JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag - A Felügyelő Bizottságból: dr.illés Tibor az FB elnöke, Raff Jánosné FB tag, Kókai Károly FB tag, Hajdu Attila FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Szalánczi Mihály. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy az éves rendes közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény, db leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A saját és a leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság db szavazatra jogosító részvénye közül db részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak (58,27%) A közgyűlés határozatképes. Az Igazgatóság tagjai közül hiányzik Buri Istvánné, aki betegség miatt van távol. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak.

2 2 Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Melkovics Anikót, - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Sipos Margitot, - Szavazatszámlálónak: dr. Móricz Gábort és Szobonya Lászlót. Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. A Társaság üzleti évének zárása a) Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására b) A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése. c) Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról, a Társaság éves Éves beszámolójának, üzleti jelentésének elfogadásáról, az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról, az adózott eredmény felosztásáról, valamint a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról. 2. A évben meghatározott üzletpolitikai és üzleti stratégiai terv módosítása, és éves célkitűzések. 3. Felhatalmazás az Igazgatóság számára a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság fő tevékenysége megváltoztatásának előkészítésére. 4. Az Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása. 5. A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása. 6. Az Audit Bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása. 7. Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 8. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása 9. Alapszabály módosítás II. fejezetből: A Társaság tevékenységi köre változik a január 1-től alkalmazandó TEÁOR 08 bevezetése miatt: a tevékenységi kör csökkenése az Egyéb textilszálak fonása mint tevékenység megszűnése miatt, a Társaság eddigi tevékenységeinek átsorolása az új TEÁOR 08 osztályozási rendszer szerint:

3 Textilszövés Textilkikészítés Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Szőnyeggyártás Műszaki textiláru gyártása Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Ipari gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem Ruházat, lábbeli nagykereskedelme Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Közúti áruszállítás Rakománykezelés Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Csomagolás Textil, szőrme mosása, tisztítása új tevékenységek felvétele az új TEÁOR 08 osztályozási rendszer szerint: Táskafélék, szíjazat gyártása Épületépítési projekt szervezése

4 Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Raktározás, tárolás Világháló-portáli szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ingatlankezelés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Divat-, formatervezés Fordítás, tolmácsolás Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb takarítás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Bútor, lakberendezési tárgy javítása XI. fejezetből: Igazgatóság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint. XVIII. fejezetből: Az alapszabály pontjában meghatározottakon túlmenően a Társaság hirdetményei megjelennek a Tpt.56.. szerint a hivatalosan kijelölt tárolási rendszerben, amely jelenleg a PSZÁF közzetetelek.hu című honlapja. 10. Az Igazgatóság felhatalmazása zártkörű tőkeemelésre 11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására Váradi Ernő: Szeretném elmondani, hogy az általunk meghirdetett naprendhez a tulajdonosoktól (Kaptár ZRt.) 2 pont felvételére (10-11.) javaslat érkezett március

5 5 22-én, amelynek az Igazgatóság helyt adott és március 25-én a napirend kiegészítést közzétette. Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet db igen (100%)szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. 1/a.sz. napirendi pont: A Társaság üzleti évének zárása: Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására Váradi Ernő Elnök úr felkéri Teimel Gézáné vezérigazgatót az l/a. napirendi pont előterjesztésére. Teimel Gézáné: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a közgyűlést 15 nappal megelőzően, április 8-án a jelentés főbb pénzügyi adatait, a lényeges történéseket, valamint az egyes naprendekhez tartozó határozati javaslatokat közzétettük. A napirendre vonatkozó előterjesztések folyamatosan ugyancsak meghirdetésre kerültek. Az éves beszámoló két külön csomagban került meghirdetésre, illetve két beszámoló készült a PSZÁF kimondott utasítására. Külön beszámoló készült az anyavállalatról és külön a vállalatcsoportról. Mindkét beszámoló tartalmazz: üzleti jelentést mérleget eredménykimutatást kiegészítő mellékletet cash-flow kimutatást könyvvizsgálói jelentés felelősségvállalást. Mivel a beszámolót a meghirdetés kapcsán a tulajdonosok ismerik, röviden vázolnám a lényeget év során stratégiai tervünkben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A piaci helyzet drasztikus romlása azonban nem tette lehetővé a kitűzött árbevételi és eredményterv teljesítését. Az I. félév kedvezően alakult, terv feletti teljesítési adatok születtek, a II. félévben azonban a hazai piac szinte teljesen megszűnt, az I. féléves árbevétel felét sem tette ki a II. féléves árbevétel. Mindezek miatt az elért 2.536,7 millió Ft árbevétel a tervezettől 3,4%-kal, a bázistól 10,1%-kal elmaradt. Az árbevétel csökkenése mellett sajnos jelentős költségemelkedések nehezítették helyzetünket. Az alapanyagárak fokozatos növekedésnek indultak, többszöri energiaár emelkedést szenvedtünk el, az árfolyamingadozások ugyancsak negatívan érintették eredményünket. Az igen jelentős költségnövekedést ellensúlyozni tudtuk

6 6 az üzem átszervezésével, a gépi és az élőmunka termelékenységének nagymértékű (+50%) növelésével, a minőség javításával, új beszerzési források felkutatásával és nagyon takarékos költséggazdálkodással A gazdálkodás minden területén előbbre léptünk. Kiemelkedő színvonalú gyártmányfejlesztéssel olyan új Masters of Linen etikettel forgalmazható Salsaverde márkanévvel ellátott saját kollekciót hoztunk létre és az év során még bővítettük, amellyel új piacokra tudunk bejutni és fokozatosan terjeszkedni. Ennek érdekében Salsaverde honlapot és webáruházat is működtetünk. Termékeink magas színvonalát jelzi, hogy Magyar Termék Nagydíjat hetedszer nyertük el évben a Salsaverde termékcsaládból való Ablakok/Verti di Lucca Asztalnemű kollekció -val. Rendkívüli erőfeszítésekkel ellensúlyozni tudtuk a csökkenő árbevétel és a költségnövekedés miatti eredménykiesést és 60,4 millió Ft üzemi eredményt értünk el (megközelítve a tervezett 70 milliót). Mérleg szerinti adózott eredményünk 4,8 millió Ft. A vállalatcsoport konszolidált mérleg szerinti eredménye, a Dawnmount Kft.-ben realizált pénzügyi eredménynek köszönhetően 30,7 millió Ft-ot tesz ki. A jövőben továbbra is a legnagyobb hangsúlyt a magas minőségű termékek előállítására és értékesítésére, új piaci igényeknek megfelelő termékcsalád kifejlesztésére, a gyártmányfejlesztés erősítésére helyezzük. Hatékony saját gyártást, ennek kiegészítésére stabil külső partnerek bevonását tervezzük. Eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk befektetéseink hatékony működtetésére is. További eredményes működésünk érdekében kérem a Tisztelt Tulajdonosok hozzájárulását a éves nyereségünk fejlesztési célra történő felhasználásához. Megköszönte a tulajdonosok segítségét. Teimel Gézáné: Kérem a közgyűlést, szíveskedjen elfogadni a PANNON-FLAX anyavállalat üzleti jelentését, a mérleget, melyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, a mérleg szerinti eredmény e.ft. Kérem engedélyezzék, hogy a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül az eredménytartalékba helyezzük. Ugyancsak kérem, hogy fogadják el a vállalatcsoport konszolidált beszámolóját, mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, a mérleg szerinti eredmény e.ft. 1/b.sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése Váradi Ernő elnök úr felkéri dr. Illés Tibor urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy mindkét beszámolóra vonatkozóan jelentését terjessze a közgyűlés elé.

7 7 dr. Illés Tibor elmondta, hogy a Felügyelő bizottság áttekintette az anyavállalati és a konszolidált üzleti jelentést, amely évről készült. Hasonlóan a gyorsjelentéshez adott véleményükhöz, most is azt tudja mondani, az Igazgatóság által előterjesztett anyavállalati valamint a konszolidált jelentés hűen tükrözi a társaság pénzügyi vagyoni helyzetét. A Felügyelő Bizottság azonban ismételten fel kívánja hívni mind az Igazgatóság és a menedzsment, mind a részvényesek figyelmét arra, hogy az alaptevékenység hatékonyságának javítása végett tett intézkedések a Társaság hagyományos termékei piacának fokozatos apadása következtében a jövőben nagymértékben már nem járulhatnak hozzá a Társaság által megtermelt profit növekedéséhez és a részvényesi érték növeléséhez. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a profittömeg és a részvényesi érték növelés érdekében a Társaság és a konszolidációs körbe bevont leányvállalati befektetéseinek, ingatlanainak és készpénzkészleteinek minél hatékonyabb hasznosítására. A Társaság számára az alaptevékenység zsugorodása mellett kitörési pontot meglévő befektetéseinek hasznosítása és a felhalmozódott készpénzállomány hatékony felhasználása jelenthet. Az alaptevékenységen belül pedig tovább kell folytatni a magas hozzáadott értékű, jelentős marketingmunkát igénylő termékszerkezet felé történő fordulást. Váradi Ernő: Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat. Hozzászólások. Hozzászólás nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri Szalánczi Mihály urat, a társaság könyvvizsgálóját, hogy jelentéseit a két beszámolóra vonatkozóan terjessze a közgyűlés elé. Szalánczi Mihály elmondta, hogy elvégeztük a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-i fordulónappal készített eft főösszegű mérlegének, eft adózott eredményt (nyereség) tartalmazó eredménykimutatásának, valamint kiegészítő mellékletének (továbbiakban éves beszámoló) felülvizsgálatát. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) a lefolytatott könyvvizsgálat alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli adatok, információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztük el. Az előbbi szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát.

8 8 Emellett tartalmazza a számviteli alapelvek alkalmazásának az ügyvezetés becsléseinek, valamint az éves beszámolóban szereplő adatok bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fentebb említett adatokra korlátozódott és nem terjedt ki egyéb, a számviteli nyilvántartásokon kívüli forrásból származó adatokra, információkra. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során a PANNON-FAX Győri Lenszövő Rt. beszámolóját, annak részeit és tételeit azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a Számviteli Törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ennek megfelelően január 31-én elfogadó és korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. Elvégeztük továbbá a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-i fordulónappal készített eft főösszegű összevont (konszolidált) mérlegének, eft mérleg szerinti eredményt tartalmazó összevont (konszolidált) eredménykimutatásának, valamint az előzőek adatait bemutató összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletének (továbbiakban: összevont (konszolidált) éves beszámoló) felülvizsgálatát. A konszolidált éves beszámolónak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politikai kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A mi feladatunk az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése (záradékolása) a lefolytatott könyvvizsgálat alapján, valamint annak megítélése, hogy az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben közölt számviteli adatok, információk összhangban vannak-e az összevont (konszolidált) éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztük el. Az előbbi szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja összevont (konszolidált) éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza a számviteli alapelvek alkalmazásának az ügyvezetés becsléseinek,

9 9 valamint összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő adatok bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fentebb említett adatokra korlátozódott és nem terjedt ki egyéb, a számviteli nyilvántartásokon kívüli forrásból származó adatokra, információkra. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készítették el. Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad összhangban az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal. Az üzleti jelentés az összevont (konszolidált) éves beszámoló adataival összhangban van. Ennek megfelelően a konszolidált üzleti jelentésre is korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. Váradi Ernő elnök úr megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása? Nem volt. 1/c.sz. napirendi pont: Döntések Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a PANNON- FLAX NyRt. vezérigazgató szóbeli beszámolójának, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Éves Jelentés -nek, az éves beszámolónak, üzleti jelentésnek elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által előterjesztett Éves Jelentés -t, a PANNON-FLAX NyRt. mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, és a mérleg szerinti eredmény e.ft. Kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni arról, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül fejlesztési célja eredménytartalékba helyezhesse. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen 100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a PANNON-FLAX NyRt. a e.ft eredményét osztalékfizetés nélkül eredménytartalékba helyezze. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, hogy szíveskedjék elfogadni a Felügyelő Bizottság jelentését.

10 10 Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. Kéri a közgyűlést, szíveskedjen elfogadni a könyvvizsgáló jelentését. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. Fentiek alapján a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 166/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett éves jelentést, valamint a PANNON- FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft. 167/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta, hogy a mérleg szerinti eredményt a Társaság osztalékfizetés nélkül fejlesztés céljára eredménytartalékba helyezze. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a konszolidált üzleti jelentés, a nemzetközi számviteli standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás elfogadásáról, amelyben az eszközök és a források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, és az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 168/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült konszolidált üzleti jelentést, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény e.ft.

11 11 2.sz. napirendi pont: A évben meghatározott üzletpolitikai és üzleti stratégiai terv módosítása, és éves célkitűzések Váradi Ernő elnök Úr a éves üzletpolitikai tervet előterjeszti: A fő stratégiai célkitűzések a következők: a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása, a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba, a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele, az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére, jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása, a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanná alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása, az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően: o a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, o a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, o külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, o termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett. A PANNON-FLAX NyRt éves üzleti terve: árbevételi terv: millió Ft üzemi eredményterv: 60 millió Ft mérleg szerinti eredményterv: 30 millió Ft Váradi Ernő elnök úr kérdezi, van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz?

12 12 Nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a évre előterjesztett célkitűzésekről. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a Társaság az évre előterjesztett célkitűzéseit és meghozta az alábbi határozatot: 169/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Társaság üzletpolitikai és stratégiai tervének módosítását. A fő stratégiai célkitűzések a következők: a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása, a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba, a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele, az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére, jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása, a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanná alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása, az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően: o a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, o a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, o külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, o termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett. Elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. éves számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel millió Ft, üzemi eredményterv 60 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 30 milió Ft.

13 13 3.sz. napirendi pont: Felhatalmazás az Igazgatóság számára a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság fő tevékenysége megváltoztatásának előkészítésére Váradi Ernő elnök úr elmondta, hogy a Társaság fő stratégiai céljait, ahogy az FB is javasolta, szeretnénk megváltoztatni. Szeretnénk nagyobb részvényesi értéket előállítani. Ehhez a Társaság tevékenységét leányvállalatba szeretnénk kiszervezni és azt a piac által eddig negatívan tekintett struktúrát, hogy textilipari cég befektetéssel is foglalkozik, megfordítani. Egy holding céget szeretnénk létrehozni a PANNON- FLAX-ból, aminek van textilipari tevékenységet folytató leányvállalata és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó részlege, ezáltal szeretnénk a részvényesi értéket növelni. Szeretném leszögezni, hogy ez a textilipari tevékenységet semmilyen módon nem befolyásolja, sőt így látjuk lehetőségét annak, hogy a textilipari tevékenységnél további fejlesztésre legyen mód. Váradi Ernő elnök úr kérdezi, van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Nem volt. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak e napirendi pontról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 170/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazta az Igazgatóságot a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának előkészítésére. 4.sz. napirendi pont: Az Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása Teimel Gézáné: Szeretném bejelenteni, hogy az igazgatósági tagok a mai nappal lemondtak megbízatásukról, a lemondó nyilatkozatot részemre átadták. A tagok visszahívására nincs szükség. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az igazgatósági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta az Igazgatósági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot:

14 14 171/2008.sz. határozat Az Igazgatóság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az igazgatósági tagok lemondását elfogadta. dr. Móricz Gábor: Javaslatot szeretnék tenni az Igazgatóságra. Kérem, hogy szavazza meg a közgyűlés az Igazgatóságba a következő személyeket: Teimel Gézáné, Váradi Ernő, Teimel Balázs, dr. Illés Tibor, Hajdu Attila. A jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Váradi Ernő kérte, hogy a közgyűlés egyenként szavazzon a jelöltek személyéről és így válassza meg 5 évre az új Igazgatóságot. Kérte Teimel Gézáné igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Gézánét elsőként igazgatósági taggá választotta. Kérte Teimel Balázs igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Teimel Balázst igazgatósági taggá választotta. Kérte dr. Illés Tibor igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül dr. Illés Tibort igazgatósági taggá választotta. Kérte Hajdu Attila igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Hajdu Attilát igazgatósági taggá választotta. Kérte Váradi Ernő igazgatósági taggá választására szavazást. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Váradi Ernőt igazgatósági taggá választotta. Megállapította, hogy a közgyűlés igen (100%) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül megválasztotta az új Igazgatóságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 172/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta az új Igazgatósági tagokat öt évre, ig: Váradi Ernő Teimel Gézáné Teimel Balázs dr. Illés Tibor

15 15 Hajdu Attila 5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása Teimel Gézáné: Szeretném elmondani, hogy az FB tagok szintén lemondtak megbízatásukról, leadták a lemondó nyilatkozatokat, így nincs szükség visszahívásra. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottsági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a felügyelő bizottsági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot: 173/2008. sz. határozat A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a felügyelő bizottsági tagok lemondását elfogadta. dr. Móricz Gábor: Szeretnék javaslatot tenni az új Felügyelő Bizottságra: A Felügyelő Bizottságba a dolgozói küldöttön kívül három új tagot javasolnék, Kelemen Gábort, Pálinszki Ivánt és Bugár Csabát, akiknek olyan ismereteik vannak, melyek a jövendő tevékenységek felvirágoztatására alkalmasak. Teimel Gézáné: A Társaság Üzemi Tanácsa és Szakszervezeti Bizottsága továbbra is Raff Jánosnét javasolja a Felügyelő Bizottságba a dolgozóik képviselőjeként. Váradi Ernő bemutatta a jelölteket. Pálinszki Iván: Budapesten él. 32 éves. Nyelvismerete angol. Eötvös József Gimnáziumot követően a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán végzett. Brókervizsgákkal rendelkezik. Főként pénzügyi területen dolgozott. Jelenleg a Portfolio Money Pénzügyi Közvetítő Zrt. vezérigazgatója. Bugár Csaba: 49 éves, nős, 3 gyermeke van. Végzettsége: Közgazdasági Egyetem pénzügyi szak, valamint Pénzügyi és Számviteli Főiskola belkereskedelmi szak, adószakértő. Nyelvismerete angol. Cégvezetőként, projektvezetőként dolgozott különböző társaságoknál. Jelenleg a Primátus Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyvezető igazgatója. Kelemen Gábor: 45 éves, nős, 3 gyermeke van.

16 16 Közgazdasági Egyetem áruforgalmi szakán végzett, 4 félévet járt az ELTE Jogi Karára, közgazdászok jogi továbbképzésére, tanulmányúton volt Angliában. Nyelvismerete angol. Több vezető beosztásban - ügyvezető, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag - dolgozott. Jelenleg a Főtáv Zrt. vezérigazgatói tanácsadója. A jelöltek jelölésüket elfogadták, erre vonatkozóan a szükséges nyilatkozatot megtették. Váradi Ernő kérte, hogy egyenként szavazzanak a jelöltek személyéről felügyelő bizottsági taggá választásukra. Elsőként Pálinszki Iván Felügyelő Bizottsági taggá választására kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Pálinszki Ivánt Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Bugár Csaba Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Bugár Csabát Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Kérte Raff Jánosné Felügyelő Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Raff Jánosnét Felügyelő Bizottsági taggá választotta. Váradi Ernő: Ennél a napirendi pontnál szeretném megjegyezni, hogy a cég részvényesei a Kaptár Zrt. és a Magictrade Kft. jelezte, hogy Kókai Károly úr munkájára a Felügyelő Bizottságban az átalakulási folyamat második fázisában továbbra is igényt tart. Megköszönöm eddigi munkáját és amennyiben részéről a vállalás megvan, akkor a folyamatban második szakaszában újra számítunk tagságára. Kérte a közgyűlést, szavazza meg a javasolt Felügyelő Bizottsági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés 100%-os igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottságot a következő 5 évre és meghozta az alábbi határozatot: 174/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta az új Felügyelő Bizottsági tagokat öt évre, ig: Pálinszki Iván Bugár Csaba Raff Jánosné

17 17 Kelemen Gábor 6. napirendi pont: Az Audit Bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása Teimel Gézáné: Az Audit Bizottsági tagok lemondtak megbízatásukról, leadták a lemondó nyilatkozatokat. Nincs szükség visszahívásra. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az audit bizottsági tagok lemondásának elfogadásáról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a audit bizottsági tagok lemondását és meghozta az alábbi határozatot: 175/2008. sz. határozat Az Audit Bizottság tagjai megbízatásukról április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az audit bizottsági tagok lemondását elfogadta. Váradi Ernő elmondta, hogy az audit bizottsági tagokat szintén a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok közül javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Bugár Csabát, Pálinszki Ivánt és Kelemen Gábort az Audit Bizottság tagjának. Kérte a közgyűlést, hogy egyenként szavazzanak a jelöltek személyéről audit bizottsági taggá választásukra. Elsőként Bugár Csaba Audit Bizottsági taggá választására kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Bugár Csabát Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte Pálinszki Iván Audit Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Pálinszki Ivánt Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte Kelemen Gábor Audit Bizottsági taggá választására szavazni. Megállapította, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül Kelemen Gábort Audit Bizottsági taggá választotta. Kérte a közgyűlést, szavazza meg a javasolt Audit Bizottsági tagokat 5 évre. Megállapította, hogy a közgyűlés 100%-os igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül megszavazta 5 évre a Audit Bizottságot és meghozta az alábbi határozatot: 176/2008.sz. határozat

18 18 A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az új Audit Bizottsági tagokat a következő 5 évre ig: Pálinszki Iván Bugár Csaba Kelemen Gábor 7. napirendi pont: Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Váradi Ernő elnök úr elmondta, hogy a tisztségviselők jelenlegi díjazásai a következők: Igazgatóság elnöke részére Igazgatóság tagjai részére Felügyelő Bizottság elnöke részére Felügyelő Bizottság tagjai részére Audit Bizottság tagjai részére Könyvvizsgáló részére ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó nincs külön díjazás ,- Ft/év Javasolta, hogy az FB részére ,- Ft/hó, a könyvvizsgáló részére pedig ,- Ft/év díjazást szavazzon meg a közgyűlés a többi díjazás változatlanul hagyása mellett. Váradi Ernő elnök úr felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak e napirendi pontról. Megállapítja, hogy igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a tisztségviselők díjazását és meghozta az alábbi határozatot: 177/2008.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az tisztségviselők új díjazását: Igazgatóság elnöke részére ,- Ft/hó Igazgatóság tagjai részére ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke részére ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság tagjai részére ,- Ft/hó Audit Bizottság tagjai részére nincs külön díjazás Könyvvizsgáló részére ,- Ft/év 8. napirendi pont: Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása Váradi Ernő: Felkérem Teimel Gézáné vezérigazgatót a napirendi pont előterjesztésére.

19 19 Teimel Gézáné: A Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészült, meghirdetésre került, melyből röviden a lényeget szeretném ismertetni a jelentésben szereplő pontok szerint. 1. Ügyvezető szerv működésének ismertetése, ügyvezető szerv és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása A Társaságot négy tagú igazgatóság irányítja. Az igazgatóság tagjai maguk közül egy elnököt és egy vezérigazgatót választottak. Az igazgatóság: részt vett a stratégiai irányelvek meghatározásában, ennek megfelelően a Társaság stratégiájának kialakításában, meghatározta az éves vállalati célokat és folyamatosan ellenőrizte annak teljesítését, egyeztette a kitűzött célokat a Társaság Felügyelő Bizottságával és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően beszámolt azok teljesítéséről, gondoskodott arról, hogy a Társaság megfelelő szintű és nagyságrendű apparátussal rendelkezzen a pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtásához, és a különböző jelentések a tényleges adatok felhasználásával a valóságot tartalmazzák, a fentiek alapján meghatározta a menedzsment feladatait, akik az igazgatósági tag-vezérigazgató vezetése mellett hajtották végre a termelési folyamatok szervezését, a gyártást, az értékesítést és működtették a folyamatot az ISO 9001:2001. minőségirányítási rendszert, valamint az AQAP 2110:2003. katonai minőségirányítási rendszert, folyamatosan felügyelte a menedzsment munkáját, a vezérigazgató negyedévente tájékoztatta az Igazgatóságot a munkáról és beszámolt az eredményekről, meghatározta a menedzsment javadalmazásának elveit, ellenőrizte az elveknek megfelelő feladatkiírásokat és a teljesítésnek megfelelő kifizetéseket. A menedzsment feladata az Igazgatóság által meghatározott célkitűzések megvalósítása, amelynek eredménye az ISO 9001:2001., valamint az AQAP 2110:2003. katonai minőségirányítási rendszer működtetése mellett az értékesítés, a gyártási feltételek kialakítása, a gyártás irányítása, a megrendelések határidőre teljesítése és a kitűzött eredmény realizálása. A menedzsment az Igazgatóság elé terjesztette a gyártás és gyártmányfejlesztési elképzeléseit, majd jóváhagyás után végrehajtotta azokat. Gondoskodott a megrendelések teljesítéséhez szükséges belső és külső kapacitások biztosításáról, a hatékony foglalkoztatásról. A menedzsment, ezen belül a vezérigazgató napi kapcsolatot tart fenn az Igazgatóság elnökével és tagjaival. Negyedévente az Igazgatóság ülésein részletesen beszámolt tevékenységéről és annak eredményéről. Gondoskodott az éves jelentés elkészítéséről és mindazon feladatok ellátásáról, amely a külső és belső szabályok szerint a Társaság működéséhez szükséges volt.

20 20 2. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése A Társaságot 4 tagú Igazgatóság irányítja, 4 főből álló Felügyelő Bizottság, 3 főből álló Audit Bizottság működik és a menedzsment létszáma ugyancsak 4 fő. A tagjai bemutatásra kerültek részben megválasztásukkor, másrészt minden év végén a Felelős Társaságirányítási Jelentésben. 3. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtartásra került üléseinek száma, részvételi aránya Az év során az Igazgatóság 7 ülést tartott. Az üléseken 6 alkalommal a részvétel 100%-os, egy alkalommal 75%-os volt. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság évben 4 ülést tartott, hol mindkét bizottság részvételi aránya minden egyes alkalommal 100%-os volt. 4. Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése és díjazása Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a közgyűlés által meghatározott fix díjazásban részesül, a menedzsment tagjai közül a vezérigazgató díjazását az Igazgatóság állapítja meg, amely fix összegből és teljesítményhez kötött prémiumból áll. Miután a Társaság nem érte el a célkitűzéseket, így számára prémiumot az Igazgatóság nem határozott meg. A menedzsment további tagjainak ösztönzését a vezérigazgatóra ruházta át az Igazgatóság. Ebben a körben fix fizetés, havi árbevételhez kötött teljesítménybér és éves eredményhez kötött prémiumfeladat teljesítése után járó bérezésből áll. Az Igazgatóság ülésein rendszeresen értékeli a Társaság tevékenységét. Részvényárfolyamhoz kötött juttatás nincs a Társaságnál. 5. Beszámoló a bizottságok működéséről A Társaságnál Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság működik, éves program szerint az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság 4 alkalommal ülésezett és a feladattervben megfogalmazottakat végrehajtotta. 6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, a tevékenység értékelése, kockázatkezelési eljárások hatékonysága A Társaság szabályozott módon működik, folyamatba épített ellenőrzési rendszer mellett. A kontroll a termelés folyamatában és az adatok feldolgozása folyamán is beépített. Eredményei azt mutatják, hogy ez a tevékenység jól működik. 7. Könyvvizsgáló nem auditálással kapcsolatos tevékenysége Társaságunknál a könyvvizsgáló kizárólag auditálással kapcsolatos tevékenységet folytatott. E tekintetben átfogóan ellenőrizte év közben, valamint év végén a mérleget és az ahhoz kapcsolódó folyamatokat a szerződésnek megfelelően. 8. A Társaság közzétételi politikájának ismertetése

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS A PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2008. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésén a részvényesek 58,27%-a megjelent, így határozatképes volt. A közgyűlésen hozott határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. május 25-én 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. folytatólagos közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2004. április 14-én (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről Időpont: 16.00 óra (A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés) Helyszín: 9027 Győr, Kandó Kálmán u.1.,

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2006. április 25-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2007. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. 2007. március 23. 1 TARTALOM 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása 2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete 16/2007. Felügyelő bizottsági határozat 117/2007. (IX.27.) igazgatósági határozat Javaslat A Miskolc

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Budapest, 2009. június 29. A társaság Felügyelő

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 Cégkivonat 2014.03.13.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

rendkívüli közgyűlésén

rendkívüli közgyűlésén KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel, a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén Jelenlévők:

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Társasági szerződés módosítás

Társasági szerződés módosítás Társasági szerződés módosítás 1.) A társasági szerződés 1.cikke az alábbiakra módosul: 1. CIKK A Cg. 02-09-062862 szám alatt a Baranya Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon bejegyzett BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

A Társaság Igazgatósága április 24-re hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel:

A Társaság Igazgatósága április 24-re hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel: ELŐTERJESZTÉS az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2008. április 24-én 10 órakor a Társaság

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott közleményekről

Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott közleményekről Összefoglaló jelentés a 2007. január 1-jétől 2008. április 25-ig a Synergon Informatika Nyrt. által nyilvánosságra hozott ekről A Synergon Informatika Nyrt. Összefoglaló jelentésében feltüntetett ek teljes

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

"A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. "

A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. 1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása 1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. " 2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés

Részletesebben