Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző"

Átírás

1

2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző 2/9

3 A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Tételszám Termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. 1, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 19 Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. 1-3, 5 Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat. 1, 5-7, 11 Betartja/betartatja a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat. 2, 6, 16 Kapcsolatot tart a nemzeti adó- és környezetvédelmi hatóságokkal. 4, 8, 12, 13 Ellátja a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat. 3 Ismeri az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit. 2 Vezeti a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó 2, 7, 19, 20 előírásokat. Közreműködik a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések elkészítésében. 5, 16, 17 Közreműködik a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadja az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló 7, 13, információkat. Megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat lát el. 3 Érvényesíti a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert. 10 A hatóság ellenőrzései és a mintavételek során közreműködik. 10, Ismeri és alkalmazza a rendszeresített bevallási formanyomtatványokat. 5, 11 Kezeli és alkalmazza a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot. 5, 11 Egyéni hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat végez Alkalmazza a csomagolószer katalógusra vonatkozó jogszabályi előírásokat. 17, 20 Elkészíti, és határidőre megküldi az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételi kérelmét. 7, 19, 20 Termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végez. 2, 5, 9, 13, 15, 17 Ismeri és alkalmazza a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat. 2, 5, 13, 18, 19 3/9

4 Feladatprofil Tételszám Vezeti a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat. 5, 9, 15, 19 Kiállítja a hulladékszállításhoz szükséges szállítójegyet, mérlegjegyet. 5, 9 Ellenőrzi a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét. 5, 9 Közreműködik a hulladékkezeléssel, hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében. 5, 9, 17 Szükség szerint rögzíti az adatokat a hulladékgazdálkodási információs rendszerben. 15 4/9

5 Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám A A termékdíjtörvény és végrehajtási rendelete hatálya, hatáskör és illetékesség. 1, 2, 4, 13 A A mögöttesen alkalmazandó nemzeti ágazati és eljárási szabályok 1-3, 5, 8, 11, ismerete. 12, 13 C A kapcsolódó Európai Uniós joganyag ismerete. 2, 3, 5 A A termékdíj-kötelezettség teljesítése során felmerülő azonosítók, kódok ismerete. 1, 3, 5, 11, 20 B Alapvető értelmező rendelkezések. 1, 4, 10, 12, 13, 17, 18, 20 A A termékdíj köteles termékek meghatározása. 3-5, 7, 8, 10, 11, 18, 20 B Az adózó kötelezettségei, a termékdíj-kötelezettség keletkezése, keletkezésének időpontja. 1, 3, 5-14, 16, 17, 18 B A termékdíj-kötelezettség átvállalása szerződéssel. 16, 19 B A számlán történő átvállalás. 1, 6 B A termékdíjjal kapcsolatos képviselet ellátásának szabályai. 3 A Nyilvántartások vezetése, bizonylatok kiállítása, elszámolások. 5, 6, 9, 12, 14, 20 A A termékdíj megállapításához szükséges számítási módszerek 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, ismerete, a termékdíj megállapítása, bevallása, megfizetése. 20 B Adatszolgáltatások 4, 12, 16 B A hasznosítás és a termékdíj kapcsolata. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 C A termékdíj köteles termékekből keletkezett hulladékok egyéni teljesítőként történő kezelése, azonosítása, okmányolása. 5, 6, 12, 17 B A megfizetett termékdíj visszaigénylése. 2, 19 B A termékdíjas szabályozásban érintett hatóságok feladatai. 4, 8 B Ellenőrzési formák a termékdíj területén, az ellenőrzött személy jogai és kötelezettségei. 7, 10, B Jogkövetkezmények, intézkedések. 10, 14, 15 5/9

6 Szóbeli tételsor 1. a) Határozza meg a termékdíj fizetésre kötelezettek körét és a fizetési kötelezettség keletkezését! b) A hulladékhasznosítás fogalma és a hulladéktörvényben foglalt alapelvek rövid ismertetése. 2. a) Ismertesse a környezetvédelmi termékdíj és a hulladékgazdálkodás hazai és a fontosabb európai uniós jogforrásait! b) Ismertesse a környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésére vonatkozó szabályokat! 3. a) Ismertesse a környezetvédelmi termékdíj képviseletre vonatkozó szabályait! b) Ismertesse a vámtarifaszámok jelentőségét a termékdíjas szabályozásban! 4. a) Ismertesse az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, a Környezetvédelmi Hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság közötti adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat! b) Határozza meg a csomagolás fogalmát, valamint szintjeit! 5. a) Ismertesse a KT-kód, HKT-kód és EWC-kód felépítését, és alkalmazásuk jelentőségét! b) Ismertesse a termékdíj előleg megfizetésére vonatkozó szabályokat! 6. a) Ismertesse a termékdíj alapját, összetevőit és mértékét! b) A számlán történő átvállalás, valamint a termékdíj számlán való megjelenítésre vonatkozó szabályok. 7. a) Ismertesse az egyéb kőolajtermék termékpályáját! b) A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adózói kötelezettségek. 8. a) Ismertesse a Termékdíj Bizottság feladatait! b) Az ágazati szabályokra is figyelemmel ismertesse a csomagolószer termékpályáját! 6/9

7 9. a) Ismeresse a termékdíj-átalányra vonatkozó szabályokat! b) Ismertesse a hulladékkezelési tevékenységeket! 10. a) Ismertesse a kereskedelmi csomagolás és a kereskedelmi csomagolószer fogalmát! b) Ismertesse a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás bírságokra vonatkozó rendelkezéseit! 11. a) Az ágazati szabályok figyelembe vételével ismertesse az akkumulátor és a gumiabroncs termékpályáját! b) Ismertesse a termékdíjjal kapcsolatos ügyféli kötelezettségek teljesítésére szolgáló nyomtatványokat! 12. a) Ismertesse a reklámhordozó papírok termékpályáját! b) Ismertesse az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség jogállását! 13. a) Az ágazati szabályokra is figyelemmel ismertesse az elektromos és elektronikai berendezések termékpályáját! b) Ismertesse a Nemzeti Adó-és Vámhivatal egyes szerveinek feladatait termékdíj és hulladékgazdálkodás vonatkozásában! 14. a) Ismertesse a lefoglalás és elkobzás jogintézményét! b) Határozza meg a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó kötelezettre vonatkozó rendelkezéseket! 15. a) Ismertesse a termékdíj ellenőrzésre vonatkozó legfontosabb szabályokat! b) Röviden ismertesse a hulladékgazdálkodási információs rendszert! 16. a) Ismertesse a termékdíj kötelezettség szerződéssel történő átvállalásának szabályait! b) Határozza meg mely esetekben nem keletkezik termékdíj kötelezettség! 7/9

8 17. a) Ismertesse az egyéni hulladékkezelés szabályait! b) Határozza meg milyen esetekben nem kell megfizetni a csomagolószer termékdíját! 18. a) Ismertesse a termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos hulladékkezelési teljesítményre vonatkozó szabályokat! b) Részletesen ismertesse a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályokat! 19. a) Ismertesse a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket! b) Ismertese a termékdíj nyilvántartásra vonatkozó szabályokat! 20. a) Részletesen ismertesse a csomagolószer katalógust és alkalmazásának jelentőségét! b) Részletesen ismertese az újra használható csomagolószerekre vonatkozó rendelkezéseket! 8/9

9 A vizsgázó neve:. ÉRTÉKELŐ LAP Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Szakmai kommunikáció 5 Jogforrások megfelelő alkalmazása 4 Jogértelmezési készség 3 Számolási készség 5 4 Hallott szakmai szöveg megértése 3 Irodatechnikai eszközök használata 4 Kész szoftverek alkalmazása 4 Olvasott szakmai szöveg megértése Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Felelősségtudat Rugalmasság Személyes Precizitás 5 Önállóság Megbízhatóság Határozottság Társas Kapcsolatteremtő készség 5 Kezdeményezőkészség Áttekintő képesség, rendszerező képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Módszer Jó problémamegoldó képesség 5 Lényegfelismerés Információgyűjtés Összesen dátum aláírás aláírás 9/9

136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 24., csütörtök Tartalomjegyzék 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

21/2009. (X. 9.) PM rendelet

21/2009. (X. 9.) PM rendelet 21/2009. (X. 9.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben