ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi felsorolás szerint összeállított kérelmet az egyszerűbb technikai kezelés végett példányonként külön összefűzni szíveskedjenek! A kérelmet a telephely szerint területileg illetékes Felügyelőségre, azaz az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (3501 Miskolc, Mindszent tér 4.) kell benyújtani! Ha tevékenység az egész ország területére kiterjed, akkor a kérelmet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre kell benyújtani! 1.) A KÉRELEMHAZ KAPCSOLÓDÓ ALAPVETŐ ADATOK: 1.1 A KÉRELMEZŐ Neve cégbírósági bejegyzés vagy a vállalkozói igazolványban szereplő bejegyzés szerint Székhelye - cím Telephelye(i) cím, helyrajzi szám Cégjegyzék szám KSH azonosító száma (17 jegyű) KÜJ KTJ telephelyenként A telephelyhez kapcsolódó, a végezni kívánt hulladék kezelési tevékenységgel közvetlenül vagy közvetve összefüggő meglévő engedélyek megnevezése, száma, kiadmányozója (telepengedély, hulladék kezelési engedély, környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély, vízjogi engedély, kibocsátásokkal kapcsolatos engedélyek stb.). Cégbejegyzés (vállalkozói engedélyének) 3 hónapnál nem régebbi hitelesített másolata. (Felhívjuk figyelmét, hogy a bejegyzett tevékenységi körök közt szerepelnie kell a TEÁOR es (TEÁOR és/vagy és/vagy 37.00) tevékenységnek; Begyűjtőhelye(i)re vonatkozóan ugyanezen tevékenységre saját névre kiadott érvényes telepengedéllyel kell rendelkezni.) Bankszámla száma Érdemi ügyintéző neve, elérhetősége. 1.2 A KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG Megnevezése, ismertetése Az igazgatási szolgáltatási díj összege, számításának módja, a teljesítést igazoló bizonylat másolata (mellékletként) A hatósági igazgatási szolgáltatási díj a mód. 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet I. sz. melléklete alapján veszélyes hulladék begyűjtése esetén:

2 Ft, nem veszélyes hulladék begyűjtése esetén: Ft. Szállítással történő begyűjtés veszélyes hulladék esetén: ,-Ft, nem veszélyes hulladék esetén: ,-Ft. (Amennyiben a tevékenység során mindkét kategóriába tartozó hulladékok előfordulnak, úgy a két összeg összeadódik.) Segédlet - mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet vonatkozó része Ezúton tájékoztatjuk, hogy a díj befizetését igazoló bizonylat hiányában a kérelmet nem áll módunkban érdemben elbírálni! 1.3 Cégbejegyzésének (vállalkozói engedélyének) 3 hónapnál nem régebbi hitelesített másolata. Felhívjuk figyelmét, hogy a tevékenységi körök közt szerepelnie kell a TEÁOR es (TEÁOR és/vagy és/vagy 37.00) tevékenységnek; 1.4 Begyűjtőhelye(i)re vonatkozó, a TEÁOR es (TEÁOR és/vagy és/vagy 37.00) tevékenységre saját névre kiadott érvényes telepengedélyének és tulajdoni lapjainak (bérleti szerződésének) másolata; /Begyűjtő járat 5.) pontban leírt üzemeltetése esetén mellőzhető/ 1.5 Érdemi ügyintéző neve, elérhetősége. 2.) A BEGYŰJTENI KÍVÁNT HULLADÉK (A pontok kitöltése az alábbi táblázat szerint táblázatos formában fogadható csak el) Javaslat: a honlapról letölthető 3 oszlopos táblázatot 4 további oszloppal célszerű kibővíteni és azt az alábbiak szerint kitölteni (nyomtatott verzió) Értelem szerűen nem veszélyes hulladékok begyűjtése esetén a 2.3 pontban előírtak nem kitöltendők) 2.1 A begyűjteni kívánt hulladékok megnevezése; 2.2 A begyűjteni kívánt hulladékok (veszélyes/nem veszélyes) azonosító száma, a hulladékok jegyzékéről szóló, többször módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet alapján; 2.3 A hulladékok ADR Megállapodás szerinti besorolása (az anyag nevéhez hozzá kell rendelni az UN számot, az osztályba sorolást és a csomagolási csoportot); 2.4 A begyűjteni kívánt hulladékok mennyisége, (t/év-ben, fajtánként); 2.5 Hulladékonként (EWC) meg kell nevezni a hulladék hasznosító/ártalmatlanítókat! EWC kód Megnevezés Mennyiség [t/év] UN szám Osztály, Csomagolási csoport Kezelő megnevezése Engedély száma Segédlet - mód. 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet veszélyes hulladékok jegyzéke Segédlet - mód. 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet nem-veszélyes hulladékok jegyzéke Segédlet - Hgt. 2. számú melléklete (Veszélyességi jellemzők jegyzéke)

3 Floppy/CD melléklet (a begyűjteni kívánt hulladékok listáját floppy vagy cd adathordozón is be kell nyújtani, de elektronikus formában csak a honlapunkról külön letölthető 3 oszlopos táblázat fogadható el!). (elektronikus verzió) 3.) A BEGYŰJTÉS TECHNOLÓGIÁJA 3.1 A hulladék (veszélyes/nem veszélyes) összegyűjtése, szállításra való előkészítés, rakodás folyamatának részletes ismertetése, szállító edényzet tisztításának módja (tisztítóval kötött szerződés másolata); 3.2 Kíván-e telephelyére hulladékot (veszélyes/nem veszélyes) beszállítani, ott begyűjtést folytatni? 3.3 Hogyan történik a hulladékok (veszélyes/nem veszélyes) mennyiségének meghatározása, mérlegelése? 3.4 A szállító járművek adatai (az alábbi táblázat szerint), felszereltsége, tartozékai; Gépjármű (pótkocsi) típusa Forgalmi rendszáma Teherbírása [t] 3.5 A hulladékhasznosítók/ártalmatlanítók által kiadott befogadó nyilatkozatok másolata! A befogadó nyilatkozatban fel kell tüntetni a hasznosító/ártalmatlanító által átvenni kívánt veszélyes hulladékok EWC kódszámait és megnevezését! Felhívjuk figyelmét csak olyan EWC kódszámú hulladék begyűjtése engedélyezhető, amelyekre becsatolta a befogadó nyilatkozatokat. Csak a hulladék hasznosító vagy ártalmatlanító befogadó nyilatkozata fogadható el! 3.6 A hulladékhasznosítók/ártalmatlanítók érvényes kezelési engedélyeinek másolata. 4.) A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE (telephelyen történő begyűjtés esetén) 4.1 A telephely műszaki jellemzőinek rövid ismertetése (elhelyezkedés, közúti kapcsolat, begyűjtőhely kialakítása, közmű ellátottság stb.); 4.2 Környezetvédelmi jellemzői (zaj-, légszennyezőanyag kibocsátás, vízvédelem); 4.3 A telephelyre történő hulladék (veszélyes/nem veszélyes) beszállítás, gyűjtés, előkezelés, kezelés részletes ismertetése; 4.4 A beszállított hulladékokat (veszélyes/nem veszélyes) hogyan tartja nyilván, hogyan történik a mérlegelés, a hulladékok mennyiségének meghatározása; 4.5 A hulladékok (veszélyes/nem veszélyes) telephelyen történő kezelése esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség(ek) által kiadott érvényes hulladékkezelési engedély(ek) másolata; 4.6 Veszélyes hulladékok esetében az illetékes felügyelőség által jóváhagyott üzemi gyűjtőhelyi működési szabályzat valamint a szabályzat elfogadását igazoló dokumentum; 4.7 Az üzemi gyűjtőhely összes kapacitása, ezen belül a telephelyen gyűjthető hulladékok mennyisége, hulladék fajtánkénti megoszlásban;

4 A szállító járművek tárolásának helye, tisztítási módja, szerződés a gépkocsi(k) tisztítására. 5.) A BEGYŰJTŐ JÁRATTAL FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES ISMERTETÉSE (begyűjtő járat üzemeltetés esetén) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a begyűjtő járat csak kisebb mennyiségben szelektíven gyűjtőedényzetben, vagy darabosan gyűjthető hulladékok befogadói szerződések birtokában rendszeres időközönként történő gyűjtése esetében értelmezhető! 5.1 A hulladék termelőivel/birtokosaival kötött szerződések, szándéknyilatkozatok másolata; 5.2 A hulladékhasznosítókkal/ártalmatlanítókkal kötött szerződések másolata; Csak olyan szerződés fogadható el, amelyben a hasznosító/ártalmatlanító kötelezettséget vállal a begyűjtött hulladékok átvételére! 5.3 Nyilatkozat arról, hogy veszélyes hulladék(ok) az 5.2 pontban feltüntetett hasznosítóhoz/ártalmatlanítóhoz történő sikertelen átadása esetén, hová kívánja a veszélyes hulladéko(ka)t szállítani (alternatív befogadó, befogadó nyilatkozat, kezelési engedély), amennyiben nem rendelkezik engedélyezett telephellyel; 5.4 A szállító járművek tárolásának helye, tisztítási módja, szerződés a gépkocsi(k) tisztítására; 5.5 Begyűjtő járat útvonala (érintett települések), begyűjtés rendszeressége, naponta átlagosan begyűjthető hulladék mennyiség; 5.6 A begyűjtött hulladékokat (veszélyes/nem veszélyes) hogyan csomagolja ill. milyen gyűjtő edényzeteket kíván alkalmazni, hogyan gondoskodik ezek tárolásáról, tisztításáról? 5.7 Hogyan kíván nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tenni? 6.) EGYÉB ENGEDÉLYEK 6.1 Közjegyző (vagy valamely hatóság) által hitelesített forgalmi engedély(ek); 6.2 A gépjárművezetők érvényes és hitelesített ADR oktatási bizonyítványa(i) olyan áruosztályokra és szállítási módokra érvényesítve, ami a szállított anyagok ADR besorolásához és szállítási módjához megfelelő; Értelem szerűen csak veszélyes hulladék begyűjtése esetén.) 6.3 Undort keltő hulladék begyűjtése esetén az undort keltő anyagok belföldi szállításához szükséges képesítésről kiadott igazolás közjegyző (vagy valamely hatóság) által hitelesített másolata; 6.4 Üzemorvossal kötött szerződés másolata a tevékenységet végző munkatársak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról; 6.5 Nyilatkozat az egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról; 6.6 Környezetbiztonsági tervek: kárelhárítási /havária/ terv, intézkedési utasítások; 6.7 Környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló kötvény (nem biztosítási ajánlat); 6.8 Bérelt járművek esetén - a rendelkezésre bocsátásra kötött szerződést is ideértve - az érvényes és szabályos bérleti szerződések másolata (ezeket a szerződéseket a közlekedés során eredetiben a járművön kell tartani, a

5 - 5 - gépkocsivezető alkalmazását igazoló szerződéssel együtt az ellenőrizhetőségnek, valamint a 4/2000. (II.16.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően). A csatolandó okmányokat lásd a pontok szerint; 6.9 Veszélyes hulladék tartányos szállítása esetén, a jármű(vek) érvényes jóváhagyási igazolványa(i) hitelesített másolata. (A jármű jóváhagyási igazolványának a számát a forgalmi engedélyben az Okmányirodának fel kell tüntetni); 6.10 Az ADR 1.3 fejezete szerint, a veszélyes hulladék szállítással kapcsolatos és/vagy a begyűjtéssel összefüggő szállításhoz kapcsolódó feladási műveletekkel kapcsolatos munkakört ellátó személyek (feladatához és felelősségéhez igazodó) képzéséről szóló dokumentumok. (pl. igazolványok, képzési dokumentumok, vizsga jegyzőkönyvek); 6.11 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának másolata, kivéve amennyiben a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése szerinti kapcsolódó szállítás. Csatolni kell a tanácsadó foglalkoztatására vonatkozó igazolást. (Tartalmazza a tanácsadó és az őt foglalkoztató nevét, a foglalkoztatás jogcímét, a foglalkoztatásra irányuló szerződés keltét, és időtartamát, (pl. munkaszerződés, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződést, tulajdonosi, vagy vezető tisztségviselői jogviszony igazolása), de csak természetes személyhez a biztonsági tanácsadóhoz kötődő szerződéses kapcsolat fogadható el) Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak begyűjtése esetén az alkalmazottak megfelelő szakképzettségének igazolása (15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. számú mellékletnek megfelelően) 6.13 Elektromos és elektronikai berendezések, továbbá elemek és akkumulátorok hulladékainak begyűjtése esetén nyilatkozat arról, hogy a begyűjtő gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmére vonatkozó jogszabály előírásainak megsértésével kapcsolatban három évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el. 7.) A kérelmet (a mellékletekkel együtt) 4 (több telephely esetén telephelyenként további 1-1) példányban kell benyújtani. A dokumentációba kötve, mellékletként csatolandó okmányok, szerződések stb.: Veszélyes hulladék begyűjtése Nem veszélyes hulladék begyűjtése Cégkivonat Telepengedély Floppy/CD Befogadónyilatkozat, szerződés, befogadók kezelési engedélyei Gépjárművezetők ADR oktatási bizonyítványa nem Forgalmi Engedély Undort keltő hulladék szállításához szükséges igazolás

6 - 6 - Gépjármű bérleti szerződések Tartányos járművek jóváhagyási igazolványa ADR tanácsadó szerződése, nem bizonyítványa Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolata Igazolásként kizárólag bankszámla kivonat (átutalási megbízással történő teljesítését esetén) vagy postai úton történő teljesítés esetén a befizetést igazoló bizonylat (csekk) másolata fogadható el! (A bankhoz benyújtott átutalási megbízás önmagában nem bizonyítja az átutalás tényét!) A hatósági igazgatási szolgáltatási díj összegét a mód. 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1.sz. melléklete határozza meg Az összeget az ÉMI-KTVF számú számlájára kell teljesíteni. Megbízás- ha az ügyben a kérelmező nem saját maga kíván eljárni, akkor csatolnia kell a nevében eljáró személy/szervezet erre vonatkozó jogosultságát megteremtő hivatalos iratot. A fenti táblázatban fel nem tüntetett egyéb dokumentumokat mindegyik példányhoz csatolni szükséges. Jogszabályi háttér: évi XLIII. törvény (a hulladékgazdálkodásról), továbbá 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. (a veszélyes hulladékokról) 2/2002. (I. 11.) Korm r. (ADR veszélyes áru biztonsági tanácsadó alkalmazásáról) 164/2003. (X. 18.) Korm. r. (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) 264/2004. (IX. 23.) Korm. r. (az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről) 109/2005. (VI. 23.) Korm. r. (az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről) 80/1999. (VI. 11.) Korm. r. (a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről) 2/1981. (I. 31.) MT r. (a közúti árutovábbítási szerződésekről) 89/1988. (XII.20.) MT r. (a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról) 4/2000. (II. 16.) KHVM r. (a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről) 16/2001. (VII. 18.) KöM r. (a hulladékok jegyzékéről) 33/2005. (XII.27.) KvVM r. (a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól) alapján. Megjegyzés: 1.) Ha a bérbevétel gépjárművezetővel együtt történik (gépjármű rendelkezésre bocsátásra kötött szerződés 2/1981. (I. 31.) MT rendelet V. fejezet -) a tevékenység a bérbeadó oldaláról tekintve a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 26. (1) bekezdése értelmében árufuvarozásnak minősül, így a bérbeadónak kell rendelkeznie a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletben előírt feltételekkel.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK 2009. évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az az hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g) pontjában, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. )

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl

Részletesebben