Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1"

Átírás

1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

2 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz? Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 2

3 A szabályozás célja Környezetszennyezés megelőzése, csökkentése Természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás Pénzügyi források teremtése környezetvédelmi célokra EU előírások teljesítése újra-használat, hasznosítás arányai Magyarország részére is meghatározottak Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 3

4 A termékdíj-szabályozás alappillérei Hulladék mennyiség csökkentése Hulladék visszagyűjtés ösztönzése Ténylegesen megfizetett termékdíj Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 4

5 Jogforrások I. Alapvető jogszabályok évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek termékdíjáról (Kt.) 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet az évi LVI. törvény végrehajtásáról (Vhr.) 53/2003. (IV.11.) Kormányrendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 5

6 Tárgyi hatály a) a gumiabroncs (II. fejezet); b) a csomagolás (III. fejezet); c) az egyéb kőolajtermék (V. fejezet); d) az akkumulátor (VI. fejezet); e) a reklámhordozó papír (VIII. fejezet); f) az elektromos és elektronikai berendezés (IX. fejezet) Vhr. 4. sz. melléklet vámtarifaszám ex, * Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 6

7 Személyi hatály Kötelezett: a) a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, c) bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatója Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 7

8 Saját célú felhasználás a) A kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása; b) A számvitelről szóló törvényben (Szt) meghatározott ba) alapkutatás, bb) alkalmazott kutatás, bc) kísérleti fejlesztés, bd) beruházás, be) felújítás, bf) karbantartás keretében való felhasználás; c) Megsemmisítés, elfogyasztás; d) Minden más,használat, ami nem az Szt ben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi. e) A csomagolás elválasztása a terméktől Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 8

9 Értelmezések Bérgyártás bérgyártató által rendelkezésre bocsátott Forgalomba hozatal termékdíj-köteles termék belföldi értékesítése, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való értékesítését is Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 9

10 Jogforrások II. Mögöttes nemzeti ágazati szabályok évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt.) 94/2002. (V. 5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól (Cskr.) 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 181/2008. (VII. 8.) Kormányrendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 10

11 Hulladékgazdálkodási törvény A Hgt. céljai: hasonlóak, mint a Kt.-é Fogalmak gyártó, forgalmazó, hulladékkezelő, újra-használat, hasznosítás Alapelvek gyártói felelősség, szennyező fizet elv Gyártó, forgalmazó kötelezettségei Koordináló szervezetek Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 11

12 Csomagoláskezelés rendelet Csomagolás valamely termék befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használ a forgalmazás helyén történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve a forgalmazási helyen eladott vagy megtöltött, csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemek, Nem csomagolás, ha a termék szerves részét képezi a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 12

13 Csomagoláskezelés Csomagolás fogyasztói (elsődleges) csomagolás: a forgalmazás helyén a felhasználóknak való forgalmazás tekintetében egy egységet (forgalmazási egység) képez; gyűjtő- (másodlagos) csomagolás: a forgalmazás helyén több forgalmazási egységet foglal össze, és a terméktől elkülöníthető anélkül, hogy ez annak tulajdonságait megváltoztatná; szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását,fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 13

14 Csomagoláskezelés Mentes a visszavételi és hasznosítási kötelezettség alól, ha éves szinten nem haladja meg: műanyag vagy fém esetén összesen a 200 kg-ot, papír vagy fa esetén az 500 kg-ot, üveg esetén a 800 kg-ot Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 14

15 Jogforrások III. Mögöttes nemzeti eljárási szabályok Ha a Kt. nem szabályozza az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényt (Art.) kell alkalmazni. Ha az Art. sem szabályozza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) alkalmazandó Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 15

16 Eljáró hatóságok Kt.-ben meghatározott szervezetek Környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium NAV illetékes szervei Természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (Felügyelőség) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Főfelügyelőség) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 16

17 Hatáskör és illetékesség NAV illetékes vámigazgatósága VPID számmal látja el az ügyfelet Bejelentéseket, bevallásokat dolgoz fel Befizetéseket tart nyilván Ellenőriz (adóellenőrzés, hatósági ellenőrzés) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 17

18 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 18

19 Az adózó kötelezettségei Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 19

20 Az adózó kötelezettségei Bejelentés Bevallás Megfizetés átvállalás Ellenőrzésekkel kapcsolatos teendők (Szankcióknak eleget tenni) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 20

21 Azonosítók és kódok VPID szám KÜJ szám GLN szám GTIN szám KT kód Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 21

22 Bejelentés / Bevallás Első kötelezettség 15 nap (csak a kötelezett) Változás 15 nap Átalány április 20. Tárgyévben kötelezetté váló átalány 15 nap Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 22

23 Bevallás általános eset Megállapítás havonta Bevallás negyedévet követő hó 20-ig Kivételek: hasznosítást koordináló szervezet hasznosítási kötelezettségről negyedévet követő hó 30-ig újrahasználható csomagolás esetén a bevallás évente tárgyévet követő év február 25-ig Befizetés bevallási határidőig! Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 23

24 Bevallás Átalány: nem kell Bevallás (KT11BEV) negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20. havonta megállapított adatokkal termékdíj fizetési kötelezettségről termékdíj fizetési kötelezettséghez kapcsolódó hasznosítási kötelezettségről Bevallás (KT* BEVEV) évente a tárgyévet követő év február 25. havonta megállapított adatokkal bejelentett újrahasználható csomagolásról Bevallás (KT11KESZ) december 31-én megállapított adatokkal a tárgyévet követő január 20-ig Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 24

25 Bevallás különös esetek Koordináló szervezettel szerződésben álló kötelezett kötelezett díjfizetési kötelezettségről koordináló: hasznosítási kötelezettség teljesítéséről kis mennyiségű csomagolás: csak a koordináló (díj + hasznosítás) Nullás bevallás is kötelező ha termékdíj-köteles terméket nem hozott forgalomba, saját célra nem használt fel, díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett Mentesülés nyilatkozattal (tárgyévre) a vámhatóságnak KT11 BEJKE BJ1-en Készletre vételre áttérés tárgyévet követő év január 20-ig Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 25

26 Kötelezettség keletkezése Alapeset Termékértékesítés: számla teljesítés napja Saját célú felhasználás: költségként való elszámolás napja Belföldi egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír kötelezett által kiállított számlán teljesítés napján saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján Készletre vétel december 31-i leltárkészlet: megfizetni január 20-ig év közben beszerzett: készletre történő felvétel napján Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 26

27 A termékdíj megállapítása Havonta Kivétel: termékdíj átalány Tárgyévet megelőző év nettó árbevétele legfeljebb 10 millió Ft Ft/év 10 millió 1 Ft-tól 50 millió Ft Ft/év Tárgyévben válik kötelezetté Ft/év Befizetési határidő: tárgyévet követő év március 31. Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 27

28 A termékdíj megfizetése Általános esetben bevallási határidőig Átalány esetében tárgyévet követő év március 31-ig Ha a bevallásban a termékdíj összege az Ft-ot nem éri el, nem kell megfizetni Ha Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíjkülönbözet az Ft-ot nem éri el, nem kell megfizetni. A vámhatóság az Ft-ot el nem érő termékdíjvisszatérítést nem utalja ki. Mentesség esetei Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 28

29 Termékdíj fizetés átvállalása Szerződéssel Részben vagy egészben vállalható át Termékenként legfeljebb egyszer Az átvállalóra a kötelezettre vonatkozó szabályok alkalmazandóak (kivétel: hasznosítást koordináló szervezet) Ha az átvállaló az átvállalt kötelezettséget nem teljesíti, az eredeti kötelezett köteles helyt állni Számlán Csomagolás: csomagolóeszköz forgalmazója Kenőolaj: első belföldi forgalomba hozó A kötelezettség egésze egyben vállalható át A kötelezettség a számla kiállításának napján száll át Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 29

30 Átvállalás szerződéssel 1. Átvállaló csak Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet lehet Kötelező adattartalom: Kötelezett és a hasznosítást koordináló szervezet adatai (VPID, GLN) KT KÓD Átvállalás kezdő időpontja Átvállalás típusa Szerződés a nyilvántartásba vételt követő hó 1-én lép hatályba Szerződés legfeljebb 5 év időtartamra köthető Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 30

31 Átvállalás szerződéssel 2. Export célú átvállalás Ha az első belföldi vevő a kötelezettől megvásárolt termékdíj-köteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti (átvállalás időpontjától számított 1 éven belül) Átvállaló a kötelezettség teljesítését igazolja: külföldre értékesítésről számla + fuvarokmány Belföldön értékesített mennyiség (max. 40 %) az átvállaló fizet termékdíjat (vagy koordináló szervezettel szerződik) Az átvállalótól a termékdíj-fizetési kötelezettséget a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet átvállalhatja Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 31

32 Átvállalás szerződéssel 3. Bérgyártó átvállalása A bérgyárttatótól a bérgyártó Az átvállalótól a termékdíj fizetési kötelezettséget a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet átvállalhatja Átvállaló a kötelezettség teljesítését igazolja: bérgyártást igazoló számla Bérgyártótól koordináló szervezet átvállalhat Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 32

33 Átvállalás szerződéssel 4. Termelői szerveződés 1234/2007/EK tanácsi rendelet, Kt pontja Termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal a mezőgazdasági termelő és a termelői szerveződés között kötött értékesítési szerződés alapján a termelői szerveződés által végzett forgalomba hozatal Átvállaló a kötelezettség teljesítését igazolja átvételhez és továbbértékesítéshez kiállított számla Az átvállalótól a termékdíj-fizetési kötelezettséget a koordináló szervezet átvállalhatja Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 33

34 Átvállalás szerződéssel 5. Hasznosítást koordináló szervezet A díjfizetési kötelezettségről a kötelezett a hasznosításról a koordináló szervezet tesz bevallást Mentes a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó nem kell nyilvántartásba vételt kérni az átvállalónak, a szerződés másolatát a kötelezett 15 napon belül megküldi a vámhatóságnak. Átvállaló a kötelezettség teljesítését igazolja termékdíj mentesség feltételeinek megvalósulását igazoló bizonylat Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 34

35 Átvállalás szerződéssel 6. A szerződés nyilvántartásba vétele KT11 BEJKE A NAV illetékes megyei igazgatósága határozattal dönt a nyilvántartásba vételről Nyilvántartásba vétel utáni hó 1-től érvényes a szerződés Szerződés törlése a nyilvántartásból Bármely szerződő fél kérelmére Ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei már nem állnak fenn (pl. átvállaló megszűnése) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 35

36 Átvállalás számlán 1. Csomagolás Általános eset Gyártó vagy forgalmazó Az átvállalónak hasznosítást koordináló szervezettel szerződése Pontos számlazáradék A feltételeknek együttesen kell teljesülni az átvállalás jogszerűségéhez Kereskedelmi csomagolás Gyártó vagy forgalmazó közvetlenül a kötelezettnek értékesíti a csomagolóanyagot Átvállalási szerződés csomagolásra A kereskedelmi csomagolás tekintetében hasznosítói szerződés Pontos számlazáradék A feltételeknek együttesen kell teljesülni az átvállalás jogszerűségéhez Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 36

37 Átvállalás számlán 2. Csomagolás záradék a termékdíj-fizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a..(cég neve)... hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból... Ft megfizetésre került Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 37

38 Átvállalás számlán 3. Kenőolajok Belföldi előállítás A gyártó az átvállaló Pontos számlazáradék a termékdíj fizetés alól mentes, mivel a bruttó árból... Ft termékdíj megfizetésre került Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 38

39 Számla záradék (Vhr. 14. ) teljes termékdíj-fizetés esetén díjtételenként a... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...:... Ft termékdíj-kedvezmény esetén a... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból... környezetvédelmi termékdíja:... Ft termékdíj-mentesség esetén (díjtételenként): a... környezetvédelmi termékdíj alól... %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból... Ft koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén a... környezetvédelmi termékdíj alól...%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból... Ft újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén a... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 39

40 Számla záradék Kiskereskedelemben kiállított számlán nem kötelező a záradék! Termékdíj átalánynál nem kell záradék 3052/2010.(IV.23.) VPOP állásfoglalás Kézi számlánál rövidíteni lehet elég a KT kód első három jegye, termékdíj összegének feltüntetése Számlazáradékolásra kötelezettekről nyilvántartás vevők neve, adószáma és címe számla sorszáma és kiállításának dátuma Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 40

41 Termékdíj-mentesség szabályai Mentesség szerezhető gumiabroncs, csomagolás (kivéve kereskedelmi csomagolás) akkumulátor, elektromos, elektronikai berendezés hasznosítása esetén. Nem szerezhető kőolajtermék, reklámhordozó papír Mentesség alapja Hulladék begyűjtés: a hulladék birtokosától való átvétel a hulladékbirtokos telephelyén a begyűjtő telephelyén különböző begyűjtőhelyeken Hulladék hasznosítása: Újrafeldolgozás Visszanyerés Energetikai hasznosítás Biológiai úton történő hasznosítás Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 41

42 Termékdíj-mentesség 2. Személyi hatály kötelezett hasznosítást koordináló szervezet Feltételek Kérelem benyújtása: szeptember 30-ig OKTV Főfelügyelőséghez Új kötelezett esetén a kötelezettség keletkezését követő 60 napon belül A kérelem elbírálása : Egyéni teljesítő: a benyújtást követő negyedév végéig Hasznosítást koordináló szervezet: a kérelem beérkezése napját követő 22 munkanapon belül Koordináló szervezetnek legfeljebb 2 évre megújítható 10 év Kötelezettnek: legfeljebb 1 évre megújítható Ha kötelezett volt, a megelőző évi bevallási kötelezettségének teljesítése Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 42

43 Termékdíj-mentesség 3. Csomagolás esetében Teljes mentesség kérhető a hasznosítási arány (a forgalmazott termékhez képest) eléri a felső hasznosítási arányt (2010-ben 56 %), Részmentesség kérhető a hasznosítási arány eléri/meghaladja a minimális hasznosítási arányt (2010-ben 54%), viszont nem éri el a felső begyűjtési arányt (2010-ben 56 %). Beltéri műanyag zacskók a mentesség mértéke csak akkor lehet több, mint 80 %, ha a csomagolás helyén 30 %-os arányban teljesíti, hogy a környezetbarát védjeggyel ellátott csomagolást hoz forgalomba (ekkor 100 %) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 43

44 Termékdíj-mentesség 4. kis mennyiségű csomagolás esetében A mentesség 2010-től megszűnt Helyette a kötelezettek átvállalási szerződéssel A Cskr. 6. (3) alapján - műanyag vagy fém 200 kg, papír vagy fa 500 kg, üveg 800 kg határig termékdíj megfizetése alól mentesít A bejelentési, bevallási és nyilvántartási kötelezettség alól nem mentesít Igazgatási szolgáltatási díj Nem szerezhető mentesség: egyéb kőolajtermék reklámhordozó papír kereskedelmi csomagolás Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 44

45 Ellenőrzési formák a termékdíj területen, az ellenőrzöttek kötelezettségei Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 45

46 Ellenőrzések típusai 1. NAV illetékes Vám-és Pénzügyőri Igazgatóságai végzik 1. Hatósági felügyelet Folyamatos jelenlét és vizsgálat vagy helyszíni, eseti vizsgálat Tárgya a környezetvédelmi termékdíj-köteles termék előállítása, raktározása, szállítása, felhasználása; környezetvédelmi termékdíj-köteles termékkel kapcsolatos tevékenység, a készleten maradt környezetvédelmi termékdíj-köteles termék utáni adófizetési kötelezettség rendezéséig (ez után adóellenőrzés) Módja: Készletfelvétel Tényleges készlet megállapítása megállapítások jegyzőkönyvbe foglalása (készleten lévő környezetvédelmi termékdíj-köteles termék tényleges mennyiségének és nyilvántartás szerinti készlet különbözete) A különbözetet az elszámolási időszak zárókészletébe be kell számítani Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 46

47 Ellenőrzések típusai 2. NAV illetékes Vám-és Pénzügyőri Igazgatóságai végzik 2. Art. szerinti ellenőrzés bevallások utólagos vizsgálata (egyszerűsített ellenőrzés is) ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt kivétel: kiutalás előtti ellenőrzés az állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés adatok gyűjtését célzó ellenőrzés illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó ellenőrzés ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 47

48 Jogok és kötelezettségek 1. Vámhatóság: üzlethelyiséget, raktárt, árukészletet, szállítóeszközt ellenőrizhet a termékből szakértői vizsgálat céljára mintát vehet az előírt, külön vezetett nyilvántartásokat, az üzleti könyveket, az árukészlet mennyiségét, eredetét és gyártását vizsgálhatja a számlaadásra vonatkozó kötelezettséget ellenőrizheti megállapíthatja a termékdíj-fizetési kötelezettség fennállását, annak teljesítését vagy nem teljesítését; megkövetelheti a környezetvédelmi termékdíj megfizetését a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 48

49 Jogok és kötelezettségek 2. Ellenőrzött szervezet: Köteles a vámhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés lefolytatását akadályozó körülmény elhárítását saját költségére és felelősségére a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 49

50 Ellenőrzés akadályozása Amennyiben az ellenőrzés alá vont személy az ellenőrzés során az együttműködést passzív módon akadályozza, a vámhatóság a termékdíj-köteles terméket és/vagy a területet zár alá veszi és az akadályoztatás elhárulását követően az ellenőrzést lefolytatja; ha felmerül a termékdíj-köteles termék intézkedés alóli kivonásának lehetősége, a vámhatóság jogosult az akadályozó körülmény az ellenőrzés alá vont személy költségére és felelősségére történő elhárítására és az ellenőrzés lefolytatására aktív módon akadályozza a vámhatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kényszerítő eszközöket alkalmazhat. Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 50

51 Jogkövetkezmények, intézkedések Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 51

52 Bírság 1. Termékdíj bírság termékdíj hiányos megfizetése, illetve megfizetésének elmulasztása esetén termékdíj jogellenes visszaigényelése esetén Mértéke: hiányos megfizetés, illetve megfizetés elmulasztása: a hiány 100 %-a jogellenes visszaigényelés esetén a termékdíj-köteles termék mennyisége után a díjtétel háromszorosával számított termékdíj szerinti összeg. A termékdíj-bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetve kiszabása mellőzhető Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 52

53 Bírság 2. Mulasztási bírság Art ban megállapított esetek - az ott megállapított összeghatárok kétszerese bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás, teljesítése, bevallási késedelem, bejelentési, változás bejelentési, bevallási kötelezettség nem teljesítése bizonylat kiállítási, nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, hibás, hiányos teljesítése, iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása, adó-visszaigénylésnél a fennálló köztartozásáról valótlan nyilatkozat, elektronikus bevallás: regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmes teljesítése, kivétel Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer Ft-ig, más adózó 100 ezer Ft-ig Késedelmesen benyújtott hibásbevallás esetén csak a késedelemért szankcionálható. Kötelezettségek nem az előírtak szerinti teljesítése - magánszemély 100 ezer Ft-ig, más adózó 200 ezer Ft-ig Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 53

54 Egyéb pénzügyi vonatkozások Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 54

55 Intézkedések Lefoglalás Tényállás tisztázásához Kt. szerinti elkobzás érvényesítése érdekében Kereskedelmi jellegű termékdíj-köteles termék eredetét vagy felhasználásának célját annak birtokosa nem igazolja, és az eljárás során felmerül a termékdíj-köteles termék intézkedés alóli kivonásának lehetősége a jogellenes forgalomba hozatal veszélye a kötelezett fizetésképtelenségének veszélye a fizetési kötelezettség elkerülésének veszélye Lefoglalás: a termékdíj-köteles termék annak előállítására, felhasználására, tárolására és szállítására használt eszköz Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 55

56 Intézkedések Lefoglalás 2. A lefoglalt termékkel kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik ha jogerősen végrehajtható környezetvédelmi termékdíj, termékdíj-bírság, mulasztási bírság megfizetésére kötelezték. más esetben a felmerült költségeket az állam viseli. Költségek a lefoglalt eszközök tárolása esetén: A vámhatóság által üzemeltetett raktárban: megkezdett 100 kg után 500 forint naptári naponként. Egyéb raktárban: raktár-üzemeltető által felszámított díjtétel Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 56

57 Intézkedések Elkobzás Jogerős termékdíj- vagy mulasztási bírság nem megfizetése az esedékességtől számított 15 napon belül A lefoglalt dologgal kapcsolatos költségek együttes összege eléri a termék lefoglaláskori értékét és a kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tett eleget Az elkobzott terméket és/vagy a tevékenység eszközét a fizetési kötelezettségek teljesítése és a költségek megtérülése érdekében a vámhatóság az állam javára a végrehajtásra vonatkozó (Art. szerinti) szabályok alapján értékesíti, ennek meghiúsulása esetén megsemmisíti. Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 57

58 Példa a termékdíj kiszámítására Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 58

59 Példa 1. Termékdíj alapja: termékdíj-köteles termék tömege Termékdíj mértéke: KTMr. 4. számú melléklet Gumiabroncs 110 Ft/kg Csomagolás: Műanyag: 36 Ft/kg Társított: 44 Ft/kg Alumínium: 16 Ft/ kg Fém (kivéve alumínium): 13 Ft/kg Papír, Fa, textil: 16 Ft/kg Üveg: 6 Ft/kg Egyéb: 44 Ft/kg Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 59

60 Példa 2. Kereskedelmi csomagolás Műanyag: 350 Ft/kg Műanyag (bevásárló-reklám) táska: 1900 Ft/kg Üveg: 30 Ft/kg Társított: Rétegzett italcsomagolás 450 Ft/kg Egyéb 700 Ft/kg Fém: 1150 Ft/kg Egyéb: 2200 Ft/kg Kenőolaj: 97 Ft/kg Akkumulátor Elektrolittal feltöltött: 112 Ft/kg Elektrolittal fel nem töltött: 156 Ft/kg Reklámhordozó papír 26 Ft/kg Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 60

61 Példa 3. Elektromos és elektronikai berendezések Háztartási nagygépek: 83 Ft/kg Háztartási kisgépek: 83 Ft/kg Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék: 90 Ft/kg Szórakoztató elektronikai cikkek: 100 Ft/kg Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok: 83 Ft/kg Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 100 Ft/kg Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök: 90 Ft/db Adagoló automaták: 92 Ft/db Rádiótelefon készülék: 1000 Ft/kg Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 61

62 Példa 4. Palackozó kibocsát ¼ évre: Havonta palack 1,5 literes ásványvíz A negyedévben saját célra behoz EU-ból egy elektromos targoncát, melyen termékdíj-köteles tételek: Gumiabroncs 60 kg Akkumulátor (elektrolittal fel nem töltött) 10 kg Adatok: Palack: 0,2 kg/db Műanyag címke + kupak: 0,05 kg/db Zsugorfólia: 0,4 kg / 6 palack Fa raklap: 15 kg / raklap Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 62

63 Példa megoldása 1. Műanyag palack 1,5 literes: KT kód: 4MA 00 B1 Díjtétel: 350 Ft/kg 3 hó x db x 0,2 kg = kg kg x 350 Ft/kg = Ft Műanyag címke + kupak: KT kód: B1 Díjtétel: 36 Ft/kg 3 hó x db x 0,05 kg = kg kg x 36 Ft/kg = Ft Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 63

64 Példa megoldása 2. Zsugorfólia: KT kód: B1 Díjtétel: 36 Ft/kg 3 hó x ( db : 6 db/zsf.) x 0,4 kg = kg kg x 36 Ft/kg = Ft Fa raklap: KT kód: B1 Díjtétel: 16 Ft/kg 3 hó x ( db : 300 db/rakl.) x 15 kg = kg kg x 16 Ft/kg = Ft Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 64

65 Példa megoldása 3. Gumiabroncs: KT kód: B2 Díjtétel: 110 Ft/kg 60 kg x 110 Ft/kg = Ft Akkumulátor: KT kód: B2 Díjtétel: 156 Ft/kg 10 kg x 156 Ft/kg = Ft Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 65

66 Példa megoldása 4. Bevallandó kötelezettségek: 4MA 00 B kg, Ft B1: kg kg = kg Ft Ft = Ft B1: kg, Ft B2: 60 kg, Ft B2: 10 kg, Ft Mindösszesen: Ft azaz Bevallásra kötelezett összeg: Ft Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 66

67 Borászok és borosgazdák FIGYELEM! Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 67

68 Kereskedelmi csomagolás Díjtételek 2010-től 2010-től az üveg, PET palack és minden tárolóedény is súlyalapú elszámolás alá esik Díjtételei Üveg 30 Ft/kg Műanyag 350 Ft/kg Társított, rétegzett italcsomagolás 450 Ft/kg Társított, egyéb 700 Ft/kg Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 68

69 Együttműködés koordináló szervezettel Ebben az esetben is le kell adni a nyilvántartások alapján elkészített jelentést a NAV felé Fizetési kötelezettség a koordináló szervezet felé lesz díjaik alacsonyabbak a termékdíjnál a megtakarítás akár 40-50% is lehet Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 69

70 Folyóbor kimérés hozott palackba Az ország különböző pontjain különböző eljárással ellenőrzik 1. Mivel a többszörös adóztatás alkotmányellenes, ezért nem kell bevallani a hozott palackot, hisz az eredeti gyártó/forgalmazó már megfizette a vonatkozó díjat 2. Mivel a termékdíjat az fizeti, aki termékét a csomagolásban forgalomba hozza, ezért a hozott palackot minden feltöltésnél be kell vallani és megfizetni utána a termékdíjat. 3. Mivel a gazda a palackban hozza forgalomba a bort, ezért be kell vallani a hozott palack mennyiségét, de nem kell megfizetni utána a termékdíjat, mert azt egyszer már megfizette az eredeti gyártó/forgalmazó. DE Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 70

71 Bérpalackozás Fontos és kevesen tudják! Ha a gazdálkodó bérpalackozást végez és annak bármely tartozékát ő maga adja, akkor minden csomagolóeszköz díjtétele őt fogja terhelni! Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 71

72 Számla záradékolása A nem újrahasználható palack/kanna forgalomba hozatala esetén, illetve ha a kötelezettnek nincs mentessége: a kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból Ft A palack/kanna részeként forgalomba hozott dugó, kupak, címke és a csomagolás egyéb részei forgalomba hozatala miatt: a csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból Ft Ha a palack/kanna a vámhatóság felé újrahasználhatóként bejelentésre került és az első forgalomba hozatalt követően a termékdíjat bejelentették és megfizették: a környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került. Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 72

73 Mezőgazdasági termelők FIGYELEM! Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 73

74 Mezőgazdasági termelő 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk a): Természetes vagy jogi személy, illetve ezek csoportja, akinek, illetve amelynek a gazdasága a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint, és aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. gazdaságának a közösség területén kell lennie mezőgazdasági tevékenységet kell végeznie mezőgazdasági tevékenység = a mezőgazdasági terméket a kötelezett maga állítja elő Ha a fenti feltételek együttesen teljesülnek akkor termékdíjfizetési kötelezettségét átalány fizetéssel teljesítheti. Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 74

75 Termékdíj átalány Mezőgazdasági termelő Tárgyévben kötelezetté váló alany Ft Előző évben legfeljebb 10M Ft árbevételig Ft Előző évben M Ft árbevételig Ft Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 75

76 Éves árbevétel kizárólagosan a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia az árbevétel tekintetében a bruttó árbevételt kell alapul venni családi gazdaság esetében a közös bruttó árbevételt kell a bevétel tekintetében figyelembe venni Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 76

77 Gyakorlati lépések Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 77

78 Gyakorlati lépések VPID szám igénylése a vámhatóságtól Szükséges okmányok gazdálkodók esetén: Cégbírósági bejegyzés Cégkivonat Aláírási címpéldány Bankszámla szerződés vagy utolsó átutalásról másolat Fontos két helyen aláírni, dátum,telefonszám Szükséges okmányok természetes személy esetén: Személyi igazolvány Lakcímkártya ezek másolatban Adókártya Mezőgazdasági vállalkozók esetén még pluszban Bankszámlaszám MVH regisztrációs szám Őstermelői igazolvány Fontos két helyen aláírni, dátum,telefonszám Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 78

79 Gyakorlati lépések Nyomtatványok telepítése (E-Bevallás, Java; ÁNYK-ABEV Java kitöltő program telepítése) - a környezetvédelmi termékdíj nyomtatvány (KT11-BEJKE, KT11-BEV) 3. Nyomtatványok kitöltése GLN szám nem kell, VPID szám kell Statisztikai számjel, belföldi bankszámla - ha nem tudja, végig Ügyintéző neve = kötelezett (ha maga tölti ki) Bejelentést kiválasztani (10 millióig, millió között, tárgyévben vált kötelezetté) 4. Beküldés Nyomtatni, aláírni 2 példányban Beküldés a vámhatóságnak Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 79

80 Gyakorlati lépések Átalány megfizetése Csekken a VPID szám feltüntetésével Átutalással szintén a VPID szám felírásával Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 80

81 Hasznos információk: Debreczeni László, Mészáros Adrienn: Környezetvédelmi termékdíj kódex 2010 (VIVA Média Holding, Bp. 2010) Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 81

82 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 82

Környezetvédelmi termékdíj 2010.

Környezetvédelmi termékdíj 2010. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2010. Sztruhár Imre, tanácsadó imre.sztruhar@okohungaria.eu

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László Környezetvédelmi termékdíj Készítette: Debreczeni László Termékdíjról szóló jogszabályi alapok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi változásai

Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi változásai Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi változásai 2011. évi LXXXV. Törvény 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet Készítette: Banitz István NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni.

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni. Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10KESZ adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelete az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g)

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2014

Környezetvédelmi termékdíj 2014 Környezetvédelmi termékdíj 2014 Sztruhár Imre, tanácsadó Green Tax Consulting Kft. Nyíregyháza, 2014. január 23. Áttekintés Esettanulmányok Importőr nagykereskedő Importőr termelő Üdítőital-gyártó Elektronikai

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

A TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSA 2015-BEN. Fieder Ildikó Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály

A TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSA 2015-BEN. Fieder Ildikó Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály A TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSA 2015-BEN Fieder Ildikó Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály A módosítás tartalma I. A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása 1. Díjszerkezet

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt Jogszabályi háttér - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) - A környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t Orz G 1t sil= 3n Itt (o(o')- /1 2.-'( Érkezett : 2011, 1 v Q 1. Országgy űlési képvisel ő Kapcsolódó módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Buda") e s t Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei 2. számú melléklet A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei Jelen melléklet az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről szóló, a Mezőgazdasági és

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen)

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) Konzultánsok: Dr. Bendik Gábor jogász, környezetvédelmi termékdíj-szakértő Horváthné Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő,

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 1134 Budapest, Lehel u. 11.

Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 1134 Budapest, Lehel u. 11. A jogi szabályozás és hatáskör történeti áttekintése Vámhatóság APEH NAV - Vámhatóság NAV - Adóág 1995 2004 2008 2013 2012-ig: 1995. évi LVI. törvény (Kt.) 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (Ktmr.) 2012-től:

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

Bérleti és Bizományi Szerződés

Bérleti és Bizományi Szerződés Polc: Név: Szerz. vége: Bérleti és Bizományi Szerződés Mely létrejött egyrészről Bérleti és Bizományi Szerződés Név: _ lakcím: személyigazolvány szám: adóazonosító jel:, mint áru tulajdonos és polc bérlő,

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 4390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám II. Törvények 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Jogszabályi háttér A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az elektronikus

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

T/10526. számú. törvényjavaslat

T/10526. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10526. számú törvényjavaslat a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló A Kormány 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE az asztali és m. t. minőségi borok 2005/2006. borpiaci évre vonatkozó krízislepárlásához nyújtott támogatás igénylési feltételeiről

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 1. oldal 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

2011. évi CIII. Törvény a népegészségügyi termékadóról*

2011. évi CIII. Törvény a népegészségügyi termékadóról* 2011. évi CIII. Törvény a népegészségügyi termékadóról* Az Országgyûlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás elõmozdítása, valamint

Részletesebben

Aktuális adózási kérdések 2014. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Reg. Adó Főig.

Aktuális adózási kérdések 2014. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Reg. Adó Főig. Aktuális adózási kérdések 2014 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Reg. Adó Főig. Online pénztárgép, számlázás Mikor kötelező számlát adni -A vevő adóalany - Cég, egyéb szervezet esetén egyértelmű

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014.

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS k díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS k díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ k díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

A legfontosabb termékdíj kötelezettségek és a 2013-as termékdíj változások. Szabó Viktor, adótanácsadó RSM DTM Hungary Zrt.

A legfontosabb termékdíj kötelezettségek és a 2013-as termékdíj változások. Szabó Viktor, adótanácsadó RSM DTM Hungary Zrt. A legfontosabb termékdíj kötelezettségek és a 2013-as termékdíj változások Szabó Viktor, adótanácsadó RSM DTM Hungary Zrt. Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj a legfontosabb teendők 1.

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13)

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) Budapest, 2012. augusztus 25. Változat: 01/2013 1/33 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2011. évi LXXXV. Tv Az új környezetvédelmi termékdíj törvény a gyakorlatban

2011. évi LXXXV. Tv Az új környezetvédelmi termékdíj törvény a gyakorlatban 2011. évi LXXXV. Tv Az új környezetvédelmi termékdíj törvény a gyakorlatban Többszöri módosításon esett át, de véglegesen is elfogadásra került a 2012. január 1-én hatályba lépő új környezetvédelmi termékdíj

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben