A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai"

Átírás

1 A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvényt (továbbiakban: Ktdt.), mely kihirdetésre került a Magyar Közlöny 140. számában november 29-én. A fenti számú módosítás is azt a célt szolgálja mint az már a Ktdt. korábban kihirdetett változatából is kiderült, hogy az előző termékdíjas szabályozáshoz viszonyítva minél több egyszerűsítés kerüljön bevezetésre, melynek célja, hogy a vállalkozókat érintő adminisztratív terhek, feladatok csökkenjenek. Természetesen ez utóbbi gondolat a törvény végrehajtási rendeletének kihirdetésével válik majd teljes egésszé. A Ktdt. további módosításait és eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéseit tartalmazza a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény (ezen belül a 80. ), mely kihirdetésre került december 9-én a Magyar Közlöny 148. számában. A két kihirdetett módosítás ismeretében a teljesség igénye nélkül a Ktdt. néhány fontos szabályára szeretném felhívni a figyelmet. Tárgyi hatály A Ktdt. hatályai közül először is a tárgyi hatályban történt változást említem meg től az akkumulátor; a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer; az egyéb kőolajtermék; az elektromos, elektronikai berendezés; a gumiabroncs és a reklámhordozó papír termékkör lesz termékdíjköteles. A legfontosabb, hogy a csomagolás termékkör helyett 2012-től a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer) válik termékdíjköteles termékké. Az új termékáram alkalmazásához néhány alapvető fogalmat kell megismerni, úgymint a csomagolóeszköz, a csomagolóanyag, a csomagolási segédanyag és az egyéb csomagolószer kifejezéseket, melyek további részleteit a következő táblázat tartalmazza: csomagolóeszköz a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap csomagolóanyag csomagolási segédanyag a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma egyéb csomagolószer csomagolószer A reklámhordozó papír meghatározásában is változás következik be től a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékeken belül ad.1.: az időszaki lap egyes lapszámai; ad.2.: a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ad.3.: a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, ad.4.: a térkép. Meg kívánom jegyezni, hogy a tárgyi hatály évi kiterjesztéseként azon kiadványok is díjkötelesek lesznek, Oldal 1 / 5

2 amelyek nem termékdíjköteles kiadvány(ok) külön mellékleteként kerülnek forgalomba. Ezen termékáramba viszont 2012 évtől nem tartoznak azon kiadványok, amelyek a teljes nyomtatott felületre vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgálnak, továbbá azok sem, amelyek közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kerülnek kiadásra, mint kiadvány vagy időszaki lap, de a könyv és a tankönyv sem díjköteles. Ha a termékdíjköteles termék jellegénél fogva, egyidejűleg a csomagolószer és a reklámhordózó papír funkciót is betölthet, akkor a termékdíj-kötelezettséget a csomagolószer szabályai alapján kell teljesíteni. Az egyes termékáramok meghatározására kivéve a csomagolószer, mivel erre a végrehajtásra kiadott kormányrendeletben szereplő csomagolószer-katalógus a mérvadó a január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúrát és a Ktdt. 1. mellékletét kell alkalmazni. [A melléklet felvezető szövege pontosítja az ex jelzés alkalmazását, vagyis a jelzés azt mutatja meg, hogy csakis azok a termékdíjköteles termékek, amelyeket a Ktdt. tárgyi hatálya mint termékáram megnevez, persze kivéve a megnevezés(ek)ben kivételként szereplő termékeket. Pl.: az ex 8423 vámtarifaszám alá tartozó áruk mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez (valamint a alá tartozó termékek kivételével).] Személyi hatály A kötelezetti körben történő változások a csomagolószer és a reklámhordozó papírok gyártóit/forgalmazóit érintik. Általános szabály, hogy a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót érinti, ide értve jövő évtől a reklámhordozó papír forgalomba hozóját is. Ez utóbbi azért lényeges, mivel a nyomdák első vevői helyett a nyomdáknak maguknak kell teljesíteni a termékdíj-kötelezettségeket. Csakis a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében marad meg az a szabály, hogy az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználóját érinti a termékdíj-kötelezettség. A saját célú felhasználáson belül pontosításra került a csomagolás elválasztása a terméktől, azaz a külföldi előállítású és belföldre behozott csomagolás esetében alkalmazandó a csomagolás esetén a csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás elválasztása a terméktől szabály. A csomagolószer forgalomba hozójának a termékdíj fizetésére vonatkozó kötelezettségét akkor nem kell teljesítenie, ha az első vevője a következő három eset szerint nyilatkozatot tesz: ad.1.: a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelő; ad.2.: a csomagolószert csomagolás előállítására újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, és az újrahasználható csomagolószer az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában szerepel, valamint a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz; ad.3.: az egyéb csomagolószert nem csomagolás előállítására használja fel. Az újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik termékdíj-kötelezettsége a belföldi előállítású csomagolás részeként kibocsátónak, ha a termék az újrahasználható csomagolószer nyilvántartásban szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005.(X.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint betétdíjat alkalmaz. Míg a külföldről behozott csomagolás esetén akkor nem keletkezik termékdíjkötelezettség a termék részét képező újrahasználható csomagolószer után, ha nyilvántartással, bizonylattal igazolt, hogy az újrahasználható csomagolószert közvetlenül külföldre (a behozatal bevallási időszakán belül) visszaszállították. Fontos, hogy az a személy, aki az év végéig szerzi be, viszont 2012-től kívánja kibocsátani a csomagolószert (kivéve a külföldről behozott áru csomagolásának részét képező csomagolószert) és/vagy a reklámhordozó papírt, és a december 31-ig hatályos jogszabályok szerint megfizetett termék- és/vagy hasznosítási díjat, a évi szabályok szerint megfizetendő termékdíjból az I. negyedévben levonhatja ezeket a díjakat és a különbözetet kell megfizetnie. Oldal 2 / 5

3 Termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek Lényeges változás, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség fogalompontosításra került, azaz 2012-től a termékdíj-kötelezettség fogalmat kell alkalmazni a termékdíjköteles termékkel, valamint a kötelezettet érintő a vámhatóság felé teljesítendő feladatokra. Ide tartoznak tehát az alábbi részkötelezettségek: bejelentkezési, bejelentési, változás-bejelentési, termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási, termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási, termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési, bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, ideértve a nyilatkozat alapján termékdíjfizetési kötelezettség nélkül értékesített, csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is, nyilatkozattételi. A termékdíj kötelezettségek mozzanatonkénti teljesítését is tartalmazza a Ktdt, ami nem más, mint: 1. A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség, vagyis a kötelezettnek az első kötelezettséget keletkeztető tevékenységet követően 15 napon belül kell eleget tennie a bejelentésnek, melyhez VPID számmal rendelkeznie kell, azonban nem lesz kötelező a továbbiakban a GLN szám. További kötelezettség a változásbejelentés, mely szerint a termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást (az Art.-ben meghatározottakon túl) a bekövetkezés időpontjától 15 napon belül kell bejelenteni; 2. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség, mely annyit jelent, hogy a termékdíjköteles termékekről az ellenőrizhetőség céljából a kötelezettnek a valóságot tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie. Ezen kötelezettség a termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt nem terheli; 3. A bevallási kötelezettség, amit a korábbi szabályoknak megfelelően továbbra is elektronikus formában és úton a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni. A kötelezettnek a 2011-ben kibocsátott termékdíj-köteles termékre vonatkozó, viszont ben teljesítendő termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségét a Kt. és a végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak alapján kell teljesítenie. A bevallási kötelezettséget a termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőnek nem kell teljesítenie; 4. A befizetési kötelezettség, melyet legkésőbb a bevallási határidőig kell teljesíteni mégpedig úgy, hogy a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig két tizedesjegy pontossággal kilogrammban kell megadni. A bevallásban az ezer forint alatti összeget nem kell megfizetni. A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőnek az átalány összegének a befizetését a tárgyévet követő év április 20-ig teljesítenie. Természetesen a befizetett termékdíj visszaigénylésére is lesz mód 2012-ben az alábbi jogcímek alapján: termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása; változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése; nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység; Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység; termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált köteles termék felhasználása; újrahasználható csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása; egyéb csomagolószer esetében, annak - a továbbforgalmazás kivételével - nem csomagolás előállítására való felhasználása; 5. Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási kötelezettség: a tárgyév (elsőként 2012) I.-III. negyedéve után fizetett termékdíj negyedéves átlagának a 80%-a, melyet a tárgyév október 20-ig, azaz a III. n.évre vonatkozó bevallás során kell teljesíteni. Termékdíj-előleg fizetést a Oldal 3 / 5

4 tárgyév december 20-ig megtenni. Ha a megfizetett előleg a IV. negyedévre vonatkozó bevallásban szereplő ténylegesen fizetendő termékdíj összegétől eltér, úgy azt a IV. negyedévi bevalláshoz kapcsolódóan kell kiegészíteni, vagy lehet visszaigényelni. 6. Számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettséget kell alkalmaznia a kötelezettnek a számlán történő átvállaláskor, vagy visszaigénylésre jogosult belföldi vevők, illetve azok vevőinek kérése alapján, vagy csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor. Termékdíjtételek Alapesetben a kötelezettnek a Ktdt. 2. mellékletében lévő termékdíjtételekkel kell kiszámítania a termékdíj kötelezettségét. Termékáram (kivéve csomagolószer) Termékdíjtétel (Ft/kg) Gumiabroncs 52 Kenőolaj 112 Elektrolittal feltöltött akkumulátor 60 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 80 Reklámhordozó papír 64 Háztartási nagygépek 50 Háztartási kisgépek 50 Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 50 Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, 50 nagyméretű ipari szerszámok Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 50 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 50 Adagoló automaták 100 Rádiótelefon készülék 500 Csomagolószer termékáram Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer) Anyagáram Műanyag 42 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 50 Társított rétegzett italkarton 28 Fém 20 Papír, fa, természetes alapú textil 20 Üveg 17 Egyéb 50 Kereskedelmi csomagolószer Anyagáram Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60 Műanyag bevásárló-reklám táska 1800 Üveg 17 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 300 Társított rétegzett italkarton 130 Fém 300 Egyéb anyagok 300 Azon kötelezett, aki az egyéni hulladékkezelés alkalmazását választja, annak a termékdíj tételeket és a díjtételek kiszámításának módját a Ktdt. 3. melléklete alapján kell figyelembe vennie. Ez annyit Oldal 4 / 5

5 jelent, hogy az egyes termék- és anyagáram esetén a kötelezett által kiszámítandó és fizetendő fajlagos termékdíjat (T) a melléklet szerinti általános formulában lévő egyes költségek összegeként kell meghatározni, ami nem más, mint T = R+E 1 +K 1. A képletben az R a rendszerirányítási, az E 1 az externális, míg a K 1 a kezelési költséget jelenti. Azon kötelezett, aki az egyéni hulladékkezelés szabályai szerint teljesíti a kötelezettségét, úgy annak erről január 15-ig kell bejelentést tennie. Képviselet A jövő évtől a kötelezett képviseletére két alapvető szabály a mérvadó. Az első, hogy a korábbi szabályozásban megszokott módon az Art. képviseleti szabályai szerinti személy, míg a másik, hogy a termékdíj ügyintéző szakképesítésű személy láthat el termékdíjjal kapcsolatos képviseletet, de csakis állandó meghatalmazás birtokában. A képviselő által képviselhető ügycsoportok 2012-ben: bejelentési kötelezettség teljesítése; bevallási kötelezettség teljesítése; igazolások kérése; termékdíj-visszaigénylési eljárás; ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások; termékdíj befizetés. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Néhány fontos tudnivaló az OHÜ-ről: jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatkör ellátására. közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását; nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait; támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését; közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában; ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét stb. Ellenőrzés A vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését az alábbiak szerint ellenőrizheti: hatósági ellenőrzés a Ktdt. és a Ket. szabályai szerint; adóellenőrzés az Art. szabályai szerint. Fentieken túl lehetősége van még a vámhatóságnak hatósági felügyelet gyakorlására a Ktdt. és a Ket. szabályai szerint; valamint a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás ellenőrzésére a Ktdt. szabályai szerint. Debreczeni László december Oldal 5 / 5

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László 1 Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László Jogszabályok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) 2013. évi CC. törvény, hatályos: 2014. I. 1-től, (egyes adótv. mód.) 2014. évi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá

Részletesebben

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos!

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos! Kéréssel fordulok Önhöz és ez most nagyon fontos! A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 3. oldal XVII. évfolyam,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Levelezési cím: Enying Város Polgármesteri Hivatal 8130 Enying, Kossuth u. 26. Ügyfélfogadás helye:

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Szeretetteljes karácsonyt és sikeres új esztendôt kívánunk! A nyomtatott termék a maradandóság része

Szeretetteljes karácsonyt és sikeres új esztendôt kívánunk! A nyomtatott termék a maradandóság része XVI. évfolyam, 258. szám, 2011. december 19. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda fotókata Szeretetteljes karácsonyt

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet Page 1 of 24 A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz A 2013. évi iparűzési adóról 2014. május 31-ig kell bevallást benyújtania a naptári évvel azonos

Részletesebben

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 61,9 százalékos hasznosítási arányt és 323 ezer tonnás csomagolási hulladék begyűjtést ért el az ÖKO-Pannon Nonprofit

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben