JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag - A Felügyelő Bizottságból: dr.illés Tibor az FB elnöke, Raff Jánosné FB tag, Kókai Károly FB tag, Hajdu Attila FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Szalánczi Mihály. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy az éves rendes közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény, db leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A saját és a leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság db szavazatra jogosító részvénye közül db részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak (58,27%) A közgyűlés határozatképes. Az Igazgatóság tagjai közül hiányzik Buri Istvánné, aki betegség miatt van távol. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak.

2 2 Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Melkovics Anikót, - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Sipos Margitot, - Szavazatszámlálónak: dr. Móricz Gábort és Szobonya Lászlót. Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. A Társaság üzleti évének zárása a) Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására b) A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése. c) Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról, a Társaság éves Éves beszámolójának, üzleti jelentésének elfogadásáról, az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról, az adózott eredmény felosztásáról, valamint a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról. 2. A évben meghatározott üzletpolitikai és üzleti stratégiai terv módosítása, és éves célkitűzések. 3. Felhatalmazás az Igazgatóság számára a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság fő tevékenysége megváltoztatásának előkészítésére. 4. Az Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása. 5. A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása. 6. Az Audit Bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása. 7. Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 8. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása 9. Alapszabály módosítás II. fejezetből: A Társaság tevékenységi köre változik a január 1-től alkalmazandó TEÁOR 08 bevezetése miatt: a tevékenységi kör csökkenése az Egyéb textilszálak fonása mint tevékenység megszűnése miatt, a Társaság eddigi tevékenységeinek átsorolása az új TEÁOR 08 osztályozási rendszer szerint:

3 Textilszövés Textilkikészítés Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Szőnyeggyártás Műszaki textiláru gyártása Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Ipari gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem Ruházat, lábbeli nagykereskedelme Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Közúti áruszállítás Rakománykezelés Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Csomagolás Textil, szőrme mosása, tisztítása új tevékenységek felvétele az új TEÁOR 08 osztályozási rendszer szerint: Táskafélék, szíjazat gyártása Épületépítési projekt szervezése

4 Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Raktározás, tárolás Világháló-portáli szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ingatlankezelés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Divat-, formatervezés Fordítás, tolmácsolás Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb takarítás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Bútor, lakberendezési tárgy javítása XI. fejezetből: Igazgatóság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint. XVIII. fejezetből: Az alapszabály pontjában meghatározottakon túlmenően a Társaság hirdetményei megjelennek a Tpt.56.. szerint a hivatalosan kijelölt tárolási rendszerben, amely jelenleg a PSZÁF közzetetelek.hu című honlapja. 10. Az Igazgatóság felhatalmazása zártkörű tőkeemelésre 11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására Váradi Ernő: Szeretném elmondani, hogy az általunk meghirdetett naprendhez a tulajdonosoktól (Kaptár ZRt.) 2 pont felvételére (10-11.) javaslat érkezett március

5 5 22-én, amelynek az Igazgatóság helyt adott és március 25-én a napirend kiegészítést közzétette. Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet db igen (100%)szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. 1/a.sz. napirendi pont: A Társaság üzleti évének zárása: Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására Váradi Ernő Elnök úr felkéri Teimel Gézáné vezérigazgatót az l/a. napirendi pont előterjesztésére. Teimel Gézáné: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a közgyűlést 15 nappal megelőzően, április 8-án a jelentés főbb pénzügyi adatait, a lényeges történéseket, valamint az egyes naprendekhez tartozó határozati javaslatokat közzétettük. A napirendre vonatkozó előterjesztések folyamatosan ugyancsak meghirdetésre kerültek. Az éves beszámoló két külön csomagban került meghirdetésre, illetve két beszámoló készült a PSZÁF kimondott utasítására. Külön beszámoló készült az anyavállalatról és külön a vállalatcsoportról. Mindkét beszámoló tartalmazz: üzleti jelentést mérleget eredménykimutatást kiegészítő mellékletet cash-flow kimutatást könyvvizsgálói jelentés felelősségvállalást. Mivel a beszámolót a meghirdetés kapcsán a tulajdonosok ismerik, röviden vázolnám a lényeget év során stratégiai tervünkben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A piaci helyzet drasztikus romlása azonban nem tette lehetővé a kitűzött árbevételi és eredményterv teljesítését. Az I. félév kedvezően alakult, terv feletti teljesítési adatok születtek, a II. félévben azonban a hazai piac szinte teljesen megszűnt, az I. féléves árbevétel felét sem tette ki a II. féléves árbevétel. Mindezek miatt az elért 2.536,7 millió Ft árbevétel a tervezettől 3,4%-kal, a bázistól 10,1%-kal elmaradt. Az árbevétel csökkenése mellett sajnos jelentős költségemelkedések nehezítették helyzetünket. Az alapanyagárak fokozatos növekedésnek indultak, többszöri energiaár emelkedést szenvedtünk el, az árfolyamingadozások ugyancsak negatívan érintették eredményünket. Az igen jelentős költségnövekedést ellensúlyozni tudtuk

6 6 az üzem átszervezésével, a gépi és az élőmunka termelékenységének nagymértékű (+50%) növelésével, a minőség javításával, új beszerzési források felkutatásával és nagyon takarékos költséggazdálkodással A gazdálkodás minden területén előbbre léptünk. Kiemelkedő színvonalú gyártmányfejlesztéssel olyan új Masters of Linen etikettel forgalmazható Salsaverde márkanévvel ellátott saját kollekciót hoztunk létre és az év során még bővítettük, amellyel új piacokra tudunk bejutni és fokozatosan terjeszkedni. Ennek érdekében Salsaverde honlapot és webáruházat is működtetünk. Termékeink magas színvonalát jelzi, hogy Magyar Termék Nagydíjat hetedszer nyertük el évben a Salsaverde termékcsaládból való Ablakok/Verti di Lucca Asztalnemű kollekció -val. Rendkívüli erőfeszítésekkel ellensúlyozni tudtuk a csökkenő árbevétel és a költségnövekedés miatti eredménykiesést és 60,4 millió Ft üzemi eredményt értünk el (megközelítve a tervezett 70 milliót). Mérleg szerinti adózott eredményünk 4,8 millió Ft. A vállalatcsoport konszolidált mérleg szerinti eredménye, a Dawnmount Kft.-ben realizált pénzügyi eredménynek köszönhetően 30,7 millió Ft-ot tesz ki. A jövőben továbbra is a legnagyobb hangsúlyt a magas minőségű termékek előállítására és értékesítésére, új piaci igényeknek megfelelő termékcsalád kifejlesztésére, a gyártmányfejlesztés erősítésére helyezzük. Hatékony saját gyártást, ennek kiegészítésére stabil külső partnerek bevonását tervezzük. Eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk befektetéseink hatékony működtetésére is. További eredményes működésünk érdekében kérem a Tisztelt Tulajdonosok hozzájárulását a éves nyereségünk fejlesztési célra történő felhasználásához. Megköszönte a tulajdonosok segítségét. Teimel Gézáné: Kérem a közgyűlést, szíveskedjen elfogadni a PANNON-FLAX anyavállalat üzleti jelentését, a mérleget, melyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, a mérleg szerinti eredmény e.ft. Kérem engedélyezzék, hogy a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül az eredménytartalékba helyezzük. Ugyancsak kérem, hogy fogadják el a vállalatcsoport konszolidált beszámolóját, mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, a mérleg szerinti eredmény e.ft. 1/b.sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése Váradi Ernő elnök úr felkéri dr. Illés Tibor urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy mindkét beszámolóra vonatkozóan jelentését terjessze a közgyűlés elé.

7 7 dr. Illés Tibor elmondta, hogy a Felügyelő bizottság áttekintette az anyavállalati és a konszolidált üzleti jelentést, amely évről készült. Hasonlóan a gyorsjelentéshez adott véleményükhöz, most is azt tudja mondani, az Igazgatóság által előterjesztett anyavállalati valamint a konszolidált jelentés hűen tükrözi a társaság pénzügyi vagyoni helyzetét. A Felügyelő Bizottság azonban ismételten fel kívánja hívni mind az Igazgatóság és a menedzsment, mind a részvényesek figyelmét arra, hogy az alaptevékenység hatékonyságának javítása végett tett intézkedések a Társaság hagyományos termékei piacának fokozatos apadása következtében a jövőben nagymértékben már nem járulhatnak hozzá a Társaság által megtermelt profit növekedéséhez és a részvényesi érték növeléséhez. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a profittömeg és a részvényesi érték növelés érdekében a Társaság és a konszolidációs körbe bevont leányvállalati befektetéseinek, ingatlanainak és készpénzkészleteinek minél hatékonyabb hasznosítására. A Társaság számára az alaptevékenység zsugorodása mellett kitörési pontot meglévő befektetéseinek hasznosítása és a felhalmozódott készpénzállomány hatékony felhasználása jelenthet. Az alaptevékenységen belül pedig tovább kell folytatni a magas hozzáadott értékű, jelentős marketingmunkát igénylő termékszerkezet felé történő fordulást. Váradi Ernő: Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat. Hozzászólások. Hozzászólás nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri Szalánczi Mihály urat, a társaság könyvvizsgálóját, hogy jelentéseit a két beszámolóra vonatkozóan terjessze a közgyűlés elé. Szalánczi Mihály elmondta, hogy elvégeztük a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-i fordulónappal készített eft főösszegű mérlegének, eft adózott eredményt (nyereség) tartalmazó eredménykimutatásának, valamint kiegészítő mellékletének (továbbiakban éves beszámoló) felülvizsgálatát. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) a lefolytatott könyvvizsgálat alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli adatok, információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztük el. Az előbbi szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát.

8 8 Emellett tartalmazza a számviteli alapelvek alkalmazásának az ügyvezetés becsléseinek, valamint az éves beszámolóban szereplő adatok bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fentebb említett adatokra korlátozódott és nem terjedt ki egyéb, a számviteli nyilvántartásokon kívüli forrásból származó adatokra, információkra. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során a PANNON-FAX Győri Lenszövő Rt. beszámolóját, annak részeit és tételeit azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a Számviteli Törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ennek megfelelően január 31-én elfogadó és korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. Elvégeztük továbbá a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-i fordulónappal készített eft főösszegű összevont (konszolidált) mérlegének, eft mérleg szerinti eredményt tartalmazó összevont (konszolidált) eredménykimutatásának, valamint az előzőek adatait bemutató összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletének (továbbiakban: összevont (konszolidált) éves beszámoló) felülvizsgálatát. A konszolidált éves beszámolónak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politikai kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A mi feladatunk az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése (záradékolása) a lefolytatott könyvvizsgálat alapján, valamint annak megítélése, hogy az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben közölt számviteli adatok, információk összhangban vannak-e az összevont (konszolidált) éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztük el. Az előbbi szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja összevont (konszolidált) éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza a számviteli alapelvek alkalmazásának az ügyvezetés becsléseinek,

9 9 valamint összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő adatok bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fentebb említett adatokra korlátozódott és nem terjedt ki egyéb, a számviteli nyilvántartásokon kívüli forrásból származó adatokra, információkra. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készítették el. Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad összhangban az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal. Az üzleti jelentés az összevont (konszolidált) éves beszámoló adataival összhangban van. Ennek megfelelően a konszolidált üzleti jelentésre is korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. Váradi Ernő elnök úr megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása? Nem volt. 1/c.sz. napirendi pont: Döntések Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a PANNON- FLAX NyRt. vezérigazgató szóbeli beszámolójának, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Éves Jelentés -nek, az éves beszámolónak, üzleti jelentésnek elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által előterjesztett Éves Jelentés -t, a PANNON-FLAX NyRt. mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, és a mérleg szerinti eredmény e.ft. Kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni arról, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül fejlesztési célja eredménytartalékba helyezhesse. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen 100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a PANNON-FLAX NyRt. a e.ft eredményét osztalékfizetés nélkül eredménytartalékba helyezze. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, hogy szíveskedjék elfogadni a Felügyelő Bizottság jelentését.

10 10 Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. Kéri a közgyűlést, szíveskedjen elfogadni a könyvvizsgáló jelentését. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. Fentiek alapján a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 166/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett éves jelentést, valamint a PANNON- FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft. 167/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta, hogy a mérleg szerinti eredményt a Társaság osztalékfizetés nélkül fejlesztés céljára eredménytartalékba helyezze. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a konszolidált üzleti jelentés, a nemzetközi számviteli standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás elfogadásáról, amelyben az eszközök és a források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, és az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 168/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült konszolidált üzleti jelentést, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény e.ft.

11 11 2.sz. napirendi pont: A évben meghatározott üzletpolitikai és üzleti stratégiai terv módosítása, és éves célkitűzések Váradi Ernő elnök Úr a éves üzletpolitikai tervet előterjeszti: A fő stratégiai célkitűzések a következők: a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása, a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba, a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele, az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére, jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása, a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanná alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása, az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően: o a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, o a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, o külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, o termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett. A PANNON-FLAX NyRt éves üzleti terve: árbevételi terv: millió Ft üzemi eredményterv: 60 millió Ft mérleg szerinti eredményterv: 30 millió Ft Váradi Ernő elnök úr kérdezi, van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz?

12 12 Nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a évre előterjesztett célkitűzésekről. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a Társaság az évre előterjesztett célkitűzéseit és meghozta az alábbi határozatot: 169/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Társaság üzletpolitikai és stratégiai tervének módosítását. A fő stratégiai célkitűzések a következők: a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása, a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba, a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele, az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére, jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása, a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanná alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása, az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően: o a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, o a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, o külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, o termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett. Elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. éves számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel millió Ft, üzemi eredményterv 60 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 30 milió Ft.

13 13 3.sz. napirendi pont: Felhatalmazás az Igazgatóság számára a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság fő tevékenysége megváltoztatásának előkészítésére Váradi Ernő elnök úr elmondta, hogy a Társaság fő stratégiai céljait, ahogy az FB is javasolta, szeretnénk megváltoztatni. Szeretnénk nagyobb részvényesi értéket előállítani. Ehhez a Társaság tevékenységét leányvállalatba szeretnénk kiszervezni és azt a piac által eddig negatívan tekintett struktúrát, hogy textilipari cég befektetéssel is foglalkozik, megfordítani. Egy holding céget szeretnénk létrehozni a PANNON- FLAX-ból, aminek van textilipari tevékenységet folytató leányvállalata és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó részlege, ezáltal szeretnénk a részvényesi értéket növelni. Szeretném leszögezni, hogy ez a textilipari tevékenységet semmilyen módon nem befolyásolja, sőt így látjuk lehetőségét annak, hogy a textilipari tevékenységnél további fejlesztésre legyen mód. Váradi Ernő elnök úr kérdezi, van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak e napirendi pontról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 170/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazta az Igazgatóságot a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának előkészítésére. 4.sz. napirendi pont: Az Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása Teimel Gézáné: Szeretném bejelenteni, hogy az igazgatósági tagok a mai nappal lemondtak megbízatásukról, a lemondó nyilatkozatot részemre átadták. A tagok visszahívására nincs szükség. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az igazgatósági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta az Igazgatósági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot:

14 14 171/2008.sz. határozat Az Igazgatóság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az igazgatósági tagok lemondását elfogadta. dr. Móricz Gábor: Javaslatot szeretnék tenni az Igazgatóságra. Kérem, hogy szavazza meg a közgyűlés az Igazgatóságba a következő személyeket: Teimel Gézáné, Váradi Ernő, Teimel Balázs, dr. Illés Tibor, Hajdu Attila. A jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Váradi Ernő kérte, hogy a közgyűlés egyenként szavazzon a jelöltek személyéről és így válassza meg 5 évre az új Igazgatóságot. Kérte Teimel Gézáné igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Gézánét elsőként igazgatósági taggá választotta. Kérte Teimel Balázs igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Balázst igazgatósági taggá választotta. Kérte dr. Illés Tibor igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül dr. Illés Tibort igazgatósági taggá választotta. Kérte Hajdu Attila igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Hajdu Attilát igazgatósági taggá választotta. Kérte Váradi Ernő igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Váradi Ernőt igazgatósági taggá választotta. Megállapította, hogy a közgyűlés igen (100%) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül megválasztotta az új Igazgatóságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 172/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta az új Igazgatósági tagokat öt évre, ig: Váradi Ernő Teimel Gézáné Teimel Balázs dr. Illés Tibor

15 15 Hajdu Attila 5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása Teimel Gézáné: Szeretném elmondani, hogy az FB tagok szintén lemondtak megbízatásukról, leadták a lemondó nyilatkozatokat, így nincs szükség visszahívásra. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottsági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a felügyelő bizottsági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot: 173/2008. sz. határozat A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a felügyelő bizottsági tagok lemondását elfogadta. dr. Móricz Gábor: Szeretnék javaslatot tenni az új Felügyelő Bizottságra: A Felügyelő Bizottságba a dolgozói küldöttön kívül három új tagot javasolnék, Kelemen Gábort, Pálinszki Ivánt és Bugár Csabát, akiknek olyan ismereteik vannak, melyek a jövendő tevékenységek felvirágoztatására alkalmasak. Teimel Gézáné: A Társaság Üzemi Tanácsa és Szakszervezeti Bizottsága továbbra is Raff Jánosnét javasolja a Felügyelő Bizottságba a dolgozóik képviselőjeként. Váradi Ernő bemutatta a jelölteket. Pálinszki Iván: Budapesten él. 32 éves. Nyelvismerete angol. Eötvös József Gimnáziumot követően a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán végzett. Brókervizsgákkal rendelkezik. Főként pénzügyi területen dolgozott. Jelenleg a Portfolio Money Pénzügyi Közvetítő Zrt. vezérigazgatója. Bugár Csaba: 49 éves, nős, 3 gyermeke van. Végzettsége: Közgazdasági Egyetem pénzügyi szak, valamint Pénzügyi és Számviteli Főiskola belkereskedelmi szak, adószakértő. Nyelvismerete angol. Cégvezetőként, projektvezetőként dolgozott különböző társaságoknál. Jelenleg a Primátus Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyvezető igazgatója. Kelemen Gábor: 45 éves, nős, 3 gyermeke van.

16 16 Közgazdasági Egyetem áruforgalmi szakán végzett, 4 félévet járt az ELTE Jogi Karára, közgazdászok jogi továbbképzésére, tanulmányúton volt Angliában. Nyelvismerete angol. Több vezető beosztásban - ügyvezető, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag - dolgozott. Jelenleg a Főtáv Zrt. vezérigazgatói tanácsadója. A jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Váradi Ernő kérte, hogy egyenként szavazzanak a jelöltek személyéről felügyelő bizottsági taggá választásukra. Elsőként Pálinszki Iván Felügyelő Bizottsági taggá választására kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Pálinszki Ivánt Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Bugár Csaba Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Bugár Csabát Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Raff Jánosné Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Raff Jánosnét Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Váradi Ernő: Ennél a napirendi pontnál szeretném megjegyezni, hogy a cég részvényesei a Kaptár Zrt. és a Magictrade Kft. jelezte, hogy Kókai Károly úr munkájára a Felügyelő Bizottságban az átalakulási folyamat második fázisában továbbra is igényt tart. Megköszönöm eddigi munkáját és amennyiben részéről a vállalás megvan, akkor a folyamatban második szakaszában újra számítunk tagságára. Kérte a közgyűlést, szavazza meg a javasolt Felügyelő Bizottsági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés 100%-os igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 174/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta az új Felügyelő Bizottsági tagokat öt évre, ig: Pálinszki Iván Bugár Csaba Raff Jánosné

17 17 Kelemen Gábor 6. napirendi pont: Az Audit Bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása Teimel Gézáné: Az Audit Bizottsági tagok lemondtak megbízatásukról, leadták a lemondó nyilatkozatokat. Nincs szükség visszahívásra. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az audit bizottsági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a audit bizottsági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot: 175/2008. sz. határozat Az Audit Bizottság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az audit bizottsági tagok lemondását elfogadta. Váradi Ernő elmondta, hogy az audit bizottsági tagokat szintén a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok közül javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Bugár Csabát, Pálinszki Ivánt és Kelemen Gábort az Audit Bizottság tagjának. Kérte a közgyűlést, hogy egyenként szavazzanak a jelöltek személyéről audit bizottsági taggá választásukra. Elsőként Bugár Csaba Audit Bizottsági taggá választására kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Bugár Csabát Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte Pálinszki Iván Audit Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Pálinszki Ivánt Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte Kelemen Gábor Audit Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Kelemen Gábort Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte a közgyűlést, szavazza meg a javasolt Audit Bizottsági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés 100%-os igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül megszavazta 5 évre a Audit Bizottságot és meghozta az alábbi határozatot: 176/2008.sz. határozat

18 18 A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az új Audit Bizottsági tagokat a következő 5 évre ig: Pálinszki Iván Bugár Csaba Kelemen Gábor 7. napirendi pont: Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Váradi Ernő elnök úr elmondta, hogy a tisztségviselők jelenlegi díjazásai a következők: Igazgatóság elnöke részére Igazgatóság tagjai részére Felügyelő Bizottság elnöke részére Felügyelő Bizottság tagjai részére Audit Bizottság tagjai részére Könyvvizsgáló részére ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó nincs külön díjazás ,- Ft/év Javasolta, hogy az FB részére ,- Ft/hó, a könyvvizsgáló részére pedig ,- Ft/év díjazást szavazzon meg a közgyűlés a többi díjazás változatlanul hagyása mellett. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak e napirendi pontról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a tisztségviselők díjazását és meghozta az alábbi határozatot: 177/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az tisztségviselők új díjazását: Igazgatóság elnöke részére ,- Ft/hó Igazgatóság tagjai részére ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke részére ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság tagjai részére ,- Ft/hó Audit Bizottság tagjai részére nincs külön díjazás Könyvvizsgáló részére ,- Ft/év 8. napirendi pont: Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása Váradi Ernő: Felkérem Teimel Gézáné vezérigazgatót a napirendi pont előterjesztésére.

19 19 Teimel Gézáné: A Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészült, meghirdetésre került, melyből röviden a lényeget szeretném ismertetni a jelentésben szereplő pontok szerint. 1. Ügyvezető szerv működésének ismertetése, ügyvezető szerv és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása A Társaságot négy tagú igazgatóság irányítja. Az igazgatóság tagjai maguk közül egy elnököt és egy vezérigazgatót választottak. Az igazgatóság: részt vett a stratégiai irányelvek meghatározásában, ennek megfelelően a Társaság stratégiájának kialakításában, meghatározta az éves vállalati célokat és folyamatosan ellenőrizte annak teljesítését, egyeztette a kitűzött célokat a Társaság Felügyelő Bizottságával és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően beszámolt azok teljesítéséről, gondoskodott arról, hogy a Társaság megfelelő szintű és nagyságrendű apparátussal rendelkezzen a pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtásához, és a különböző jelentések a tényleges adatok felhasználásával a valóságot tartalmazzák, a fentiek alapján meghatározta a menedzsment feladatait, akik az igazgatósági tag-vezérigazgató vezetése mellett hajtották végre a termelési folyamatok szervezését, a gyártást, az értékesítést és működtették a folyamatot az ISO 9001:2001. minőségirányítási rendszert, valamint az AQAP 2110:2003. katonai minőségirányítási rendszert, folyamatosan felügyelte a menedzsment munkáját, a vezérigazgató negyedévente tájékoztatta az Igazgatóságot a munkáról és beszámolt az eredményekről, meghatározta a menedzsment javadalmazásának elveit, ellenőrizte az elveknek megfelelő feladatkiírásokat és a teljesítésnek megfelelő kifizetéseket. A menedzsment feladata az Igazgatóság által meghatározott célkitűzések megvalósítása, amelynek eredménye az ISO 9001:2001., valamint az AQAP 2110:2003. katonai minőségirányítási rendszer működtetése mellett az értékesítés, a gyártási feltételek kialakítása, a gyártás irányítása, a megrendelések határidőre teljesítése és a kitűzött eredmény realizálása. A menedzsment az Igazgatóság elé terjesztette a gyártás és gyártmányfejlesztési elképzeléseit, majd jóváhagyás után végrehajtotta azokat. Gondoskodott a megrendelések teljesítéséhez szükséges belső és külső kapacitások biztosításáról, a hatékony foglalkoztatásról. A menedzsment, ezen belül a vezérigazgató napi kapcsolatot tart fenn az Igazgatóság elnökével és tagjaival. Negyedévente az Igazgatóság ülésein részletesen beszámolt tevékenységéről és annak eredményéről. Gondoskodott az éves jelentés elkészítéséről és mindazon feladatok ellátásáról, amely a külső és belső szabályok szerint a Társaság működéséhez szükséges volt.

20 20 2. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése A Társaságot 4 tagú Igazgatóság irányítja, 4 főből álló Felügyelő Bizottság, 3 főből álló Audit Bizottság működik és a menedzsment létszáma ugyancsak 4 fő. A tagjai bemutatásra kerültek részben megválasztásukkor, másrészt minden év végén a Felelős Társaságirányítási Jelentésben. 3. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtartásra került üléseinek száma, részvételi aránya Az év során az Igazgatóság 7 ülést tartott. Az üléseken 6 alkalommal a részvétel 100%-os, egy alkalommal 75%-os volt. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság évben 4 ülést tartott, hol mindkét bizottság részvételi aránya minden egyes alkalommal 100%-os volt. 4. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése és díjazása Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a közgyűlés által meghatározott fix díjazásban részesül, a menedzsment tagjai közül a vezérigazgató díjazását az Igazgatóság állapítja meg, amely fix összegből és teljesítményhez kötött prémiumból áll. Miután a Társaság nem érte el a célkitűzéseket, így számára prémiumot az Igazgatóság nem határozott meg. A menedzsment további tagjainak ösztönzését a vezérigazgatóra ruházta át az Igazgatóság. Ebben a körben fix fizetés, havi árbevételhez kötött teljesítménybér és éves eredményhez kötött prémiumfeladat teljesítése után járó bérezésből áll. Az Igazgatóság ülésein rendszeresen értékeli a Társaság tevékenységét. Részvényárfolyamhoz kötött juttatás nincs a Társaságnál. 5. Beszámoló a bizottságok működéséről A Társaságnál Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság működik, éves program szerint az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság 4 alkalommal ülésezett és a feladattervben megfogalmazottakat végrehajtotta. 6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, a tevékenység értékelése, kockázatkezelési eljárások hatékonysága A Társaság szabályozott módon működik, folyamatba épített ellenőrzési rendszer mellett. A kontroll a termelés folyamatában és az adatok feldolgozása folyamán is beépített. Eredményei azt mutatják, hogy ez a tevékenység jól működik. 7. Könyvvizsgáló nem auditálással kapcsolatos tevékenysége Társaságunknál a könyvvizsgáló kizárólag auditálással kapcsolatos tevékenységet folytatott. E tekintetben átfogóan ellenőrizte év közben, valamint év végén a mérleget és az ahhoz kapcsolódó folyamatokat a szerződésnek megfelelően. 8. A Társaság közzétételi politikájának ismertetése

A PANNON-FLAX NyRt. Felelős Társaságirányítási Jelentése 2007. évről

A PANNON-FLAX NyRt. Felelős Társaságirányítási Jelentése 2007. évről 1 A PANNON-FLAX NyRt. Felelős Társaságirányítási Jelentése 2007. évről 1. Ügyvezető szerv működésének ismertetése, ügyvezető szerv és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása 2. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag.

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag. 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2007. január 15-én 18 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. rendkívüli közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2012. üzleti évre Jóváhagyta: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. közgyűlése 2013. április 29-én. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A TVK mindig is elkötelezett volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A Felelős Társaságirányítási jelentést a

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2015. április 2. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BLUE SEVEN GROUP NYRT 1061 Budapest Andrássy út 10.

BLUE SEVEN GROUP NYRT 1061 Budapest Andrássy út 10. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján A Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1061 Budapest,

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS Rába Járműipari Holding Nyrt. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2011 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés ÉDÁSZ Rt. 2003. április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről Független

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2004. január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben