I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházást megvalósító építtetők részére a fedezetkezelői számla megnyitásának és a fedezetkezelői szerződés megkötésének szabályairól I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. (2) a) pontja szerinti építési beruházást megvalósító építtetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig fedezetkezelői számlát kell nyitnia a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár). A fedezetkezeléssel kapcsolatos számlák vezetése és forgalmuk díj-és jutalékmentes, vezetésük forintban történik. A fedezetkezelői tevékenységet a Kincstár építési beruházás megvalósításának helye szerinti megyében működő, több megyét érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építtető választása szerinti megyében működő Állampénztári Irodája (továbbiakban: ÁPI) látja el. A fedezetkezeléssel kapcsolatos számlák megnyitása kincstári körbe tartozó építtetők esetén az intézmény egyéb számláit kezelő ÁPI-ban, egyéb építtetők esetén az építtető székhelye szerinti megyében működő ÁPI-ban történik. A fedezetkezeléssel kapcsolatos számlák felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet. 1. Fedezetkezelői számla Amennyiben az építési beruházáshoz kapcsolódóan több fővállalkozói szerződés jön létre, minden szerződéshez külön fedezetkezelői számlát kell nyitnia az építtetőnek. Egy építési beruházáshoz kapcsolódóan azonban egy fedezetkezelői szerződés jön létre, függetlenül a kapcsolódó fővállalkozói szerződések számától. A számlanyitáshoz kapcsolódóan a számlanyitásról szóló értesítés birtokában az építtető és kincstári körbe tartozó építtetők esetén az intézmény egyéb számláit kezelő ÁPI, egyéb építtetők esetén az építtető székhelye szerinti ÁPI fedezetkezelői számlaszerződést ír alá, mely a fedezetkezelői szerződés melléklete lesz. A számlaszerződést a számlatulajdonos építtető aláírási címpéldánnyal rendelkező képviselője/képviselői írja/írják alá. A fedezetkezelői számlaszerződés mintája a II.1. pontban szereplő építtető esetében a tájékoztató 1. számú függelékét, a II.3., II.4. és II.5. pontban szereplő építtető esetében a tájékoztató 2. számú függelékét képezi. A fedezetkezelői számlát meg kell nyitni az építési szerződés hatályba lépése, illetve a fedezetkezelői szerződés megkötése előtt, mivel a fedezetkezelői számla számának a Rendelet 4. b) pontja, valamint 17. (9) f) pontja szerint szerepelnie kell az előbbi két szerződésben. A fedezetkezelői számlanyitást célszerű a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően kezdeményezni, azonban a számla már a közbeszerzési

2 eljárás megindítását követően is megnyitható. A fedezetkezelői számla megnyitását az építtető kezdeményezi a II. pontban részletezettek szerint. 2. Építtetői fedezetbiztosítási számla Kincstári körbe tartozó építtetőnek az építtetői fedezetkezelői számla mellett költségvetési forrásai pályázatos támogatások kivételével - elkülönítésére (a szabályszerű elszámolás biztosítása érdekében) építtetői fedezetbiztosítási számlát is kell nyitnia, vagyis kincstári körbe tartozó építtetők esetén minden fedezetkezelői számlához kapcsolódnia kell legalább egy építtetői fedezetbiztosítási számlának. Ilyen esetekben az építtetői fedezetbiztosítási számlához kapcsolódóan külön számlaszerződés nem készül, az arra vonatkozó rendelkezéseket is a fedezetkezelői számlaszerződés fogja rögzíteni. Az építési beruházáshoz akkor tartozik több építtetői fedezetbiztosítási számla, ha más intézmény/fejezet is biztosít hozzá költségvetési forrást. Amennyiben kincstári körbe tartozó építtető hazai pályázatos támogatásban részesül, az elnyert támogatás összegének elkülönítésére a forrást biztosító fejezet nyit építtetői fedezetbiztosítási számlát. Bármely kincstári körön kívüli építtető esetén, amennyiben az építési beruházást finanszírozó források között van fejezet/intézmény által biztosított költségvetési forrás (ide értendő a hazai forrásból származó pályázati támogatás is abban az esetben, ha a finanszírozás módja nem utófinanszírozás), akkor a költségvetési forrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a költségvetési források elkülönítésére építtetői fedezetbiztosítási számlát kell nyitnia. Az építtetői fedezetbiztosítási számlanyitás szükségességéről az építtetőnek kell tájékoztatnia a költségvetési forrást rendelkezésre bocsátó szervezetet. Az építtetői fedezetbiztosítási számlák megnyitásához külön számlaszerződés nem jön létre. II. A fedezetkezelői számla megnyitásának alapbizonylatai 1. Kincstári körbe tartozó építtetők részére építtetői fedezetbiztosítási és fedezetkezelői számla nyitása Kincstári körbe tartozó építtető az építtetői fedezetbiztosítási és a fedezetkezelői számlák megnyitását az illetékes kincstári engedélyező szervezetnél (központi költségvetési szerv esetében a Fejezeti Főosztálynál, TB költségvetési szervek esetében az Alapok és Közalapítványok Főosztálynál) kezdeményezi. A számlanyitás alapbizonylata az Intézmény és számla törzsadatok bejelentése nyomtatvány, melyet az irányító szerven keresztül kell eljuttatni a kincstári engedélyező szervezethez. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a tájékoztató 3/a és 3/b számú függelékét képezi. 2

3 Az építtetői fedezetbiztosítási számla megnyitását a fedezetkezelői számla nyitásával egyidejűleg és azzal azonos módon kell kezdeményezni. 2. Költségvetési forrást biztosító fejezet/intézmény részére építtetői fedezetbiztosítási számla nyitása A számlanyitást a költségvetési forrást rendelkezésre bocsátó fejezet/intézmény a II.1. pontban leírtak szerint kezdeményezi. 3. Kincstári számlavezetésre kötelezett pénzforgalmi számlatulajdonosi körbe tartozó építtetők részére fedezetkezelői számla nyitása Az építtető számlatulajdonos a fedezetkezelői számla megnyitását a székhelye szerinti ÁPI-ban kezdeményezi. A számlanyitás alapbizonylata a Pénzforgalmi számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadatainak bejelentése nyomtatvány. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a tájékoztató 5/a és 5/b számú függelékét képezi. 4. Önkormányzatok és kincstári körön kívüli számlatulajdonos intézmények részére fedezetkezelői számla nyitása Az építtető a fedezetkezelői számla megnyitását a székhelye szerinti ÁPI-ban kezdeményezi. Egyéb (pénzforgalmi) számlát az építtetőnek nem kell nyitnia. A számlanyitás alapbizonylata a Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - közalapítványok kivételével - törzsadatainak bejelentése nyomtatvány. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a tájékoztató 5/a és 5/b számú függelékét képezi. Az építtetőnek a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumok másolatát (az eredeti bemutatása mellett) kell benyújtania: ügyvéd, vagy jogtanácsos által ellenjegyzett társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály, bírósági bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás, adó- és KSH szám igazolás (30 napnál nem régebbi cégkivonat is megfelelő igazolás), a képviseletre felhatalmazott vezető közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya eredetiben, illetve kizárólag a cégeljárásban az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, melyet egyenértékűnek kell tekinti a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal. 3

4 5. Önkormányzati alrendszerbe tartozó számlatulajdonos építtető részére fedezetkezelői számla nyitása Önkormányzati számlatulajdonos építtető (önkormányzat, polgármesteri hivatal, többcélú kistérségi társulás, önkormányzatok jogi személyiségű társulásai, önkormányzat törzskönyvi alany gazdasági társaságai) a számlanyitást az önkormányzati alrendszerbe tartozó építtető székhelye szerinti ÁPI-ban kezdeményezi. A számlanyitás alapbizonylata az Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - közalapítványok kivételével - törzsadatainak bejelentése c. nyomtatvány, melyhez az építtető azonosítása céljából csatolni szükséges az Ajánlati/részvételi felhívás másolatát. Fedezetkezelői számlatulajdonosként kizárólag az ezen dokumentumban szereplő építtető szerepelhet a törzsadat-bejelentő nyomtatványon. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a tájékoztató 5/a és 5/b számú függelékét képezi. III. Fedezetkezelői szerződés A Rendelet 17. (2) a) pontja szerinti építési beruházást megvalósító építtető köteles a Kincstárral fedezetkezelői szerződést kötni. A fedezetkezelői szerződés mintája a tájékoztató 6. számú függelékét képezi. 1. Fedezetkezelői szerződés megkötésének kezdeményezése Az építtetőnek a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kihirdetését követő 5 munkanapon belül a közbeszerzési dokumentáció részét képező építési szerződés tervezetének megküldésével (melyben szerepelnek a nyertes ajánlattevő adatai) kezdeményeznie kell a fedezetkezelői szerződés megkötését a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI-nál. Ez történhet a fedezetkezelői számla megnyitását követően vagy annak kezdeményezésével egyidejűleg. A fedezetkezelői számlanyitás és a fedezetkezelői szerződéskötés kezdeményezésének ütemezésénél az építtetőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy az építési beruházás építési szerződésben meghatározott kezdési időpontjáig az első kivitelezési szakasz ellenértékének fedezetét a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá kell helyeznie, ebből adódóan a beruházás megkezdésének időpontjáig a felek által aláírt, hatályos fedezetkezelői szerződésnek létre kell jönnie. Az építtető által benyújtott építési szerződés tervezete alapján a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI megkezdi a fedezetkezelői szerződés előkészítését, 4

5 rögzíti a szerződéses adatokat az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban (továbbiakban: alvállalkozói nyilvántartás), létrehozza az építtető és a fővállalkozó számára az alvállalkozói nyilvántartás használatához szükséges egyszer használatos belépési kódokat, melyekről haladéktalanul tájékoztatást nyújt az építtetőnek (a fővállalkozó kivitelező részére meghatározott belépési kód az építési szerződés kötelező tartalmi eleme). Az alvállalkozói nyilvántartás elérhetősége: A fedezetkezelői szerződés megkötésének kezdeményezése történhet a felek által aláírt építési szerződés alapján is, amennyiben az építési beruházás megkezdésének időpontja ezt lehetővé teszi (eddig az időpontig az első kivitelezési szakasz ellenértékének fedezetét a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá kell helyezni). Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a fővállalkozó kivitelező részére meghatározott alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító belépési kód - ahogy a fedezetkezelői számla adatai is - az építési szerződés kötelező tartalmi eleme, tehát a szerződés csak ezek rendelkezésre állása esetén léphet hatályba. 2. Fedezetkezelői szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumok Az építtetőnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött építési szerződést, annak hatályba lépését követő 5 munkanapon belül meg kell küldenie a fedezetkezelői feladatot ellátó Irodának. A Rendelet 18. (1) bekezdése szerint az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet az építési szerződés hatálybalépésekor igazolhatóan rendelkezésére álljon. Előbbiek alapján a fedezetkezelői szerződés felek által történő aláírására akkor kerül sor, ha az építtető az építtetői fedezetkezelő rendelkezésére bocsátotta a hatályos építési szerződést és az építési szerződésben az építőipari kivitelezési tevékenység fedezeteként meghatározott források rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat. Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása a Rendelet 18. (2) bekezdése szerint saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, illetve központi költségvetési előirányzat lehet. Az építési szerződés hatályba lépésekor az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet rendelkezésre állását alátámasztó dokumentumok az alábbiak: hitel- vagy pénzkölcsön esetén hitel- vagy kölcsönszerződés, melyben szerepel, hogy az építési beruházás pénzügyi ütemezésének megfelelően a hitel vagy kölcsön feltétel nélküli folyósítása a fedezetkezelői számlára történik, 5

6 hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén támogatási szerződés, melynek olyan támogatási konstrukció esetén, ahol a támogatás folyósítása a számlák kifizetéséhez történik, tartalmaznia kell, hogy a támogatás átutalása az építtető támogatásra irányadó előírásoknak megfelelő támogatási igénye alapján az építtetői fedezetbiztosítási számlára történik. Olyan támogatási konstrukciók esetén, melyeknél a támogatás kifizetése a számlák kifizetését követően utólagosan történik, az előbbi nem követelmény, azaz a támogatás utalása az építtetőnek történik. uniós forrásból származó pályázati támogatás esetén támogatási szerződés, melynek szállítói finanszírozás esetén tartalmaznia kell, hogy a támogatás átutalása az építtető támogatásra irányadó előírásoknak megfelelő támogatási igénye alapján fedezetkezelői számlára történik. Utófinanszírozási konstrukció esetén az előbbi nem követelmény, azaz a támogatás utalása az építtetőnek történik. központi költségvetési előirányzat esetén (amennyiben az nem pályázatos támogatás) az előirányzattal rendelkező által rendelkezésre bocsátott dokumentum, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy az előirányzat összegét építtetői fedezetbiztosítási számlára helyezi, központi költségvetési előirányzat esetén, ha az építési beruházás feladatfinanszírozás körébe tartozik, a Kincstár által befogadott finanszírozási alapokmány, amelyhez kapcsolódóan az előirányzat felett rendelkező nyilatkozott az adott beruházás megvalósításának pénzügyi biztosításáról, illetve arról, hogy az előirányzatot építtetői fedezetbiztosítási számlára helyezi, saját forrás esetén számlavezető hitelintézet által kiadott igazolás az összeg rendelkezésre állásáról, önkormányzatok esetén képviselőtestületi határozat a saját forrás összegének biztosításáról, kincstári körbe tartozó építtető esetén kötelezettségvállalás az összeg építtetői fedezetbiztosítási számlára történő helyezésére. Az építési szerződés és az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrásait igazoló dokumentumokat minden melléklettel együtt, az építtető képviselője által hitelesített másolati példányban kell benyújtani, kivéve a feladat-finanszírozás körébe tartozó építési beruházások esetét, melyeknél a befogadott finanszírozási alapokmányt a Kincstár feladatfinanszírozási tevékenységet ellátó szervezeti egysége továbbítja a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI részére. Ezek a dokumentumok a fedezetkezelői szerződés mellékletét fogják képezni, ahogy a fedezetkezelői számlaszerződés is. IV. A fedezetnek a Kincstár rendelkezése alá helyezése az építési szerződésben rögzített kivitelezési szakaszok megkezdéséig 6

7 Az építtető köteles az építési szerződésben rögzített kivitelezési szakasz(ok) megkezdéséig, azok ellenértékének fedezetét a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Amennyiben az építési szerződés szerint a kivitelezés nincs szakaszolva, akkor a munkaterület átadásának napjáig a teljes ellenértéket a Kincstár rendelkezése alá kell helyezni. Ha a kivitelezési szakasz(ok) megkezdéséig az ellenértéknek megfelelő fedezet nem áll a Kincstár rendelkezésére, erről a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI tájékoztatást nyújt az építtető, a fővállalkozó kivitelező és valamennyi alvállalkozó kivitelező részére az alvállalkozói nyilvántartáson keresztül. Ilyen esetben a fővállalkozó kivitelező a Rendelet 18. (6) bekezdése alapján jogosult a kivitelezési tevékenységet 30 napra felfüggeszteni. A fedezet rendelkezésre bocsátásának módjai az alábbiak: 1. fedezetkezelői számlára történő befizetés, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára elhelyezés, vagy 2. a Kincstár kizárólagos rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszköz, mely lehetővé teszi az ellenérték határidőre történő kifizetését. A Kincstár az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszközként 2.1. pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeget, melyről kizárólag a fedezetkezelői számlára történhet utalás, 2.2. központi költségvetési előirányzatot, 2.3. hazai vagy uniós forrásból származó pályázati támogatást és 2.4. hitel- vagy kölcsönszerződés alapján visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeget fogad el. Az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszközöket az alábbiak szerint kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni Pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeg Adott kivitelezési szakasz ellenértékének fedezeteként pénzforgalmi szolgáltatónál elkülönített, zárolt számlán elhelyezett összeg is elfogadható a következők szerint. Ebben az esetben az építtetőnek az adott kivitelezési szakasz megkezdésének időpontjáig be kell nyújtania a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI-hoz a pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt, fedezetkezelői számla javára szóló átutalási megbízást, mely az adott számla fizetési határidejét megelőző 5. munkanapra biztosítja a fedezetkezelői számlára az összeg megérkezését (ebből adódóan az átutalási megbízáson az átutalás indítására vonatkozó legvégső időpont az adott számla fizetési határidejét megelőző 7. munkanap lehet). Az átutalási megbízás kizárólag a Kincstár hozzájárulásával vonható vissza. 7

8 2.2. Központi költségvetési előirányzat Az építtető a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez a fedezetkezelői feladatot ellátó Irodához benyújtotta az előirányzattal rendelkező által rendelkezésére bocsátott dokumentumot, illetve feladatfinanszírozás körébe tartozó építési beruházás esetén a Kincstár által befogadott finanszírozási alapokmányt és az előirányzat felett rendelkező nyilatkozatát az adott beruházás megvalósításának pénzügyi biztosításáról. Az adott kivitelezési szakasz fedezeteként abban az esetben fogadható el a központi költségvetési előirányzat, ha azt a kivitelezési szakasz megkezdésének időpontjáig építtetői fedezetbiztosítási számlán elhelyezte az előirányzatot biztosító költségvetési szerv. Kincstári körbe tartozó építtető esetén ide tartozik a központi költségvetési előirányzatból biztosított saját forrás. Az építtetői fedezetbiztosítási számlára helyezett összeg felett a Kincstár rendelkezik Hazai vagy uniós forrásból származó pályázati támogatás Hazai forrásból származó pályázati támogatás Az építtető a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez a fedezetkezelői feladatot ellátó Irodához benyújtotta a támogatási szerződést a III. 2. pontban előírtaknak megfelelően. Adott kivitelezési szakasz ellenértékének fedezeteként a hazai pályázati támogatás az alábbiak szerint fogadható el Amennyiben a támogatási konstrukció szerint a támogatás folyósítása a számlák kifizetéséhez történik, az építtetőnek a kivitelezési szakasz(ok) megkezdésének időpontjára a kivitelezési szakasz(ok) tervezett ellenértékére jutó saját forrás összegét (támogatáson felüli összeget) a fedezetkezelői számlára be kell fizetnie, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára kell helyeznie vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Az építtetőnek a számlákat azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül be kell nyújtania a támogatást rendelkezésre bocsátó szervezethez a támogatás folyósítása érdekében. A kivitelezési szakasz(ok) tervezett ellenértékének támogatásból finanszírozandó részét az építtetőnek csak akkor kell megelőlegeznie fedezetkezelői számlára befizetés, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára elhelyezés, vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában, ha a támogatás összege az adott számla fizetési határidejét megelőző 5. munkanapig nem folyik be az építtetői fedezetbiztosítási számlára. Amennyiben az adott kivitelezési szakaszról kiállított számlához kapcsolódó fizetési késedelem abból adódik, hogy az építtető nem igényli a támogatást az előbbi határidőn belül, illetve határidőben történő igénylés mellett a számla kiegyenlítéshez szükséges, fizetési határidőt megelőző 5. munkanapig 8

9 nem realizálódott támogatás összegét nem bocsátja a Kincstár rendelkezésére - fedezetkezelői számlára befizetés, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára elhelyezés, vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában -, a számla késedelmes kifizetéséből adódó felelősség nem a Kincstárt terheli Amennyiben a támogatási konstrukció szerint a támogatás folyósítása a számlák kifizetését követően utólagosan történik, az építtetőnek a kivitelezési szakasz(ok) megkezdésének időpontjára az adott kivitelezési szakasz teljes ellenértékének összegét a fedezetkezelői számlára be kell fizetnie, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára kell helyeznie, vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Ilyen konstrukció esetén a támogatás folyósítása az építtető fizetési számlájára történik Uniós forrásból származó pályázati támogatás Az építtető a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez a fedezetkezelői feladatot ellátó Irodához benyújtotta a támogatási szerződést a III. 2. pontban előírtaknak megfelelően. Adott kivitelezési szakasz ellenértékének fedezeteként az uniós pályázati támogatás az alábbiak szerint fogadható el Olyan uniós támogatási forrás esetén, amelynél a támogatás folyósítása szállítói számlák kifizetéséhez kapcsolódik (szállítói finanszírozás), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kivitelezési szakaszok ellenértékéről kiállított számlák összegére jutó támogatást fedezetkezelői számlára utalja. Az építtetőnek a kivitelezési szakasz(ok) megkezdésének időpontjára a kivitelezési szakasz(ok) tervezett ellenértékére jutó saját forrás összegét (támogatáson felüli összeget) a fedezetkezelői számlára be kell fizetnie, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára kell helyeznie vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Az építtető adott kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó teljesítésigazolás kiállítását követően, amennyiben a szakasz ellenértékének fedezete nem fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy építtetői fedezetbiztosítási számlán történő elhelyezés volt, köteles gondoskodni a támogatási szerződésben vállalt saját forrás befizetéséről annak érdekében, hogy a szállítónak átutalásra kerülhessen a fedezetkezelői számláról a saját forrásnak megfelelő összeg, és így a saját forrás kifizetésének igazolása a támogatás igényléséhez a támogatási feltételek szerint rendelkezésre állhasson. A saját forrásnak megfelelő összeg átutalást az építtető a számla kézhezvételét követően haladéktalanul kezdeményezi a fedezetkezelői tevékenységet ellátó ÁPI-nál. 9

10 Az építtetőnek a számlákat, azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül be kell nyújtania az érintett közreműködő szervezethez a támogatás folyósítása érdekében. A kivitelezési szakasz(ok) tervezett ellenértékének támogatásból finanszírozandó részét az építtetőnek csak akkor kell megelőlegeznie fedezetkezelői számlára befizetés, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára elhelyezés, vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában, ha a támogatás összege az adott számla fizetési határidejét megelőző 5. munkanapig nem folyik be a fedezetkezelői számlára, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára. Amennyiben az adott kivitelezési szakaszról kiállított számlához kapcsolódó fizetési késedelem abból adódik, hogy az építtető nem igényli a támogatást az előbbi határidőn belül, illetve határidőben történő igénylés mellett a számla kiegyenlítéshez szükséges, fizetési határidőt megelőző 5. munkanapig nem realizálódott támogatás összegét nem bocsátja a Kincstár rendelkezésére fedezetkezelői számlára befizetés, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára elhelyezés, vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában, a számla késedelmes kifizetéséből adódó felelősség nem a Kincstárt terheli Olyan uniós támogatási forrás esetén, amelynél a támogatás folyósítása pénzügyileg teljesített számlákhoz (utófinanszírozás) kapcsolódik, az építtetőnek a kivitelezési szakasz(ok) megkezdésének időpontjára az adott kivitelezési szakasz teljes ellenértékének összegét a fedezetkezelői számlára be kell fizetnie, kincstári körbe tartozó építtető esetén építtetői fedezetbiztosítási számlára kell helyeznie vagy más határidőre történő fizetést biztosító pénzügyi eszköz formájában kell a Kincstár rendelkezése alá helyezni. Ilyen konstrukció esetén a támogatás folyósítása az építtető fizetési számlájára történik Hitel- vagy kölcsönszerződés Az építtető a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez a fedezetkezelői feladatot ellátó ÁPI-hoz benyújtotta a hitel- vagy kölcsönszerződést, mely az építési beruházás pénzügyi ütemezésének megfelelő visszavonhatatlan hitel- vagy kölcsönösszeg folyósítást biztosít fedezetkezelői számlára. A hitel vagy kölcsön az adott kivitelezési szakaszok fedezeteként abban az esetben fogadható el, ha az építtető adott kivitelezési szakasz megkezdésének időpontjára bemutatja a hitelt- vagy kölcsönt nyújtó bank nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési szakaszokhoz kapcsolódó hitel vagy kölcsön összegének átutalását legkésőbb a kivitelezési szakasz ellenértékéről kiállított számla fizetési határidejét megelőző 7. munkanapon feltétel nélkül indítja, így a számlák fizetési határidejét megelőző 5. munkanapig a hitel fedezetkezelői számlára történő utalása garantált. 10

11 Magyar Államkincstár május 7. FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék: Fedezetkezelői számlaszerződés mintája kincstári körbe tartozók részére 2. sz. függelék: Fedezetkezelői számlaszerződés mintája önkormányzatok és pénzforgalmi számlatulajdonosok részére 3/a sz. függelék: Intézmény és számla törzsadatok bejelentése nyomtatvány 3/b sz. függelék: Kitöltési útmutató az Intézmény és számla törzsadatok bejelentése nyomtatványhoz 4/a sz. függelék: Önkormányzati számlatulajdonosok törzsadatainak bejelentése fedezetkezelői számlához nyomtatvány 4/b sz. függelék: Kitöltési útmutató az Önkormányzati számlatulajdonosok törzsadatainak bejelentése fedezetkezelői számlához nyomtatvány 5/a sz. függelék: Pénzforgalmi számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadatainak bejelentése nyomtatvány 5/b sz. függelék: Kitöltési útmutató a Pénzforgalmi számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadatainak bejelentése nyomtatványhoz 6. sz. függelék: Fedezetkezelői szerződés mintája 7. sz. függelék: Állampénztári Irodák elérhetőségei 11

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

2015. február 12-i rendkívüli ülésére

2015. február 12-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Építési napló. e-napló)

Építési napló. e-napló) Építési napló (elektronikusan vezetett és az e-napló) Az elektronikusan vezetett építési napló A hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építési napló formai-tartalmi követelményeit. Nem

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg: ------ ----- SZÉCHENYI TERV Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Kossuth Lajos utca 1~3. 9700 Iktatószám : K-2013-TIOP-1.2.l.A-12jl.- 0660235/130 Budapest, 2013. június 14. Tárgy: értesítés

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben