évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója"

Átírás

1 évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli időszakra ( ) vonatkozó környezetvédelmi termékdíj pótbevallást a vámhatósághoz kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az elmaradt termékdíj és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget (a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2004-es PM r.) 2. számú mellékletében meghatározott) alábbi számlaszámokra kell teljesíteni: az elmaradt termékdíjat a VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi, míg a késedelmi pótlékot a VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számlaszámra kell megfizetni. Amennyiben a kötelezett a évi kötelezettségek vonatkozásában pótbevallást kíván tenni, úgy kizárólag a KTPÓT formanyomtatvány csomagot alkalmazhatja. A pótbevallás benyújtására kötelezettek év adott időszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükről és termékdíj-fizetési kötelezettségükről a mindenkor hatályos környezetvédelmi termékdíjról továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint a végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) alapján a KTPÓT formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány a vámhatóság ( internetes honlapjáról letölthető. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, majd a kitöltését követően azt kinyomtatva személyes kézbesítés útján, vagy postai úton kell a vámhatóság részére megküldeni. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a vámhatóság nem fogad el. A pótbevallást az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelelően a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központjaihoz (a Regionális Jövedéki Központok jogutód intézményeihez). A évi pótbevallást a pótlólag benyújtott adóbevallásban érintett időszakra vonatkozó gyakoriságnak megfelelően egy naptári hónapra, negyedévre, évre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyidőszakra benyújtott önellenőrzés. A termékdíj köteles termék közösségi beszerzője, illetve hazai előállítója részére a bevallási kötelezettség fennáll, függetlenül attól, hogy a bevallás szerint az adózó fizetési kötelezettsége nulla, vagy visszaigénylésre jogosult. A pótbevallásba az adatokat az adott laptípus utolsó lapján a MINDÖSSZESEN sorokban az előnyomott (eft) jelzés figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni. A havi és évközi bevallás benyújtására kötelezetteknek negyedéves összesítő bevallást havi (1, 2, 3 hónap) bontásban kell benyújtaniuk. Az éves pótbevallás benyújtására kötelezettek tételenkénti részletezettséggel tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, melyet a tárgyidőszak összesen oszlopában kell megadni. Figyelem! A pótbevallás keretében a termékdíj-kötelezettségről az adóbevallásban érintett időszakra érvényben lévő termékdíjkedvezmény figyelembevételével kell adatot szolgáltatni. Az adatokat a KTPÓT-B01-B08-as lapok soraiban havi bontásban, KT-kódok szerinti részletezéssel, negyedéves összesítésben kell megadni.

2 Termékdíjköteles termékek köre figyelembe véve a Kt közötti változásait is lehet: 1) gumiabroncs 2) a csomagolóeszköz, január 1. után csomagolás (2005. január 1 után kereskedelmi csomagolás is) 3) a hűtőberendezés és hűtőközeg 4) az akkumulátor 5) üzemanyag január 1-ig és egyéb kőolajtermék 6) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír február 26-tól 7) az elektromos és elektronikai berendezés január 1-jét követően 8) festékek, lakkok hígítói, és oldószerei január 1-ig Figyelem! Az üzemanyag termékdíjat (2003. január január 01. között) a jövedéki adó fizetésére kötelezett a jövedéki adó részeként, a jövedéki adóban fizette meg. Az üzemanyag termékdíj mértéke az üzemanyagok után befizetett jövedéki adó három százaléka, amely a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzatot illette meg. Figyelem! Jelen kitöltési útmutató mellékletét képezi a évre vonatkozó hatályos termékdíjtételeket, a termékdíj köteles termékeket vámtarifaszám szerinti bontásban valamint az alkalmazandó KT-kódokat tartalmazó összefoglaló, melyet segédletként teszünk közre. A melléklet használatakor különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a pótbevallással érintett időszakban mely termékdíjtételek és kódok kerültek meghatározásra tekintettel arra, hogy egyes időszakokban átmeneti rendelkezések voltak érvényben. Az összefoglaló alkalmazása nem mentesít a jogszabályokban meghatározottak nem pontos alkalmazása miatt bekövetkező jogkövetkezmények alól. Termékdíj fizetésre kötelezett a hatályos jogszabály szövegének figyelembe vételével lehet: A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, az egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználója, fentieken túl január 1-től a kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője, b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója (2004. május 1-jét követően keletkezett kötelezettségre kell alkalmazni), valamint január 1-től a kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője is c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámfizetésre kötelezett, illetve a vámszabad terület üzemeltetője. (Figyelem! A termékdíjat május 1 és január 1. közötti időszakban a vámhatóság a hatályos jogszabályok értelmében nem szabta ki a vámeljárás során határozattal, így ezen időszak vonatkozásában kizárólag az adóbevallás útján volt teljesíthető a termékdíj fizetési kötelezettség!) Figyelem! Az üzemanyagok és egyéb kőolajtermékek, a reklámhordozó papírok, és a hígítók és oldószerek esetében jogszabályváltozás következtében változott a kötelezetti kör június 10-ét megelőzően az első belföldi forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó volt a

3 kötelezett, míg június 10-étől az első belföldi forgalomba hozó első vevőjének, vagy saját célú felhasználójának kell a termékdíj-fizetési kötelezettségnek eleget tenni. További kötelezettek: Kötelezettnek minősül: I. A számlában átvállaló, aki a kötelezettől külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítás koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó. II. A szerződésben átvállaló, aki a Környezetvédelmi Alap célfeladat (Kac.) fejezeti kezelésű előirányzat, környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat kezelését végző szerv, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával, szerződés alapján átvállalja a hígítók és oldószerek kivételével a termékdíj fizetési kötelezettséget az eredeti kötelezettől, 1. az első belföldi vevő, másodlagos kötelezettek, aki a termékdíj-köteles terméket a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy b) bérgyártatóként állítatja elő az eredeti kötelezettel; 2. a hasznosítás koordináló szerezet. A bevallás benyújtására kötelezett: A termékdíj fizetésre kötelezett, a számlában átvállaló, valamint, aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A késedelmi pótlékot az esedékesség napjától számítva kell megfizetni, az összeg kiszámításához az APEH hivatalos honlapján ( megtalálható kalkulátor nyújthat segítséget. A nyomtatvány kitöltése A KTPÓT formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: főlap, bevallás részletező lapok. KTPÓT Főlap Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás év Pótbevallás lapok: KTPÓT-B01 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Gumiabroncs KTPÓT-B02 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Csomagolás és kereskedelmi csomagolás (Ez a lap használható február 15-ig a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjára is) KTPÓT-B03 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hűtőberendezés és hűtőközeg

4 KTPÓT-B04 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Akkumulátor KTPÓT-B05 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Egyéb kőolajtermék KTPÓT-B06 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Reklámhordozó papír KTPÓT-B07 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Elektromos és elektronikai termékek KTPÓT-B08 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hígítók és oldószerek A pótbevallási nyomtatványban nem szereplő egyéb kérelmeket (igazolási, átvezetési stb.) a pótbevallás mellé csatolva, alaki kötöttségek nélkül, a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmi követelményekre figyelemmel, írásban lehet megtenni. A pótbevallásban a fizetési kötelezettséget adatsoronként, az ÖSSZESEN rovatokban oszloponként összesítve forintban (Ft), a MINDÖSSZESEN rovatokban oszloponként összesítve a kerekítés általános szabályai szerint (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé) ezer forintra kerekítve ezer forintban (eft) kell megadni. Több ugyanazon lapazonosítóval (pl. több B01) rendelkező lap benyújtása esetén a köztes részletező lapokon csak az ÖSSZESEN rovatokat kell forintban kitölteni, míg a mindösszesen sort csak az utolsó lapon kell kitölteni ezer forintra kerekítve. A pótbevallásban szerepeltetett értékek, összegek, díjtételek minden esetben nettó összegben kerülnek feltüntetésre. Az egyes pótbevallás részletező lapokon a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat az akkor hatályos jogszabályok szerinti termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltüntetni. Kitöltési útmutató a KTPÓT Főlapjához A Főlapot minden esetben be kell nyújtani a pótbevallás mellé. A Főlap Rögzítés mezőjét a vámhatóság tölti ki. Az Azonosítás mező tartalmazza a pótbevallást benyújtó adatait, amit értelemszerűen kell kitölteni, valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a pótbevallást összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a pótbevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a pótbevallás javításába bevonható, ügyintézőként az ő adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf. kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A mezőben a GLN, VPID számot, továbbá az adószámot /vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet/ minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelező. A Főlap Képviselő mezőjében kell megadni a képviselő nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Figyelem! A képviselő jogszabályszerű megbízását a pótbevalláshoz csatolni kell! A Főlap Mellékletek mezőjében a dátumnál kell megjelölni, hogy a kötelezett (adózó) mely év mely időszakára kíván pótbevallást benyújtani, illetve milyen bevallás benyújtási gyakoriság vonatkozik rá. A bevallás gyakoriságot hónaptól hónapig értelemszerűen arab számokkal kell kitölteni, azaz pl. negyedéves bevallási gyakoriság mellett I. negyedéves pótbevallásának adott év 01 adott év 03. hónapig, éves bevallás esetén adott év 01 adott év 12. hónapig. A főlap Mellékletek mezője tartalmazza a KTPÓT nyomtatvány részletező lapjainak darabszámát, és az egyes részletező lapok típusát, darabszámát. A mellékletek darabszámát a kitöltéskor be kell írni azzal, hogy amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási

5 kötelezettség nem keletkezik, és részletező lap beadására nem kerül sor, akkor a részletező lap darab rovatát üresen kell hagyni. A KTPÓT nyomtatvány lapok Aláírás mezőjét a kötelezettnek, illetve a képviselőnek cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomattal kell ellátni. A pótbevallás lapok kitöltéséről E pótbevallási lapokon a belföldi előállítású vagy a Közösségen belül behozott és forgalmazott, illetve saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége után megállapított termékdíj-kötelezettségeket kell szerepeltetni termékdíj tételenkénti részletezettséggel. Az importált termékdíjköteles termék utáni termékdíjkötelezettségeket abban az esetben kell jelen bevallásban feltüntetni, amennyiben az import után fizetendő általános forgalmi adót a kötelezett a vámhatóság által kiadott engedély alapján önadózással rendezi, illetve a május január 1. közötti időszakra, amikor a vámhatóság a termékdíjat nem szabta ki határozattal. Az egyes részletező lapokon KT-kódonként a termékdíj-tétel feltüntetésével külön-külön sorban kell bevallani az adott tárgyidőszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget. A pótbevallás lapok KT-kód oszlopában kell feltüntetni az adott termékdíj-köteles termékkör azon (hatályos jogszabályok szerinti) KT-kódjait, amelyekben bevallás benyújtására kötelezett az érintett. Figyelem! A közötti időszakra vonatkozó pótbevallásban csak azokat a termékdíjkötelezettségeket kell bevallani, ahol tényleges termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik, ahol visszaigénylés merül fel, illetve ahol a termékdíjat a Kt. szerint nem kell megfizetni. A díjtétel oszlopba a megadott KT-kódhoz adott évben érvényes jogszabályokban megadott termékdíj-tételt kell beírni; amennyiben a Kt. vonatkozó melléklete ezt két tizedesjegy pontossággal határozza meg, akkor a bevallásban is így kell feltüntetni. A Kötelezettség oszlopba a mennyiség és összegzett díjtétel oszlop kedvezmény figyelembevételével számított szorzatának az adott bevallási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség összege kerül, melyet forintra kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell megadni. A KTPÓT-B01-B08 lapok levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj termék mennyisége, díjtétel, levonható, illetve visszaigényelhető összeg oszlopaiban a pótbevallás benyújtására kötelezett a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összegét határozza meg. A levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj díjtétel oszlopban adott KT-kódhoz tartozó termékdíj-tételt kell feltüntetni, míg a levonható, illetve visszaigényelhető összeg oszlopba a termék mennyisége és a megfizetés idején érvényben lévő díjtétel oszlop szorzataként a tárgyidőszakra vonatkozó levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összegét forintban kerekítve kell beírni. A B01-B08 lapok Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlopába a Kötelezettség és a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összeg oszlopok különbségeként az adott bevallási időszakra vonatkozó termékdíj-fizetési kötelezettség nettó összege a tétel és ÖSSZESEN sorok esetében forintban, a MINDÖSSZESEN sorok esetében ezer forintban kerekítve kerül. A Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlop értéke negatív összeg is lehet, amelyet (-) előjel feltüntetésével kell jelezni! Figyelem! Amennyiben a termékdíjköteles termék részletező lapszáma fajtánként egynél több, abban az esetben az ÖSSZESEN sor kitöltése minden lapon kötelező. Ebben az esetben csak az utolsó lapon kell a MINDÖSSZESEN sorban a mindösszesen adatot szerepeltetni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B01 számú részletező lapokhoz

6 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Gumiabroncs A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A gumiabroncsok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B02 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Csomagolás és kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Ez a lap használható február 15-ig a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjára is. A csomagolóeszköz, csomagolás és kereskedelmi csomagolás esetében feltüntethető KTkódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Figyelem! a KTPÓT-B02-es Csomagolás, kereskedelmi csomagolás lap kitöltése esetén a termékdíjfizetési kötelezettség 1., 2., 3. hónap és összesen oszlopokban csomagolóeszköz tömege, kg adatok csomagolás esetén csak a kg adatok kereskedelmi csomagolás H+ú díjtétele esetén a db és kg adatok, kereskedelmi csomagolás k díjtétele esetén csak a db adatok megadása kötelező. Csomagolás, kereskedelmi csomagolás termékdíjának levonása, visszaigénylése esetén a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj köteles termék mennyisége oszlopban csomagolás esetén csak a kg, kereskedelmi csomagolás esetén a db és kg adatok megadása kötelező. Fontos! A kereskedelmi csomagolás után keletkező termékdíj-fizetési kötelezettség alapja nem a csomagolás tömege, hanem annak darabszáma. A csomagolóeszközök és a csomagolások után a csomagolás tömege a termékdíj alapja január 1-jétől az első belföldi forgalomba hozó fizetési kötelezettsége két díjtételből áll (hulladékhasznosítástól függő H és egy, az adott kereskedelmi csomagolás forgalomba hozatalára vonatkozó újrahasználati arányszámtól függő számított díjtételből ú.) Figyelem: ebben az esetben a kötelezett díjtétele H + ú! Ugyanezen kereskedelmi csomagolás után az első továbbforgalmazó vevőnek is keletkezik díjfizetési kötelezettsége, ami a kereskedelmi csomagolás beszerzésére vonatkozó újrahasználati arányszámtól függő számított díjtétel a k. Figyelem: fentiekből adódóan egy KT kódhoz több ( H + ú ), illetve k díjtétel tartozhat, ezeket külön sorban kell szerepeltetni! [A Kt. 2. számú mellékletének I/2.1., valamint a II. pontjában szereplő képletek alapján egy konkrét termékdíjköteles kereskedelmi csomagolásra a számításokat a megadott képlet alapján kell elvégezni. A számításokat befolyásolja a kedvezményben, illetve mentességben (hasznosítás, újrahasználat) részesülés mértéke.] Kt. 12. (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő első belföldi forgalomba hozónak január 1-jét követően a kereskedelmi csomagolás esetében nem kell megfizetnie az ú termékdíjtételből számított termékdíjat, továbbá a Kt. 12. (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő első továbbforgalmazó vevőt nem terheli a k termékdíjtétel. Figyelem! A csomagolások, kereskedelmi csomagolások KT-kódjait az adott időszakban hatályos KTM rendelet melléklete tartalmazza.

7 A kereskedelmi csomagolás ú és k díjtételének számításához szükséges forgalomba hozatali, valamint beszerzési százalékok adott időszakban hatályos KTM rendelet mellékletében találhatóak. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B03 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hűtőberendezés és hűtőközeg Figyelem! A nyomtatványt a hűtőközeg és hűtőberendezés termékdíj fizetési kötelezett, valamint visszaigénylő tölti ki. A hűtőberendezés és hűtőközeg esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B04 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Akkumulátor A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Az akkumulátorok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B05 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Egyéb kőolajtermék A nyomtatványt egyéb kőolajtermék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A kőolajtermékek esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. A Kt. 5/A. (3) bekezdése értelmében az egyéb kőolajtermékek után fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentességet nem lehetett szerezni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B06 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Reklámhordozó papírok A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A reklámhordozó papírok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza január 1-jétől a reklámhordozó papírok termékdíja alól mentességet nem lehetett szerezni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B07 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Elektromos és elektronikai termékek

8 A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Az elektromos és elektronikai berendezések esetében feltüntethető KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B08 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hígítók és oldószerek A nyomtatványt hígítók és oldószerek termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A hígítók és oldószerek esetében feltüntethető KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Figyelem! A környezetvédelmi termékdíj évekre vonatkozó pótbevallása nem helyettesíti a mindenkor hatályos Kt.-ban foglalt egyéb hatóságok (KvVM, Főfelügyelőség) felé történő adatszolgáltatásra, beszámoló benyújtásra vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve szükség szerinti módosítását. VPOP Vámigazgatóság

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 53/2003. (IV. 11.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi. LVI.

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Kitöltési útmutató Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása 41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása Az átvállalás intézményrendszerének célja, hogy a kötelezettek akár gazdasági, akár adminisztrációs jellegű feladatait csökkentse. Az utóbbi csak szűk

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók. Az adatlap benyújtásának módja, határideje

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók. Az adatlap benyújtásának módja, határideje Kitöltési útmutató a termékdíj raktár engedélyes adózók részére kialakított, a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről benyújtandó KTRAKT adatszolgáltatáshoz Jogszabályi

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 40116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 163. szám A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni.

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni. Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10KESZ adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben