28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK"

Átírás

1 28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRMKÖRÖK Célkitűzés: z egyszerű kombinációs digitális áramkörök elvi alapjainak, valamint ezek néhány gyakorlati alkalmazásának megismerése. I. Elméleti áttekintés digitális eszközök működését a matematikai logikai műveleteket a gyakorlatban megvalósító digitális áramkörök teszik lehetővé, amelyek egyaránt megtalálhatók jelfeldolgozó és vezérlő berendezésekben, számítógépekben, adatátviteli rendszerekben stb. logikai áramkörök kombinációs és szekvenciális (sorrendi) áramkörökre oszthatók. z előbbiek olyan visszacsatolás nélküli hálózatok, amelyekben a kimenő jelet a bemenő jelek egyértelműen meghatározzák. Ezzel szemben a szekvenciális áramkörök visszacsatolt hálózatok, amelyekben a kimenő jelet a bemenő jelek és a hálózat állapota (tárolás) együttesen határozzák meg. logikai algebrában a feltételeket, amelyek lehetnek igazak vagy hamisak, logikai változóknak nevezzük. logikában a, illetve az jeleket rendelik a hamis és az igaz fogalmaihoz. logikai áramkörökben (az ún. pozitív logikában) a hamis fogalmához alacsony, az igaz fogalmához magas feszültségérték pontosabban egy tartomány tartozik. z összetettebb logikai áramkörök tulajdonságai csak az egyes áramkörök funkcióinak ismeretében tárgyalhatók, ezért a gyakorlat keretében elsősorban a legegyszerűbb az egyes logikai funkciókat megvalósító kombinációs áramkörök tulajdonságaival foglalkozunk.. Logikai függvények logikai függvények a változók értékeihez egy logikai értéket rendelnek. Jelekben: Q = f(, B, C,...), ahol Q a függvény értékét jelenti,, B, C,... a változókat jelöli. Q értékeit a kapcsolás-algebrában igazságtáblázat formájában szokás megadni, amelyben azt foglaljuk össze, hogy a bemeneti változók értékeihez milyen kimeneti érték tartozik (l. pl. II. táblázat). logikai változók között három alapvető műveletet különböztetünk meg. a) Konjunkció (vagy logikai szorzás), szokásos jelölése a szorzás: Q = B C.... konjunkciónak megfelelő logikai művelet neve ÉS (ND), értelmezése a következő: Q értéke akkor és csak akkor, ha minden változó értéke, ettől eltérő esetben. b) Diszjunkció (vagy logikai összeadás), jelölése az összeadás: 229

2 Q= + B+ C diszjunkciónak megfelelő logikai művelet neve VGY (OR), értelmezése: Q értéke akkor és csak akkor, ha minden változó értéke, ettől eltérő esetben. c) Negáció (vagy tagadás), jelölése a felülvonás: Q=. negációnak megfelelő logikai művelet neve NEM (NOT), értelmezése: Q értéke, ha =, illetve Q értéke, ha =. z alapműveletek -val és -gyel leírva a következők: konjunkció diszjunkció negáció =, + =, =, =, + =, =. =, + =, =, + =, z áramkörtechnikában a logikai műveleteket megvalósító áramköröket kapuknak nevezik. Q = B kifejezés úgy olvasható, hogy Q akkor igaz, ha és B is igaz, ezért a konjunkciót ÉS műveletnek, az ennek megfelelő áramkört ND kapunak nevezik. Q=+B kifejezés azt jelenti, hogy Q akkor igaz, ha legalább vagy B, vagy mindkettő igaz, ezért ezt a műveletet VGY-nak, az ennek megfelelő áramkört OR kapunak nevezik. konjunkció és a diszjunkció művelete kapcsolókkal egyszerűen megvalósítható. Tekintsük az. ábrán látható áramköröket: a nyitott kapcsoló feleljen meg a, a zárt kapcsoló az állapotnak. Könnyen belátható, hogy az.a ábrán a lámpa akkor világít, ha a K és K 2 kapcsoló is zárva van, tehát a sorosan kötött kapcsolók a logikai ÉS kapcsolatot valósítják meg. b ábra kapcsolása a logikai VGY kapcsolatot szemlélteti. K 2 K K 2 K ÉS VGY a. ábra b z alapműveletek tulajdonságai a következők. Kommutativitás: B= B, 23

3 sszociativitás: + B= B+. ( B C) = ( B) C, + ( B+ C) = ( + B) + C. Disztributivitás: ( B+ C+ D) = B + C + D, + ( B C D) = ( + B) ( + C) ( + D). bszorpció: ( + B) =, Pl.: ( B C) = ( B) C ( ) = ( ) = = Pl.: ( + B) = ( + ) = = = + B =. Tautológia: =, + =. negációra vonatkozó összefüggések: ( ) =, =, + =. De Morgan-szabályok: B C = + B + C, ( + B+ C) = B C. (z utóbbi sorban a zárójel használata felesleges, mert a több mennyiség fölé írt negációjel ezt már jelöli. Ne feledjük el, hogy a szokásos algebrai műveletek csak részlegesen hasonlóak a logikai műveletekhez.) z alapfüggvényeken kívül elterjedtek a származtatott függvényeket megvalósító kapuk is. Egy-egy logikai függvény egy igazságtáblázattal írható fel, amelyben a változók lehetséges értékeihez megadjuk a megfelelő függvényértéket. különböző logikai függvényeket szabványosított kapukból építik fel. z I. táblázatban az áramkörtechnikában alkalmazott kapuk igazságtáblázatát és rajzjeleit foglaltuk öszsze. kapuk rajzjelein, amelyeknek kivéve a csak két változóra értelmezett NTI- 23

4 VLENCI-t és EKVIVLENCI-t kettőnél több bemenete is lehet, a kis kör az invertálást jelenti. Egy logikai függvényt úgy adunk meg, hogy változóinak összes lehetséges értékéhez megadjuk a függvényértéket. Ezt legegyszerűbb táblázatba foglalni, amelyet igazságtábláigazságtáblázat r a j z j e l művelet elnevezés B Q angol német nemzetközi. B ÉS (ND) + B VGY (OR) NEM (NOT). B NEM ÉS (NND) + B NEM VGY (NOR) + B NTIVLENCI (EX. OR) + B EKVIVLENCI (EX. NOR) I. táblázat 2. logikai függvények normálalakja 232

5 N C B Q N C B Q N C B Q II. táblázat III. táblázat IV. táblázat zatnak nevezünk. Példaként tekintsük a II. táblázatot, amely egy 3 változós Q = f(, B, C) függvény igazságtáblázata. táblázatban, B, C a bemenő változókat, Q a függvény értékét, N pedig a bemenő változókból alkotott BC kettes számrendszerbeli szám tízes számrendszerbeli megfelelőjét jelenti (pl.: BC 3 ). Egy n változós függvény igazságtáblázatának 2 n sora van. táblázatot úgy célszerű kitölteni, hogy N értéke -tól kezdve monoton növekedjen. legegyszerűbb n változós logikai függvény a minterm és a maxterm. minterm értéke a táblázat egyetlen sorában, a többi helyen. III. táblázat egy mintermet mutat be. maxterm értéke a táblázat egyetlen sorában, minden más helyen (l. IV. táblázat). mintermeket kis, a maxtermeket nagy betűvel jelöljük, pl. m 3 3, M5 3, ahol a felső index a változók számát, az alsó index a változókból alkotott kettes számrendszerbeli szám tízes megfelelőjét jelenti. Egy adott sorhoz tartozó mintermet a változók összeszorzásával állíthatunk elő úgy, hogy azon változókat, amelyek értéke, negáljuk. Pl. a III. táblázatban bemutatott minterm esetén Q= C B. maxtermek a változók összegével állíthatók elő úgy, hogy az értékű változókat negáljuk. IV. táblázatnak megfelelő maxterm: Q= C + B+. logikai függvények előállítására két egyszerű lehetőség van: a diszjunktív és a konjuntív normálalak. Valamely logikai függvény előállítható úgy, hogy minden olyan sorhoz, amelyben a függvény értéke, felírjuk a mintermeket és összeadjuk azokat. Ezt az előállítást diszjunktív normálalaknak nevezzük. Pl. a II. táblázatban szereplő logikai függvény diszjunktív normálalakja a következő módon állítható elő: m 3 = C B, m 3 = C B és m 3 = C B ; 2 Q= m 3 + m2 3 + m5 3 = C B + C B + C B

6 logikai függvény konjunktív normál alakját azon maxtermek szorzata adja, amelyekben a függvény értéke. fenti logikai függvény konjunktív normálalakja: M 3 = C+ B+, M 3 3 = C+ B +, M 3 4 = C + B+, M 3 6 = C + B + és M7 3 = C + B + ; Q= M M M M M 3 7. Látható, hogy a vizsgált függvény diszjunktív normálalakja akkor egyszerűbb, ha Q értéke kevesebb helyen -es, mint. Itt jegyezzük meg, hogy az I. táblázatban szereplő NTIVLENCI és EKVIV- LENCI művelete a normálalak felhasználásával az igazságtáblázat alapján: NTIVLENCI Q= m 2 + m2 2 = B + B, illetve EKVIVLENCI Q= m 2 + m3 2 = B + B. Belátható, hogy az ekvivalencia tagadása az antivalencia. Ezt a logikai műveletek alkalmazásának gyakorlásaként bebizonyítjuk. z ekvivalencia negáltja B + B = a De Morgan-szabály és a kettős tagadás szerint = ( B ) ( B ) = ( B+ ) ( B + ) = a disztributivitás miatt = BB + B + B + = a negáció tulajdonságai szerint = B + B = és végül a kommutativitás miatt = B + B ( = NTIVLENCI ). 3. Logikai függvények előállítása kapukból digitális elektronikában egy megoldandó feladatot először igazságtáblázatban fogalmazunk meg, majd felírjuk a táblázatnak megfelelő logikai függvény normálalakját. Ezt követően célszerű a normálalakban felírt függvényt a lehető legegyszerűbb alakra hozni, mert így a hálózat gazdaságosabban építhető fel és megbízhatóbban működik. Példaként tekintsük a II. táblázatban megadott logikai függvényt és induljunk ki annak 234

7 Q = C B + C B + C B diszjunktív normálalakjából. z első és harmadik tag a disztribúció felhasználásával összevonható: Q= C B + B ( C + C). Ez figyelembe véve a negáció tulajdonságát tovább egyszerűsíthető: Q= C B + B. példából látható, hogy a feladat a mintermek összevonásával egyszerűsíthető. Két minterm akkor vonható össze, ha valamelyik változó az egyikben negálva, a másikban negálás nélkül fordul elő és az összes többi változó azonos alakban szerepel. z összevonható mintermekben a negáltak száma eggyel különbözik. II. táblázatban megadott logikai függvényt kapukból felépítve a 2. ábrán mutatjuk be. z a ábrán a diszjunktív normálalaknak, a b és c ábrán a Q = C B + B alaknak megfelelő áramkörök láthatók. legegyszerűbb felépítésű kapu a NND (NEM ÉS) kapu. Ebből pl. 2 bemenetű kaput is gyártanak. Ez indokolja a kapcsolások olyan átalakítását, hogy az áramköröket kizárólag NND kapukból és INVERTER-ekből (a negációnak megfelelő kapu neve IN- VERTER) építik fel. Ez példánknál maradva a diszjunktív normálalakból kiindulva kettős negálással érhető el: Q= C B + B = C B + B = C B B. z utóbbi kifejezés kapukból felépítve a 2.d ábrán látható. szükséges kapuk száma nem változott, de az áramkör csak NND kapukat és INVERTER-t tartalmaz. B. B. C. B. C Q B. B. B. C Q C. B. C C a b. B. C B. B Q B. B Q C. B. C C c 2. ábra d 235

8 4. logikai kapuk néhány tulajdonsága kapuk tulajdonságait sztatikus körülmények között három karakterisztikával lehet jellemezni: - az I be (U be ) karakterisztika a bemeneti jelleggörbe, - az U ki (U be ) diagram az átviteli (transzfer-) karakterisztika, és - az U ki (I ki ) jelleggörbe a kimeneti karakterisztika. logikai áramkörök gyártói a kapuk működésének feltételei között megadják pl. a megengedhető környezeti hőmérsékletet, tápfeszültséget, a logikai értékekhez tartozó feszültségtartományokat stb. z egyik leggyakrabban használt, bipoláris tranzisztorokra épülő ún. TTL áramkörök esetén az V. táblázatban foglaltak nyújtanak tájékoztatást. Ezek az értékek függnek az áramkör típusától is. Más értékeket definiálnak pl. a komplementer logikai érték TTL normál sorozat bemeneten (V) kimeneten (V) logikai érték CMOS H sorozat bemeneten (V) kimeneten (V)...,8...,4...,5..., , , , V. táblázat VI. táblázat MOS tranzisztorokat tartalmazó 5 V tápfeszültségű áramkörökre (l. VI. táblázat). Ha egy logikai áramkör bemenetén lévő feszültségszint nem a megengedett tartományban van, akkor az áramkör működése nem megfelelő. Például nem megengedett egy TTL kapu bemenetén az,2 V feszültség. Ezért biztosítanunk kell, hogy minden bemeneten a kívánt logikai szintet reprezentáló feszültség legyen. Hibás működést eredményezhet, ha egy bemenetet szabadon hagyunk. bonyolultabb logikai függvényeket több kapu megfelelő összekapcsolásával lehet előállítani, amelyek működése során a bemeneteken áramnak kell folynia. Mivel a kimenet csak korlátozott áramot képes szolgáltatni, ezért egy kapu kimenetére csak korlátozott számú bemenetet köthetünk. terhelések könnyű számontartása érdekében szabványosították a bemenetek által felvett áramokat. bemeneti terhelés ( fan in ) egységének a legegyszerűbb kapu (SN 74) által felvett áramértéket választották. Ha egy áramkör több áramot vesz fel, akkor annak a bemenetét az egységnyi bemeneti terhelés egész számú többszörösével jellemzik. kapuk kimeneti terhelhetőségét pedig azzal a számmal ( fan out ) jellemzik, amely megmondja, hogy az áramkör kimenetéről hány egyszerű kapu hajtható meg úgy, hogy a kimeneti feszültségszintek az előírt határon belül maradjanak. (Ez az érték az egyszerű kapcsolásoknál általában, de meghajtó/teljesítmény kapuknál 3 is lehet. fan in és fan out értékek egy áramkörcsaládon belül érvényesek.) technikai kivitelezést illetően a kapukat integrált áramköri tokban helyezik el. bemenethez tartozó mennyiségek indexelésére általában az I betű (input) szokásos, a kimeneti mennyiségeket az O (output) vagy a Q betűvel szokás jelölni. Egy tok több kaput is tartalmazhat. 236

9 z áramkör bekötését (tápfeszültség, kapuk ki- és bemenetei stb.) katalógusban találhatjuk meg. Példaképpen a 74 jelű négy NND kapu bekötését mutatjuk be a 3. ábrán V cc ábra V II. mérés menete gyakorlat során TTL technikával felépített, integrált áramkörök formájában gyártott kapukat alkalmazunk. Ezek a digitális áramkörök a műveleti erősítőkhöz hasonlóan ún. dual-in-line tokozással készülnek, 4 vagy 6 kivezetéssel. Bekötésüknél még a pozitív tápfeszültség (U cc ) és a nullpont vagy földpont (GND) helye sem állandó, ezért mindenkor katalógusból kell megállapítani az egyes be- és kimeneteket, illetőleg a tápfeszültség helyét. Méréseink során a transzfer- (átviteli) karakterisztikák vizsgálatához a 4. ábrán, a NEM, ÉS, NEM ÉS, VGY, NEM VGY kapuk, illetőleg ezek kombinációjával előállított függvények igazságtáblázatának felvételéhez a 5. ábrán látható kapcsolótáblát használ- +5 V juk. ( bekötési rajzok felülről nézve láthatók!) 4. ábrán látható kapcsolótáblán a vizsgálandó GND kaput a foglalatba kell helyezni és a gyakorlathoz mellékelt katalógusban található bekötési rajz alapján a + 5 V - GND hüvelyekről tápfeszültséggel kell ellátni. kapu bemeneteire a tábla alsó szélén elhelyezkedő banánhüvelyekről adható feszültség. ( kapcsolók állásában a jelződiódák világítanak.) tábla felső részén elhelyezkedő banánhüvelyek a hozzájuk kapcsolódó jelződiódákkal a kimenetek vagy állapotának vizsgálatát teszik lehetővé. z U ki (U be ) és I be (U be ) karakterisztikát a bemenő- illetve a kimenő áramkörbe kapcsolt 22 V Be 4. ábra 237

10 műszerek segítségével vizsgálhatjuk. Ekkor a bemenő feszültséget egy potenciométer közbeiktatásával osszuk le a tápfeszültségről. z 5. ábrán látható kapcsolótáblán jelölt kétbemenetű kapuk tápfeszültséggel ellátva a tábla belsejében nyertek elhelyezést. Mind a bemenetek, mind a kimenetek illetve szintjét jelződiódák mutatják. kapuk bemeneteire itt is a tábla alsó részén elhelyezkedő banánhüvelyekről adható a logikai és a logikai szintnek megfelelő feszültség. 22 V Be 5. ábra Feladatok:. Mérje ki a 6. ábrán látható kapcsolásban a 744 INVERTER kapu bemeneti és transzfer-karakterisztikáját. z eredményeket U be függvényében ábrázolja. +5 V k V V ábra

11 744 INVERTER bekötési rajza: SN 744 N P = mw/kapu, t p = 9,5 ns, U I = 5 V. Kapu, NEM (NOT) Bemenet: 6X Kimenet: TP Y 2 V 4 CC 6 3 Logikai negáció (invertálás) Q = Működési táblázat Bemenetek Kimenetek 2 Y2 3 Y GND 7 Y6 2 5 Y5 4 9 Y Mérje ki a 7. ábrán látható kapcsolásban a 744 INVERTER kapu kimeneti karakterisztikáit a terhelés függvényében: (a ábra) és (b ábra) szinteken. kimenő feszültséget az I ki függvényében ábrázolja. k V k +5 V a +5 V k 25 V b 7. ábra 239

12 3. Készítse el az alábbi (VII. táblázat) igazságtáblázatból a gyakorlatvezető által kiválasztott logikai függvény normálalakját és egyszerűsítse azt! Ezt követően a de Morgan szabályokkal alakítsa át a logikai függvényt NND kapus alakba! Mindkét esetben készítsen kapcsolási vázlatot és állítsa össze az áramkört! Vizsgálja meg, hogy a kapcsolások valóban azt a függvényt valósítják-e meg, amit kellett! C B Q Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 VII. táblázat Kérdések:. Mit tartalmaz egy logikai függvény igazságtáblázata? 2. kapuk rajzjelein mit jelent a kis kör? 3. Hogyan állíthatunk elő mintermet és maxtermet? 4. Mi a diszjunktív és konjunktív normálalak? 5. kapu tulajdonságai sztatikus körülmények között milyen karakterisztikákkal jellemezhető? 6. kapuk kimeneti terhelhetőségét hogyan jellemzik? jánlott irodalom:. Török M.: Elektronika, JTEPress, Szeged, 2. 24

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6 Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6 Logikai áramkörök Az analóg rendszerekben például hangerősítő, TV, rádió analóg áramkörök, a digitális rendszerekben digitális vagy logikai áramkörök működnek.

Részletesebben

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA 11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy

Részletesebben

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a logikai algebra elemeivel, és képesek legyenek egyszerű logikai függvények realizálására integrált áramkörök (IC-k) felhasználásával.

Részletesebben

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C. 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az

Részletesebben

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a logikai algebra elemeivel, és képesek legyenek egyszerű logikai függvények realizálására integrált áramkörök (IC-k) felhasználásával.

Részletesebben

Név: Logikai kapuk. Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest?

Név: Logikai kapuk. Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest? Név: Logikai kapuk Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest? Ha a logikai változókat állású kapcsolókkal helyettesítené, ezek milyen módon való kapcsolásával

Részletesebben

1. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI ELEMEK KAPCSOLÁSTECHNIKÁJA ÉS JELÖLŐRENDSZERE

1. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI ELEMEK KAPCSOLÁSTECHNIKÁJA ÉS JELÖLŐRENDSZERE . EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKI ELEMEK KPCSOLÁSTECHNIKÁJ ÉS JELÖLŐRENDSZERE tananyag célja: z egy- és kétváltozós logikai függvények Boole algebrai szabályainak, kapcsolástechnikájának és jelölésrendszerének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Tordai György Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ)

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ) I.5. LOGIKI FÜGGVÉNEK EGSERŰSÍTÉSE (MINIMLIÁCIÓ) Nem mindegy, hogy a logikai függvényeket mennyi erőforrás felhasználásával valósítjuk meg. Előnyös, ha kevesebb logikai kaput alkalmazunk ugyanarra a feladatra,

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4 Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4 Kombinációs logikai hálózatok Logikai hálózat = olyan hálózat, melynek bemenetei és kimenetei logikai állapotokkal jellemezhetők Kombinációs logikai hálózat: olyan

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Fixpontos számok Pl.: előjeles kétjegyű decimális számok : Ábrázolási tartomány: [-99, +99]. Pontosság (két szomszédos szám különbsége): 1. Maximális hiba: (az ábrázolási tartományba eső) tetszőleges valós

Részletesebben

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0 Logikai áramkörök Feszültségszintek A logikai rendszerekben az állapotokat 0 ill. 1 vagy H ill. L jelzéssel jelöljük, amelyek konkrét feszültségszinteket jelentenek. A logikai algebrában a változókat nagy

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák A CMOS inverter, alapfogalmak működés, számitások, layout CMOS kapu áramkörök

Részletesebben

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1.1 Logikai alapkapuk vizsgálata A XILINX ISE DESIGN SUITE 14.7 WebPack fejlesztőrendszer segítségével és töltse be a rendelkezésére álló SPARTAN 3E FPGA ba:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Tordai György Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Boole algebra, logikai függvények

Boole algebra, logikai függvények Boole algebra, logikai függvények Benesóczky Zoltán 2004 jegyzetet a szerzői jog védi. zt a BME hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző belegyezése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések 1 Felhasznált anyagok Mészáros Miklós: Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. BME FKE: Logikai áramkörök Electronics-course.com:

Részletesebben

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI 1 A digitális áramkörökre is érvényesek a villamosságtanból ismert Ohm törvény és a Kirchhoff törvények, de az elemzés és a tervezés rendszerint nem ezekre épül.

Részletesebben

Alapkapuk és alkalmazásaik

Alapkapuk és alkalmazásaik Alapkapuk és alkalmazásaik Tantárgy: Szakmai gyakorlat Szakmai alapozó évfolyamok számára Összeállította: Farkas Viktor Bevezetés Az irányítástechnika felosztása Visszatekintés TTL CMOS integrált áramkörök

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Bit: egy bináris számjegy, vagy olyan áramkör, amely egy bináris számjegy ábrázolására alkalmas. Bájt (Byte): 8 bites egység, 8 bites szám. Előjeles fixpontok számok: 2 8 = 256 különböző 8 bites szám lehetséges.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Digitális áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Digitális áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése Miterli Zoltán Digitális áramkörök mérése A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése A követelménymodul száma: 0908-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I.

Részletesebben

Koincidencia áramkörök

Koincidencia áramkörök Koincidencia áramkörök BEVEZETÉS Sokszor előfordul, hogy a számítástechnika, az automatika, a tudományos kutatás és a technika sok más területe olyan áramkört igényel, amelynek kimenetén csak akkor van

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök 1 Felhasznált irodalom Dr. Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja BME FKE: Logikai áramkörök Colin Mitchell: 200 Transistor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Zalotay Péter Digitális technika I

Zalotay Péter Digitális technika I Zalotay Péter Digitális technika I Távoktatás előadási anyaga Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. LOGIKAI ALAPISMERETEK...8 1.1. Halmazelméleti alapfogalmak...8 1.2. A logikai

Részletesebben

2. hét Kombinációs hálózatok leírási módjai

2. hét Kombinációs hálózatok leírási módjai 2. hét Kombinációs hálózatok leírási módjai 2.1. A kombinációs hálózat alapfogalmai Logikai hálózatnak nevezzük azokat a rendszereket, melyeknek bemeneti illetve kimeneti jelei logikai jelek, a kimeneti

Részletesebben

Programozás és digitális technika II. Logikai áramkörök. Pógár István Debrecen, 2016

Programozás és digitális technika II. Logikai áramkörök. Pógár István Debrecen, 2016 Programozás és digitális technika II. Logikai áramkörök Pógár István pogari@eng.unideb.hu Debrecen, 2016 Gyakorlatok célja 1. Digitális tervezés alapfogalmainak megismerése 2. A legelterjedtebb FPGA-k

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához

2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához XIII. szekvenciális hálózatok tervezése ) Tervezzen digitális órához, aszinkron bináris előre számláló ciklus rövidítésével, 6-os számlálót! megvalósításához negatív élvezérelt T típusú tárolót és NN kaput

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István

PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István Programozható logikai áramkörök PAL és GAL áramkörök Előadó: Nagy István Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 2. gyakorlat: Boole algebra, logikai függvények, kombinációs hálózatok alapjai

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 2. gyakorlat: Boole algebra, logikai függvények, kombinációs hálózatok alapjai Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 2. gyakorlat: Boole algebra, logikai függvények, kombinációs hálózatok alapjai Elméleti anyag: Az általános digitális gép: memória + kombinációs hálózat A Boole

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA I.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA I. IRÁNYÍTÁSTECHNIKA I. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS

Részletesebben

Digitális technika - Ellenőrző feladatok

Digitális technika - Ellenőrző feladatok igitális technika - Ellenőrző feladatok 1. 2. 3. a.) Írja fel az oktális 157 számot hexadecimális alakban b.) Írja fel bináris és alakban a decimális 100-at! c.) Írja fel bináris, oktális, hexadecimális

Részletesebben

Rőmer Mária: Digitális technika példatár, KKMF 1105, Budapest Az előadások ezen könyvek megfelelő fejezetein alapulnak.

Rőmer Mária: Digitális technika példatár, KKMF 1105, Budapest Az előadások ezen könyvek megfelelő fejezetein alapulnak. 06.0.. DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lvassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikrelektrnikai és Technlógia Intézet. ELŐADÁS: LOGIKAI (BOOLE) FÜGGVÉNYEK ÉS ALKALMAZÁSAIK IRODALOM Arató Péter: Lgikai rendszerek

Részletesebben

Matematikai logika. 3. fejezet. Logikai m veletek, kvantorok 3-1

Matematikai logika. 3. fejezet. Logikai m veletek, kvantorok 3-1 3. fejezet Matematikai logika Logikai m veletek, kvantorok D 3.1 A P és Q elemi ítéletekre vonatkozó logikai alapm veleteket (konjunkció ( ), diszjunkció ( ), implikáció ( ), ekvivalencia ( ), negáció

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA I LOGIKAI FÜGGVÉNYEK KANONIKUS ALAKJA

DIGITÁLIS TECHNIKA I LOGIKAI FÜGGVÉNYEK KANONIKUS ALAKJA 206.0.08. IGITÁLIS TEHNIK I r. Lovassy Rita r. Pődör álint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 5. ELŐÁS 5. ELŐÁS. z előzőek összefoglalása: kanonikus alakok, mintermek, maxtermek,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA I

DIGITÁLIS TECHNIKA I DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Kovács Balázs Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 11. ELŐADÁS 1 PÉLDA: 3 A 8 KÖZÜL DEKÓDÓLÓ A B C E 1 E 2 3/8 O 0 O 1

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 54 523 01 0000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008 (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. A követelménymodul megnevezése: Mészáros Miklós Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. MUNKNYG követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása követelménymodul száma: 0917-06 tartalomelem azonosító

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél A nagy áram meghajtó képességű IC-nél nagymértékben előjöhetnek a földvezetéken fellépő hirtelen áramváltozásból adódó problémák. Jelentőségükre

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Technika Elméleti

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA02

Digitális technika VIMIAA02 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 Fehér Béla BME MIT Digitális Technika Elméleti

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök. 3. heti gyakorlat anyaga. Összeállította:

Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök. 3. heti gyakorlat anyaga. Összeállította: Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök 3. heti gyakorlat anyaga Összeállította: Kozák László kozla+aram@digitus.itk.ppke.hu Elkészült: 2010. szeptember 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA I

DIGITÁLIS TECHNIKA I DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Kovács Balázs Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 6. ELŐADÁS Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó,

Részletesebben

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész Hobbi Elektronika A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész 1 Felhasznált anyagok M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: Digital Design - With an Introduction to the Verilog

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIA 8 Szekvenciális (sorrendi) hálózatok Szekvenciális hálózatok fogalma Tárolók RS tárolók tárolók T és D típusú tárolók Számlálók Szinkron számlálók Aszinkron számlálók

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint 25.5.5. DIGITÁLIS TECHNIK I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör álint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 2. ELŐDÁS: LOGIKI (OOLE) LGER ÉS LKLMÁSI IRODLOM. ÉS 2. ELŐDÁSHO rató könyve2-8,

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (1) ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (3)

DIGITÁLIS TECHNIKA A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (1) ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (3) DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 1. ELŐADÁS: BEVEZETÉS A DIGITÁLIS TECHNIKÁBA 1. Általános bevezetés. 1. ELŐADÁS 2. Bevezetés

Részletesebben

PAL és s GAL áramkörök

PAL és s GAL áramkörök Programozható logikai áramkörök PAL és s GAL áramkörök Előadó: Nagy István Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó,

Részletesebben

Bevezetés. Forrás: http://e-oktat.pmmf.hu/digtech1. 1 O l d a l :

Bevezetés. Forrás: http://e-oktat.pmmf.hu/digtech1. 1 O l d a l : Bevezetés Forrás: http://e-oktat.pmmf.hu/digtech1 Jelen jegyzet a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán folyó Műszaki Informatika képzés Robotirányítási rendszerek I-II. tantárgyaihoz

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Diszkrét aktív alkatrészek és egyszerû alkalmazásaik. Elmélet A diszkrét aktív elektronikai alkatrészek (dióda, különbözõ tranzisztorok, tirisztor) elméleti

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Technika Elméleti

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé.

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. HA 1 Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) HA 2 Halmazok HA 3 Megjegyzések A halmaz, az elem és az eleme fogalmakat nem definiáljuk, hanem alapfogalmaknak

Részletesebben

Zalotay Péter Digitális technika

Zalotay Péter Digitális technika Zalotay Péter Digitális technika Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. A DIGITÁLIS TECHNIKA ELMÉLETI ALAPJAI...7 1.1. Logikai alapismeretek...7 1.2. Halmazelméleti

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

Dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK

Dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK Dr Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK A jegyzet a HEFOP támogatásával készült Széchenyi István Egyetem Minden jog fenntartva A dokumentum használata A dokumentum használata Tartalomjegyzék Tárgymutató

Részletesebben

Az előadások anyagai letölthetők az alábbi honlapról: Rőmer Mária: Digitális technika példatár, KKMF 1105, Budapest 1999

Az előadások anyagai letölthetők az alábbi honlapról: Rőmer Mária: Digitális technika példatár, KKMF 1105, Budapest 1999 DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 1. ELŐADÁS ÁLTALÁNOS BEVEETÉS A digitális technika tantárgy Ajánlott irodalom Az előadások

Részletesebben

10. Digitális tároló áramkörök

10. Digitális tároló áramkörök 1 10. Digitális tároló áramkörök Azokat a digitális áramköröket, amelyek a bemeneteiken megjelenő változást azonnal érvényesítik a kimeneteiken, kombinációs áramköröknek nevezik. Ide tartoznak az inverterek

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Logikai függvények osztályai. A függvényosztály a függvények egy halmaza.

Logikai függvények osztályai. A függvényosztály a függvények egy halmaza. Logikai függvények osztályai A függvényosztály a függvények egy halmaza. A logikai fügvények egy osztálya logikai függvények valamely halmaza. Megadható felsorolással, vagy a tulajdonságainak leírásával.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok F3 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok F3 Bev. az elektronikába SZEKVENIÁLIS LOGIKAI HÁLÓZATOK A kimenetek állapota nem csak a bemenetek állapotainak kombinációjától

Részletesebben

5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK

5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK 5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK A tananyag célja: a kódolással kapcsolatos alapfogalmak és a digitális technikában használt leggyakoribb típusok áttekintése ill. áramköri megoldások

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Matematikai logika. Jegyzet. Összeállította: Faludi Anita 2011.

Matematikai logika. Jegyzet. Összeállította: Faludi Anita 2011. Matematikai logika Jegyzet Összeállította: Faludi Anita 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmények... 3 Augustus de Morgan (1806-1871)... 3 George Boole(1815-1864)... 3 Claude Elwood Shannon(1916-2001)...

Részletesebben

Knoch László: Információelmélet LOGIKA

Knoch László: Információelmélet LOGIKA Mi az ítélet? Az ítélet olyan mondat, amely vagy igaz, vagy hamis. Azt, hogy az adott ítélet igaz vagy hamis, az ítélet logikai értékének nevezzük. Jelölése: i igaz h hamis A 2 páros és prím. Logikai értéke

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 3 ÉETTSÉGI VIZSG 0. május 0. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMEI EŐOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben