KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről (a továbbiakban: KtKr) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: KtMr.) adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól évi. CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.) Általános tudnivalók Figyelem! A KT10-UHA éves bevallás nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a tárgyidőszakban hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével alkalmazhatóak. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) bevallási időszakban hatályos 3. -a és a Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: Ktr. ) bevallási időszakban hatályos 3. és 4. -a alapján a kötelezettnek a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett tevékenységéről bejelentést kell tenni, illetve év vonatkozásában negyedéves vagy éves időszakra bevallást kell benyújtania a vámhatóság felé, kivéve az átalány termékdíjat fizetőket és a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozókat, ha tőlük a bevallás benyújtásának kötelezettségét hasznosítást koordináló szervezet átvállalta. Figyelem! A KT10-UHA éves bevallás nyomtatványcsomagon kizárólag a évre vonatkozó újrahasználható csomagolás, illetve a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozóktól a koordináló szervezet által átvállalt kötelezettségek bevallása nyújtható be. Amennyiben a kötelezett évi negyedéves bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT10-BEV negyedéves bevallás formanyomtatvány csomagon teheti meg. Ezen feladat végrehajtásához a nyomtatványcsomaghoz telepíthető kitöltési útmutató nyújt segítséget. Az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. tv ában foglaltak alapján január 1-jétől a környezetvédelmi termékdíj bevallást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A formanyomtatvány, mely magába foglalja a kitöltési útmutatót is, a vámhatóság (http://vam.gov.hu) internetes honlapjáról tölthető le. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni. A kézzel, vagy írógéppel kitöltött /papír alapon benyújtott/ formanyomtatványt a vámhatóság nem fogadja el. Önellenőrzés: A vámszerv által elfogadott, feldolgozott bevallás után, ugyanarra az 1

2 időszakra, adóalap, illetőleg adó módosítására kizárólag csak önellenőrzés keretében van lehetőség elévülési időn belül. 4 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), lehet módosítani, amely módosításnak az együttes összege az forintot meghaladja. 5 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok módosíthatóak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem módosítható. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni. Amennyiben az önellenőrzéssel történő módosítással az adózónak pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás esedékességi időpontjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Önellenőrzéskor a módosított, új adatokkal valamennyi az önellenőrzéssel érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni! Amennyiben az önellenőrzéssel érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az önellenőrzés nem érint, úgy az önellenőrzéssel érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Amennyiben az éves díjkötelezettségéről az elszámolást már beadta, abban az esetben a negyedéves díjelőleget önellenőrizni nem lehet! Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos előírásokat az Art ai tartalmazzák. Amennyiben az adózó a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak módosítását is ezen a bevalláson teheti meg. HATÁRIDŐK! Újrahasználható csomagolás bevallása: február 25. Kis mennyiségű csomagolás bevallása: április 20. KT10-UHA bevallás benyújtására kötelezett: 1) Az újrahasználható csomagolás forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója 2) a kis mennyiségű csomagolást kibocsátó kötelezettől a kötelezettségeket átvállaló hasznosítást koordináló szervezet. A bevallási nyomtatványgarnitúra részei KT10 Főlap Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása Bevallás részletező lapok: 2

3 KT10-ÖSSZ Összesítő lap nettó kötelezettségről, valamint termékdíj köteles termékek mennyiségéről év A bevallás részletező (BEV) és a visszaigénylési/levonási (VIS) lapok negyedéves vonatkozásban (ennek megfelelően 4-szer) találhatóak meg a nyomtatvány csomagban. A bevallást havi bontásban, negyedéves összesítésben, de éves viszonylatban kell elkészíteni. I. negyedév KT10-BEV.1 Csomagolás, Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás KT10-VIS.1 Visszaigénylés / levonás lap II. negyedév KT10-BEV.2 Csomagolás, Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás KT10-VIS.2 Visszaigénylés / levonás lap III. negyedév KT10-BEV.3 Csomagolás, Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás KT10-VIS.3 Visszaigénylés / levonás lap IV. negyedév KT10-BEV.4 Csomagolás, Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás KT10-VIS.4 Visszaigénylés / levonás lap Éves elszámolási lapok KT10-UHA Bevallás az újrahasználható csomagolások, kereskedelmi csomagolások mennyiségéről KT10-UHB Levonás részletező lap KT10-KCS Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj fizetési kötelezettségének átvállalása KT10-KCS Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása KT10-ÖNP Önellenőrzési lap (éves elszámolási lap) Kinek kell a bevallást benyújtania? KT10-UHA bevallás benyújtására kötelezett: 1) Az újrahasználható csomagolás forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója 3

4 2) a kis mennyiségű csomagolást kibocsátó kötelezettől a kötelezettségeket átvállaló hasznosítást koordináló szervezet. Az adó alapja: Az a) a termékdíjköteles termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, c) bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója által használ mennyiség. Az adó mértékét A KTM rendelet 4. számú melléklete szerint. A bevallás gyakorisága A bevallást egy naptári évre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyidőszakra benyújtott önellenőrzés és a fentiekben ismertetett átalakulás valamint a felszámolás. Az adófizetési kötelezettség teljesítése Az alkalmazandó termékdíjas számlaszámok a következők: Számla száma Számla elnevezése Számlajel NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla Jogkövetkezmények NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla A magánszemély adózó (ideértve az egyéni vállalkozót is) 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási késedelembe esik, vagyis ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az állami adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően teljesítette és késedelmét nem mentette ki. A pótlólag benyújtott bevallás késedelme esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az állami adóhatóság az adózót határidő tűzésével teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó

5 elmulasztotta. Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) 20 ezer, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírásággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható. (Art ) Kitöltési információk a főlaphoz A Főlapot minden esetben be kell nyújtani a bevallás mellé. A Főlapon minden esetben meg kell adni, a bevallás gyakoriság rovatot ki kell tölteni, ahhoz, hogy az egyes bevallás részletező lapok megnyithatók és kitölthetők legyenek. Az önellenőrzés összesítésére kialakított lapot csak abban az esetben lehet megnyitni és kitölteni, ha a Bevallás jellege mezőnél (Ö) illetve (I) betű kiválasztásra került. A Főlap hivatal (A) blokkját a vámszerv tölti ki. A azonosítás (B) blokk tartalmazza a bevallást benyújtó adatait, amit értelemszerűen kell kitölteni, valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a bevallást összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézőként az ő adatait kérjük közölni.) A Székhelye adatainak kitöltésekor a külföldi székhely esetén jelölni kell a Külföldi cím jelölő négyzetbe, az Irányítószámot, a Helység nevet, Közterület nevét, Házszámot minden esetben ki kell tölteni, a székhely címére vonatkozó további adatokat akkor kell kitölteni, amennyiben azok a pontos cím megadásához szükségesek. Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez postafiók kell írni, a postafiók számát házszámként kell feltüntetni. A Levelezési címre vonatkozó adatokat, akkor kell feltüntetni, ha az eltér a Kötelezett székhelyétől. Amennyiben van magyarországi képviselő is a Levelezési címben a BJ4-es lapon bejelentett képviselő levelezési címét kell megadni. A GLN, VPID rovatot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése is kötelező. A (C) blokkba ki kell választani, hogy újrahasználható csomagolás vagy kis mennyiségű csomagolás elszámolása céljából kerül benyújtásra. Amennyiben több lap kerül, kitöltésre a nyomtatványcsomagba, akkor is csak egy Főlapot kell benyújtani. A bevalláshoz tartozó adómegállapítási időszakot, mely az év teljes időtartama, míg eseti bevallás esetén az időszak ettől eltérő is lehet. A Főlap (C) blokk tartalmazza a KT10UHA nyomtatvány részletező lapjainak típusát és darabszámát. Amennyiben a nyomtatvány csomag valamely lapja megfelelő módon kitöltésre kerül, úgy a lapok darabszámára vonatkozó rovat automatikusan kitöltődik. Amennyiben egy 5

6 adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletező lap beadására nem kerül sor, és a részletező lap darab rovata üresen marad. A főlap (C) blokkjában a Bevallás gyakorisága mező lenyíló fülnél lehet kiválasztani a kis mennyiségű csomagolás elszámolásához a (KCS), újrahasználható csomagolás elszámolásához az (U) betűt. A Bevallás gyakorisága mezőt nem csak alapbevallás esetén kell kitölteni (akár határidőben, akár késedelmesen van benyújtva), hanem önellenőrzés benyújtásánál is. A Bevallás jellege mező lenyíló fülnél lehet kiválasztani az önellenőrzés esetén az (Ö) ismételt ellenőrzés esetén az (I) betűt. Az alapbevallás esetén ezt a mezőt nem kell kitölteni. A (D) blokkba kell megadni a belföldi/külföldi bankszámlaszámot. Azon kötelezettek, akik nem tartoznak az úgynevezett áfakörös gazdálkodók közé és bankszámlanyitásra nem kötelezettek, bankszámlaszám hiányában az alábbi technikai számlaszámot alkalmazhatja A (E) blokk a Főlap Képviselő mezőjében kell megadni a képviselő nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID, és adószámot. Képviselő bejelentése érdekében a bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag megfelelő (BJ4) lapját kell kitölteni és elektronikus úton vagy papír alapon benyújtani. A (F) blokk tartalmazza az elektronikusan beküldő bejelentő adóazonosító jelét (aki rendelkezik ügyfélkapus és NAV vámszerve általi EÜC regisztrációval), dátum, valamint a képviselő alkalmazása esetén a képviseleti formát. Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a Főlap F blokkjában kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, a bizonyítvány/igazolvány számát. (Art (14) bekezdése szerint). A bevallás lapok kitöltéséről A bevallási lapokon a belföldi előállítású, az importált, a Közösségen más tagállamából behozott és forgalomba hozott vagy, saját célra felhasznált, illetve készletre vett termékdíjköteles termék mennyisége után megállapított termékdíjfizetési kötelezettséget kell szerepeltetni termékdíj tételenkénti részletezettséggel. Figyelem! Az egyes bevallás lapokat akkor lehet megnyitni és kitölteni, ha a Főlapon a bevallás fajtája kiválasztásra került. Az egyes részletező lapokon KT-kódonként külön-külön sorban kell bevallani az adott tárgyidőszakban keletkezett termékdíjfizetési kötelezettséget. A Bevallás lapok KT-kód oszlopában kell feltüntetni az adott termékdíj-köteles termékkör azon KT-kódjait, amelyeknél a kötelezettség keletkezett. 6

7 A KT-kódok a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. A környezetvédelmi termékdíj tételeket a Kt 1., 2., 5., 6., 8., 9. számú mellékletei tartalmazzák. A bevallásban nem csak azokat a termékdíj-kötelezettségeket kell bevallani, ahol tényleges termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik, hanem fel kell tüntetni a bevallási lapokon azokat a termékdíjköteles termékmennyiségeket is, ahol a kötelezett a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. Rendelet (továbbiakban Korm. rend.) szerint teljes mentességben részesül, illetve azt is ahol a termékdíjat a Kt. szerint nem kell megfizetni. Amennyiben adott időszakban van termékdíj-bevallási kötelezettség, úgy a KT10-BEV lapon a 0 értéket abban az esetben is fel kell tüntetni a bevallási lapon, a KT kód sorában (BEV-en a g oszlopban), amennyiben a termékdíjat nem kell megfizetni. Ez abban az esetben fordulhat elő, amennyiben a kötelezett 20-as pénzügyi státusz kódú KT kóddal jelzett teljes mentességben részesül, illetve az 50, 52- os pénzügyi státusz kódú KTkóddal jelzett esetekben, mikor a termékdíjat a jogszabályban meghatározott esetekben nem kell megfizetni. Hasznosítást koordináló szervezethez nem csatlakozott, mentességben nem részesülő egyéni teljesítőként termékdíj-fizetés alóli mentességet nem igénylő kötelezettek 00, 10, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90-es pénzügyi státusz kódú KT-kóddal vallják be a tárgyidőszakban keletkezett termékdíj-kötelezettségeiket. A termékdíj-fizetés alól nem teljes mentességben részesülő egyéni teljesítők, a hasznosítást koordináló szervezet, valamint a hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott termékdíj-fizetésre kötelezettek 30, 40, 71-es végződésű KT-kóddal vallják be a tárgyidőszakban keletkezett termékdíj-kötelezettségeiket. A részletező lapok Megnevezés oszlopába a megadott KT-kódokhoz tartozó termékdíjköteles termék megnevezése kerül. A részletező lapok megfelelő oszlopaiban határozza meg a bevallás benyújtására kötelezett az adott bevallási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségét. Az 1., 2., 3. hónap oszlopokba az adott KT-kódhoz tartozó termékdíjköteles termék azon összes mennyisége írandó, amelyre vonatkozóan a bevallás benyújtására kötelezettnek az adott bevallási időszakban termékdíj-bevallási kötelezettsége keletkezik. A mennyiséget kilogrammban egységenként (kg-ban) kell megadni két tizedes pontossággal. A KTD-tétel oszlopba a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj-tétel kerül automatikusan beírásra. A Kötelezettség oszlopba a negyedév összesen mennyiség és KTD-tétel oszlop számított szorzatának az adott bevallási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség összege kerül, melyet forintra kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint automatikusan tölti ki a nyomtatvány. A KT10UHA ÖSSZ lap kitöltése: Összesítő lap nettó kötelezettségről, valamint termékdíj köteles termékek mennyiségéről 7

8 A lapon, a tárgyidőszakban Összesen keletkezett termékdíjköteles termékekre vonatkozó termékdíjfizetési kötelezettséget a nyomtatvány automatikusan átemeli a részletező lapokról. A Mindösszesen sorban a kerekítés korábban részletezett szabályai szerint ezer forintban (eft) számolja ki a program a keletkezett kötelezettséget. Ezt az ezer forintra (eft) kerekített összeget kell megfizetni a VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára. A KT10UHA BEV 1-4. lap kitöltése: A KT10-UHA BEV1-4. lapokat a bejelentett újrahasználható csomagolás, újrahasználható kereskedelmi csomagolás kötelezettje tölti ki. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó a termékre jellemző rövid megnevezést kell megadni (legfeljebb 15 karakter). A feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket, a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 2. sz. melléklete tartalmazza. A KT10-UHA BEV1-4. bevallás részletező lapokon a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 30, 40, 56 A KT10UHA UHB lap kitöltése: Levonást részletező lap A nyomtatványt csak a kereskedelmi csomagolás díjtételére vonatkozó levonással élő kötelezett tölti ki. A részletező lap 3 blokkból áll, ahol az A) részben a tárgyidőszakban fogalomba hozott, a B) részben pedig a tárgyidőszakban visszagyűjtött és hasznosított mennyiségeket kell a Kt. 5/E. bekezdéseinek megfelelően éves viszonylatban és összesítésben feltüntetni. A KT10-UHA bevallással érintett újrahasználható csomagolások esetében csakis a tárgyévben keletkezett újrahasználható kereskedelmi csomagolás fizetési kötelezettségből a tárgyévben hulladékká vált kereskedelmi csomagolás vonatkozásában jöhet szóba az A) és B) részben történő levonás részletezése A C) táblázatban kell feltüntetni a Kt.5/E. (3) bekezdése alapján az újrahasználható kereskedelmi csomagolás visszavételi arányszámának megfelelő levonás összesítését éves viszonylatban. Az azonos KT kód alá tartozó újrahasználható kereskedelmi csomagolások tárgyévben (elsőként és valamennyi további alkalommal) forgalomba hozott összes tömegét kell feltüntetni az A, oszlopban, míg a B, oszlopban a tárgyév alatt visszavett azonos KT kód alá tartozó kereskedelmi csomagolások tömegét kell feltüntetni. A táblázat utolsó oszlopában a forgalomba hozatal és visszavétel arányát kell két tizedespontossággal feltüntetni. (Ilyen százaléknyi tömegben (kg) történhetett meg a VIS lapon a tárgyévben elsőként forgalomba hozott újrahasználható csomagolás megfizetendő termékdíjának 100%-os mértékű levonása a visszavételi rendszer keretében történő visszavétel és újrahasználat igazolása eredményeként.) 8

9 A KT10UHA UHA lap kitöltése: Bevallás újrahasználható csomagolások és kereskedelmi csomagolások mennyiségéről Ezen a részletező lapon kell elszámolni a bejelentett újrahasználható csomagolások és újrahasználható kereskedelmi csomagolások évi forgalmáról. Figyelem! A nyomtatvány a oszlopában szereplő sorszámok azonosítóként működnek a BJ2 lapon szereplőkkel. A BJ2 lapon bejelentett újrahasználható csomagolások tekintetében ugyanazon sorba kell ezen a részletező lapon a bejelentett újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatokat kitölteni. A részletező lap b) oszlopában a BJ2 bejelentő lap azonos sorszáma alatt bejelentett újrahasználható csomagolástípus évi forgalomba hozatalának vagy saját célú felhasználásának összes tömegét (kg) kell megadni, amely tartalmazza a tárgyidőszakban elsőként és valamennyi további alkalommal kibocsátott újrahasználható csomagolás tömegét. A részletező lap c) oszlopában a BJ2 bejelentő lap azonos sorszáma alatt bejelentett újrahasználható csomagolástípus évi - b) oszlopban található kibocsátott mennyiségből történő - visszavételek összes tömegét (kg) kell feltüntetni. A részletező lap d) oszlopában a BJ2 bejelentő lap azonos sorszáma alatt bejelentett újrahasználható csomagolástípus évben elsőként forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált összes tömegét (kg) kell feltüntetni. A részletező lap e) oszlopában a BJ2 bejelentő lap azonos sorszáma alatt bejelentett újrahasználható csomagolástípusból évben hulladékká vált csomagolástípus összes tömegét (kg) kell feltüntetni. (Az újrahasználati rendszerből értékesítés keretében történő kivonás mennyiségi adatait nem itt kell feltüntetni, hanem azt az éves nyitókészlet bejelentése fogja mutatni.) A KT10UHA KCS lap kitöltése: Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása A KT10-UHA nyomtatványcsomag KCS lapját kizárólag a hasznosítást koordináló szervezetek nyújtják be a kis mennyiségű csomagolást kibocsátó kötelezettektől a Kt.3. (10) bekezdése alapján átvállalt mennyiségekről. Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása esetén a bevallási kötelezettséget a koordináló szervezet évente egyszer, a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti. Ennek megfelelően a kismennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezettre vonatkozó adatokat a negyedéves bevallásban szerepeltetni NEM kell. A KT10UHA VIS lap kitöltése: 9

10 A részletező lapot akkor kell kitölteni, ha a tárgyidőszak alatt levonási, visszaigénylési jogosultsága vagy nettósítás lehetősége keletkezett a kötelezettnek. A KT kód rovatban a visszaigényléssel/levonással érintett termékdíj köteles termék KT kódjának 1-7 számjegyét kell feltüntetni. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó a termékre jellemző rövid megnevezést kell megadni (legfeljebb 15 karakter) azonosan a BEV lapon megadott megnevezéssel. A KT kód 4-5. számjegyei a következők lehetnek: 60., 61., 66., 71., 72., 73. A Megfizetett termékdíj (f) oszlopba a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíjra vonatkozó (VIS lapok f oszlop) oszlopban visszaigénylés esetében a megfizetett, levonás esetében a bevallási időszakban hatályos (mentesség, vagy kedvezmény igénybevételével megállapított) egységnyi termékdíj-tételt kell feltüntetni két tizedesre kerekített pontossággal. A visszaigényelhető levonható összeg oszlopba a termék mennyisége és a termékdíjtétel szorzata kerül forintban, mely automatikusan kerül kiszámításra és kitöltésre. Figyelem! A kereskedelmi csomagolásoknál a Kt. 5/E. -ában meghatározott levonások esetén az UHB részletező lapot is ki kell tölteni. A KT10UHA ÖNP lap kitöltése: Amennyiben a Főlapon a Bevallás jellege - nél a (Ö) vagy (I) betű nem kerül kiválasztásra, úgy az Önellenőrzési lap inaktív. A kiválasztást követően a lap kitölthetővé válik. Ezen a nyomtatványon csak a KT10-UHA bevallások önellenőrizhetők. A KT10-UHA ÖNP lap 1. sorában található Bevallott/befizetett termékdíj b) mezőjébe az önellenőrzéssel módosított (eredeti) bevallásban szereplő fizetési kötelezettséget kell feltüntetni. A Helyes számított termékdíj c) mezőbe az önellenőrzéssel megállapított teljes, helyes jelen bevallásban szereplő összeget kell feltüntetni. A b) és c) mező kitöltésénél az összegeket Ft-ban szükséges feltüntetni. A 3. sorban a Befizetendő és a Visszautalandó mezőben feltüntetett fizetési kötelezettségeket a nyomtatvány kitöltő program automatikusan összegzi. Az így kapott adatok különbözetét a nyomtatvány ezer forintra, a kerekítés szabályai szerint (499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni, az ezer Ft-ot el nem érő összeget nem kell megfizetni) automatikusan bejegyzi. A Nyilvántartásba vételi idő mezőben az Önellenőrzés saját nyilvántartásba vételének dátumát kell megadni. A B) rovatban az önellenőrzési pótlék összegét ezer forintra kerekítve kell megadni. Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos előírásokat az Art ai tartalmazzák. A kötelezett javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell az Art. 51. (2) bekezdése alapján. A kötelezett terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenőrzési pótlék alapja a bevallott és az önellenőrzéssel feltárt 10

11 helyesbített fizetési kötelezettség összegének különbözete. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól a tévedés kötelezett által történő feltárásáig (saját nyilvántartásba történő feljegyzés időpontjáig) terjedő időszakra kell kiszámítani. Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén a késedelmi pótlék 75 %-a. Az önellenőrzéssel érintett időszakot a jegybanki alapkamat változásainak megfelelő időtartamokra kell bontani és az önellenőrzési pótlékot ennek figyelembevételével kell megállapítani. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. Az önellenőrzési pótlék számításához javasolt a weblapon elérhető pótlék kalkulátor alkalmazása. Az önellenőrzési pótlékot minden esetben a termékdíj összegétől elkülönítve a NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla 43 számlára kell megfizetni. 11

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben