I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást megvalósító építtetők részére a fedezetkezelői számla megnyitásának és a fedezetkezelői szerződés megkötésének szabályairól I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. (2) b) pontja szerinti építési beruházás esetén az építtetői fedezetkezelői feladatokat a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) az építtető és a fővállalkozó választása szerint látja el. Ha az építtetői fedezetkezelői feladatokat a Kincstár látja el, akkor az építtetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig fedezetkezelői számlát kell nyitnia a Kincstárnál. A fedezetkezeléssel kapcsolatos számlák vezetése és forgalmuk díj-és jutalékmentes, vezetésük forintban történik. A fedezetkezelői tevékenységet a Kincstár építési beruházás megvalósításának helye szerinti megyében működő, több megyét érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építtető választása szerinti megyében működő Állampénztári Irodája (továbbiakban: ÁPI) látja el. A fedezetkezelői számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet. Amennyiben az építési beruházáshoz kapcsolódóan több fővállalkozói szerződés jön létre, minden szerződéshez külön fedezetkezelői számlát kell nyitnia az építtetőnek. Egy építési beruházáshoz kapcsolódóan azonban egy fedezetkezelői szerződés jön létre, függetlenül a kapcsolódó fővállalkozói szerződések számától. A fedezetkezelői számlát meg kell nyitni az építési szerződés hatályba lépése, illetve a fedezetkezelői szerződés megkötése előtt, mivel a fedezetkezelői számla számának a Rendelet 4. b) pontja, valamint 17. (9) f) pontja szerint szerepelnie kell az előbbi két szerződésben. A fedezetkezelői számla megnyitását az építtető kezdeményezi a II. pontban részletezettek szerint. Fedezetkezelői számla forintban és EUR, vagy USD devizanemben (továbbiakban: engedélyezett devizanem) nyitható.

2 II. A fedezetkezelői számla megnyitása 1. Számlanyitás és alapbizonylatok forint fedezetkezelői számla esetén A fedezetkezeléssel kapcsolatos számlák megnyitása az építtető székhelye szerinti megyében működő ÁPI-ban történik. Az építtető a fedezetkezelői számla megnyitását a székhelye szerinti ÁPI-ban kezdeményezi. Egyéb (pénzforgalmi) számlát az építtetőnek nem kell nyitnia. A számlanyitás alapbizonylata a Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok (közalapítványok kivételével) törzsadat bejelentő nyomtatvány. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató jelen tájékoztató 2/a és 2/b számú függelékét képezi. Az építtetőnek a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumok másolatát (az eredeti bemutatása mellett) kell benyújtania: ügyvéd, vagy jogtanácsos által ellenjegyzett társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály, bírósági bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás, adó- és KSH szám igazolás (30 napnál nem régebbi cégkivonat is megfelelő igazolás), a képviseletre felhatalmazott vezető közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya eredetiben, illetve kizárólag a cégeljárásban az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, melyet egyenértékűnek kell tekinti a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal. A számlanyitáshoz kapcsolódóan a számlanyitásról szóló értesítés birtokában az építtető székhelye szerinti ÁPI fedezetkezelői számlaszerződést ír alá, mely a fedezetkezelői szerződés melléklete lesz. A számlaszerződést a számlatulajdonos építtető aláírási címpéldánnyal rendelkező képviselője/képviselői írja/írják alá. A fedezetkezelői számlaszerződés jelen tájékoztató 1. számú függelékét képezi ( Fedezetkezelői számlaszerződés mintája önkormányzatok és kincstári körön kívüli számlatulajdonosok részére megnevezésű dokumentum). 2. Számlanyitás és alapbizonylatok engedélyezett devizanem esetén Az engedélyezett devizanemben nyitható fedezetkezelői számlára vonatkozó tudnivalók az Építtetői fedezetkezelői devizaszámla-vezetés menüpontban találhatók. A számlanyitás helye tekintetében az EUR, vagy USD devizanemben vezetett fedezetkezelői számlákra eltérő szabály vonatkozik. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok egyébként azonosak a forint építtetői fedezetkezelői számlák esetén megkövetelt dokumentumokkal. 2

3 III. Fedezetkezelői szerződés Ha az építtetői fedezetkezelői feladatokat az építtető és a fővállalkozó választása alapján a Kincstár látja el, akkor a felek fedezetkezelői szerződést kötnek, amelynek tartalmáról a Rendelet előírásait és jelen útmutatóban foglaltakat alapul véve egyedi konzultációk eredményeképpen állapodnak meg. Az egyedi konzultációkat a Kincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztályán kell kezdeményezni. (Elérhetőségek: ) 1. Fedezetkezelői szerződés megkötésének kezdeményezése A fedezetkezelői számlanyitás és a fedezetkezelői szerződéskötés kezdeményezésének ütemezésénél az építtetőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy az építési beruházás építési szerződésben meghatározott kezdési időpontjáig az első kivitelezési szakasz ellenértékének fedezetét a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá kell helyeznie, ebből adódóan a beruházás megkezdésének időpontjáig a felek által aláírt, hatályos fedezetkezelői szerződésnek létre kell jönnie. Az egyedi konzultációk és az építtető által benyújtott építési szerződés tervezete alapján a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI megkezdi a fedezetkezelői szerződés előkészítését, rögzíti a szerződéses adatokat az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban (továbbiakban: alvállalkozói nyilvántartás), létrehozza az építtető és a fővállalkozó számára az alvállalkozói nyilvántartás használatához szükséges egyszer használatos belépési kódokat, melyekről haladéktalanul tájékoztatást nyújt az építtetőnek (a fővállalkozó kivitelező részére meghatározott belépési kód az építési szerződés kötelező tartalmi eleme). Az alvállalkozói nyilvántartás elérhetősége: A fedezetkezelői szerződés megkötésének kezdeményezése történhet a felek által aláírt építési szerződés alapján is, amennyiben az építési beruházás megkezdésének időpontja ezt lehetővé teszi (eddig az időpontig az első kivitelezési szakasz ellenértékének fedezetét a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá kell helyezni). 2. Fedezetkezelői szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumok Az építtetőnek a megkötött építési szerződést, annak hatályba lépését követő 5 munkanapon belül meg kell küldenie a fedezetkezelői feladatot ellátó ÁPI-nak. A Rendelet 18. (1) bekezdése szerint az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet az építési szerződés hatálybalépésekor igazolhatóan rendelkezésére álljon. 3

4 Előbbiek alapján a fedezetkezelői szerződés felek által történő aláírására akkor kerül sor, ha az építtető az építtetői fedezetkezelő rendelkezésére bocsátotta a hatályos építési szerződést és az építési szerződésben az építőipari kivitelezési tevékenység fedezeteként meghatározott források rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat. Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása a Rendelet 18. (2) bekezdése szerint saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, illetve központi költségvetési előirányzat lehet. Az építési szerződés hatályba lépésekor az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet rendelkezésre állását alátámasztó dokumentumok az alábbiak: hitel- vagy pénzkölcsön esetén hitel- vagy kölcsönszerződés, melyben szerepel, hogy az építési beruházás pénzügyi ütemezésének megfelelően a hitel vagy kölcsön feltétel nélküli folyósítása a fedezetkezelői számlára történik, saját forrás esetén számlavezető hitelintézet által kiadott igazolás az összeg rendelkezésre állásáról, Az építési szerződés és az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrásait igazoló dokumentumokat minden melléklettel együtt, az építtető képviselője által hitelesített másolati példányban kell benyújtani a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI részére. Ezek a dokumentumok a fedezetkezelői szerződés mellékletét fogják képezni, ahogy a fedezetkezelői számlaszerződés is. IV. A fedezetnek a Kincstár rendelkezése alá helyezése az építési szerződésben rögzített kivitelezési szakaszok megkezdéséig Az építtető köteles az építési szerződésben rögzített kivitelezési szakasz(ok) megkezdéséig, azok ellenértékének fedezetét a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Amennyiben az építési szerződés szerint a kivitelezés nincs szakaszolva, akkor a munkaterület átadásának napjáig a teljes ellenértéket a Kincstár rendelkezése alá kell helyezni. Ha a kivitelezési szakasz(ok) megkezdéséig az ellenértéknek megfelelő fedezet nem áll a Kincstár rendelkezésére, erről a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI tájékoztatást nyújt az építtető, a fővállalkozó kivitelező és valamennyi alvállalkozó kivitelező részére az alvállalkozói nyilvántartáson keresztül. Ilyen esetben a fővállalkozó kivitelező a Rendelet 18. (6) bekezdése alapján jogosult a kivitelezési tevékenységet 30 napra felfüggeszteni. 4

5 A fedezet rendelkezésre bocsátásának módjai az alábbiak: 1. a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszköz, mely lehetővé teszi az ellenérték határidőre történő kifizetését vagy 2. fedezetkezelői számlára történő befizetés. A Kincstár az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszközként 1.1. pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeget, melyről kizárólag a fedezetkezelői számlára történhet utalás, 1.2. hitel- vagy kölcsönszerződés alapján visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeget fogad el. Az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszközöket az alábbiak szerint kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni Pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeg Adott kivitelezési szakasz ellenértékének fedezeteként pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeg is elfogadható a következők szerint. Ebben az esetben az építtetőnek az adott kivitelezési szakasz megkezdésének időpontjáig be kell nyújtania a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI-hoz a pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt, fedezetkezelői számla javára szóló átutalási megbízást, mely az adott számla fizetési határidejét megelőző 5. munkanapra biztosítja a fedezetkezelői számlára az összeg megérkezését (ebből adódóan az átutalási megbízáson az átutalás indítására vonatkozó legvégső időpont az adott számla fizetési határidejét megelőző 7. munkanap lehet). Az átutalási megbízás kizárólag a Kincstár hozzájárulásával vonható vissza Hitel- vagy kölcsönszerződés Az építtető a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez a fedezetkezelői feladatot ellátó ÁPI-hoz benyújtotta a hitel- vagy kölcsönszerződést, mely az építési beruházás pénzügyi ütemezésének megfelelő visszavonhatatlan hitel- vagy kölcsönösszeg folyósítást biztosít fedezetkezelői számlára. A hitel vagy kölcsön az adott kivitelezési szakaszok fedezeteként abban az esetben fogadható el, ha az építtető adott kivitelezési szakasz megkezdésének időpontjára bemutatja a hitelt- vagy kölcsönt nyújtó bank nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési szakaszokhoz kapcsolódó hitel vagy kölcsön összegének átutalását legkésőbb a kivitelezési szakasz ellenértékéről kiállított számla fizetési határidejét megelőző 7. munkanapon feltétel nélkül indítja, így a számlák fizetési határidejét megelőző 5. munkanapig a hitel fedezetkezelői számlára történő utalása garantált. Magyar Államkincstár május 17. 5

6 FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék: Fedezetkezelői számlaszerződés mintája önkormányzatok és kincstári körön kívüli számlatulajdonosok részére 2/a sz. függelék: Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadat bejelentő nyomtatvány 2/b sz. függelék: Kitöltési útmutató a Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadatainak bejelentése elnevezésű nyomtatványhoz 3. sz. függelék: Állampénztári Irodák elérhetőségei 6

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1 / 46 2014.09.16. 14:14 A jogszabály mai napon (2014.IX.16.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők:

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők: ÚTMUTATÓ a 2012. január 1-jétől központi költségvetési szervként működő megyei önkormányzati intézmények kincstári nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedésekhez, valamint a 2012. január hónapban

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 3-tól

Hatályos: 2015. július 3-tól A. melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Téti Takarék szövetkezet Általános Szerződési Feltételei a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséhez Érvényes: 2014. június 10. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI . Hatályos: 2015.07.03.. 1. Bevezető rendelkezések KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. augusztus 01.-től 1. Bevezető

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezető

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A FIZETÉSI ÉS PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. 07 03.. VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben