H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a napján megtartásra került Küldöttgyűlésen meghozott határozatokról a következők szerint: 1/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi hitelintézeti beszámolójáról, működéséről, gazdálkodásáról és a testületi munkáról szóló írásbeli és szóbeli igazgatósági beszámolót egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Egyhangúan jóváhagyja a évi tevékenység legfontosabb tervszámait, üzletpolitikai célkitűzéseit. Felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az elhangzott javaslatok figyelembe vételével a szükséges intézkedéseket tegye meg., ill. következő éves Küldöttgyűlés 2/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő bizottság évi tevékenységéről szóló jelentését egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Felelős: Felügyelő bizottság elnöke 3/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi hitelintézet beszámolójáról valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadja, jóváhagyja és a megadott záradékot tudomásul veszi. 4/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet december 31-i mérlegét a Felügyelő bizottság javaslata szerint Ft mérleg főösszeggel és Ft negatív adózás előtti eredménnyel egyhangúan jóváhagyja. A negatív adózás előtti eredmény felosztását az alábbiak szerint határozza meg: Eredményfelosztás 1. Adózás előtti eredmény Ft 2. Adófizetési kötelezettségek Ft 3. Adózott eredmény Ft 4. Általános tartalék képzése, felhasználása (-,+) Ft 5. Osztalék 0 Ft 6. Mérleg szerinti eredmény 0 Ft 1

2 Felelős: főkönyvelő 5/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje december 31-én ,- Ft, összege megegyezik a Cégbíróságon nyilvántartott bejegyzett összeggel. A részjegy állomány értéke hez képest 260 e Ft-tal csökkent, ezért az osztatlan vagyon értékét eredménytartalékából egészíti ki a Takarékszövetkezet. Felelős: főkönyvelő 6/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a hálózatfejlesztésre fordított befejezett beruházásokat egyhangúan tudomásul veszi az alábbiak szerint: Beruházás megnevezése Bekerülési értéke Épületeken végrehajtott beruházások 0 Ft Műszaki és egyéb gépek, berendezések e Ft, főkönyvelő Határidő: május 27. 7/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 29 tag kilépését és 3 fő belépését a tagnyilvántartással egyezően egyhangúan tudomásul veszi. A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése szerint megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet taglétszáma december 31-én 471 fő, mely teljes egészében a legalább ,-Ft értékű alap részjeggyel rendelkezők létszáma, a részjegy állomány 6,260 millió Ft. A Küldöttgyűlés a tagsági jogviszony megszűnésekkel kapcsolatos elszámolásokat jóváhagyja, ill. megerősíti., főkönyvelő Határidő: május 27., illetve június 26. 8/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangú szavazatával az Alapszabály 12. pontja szerinti Közösségi alapot a év eredménye terhére nem gyarapítja és rendelkezésre álló állomány hiányában terhére juttatást, kifizetést a évre nem engedélyez. Felelős: főkönyvelő 9/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi pénzügyi és üzletpolitikai tervét az írásos és szóbeli előterjesztés szerint az alábbi főbb mutatókkal, ill. tervszámokkal egyhangúan hagyja jóvá, megerősítve az Igazgatóság 18/2015.(03.27.) sz éves mérleg- és eredménytervét, üzleti tervét és stratégiai tervét jóváhagyó határozatát, melyben meghatározásra kerültek az egységekre lebontott tervfeladatok is: 2

3 3 Bázis Terv Tervfeladat Taglétszám (fő) ,6 % Részjegy állomány (e Ft) ,4 % Saját tőke (e Ft) ,0 % Betétállomány (e Ft) ,8 % Államp.+ Bef.jegy áll. (e Ft) ,5 % Befektetési számla (db) ,6 % Hitelállomány (e Ft) ,6 % Mérlegfőösszeg (e Ft) ,3 % Bevételek (e Ft) ,4 % Ráfordítások (e Ft) ,6 % Költségek (e Ft) ,7 % Adózás előtti eredmény (e Ft) % Továbbá a Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a tervekben év közben szükségessé váló korrekciókat hajtsa végre., vezető beosztású dolgozók 10/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának a következő egy évre, ill. a évi mérleg auditálására egyhangúan megválasztja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező Skurek Barnáné egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: ), an.: Tamás Ilona, Lakcíme: Sajópálfala, Akác utca 33., díjazását havi Ft + Áfa összegben állapítja meg. A megbízás június 1-től május 31-ig tart. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló szerepel a kamarai nyilvántartásban, kötelező felelősség biztosítással rendelkezik, így megfelel a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény idevonatkozó előírásainak. A Küldöttgyűlés a megbízási szerződés megkötésére felhatalmazza a szövetkezet elnökét. Határidő: június 1. 11/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóság által felállított Jelölőbizottságot, ill. annak tagjait megerősíti tisztségében. 12/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot a következők szerint: Tóth Sándor szendrői küldött szavazatszámláló bizottság elnöke

4 Bári Ernőné szendrői küldött - szavazatszámláló bizottság tagja Drencsán Balázsné rudabányai küldött szavazatszámláló bizottság tagja 13/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) az Alapszabály pontjában foglaltak szerint dr. Istenes Ibolyát 42 szavazattal Láng Tibornét 42 szavazattal Molnár Istvánnét 42 szavazattal Pálinkásné Ivanics Irmát 42 szavazattal Petró Jánosnét 42 szavazattal Szabó Editet 42 szavazattal Üveges Attilát 42 szavazattal Veres Józsefet 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatósági tagjává. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) az Alapszabály pontjában foglaltak szerint Barnóczki Lajost 42 szavazattal Bátka Imrét 42 szavazattal Monár-Kis Zsófiát 42 szavazattal Solymári Bélánét 42 szavazattal Takács Bélánét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának tagjává. 14/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) Petró Jánosnét 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatóságának elnökévé. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) Bátka Imrét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának elnökévé. A határozatot a Küldöttgyűlés függő hatállyal fogadja el a évi CCXXXVII. Törvény 14..(1) e) pontjára figyelemmel, a határozat a Felügyeleti engedély megadása nyomán lép hatályba. 4

5 15/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a választott tisztségviselők javadalmazását január 1-i hatállyal az alábbiak szerinti bruttó összegben határozza meg: - igazgatósági tagok részére havi bruttó Ft - igazgatóság elnöke részére havi bruttó Ft - felügyelő bizottsági tagoknak havi bruttó Ft - felügyelő bizottság elnökének havi bruttó Ft Ha a testületi tag igazolatlanul távol marad, és nem teljesíti kötelezettségeit, arra az időszakra tiszteletdíj nem fizethető. Határidő: folyamatos 16/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 41 fő igen szavazatával és 1 fő (Petró Jánosné) tartózkodása mellett megerősíti és jóváhagyja az Igazgatóság 10/2014/Ig. számú határozatával megállapított magasabb vezető állású elnök alapfizetését (fejlesztés 5%), továbbá megállapítja, hogy a évben teljesítményfüggő elnöki prémium kifizetés nem történt. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a évi bérfejlesztési lehetőség keretein belül az elnök alapbérének rendezésére és a évi prémium feladatok kitűzésére, majd a teljesítés alapján a kifizetés engedélyezésére. Felelős: Igazgatóság 17/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan egyetért azzal, hogy a Takarékszövetkezet évben is tagja legyen az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségnek (OTSZ), mint érdekképviseleti szervnek és fenntartásához hozzájárul. A hozzájárulás mértékét az érintett szerv jóváhagyott költségvetése szerinti összegben állapítja meg. Takarékszövetkezet Igazgatósága 5

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály I. Az Egyesület adatai 1.1. Az Egyesület neve: KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) 1.2.

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf. 174. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikai irányelvek és szabályzat Tiszafüred, 2011. május 31.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Javadalmazás-politikai Szabályzat

Javadalmazás-politikai Szabályzat Javadalmazás-politikai Szabályzat Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Igazgatósága az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 69/B.-69/E. szakaszai, továbbá a 131/2011 (VII. 18) kormányrendelet, a PSZÁF 3/2011

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Éves, rendes Közgyűlésére

Éves, rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK AZ ALTERA NYRT 2013. április 29 i Éves, rendes Közgyűlésére 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása A

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 2013. évi CXCVI. törvény Közlönyállapot 2013. évi CXCVI. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben