadásáról. Szavazás. A közgyűlés 100%-os szavazattal elfogadta az ügyvezetés szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság írásban előterjesztett éves jelentését, a mérleget a kiegészítő melléklettel együtt.

5 Kéri az elnök úr, hogy szavazzon a közgyűlés arról, hogy a Pannon-Flax Rt. a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül fejlesztés céljára eredménytartalékba, amit lehet lekötött tartalékba helyezze. Szavazás. A közgyűlés 100%-kal elfogadta a mérleg szerinti nyereség eredménytartalékba és lekötött tartalékba történő helyezését fejlesztés céljára. 122/2004.sz. határozat: A közgyűlés 100 %-os szavazat mellett elfogadta az ügyvezetés szóbeli beszámolóját, az írásban előterjesztett éves jelentést, a mérleget a kiegészítő melléklettel együtt, amelyben az eszközök és a források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft. A közgyűlés 100 %-os szavazattal jóváhagyta, hogy a mérleg szerinti eredményt a Társaság - osztalékfizetés nélkül - fejlesztés céljára eredménytartalékba és lekötött tartalékba helyezze. Felteszi a kérdést, hogy elfogadják-e a konszolidált éves beszámolót, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, amely e.ft. Megállapítja, hogy a közgyűlés 100 %-os szavazattal elfogadta a konszolidált éves beszámolót, a mérleget, az eredménykimutatást a kiegészítő mellékletekkel együtt és meghozta az alábbi határozatot: 123/2004.sz. határozat: A közgyűlés 100 %-os szavazat mellett elfogadta a konszolidált mérleget a kiegészítő melléklettel együtt, amelyben az eszközök és a források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft. 4. napirendi pont: éves üzletpolitikai terv Váradi Ernő elnök úr előterjeszti a éves üzletpolitikai tervet: A Társaság fő célkitűzése, hogy értékesítésének bővítésével, hatékonyságának javításával, új korszerű szövőüzemének magasabb termelékenységgel történő üzemeltetésével olyan nyereséget termeljen, amely kötelezettségei teljesítéséhez és további fejlődéséhez nyújtson megfelelő alapot évben feltétlenül megoldást kell találni a Társaságnak arra, hogy befektetéseit az eddiginél jobban hasznosítsa, esetleg külön társaságba kihelyezve működtesse. Kéri ez ügyben a finanszírozó bank segítségét is. A Társaságnak a megfelelő működése érdekében pénzre van szüksége, amihez befektetéseinek hasznosításával

6 juthat. Meg kell vizsgálni a Konflax Kft. vagyonkezelői tevékenységének lehetőségét is évre tervezett adatok: Árbevétel: Adózás előtti nyereség: millió Ft, 150 millió Ft Váradi úr kéri a hozzászólásokat. Váradi úr kéri a közgyűlést a éves tervfeladatok elfogadására. Elnök úr megállapítja, hogy 100%-os szavazattal, ellenszavazás és tartózkodás nélkül elfogadta a közgyűlés a évre előterjesztett célkitűzéseket és meghozta az alábbi határozatot: 124/2004. sz. határozat: A közgyűlés 100 %-os szavazat mellett elfogadta a Társaság éves tervét, amelyben a tervezett árbevétel millió Ft, adózás előtt nyeresége 150 millió Ft. 5.sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása Váradi Ernő úr javasolja, hogy míg évben az Igazgatóság létszáma 5 fő, a Felügyelő Bizottság létszáma 4 fő volt, évben az Igazgatóság létszáma 4 főre, a Felügyelő Bizottság létszáma 3 főre csökkenjen. dr. Gócza Béla ügyvéd úr elmondja, hogy ennek alapján az Alapszabály 6.1. és 7.1. fejezete az alábbiak szerint változik: Módosítandó alapszabály: 6.1. Az Igazgatóság 5 tagból álló testület, melynek mindenkori létszámát a Közgyűlés határozza meg A Felügyelő Bizottság 4 tagból álló testület, melynek létszámát a Közgyűlés határozza meg. Új alapszabály: 6.1. Az Igazgatóság 4 (négy) tagból álló testület, melynek mindenkori létszámát a Közgyűlés határozza meg A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból álló testület, melynek létszámát a Közgyűlés határozza meg. Szavazás. A közgyűlés 100%-os szavazat mellett elfogadta az alapszabály módosítását, amelyszerint az Igazgatóság 4 tagból, a Felügyelő Bizottság 3 tagból álló testület és meghozta az alábbi határozatot: 125/2004. sz. határozat:

7 A közgyűlés 100%-os szavazat mellett az Igazgatóság létszámát 4 főben a Felügyelő Bizottság létszámát 3 főben határozta meg. Ennek alapján az alapszabályt az alábbiak szerint módosította: 6.1. Az Igazgatóság 4 (négy) tagból álló testület, melynek mindenkori létszámát a Közgyűlés határozza meg A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból álló testület, melynek létszámát a Közgyűlés határozza meg. 6.sz. napirendi pont: Igazgatóság és Felügyelő Bizottság visszahívása Váradi Ernő úr kéri a közgyűlést, hogy döntsön az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság mai napon történő visszahívásáról. A közgyűlés igen szavazat mellett tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadta az indítványt és meghozta az alábbi határozatot: 126//2004. sz. határozat: A közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül az Igazgatóságot és a Felügyelő bizottságot a mai napon visszahívta. 7.sz. napirendi pont: Igazgatósági és Felügyelő Bizottság megválasztása dr. Gócza Béla ügyvéd úr a tulajdonosok megbízásából az új Igazgatóságra javasolja Teimel Gézánét, Buri Istvánnét, Váradi Ernőt és Teimel Balázst. Elmondja, mivel az Igazgatóság 3 tagja azonos az eddigivel, így bemutatásuk nem szükséges. Teimel Balázst mutatja be, aki jelenleg a Pannon-Flax Rt. kereskedelmi igazgatója. 36 éves, pénzügyi és számviteli főiskolát és külkereskedelmi kiegészítőt végzett. A Pannon- Flax Rt.-nél 6 éve dolgozik. A jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Kérte, hogy egyenként szavazzanak a jelöltek személyéről igazgatósági taggá választásukra. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Gézánét elsőként igazgatósági taggá választotta. Kérte Buri Istvánné igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Buri Istvánnét igazgatósági taggá választotta. Kérte Váradi Ernő igazgatósági taggá választására szavazást.

8 Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Váradi Ernőt igazgatósági taggá választotta. Kérte Teimel Balázs igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Balázst igazgatósági taggá választotta. Kérte a közgyűlést, hogy szavazza meg a javasolt igazgatósági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadta az igazgatóságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 127/2004.sz. határozat: A közgyűlés 100%-os szavazattal 5 évre megválasztotta az Igazgatóság tagjait, akik a következők: Teimel Gézáné Buri Istvánné Váradi Ernő Teimel Balázs A cégjegyzési és képviseleti joguk változatlan formájúak és tartalmúak. Váradi Ernő elnök úr javaslatot tett 3 Felügyelő Bizottsági tag megválasztására. Ezek közül 1 főt a Pannon-Flax Rt. dolgozói, azaz az Üzemi Tanács a Szakszervezettel egyetértésben jelöltek Raff Jánosné személyében. Raff Jánosné a Pannon-Flax Rt. számviteli osztályvezetője, 53 éves, aki ezidáig is betöltötte ezt a tisztséget. Javasolta továbbá dr. Illés Tibor egyéni ügyvédet, aki 40 éves és eddig is tagja volt a Társaság Felügyelő Bizottságának. Ugyancsak javasolta Kókai Károlyt, aki 34 éves közgazdász, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. győri fiókjának főelőadója. Jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Kérte szíveskedjenek egyenként szavazni a Felügyelő Bizottság 3 tagjára vonatkozóan. Elsőként dr. Illés Tibor ügyvéd Felügyelő Bizottsági taggá választására kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül dr. Illés Tibort Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Raff Jánosné Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Raff Jánosnét Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Kókai Károly Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Kókai Károlyt Felügyelő Bizottsági taggá választotta.

9 Kérte a közgyűlést, szavazza meg a javasolt Felügyelő Bizottsági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés 100%-os ige szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 128/2004. sz. határozat: A közgyűlés 100%-os szavazattal a Felügyelő Bizottság tagjává választotta 5 évre dr. Illés Tibort, Kókai Károlyt, és Raff Jánosnét. Váradi Ernő elnök úr kérte a közgyűlést, hogy tartson 10 perc szünetet, hogy a szünetben a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság megválaszthassa tisztségviselőit, azaz a Felügyelő Bizottság elnökét, az Igazgatóság elnökét és a vezérigazgatót. A szünet után Váradi Ernő úr bejelentette, hogy a Felügyelő Bizottság elnökévé választották dr. Illés Tibor ügyvéd urat, az Igazgatóság elnökévé Váradi Ernőt, a vezérigazgatóvá Teimel Gézánét. 8.sz. napirendi pont: Tisztségviselők és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Váradi Ernő elnök úr javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el, hogy a tisztségviselők és a könyvvizsgáló javadalmazása az előző évvel azonos legyen, amely az alábbi: Az Igazgatóság elnökének díja Az Igazgatóság tagjainak díja (4 fő) A Felügyelő Bizottság elnökének díja Az FB tagjainak díja (3 fő) A könyvvizsgáló éves díja Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/év Megkérte a közgyűlést, szíveskedjenek a javasolt tiszteletdíjakat elfogadni. Megállapította, hogy a közgyűlés 100 %-os igen szavazattal, ellenszavazás és tartózkodás nélkül a tisztségviselők díjazását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 129/2004. sz. határozat: A Közgyűlés a tisztségviselők és a könyvvizsgáló javadalmazását az előző évivel azonos szinten 100%-os szavazattal elfogadta. 9.sz. napirendi pont: Egyebek Váradi Ernő elnök úr megkérdezi van-e ebben a napirendi pontban valakinek közölni valója vagy észrevétele. Teimel Gézáné elmondja, hogy a Társaság megszerezte az év során a telepengedélyt. Több témában kapott a Társaság ellenőrzést, de említésre méltó kifogás nem merült fel ellenük.

10 Váradi Ernő elnök úr megköszönte a részvényesek megjelenését, további jó munkát kívánt és az ülést berekesztette. K.m.f. Váradi Ernő elnök.. Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató... Csókáné Akurátni Júlianna hitelesítő Melkovics Anikó jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte:... dr. Gócza Béla ügyvéd 1.sz. melléklet

11 A PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. a textilipart jellemző rendkívül nehéz gazdasági helyzet mellett szerény nyereséggel zárta a 2003-as évet. Üzemi eredménye 102,8 millió Ft-ot, adózott eredménye 23,7 millió Ft-ot tett ki, ami annak ellenére csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, hogy gazdálkodásának minden területén előbbre lépett, továbbfejlődött. Számára a legnagyobb problémát a piac kedvezőtlen alakulása, ezen belül is a II. félévben a honvédségi rendelések elmaradása, valamint a forint gyengülése okozta. A Társaság adózott eredménye évben 56,1 millió Ft évben 116,8 millió Ft évben 23,7 millió Ft A Társaság eredményét kedvezőtlenül befolyásolták: a hazai és külpiaci helyzet romlása, ami egyúttal a termékösszetétel kedvezőtlenebb alakulásához vezetett a fegyveres testületi rendelések árbevételének 37,1%-os csökkenése a textilipari alapanyagok drasztikus emelkedése (év elejéhez képest 34%-kal növekedett a gyapot ára), ami a rossz piaci helyzet mellett nem volt továbbhárítható az eladási árakban energia árak többszöri emelése a forint gyengülése, ami önmagában 71 millió Ft eredményromlást okozott. A fenti negatív hatásokat gazdálkodásunk pozitív változásaival nagyrészt ellensúlyozni tudtuk. A kedvezőtlen piaci körülmények, valamint a fegyveres testületi rendelések mennyiségének 30%-os csökkenése ellenére értékesítésünk mennyisége 2,7%-kal növekedett. Az exportértékesítés mennyisége 13%-kal, a fegyveres testületek nélküli egyéb belföldi értékesítés mennyisége 10%-kal haladta meg előző évi eladásainkat. Az értékesítés mennyiségének növelése azonban alacsonyabb egységáron és fedezettel realizálódott mindkét relációban. Értékesítési árbevételünk 3 669,8 millió Ft-ot tett ki, amely 8%-kal kevesebbet a bázis időszakénál. A fegyveres testületi árbevétel 37,1%-kal történő csökkenése mellett az egyéb belföldi árbevételt 2,9%-kal, az export árbevételt figyelembe véve a pénzügyi eredményben megjelenő exportértékesítést érintő árfolyamváltozást is 1,3%-kal bővítettük. Látható, hogy árbevételünk egyértelműen a honvédségi rendelések csökkenése miatt esett vissza. Az elengedhetetlen költségnövekedést a termelékenység és a minőség javításával, az értékesítés közvetett költségeinek csökkentésével, a belső piac növekvő árait az importban rejlő költségcsökkentési lehetőségek kihasználásával ellensúlyoztuk. Üzemi eredményünk azonban ennek ellenére a termékösszetétel kedvezőtlen alakulása miatt 92,3 millió Ft-tal csökkent. A forint gyengülése miatt az azonos arányok következtében árbevételünk és anyagköltségeink nagyjából azonos mértékben változtak. Az igénybe vett devizahitelünkre elszámolt árfolyamveszteség azonban már 71 millió Ft eredményromlást okozott. Társaságunk eszközeinek és forrásainak fő összege millió Ft-ot tett ki, a bázishoz képest 9%- kal növekedett. Jelentős változást a szövödei beruházás jelenti, amely 12 db korszerű szövőgép beszerzéséből, a szövőüzem teljes felújításából, elszívórendszerrel és klímaberendezéseel történő felszereléséből áll. A még nem aktivált szövödei beruházás 348 millió Ft-ba került. A gépek augusztustól működtek, de az új szövőüzembe történő beköltözés 2004 januárjában kezdődött el. A Társaság saját tőkéje millió Ft-ot, kötelezettségei millió Ft-ot tesznek ki. A kötelezettségek a beruházáshoz felvett hitelek miatt emelkedtek.

12 A Társaság likviditási helyzete megfelelő volt, a működéshez szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre álltak, kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni. A közgyűlés által év után meghatározott 4% osztalék kifizetése a tulajdonosok részére megtörtént. A vállalatcsoport beszámolási időszaki eredményei lényegesen már nem térnek el a PANNON- FLAX Rt. eredményeitől. A csoport az év során millió Ft árbevételt, 89 millió Ft üzemi eredményt és 8 millió Ft adózás előtti eredményt realizált. Saját tőkéje millió Ft, ami 55%-kal haladja meg az alaptőkét. Kötelezettségei millió Ft-ot tesznek ki. A pénzügyi helyzet rendezettsége az egész vállalatcsoportra jellemző. Társaságunk 2004-ben tovább dolgozik az értékesítés növelésén, a piac által megkívánt igényes termékek kifejlesztésén, beszállítói tevékenységének fennmaradásához szükséges termékfejlesztéseken, valamint az alacsonyabb költségszinten megvalósuló működés feltételeinek kidolgozásán. Új, korszerű szövőüzeme segíti a vevők gyorsabb, jobb minőségben történő kiszolgálását. Mindezek megvalósítása mellett bízunk Társaságunk további eredményes működésében.

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. május 25-én 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. folytatólagos közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2006. április 25-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről Időpont: 16.00 óra (A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés) Helyszín: 9027 Győr, Kandó Kálmán u.1.,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2008. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről.

JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről. JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye: A társaság székhelye Ideje: 2005. április 27. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2007. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. I. féléves gyorsjelentése a Tpt. 52.. szerint A PANNON-FLAX NyRt. a tőkepiacról szóló törvénynek megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Budapesti

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Budapest, 2009. június 29. A társaság Felügyelő

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT.

A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. ELŐTERJESZTÉSEK A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. 2003. ÁPRILIS 30-I RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE 2003. április 14. Hirdetmény A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.)

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2009. április 29. napjának 11

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. 2004. éves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt. 52. -ban előírt szabályozásnak is Gyorsjelentésünk a Tőzsde előírásai szerint készült,

Részletesebben