Közgyűlési jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyűlési jegyzőkönyv"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel (1138 Bp. Margitsziget) április óra a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 14 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az Állami Nyomda Nyrt évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról március 27-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent. A közgyűlési előterjesztési anyagok április 8-ától hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító részvényből db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 63,93%-a jelen, illetve képviselve van. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Vajda Györgyöt, Jegyző-könyvhitelesítőknek: Doffek Tamást és Zsiday Viktort, a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst válassza meg. Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk. 1/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés elnöke: Jegyzőkönyvvezető: Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szavazatszámláló Bizottság: Dr. Erdős Ákos Vajda György Doffek Tamás Zsiday Viktor Balla László Pfalzgráf Balázs 1

2 A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak: 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: számviteli törvény szerinti beszámolók ). 2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 6. A Társaság évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést 7. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése 8. Döntés a Testületi tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról 9. A Társaság B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeinek átalakítása A sorozatú törzsrészvénnyé. 10. A Társaság A sorozatú törzsrészvényei névértékének átalakítása (980,- Ft névértékű törzsrészvényről 98,- Ft névértékű törzsrészvényre) 11. A Társaság Alapszabályának módosítása (a 9. és 10. napirendi pontokra,a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel) 12. A Társaság Vezetői Részvény Opciós Program irányelveinek elfogadása 13. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására 14. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása 2

3 1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: számviteli törvény szerinti beszámolók ) Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az Állami Nyomda Nyrt. élve a Számviteli tv. adta lehetőséggel 2007-ben a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolót készítette el az Éves Beszámoló mellett, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból. Ezt követően az Elnök felkéri Gyergyák György vezérigazgató urat, hogy röviden ismertesse a Társaság évi tevékenységét, gazdálkodását. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Állami Nyomda Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot: A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el. 2/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja. 2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó eft osztalék fizetésén túl további eft összegű osztalék fizetéséről döntsön a Közgyűlés. A javaslat értelmében az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl 3

4 további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizethet ki a Társaság a évi eredmény után. A saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, 3/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja. 3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközy Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság évi üzleti évére vonatkozóan. Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával 4/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 4

5 4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság évi üzleti évére vonatkozóan. Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság javaslatával 5/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Nagy Zoltánt, a Társaság Könyvvizsgálójának képviselőjét, hogy ismertesse a évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. Nagy Zoltán: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Könyvvizsgáló javaslatával 6/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 5

6 6. Napirendi pont: A Társaság évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét ezer Ft mérlegfőösszeggel, ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig ezer Ft mérlegfőösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizet ki, a saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között felosztásra kerül. az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: május 21. Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, 230 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 7/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Társaság mérlegét ezer Ft mérlegfőösszeggel, ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig ezer Ft mérlegfőösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizet,a saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: május 21. 6

7 7. Napirendi pont: Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy ezen napirendi pont tekintetében javaslat nem érkezett. Ezúton szeretném tájékoztatni a Részvényeseket, hogy Gyergyák György vezérigazgató úr bejelentette visszavonulását. A Társaság vezérigazgatói posztját május elsejétől Zsámboki Gábor tölti be. Dr. Erdős Ákos: röviden méltatja Gyergyák György vezérigazgató munkáját és kifejezi azon óhaját, hogy rá, mint az Igazgatóság tagjára, továbbra is számít a Társaság. Megkéri Zsámboki Gábor Urat, hogy mutassa be szakmai pályáját. Zsámboki Gábor: ismerteti szakmai pályafutását és a Társasággal kapcsolatos céljait, terveit. 8. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról Dr. Erdős Ákos ismerteti az ezen napirendi pont tekintetében érkezett Audit bizottsági javaslatot, mely szerint a könyvvizsgáló évre javasolt díja Ft + ÁFA. A részvényesek részéről olyan javaslat érkezett, hogy a Testületi tagok díjazását a Közgyűlés az MNB inflációs előrejelzésének megfelelően 5,9%-kal módosítsa. Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 8/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évre Ft + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy felkéri az Audit Bizottságot a szükséges szerződésmódosítás előkészítésére. A Közgyűlés a Testületi tagok díjazását május 1-től 5,9%-kal módosítja. 9. napirendi pont: A Társaság B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeinek átalakítása A sorozatú törzsrészvénnyé. Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvények A sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítására. A Közgyűlési döntés után a 9475 db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) B sorozatú, valamint a db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) C sorozatú osztalékelsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvény átalakítását követően, az A sorozatú egyenként 7

8 980-Ft névértékű névre szóló törzsrészvények száma db lesz, A részvényesek érdekeit szem előtt tartó átalakítás nem érinti a jegyzett tőke nagyságát, és nem módosítja az EPS előrejelzéseket mivel, az egy részvényre jutó eredményt eddig is az A, B és C sorozatú részvényre együttesen nézve kerültek meghatározásra. 9/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés a 9475 db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) B sorozatú, valamint a db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) C sorozatú osztalékelsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeket átalakítja A sorozatú mindösszesen db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvénnyé oly módon, hogy az átalakítással az A sorozatú egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvények száma db-ra módosul és a B és C részvényosztályok megszűnnek. 10. napirendi pont: A Társaság A sorozatú törzsrészvényei névértékének átalakítása (980,- Ft névértékű törzsrészvényről 98,- Ft névértékű törzsrészvényre) Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát: A Társaság részvényeinek tőzsdei ára 2007 áprilisa óta meghaladja a Ft-ot, amely csökkenti a papír likviditását. Ennek megfelelően az Igazgatóság döntött a törzsrészvények felaprózásáról, névértékének átalakításáról. A Közgyűlés elé terjesztett javaslat a részvények 1:10 arányú megosztását ( stock split ) jelenti, vagyis a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészvények névértékének csökkentését módosítását darabszámuk arányos növelése mellett. A split-et követően 1 db A sorozatú egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény helyett 10 db A sorozatú egyenként 98 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény kerül dematerizált formában előállítására, kibocsátásra. Ezzel a tőzsdei kereskedésben forgó egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények száma az átalakított B és C sorozatú részvényekkel együtt db lesz. A részvények névértékének módosítása nem érinti sem a jegyzett tőkét ( Ft), sem a részvényesek Társaságban meglévő részesedését. 8

9 Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 10/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés elfogadja az egyenként 980,- Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények 1:10 arányú megosztására ( stock split ) tett javaslatot, vagyis a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészvények névértékének csökkentését átalakítását darabszámuk arányos növelése mellett úgy, hogy a split-et követően 1 db 980 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvény helyett 10 db egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvény kerül dematerizált formában előállítására, kibocsátásra. Ezzel a tőzsdei kereskedésben forgó egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények papírok száma az átalakított B és C sorozatú részvényekkel együtt db lesz. 11. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása (a 9. és 10. napirendi pontokra,a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel) Dr. Erdős Ákos felkéri Dr. Erdős Anettet, a Társaság jogi képviselőjét, hogy ismertesse az Alapszabály módosítás indokait. Dr. Erdős Anett: A közgyűlés 9/2008 sz. határozatával átalakította a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező részvényeket A sorozatú törzsrészvényekké valamint 10/2008 sz. határozatával döntött az A sorozatú törzsrészvények névértékének módosításáról. Ezen módosítások Alapszabályban történő átvezetése szükséges. A TEÁOR besorolás január 1-től megváltozott, ezért az Igazgatóság javasolja a Társaság tevékenységi köreinek a 2008-as TEÁOR besorolás szerinti átsorolását, módosítását. A Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosult a befolyásszerzés bejelentésének tekintetében, melynek Alapszabályban történő átvezetése ugyancsak szükséges. A BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlás rendelkezése is átvezetésre került az Alapszabály módosításban. 11/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező részvények átalakítására, az A sorozatú törzsrészvények névértékének módosítására, a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, és a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel módosította. A módosítással az Alapszabály 6., 7.1., 8.1., 8.2., 8.3., és pontjai módosultak. 9

10 12. napirendi pont: A Társaság Vezetői Részvény Opciós Program irányelveinek elfogadása Dr. Erdős Ákos: röviden ismerteti az Igazgatóság előterjesztését a Társaság Vezetői Részvény Opciós Programja tekintetében. 12/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés a Társaság Vezetői Részvény Opciós Programjának irányelveit elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot a Vezetői Részvény Opciós Program részletes szabályainak megalkotására. 13. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására Dr. Erdős Ákos: Ismerteti az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés az alapító okirat és a Gt. rendelkezései figyelembevételével hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az alaptőke max. 10%-ig saját részvényeket vásároljon a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából. 13/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, illetve a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-ig ( db.) Állami Nyomda Nyrt által kibocsátott A sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a névérték, legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009.október 28-ig élhet. 10

11 14. Napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviseletében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát: A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el. Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal 14/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja. A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést órakor berekeszti. Jegyzőkönyv lezárva április 28-án órakor. Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem április 28-án: 11

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS

Részletesebben

Éves, rendes Közgyűlésére

Éves, rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK AZ ALTERA NYRT 2013. április 29 i Éves, rendes Közgyűlésére 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) 2014.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette:

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette: ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA 2012. július 11. Szerkesztette: Dr. Loósz Tamás ügyvéd» D r. L o ó s z T a m á s Ü g y v é d i I r o d a «8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE. 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE. 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: EGIS Nyrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A Társaság neve

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben