(gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!"

Átírás

1 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési határidő (átutalásnál) - Termék (szolgáltatás...) neve, vámtarifaszáma - ÁFA kulcs - Mennyiségi egység - Mennyiség - Egységár (ÁFA nélkül) - Érték (ÁFA nélkül) - Számlaérték (ÁFA nélkül) - ÁFA kulcs - Számla végösszege (ÁFA-val) Az őstermelő általában alanyi mentes, adószámában van egy 1-es (-1-). Számlát akkor nem kell kiállítani, ha vevő nem kér, ekkor nyugtát adunk. Nyugta tartalmi elemei: - Kiállító neve, címe, adóiggatási onosító száma - Bruttó összeg - Aláírás - Dátum A nyugta is (a számlához hasonlóan) szigorú számadású nyomtatvány, melyről nyilvántartó lapot kell vezetni. Számlát és nyugtát ki lehet állítani géppel is. 2. Ismertesse a mezőgdasági tevékenység lényegét! Számlakibocsátó adatai: számlakibocsátásra köteles, ( törvény értelmében) aki rendszeresen saját nevében termékértékesítést végez. Ez a személy: - Adószámkiváltására kötelezett, ha évente 2-nél többször értékesít. - Aki adószámmal rendelkezik, számlakibocsátásra kötelezett (számla, nyugta), kivéve, ha felvásárlónak értékesít. Megkülönböztetünk: - Készpénzfizetési számla (ha onnal fizetnek), onnal ki kell állítani - Klasszikus számla (átutalásos), mikor a termékértékesítés és a fizetés elválik, ezt a számlát 15 napon belül kell kiállítani A számla kötelező tartalmi elemei: - Kibocsátó (eladó) neve, címe, bankszámlaszáma (átutalásosnál), adószáma - Vevő neve, címe, bankszámlaszáma (átutalásosnál) - Fizetés módja Ki minősül őstermelőnek? - aki 16. évét betöltötte, saját gdaságban mezőgdasági tevékenységet folytat (bérelheti is a földet, tanyát...). - Őstermelői tevékenység: állati termék előállítása, növénytermesztés, erdőgdálkodás, saját termékfeldolgozás, virág és dísznövénytermesztés ( Ft-ig), szőlőtermelőknél bor-előállítás és értékesítés ( Ft-ig). - Kivétel: kutya, macska, díszmadár, versenyló...tenyészté s - Őstermelői igolványt kiválthat, aki a fentiekkel foglalkozik ( tevékenységet folytat), a falugdász állítja ki, ahol nyilatkozatot kell tenni a végzett és várható tevékenységről és adózási formát kell választani. - Az igolvány

2 kiváltásához tett nyilatkozatát kiegészíthető a közös háztartásban élő családtagokkal tett együttes nyilatkozattal, mely szerint a mezőgdasági tevékenységet közös igolvány kiállításával kívánjuk folytatni. Családtagnak minősül a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, valamint örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő. - A közös igolvány kiváltásának egyik feltétele, hogy minden egyes családtagnak jövedelmére ugyanon adózási módot kell választania (pl. általános forgalmi adó, átalányadózás, a tételes költségelszámolás tekintetében). - Családi gdaság: legfeljebb 300 ha nagyságú termőföld tulajdonával, haszonélvezetével, használatával rendelkező gdálkodó család, termőföldje hasznosításával legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán alapuló gdálkodási forma. - Családi gdálkodó: a családi gdaságot a mezőgdasági iggatási szerv nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki: - A családi gdaság vezetőjeként jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat - Élethivatásszerű en mezőgdasági tevékenységet folytat - Mezőgdasági vagy erdészeti végzettséggel rendelkezik, vagy legalább 3 éve mezőgdasági tevékenységet folytat és ebből árbevétele szármik - Legalább 3 év óta a bejelentett lakóhelye a családi gdaság településén van. - A családi gdaságba a 16 éven aluli gyermeket is be lehet vonni, mely adózásnál lesz fontos. - Közös igolvány: saját családtagjainkat is ráírathatjuk, kiskorút is 16 év felett - Az igolványhoz kapunk 1 betétlapot, melyre felvezetjük a bizonylat számát, összegét..., erre a betétlapra a felvásárló is bejegyezhet, valamint a támogatásokat is felvezethetjük 3. Határozza meg adózás lényegét tételes költségelszámolás esetén 4 millió Ft bevétel alatt! Az őstermelő kétféle módszer közül választhat összevonás alá eső jövedelme megállapításakor. - Lehetősége van 10 százalék költséghányad alkalmására, ha nem kíván költségeivel elszámolni. A bevétel része a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is. (A bevétel 90 százaléka a jövedelem.) - Választhatja a tételes költségelszámolást is. Ekkor költségként a bevételszerző

3 tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében adóévben ténylegesen felmerült és bizonylattal igolt kiadás vehető figyelembe. Ilyen kiadásként számolhatja el pl. a bértermelés esetén a termék vagy állat kihelyező által igolt kihelyezési értékét. (Bevétel költség = jövedelem.) Abban esetben, ha a bevétele nem haladja meg a támogatások összege nélkül a 4 millió forintot, akkor a jövedelemszámítás helyett élhet nyilatkozattételi jogával is, amennyiben a bevételének 20 százalékát kitevő összegben a tevékenységével összefüggésben felmerült költségeiről számlával (számlákkal) rendelkezik. Tételes költségelszámolás: bevétel + költség számlák Bevételek meghatározása: értékesített termék ellenértékeként befolyt összeg, vagy annak előlege (kompenzációs felár, kapott kártérítés, kapott kamat, kapott támogatás, gázolajtámogatás...) Elszámolható költségek: a tevékenységgel közvetlenül összefüggő, a naptári évben ténylegesen kifizetett szabályszerűen igolt (névre szóló számlával, adásvételi szerződéssel) kiadások. Pl.: üzemanyag, amortizáció (14,5 %), irodaszer, táp, vetőmag, műtrágya..., akkor SZJA befizetési kötelezettség 0. Csak EHO-t kell fizetni (Egészségügyi hozzájárulás). Az EHO a bevételek 5 %- ának a 15 %-a. Példa: a betétlapra rávezetek: Bevétel támogatás (nem számít bele a bevételbe) nek a 20 %-a -> , ekkor SZJA =0 EHO kiszámítása: x 0,05 = x 0,15 = /év 4. Ismertesse adózás lényegét tételes költségelszámolás esetén 4 millió Ft bevétel fölött! Tételes költségelszámolás: bevétel + költség számlák Bevételek meghatározása: értékesített termék ellenértékeként befolyt összeg, vagy annak előlege (kompenzációs felár, kapott kártérítés, kapott kamat, kapott támogatás, gázolajtámogatás...) Elszámolható költségek: a tevékenységgel közvetlenül összefüggő, a naptári évben ténylegesen kifizetett szabályszerűen igolt (névre szóló számlával, adásvételi szerződéssel) kiadások. Pl.: üzemanyag, amortizáció (14,5 %), irodaszer, táp, vetőmag, műtrágya... Kistermelői költségátalány: A kistermelői költségátalány elszámolásának feltétele, hogy tételes költségelszámolást kell alkalmni és a jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett éves bevétele nem több 8 millió Ft-nál. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő tételek figyelembe vételével megállapított bevételének a 40 %-a számolható el igolás nélkül költségként. Őstermelői adókedvezmény: A tételes költségelszámolást vagy a 10 százalék költséghányadot választó mezőgdasági őstermelőt amennyiben a bevallott jövedelme a 6 millió forintot nem haladja meg tevékenységből szármó összevont jövedelem utáni adó összegéből legfeljebb 100 ezer forint adókedvezmény illeti meg. Ha

4 tevékenységből szármó jövedelme utáni adó összege nem éri el a 100 ezer forintot, és e jövedelme mellett más összevonás alá eső jövedelme is van, úgy a könyvelőnek szabályszerű bizonylattal kifizetett díj jövedelemmel arányos részével adókedvezményt 100 ezer forintra kiegészítheti. A könyvelői díjkedvezmény alkalmásának feltétele a tételes költség-elszámolási mód választása. Az adókedvezmény érvényesítésénél figyelemmel kell lennie arra is, hogy a kedvezmény összege a más jogcímen érvényesített korlátos adókedvezményekkel együtt sem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Példa: Bevétel (túllépte a 4 milliós határt) Támogatás (költségszámla 20%-nyi értékben) (40 % kistermelői költségátalány) x 0,18-os adó = , ha van adószámunk, akkor SZJA EHO (11 %) befizetés (Tehát nem szabad túllépni a 4 milliót, vagy rengeteg számlát kell gyűjteni, összbevétel min. 40 %-át). Ezt a fajta adózást maximum 8 milliós árbevételig alkalmhatjuk. 5. Vázolja fel adózás lényegét átalányadózás esetén! A mezőgdasági kistermelő a kétféle költségelszámolás helyett átalányadózást is választhat. A tevékenység megkezdésének évében átalányadózás választásáról igolvány kiváltásakor nyilatkozhat. Ha Ön a mezőgdasági kistermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, átalányadózást mindkét tevékenységre nézve különkülön választhatja. Az egyes tevékenységek bevételének nyilvántartását ilyen esetben is egymástól elkülönítve kell vezetnie. Átalányadózás esetén a kistermelésből szármó bevétel 15 százaléka számít jövedelemnek, illetőleg a bevételnek abból a részéből, amely élő állat és állati termékek értékesítéséből szármik 6 százalékot kell jövedelemnek tekinteni. Az így kiszámított jövedelmeit összeadva kapja meg adó alapját. Az átalány adóalap nem része összevont adóalapnak, adóját a kétkulcsos adótáblával külön kell megállapítani ( forintot meg nem haladó része 18%, afölött 36% adó). Bevétel: értékesített termék ellenértékeként befolyt összeg, plusz ehhez tartozik a támogatás is, de nem számítjuk bele. Ez 8 millió Forintig mehet, támogatás nélkül. Átalányadózásnál a növénytermesztésből szármó bevételünknek a 15 %-a jövedelem, vagyis adóalap ( 85 %-ot elismer APEH költségnek). Állatértékesítésnél a bevétel 6 %-a jövedelem, adóalap (94 %-ot ismernek el költségként), továbbá állatok után járó támogatás 15 %-a is jövedelemnek minősül. Példa: Bevétel >ebből növénytermesztésből állatérték Támogatás x 0,15 = x 0,06 = x 0,15 = Az adó 25 %-a lesz EHO: x 0,18 (SZJA) = /év adó x 0,25 (EHO) = /év EHO befizetési kötelezettség /év

5 Ennél adózási módnál nem kell gyűjtögetni a számlákat, csak átalányt fizetünk től számlatartási kötelezettséggel tartozunk, vagyis lehetőleg rakjuk el a számlákat, ha bármit számlára vásárolunk. A bevételünk 8 millióig mehet. 6. Határozza meg adózás lényegét közös igolvány és családi gdálkodás esetén! Bevételek meghatározása: értékesített termék ellenértékeként befolyt összeg, vagy annak előlege (kompenzációs felár, kapott kártérítés, kapott kamat, kapott támogatás, gázolajtámogatás...). A bevételek megosztása létszám alapján történik. Költségek meghatározása: a tevékenységgel közvetlenül összefüggő, a naptári évben ténylegesen kifizetett szabályszerűen igolt (névre szóló számlával, adásvételi szerződéssel) kiadások. Pl.: üzemanyag, amortizáció (14,5 %), irodaszer, táp, vetőmag, műtrágya... A költségek megosztása szintén létszám alapú megosztás. Közös igolvány, vagy családi gdálkodás esetén mindenképpen onos adózási módot kell választani. A betétlapra minden bevételt és támogatást rá kell vezetni, költségszámlákat is kell gyűjteni, de mindegy, hogy a közös igolványon vagy családi gdaságon belül kinek a nevére szól a számla. Példa: 4 tagú család, 2 felnőtt + 2 gyerek Értékesítésből szármó bevétel: /4fő = > ez 8 mill./fő alatt van Támogatás: /4fő = Mutassa be őstermelők társadalombiztosítási jogviszonyának jellemzőit! Január 1-től őstermelők is biztosítottá váltak (nyugdíj és egészségügyi szolgáltatás). Munkaviszonnyal rendelkező vagy nyugdíjas őstermelőnek nem kell járulékot fizetni. Kezdő őstermelő a minimálbér 44,5 %-a után fizet járulékot. A következő évben előző év bevételének a 20 %-át fizeti járulékként. Példa: (bevétel) (támogatás) >20 %-a = x 13,5 % = Ft Ez magában foglalja a nyugdíjalapot és egészségügyi hozzájárulást is, ami negyedévente fizetendő: /4 = Ft 8. Ismertesse őstermelők ÁFA rendszerbeli jellemzőit! től adószámot kell kiváltani, ami számla és nyugtaadási kötelezettséget von maga után. Kompenzációs felár rendszere (nem áfa-alany): őstermelő a felvásárlónak értékesít, akkor mentesül a számlaadási kötelezettség alól. A felvásárló felvásárlási jegyet állít ki. A kompenzációs felárra jogosult, aki önálló vállalkozó és egy másik társaságban nem lehet 25 %-nál több tulajdona. Kompenzációs felár: 7 %. Felvásárlási jegy tartalmi elemei: a vevő állítja ki

6 - vevő neve, címe, adószáma, aláírása - a mezőgdasági adóalanynak (eladónak) minden adata, onosítója (neve, címe, tajszáma, szül.helye, ideje, anyja neve, adóonosítója, adószáma, igolvány száma - termék megnevezése, statisztikai besorolása, mennyisége, egységára, felvásárlási ára, kompenzációs felár %-os mértéke, összege - dátum, mezőgdasági termelő aláírása abban esetben, ha a termelő vállalja, hogy ő maga ráírja betétlapra a bevételt. 9. Határozza meg a Ft bevételt el nem érő gdálkodó adó és járulékfizetési kötelezettségeit! A Ft-os árbevételnél a támogatás összegét nem kell hozzáadni Ft árbevétel alatt nem kell adóbevallást készíteni. Az árbevételt betétlapra kell rávezetni a támogatás összegével együtt. Ha biztosított őstermelő, akkor járulékot kell fizetnie a következők szerint és a támogatással növelt összeg után: Példa: (bevétel) (támogatás) >20 %-a = x 13,5 % = Ft Ez magában foglalja a nyugdíjalapot és egészségügyi hozzájárulást is, ami negyedévente fizetendő: /4 = Ft 10. Vázolja fel a mezőgdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó adó és járulékfizetési jellemzőit! Bevétel ugyan, mint őstermelőnél, de végezhet mezőgdasági szolgáltatást is. Nincsenek olyan kedvezményei, mint őstermelőnek. Adó: adóalapjának 50 %-át fizeti, alábbi felbontásban: % SZJA, megmaradó összeg % EHO Járulékot a minimálbér után fizet havonta, ha van munkaviszonya, akkor a minimálbér közel 50%-a. 11. Vázoljon fel egy munkaszerződést! Kötelező alaki elemek: írásba kell foglalni Kötelező tartalmi elemek: - személyi alapbér (időbér, órabér..) - munkakör megjelölése - munkavégzés helye - munkáltató és munkavállaló adatai (név, cím, cégjegyzékszám, székhely...) Határozott ill. határozatlan idő feltüntetésének jelen tősége: Határozott idejű munkaviszony megszüntethető: - közös megegyezéssel - rendkívüli felmondással - próbaidő alatt onnali hatállyal Munkaszerződés érvénytelen, ha nem foglalták írásba. 2 módja van: - megtámadhatósá g: 6 hónap - semmisség (bárki) Munkaszerződés érvénytelensége lehet: - teljes érvénytelenség (pl. érvénytelen rész nélkül a munkaszerződés létre sem jött volna, ha nincs végzettsége a munkavállalónak )

7 - részleges érvénytelenség: pl. ha a munkáltató a minimál bérnél alacsonyabb bért határozott meg 12. Vázolja fel egy Kft. Alapításának menetét! Társasági szerződés: gdasági társaság alakításához társasági szerződés megkötése szükséges. - GT: Társasági szerződés - RT: Alapszabály - Egyszemélyes GT: Alapító okirat (Kft is lehet egyszemélyes GT) A Társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írnia (ügyvéd vagy közjegyző előtt), határozatlan időtartamra jön létre. A Társasági Szerződésben meg kell határozni: - cégnév - székhely, - telephely, fióktelephely, - tagok neve (anyja neve, lakcím!), - főtevékenység, továbbá ok a tevékenységek, melyeket a cég folytatni kíván, - jegyzett tőke, törzstőke, - a társaság képviselete, - cégjegyzés módja - ki jogosult egyszemélyben aláírni, - vezető tisztségviselő (k), úgymint ügyvezető, könyvvizsgáló, felügyelőbizottsági tagok.. - működés időtartama Törzstőke: törzsbetétekből áll, amik üzletrészeket jelentenek (apport is lehet), összege minimum Ft, ebből Ft-ot onnal rendelkezésre kell bocsátani. Aláírási címpéldány: közjegyző készíti, fel kell tüntetni rajta: - cégnév - székhely - cégjegyzésre jogosult neve (anyja neve, lakcíme) - képviselet jogcíme (vezető, munkavállaló...) - cégjegyzés módja (önálló, együttes) - aláírásminta Cégbíróság: a megyei bíróság mellett működik, től kötelező elektronikus cégeljárás. A Cégbíróság nyilvántartja a cég adatait, kérésre (illeték ellenében) cégkivonatot (fennálló adatokat tartalmza), cégmásolatot (fennálló és törölt adatokat is tartalmza), cégbizonyítványt (kérelemtől függően a fennálló vagy a törölt adatokat, vagy mindkettőt tartalmza, pl. bizonyos időre kérjük ki). 13. Mutassa be egyéni vállalkozói igolványt! Egyéni vállalkozói igolványt kaphat: a belföldi természetes személy, aki cselekvőképes, lakóhelye van és egyébként nincs kizárva egyéni vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozó igolványt nem kaphat: - akinek köztartozása van (adó vám, TB...de csak amíg ki nem egyenlíti), - akinek már visszavonták köztartozás miatt (csak amíg ki nem egyenlíti), - Gdasági társaság korlátlanul felelős tagja (KKT vagy BT tagja), - aki foglalkoztatási tilalom alá esik (akit valamely foglalkozás gyakorlásától eltiltották), - akit végrehajtandó szabadságvesztés re ítéltek jogerősen (gdasági, vagyonelleni bűncselekmény miatt), amíg nem mentesül - szándékos bűncselekmény miatt 1 évet meghaladó és végrehajtandó szabadságvesztés re ítéltek Vállalkozói igolvány tartalma: - név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság - székhely, telephely, fióktelephely

8 - tevékenységi kör - adószám - nyilvántartási szám Vállalkozói igolványt a Polgármesteri Hivatalban kell igényelni, igényléshez kell: - erkölcsi bizonyítvány - igénylőlapkérelem (részletes) - illetékbélyeg 14. Mutassa be a felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás közötti különbségeket! Felszámolási eljárás: olyan eljárás, amelynek a célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. Kezdeményezheti: (a felszámoló) - adós - hitelező - végelszámoló - cégbíróság 60 napon túli tartozás esetén lehet kezdeményezni. Végelszámolás: legfőbb szerv határozhatja el (tagok gyűlése) Olyan eljárás, amelynek során a fizető képes gdálkodó szervezet a jogutód nélküli megszűnését elhatározva a hitelezőit kielégíti. A végelszámolást kezdeményezheti: végelszámoló, aki a cég képviselője. Alapja: a taggyűlési jegyzőkönyv, a legfőbb szerv határozata. Fizetésképtelenség: a felszámolásnál van. Fizetésképtelenséget a Bíróság állapítja meg, ha a tartozást, esedékességet követő 60 napon belül a cég nem egyenlítette ki, vagy a cég ellen folytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesített. Vállalkozás megszüntetése: mindkettő jogutód nélküli megszűnést von maga után. Felszámolásnál előfordulhat, hogy kielégítetlen marad a hitelező, végelszámolásnál ez nem történhet meg, mert akkor átalakul felszámolási eljárássá. Társaság képviselője: a Bíróság jelöli ki a felszámolásnál, hogy ki legyen a felszámoló, végelszámolásnál a legfőbb szerv dönt a végelszámoló személyéről, általában a cég vezetője. 15. Vázolja fel a termékértékesítési szerződésszegés eseteit! Teljesítési határidő: amiben a felek megállapodnak, és írásba foglalják Szerződésszegést kiváltó okok: teljesítés lehetetlenné válása, hibás teljesítés, teljesítés megtagadása, kötelezett késedelme, jogosult késedelme Jogkövetkezmények a kötelezetti késedelemnél:követelheti a teljesítést vagy elállhat a szerződéstől 1. Jogosult késedelme: felelős őrzésbe veszi és követelheti ellenszolgáltatás megfizetését, tárolnia kell, de a megrendelő költségére, felelősségére, terhére 2. Hibás teljesítés: ha a termék nem felel meg a szerződésben rögzítetteknek, ekkor elállhatunk vagy kötbért kérhetünk, vagy árleszállítást kérhetünk 3. Ellehetetlenülés: mindkét fél maga viseli a kárát, ha nem felróható, ha a kötelezett a felelős a teljesülés elmaradásáért, a jogosult kártérítést követelhet 4. Teljesítés megtagadása: a jogosult késedelem esetén követelheti a teljesítést, elállhat, kártérítést követelhet Kötbér: mértékét a szerződésben határozzák meg, de nem lehet kevesebb, mint a törvény által meghatározott minimum.

9 Törvényes kötbér mértéke késedelem esetén: - első 30 nap folyamán napi 0,8 ezrelék - következő 30 nap folyamán napi 1,2 ezrelék - ezt követő késedelem: napi 1,8 ezrelék - legfeljebb összesen 12 % - szerződésszerű teljesítéshez szükséges intézkedés késedelme vagy elmaradása esetén napi 0,8 ezrelék, legfeljebb 6 % Lehetetlenülés: kötbér mértéke 12 % lehet Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke min. 8 % lehet 16. Vázoljon fel egy termőföld értékesítésről szóló ajánlatot! Alaki kellékek: írásba foglalás Tartalmi kellékek: ki kell tűnnie, hogy ez egy vételi ajánlat. Az ajánlatot tevő (tulajdonos) minimális adatait fel kell tüntetni, továbbá ingatlan (föld) helyrajzi számát, terület nagyságát, művelési ágát, Arany-korona értékét, ingatlant terhelő jogokat (tulajdonlapról), vételárat, fizetési feltételeket, annak megjelölését, hogy a vevő elővásárlásra jogosult-e (nyilatkozhat a személyes adatok nyilvánosságra kerüléséről) Megküldési kötelezettség: a Polgármesteri Hivatalnak kell megküldeni, aki illeték ellenében kifüggeszti, a Magyar Vagyonkezelési ZRT-nek (MNV), mivel a magyar állam is elővásárlásra jogosult. Kifüggesztés: 15 napig 17. Nevezze meg a termőföldvásárlás akadályait! Elővásárlásra jogosultak köre: - haszonbérlő, feles bérlő, részes művelő - helyben lakó szomszéd - helyben lakó - magyar állam Kivétel: közeli hozzátartozók között történik adás-vétel, tulajdonostársak között, ill. ha a terület zárt kertnek minősül. Külföldi személy: Külföldi magán illetve jogi személy nem szerezhet termőföldet, természetvédelmi területet. Gdasági Társaság: Belföldi jogi személy illetve jogi személyiség nélküli szervezet nem szerezhet meg termőföldet, kivéve állam, közalapítvány, polgármesteri hivatal. Maximális termőföld tulajdon: Belföldi magánszemély tulajdonában 300 ha, vagy 6000 AK termőföld lehet. 18. Vázoljon fel egy rendes felmondást munkaadói oldalról! Kötelező alaki elemek: mindig írásban kell közölni Kötelező tartalmi elemek: - felmondási idő megjelölése - a felmondási idő felére a M.T. alapján mentesül a munkavállaló a munkavégzés alól, átlagkereset onban erre időre is megilleti - a felmentési időt jogosult a kívánságának megfelelően kivenni - a végkielégítésről szóló tájékoztatás - tájékoztatni kell a munkavállalót arról is, hogy a felmondási időre járó munkabérét, a végkielégítést, a szabadságra igénybe nem vett megváltást távolléti díjjal fizetik meg - munkaviszony megszűnéséről szóló igolást és egyéb dokumentumot utolsó munkában töltött napon kell átadni - a munkavállalónak átadott eszközöket átadásiátvételi nyilatkozattal szintén utolsó munkában töltött napon kell átadnia és t is bele kell foglalni, hogy kinek köteles átadni - fontos a jogorvoslatról szóló tájékoztatás (a felmondástól számított 30 napon belül hova fordulhat pl. Munkaügyi Bírósághoz)

10 - indokolási kötelezettség: amely csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal összefüggő ok lehet ( indoklás fontossága: ért kell, mert ha nem előbb felsoroltakkal megegyező dolgok egyike, akkor jogellenes a felmondás Jogellenes felmondás következményei: - 30 napon belül - Itt kérhetjük onnal, hogy eredeti munkakörbe helyezzen vissza a Bíróság - Ha a munkáltató kérésére a Bíróság ezt mellőzi, akkor a Bíróság a munkáltatót legalább 2 heti, legfeljebb 12 havi átlagkereset megfizetésére kötelezheti. - Felmerült kárunkat a munkaadó köteles megfizetni, kivéve, ha ez időközben megtérült Jogorvoslat: 30 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel bíró Munkaügyi Bírósághoz kell fordulni ( a vállalkozó székhelye szerintihez) 19. Vázolja fel egy Kft. Taggyűlési jegyzőkönyvét! 1. Helyszín, időpont, jelenlévők (tagok) 2. A Kft székhelyén kell megtartani, ettől eltérni akkor lehet, ha a tagok mást szavnak meg 3. Nap, óra-ra meg kell határozni 4. Jelenlevők szavatszám szerint (ki milyen szavati aránnyal bír a tulajdonrészének megfelelően) 5. Tárgy: pl. névmódosítás, tőkeleszállítás Valaki előterjeszti a javaslatokat (ált. ügyvezető) 7. Rögzíteni kell a szavati arányokat 8. Határozatok könyvében rögzíteni kell ügyvezetőnek mindent, ennek a Társaság székhelyén kell mindig lennie, és a tagoknak biztosítani kell a betekintés lehetőségét 9. Bejelentési kötelezettség a Cégbíróság felé, amit ügyvezetőnek kell megtenni 10. A jegyzőkönyvet ügyvezető és egy hitelesítő tag írja alá, általában a másik tulajdonos Cégjegyzék kötelező tartalma: - cégjegyzék szám, cégnév, székhely - fő tevékenység, egyéb tevékenységi körök - jegyzett tőke összege - képviselet módja, a cég képviseletére jogosultak neve (anyja neve, lakhelye) - cég adószáma - valamennyi pénzforgalmi számlája (bankszámlaszáma) - a végzés meghozatalának időpontja - cégközlönyben történő közzététel időpontja 20. Mutassa be egyszerűsített végelszámolás közzétételét! Egyszerűsített végelszámolás: KKT, BT szüntethető meg vele Hol történik a közzététel: a Cégközlönyben Kinek a feladata a közzététel: a végelszámolóé, aki lehet a korábbi üzletvwezető (ekkor nem kell külön aláírási címpéldány) Közzétételi díj: Ft Elemei: (mit szeretnénk közzétenni) - cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma - t a tényt, hogy a társaság egyszerűsített végelszámolásról határozott - a végelszámolást megindító határozat keltét (taggyűlés idejét)

11 - végelszámolás kezdő időpontját (120 napon belül be kell fejezni a végelszámolást) - a végelszámoló nevét (anyja neve, lakhelye) - a korábbi vezető tisztségviselő jogviszonyának megszűnésének tényét - a hitelezőknek szóló felhívást

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek?

1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2008 6 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az a nem

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Személyi jövedelemadó Járulék Egészségügyi hozzájárulás Adózási módszerek és értékhatárok

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06.

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06. 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.04.06. 2 Tartalom Országos Mikrohitel Program... 3 Budapest Kisvállalkozói Hitel Program... 8 Széchenyi Folyószámlahitel...

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel esetében Kérelem: kötelező ill. indikatív ajánlat esetében: DM levél; fióki megkeresés esetén: Hitelkérelem (A1).

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.)

A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.) Aktív Üzletág A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.) A Zalavölgye Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó A törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Forrás: KSH Az Országgyűlés A törvény - figyelemmel az államháztartás feladatainak

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE KKT 88. (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus rövid leírása: A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben