QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÁS a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:272 (3) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit a május 8. napján órakor tartandó éves rendes közgyűléshez kapcsolódóan. A Közgyűlés napirendje: 1. Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére. 2. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. 3. Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) 4. Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről 5. Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 6. A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról 7. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 8. A számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása 9. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása 10. Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 11. Az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít 12. Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról 13. Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről 14. Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről 15. Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 16. Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására 17. A évre vonatkozó tervek, elképzelések 18. Egyéb indítványok, javaslatok A Társaság az éves rendes Közgyűlés meghívóját a Ptk. rendelkezései értelmében április 07. napján tette közzé a oldalon. A Társaság alaptőkéjének április 17. napján fennálló összetétele: Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám össznévérték (Ft) Törzsrészvény Összesen Alaptőke nagysága (Ft)

2 A Társaság számviteli törvény szerinti, nem auditált mérlegének, és eredménykimutatásának adatai MÉRLEG (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése éves (e Ft) Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Saját tőke Céltartalék 0 Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése éves (e Ft) Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény

3 * * * 1. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy mivel a tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére a Társaságot nem vezeti vissza a tőzsdére, és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, tekintettel arra, hogy az Új Ptk. hatálya alatt kíván tovább működni hogy a Társaság működési formáját a nyilvános működési formáról a zártkörű működési formára változtatja, azaz működési formát vált. 2. NAPIRENDI PONT Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozat meghozatalának napjával, a határozati javaslat elfogadásával elhatározza a Társaság Új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 3. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság előterjesztését a névváltozásra, akként hogy a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, míg a QUAESTOR Értékpapír Nyrt rövid név QUAESTOR Értékpapír Zrt. rövid névre változzon. 4. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a QUAESTOR Securities Trading and Investment Private Company Limited by Shares teljes név, és a QUAESTOR Securities Ltd. rövid név cégjegyzékbe történő felvételét, és az Alapszabályban való feltüntetését annak hivatalos angol nyelvű fordításának megfelelően. 5. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 3

4 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 6. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról. 7. NAPIRENDI PONT A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését is magában foglaló Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 8. NAPIRENDI PONT A számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása A Közgyűlés a Társaság évi mérlegét eft mérleg főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte. 9. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: , a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; MKVK nyilvántartási száma: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Rocskai János könyvvizsgáló (MKVK tagsági igazolvány száma: ; befektetési minősítés száma: Ebv /04)] a üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó ,- Ft/hó, azaz nettó háromszázezer forint összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását. 10. NAPIRENDI PONT Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 4

5 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Závodszky Zoltánt, Révész Lászlót, és dr. Bakódi Kálmánt 5 (öt) éves határozott, május 08. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjának, és megbízza a felügyelőbizottsági tisztséggel járó feladatok ellátására. 11. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság a üzleti évre vonatkozó - a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által is jóváhagyott - döntését, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít. 12. NAPIRENDI PONT Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadta. 13. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és hozzájárult, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére való ,-Ft (egymilliárd-háromszázhatvanegymilliókilencszázhetvenkettőezer-egyszázhetven forint) összeggel az eredménytartalék terhére megemelésre kerüljön, és ezzel a Társaság alaptőkéje ,-Ft (kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-hatszáznegyvenháromezer-hetven forint) összegre, míg a részvények névértéke 100,-Ft összegről 230,-Ft összegre változzon. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, hogy a társaság alapszabályát a tőkeemelés okán is módosítja, és az alaptőke-emelés végrehajtása az Új Ptk. 3:307. -ra is tekintettel a KELERnél a dematerializált értékpapírok törlése és új dematerializált részvények (amelyek az új névértéket tartalmazzák) keletkeztetése útján történik. 14. NAPIRENDI PONT Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a elektronikus kézbesítési cím Alapszabályba történő felvételét, és annak a cégjegyzékbe történő feltüntetését. 15. NAPIRENDI PONT Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 5

6 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a módosításokkal [a Közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően] egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a határozati javaslatoknak megfelelően elfogadta. 16. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására A Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására. 17. NAPIRENDI PONT A évre vonatkozó tervek, elképzelések A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót. * * * Budapest, április 16. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 6

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI... 5 III.

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben