Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll."

Átírás

1 Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott és engedéllyel felhasznált szellemi alkotások, így jelen előadásanyag bármely részének további felhasználásához a szerző írásos beleegyezése szükséges.

2 Halpert Dániel Sándor vezető-tanácsos környezetmérnök Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szabályozási és Termékdíj Osztály A környezetterhelési- és termékdíjjal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Budapest,

3 Egységnyi kibocsátás után fizetendő díj Nem bírság Környezetterhelési díj évi LXXXIX. törvény»levegőterhelési díj»vízterhelési díj»talajterhelési díj

4 LTD fizetésre kötelezett Légszennyező pontforrása van Bejelentés köteles LTD fizetésre nem kötelezett Bejelentésre köteles lakossági tüzelőberendezés Közintézményi tüzelőberendezés Távhőtermelő és távhőszolgáltató (előző kettőnek bizt. hő után) Vis maior kibocsátás

5 VTD fizetésére kötelezett A vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végző kibocsátó Nem terheli díjfizetési kötelezettség a felhasznált vízmennyiségben levő vízterhelő anyagok után, amennyiben a vízmennyiséget újrahasználja, ha a használat során nem terheli a befogadót, az általa felhasznált vízben - a közüzemi vízszolgáltatónál a szolgáltatás alapjául szolgáló nyers vízben - eredetileg is megtalálható vízterhelő anyag mennyisége után, az egyesített csatornarendszer esetén a záportúlfolyón bevezetésre kerülő vízterhelő anyagok után, ha kizárólag csapadékelvezetést végez.

6 Talajterhelési díj Vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyező Nem köt rá a műszakilag rendelkezésre álló csatornára

7 KTD visszaigénylés Általában a beruházó Beruházással érintett telephely, terhelő anyag LTD - 50 % - beruházás ideje alatt időarányosan, legfeljebb 2 évig - jogerős engedély VTD - 50 % - beruházás ideje alatt időarányosan, legfeljebb 5 évig - jogerős elvi vízjogi engedély Önkormányzat esetén a visszaigényelt KTD az önkormányzat környezetvédelmi alapjába utalható, csak környezetvédelmi célokra használható fel

8 Kettős kötelezettség egy cél évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól ART. KÖTELEZETTSÉGEK TERMÉKDÍJ évi LVI. törvény (Kt.) - 53/2003. Korm. rendelet (Ktkr.) - 10/1995. KTM rendelet (Ktr.) HULLADÉKKEZELÉSI évi XLIII. törvény (Hgt.) - 94/2002. Korm. rend. (Cskr.) - 264/2004. Korm. rend. (Ekr.) TERMÉKDÍJFIZETÉSI és az ehhez kapcsolódó ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettségek termékdíj alóli mentesség Hulladék VISSZAVÉTELI és HASZNOSÍTÁSI kötelezettség

9 A termékdíj-kötelezettségek I. BEFIZETÉSI kötelezettség az APEH felé az Art. szerint II. ADMINISZTRATÍV kötelezettségek 1. Bevallási kötelezettség az APEH felé ( , 0523, 05230) 2. Bejelentési (I. és II.) kötelezettség a KvVM felé 3. Beszámolási kötelezettség a KvVM felé III. NYILVÁNTARTÁSI kötelezettségek (A termékdíjfizetési kötelezettség előírása, könyvelése, alátámasztása a belső, analitikus és szintetikus nyilvántartásokban) IV. A termékdíj SZÁMLÁN (VAGY A SZÁMLA MELLÉKLETÉBEN) VALÓ FELTÜNTETÉSI kötelezettsége

10 Adatszolgáltatások és címzettjeik BEJELENTÉS, BESZÁMOLÓ BEVALLÁS, (BEFIZETÉS) MENTESSÉGI KÉRELEM VISSZA- IGÉNYLÉSI KÉRELEM HULLADÉK- HASZNOSÍTÓI SZOLG. APEH VPOP KvVM KÖRNY. ÉS TERM.VÉD. FŐFEL. KÖRNY. VÉD FELÜGY. Cskr., Ekr.!!!

11 Termékdíjjal kapcsolatos bevallások az APEH felé ADÓBEVALLÁSOK TERMÉKDÍJAS BEVALLÁSOK HAVI BEVALLÁS 0501 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 0502 ÉVES BEVALLÁS 0503 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 0523 ÉVES BEVALLÁS ÁTVEZETÉSI ÉS KIUTALÁSI KÉRELEM 0517 ÖNELLENŐRZÉS, HELYESBÍTÉS 0531 PÓTLÁS ig 0523, illetve ig: Ezt követően 5 éven belül a pótlás éve szerinti 32. sz. nyomtatvány

12 KT KÓD 4-5. POZÍCIÓ A 0523 APEH BEVALLÁSBAN 00, ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül; 10, ha a termék kedvezményben részesül; 30, ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül; 40, ha a termék nem teljes mentességben részesül; 60, ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül; 61, ha a termékdíj exportált, vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 62, ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 63, ha a termékdíj a nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 65, ha a termékdíj a termékdíjköteles hígítók és oldószerek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül (2005. december 31-ig), 66, ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül; 90, az összes termék (a es végződéssel rendelkező termékek gyűjtőkódja).

13 VISSZAIGÉNYLÉS A termékdíj visszaigénylésének lehetőségei Kt. 5/A. (1-2), 5/B., 5/C. (2), 17. (3), 19/B. (3) 1. Közterhektől mentes beszerzés - Kt. 5/A. (1) 2. NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében történő import, felhasználás - Kt. 5/A. (2) 3. Termékdíj köteles termék gyártásához alapanyagként termékdíj köteles termék felhasználása - Kt. 5/B. 4. Külön jogszabályban meghatározottak szerint export esetén (kötelezett, exportőr) - Kt. 5/C. (2) 5. Kenőolajok után befizetett termékdíj visszaigénylése hasznosítás esetén - Kt. 17. (3) 6. Hígítók és oldószerek után befizetett termékdíj visszaigénylése (igazolt technológiai folyamat) - Kt. 19/B. (3) 7. Mentesség esetén A visszaigényléshez külön jogszabályban* meghatározott nyilvántartások vezetése szükséges (* a Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. KTM rendelet) VISSZAIGÉNYLŐ (1,2,3,4,5,6,7) megítélt összeg átutalása KvVM Környezetvédelmi Felügyelőség határozat a visszaigénylés jogosultságáról utólagos vizsgálat a visszaigényelt összeg átutalása Visszaigénylési kérelem Ktkr. melléklet szerint (5) előzetes vizsgálat APEH Revizorok APEH Visszaigénylés 0523, 0517 (1,2,3,4,6,7)

14 BEJELENTÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG Termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység Elsődleges kötelezett KT X BEJELENTÉSE Kötelezettségét átadó elsődleges kötelezett Kötelezettséget átvállaló másodlagos kötelezett KTKR KTR X a KvVM részére HATÁRIDŐRE HATÁRIDŐN TÚLI PÓTLÁS EGYÁLTALÁN NEM felszólítást megelőzően felszólítást követően X előírás szerint hibásan, hiányosan előírás szerint hiánypótlási felszólítás alapján teljesítés hiánypótlási felszólítás ellenére nem teljesítés X X hibásan, hiányosan hiánypótlási felszólítás alapján teljesítés X hibásan, hiányosan hiánypótlási felszólítás ellenére nem teljesítés X előírás szerint X JOGKÖVETKEZMÉNY: VAN (1,2) A KvVM határozata szerint: JOGKÖVETKEZMÉNY: NINCS VAN (1,2) VAN (1) VAN (1,2) VAN (1,2) mértéke: hatósági mérlegelés függvénye VAN (1) /1999. Korm.rend. 31. (1) a. pontja szerinti szabálysértés, 50 ezer Ft-ig terjedő pénzbírság 2. A kedvezmények igénybevételének elmulasztását jelenti (metesség, újrahasználható termék)

15 APEH bevallások A termékdíjjal kapcsolatos APEH és KvVM bizonylatok adattartalmának szinkronizálása KvVM beszámoló: KT0523 HAVI 0501 NEGYEDÉVES 0502 ÉVES 0503 A környezetvédelmi termékdíj nettó összege termékdíjköteles termékenként összesen NEGYEDÉVES ÖSSZESÍTŐ BEVALLÁS: /08 ÉVES ÖSSZESÍTŐ BEVALLÁS: /08, HKS (termékdíj-tételenkénti részletezettséggel) ÖSSZESÍTŐ LAPOK: KT /08 (tételenként és összesen) - Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása - Levonható, visszaigényelhető termékdíj - A TERMÉKDÍJ NETTÓ ÖSSZEGE RÉSZLETEZŐ LAPOK: KT R/08R, HKS (tételenként és összesen, havi bontás, göngyölítve) - A termékdíjköteles termékek mennyiségéről származás és tevékenység szerint SPECIÁLIS RÉSZLETEZŐ LAPOK: - KT0523-HAS: hulladék hasznosítás - KT0523-ÁTV: átvállalás - KT0523-HKS: koordináló szervezetek éves besz. - KT0523-UHA: újrahasználható és egyszerhasználható csomagolás - KT0523-UHB: kereskedelmi csomagolással kapcsolatos arányszámok

16 Bejelentési kötelezettség I. - JOGSZABÁLY HELY: 10/1995. KTM r. 3. (1) - KÖTELEZETTSÉG: a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentése - HATÓSÁG: KvVM - KÖTELEZETT: a Kt. szerinti kötelezett, kivéve a kötelezettségét számlán átadó kötelezett - ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS ESETÉN: a Kt. szerinti eredeti kötelezett - HATÁRIDŐ: az első fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül - ADATTARTALOM: a 10/1995. KTM r. 2. sz. melléklete I. pontja szerinti adattartalommal - BIZONYLAT: KT0523 BJ-1

17 Bejelentési kötelezettség II. - JOGSZABÁLY HELY: 10/1995. KTM rendelet 3. (1) és 8. (5) - KÖTELEZETTSÉG: újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentése, nyilvántartásba vétele - HATÓSÁG: KvVM - KÖTELEZETT: a Kt. szerinti kötelezett, kivéve a kötelezettségét számlán átadó kötelezett - ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS ESETÉN: a Kt. szerinti eredeti kötelezett - HATÁRIDŐ: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdésekor. - ADATTARTALOM: a 10/1995. KTM r. 2. sz. melléklete II. pontja szerinti adattartalommal - BIZONYLAT: KT0523 BJ-2

18 Beszámoló a termékdíjfizetési kötelezettségről - JOGSZABÁLY HELY: 10/1995. KTM r. 4. (1) - KÖTELEZETTSÉG: a tárgynegyedévi termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezéséről, éves bevallók és a Cskr. 6. (3) alá tartozó kötelezettek a tárgyévi termékdíj fizetési kötelezettség keletkezéséről - HATÓSÁG: KvVM - KÖTELEZETT: a Kt. szerinti kötelezett, kivéve a kötelezettségét számlán átadó kötelezett - ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS ESETÉN: a Kt. szerinti eredeti kötelezett, a másodlagos kötelezett, illetve koordináló szervezet - HATÁRIDŐ: a tárgynegyedévet követő hó 20-ig, éves bevallók és a Cskr. 6. (3) alá tartozó kötelezettek tárgyévet követő év február 15-ig, koordináló szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 30-ig - ADATTARTALOM: a 10/1995. KTM r. 3. sz. melléklete szerint - BIZONYLAT: KT , 01R / 08, 08R, HAS, ÁTV, HKS, UHA, UHB - a számviteli nyilvántartásokkal és bizonylatokkal megegyezően

19 Postacím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szabályozási és Termékdíj Osztály 1394 Budapest, Pf A borítékra kérjük írják rá: KT0523

20 Előírások: NYILVÁNTARTÁSI ELŐÍRÁSOK A termékdíjfizetési kötelezettséget mindenkor alá kell tudni támasztani belső nyilvántartásokkal. A termékdíjfizetési kötelezettség havonként történő megállapítása a kötelezett alapfeladata. Nyilvántartási kötelezettségük azoknak is van, akiknek a jogszabály szerint a termékdíjat nem kell megfizetni, illetve termékdíj alóli mentességgel rendelkeznek. A beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal megegyezően kell beyújtani.

21 NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Nyilvántartást kell vezetni: a számlán feltûntetett termékdíj, hasznosítási díj, termékdíj-kedvezmény és termékdíj mentesség összegének alátámasztására újonnan beszerzett és használtan visszavett újrahasználható termékdíjköteles termékekekről szolgáltatás megrendelést igénybevevõknek Kkt. közvetlen alapanyagként való felhasználásról visszaigénylések alátámasztására

22 MILYEN A JÓ NYILVÁNTARTÁS? Igazodik a gazdálkodó szervezet méretéhez és szervezeti felépítéséhez, nyilvántartási, belsõ információs és fõkönyvi könyvelési rendszeréhez (PM által ajánlott: 4746 Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség számlaszám) Meg kell felelnie : Számviteli törvénynek (eszköz kategorizálás, analitikus nyilvántartásnak (cikkszám, GTIN, GLN) Az Art. szerinti termékdíj adónemeknek ( es adókódok) A Kt. szerinti (kötelezettség keletkezési időpontoknak, értékesítés irányának, mennyiségi egységeknek, díjtételeknek, VTSZ, csomagolás típus, ital termék fajta, HKT, EWC, GTIN, GLN)

23 A belső nyilvántartások és a nyitott rendszer kapcsolata SZÁMLA (számla melléklete) adatszolgáltatási bizonylatok a hatóságok felé AZ ADÓALANY BELSŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE belső bizonylatok SZÁMLA (számla melléklete) NYITOTT RENDSZER Hatóság Hulladék hasznosítók Vevők Egyéb szállítói bizonylatok Egyéb bizonylatok a vevők felé

24 A belső nyilvántartások és a nyitott rendszer kapcsolatának szabályozása A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZE (a kötelezett döntése) TERMÉKDÍJFIZETÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELŐÍRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI: Készletre vételkor, vagy készletről való kiadáskor Termékdíjköteles termék összetevőinek, vagy magának a terméknek a nyomon követése

25 TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS LEHETŐSÉGEI 1. Termék: 0,5 literes üveges pezsgő Cikkszám 1. (GTIN 1) szám: csomagolási összetevő anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód csomagolás jellege csomagolási összetevő tömege (kg) csomagolási összetevő mennyisége (db) üveg palack üveg / nem Ü újrahasználható 0,5 1 fém kupak fém / nem F újrahasználható 0,002 1 papír címke papír / nem P újrahasználható 0,001 1

26 TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS LEHETŐSÉGEI 2. Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges pezsgő műanyag rekeszben, raklapon csomagolási összetevő anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: csomagolás jellege csomagolási összetevő tömege (kg) csomagolási összetevő mennyisége (db) üveg palack üveg / nem Ü újrahasználható 0, fém / nem fém kupak F001 0, újrahasználható papír / nem papír címke P001 0, újrahasználható 20 x 0,5 L márkázott rekesz M műanyag / újrahasználható 2 50 F001 fa / EUR raklap újrahasználható Stretch fólia műanyag nem M újrahasználható 0,2 1

27 CSOMAGOLÁSI ÖSSZETEVŐK KÉSZLETVÁLTOZÁSÁNAK LEHETSÉGES NYOMON KÖVETÉSE 1 L 0,5 L Ü003 Ü002 Ü001 KT kód: KT KÓDOK SZERINT ÖSSZEVONTAN 40 x 60 0,33 L 40 x x 40 2 g 1,5 g 1 g P003 P002 P001 F003 F002 F001 KT kód: KT kód: Leltárral alátámasztott készletváltozás alapján határozható meg a termékdíj-fizetési kötelezettség

28 Belső nyilvántartások vezetése a termékdíj alapjának meghatározásához A termékdíj alapját képező A értékek meghatározása ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK (készletnyilvántartás) SZINTETIKUS NYILVÁNTARTÁSOK (főkönyvi könyvelés)

29 A termékdíjtételek meghatározása A termékdíjtételek ( t értékek) meghatározása A Kt. szerinti törvényi díjtételek (t0, t5, t6) A mentességi határozatban előírt hasznosítási arányhoz tartozó díjtételek (t2, t3, t4) A termékdíjkedvezményben részesülő termékek díjtételei (t1, t3)

30 A belső nyilvántartások két főcsoportja ANALITIKUS anyagok, áruk nyilvántartása (kg, db) nyitókészlet, zárókészlet, készletváltozás nyomon követése SZINTETIKUS Főkönyvi könyvelés, a fizetendő termékdíj könyvelése (Ft) T 4746 K tárgyi eszköz állomány változása

31 Példa az analitikus nyilvántartásokhoz szükséges belső azonosítási rendszer felépítésére ANYAG ÁRU C cikkszám GTIN szám TERMÉK EREDETE - Belföldi - EU - 3. ország KT kód Újrahasználható termékdíjköteles termékek EU klasszifikációja szerinti csoportosítás (Ktkr. 3. sz. mell. II.) termékdíj MEGFIZETVE v. termékdíj NINCS MEGFIZETVE leltári szám TÁRGYI ESZKÖZ L GTIN szám

32 1. pozíció Termékdíjköteles termékkör jelölése 2-3. pozíció Az 1. pozíció bontása TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK NYOMON KÖVETÉSE KT KÓDDAL 1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI TERMÉK 2. GUMIABRONCS 3. HŰTŐBERENDEZÉS 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 5. AKKUMULÁTOR 6. KŐOLAJTERMÉK 7. HÍGÍTÓK ÉS OLDÓSZEREK 8. HŰTŐKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 4-5. pozíció Pénzügyi státusz kód 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL

33 KT KÓD 4-5. POZÍCIÓ A NYILVÁNTARTÁSBAN 00, ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül; 10, ha a termék kedvezményben részesül; 20, ha a termék teljes mentességben részesül; 30, ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül; 40, ha a termék nem teljes mentességben részesül; 50, ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni; 51, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (4) alapján nem kell megfizetni (re-export), 52, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (5) alapján nem kell megfizetni (kenőolaj közvetlen anyagként való felhasználása esetén), 53, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (6) alapján nem kell megfizetni (raktározási vámszabad területre külföldről történő betároláskor), 54, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (7) alapján nem kell megfizetni (a Kt. hatálya alá tartozó termékek, amelyek a vámjogszabályok szerint mentesek a behozatali vámok alól), 55, ha a termékdíjat a Kt. 12. (3) alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I pontjában meghatározott Ú termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. (3) bekezdésében felsorolt italtermékekből az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol]; 60, ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül; 61, ha a termékdíj exportált, vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 62, ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 63, ha a termékdíj a nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 64, ha a termékdíj a termékdíjköteles kenőolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül 65, ha a termékdíj a termékdíjköteles hígítók és oldószerek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül (2005. december 31-ig), 66, ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül; 90, az összes termék (a es végződéssel rendelkező termékek gyűjtőkódja).

34 HKT kód 1. pozíció Hulladék keletkezésének és kezelésének helyszíne belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén belföldön keletkező, de külföldön hasznosított hulladék esetén országon kívül keletkező, de belföldön hasznosított hulladék esetén 100 begyűjtés 2-4. pozíció Hulladékkezelés eljárás kódja 900 kezelés 200 készletezés 300 válogatás 400 hasznosítás 410 anyagában 420 energetikai 430 egyéb 411 biológiai 412 újrafeldolgozás 413 visszanyerés 414 egyéb anyagában 5-9. pozíció KT kód (1-4. pozíció) 500 ártalmatlanítás 510 elégetés 520 lerakás 530 egyéb

35 Újrahasználható csomagolóeszközök (RTI - Göngyöleg) katalógus és adattartalma GLN EAN elvű (GLN/GTIN alapú) elektronikus katalógus RTI-Göngyöleg FMCG Közbeszerzés Egészségügy MeH-KITKH által üzemeltetett Újrahasználható csomagolóeszköz Szabványos Nem szabványos GTIN Adatszolgáltató EAN Magyarország Kht. (GLN 1 ) Márkatulajdonos /kötelezett/ (GLN 2,GLN 3, GLN n ) Újrahasználható csomagolóeszközök központi katalógusának adattartalma 1. Az adatszolgáltató által kiadott GTIN (EAN UCC 13) szám 2. Megnevezés 3. Termék képe 4. Adatszolgáltató neve és GLN száma 5. Klasszifikációs besorolás 6. Csomagolóeszköz típusa 7. Csomagolóeszköz anyaga és KT kódja 8. Vámtarifaszám 9. Áfa 10. Nettó tömeg 11. Nettó töltési mennyiség 12. Nettó méretek: szélesség, magasság, mélység 13. Átlagos élettartam 14. Átlagos forgási sebesség 15. Engedély / Tanúsítvány típusa, száma 16. Halmazolhatóság 17. Terhelhetőség 18. Zöld pont jelölése 19. Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése Nyilvános katalógus GTIN 1 Megnevezés Kép. GTIN 2 Megnevezés Kép. GTIN 3 Megnevezés Kép. GTIN 4 Megnevezés Kép GTIN n Megnevezés Kép. A bejelentési felületre való belépés: GLN: Jelszó:

36

37 Az Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj Profil Moduljai Bejelentés, nyilvántartásba vétel Modul (2005) A termékdíjas és a hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése Beszámoló Modul Államigazgatási (2005) Modul (2005) A termékdíjas és a hulladék- Átvállalási szerződések, gazdálkodási jogszabályokban mentességi határozatok, meghatározott adatszolgáltatási visszaigénylési kérelmek kötelezettségek teljesítése adattartalma Hulladékkezelés nyomon követése Modul (2005) Bizonylatok készítése Modul (2005) JÚLIUS Bizonylatok generálása a termékdíjas és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez. hulladékok kezelési folyamatának nyomon követése a termékdíjas és a hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében ekt TUDÁSBÁZIS (2005) Lekérdezési Modul (2005) A termékdíjas és a hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

38 Milyen stratégiát kövessek?

39 Termékdíjstratégiák 1. példa: GYÓGYSZERTÁR, üvegpalackokba csomagolja a gyógykészítményeket, a gyógyszereket műanyag zacskóban értékesíti (éves szinten nem éri el a Cskr. 6. (3) bekezdésében maghatározott mennyiségeket) Kritikus probléma: a termékdíj adminisztrációja (nyilvántartás, kiszámítás, bevallás, beszámolás)

40 Termékdíjstratégiák 1. példa: GYÓGYSZERTÁR Teendők: a csomagolóeszköz gyártója/forgalmazója számlán átvállalja a termékdíj-fizetési kötelezettséget Fizetési kötelezettség: nincs (a termékdíjat a beszerzési ár tartalmazhatja) Adminisztráció: nincs (számlák megőrzése) Hatóság: -

41 Termékdíjstratégiák 2. példa: GUMIABRONCSGYÁR, termékét belföldön értékesíti, a vevő a gumiabroncsot gépjárművek előállításához használja fel, amelyeket exportál Kritikus probléma: a gumiabroncs gyártója termékdíjat fizet olyan termékek után, amelyekről már a gyártás időpontjában ismert, hogy elhagyják az országot, az exportőr ugyan visszaigényelhet, de ennek időpontja jóval későbbi is lehet, mint a befizetés

42 Termékdíjstratégiák 2. példa: GUMIABRONCSGYÁR Teendők: átvállalási szerződés megkötése benyújtás jóváhagyásra a KvVM-hez (tárgyévet megelőző év november 30-ig) Fizetési kötelezettség: nincs (az exportáló cégnél nem keletkezik) Adminisztráció: nyilvántartás, KT0523, tárgyévet követően az exportot igazoló okmányok benyújtása Hatóság: KvVM

43 Termékdíjstratégiák 3. példa: KERESKEDŐ CÉG, Közösségen belüli behozatallal foglalkozik, és kizárólag továbbértékesítési céllal hoz be csomagolt terméket Kritikus probléma: a cég adottságaiból adódóan egyénileg nem tudja teljesíteni hasznosítási kötelezettségét

44 Termékdíjstratégiák 3. példa: KERESKEDŐ CÉG Teendők: átvállalási szerződés megkötése hasznosítást koordináló szervezettel Fizetési kötelezettség: hasznosítási díj a koordináló szervezetnek Adminisztráció: nyilvántartás, adatszolgáltatás a koordináló szervezet számára, a mentességre utaló szöveg feltüntetése a számlán Hatóság: KvVM

45 Kiadványok

46 TERMÉKDÍJ INFÓ-VONAL Hívható munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óráig. 06/1/

47 Fontos címek, elérhetőségek Állásfoglalás: Dr. Sztrányay Miklós főosztályvezető, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Törvényelőkészítő Főosztály 1394 Budapest, Pf.: 351 Átvállalás, Bejelentkezés, beszámoló Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Főosztály 1394 Budapest, Pf.: 351 GLN szám megkérése (GTIN szám) EAN Magyarország Kht. Tel:

48 A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek a kielégítését. (ENSZ-Brundtland Bizottság-Közös Jövőnk 1987) Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! (Theodore Levitt Globalisation of Marketing 1983)

49 Köszönöm a figyelmüket!

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Tánczos Zoltán főosztályvezető helyettes Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály A hatósági tapasztalatok Ellenőrzés során

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Környzetvédelmitermékdíj változások 2014. Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv. (Ktdt.) A Ktdt. végrehajtásáról szóló

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 40116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 163. szám A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét

Részletesebben

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz?

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m Környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítése Mezei Marianna környezetvédelmi szakértő 2017. január 27. Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől Környezetvédelmi termékdíj: változások 2017. január 1-jétől A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása a Magyar Közlöny 2016/191. számában jelent meg (2016.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére 14. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2010.

Környezetvédelmi termékdíj 2010. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2010. Sztruhár Imre, tanácsadó imre.sztruhar@okohungaria.eu

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet Hatályos: 2009.01.01-től 2010.12.31-ig 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról Hatályos: 2013.01.01 www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné Környezetvédelmi termékdíj-változások, 2014 Összeállította: Horváth Józsefné Változások általánosságban: - kereskedelmi csomagolószer kategóriába tartozó termékkör, - hulladékgazdálkodási fogalmak átvétele,

Részletesebben