A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály"

Átírás

1 A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

2 Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez regisztráció 13KTBEV Hasznos információk

3 Változások január 1-jétől KT12BEJKE nyomtatvány lapjai Főlap EHN (E. Hulladékkez. nyilatkozata az Elszámolni tervezett mennyiségekről ENY (Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelők felsorolása) ÁSZ (Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem) Integrálás eredménye 13TKORNY

4 Változások január 1-jétől KT12BEJKE nyomtatvány lapjai KEP (Képviselő alapadatai) AKK (Átvezetési/Kiutalási kérelem) MIK (Gazdasági társaság(egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme) FIK (Gazdasági társaság(egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme) IGK (Késedelmes teljesítés kimentésére szolgáló igazolási kérelem) MAS (Másolati kérelem) Integrálás eredménye VAMO 17-es 10FAG01, 10FAM01 Önálló nyomtatvány

5 Képviselet bejelentése A 2012.december 31-ig benyújtott képviseleti bejelentések átforgatásra kerültek, amennyiben nem tudták megfeleltetni az adószakmai nyilvántartó rendszerben, értesítés került kiküldésre január 1-jétől VAMO nyomtatványon kell a képviseletet bejelenteni.

6 Képviselet bejelentése Amennyiben az adószámmal rendelkező adózó saját maga vagy meghatalmazott útján az adóügyeit elektronikusan intézi - akár jogszabály előírása miatt, akár egyéni döntése alapján -, akkor a 'T180 jelű adatlapon be kell jelentkeznie. Törvényes képviselő esetén regisztrációval (kizárólag 'T180 jelű adatlap), meghatalmazott esetén a 'T180 jelű adatlap és állandó meghatalmazás (amely vagy a 'T180 jelű adatlap pótlapja vagy külön mellékelt meghatalmazás). Amennyiben az adózó személyes és papíralapú ügyintézésre kíván állandó meghatalmazást adni, akkor ezt a 'VAMO jelű adatlapon kell bejelenteni. Törvényes képviselő bejelentése itt szóba sem jöhet. Vagyis amennyiben az adózó kizárólag az adóügyek elektronikus ügyintézésére akar meghatalmazást adni ('T180) - a személyes és papíralapú képviseletre nem -, akkor nem kell 'VAMO adatlapot beadnia. Képviselet: Amennyiben a T180-at benyújtó törvényes képviselő, abban az esetben nem kell VAMO, illetve ha a cég alkalmazottjaként kizárólag elektronikus ügyintézésre van megbízva. Amennyiben az Art szerinti képviseletet lát el, abban az esetben rendelkeznie kell érvényes VAMO nyomtatvánnyal." - az elektronikus ügyintézésre jogosult állandó meghatalmazott is csak az Art. 7. -ában meghatározott személyi kör lehet.

7 Képviselet bejelentése

8 Képviselet bejelentése

9 Képviselet bejelentése

10 Képviselet (elektronikus ügyintézés)

11 Képviselet (elektronikus ügyintézés)

12 Az elektronikus regisztráció változásai Az adóügyek elektronikus intézésének bejelentésére szolgáló 2013.január 1-től használatos 13T180 jelű adatlapra az energiaadó, népegészségügyi termékadó, valamint a környezetvédelmi termékdíj bizonylatok felkerülnek, ezzel párhuzamosan a vámhatósághoz benyújtandó, elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás bejelentésére szolgáló R01-es adatlapon már ezen bizonylatok nem szerepelnek. A már meglévő EÜC regisztráció migrálásra kerül az adószakmai nyilvántartó rendszerbe. R02 13T182 Felülírós

13 Ügyfélkapu -ebev- KKK

14 Ügyfélkapu -ebev- KKK

15 Új nyomtatvány- 13KTBEV március 18-án publikálásra került (2.0 verzió én) adószakmai rendszerben kerül feldolgozásra területileg illetékes adóigazgatóságokon

16 Hasznos információk

17 Bejelentkezés A kötelezettnek a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét az állami adóhatóságnál annak megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie, továbbá nyilatkozni arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként teljesíti. A nyilatkozatot az egyéni hulladékkezelést teljesítőnek termék- és anyagáramonként kell megtennie. A termékdíj-átalány-fizetésre jogosult adózónak a jogszabály kifejezett ilyen irányú rendelkezésének hiányában, 2013-ban - amennyiben évben a bejelentési kötelezettségének eleget tett - nem kell külön bejelentést tennie. Amennyiben a termékdíj kötelezettség tekintetében bármilyen változás áll be (ideértve a mezőgazdasági átalányt választók esetében az éves árbevételhez kapcsolódó fizetendő termékdíj mértékének változását is), azt az általános szabályok szerint 15 napon belül kell bejelenteni, arra figyelemmel, hogy a kötelezettség jogcíme, tárgyéven belül nem változtatható meg. A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni. Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettnek tekintettel arra, hogy 2012-ben tett bejelentése a Ktdt. 40. (5) bekezdése és a Vhr. 3. (4) bekezdése alapján csak tárgyévre szólt ilyen irányú választását a Ktdt. 10. (1) bekezdése alapján január 15-ig be kellett jelentenie a 13TKORNY nyomtatványcsomagon. A bejelentés határidejének elmulasztása a Ktdt. 10. (4) bekezdése alapján jogvesztő.

18 Termékdíj előleg megállapítása Előleg számítás I. n.év kibocsátás ,- Ft visszaigénylés ,- Ft, összesen ,- Ft II. n.év kibocsátás ,- Ft visszaigénylés ,- Ft, összesen ,- Ft III. n.év kibocsátás ,- Ft visszaigénylés 0,- Ft, összesen ,- Ft Előleg: ( )/3*0,8 Fizetett termékdíj harmadának nyolcvan százaléka!!!!! Csak visszaigénylés esetén nem kell előleget megállapítani!!!!! Önellenőrzés, pótbevallás figyelembe vételével!!!!! IV. negyedévben az ÖSSZ lapon jóváírásra kerül

19 Előleg számítás ÖSSZ lap III.név

20 Előleg számítás ÖSSZ lap IV. név

21 Használt vagy hulladékká vált kenőolaj visszaigénylésének számítása 2012-ben A használt vagy hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése kapcsán a jogszabály tartalmaz egy átmeneti szabályozást. A Vhr. 34. (3) bekezdése az alábbiakat mondja ki: Az e rendelet 23. (4) bekezdésében meghatározott visszaigénylés során a január 1. napja előtt keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan a évet megelőzően megfizetett termékdíjtétel mértékét kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezett az egyéb kőolajtermékek hulladékait a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjai szerint nem tudja külön nyilvántartani, úgy a évben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény díjtételeivel számított összeget igényelheti vissza. A rendelet értelmében, amennyiben a kötelezett, nem tudja elkülönülten nyilvántartani az egyéb kőolajtermék hulladékait, úgy a visszaigénylésnél a 97 Ft-os díjtétellel kell számolnia.

22 Használt vagy hulladékká vált kenőolaj visszaigénylésének számítása 2. Három eset fordulhat elő: Amikor igazoltan nyilvántartással - a kizárólag 2012-ben forgalomba hozott egyéb kenőolaj válik hulladékká és kerül visszagyűjtésre. Ebben az esetben a visszaigénylés 112 Ft-tal történik. Amikor nem tudja a kötelezett nyilvántartásában megkülönböztetni, hogy melyik évből származik a visszagyűjtött használt vagy hulladékká vált kenőolaj, akkor a Vhr. 34. (3) bekezdése alapján, a visszaigénylés 97 Ft-tal történik. Amikor nyilvántartás alapján elkülönülten megállapítható, hogy kizárólag 2012-ben forgalomba hozott és hulladékká vált, illetve 2012 január 1-je előtt forgalomba hozott és vált hulladékká. Ebben az esetben a adott mennyiségekre vonatkozóan mindkét díjtétellel lehetősége van visszaigényelni.

23 Használt vagy hulladékká vált kenőolaj visszaigénylésének számítása 2013-ban A Ktdt ra nem állapított meg eltérő számítási módot, így ebben az évben már 112 Ft-tal történik a visszaigénylés. BEV lapon bevallott mennyiség: VIS lap 16. sorában visszaigényelhető összeg kiszámítása: Eltér a visszaigényelendő mennyiség:

24 Használt vagy hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése 2013-ban is külön soron kerül feltüntetésre mind az ÖSSZ, mind a VIS és az ÖNP lapon is Ennek megfelelően 2013-ban is külön számláról (924) kerül kiutalásra, ezért minden esetben rendelkezni kell a 170-es Kiutalási/Átvezetési kérelem lapon Amennyiben önellenőrzés során visszafizetendő összeg szerepel, azt is a 924-as számlára kell befizetni

25 Egyéni hulladékkezelő bevallása göngyölített adatok

26 ÁSZ lap Régi Ktdt 14. 5) 41 Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől a) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti, b) a bérgyártó, c) a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés, d) a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből, e) csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő átvállalhatja. Új Ktdt. 14. (5) Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől a) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti, b) a bérgyártó, c) a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés, d) csomagolószer esetében az azt változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben továbbértékesítő első belföldi vevő, e) a csomagolószer ea) első belföldi vevője vagy eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből, f) csomagolóanyag esetében az azt anyagában, méretében, megjelenésében tovább feldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítására felhasználó fa) első belföldi vevő vagy fb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője, g) a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag esetében az azt változatlan formában és állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő ga) első belföldi vevő vagy gb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője átvállalhatja.

27 ÁSZ lap A fentiek figyelembe vételével, amennyiben a tavalyi szabályok szerint valakinek 5. d) szerinti átvállalási szerződése van bejelentve, annak nem kell új bejelentést tenni, amennyiben az az új szabályok szerint megfelel az 5. ea) pontnak. Amennyiben új szerződést is kell kötni (függetlenül, hogy ugyanazon partnerrel) az 5. eb) alapján, azt már be kell jelenteni, bár a nyomtatványon továbbra is csak a gyűjtő jogcímet kell kiválasztani. Ugyanez vonatkozik a régi szabály szerinti 5. e) pont alapján kötött átvállalási szerződésekre is. Ha az megfeleltethető az 5. fa) pontnak, akkor bejelenteni nem kell, de amennyiben kötni kell egy másik szerződést 5. fb) alapján, azt be kell jelenteni.

28 ÁSZ lap A főlapon a Bejelentés érvényessége mezőbe: új szerződés esetén, az ASZ lapon megadott szerződés kezdete dátumot módosítás esetén, amennyiben a módosítással változik az átvállalási időszak is, úgy a módosításnál megadott szerződés kezdete dátumot, amennyiben a módosítás nem jár érvényesség kezdete változással, úgy az eredeti szerződés kezdete dátumot törlés/megszűnés esetén pedig a megszűnés időpontját kell feltüntetni.

29 Kijelentkezés Általános kijelentkezési lehetőség Termékkör alóli kijelentkezés lehetősége

30 További fontos információ Az elektronikus vámportál elérhetősége megváltozott: https://kkk.nav.gov.hu/eles/2/evp/

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

XIV. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

XIV. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 26686 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 159. szám 394. Hatályát veszti az Szjtv. 11. (3) és (6) bekezdése és 37. 2.2. pontja. 395. Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2012. év során történt változtatások Adókötelezettség Adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetések

Részletesebben

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László 1 Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László Jogszabályok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) 2013. évi CC. törvény, hatályos: 2014. I. 1-től, (egyes adótv. mód.) 2014. évi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben