ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés; - hűtőberendezés és hűtőközeg, - gumiabroncs, - akkumulátor, TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi felsorolás szerint összeállított kérelmet a gyorsabb elbírálás végett példányonként külön bekötni szíveskedjenek! A kérelmet a kérelmező székhelye szerint területileg illetékes Felügyelőségre, azaz az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (3501 Miskolc, Mindszent tér 4.) kell benyújtani! 1.) A KÉRELMHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPVETŐ ADATOK 1.1 A KÉRELMEZŐ (egyéni teljesítő kötelezett) Neve cégbírósági bejegyzés vagy a vállalkozói igazolványban szereplő bejegyzés szerint Székhelye - cím Telephelye(i) cím, helyrajzi szám Cégjegyzék szám KSH azonosító száma (17 jegyű) Fő tevékenység KÜJ KTJ telephelyenként GLN és VPID szám Bankszámla száma Érdemi ügyintéző neve, elérhetősége. 1.2 A kérelmezett tevékenység 1.3 Az igazgatási szolgáltatási díj átutalási megbízással történő teljesítését vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton történő befizetését igazoló bizonylat! A hatósági igazgatási szolgáltatási díj a mód. 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1.sz. melléklet alapján ,-Ft azaz Egyszáznegyvennégyezer forint Számlaszám: Ezúton tájékoztatjuk, hogy a díj befizetését igazoló bizonylat hiányában a kérelmet nem áll módunkban érdemben elbírálni! Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.379 Telefon: (46) Telefax: (46) ,

2 2 2. Általános tudnivalók: A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló, többször módosított évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. 1) bekezdése szerinti kötelezett - amennyiben koordináló szervezeten keresztül a termékdíj-fizetési kötelezettség alól nem mentesül - a hatóság felé mentességi kérelmet nyújthat be, melyben kéri az általa megjelölt terméktípusokra, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az általa megjelölt díjtételekre vonatkozóan, a mentesség megadását legfeljebb egy naptári évre terjedő időszakra. Ez esetben a kötelezett a mentesség tekintetében egyéni teljesítőnek minősül. Az egyéni teljesítő a hasznosítási kötelezettség teljesítésével érvényes kezelési engedéllyel rendelkező, a kezelést ténylegesen végző begyűjtőt, -kezelőt (a továbbiakban: teljesítési segéd) is megbízhat. A Kt. 5/A 3) bekezdése értelmében, mentesség a Kt. 2. (3) bekezdésének b)- e) (gumiabroncs,hűtőberendezés-hűtőközeg,csomagolás,akkumulátor), valamint g) (elektromos és elektronikai berendezés) pontjaiban meghatározott termékek után fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség alól szerezhető. A csomagolás termékdíjára, valamint kereskedelmi italcsomagolás Ú díjtételére, k díjtételére, a bevásárló-reklámtáska H díjtételére vonatkozó mentességi kérelmeket külön formanyomtatvány szerint kell összeállítani. GLN szám: Global Location Number Globális (Hely) Szervezet Azonosító szám -, mely a nemzeti számozó szervezettől (GS1 Magyarország Kht., 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, 2. emelet, tel.: ; ) szerezhető be. VPID szám: vámazonosító szám, melyet a vámhatóság ad ki KT-kód :Környezetvédelmi Termékdíj Kód - A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. sz. melléklete A mentességre vonatkozó kérelmet - a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig, illetve ezt követően kötelezetté vált esetében a kötelezetté válást követő 60 napon belül lehet benyújtani a kötelezett székhelye (telephelye) szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez Amennyiben a kötelezett a kérelem benyújtását megelőző évben termékdíjfizetési kötelezettségéről bevallás készítésére köteles, a kérelem benyújtásának feltétele a megelőző évi bevallási kötelezettségének teljesítése. A kérelmet (a mellékletekkel együtt) 2 példányban kell benyújtani. A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő) székhelye szerint illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre kell benyújtani. A tartalmi és formai előírásoknak megfelelő kérelmet a Felügyelőség szakmai véleményével együtt továbbítja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre, ahol a kérelem elbírálására legkésőbb a benyújtást követő negyedév végéig kerül sor. Amennyiben az egyéni teljesítő több termékdíj-köteles termék-típusra (a KT kód 1. számjegye azonos, de a kód 2-3. számjegyében eltér) nyújt be mentességi kérelmet, akkor az 4) fejezet 3-9. pont és a 3) fejezet 2-8. pont szerinti mellékleteket külön kell benyújtani minden egyes termék-típusra (a táblázatok ennek megfelelően sokszorosíthatók). A KT kód első számjegyében eltérő termékcsoportokra külön-külön mentességi kérelmet kell benyújtani. Az igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként kell befizetni. 2 Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.379 Telefon: (46) Telefax: (46) ,

3 3 A évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő mennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. A begyűjtési arány számítást a hűtőberendezések kivételével minden termékkör esetében meg kell adni! A évtől amennyiben a tárgyévet megelőző évben adott termékdíjköteles termékből nem hozott forgalomba, illetve saját célra nem használt fel, a tárgyévben forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségének megfelelő mennyiséget, egyéb esetben a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő mennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. 3.) KITÖLTENDŐ TÁBLÁZATOK A kérelemhez kitöltendő táblázatok: ld. külön mellékletben 1. Az egyéni teljesítővel kapcsolatos információk 2. A termékdíj-köteles termékkel kapcsolatos információk 3. Az egyéni teljesítő anyagmérlege a mentességi kérelem benyújtását megelőző naptári évről. 4. Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt mennyiség kezelőnkénti bontásban, a kérelem benyújtását megelőző naptári évben. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (4.1, 4.2, 4.3 stb. számú táblázatok) 5. Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtött, kezelt mennyiség a mentességi kérelem benyújtását megelőző naptári évben. 6. Az egyéni teljesítő anyagmérlege (tény és tervadatok) a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan. 7. Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt (tény és tervadatok) mennyiség kezelőnkénti bontásban, a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (7.1, 7.2, 7.3 stb. számú táblázatok) 8. Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtött, kezelt mennyiség (tény és tervadatok) a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan. 9. Az egyéni teljesítő anyagmérlege (tervadatok) a kért mentességi időszakra vonatkozóan. 10. Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt (tervadatok) mennyiség kezelőnkénti bontásban, a kért mentességi időszakra vonatkozóan. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (10.1, 10.2, 10.3 stb. számú táblázatok) 11. Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtésre, kezelésre kerülő tervezett mennyiség, a kért mentességi időszakra vonatkozóan. 3 Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.379 Telefon: (46) Telefax: (46) ,

4 4 4. A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A kérelemhez a kitöltött táblázatokon túl, a következő dokumentumokat kell csatolni: 1. az igazgatási szolgáltatási díj átutalási megbízással történő teljesítését vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton történő befizetését igazoló bizonylat másolata. (A hatósági igazgatási szolgáltatási díj a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1.sz. melléklete alapján termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése: Ft; számlaszám: ) 2. Az egyéni teljesítő három hónapnál nem régebbi cégbejegyzésének/cégkivonatának hiteles másolata, vagy vállalkozói engedélyének hiteles másolata; 3. a vállalt begyűjtési (ahol az előírás) és hasznosítási arány mértékéről szóló nyilatkozat; 4. amennyiben a -kezelést (begyűjtést, előkezelést, hasznosítást) nem az egyéni teljesítő végzi, a kezeléssel az egyéni teljesítő által megbízott teljesítési segédekkel kötött - az egyéni teljesítő megbízása alapján történő hasznosítás tényét igazoló, az egyéni teljesítő egyéni termékdíj mentességére vonatkozó - szerződések másolata; 5. A szerződött begyűjtők, -kezelők (hasznosítók, ártalmatlanítók) felsorolása, a következő táblázat szerinti adattartalommal (kitöltése kötelező) Név Székhely Tevékenység * GLN szám Engedély adatai Határozat száma Kiállító hatóság * Tevékenység: B begyűjtés; E előkezelés; V visszanyerés; Ú újrafeldolgozás; EH energetikai hasznosítás; Á - ártalmatlanítás 6. a termékből történő -keletkezés, valamint a keletkező kezelésének leírása (kezelés módja, kezelés folyamatban résztvevők megnevezése, -kezelési szerepük, a -kezelési folyamat világos, nyomon követhető bemutatása a begyűjtéstől az értékesíthető termék/energia előállításáig), mindezt elkülönítve az anyagában történő hasznosítás esetén, ahol az követelmény; 7. az egyéni teljesítő, illetve a teljesítési segéd tárgyidőszakban rendelkezésre álló (szabad) -kezelési (a begyűjtéstől az értékesíthető termék/energia előállításáig) kapacitásának részletes, dokumentumokkal alátámasztott bemutatása; 8. a begyűjtött/visszavett és hasznosításra nem kerülő, valamint a hasznosítási folyamat során keletkező (ok) kezelésének módja; 9. nyilatkozat a szolgáltatás-megrendelés keretében hasznosított mennyiségről: az egyéni teljesítőnek, illetve a teljesítési segéde(ek)nek, illetve az általuk megbízott -kezelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen mértékben, mely termékdíjköteles termékekre vonatkozóan nyert szolgáltatás megrendelést vagy csatolnia kell a nemleges nyilatkozatot. 4 Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.379 Telefon: (46) Telefax: (46) ,

5 Készült: 5 - a környezetvédelmi termékdíjról szóló, többször módosított évi LVI. törvény; - a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet; - a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló, többször módosított 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet; - a gazdálkodásról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény; - a ok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; - a veszélyes kal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet; - az elektromos és elektronikai berendezések ainak visszavételéről szóló, módosított 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet; - az elektromos és elektronikai berendezések ai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet. - a csomagolásról és a csomagolási kezelésének részletes szabályairól szóló, módosított 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet /2003. (X. 18.) Korm. r. (a kal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) - 33/2005.(XII.27.) KvVM r. (a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól) alapján 5 Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.379 Telefon: (46) Telefax: (46) ,

6 6 B) TÁBLÁZATOK 1. Az egyéni teljesítővel kapcsolatos információk A Kötelezett neve székhelye levelezési címe GLN száma adószáma -- cégjegyzékszáma -- A kapcsolattartó személy neve telefonszáma címe 2. A termékdíj-köteles termékkel kapcsolatos információk A kérelemmel érintett termék megnevezése KT kódja*: vámtarifaszáma(i): Kombinált Nómenklatúra szerinti megnevezése: KN kódja(i): *KT kód - a többször módosított 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. sz. melléklet I. fejezete szerint

7 7 3. Az egyéni teljesítő anyagmérlege a mentességi kérelem benyújtását megelőző naptári évről. 1. Belföldi Belföldi előállítás EU behozatal Import 2. Saját 3. Belföldi 4. Saját 5. Belföldi 6. Saját... év [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] I

8 8 4/x. Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt mennyiség -kezelőnkénti bontásban, a kérelem benyújtását megelőző naptári évben. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (4.1, 4.2, 4.3 stb. számú táblázatok) A teljesítési segéd megnevezése: A telephely címe, ahol a -kezelés történik: A termékből keletkező, visszagyűjtött EWC kódja: Az engedélyezett -kezelési tevékenység (HKT kód** megjelölésével). év A Az egyéni teljesítő megbízásából kezelésre átvett mennyiség 1 B Hasznosított mennyiség 2 [db] [db] C Anyagában hasznosított mennyiség 3 D Ártalmatlanított mennyiség 4 E További kezelésre átadott 5 mennyisége átvevő(k) megnevezése I * ha az egyéni teljesítő rendelkezik érvényes, -kezelésre jogosító engedéllyel, akkor saját kezelési tevékenységéről (is) ki kell töltenie a táblázatot; ** HKT kódok: 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. számú melléklet II. fejezet; az egyéni teljesítő megbízásából a teljesítési segéd által kezelésre átvett mennyisége; az A oszlopban szereplő mennyiségből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; a B oszlopban szereplő mennyiségből az anyagában hasznosított mennyisége; az A oszlopban szereplő mennyiségből az ártalmatlanított mennyisége; az A oszlopban szereplő (begyűjtött, előkezelt) mennyiségből további kezelésre átadott mennyisége. Ez esetben az átvevő, mint teljesítési segéd részére is ki kell tölteni egy táblázatot.

9 9 5. Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtött, kezelt mennyiség a mentességi kérelem benyújtását megelőző naptári évben.... év A Begyűjtött -mennyiség 1 B Kezelt mennyiség 2 [db] [db] C Hasznosított mennyiség 3 D Anyagában hasznosított mennyisége 4 E Ártalmatlanított mennyiség 5 I 1 Az egyéni teljesítő megbízásából összesen begyűjtött mennyisége; 2 A oszlopban szereplő mennyiségéből összesen kezelt mennyisége; 3 B oszlopban szereplő mennyiségéből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; 4 C oszlopban szereplő mennyiségéből az anyagában hasznosított mennyisége; 5 B oszlopban szereplő mennyiségéből az ártalmatlanított mennyisége;

10 10 6. Az egyéni teljesítő anyagmérlege (tény és tervadatok) a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan. 1. Belföldi Belföldi előállítás EU behozatal Import 2. Saját 3. Belföldi 4. Saját 5. Belföldi 6. Saját. év [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] (tény) (tény) I (terv) (terv)

11 11 7.x Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt (tény és tervadatok) mennyiség kezelőnkénti bontásban, a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (7.1, 7.2, 7.3 stb. számú táblázatok) A teljesítési segéd megnevezése: A telephely címe, ahol a -kezelés történik: A termékből keletkező, visszagyűjtött EWC kódja: Az engedélyezett -kezelési tevékenység (HKT kód** megjelölésével)... év A Az egyéni teljesítő megbízásából kezelésre átvett mennyiség 1 B Hasznosított mennyiség 2 [db] [db] C Anyagában hasznosított mennyiség 3 D Ártalmatlanított mennyiség 4 E További kezelésre átadott 5 mennyisége átvevő(k) megnevezése I * ha az egyéni teljesítő rendelkezik érvényes, -kezelésre jogosító engedéllyel, akkor saját kezelési tevékenységéről (is) ki kell töltenie a táblázatot; ** HKT kódok: 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. számú melléklet II. fejezet; 1 az egyéni teljesítő megbízásából a teljesítési segéd által kezelésre átvett mennyisége; 2 az A oszlopban szereplő mennyiségből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; 3 a B oszlopban szereplő mennyiségből az anyagában hasznosított mennyisége; 4 5 az A oszlopban szereplő mennyiségből az ártalmatlanított mennyisége; az A oszlopban szereplő (begyűjtött, előkezelt) mennyiségből további kezelésre átadott mennyisége. Ez esetben az átvevő, mint teljesítési segéd részére is ki kell tölteni egy táblázatot.

12 12 8. Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtött, kezelt mennyiség (tény és tervadatok) a kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan.... év A Begyűjtött -mennyiség 1 B Kezelt mennyiség 2 [db] [db] C Hasznosított mennyiség 3 D Anyagában hasznosított mennyisége 4 E Ártalmatlanított mennyiség 5 I 1 Az egyéni teljesítő megbízásából összesen begyűjtött mennyisége; 2 A oszlopban szereplő mennyiségéből összesen kezelt mennyisége; 3 B oszlopban szereplő mennyiségéből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; 4 C oszlopban szereplő mennyiségéből az anyagában hasznosított mennyisége; 5 B oszlopban szereplő mennyiségéből az ártalmatlanított mennyisége;

13 13 9. Az egyéni teljesítő anyagmérlege (tervadatok) a kért mentességi időszakra vonatkozóan. 1. Belföldi Belföldi előállítás EU behozatal Import 2. Saját 3. Belföldi 4. Saját 5. Belföldi 6. Saját. év [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] (tény) (tény) I (terv) (terv)

14 14 10.x Az egyéni teljesítő által/megbízásából kezelt (tervadatok) mennyiség kezelőnkénti bontásban, a kért mentességi időszakra vonatkozóan. Minden egyes teljesítési segédre* külön-külön ki kell tölteni! (10.1, 10.2, 10.3 stb. számú táblázatok) A teljesítési segéd megnevezése: A telephely címe, ahol a -kezelés történik: A termékből keletkező, visszagyűjtött EWC kódja: Az engedélyezett -kezelési tevékenység (HKT kód** megjelölésével). év A Az egyéni teljesítő megbízásából kezelésre átvett mennyiség 1 B Hasznosított mennyiség 2 [db] [db] C Anyagában hasznosított mennyiség 3 D Ártalmatlanított mennyiség 4 E További kezelésre átadott 5 mennyisége átvevő(k) megnevezése I * ha az egyéni teljesítő rendelkezik érvényes, -kezelésre jogosító engedéllyel, akkor saját kezelési tevékenységéről (is) ki kell töltenie a táblázatot; ** HKT kódok: 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. számú melléklet II. fejezet; 1 az egyéni teljesítő megbízásából a teljesítési segéd által kezelésre átvett mennyisége; 2 az A oszlopban szereplő mennyiségből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; 3 a B oszlopban szereplő mennyiségből az anyagában hasznosított mennyisége; 4 5 az A oszlopban szereplő mennyiségből az ártalmatlanított mennyisége; az A oszlopban szereplő (begyűjtött, előkezelt) mennyiségből további kezelésre átadott mennyisége. Ez esetben az átvevő, mint teljesítési segéd részére is ki kell tölteni egy táblázatot.

15 Az egyéni teljesítő által/megbízásából összesen begyűjtésre, kezelésre kerülő tervezett mennyiség, a kért mentességi időszakra vonatkozóan.. év A Begyűjtött mennyiség 1 B Kezelt mennyiség 2 [db] [db] C Hasznosított mennyiség 3 D Anyagában hasznosított mennyisége 4 E Ártalmatlanított mennyiség 5 F Begyűjtési arány 6 [%] G Hasznosítási arány 7 [%] H=D/C Anyagában hasznosított aránya 8 [%] I Az egyéni teljesítő megbízásából összesen begyűjtött mennyisége; A oszlopban szereplő mennyiségéből összesen kezelt mennyisége; B oszlopban szereplő mennyiségéből az összesen hasznosított (anyagában és energetikailag) mennyisége; C oszlopban szereplő mennyiségéből az anyagában hasznosított mennyisége; B oszlopban szereplő mennyiségéből az ártalmatlanított mennyisége; A termékből keletkező mentességi időszakban begyűjtött mennyiségének és az azt megelőző évben forgalomba hozott termék mennyiségének aránya, melyet hűtőberendezés esetében nem kell megadni; A hűtőberendezések kivételével a termékből keletkező mentességi időszakban hasznosított mennyiségének és a mentességi időszakban begyűjtött mennyiségének aránya, hűtőberendezések esetében termékből keletkező mentességi időszakban hasznosított mennyiségének és az azt megelőző évben forgalomba hozott termék mennyiségének aránya; A hasznosított mennyiségből anyagában hasznosított mennyiség százalékos aránya (H=D/C [%]); Az F, G, H oszlopok esetében az összesített mennyiségekre vonatkozóan kell kiszámolni az arányokat;

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az az hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g) pontjában, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. )

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet Page 1 of 24 A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. (2)

Részletesebben

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK 2009. évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben