DIGITÁLIS TECHNIKA I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITÁLIS TECHNIKA I"

Átírás

1 DIGITÁLIS TECHNIKA I Logikai feladat-oknak hívjuk azokat a feladatokat, amelyeknek a megoldása során véges számú feltételek közül valamely feltételek teljesüléséhez egyértelmüen hozzá kell rendelni a véges számú következmények közül egy valamilyen előírás szerint egy következményt. Csak két egymástól különböző jelértékeket engedélyezve, N számú bemeneti jelértéket feltételezve 2N számú bemeneti jelérték együttes lehetséges ( ismétléses variáció). Gyakorlatban 2N számú bemenet kombinációról beszélünk! Logikai hálózat: olyan logikai döntést hozó berendezés, amely az egyes feltételek teljesülését jelző bemeneti jelértékek hatására létrehozza feladatnak megfelelő kimeneti jelértékeket oly módon, hogy a feladatban leírt Feltétel-Következmény teljesüljön. Logikai rendszer-nek nevezzük a logikai hálózatoknak egy adott feladat megoldása céljából együttműködő összességét. Közömbös bemeneti kombináció: kimeneti kombinációt hozhat létre. előírt logikai feladat szempontjából tetszőleges Nem teljesen határozott (specifikált) logikai feladatoknak nevezzük a közömbös bemeneti kombinációkat tartalmazó logikai feladatokat. Logikai érték-nek nevezzük, a két lehetséges jelértéket elvonatkoztatva a fizikai paraméterértékektől. (, ; H,L ; igaz,hamis )

2 Boole-algebra: A logikai változó-k logikai értékeket helyettesítenek, és szintén csak két értéket vehetnek fel. Ezeket L-nek vagy -nak, ill. H-nak vagy -nek nevezzük. Logikai alapműveletek: Konjunkció (szorzás) : = = = = y= 2 ; y=2 Diszjunkció (összeadás) : += += += += y= + 2 Negáció (tagadás, invertálás, komplementálás ): y = =, Logikai azonosságok: A = A+=A A = A A A = A+= A+A= A A = A A+A=A = De Morgan azonosságok: A+B = A B A B = A + B kommutatív tulajdonság: asszociatív tulajdonság: A B=B A A+ B = B + A (A B) C = A (B C) = A B C (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C

3 disztributív tulajdonság: A(B+C) = AB + AC A + BC = (A + B)(A + C) abszorpciós tulajdonság: A(A+B) = A A + AB = A Logikai függvény: kimeneti(függő) ill. bemeneti(független) logikai változók függvény kapcsolata pl.: F(ABC) = AB + ABC + C Logikai függvények kanonikus alakjai Logikai függvények diszjunktív kanonikus alakja: A B C F minden egyes szorzat olyan függetlenváltozó-kombinációt tartalmaz, amelyhez tartozó függvényérték= minden egyes szorzatban az összes függetlenváltozó szerepel ponált, vagy negált formában pl.: F(ABC) = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC minterm fogalma: olyan logikai szorzat, amelyben az összes függetlenváltozó szerepel ponált, vagy negált formában m37 = ABC pl.: F(ABC) = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC F(ABC) = m3 + m32 + m34 + m35 + m37 4 F(ABC) = Σ(,2,4,5,7 )

4 Logikai függvények konjunktív kanonikus alakja: A B C F logikai összegek logikai szorzata; a logikai összegek azokból a függetlenváltozókombinációból képezhetők, amelyhez tartozó függvényérték= minden egyes összegben az összes függetlenváltozó szerepel ponált, vagy negált formában materm fogalma: olyan logikai összeg, amelyben az összes függetlenváltozó szerepel ponált, vagy negált formában M37 = A+B+C pl.: F(ABC) = ABC + ABC + ABC > F(ABC) = m3 + m33 + m36 F(ABC) = F(ABC) = ABC + ABC + ABC = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) F(ABC) = M37 M34 M3 4 F(ABC) = Π(,4,7)

5 Logikai függvények egyszerűsítése Algebrai egyszerűsítés szomszédos minterm-nek nevezzük azokat a mintermeket, amelyekben csak egy logikai változó szerepel az egyik mintermben ponáltan, a másikban negáltan, a többi logikai változó azonos. A szomszédos mintermek összevonhatók. 4 4 m = ABCD és m 4 = ABCD szomszédos, mert 4 4 m + m 4 = ABCD + ABCD = ACD(B + B) = ACD Feladat: egyszerűsítsük a következő logikai függvényt! F(ABC) = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC átrendezve: F(ABC) = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC F(ABC) = AB(C + C) + AB(C + C) + AC(B + B) F(ABC) = AB + AB + AC F(ABC) = A(B + B) + AC F(ABC) = A + AC disztributív azonosság miatt F(ABC) = (A + A )( A + C ) = A + C

6 Karnaugh-tábla 3 és 4 logikaiváltozós Karnaugh-tábla

7 5 logikaiváltozós Karnaugh-tábla

8 Quin-McCluskey számjegyes minimalizálás Két minterm akkor szomszédos, ha az egyiknek megfelelő bináris szám eggyel és csakis eggyel több -et tartalmazzon mint a másik. A mintermeknek megfelelő bináris számokban szereplő -ek számát a mintermek(termek) bináris súlyá-nak nevezzük. Legyen pl.: m42 és m46 egy 4 változó logikai függvény két minterme 4 4 m 2 : ABCD m 6 : ABCD követelmény: szomszédos mintermek alsó indeeinek különbsége 2 egész számú hatványainak kell lennie m46 ; m42 6-2=22 2 követelmény: 4 m 2 : ABCD 4 m 4 : ABCD nem szomszédos!! m44 ; m42 4-2=2 szomszédos mintermek bináris súlyainak különbségének -nek kell lennie 3 követelmény: 4 m7 m49 : ABCD : ABCD nem szomszédos!! m49 ; m47 9-7=2 szomszédos mintermek a nagyobb bináris súlyúnak a decimális indeének is nagyobbnak kell lennie Quin-McCluskey minimalizálási módszer szerint két minterm akkor szomszédos, ha egyszerre mind a három követelmény teljesül!

9 Közömbös bemeneti kombinációt tartalmazó logikai függvények egyszerüsítése: Feladat: minimalizáljuk az alábbi logikai függvényt. 4 F(ABCD) = Σ[( 2,3,5,3,5 ) + (,,7,4 )] F(ABCD) = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD Ha a logikai függvény tovább már nem egyszerűsíthető, azaz nem vonhatók össze további mintermek, vagy termek, akkor a logikai függvényben szereplő szorzatokat, termeket, prímimplikáns-oknak nevezzük.

10 Szimmetrikus logikai függvények -nek nevezzük azokat a logikai függvényeket, amelyek a független változók tetszőleges páronkénti felcserélése esetén változatlanok maradnak. Szimmetria szám: Minden szimmetrikus logikai függvényhez megadható legalább egy olyan pozitív egész szám, hogy a logikai függvényértéket hány változó értéke állítja elő. pl.: 3 változós logikai függvényre F(A,B,C) = ABC + ABC + ABC + ABC F(A,B,C) = BAC + BAC + BAC + BAC F(A,B,C) = ABC + ABC + ABC + ABC = S3,3 (A,B,C) pl.: 4 változós logikai függvényre F(A,B,C,D) = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD F(A,B,C,D) = S42,3 (A,B,C,D) Egy n változós szimmetrikus logikai függvény negáltja szintén szimmetrikus. S42,3 (A,B,C,D) = S4,,4 (A,B,C,D)

11 Logikai függvények realizálása: Y=A Y=AB Y=AB = A+B Y=A+B Y=A+B = AB Y=AB+AB Y=AB+AB F(A,B)=A+B logikai függvény előállítása NAND kapuval F(A,B)=AB logikai függvény előállítása NOR kapuval

12 Feladat: az alábbi logikai függvény megvalósítása. 4 F(ABCD) = Σ(,3,4,6,8,9,,2 ) Megoldás: 4 F(A,B,C,D) = Σ(,3,4,6,8,9,,2 ) = m4+ m43+ m44+ m46+ m48+ m49+ m4+ m42 F(A,B,C,D) = ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD F(A,B,C,D) = BD + ABD + ACD

13

14 Kombinációs hálózat: Aszinkron sorrendi (szekvenciális ) hálózat: Szinkron sorrendi (szekvenciális) hálózat: Mealy-modell: fz (X,y) => Z Moore-modell: fz (y) => Z Aszinkron sorrendi hálózat jellemzői: a, stabil állapotok elérése miatt általában a szekunder változók száma nagyobb mint a szinkron sorrendi hálózatok esetében b, sebességét csak az alkatrészek működési sebessége, és a jelkésleltetés korlátozza c, megépíthetők visszacsatolt kombinációs hálózattal Sszinkron sorrendi hálózat jellemzői: a, nincs stabil, ill. instabil állapot értelmezve, emiatt általában a szekunder változók száma kisebb mint az aszinkron s.h. esetén, emiatt logikai tervezésük egyszerübb b, sebességét az órajel frekvenciája határozza meg, ezért lassúbbak c, bemeneti, és kimeneti kombinációk változására szinkronizációs feltételeknek kell teljesülniük d, a logikai megvalósítás során biztosítani kell a szinkronizációs feltételeket

15 Aszinkron sorrendi hálózat állapottáblája: A példában szereplő X4 bemeneti kombináció esetén nincs stabil állapot! Szinkron sorrendi hálózat állapottáblája: Elemi sorrendi hálózatok Az elemi sorrendi hálózatok Moore-model szerint működnek, mert az egy szekunder változójuk egyben a kimeneti változójuk is. Ezért az elemi sorrendi hálózatokat kétállapotú billenő elemeknek, vagy flip-flop-oknak nevezik. Leképezésük: fz(y) => Z = y

16 R-S f-f. S (Set) bemenetre adott logikai érték a kimenetet ( azaz a szekunder változót ) értekre állítja, az R (Reset) bemenetre adott logikai érték a kimenetet értékre állítja. Az RS = bemeneti kombináció nem deffiniált. Az R-S f-f definíciója alapján kitöltött Karnaugh-tábla, és állapotgráf R-S f-f stabil állapotai: R-S f-f logikai függvénye: Elvégezve a lehetséges összevonásokat: Z = y = S + Ry R-S f-f realizálása visszacsatolt kombinációs hálózattal:

17 J-K f-f. Működése megegyezik az R-S f-f működésével azzal a különbséggel, hogy a JK = bemeneti kombináció definiált. A JK bemenetre adott kombináció hatására a f-f megváltoztatja a mindenkori kimeneti állapotát. A J-K f-f definíciója alapján kitöltött Karnaugh-tábla, és állapotgráf A J-K f-f JK = bemeneti kombináció hatására nem tud létrejönni stabil állapot, ezért csak szinkron üzemmódban tud működni. Elvégezve az összevonásokat, és felírva az Y=f(J,K,y) logikai függvényt, J-K f-f logikai függvénye: Y = Jy + JK + Ky J-K f-f realizálása visszacsatolt kombinációs hálózattal:

18 D-G f-f. ( latch ) D (Data) bemenetre adott logikai érték megjelenik a kimeneten, ha a G (Gate-kapu) bemeneten logikai érték van. ( G = alatt Y = D ). G= alatt a D bemenettől függetlenül megtartja az utolsó G= pillanatban fennálló értéket. ( D = alatt Y = y ). A D-G f-f definíciója alapján kitöltött Karnaugh-tábla, és állapotgráf D-G f-f stabil állapotai: Elvégezve a lehetséges összevonásokat: A D-G f-f logikai függvénye: Y = DG + yg + yd Működhet aszinkron, vagy szinkron üzemmódban D-G f-f realizálása visszacsatolt kombinációs hálózattal:

19 T f-f A T f-f-ot a J-K f-f-ból származtatjuk úgy, hogy J,K-t összekötjük és T-vel jelüljük. Vagyis a J-K f-f-ra csak, vagy bemeneti kombinációt engedünk. A J-K f-f definíciója alapján kitöltött Karnaugh-tábla, és állapotgráf T f-f logikai függvénye: Y=Ty+Ty ( kizáró VAGY kapcsolat ) T f-f realizálása visszacsatolt kombinációs hálózattal:

20 D f-f A D f-f egy egy bemenetű szinkron sorrendi hálózat. A kimenet azt az állapotot veszi fel, ami az órajel impulzus fellépésekor a D bemeneten éppen fennáll. Ezt az állapotot megtartja a következő órajel impulzus fellépéséig. A D f-f definíciója alapján kitöltött Karnaugh-tábla, és állapotgráf D f-f logikai függvénye: Y=D D f-f realizálása visszacsatolt kombinációs hálózattal:

21 Élvezérelt és Master-Slave f-f-ok Pl.: élvezérelt D f-f realizálása pl.: R-S Master-Slave f-f realizálása törlő és beíró bemenettel

22 Digitális áramkörcsaládok: ( irodalom: Hainzmann-Varga-Zoltai ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ) TTL TTL-S TTL-LS TTL-ALS ( Transistor-Transistor Logic ) ( Schottky-TTL ) ( Low power Schottky-TTL ) ( Advenced Low power Schottky-TTL ) HC HCT ( Direct-Coupled Transistor Logic ) ( Resistor-Transistor Logic ) ( Diode-Transistor Logic ) ( Emitter-Coupled Logic ) ( Complementery Metal Oid Semiconductor ) ( High speed CMOS ) ( High speed CMOS TTL compatible input) DCTL RTL DTL ECL CMOS Digitális áramkörök specifikációs adatai: ( irodalom: Hainzmann-Varga-Zoltai ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ) működési jellemzők működés funkcionális leírása statikus jellemzők logikai szintek terhelhetőség működési sebesség jellemzők jelterjedési idő működési sebesség működés környezeti feltételei határadatok konstrukciós adatok dc adatok ac adatok tp, tphl, tplh tpd = (tphl + tplh)/2 absolute maimum tokméret. lábkiosztás Megbízható működést, a legkedvezőtlenebb működési feltételek ( worst-case) esetén specifikált jellemzők figyelembevételével lehet biztosítani. Digitális áramkörök típikus építőelemei: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, kapuk, inverterek meghajtók komparátorok kódolók,dekódolók flip-flop-ok multipleerek, demultipleerek analóg kapcsolók számlálók multivibrátorok regiszterek (shift regiszterek) összeadók - gates, inverters - buffers, drivers - comparators - encoders, decoders - flip-flops - multipleers, demultipleers - analog switches - counters - multivibrators - registers - arithmetic functions / 74HC, 74HC4 / 74HC25, 74HC244 / 74HC688 / 74HC47, 74HC38 / 74HC73, 74HC74 / 74HC5 / 74HC466 / 74HC393 / 74HC23 / 74HC66, 74HC595 / 74HC8, 74HC283

23 Logikai áramkörök: DTL logikai áramkör felépítése: TTL áramkörök felépítése: CMOS inverter áramkörök felépítése: ECL logikai áramkör felépítése: Schottky-TTL áramkör felépítése CMOS NAND kapu felépítése: Fan-out fogalma: Kimeneti terhelhetőség, bemenetek maimális száma. CMOS NOR kapu felépítése: azaz egy kimenetre kapcsolható

24 TTL-ALS áramkör DTLZ áramkör DTL áramkör RTL áramkörök DCTL áramkörök Bemeneti-kimeneti jelszintek +5V-os tápfeszültség esetén TTL áramkörök esetén: UOHma UOHmin UOLma UOLma = 5,V = 2,4V =,4V =,V UIHma UIHmin UILma UILmin = = = = 5,V 2,V,8V,V

25

26 Különböző flip-flop-ok megvalósítása más flip-flop-ok felhasználásával RS ff megvalósítása DG ff felhasználásával

27 JK ff megvalósítása D ff felhasználásával

28 Digitális funkcionális eszközök Frekvenciaosztók: Aszinkron bináris FEL/LE számláló

29 Aszinkron frekvenciaosztók: 2*N + ODIV5 ODIV3

30 Aszinkron (N) számláló. megoldás: pl.: -es számláló ff-ok meghatározása (m): 2m N N bináris szám '' értékeinek meghatározása és ezek ÉS kapcsolata fenti ÉS kapcsolat kimenetét az N bináris szám '' kimenei ff-jainak 'PRESET' bemeneteire kell kötni 2. megoldás: m ff-ok meghatározása (m): 2 N N bináris szám '' értékeinek meghatározása és ezek ÉS kapcsolata fenti ÉS kapcsolat kimenetét és az órajelet - a biztos törlés miatt - egy RS-ff-on keresztül a ff-ok 'CLR' bemeneteire kell kötni.

31 Szinkron számlálók: előre(felfelé) számláló n-edik fokozata akkor billenjen, ha az összes előző fokozat kimenete '' hátra(lefelé) számláló n-edik fokozata akkor billenjen, ha az összes előző fokozat kimenete '' az első fokozatnak minden esetben billennie kell Szinkron számlálók párhuzamos átvitellel: párhuzamos átvitel miatt a számlálási frekvencia nagy N fokozatú számláló esetén N- bemenetű ÉS kapu szükséges pl.: szinkron 4 bites (6-os) számláló soros átvitel nélkül, és soros átviteli lehetőséggel

32 Szinkron számlálók soros kapcsolása: Szinkronszámlálók soros átvitellel: soros átvitel miatt a számlálási frekvencia csökken csak kétbemenetű ÉS kapu szükséges pl.: szinkron 4 bites soros átviteli (6-os) előreszámláló, és előre/hátra számláló

33 Gyűrűs számlálók: a, b, c, a, b, c, közönséges gyűrűs számláló / N tárolóval kialakított moduló N-es számláló Akkor működnek helyesen, ha induláskor egy kezdeti értéket kapnak Möbius ( vagy Johnson ) számláló / N tárolóval kialakított moduló 2*N-es számláló közönséges gyűrűs számláló felépítése önbeálló gyűrűs számláló felépítése Johnson számláló felépítése

34 Regiszterek: A tárolt bitek száma a tároló elemek számával azonos. Szinkron, és aszinkron törlésű léptető, vagy shiftregiszterek

35 Univerzális regiszter: A tárolt bitek száma a tároló elemek számával azonos. Minden tároló elemre a bemenetét vezérlő áramkört meg kell ismételní. Kódoló, dekódoló áramkörök: Kódoló: valamely kód átalakítása egy adott összefüggés szerint egy más kóddá pl.: az N-ből bin, ill BCD kód, GRAY-bináris kódoló, BCD-bináris kódoló, stb pl.: az az N-ből bináris kódoló esetén az N db bemeneti állapotban mindig csak egy db -es van, ezért a képzett (m) bites kódszó szélessége az a legkisebb m szám, ahol 2m N. Az az N-ből kódolás esetén más kóddá ( pl.: BCD ) is át lehet alakítani. Dekódoló: a kódoló forditottja: a dekódoló egység valamely kódból előállítja az az N-ből kódot pl.: az N-ből bináris kódoló és dekódoló realizálása

36 BIN-GRAY kódoló, és dekódoló:

37 Prioritásos kódolók igazságtáblája: X X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X D C B A Multipleerek, demultipleerek Multipleerek vagy kiválasztó egység: kimenetén azt a bemeneti jelet választja ki, amelynek címe a címbemeneteken szerepel. Demultipleer a multipleer fordítottja,: azaz az egyetlen adatbemeneten lévő jelet arra a kimenetre teszi, amelynek a címe a címbemeneteken szerepel.

38 Memóriák Adat hozzáférés tekintetében: SAM ( Sequential Access memory ) FIFO ( First In First Out ) LIFO ( Last In First Out ) RAM (Random Access memory ) párhuzamos cím és adatbusz soros cím és adatbusz SPI bus I2C busz pl.: típus SRAM pl.: típus AT454 pl.: típus 24LC52 Írhatóság tekintetében: ROM ( Read Only Memory ) PROM ( Programmable Read Only Memory ) RMM ( Read Mostly Memory ) EPROM ( Erasable Programmable Read Only Memory ) EAROM ( Electrically Alterable Read Only Memory ) EEPROM ( Electrically Erasable Programmable Read Only Memory ) RWM ( Read-Write Memory ) SRWM ( SRAM) DRWM (DRAM) ROM felépítése: EPROM felépítése:

39 RWM felépítése: bipoláris tranzisztor RWM memória szervezés: Dinamikus memória: MOS tranzisztor

40 Digitális technika vizsgakérdések, Logikai hálózatok, logikai rendszerek 2, Logikai érték, logikai változó, Bool-algebra 3, Bool-algebra, logikai alapműveletek, logikai azonosságok, logikai függvény 4, Logikai függvények kanonikus alakjai 5, Logikai függvények egyszerűsítése 6, Szimmetrikus logikai függvény, logikai függvények realizálása 7, Hazárdok 8, Aszinkron sorrendi hálózatokat, és állapottáblája 9, Szinkron sorrendi hálózatokat, és állapottáblája, Elemi sorrendi hálózatokat, Élvezérelt, és master-slave ff-ok 2, Digitális áramkörcsaládok 3, Frekvenciaosztók, számlálók 4, Aszinkron, szinkron számlálók 5, Regiszterek, kódolók, dekódolók, multipleerek, demultipleerek 6, Memóriák

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C. 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

MISKOLCI EGYETEM DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA 1 MISKOLI EGYETEM Villamosmérnöki Intézet utomatizálási Tanszék DIGITÁLIS ÁRMKÖRÖK SZIMULÁIÓJ Oktatási segédlet (javított és bővített kiadás) Gépész informatikus, anyagmérnök automatizálási, gépész mechatronikai,

Részletesebben

Laptop: a fekete doboz

Laptop: a fekete doboz Laptop: a fekete doboz Dankházi Zoltán ELTE Anyagfizikai Tanszék Lássuk a fekete doboz -t NÉZZÜK MEG! És hány GB-os??? SZEDJÜK SZÉT!!!.2.2. AtomCsill 2 ... hát akkor... SZEDJÜK SZÉT!!!.2.2. AtomCsill 3

Részletesebben

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop) Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK

Széchenyi István Egyetem. dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK Széchenyi István Egyetem dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK 41 TARTALOMJEGYZÉK 1. rész. Kombinációs hálózatok tervezése 8 1.1. LOGIKAI ÉRTÉKEK ÉS ALAPMŰVELETEK 8 1.1.1 A logikai változók

Részletesebben

2008. október 9. Verzió 1.0. http://logsys.hu

2008. október 9. Verzió 1.0. http://logsys.hu LOGSYS SPARTAN 3E FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 9. Verzió 1.0 http://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros FLASH memória...

Részletesebben

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Bevezető Bool algebra Egy állítás vagy IGAZ vagy HAMIS Egy esemény bekövetkezik vagy nem Logikai változóként kezelhetjük, amely

Részletesebben

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Távoktatás. DIGITÁLIS TECHNIKA TANULÁS és KÖVETELMÉNYEK

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Távoktatás. DIGITÁLIS TECHNIKA TANULÁS és KÖVETELMÉNYEK 1. oldal BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Távoktatás DIGITÁLIS TECHNIKA TANULÁS és KÖVETELMÉNYEK Villamosmérnök hallgatók részére Tantárgyfelelős: Zalotay Péter főiskolai

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Szántó Péter, 2013. Bevezetés Az FPGA-ban megvalósítandó jelfeldolgozási feladatok közül a legfontosabb

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök Az elektronikus kommunikáció gyors fejlődése, és minden területen történő megjelenése, szükségessé teszi, hogy az oktatás is lépést tartson ezzel a fejlődéssel.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Digitális elektronika gyakorlat

Digitális elektronika gyakorlat FELADATOK 1. Felhasználva az XSA 50 FPGA lapon található 100MHz-es programozható oszcillátort, tervezzetek egy olyan VHDL modult, amely 1 Hz-es órajelet állít elő. A feladat megoldható az FPGA lap órajelének

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK SAPIENTIA EMTE Műszaki és Humántudományok Kar SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK Domokos József domi@ms.sapientia.ro ELŐADÁSOK 7 előadás Szeptember 19.-től, hetente Dr. DOMOKOS József, egyetemi adjunktus elérhetőség:

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait.

A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait. 2. VEKTORTÉR A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait. Legyen K egy test és V egy nem üres halmaz,

Részletesebben

Léptetőmotor vezérlő

Léptetőmotor vezérlő MiniStep-5 Léptetőmotor vezérlő Hw. verzió: V 1.2 Dátum: 2006 február 3. Doku verzió: V1.4-1 - Leírás. A MiniStep-5 léptetőmotor vezérlő széles körben alkalmazható, általános célra gyártott léptetőmotor

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Kérdések a témakörhöz Melyek a Neumann-elvek? Milyen főbb részei vannak a Neumann-elvek alapján működő számítógépeknek? Röviden mutasd be az egyes részek feladatait! Melyek a ma

Részletesebben

7. Fejezet A processzor és a memória

7. Fejezet A processzor és a memória 7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával Bevezetés... 4 1 Az irányítástechnika tárgya... 5 1.1 Az irányítás alapműveletei... 6 1.2 Irányítási rendszer felépítése... 7 1.2.1 Jelek csoportosítása... 7 1.3 Az irányítási rendszer és részei... 9 1.3.1

Részletesebben

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK 1. DAC egységek A D/A átalakító egységekben elvileg elkülöníthető egy D/A dekódoló rész és egy tartó rész: A D/A dekódoló diszkrét időpontokban a digitális értékéknek megfelelő amplitúdók

Részletesebben

1. előadás. Lineáris algebra numerikus módszerei. Hibaszámítás Számábrázolás Kerekítés, levágás Klasszikus hibaanalízis Abszolút hiba Relatív hiba

1. előadás. Lineáris algebra numerikus módszerei. Hibaszámítás Számábrázolás Kerekítés, levágás Klasszikus hibaanalízis Abszolút hiba Relatív hiba Hibaforrások Hiba A feladatok megoldása során különféle hibaforrásokkal találkozunk: Modellhiba, amikor a valóságnak egy közelítését használjuk a feladat matematikai alakjának felírásához. (Pl. egy fizikai

Részletesebben

Architektúra, memóriák

Architektúra, memóriák Archiekúra, memóriák Mirıl lesz szó? Alapfogalmak DRAM ípusok Mőködés Koschek Vilmos Jellemzık vkoschek@vonalkod.hu 2 Félvezeıs memóriák Hozzáférési idı Miér is? Mőködési sebesség kérése kérése kérése

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012. november 14.) Maróti Miklós

Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012. november 14.) Maróti Miklós Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012 november 14) Maróti Miklós Ennek az előadásnak a megértéséhez a következő fogalmakat kell tudni: test, monoid, vektortér, dimenzió, mátrixok Az előadáshoz ajánlott

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül?

1. Algebrai alapok: Melyek műveletek az alábbiak közül? 1. Algebrai alapok: Művelet: Egy H nemüres halmazon értelmezett (kétváltozós) műveleten egy H H H függvényt értünk, azaz egy olyan leképezést, amely bármely a,b H elempárhoz egyértelműen hozzárendel egy

Részletesebben

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok MICONT Intelligens ház automatika Rendszermodulok 1/10 oldal NO COM NC Irányítástechnikai és Szoftverfejlesztő Kft. Kapcsolómodul (MCT-1001-8-16) Az MCT-1001-8-16 kapcsolómodul egy 12 relé-kimenettel rendelkező

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása NEMES MIHÁLY (BME HEI) Bevezetés Az alábbiakban egy leírási módot ismertetünk, amellyel MOS LSI áramkörök elemei jellemezhetők dinamikus szempontból.

Részletesebben

Új műveletek egy háromértékű logikában

Új műveletek egy háromértékű logikában A Magyar Tudomány Napja 2012. Új műveletek egy háromértékű logikában Dr. Szász Gábor és Dr. Gubán Miklós Tartalom A probléma előzményei A hagyományos műveletek Az új műveletek koncepciója Alkalmazási példák

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék RENDSZER FELÉPÍTÉSE.... 2 TÁPELLÁTÁS.... 2 VEZÉRLŐK CSATLAKOZTATÁSA.... 2 OLVASÓK VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATÁSA.... 3 ÉRZÉKELŐ, BEAVATKOZÓ CSATLAKOZTATÁSI PONTOK....

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszoló felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán állítjuk össze. A 2,54 mm raszteres, 270 érintkezős dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Ipari vezérlés és automatizálás

Ipari vezérlés és automatizálás Twido programozható vezérlő Kompakt felépítésű vezérlők TWD 10DRF/16DRF Be- és kimenetek Nyelő- vagy forrás bemenetek Kompakt vezérlők, a táplálással 10 db I/O 6 c 24 V-os bemenet 4 db relékimenet 16 db

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni. Működés A lézerteljesítmény vezérlése a Z tengely pozíciója alapján történik. A tengely koordinátát a CNC marógépeken szokásos, negatív irányban növekvően értelmezzük. A kimeneten megjelenő PWM jel kitöltési

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA

SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA 1 ELSŐ GYAKORLAT SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Számrendszerek közti átváltás előjelesen és előjel nélkül. Bináris, decimális, hexadexcimális számrendszer.

Részletesebben

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c Step/Dir Interface STDIF_1c StepDirIFxmega_1c Step/Dir előtét analóg bemenetű vezérlőkhöz Áttekintés Bontásból viszonylag olcsón hozzá lehet jutni régebbi típusú analóg bemenetű DC, BL és AC szervóvezérlőkhöz.

Részletesebben

Digitális elektronika gyakorlat

Digitális elektronika gyakorlat FELADATOK 1. Tervezzetek egy félösszeadó VHDL modult 2. Tervezzetek egy teljes összeadó VHDL modult 3. Schematic Editor segítségével tervezzetek egy 4 bit-es öszeadó áramkört. A két bemeneti számot a logikai

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban,

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, akkor a i (gyakorisága) = k i a i relatív gyakorisága: A jel információtartalma:

Részletesebben

1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai

1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai 1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai 1.1 Logikai hálózatok gyakorlati megvalósítása A logikai hálózatokat a gyakorlatban háromféle alkatrésztípusból készíthetjük el. Ezek: Diszkrét logikai

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ple/programozhato_logika.html Adminisztratív információk Tárgy: Oktató: Dr.

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

MSD5 - Léptetőmotor meghajtó

MSD5 - Léptetőmotor meghajtó MSD5 - Léptetőmotor meghajtó Felhasználói útmutató Ver: 3.50 Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft. 2009. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...2 1. Bevezetés...5 2. A meghajtó felszerelése és huzalozása...6 2.1

Részletesebben

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Ismerkedés az Arduino fejlesztői környezettel

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Ismerkedés az Arduino fejlesztői környezettel Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Ismerkedés az Arduino fejlesztői környezettel 1 Ajánlott irodalom Aduino LLC.: Arduino Language Reference ATMEL: ATmega328p mikrovezérlő adatlapja Brian W. Kernighan,

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja)

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja) Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz függvények deriváltja Feladat Deriváljuk az f = 2 3 + 3 2 Felhasználva, hogy összeget tagonként deriválhatunk, továbbá, hogy függvény számszorosának deriváltja

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz

Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz Zárthelyi dolgozat feladatainak megoldása 2003. õsz 1. Feladat 1. Milyen egységeket rendelhetünk az egyedi információhoz? Mekkora az átváltás közöttük? Ha 10-es alapú logaritmussal számolunk, a mértékegység

Részletesebben

A LOGSYS rendszer ismertetése

A LOGSYS rendszer ismertetése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS rendszer ismertetése Raikovich Tamás BME MIT atórium A LOGSYS

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

1. Komplex szám rendje

1. Komplex szám rendje 1. Komplex szám rendje A rend fogalma A 1-nek két darab egész kitevőjű hatványa van: 1 és 1. Az i-nek 4 van: i, i 2 = 1, i 3 = i, i 4 = 1. Innentől kezdve ismétlődik: i 5 = i, i 6 = i 2 = 1, stb. Négyesével

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

karakterisztikus egyenlet Ortogonális mátrixok. Kvadratikus alakok főtengelytranszformációja

karakterisztikus egyenlet Ortogonális mátrixok. Kvadratikus alakok főtengelytranszformációja Mátrixok hasonlósága, karakterisztikus mátrix, karakterisztikus egyenlet Ortogonális mátrixok. Kvadratikus alakok főtengelytranszformációja 1.Mátrixok hasonlósága, karakterisztikus mátrix, karakterisztikus

Részletesebben

Zalotay Péter DIGITÁLIS TECHNIKA II.

Zalotay Péter DIGITÁLIS TECHNIKA II. Zalotay Péter DIGITÁLIS TECHNIKA II. Távoktatási előadás anyag BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 1.oldal Tartalomjegyzék: Bevezetés...6 1. Programozott logikai műveletvégzés...7 1.1. Mi a program és

Részletesebben

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer DMS 70 Beltéri hangosítások Konferenciák Szemináriumok, Iskolai alkalmazások Élőzenei / Klub hangosítások AES 128 bites titkosítás Dinamikus frekvencia-választás Szabadalmaztatott D5 akusztika Stúdióminőség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók 5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tartalomjegyzék I 1 A kiterjesztési elv 2 Nyelvi változók A kiterjesztési elv 237 A KITERJESZTÉSI ELV A

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök Az analóg bementi perifériák az egyenfeszültségű vagy egyenáramú analóg bemeneti jelek fogadására és digitalizálására szolgálnak. A periféria részei (4-2. ábra): a jelformáló áramkörök, a méréspontváltó

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése NAGY GERGELY Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék gregn@freemail.hu Kulcsszavak: integrált hômérséklet-érzékelôk, kisfogyasztású áramkörök, áramreferencia-áramkör

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I.

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I. : Intelligens Rendszerek Gyakorlata Neurális hálózatok I. dr. Kutor László http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ir2.html IRG 3/1 Trend osztályozás Pnndemo.exe IRG 3/2 Hangulat azonosítás Happy.exe IRG 3/3

Részletesebben

IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás

IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás 2004/0177/051 IDAXA PiroSTOP Tűzjelző központ Rendszerleírás HEXIUM Műszaki Fejlesztő Kft. 1134 Budapest, Váci út 51/b Tel.: (+36 1) 320-8338 Fax.: (+36 1) 340-8072 www.hexium.hu E-mail: mail@hexium.hu

Részletesebben