A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök szakos hallgató Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK: BEVEZETÉS A TERMÉKDÍJ FOGALMA, A TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY A termékdíj aktualitása A TERMÉKDÍJ, MINT GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZ A környezetvédelmi gazdasági szabályozó eszközök osztályozása Termékdíj fajták A termékdíj környezetvédelmi és pénzügyi szükségessége A TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSA NAPJAINKIG A jogszabályok módosításának első szakasza A módosítások második szakasza A módosítások harmadik szakasza A módosítások negyedik szakasza Kapcsolódás egyéb jogszabályokhoz A CSOMAGOLÁSI TERMÉKDÍJ FIZETÉSRE KÖTELEZETTEK CSOPORTOSÍTÁSA A termékdíj fizetési kötelezettség átvállalása A termékdíj fizetésre kötelezettek adminisztrációs kötelezettségei, a bejelentés és adatszolgáltatás A TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE A visszaigénylés alapesetei A termékdíj visszaigénylés szabályai A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FOLYAMATA A termékdíj mentesség esetei A mentességi engedélyezési eljárás menete A CSOMAGOLÁS FOGALMA ÉS FAJTÁI, A CSOMAGOLÁSI TERMÉKDÍJ Csomagolás definíciója és fajtái A csomagolás termékdíj-tételének átvállalása A csomagolások termékdíja alóli mentesség Az általános csomagolás termékdíj (Cskt.) alóli mentesség megszerzése

3 Kereskedelmi csomagolás termékdíj (Kcskt.) alóli mentesség megszerzése A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK BEMUTATÁSA A LICENCDÍJ ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS A hasznosítás fogalma Hasznosítási eljárások A TERMÉKDÍJ ALKALMAZÁSÁNAK TÁRSADALMI FOGADTATÁSA..48 ÖSSZEFOGLALÁS...52 IRODALOMJEGYZÉK:...54 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE:...57 ÁBRÁK JEGYZÉKE:...58 KÉPEK JEGYZÉKE:

4 BEVEZETÉS Magyarországon a termékdíj törvény 1995 óta létezik. Azóta több módosításon esett át, a legfontosabb kérdés azonban, hogy átgondolt és logikus törvényi szabályozással, mind a gazdaság és társadalom, mind a környezet számára pozitív eredményt lehet-e felmutatni. A szakdolgozatban a termékdíj hazai szabályozásáról és azon belül is a csomagolási termékdíjról szeretnék írni, aminek jelentőségét a dolgozatban előrehaladva fokozatosan szeretném érzékeltetni. Dolgozatomban célként három nagy részfeladatot tűztem ki. Az elsőben átfogóan elemzem a termékdíj jogi szabályozás rendszerét, alkalmazásának szükségességét, majd ezt követően második feladatként folyamatosan szűkítem le és részletezem mondanivalómat a csomagolási termékdíj területére és alkalmazásának gyakorlatára. Ezen belül is ki szeretném emelni a csomagolási termékdíj alóli mentesség rendszerét, a hasznosítást végző/végeztető koordináló szervezetek működésén keresztül. Úgy vélem, hogy ez a fajta mentességszerzési és hasznosítási eljárás több szempontból is érdekes feladat, amin keresztül a csomagolási hulladékok hasznosítási rendszere szakmai szempontból is jól bemutatható. Az utolsó fejezetben szakmai és gazdasági vonatkozásban is az egyre szövevényesebbé váló termékdíj-törvény alkalmazásának társadalmi fogadtatásáról kívánok írni. Köszönettel tartozom külső konzulensemnek Havasi Péter Úrnak, aki áldozatos munkával, komoly szakmai tudással és nagy örömmel látta el a konzulensi feladatokat, továbbá belső konzulensemnek dr. Nagy Géza tanár úrnak is, aki nagy tapasztalattal és sok kedvességgel támogatott a munkám során. 5

5 1. A TERMÉKDÍJ FOGALMA, A TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY Az egyes termékek funkciójuk betöltése során, használatukkal, valamint elhasználódásuk után (általában hulladékként) terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíj törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során vagy azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, valamint járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez. (Környezetvédelmi termékdíj törvény [1], továbbiakban Kt. 1. ) 1.1. A termékdíj aktualitása Az Európai Unió Magyarország számára a 2005-ös év végére teljesítendő célként írta a csomagolási hulladékok 50%-os hasznosítását, és ez az érték az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet alapján [2], továbbiakban Ktkr., - ami a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szól - a további években csak emelkedni fog. A csomagolásokon belül nagy és gyorsan növekvő volument képviselnek az italok csomagolásai (palackok, PET-palackok, dobozok), így számunkra ezeknek a hulladékoknak ésszerű kezelése is fontos feladattá vált. A csomagoló ipar dinamikus növekedése mellett az elektronikai és informatikai fejlődés hatására további feladatunk 2008-ban az elektromos és elektronikai termékek háztartásokban keletkező hulladékmennyiségéből minimum 4 kg/fő/év visszagyűjtése, ezen cél elérése érdekében a legutóbbi termékdíj-módosító tervezet január 1-jétől az elektromos és elektronikai termékek termékdíjköteles termékkörbe való bekerülését is tartalmazta [1]. Ugyanakkor az 6

6 Európai Uniós szabályozással összhangban a hígítók és oldószerek már nincsenek a termékdíj köteles termékek között. 2. A TERMÉKDÍJ, MINT GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, TERMÉKDÍJFAJTÁK 2.1. A környezetvédelmi gazdasági szabályozó eszközök osztályozása Az Európa egyes országaiban már teljeskörűen bevezetett környezetvédelmi gazdasági szabályozó eszközök közül négy már működik Magyarországon és a maradék is a tervek szerint hamarosan bevezetésre kerül, ezért fontosnak tartom bemutatni őket. A jelenleg már működő és a hazai jogszabályokban lefektetett gazdasági szabályozó eszközök az alábbiak: Bírság (pl. hulladékgazdálkodási bírság a 271/2001 (XII.21.) Korm. rendelet [3] alapján) Termékdíj (1995.évi LVI. törvény: Termékdíj törvény [1]) Terhelési díj (pl. a évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról [4]) Állami támogatások (pl. a 18/2003. (II. 19.) Korm. rendelet [5] a biodízel magyarországi kísérleti forgalmazásának, felhasználásának feltételeiről és állami támogatásának szabályairól) Az évi LIII. törvény [6] a környezet védelmének általános szabályairól, mint kerettörvény további 6 gazdasági szabályozó bevezetését írja elő: Betétdíj (a legújabb termékdíjas rendeletek már utalnak a tervezett szabályozásra) Igénybe vételi járulék (egységes szabályozás nincs, ilyen jellegű jogintézmény a bányajáradék) Felelősségbiztosítás (egységes szabályozás nincs, elemei megtalálhatók a hulladékgazdálkodási törvényben a hulladékgazdálkodási tevékenységhez megkövetelt felelősségbiztosításban) Céltartalék képzés 7

7 Biztosíték adás Adó, vám és illeték kedvezmények 2.2. Termékdíj fajták A jelenleg hazánkban működő gazdasági szabályozó eszközök közül a termékdíjat szeretném kiemelni, annak ösztönző szerepét és célját, hiszen ez képezi dolgozatom vázát. Az összefüggések megértéséhez először a termékdíj szabályozás történetét és általános rendszerét szeretném röviden ismertetni, majd ezután térek rá a csomagolási termékdíj részletes elemzésére. A termékdíjas termékek szabályozásáról szóló törvényt júniusában fogadta el a Parlament, azonban a termékdíj köteles termékek bevezetése és egyes termékdíj köteles termékek megszűnése termékcsoportonként más-más időpontban történt. A termékdíj törvény értelmében eredetileg öt területre terjedt ki a termékdíjfizetési kötelezettség. Ekkor még az üzemanyagok, gumiabroncsok, hűtőberendezések és hűtőközegek, csomagolóeszközök és akkumulátorok termelőinek és forgalmazóinak kellett fizetni a díjat. A termékdíj köteles termékek bevezetésének, megszűnésének alakulásáról az 1 sz. táblázat ad tájékoztatást. 8

8 Termékkör Üzemanyagok Hatályba lépés / (Megszűnés) dátuma május 1. (a legfrissebb módosításokban január 1- jétől már nem szerepel) Gumiabroncsok szeptember 21. Hűtőberendezések, hűtőközegek szeptember 21. Akkumulátorok január 1. Csomagolóeszközök január 1. (2003.január 1.-től csomagolás) Egyéb kőolajtermék január 1. Csomagolás január 1. Hígítók és oldószerek Reklámhordozó papírok január1. (a legfrissebb módosításokban január 1- jétől már nem szerepel) január1. Elektromos és elektronikai termékek január táblázat: Termékdíj fajták hatályba lépésének illetve megszűnésének dátuma 9

9 A termékdíj mint gazdasági szabályzó eszköz közvetetten ösztönöz: a tartósabb, többször felhasználható termékek kifejlesztésére; az elhasználódott termékek anyagának ismételt felhasználására, termelésbe való visszavezetésére, így az energia és anyag visszaforgatható; lehetőséget ad a termékekből eredő egyes környezetterhelések megelőzése vagy mérséklése, anyagi alapjainak megteremtésére A termékdíj környezetvédelmi és pénzügyi szükségessége A termékdíj törvény kiemelt célja tehát, hogy pénzügyi forrásokat teremtsen és járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez, valamint járuljon hozzá a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez (ez a termékdíj alapfilozófiája a termékdíj törvény értelmében). Az elmúlt években a célok módosultak és a termékdíj már nem csak az adott termék káros környezeti hatásainak csökkentésére volt fordítható, hanem egyéb környezetvédelmi célokra is: pl.: csatornázás, környezetvédelmi finanszírozás vagy technológia fejlesztése. Ezért is alakult ki az egyes ágazatokban az igény, hogy a befizetett termékdíjat ők maguk kezeljék és az alapfilozófiának megfelelően az adott környezeti probléma megoldására fordítsák - pl.: az üvegek után fizetendő termékdíjat az üveg visszagyűjtésére és hasznosítására - és szakmai szövetségeket hozzanak létre. Korábban (2003-ig) erre csak korlátozott mértékben volt lehetőség mentességek és termékdíj visszaigénylések formájában, a többi befizetett díjat a KÖVICE-t (Környezetvédelmi és Vízügyi Alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat, korábban: KAC - Környezetvédelmi Alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat,) kezelő szerv (továbbiakban KAC és KÖVICE) pályázatok útján osztotta szét. Ez a korábbi újraelosztó rendszer az elmúlt években a termékdíj jogszabályok módosításainak köszönhetően folyamatosan átalakult. Az ennek következtében létrejött új rendszer már egy állami feladatot helyez ki és megpróbálja mellé rendelni a feladat végrehajtásához szükséges pénzeszközöket. A 2003-ban bevezetett jogszabály módosítások ugyanis lehetőséget adnak - az egyéb kőolajtermékek és az információ hordozó papírok kivételével - koordináló 10

10 szervezetek létrehozására, lehetővé téve ezzel egy licencdíjszerű rendszer kialakulását. Ez kétségkívül közelebb áll a termékdíj alapfilozófiájához, működése azonban - elsősorban a kötelezettek számának drasztikus megnövekedése miatt: a csomagolási termékdíj esetében több, mint új kötelezett van (Kelemen István [2005]), továbbá az új fogalmi környezet ( csomagolás 2003-tól) és a gazdálkodókra terhelt súlyos kötelezettségek miatt - nem kiforrott. A csomagolási termékdíj jelentősége A termékdíjak közül a legizgalmasabb és legaktuálisabb terület talán a csomagolások termékdíja. A csomagolás, mint fogalom a jogszabályban viszonylag új, hiszen 2 évvel ezelőtt vezették be. Az újfajta termékdíj jelentősége azóta fokozatosan nőtt, mivel egyre több szervezetet érint és elősegíti a hulladékhasznosítás, valamint a szelektív hulladék gyűjtés megerősödését, melyre oly nagy szükség lenne. A csomagolási termékdíj a kötelezettek (gazdálkodó szervezetek) körét nagy mértékben kibővítette, ugyanis a fizetési kötelezettség a csomagoló eszköz gyártókról áttevődött a csomagolást végzőkre. Ez a változás azonban az érintettek és a civil szervezetek körében is számos vitát váltott ki. Például: növeli az adminisztrációt, nehezíti az elszámolást, csővégi megoldásokat támogat, sok ellentmondást tartalmaz és nem egyértelműen preferálja a hasznosítás legmagasabb szintű változatát az újra használatot, valamint a hulladékgazdálkodási törvényben is lefektetett megelőzés elvét. Az említettek miatt a csomagolási termékdíj olyan probléma terület, amelyben az állami, piaci és társadalmi körökben egyaránt egymással szembenálló vélemények alakultak ki a 2003-tól működő rendszerrel kapcsolatban. 3. A TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSA NAPJAINKIG A csomagolási termékdíj bevezetésekor hatályos (2003 január 1.), azóta többször módosított, illetve hatályon kívül helyezett legfontosabb jogszabályok az alábbiak: 11

11 Az évi LVI. törvény [1] a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról; a 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet [10] a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről; a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet [9] a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról A jogszabályok módosításának első szakasza Az első szakaszban (2003. január április 19.) bevezetett legfontosabb változás, hogy a Kt. [1] 2003 január 1.-től hatályos módosításai következtében a csomagoló eszköz helyett a csomagolás került a termékdíjköteles termékek körébe. A szakdolgozat szempontjából lényeges eleme a módosításnak, hogy a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó a kötelezettől átvállalhatja a termékdíj fizetési kötelezettséget, ha egy hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez. (6. fejezet) Ezeket a módosításokat a évi LXXIII. törvény [7] és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény [8] vezette be A módosítások második szakasza A második szakasz (2003. április május-július) változásai közül kettőt szeretnék kiemelni. A Kt.[1] végrehajtásáról szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendeletet [10] a Ktkr. [2] váltotta. Ebben a módosító rendeletben a mentességről, visszaigénylésről, átvállalásról, valamint a hasznosítást koordináló szervezetekre vonatkozó szabályok részletes megállapításáról van szó. (6. és 8. fejezet). A másik változás, hogy a Kt.[1] végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet [9] az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelet [11] módosította. Ebben döntően a bejelentési és adatszolgáltatási űrlapok változtak. 12

12 3.3. A módosítások harmadik szakasza Ez az időszak (2004. május-július január 1.) az Uniós belépésünkkel kezdődött és alapjában ez hozta a legjelentősebb változásokat a január 1-jei fordulópontot követően. Az uniós csatlakozásunkhoz szükséges módosításokat a évi XXIX. törvény [12] léptette életbe, ami az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szól. Az uniós csatlakozás miatt a következő módosítások történtek: bevezetésre került a Közösségen belüli behozatal és kivitel, mivel korábban csak az import és export fogalma és az ezekhez kapcsolódó szabályozások szerepeltek a jogszabályokban; a csatlakozás óta az import csomagolást önbevallás keretében kell rendezni, korábban ez a vámhatóság hatáskörébe tartozott; megjelent az állami szolgáltatás megrendelés intézménye, amellyel a csomagolási hulladék piaci hasznosítását az állam kiegészítve biztosítani tudja az Unió által előírt kötelező hulladékhasznosítási arányt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hulladékok legnagyobb részét a koordináló szervezetek hasznosítják ( 8. fejezetben), a maradék hulladékot pedig az állam hasznosíttatja. A Kt.[1] végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28) KTM rendeletet [9] a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet [13] módosította. Döntően a bejelentési és adatszolgáltatási űrlapok változtak ismét az uniós csatlakozás miatti változásokkal összhangban A módosítások negyedik szakasza Ebben a szakaszban (2005.január 1.- ) a Kt.-t [1] a évi CIII. törvény [14] módosította. Az év elején jelent meg a jogszabályban a kereskedelmi csomagolás fogalma és a hozzá tartozó mentességi rendszer bevezetése, valamint a darab alapú termékdíjtétel megfogalmazása. A termékdíj visszaigénylési szabályok is megváltoztak. Ezt korábban a KAC, később KÖVICE kezelését végző szerv intézte, csak az exportált csomagolás utáni 13

13 visszaigénylést kellett az APEH-nál bonyolítani. Jelenleg a kenőolaj kivételével az összes termékdíj fajtára vonatkozó visszaigénylést az APEH-nál kell intézni. (A KÖVICE kezelését végző szerv elnevezést a költségvetési előirányzatok névváltozásával összhangban a május-július folyamán hatályba léptetett módosító jogszabályok vezették be.) A csomagolási termékdíj szempontjából a legfontosabb változás ebben a rendeletben, hogy megszűntek a rendelet mellékletében szereplő, bejelentésre és adatszolgáltatásra vonatkozó tartalmi előírások, jelenleg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban Mimisztérium) által a bejelentéshez és adatszolgáltatáshoz megalkotott formanyomtatványokon kell a bejelentést és adatszolgáltatást teljesíteni. A legfrissebb változások szerint a Ktkr.-t [2] a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet [15] módosította, a Kt.[1] végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28) KTM rendeletet [9] pedig a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet [16]. A fent említett négy szakasz változásairól a 2. számú táblázat ad áttekinthető eligazítást Kapcsolódás egyéb jogszabályokhoz: A termékdíjas jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez a gazdálkodó szervezeteknek számos egyéb jogszabály rendelkezéseit is ismerniük kell. Ezek közül az egyik legfontosabb az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény [17] (továbbiakban Art.), amely előírja, hogy a termékdíj fizetésre kötelezettek mikor és milyen formában tegyenek eleget a termékdíj bevallásáról és befizetéséről az adóhatóság felé. A másik fontos törvény a évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény [18] (továbbiakban Hgt.), amely összhangban a környezetvédelmi termékdíj törvény alapfilozófiájával ösztönzi a minél nagyobb arányú hulladék hasznosítást, ezt a Hgt. [18] 56. (8) bekezdése írja elő: július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50%-a hasznosításra kerüljön és ezen belül is legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen. A hasznosítási rendszerben jelentős szerepet betöltő koordináló szervezetek létrehozásának lehetőségét is a Hgt. teremti meg. 14

14 A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet [19] (továbbiakban Cskr.) hulladékgazdálkodási szempontból foglalkozik a csomagolásokkal és a csomagolási hulladékokkal, így mind fogalmi szinten, mind szabályozási szempontból kapcsolódik a termékdíjas jogszabályokhoz. Ezt mutatja az is, hogy a Ktkr.[2] visszautal a Cskr.[19] 6. (3)-as bekezdésére, mivel erre a kis kötelezetti körre egyszerűbb mentességi szabályokat határoz meg. Összefoglalás a változásokról: Módosítás, változás időtartama 1. szakasz (2003. január április 19.) 2. szakasz (2003. április május-július) Módosító jogszabály o termékdíj törvény hatályos módosítása, o a évi LXXIII. módosító törvény, o évi LXII. törvény. o a 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendeletet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendeletet váltotta, Módosítás lényege csomagoló eszközök fogalma helyett csomagolás fogalma a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó a kötelezettől átvállalhatja a termékdíj fizetési kötelezettséget, ha egy hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez mentesség, visszaigénylés, átvállalás, a hasznosítást koordináló szervezetekre vonatkozó szabályok o 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelet modósította. bejelentési és adatszolgáltatási űrlapok változtak 15

15 3. szakasz (2004. májusjúlius január 1.) o évi XXIX. törvény o 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet. Az európai uniós csatlakozással összefüggő módosítás: behozatal és kivitel, importnál önbevallás, állami szolgáltatás megrendelése, döntően a bejelentési és adatszolgáltatási űrlapok változtak 4. szakasz (2005.január 1.-) o évi CIII. törvény az [1] törvény módosításáról o 53/2003 (IV. 11) Korm rendeletet a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosította, o a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet módosította. kereskedelmi csomagolás fogalma és a hozzá tartozó mentességi rendszer bevezetése, valamint a darab alapú termékdíjtétel megfogalmazása 2. táblázat: A leglényegesebb módosító jogszabályok a termékdíj szabályozással kapcsolatban 16

16 A termékdíj szabályozás hatályos rendszeréről, valamint az egyéb jogszabályokkal való kapcsolódásról az 1.ábra alapján tájékozódhatunk. Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) Környezetvédelmi termékdíj törvény (Kt.) Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) 53/2003 (IV.11.) Korm. rendelet (eredetileg: 113/1995. (IX. 27.) Korm. Rendelet) 94/2002 (V.5.) Korm. rendelet 10/1995 (IX.28.) KTM rendelet 1. ábra: A jogi szabályozás kapcsolatainak sémája 17

17 4. A CSOMAGOLÁSI TERMÉKDÍJ FIZETÉSRE KÖTELEZETTEK CSOPORTOSÍTÁSA Az, hogy a Kt.[1] szerint ki a termékdíj fizetésre kötelezett és kötelezettsége mikor keletkezik az alábbi szempontoktól függ: a termékdíjköteles termékek honnan származnak: belföldről, az Európai Közösségen (továbbiakban Közösség) belülről, vagy a Közösségen kívülről (harmadik országból); a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységtől: belföldön értékesítik, vagy saját célra használják föl; a termékdíjköteles termék fajtájától. Mindhárom esetben a fizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése az adóhatóság felé történik az adózás rendje alapján. A következőkben az említett szempontok alapján vizsgáljuk meg, hogy a csomagolás és a kereskedelmi csomagolás esetében kik alkotják a kötelezetti csoportokat: Amennyiben a csomagolást belföldön állítják elő vagy forgalmazzák a kötelezett az első belföldi forgalomba hozó, valamint kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozón túl annak első továbbforgalmazó vevője is. Ha a termék gyártója használja a csomagolást, akkor saját célú felhasználóról beszélünk és neki kell fizetnie a termékdíjat. A Közösségen belülről behozott csomagolás és kereskedelmi csomagolás első belföldi forgalomba hozatala esetében a kötelezett az első belföldi forgalomba hozó, valamint kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozón túl annak első továbbforgalmazó vevője is. Ha nem történik forgalomba hozatal, akkor ismét saját célú felhasználóról beszélünk. 18

18 A harmadik országból behozott termékeknél minden esetben a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabadterület üzemeltetője a kötelezett. Kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó (importőr) első továbbforgalmazó vevője is a kötelezetti körbe tartozik. A Kt.[1] és annak végrehajtási rendeletei lehetőséget teremtenek a termékdíj fizetési kötelezettség szerződéses átvállalására is A termékdíj fizetési kötelezettség átvállalása A kötelezettségeket az alábbiak vállalhatják át: az első vevő; a hasznosítást koordináló szervezet; ( A hasznosítást koordináló szervezet olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely a hulladékká vált termékdíjköteles termék visszagyűjtését és hasznosítását végzi vagy végezteti, és amely a termékdíjköteles termék gyártóinak, forgalmazóinak részvételével jött létre. Kt.[1])5. ) csomagolás esetén: csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó - amennyiben a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez. A termékdíj fizetési kötelezettség szerződéses átvállalásának és jóváhagyásának szabályait a Ktkr. [2] rögzíti A termékdíj fizetésre kötelezettek adminisztrációs kötelezettségei, a bejelentés és adatszolgáltatás A jogszabályok alapján négyféle kötelezettségnek kell megfelelni: a) az adóhatóság felé (havi, negyedéves, vagy éves bevallás az adózás rendje szerint, valamint negyedéves vagy éves összesítő bevallás termékdíj tételenkénti részletezettséggel a termékdíj-fizetési kötelezettségről); 19

19 b) a Minisztérium felé (bejelentés a termékdíjköteles termékekkel végzett tevékenységről, bejelentés az újrahasználható termékdíjköteles termékekről az újrahasználat egyik feltételeként, negyedéves vagy éves beszámoló a termékdíjfizetési kötelezettségekről). c) nyilvántartási kötelezettség a könyvelések során; d) a termékdíj mértékének és összegének számlán való feltüntetési kötelezettsége, kivéve kiskereskedelmi értékesítés esetén. 5. A TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE A termékdíj bizonyos esetekben a termékdíj köteles termékek után visszaigényelhető A visszaigénylés alapesetei A Kt. [1] 5/A-C. -a alapján: visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés közterhektől mentes beszerzést ír elő; visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíj köteles termék után, amelynek importálására, felhasználására igazoltan az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében kerül sor; külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig visszaigényelheti a terméket terhelő termékdíjat az adóhatóságtól az a kötelezett vagy az a másodlagos kötelezett, aki a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel; az az első belföldi vevő, aki a kötelezettől vásárolt termékdíjköteles terméket a) változatlan formában, b) változatlan formában és állapotban más termékbe beépítve exportálta vagy a Közösségen belül értékesítette, a megfizetett termékdíjat külön jogszabályban meghatározottak szerint visszaigényelheti az adóhatóságtól. 20

20 Visszaigényelhető még a termékdíj az alábbi esetekben: A Kt. [1] 17.. (3) bek. szerint: Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig a kötelezett visszaigényelheti a termékdíjköteles kenőolajok után befizetett termékdíj azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvételének tényét vagy a hasznosítás tényét igazolja A termékdíj visszaigénylés szabályai A termékdíj visszaigénylés tehát a már befizetett termékdíj összegének utólagos visszaigénylését jelenti, amire az előző, 5.1. pontban leírt esetekben van lehetőség. A termékdíj-visszaigénylés hatósági eljárás, amelynek keretében a termékdíj-visszaigénylésre való jogosultságot a területileg illetékes felügyelőség határozatban állapítja meg. A kenőolajnál a visszaigénylési kérelmeket a felügyelőségre kell benyújtani. A felügyelőség határozata alapján a jogszerűen visszaigényelt összeget a Minisztérium utalja át a visszaigénylő részére.(2.ábra) A jogszerűen visszaigényelt összeget a Minisztérium a határozatnak a Minisztériumnál történő iktatását követő 30 napon belül átutalja a jogosult részére. 21

21 VISSZAIGÉNYLÉS KENŐOLAJ ESETÉN EGYÉB ESETEKBEN (pl.csomagolás) Kérelem benyújtása a Felügyelőséghez negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig, egy éven belül Április 20. Július 20. Október 20. Január 20. -ig. A tartalmi szempontból megfelelő, illetve a hiánypótlással megfelelően kiegészített kérelmeket a Felügyelőség 45 napon belül bírálja el Adóbevallás benyújtása a visszaigénylendő összegről A Felügyelőség a határozatot annak jogerőre emelkedése után (a határozat kézhezvételétől számított 15 nap) haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak A jogosultság ellenőrzése az Adóhatóság részéről A jogszerűen visszaigényelt összeget a Minisztérium a határozatnak a Minisztériumnál történő iktatását követő 30 napon belül átutalja a jogosult részére Az Adóhatóság 30 vagy 45 napon belül visszautalja az összeget 2. ábra A termékdíj visszaigénylés folyamatábrája 22

22 6. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FOLYAMATA A termékdíj mentesség rendszere támogatja a hulladék mennyiségének csökkentését. A termékdíj-fizetésre kötelezett szervezetek részlegesen vagy teljes mértékben mentesülhetnek fizetési kötelezettségük alól, ha a hulladékot összegyűjtik és hasznosítják. A mentességek körét és mértékét a Ktkr. [2] szabályozza A termékdíj mentesség esetei A Kt. [1] 5/A-C. -a alapján: nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség a 2. (3) bekezdés szerinti termék exportja, valamint a Közösségen belüli értékesítése esetén; az importált nem kereskedelmi jellegű, valamint Közösségen belüli behozatal esetén belföldi vállalkozónak nem minősülő természetes személy által saját célú felhasználásra behozott termék után nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség; a termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni az importált termékre, amennyiben: a) a termék változatlan formában és állapotban épül be az aktív feldolgozás esetén végleges rendeltetéssel külföldre - ideértve más közösségi tagállam területét is - kiszállított késztermékbe, továbbá b) a termék változatlan formában és állapotban külföldre - ideértve más közösségi tagállam területét is - kiszállításra kerül, c) a termék passzív feldolgozást követő visszahozatalakor a befizetési bizonylattal igazolják, hogy a feldolgozási célra kivitt termékdíjköteles termék után a termékdíjat megfizették. Nem kell a környezetvédelmi termékdíjat megfizetni a vámjogszabályok szerint behozatali vámok alól mentesen behozott, a Kt. [1] hatálya alá tartozó nem 23

23 közösségi áruk, valamint hajók üzemanyagtartályában lévő üzemanyag után. Az így mentesülő termékek esetében termékdíj-visszaigénylésre nincs lehetőség; a csomagolás termékdíja kivételével nem kell termékdíjat fizetni a raktározási vámszabad területre külföldről történő betároláskor. A csomagolás termékdíjat sem kell megfizetni abban az esetben, ha a termék nem kerül átcsomagolásra; a hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodásról szóló Hgt.[18] 4. számú mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék után termékdíj-fizetési kötelezettség nem keletkezik; a kenőolaj termékdíját nem kell megfizetni a kötelezettnek vagy a másodlagos kötelezettnek, ha a termékdíjköteles terméket közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel. Az alapanyagként történő felhasználás esetében a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni; a Kt. [1] 2. (3) bekezdésének b)-e), valamint g) pontjaiban meghatározott termékek után (a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, a csomagolás, az akkumulátor, a reklámhordozó papír, az elektromos és elektronikai berendezés) fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség alól mentesség szerezhető, amennyiben a kötelezett, másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált termékdíjköteles terméket - külön jogszabályban meghatározott mennyiségben és módon - hasznosítja, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett vagy a másodlagos kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált termékdíjköteles terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadás-átvétel tényét igazolja, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozik. A mentesség - hasznosítást koordináló szervezet kivételével - legfeljebb egy naptári évre szerezhető és az évente megújítható. Hasznosítást koordináló szervezet esetén a mentesség legfeljebb két naptári évre szerezhető és külön jogszabályban meghatározott eljárásban legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként kétéves időtartamokra meghosszabbítható; 24

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása 41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása Az átvállalás intézményrendszerének célja, hogy a kötelezettek akár gazdasági, akár adminisztrációs jellegű feladatait csökkentse. Az utóbbi csak szűk

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Budapest, 2007. október 1 Preambulum Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban korm. rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott hasznosítási arány

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

Szerzők: Bangóné Korbász Katalin dr. Bulátkó Vanda Debreczeni László Oláh Imre dr. Szalkai Ágnes dr. Varga Katalin. Lektorálta: Szabó Zsolt

Szerzők: Bangóné Korbász Katalin dr. Bulátkó Vanda Debreczeni László Oláh Imre dr. Szalkai Ágnes dr. Varga Katalin. Lektorálta: Szabó Zsolt JOGALKALMAZÁSOK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL, A REGISZTRÁCIÓS ADÓRÓL, AZ ENERGIAADÓRÓL ÉS A FÉMKERESKEDELEM ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Az OKTF hatáskörébe tartozó bejelentési, nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási kötelezettségek változásai

Az OKTF hatáskörébe tartozó bejelentési, nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási kötelezettségek változásai Az OKTF hatáskörébe tartozó bejelentési, nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási kötelezettségek változásai Bujtor Tibor Emisszió-kereskedelmi, Hulladéklerakási és Termékdíj Főosztály Budapest, 2014.

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné Környezetvédelmi termékdíj-változások, 2014 Összeállította: Horváth Józsefné Változások általánosságban: - kereskedelmi csomagolószer kategóriába tartozó termékkör, - hulladékgazdálkodási fogalmak átvétele,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Környezetvédelmi adók és díjak (md Ft folyó áron)

Környezetvédelmi adók és díjak (md Ft folyó áron) Hazai környezetvédelmi adók Környezetvédelmi adók és díjak (md Ft folyó áron) 2002 2003 2004 2005 előirányzat előirányzat Üzemanyagok jövedéki adója 362,5 383,8 389,- 402,6 Szgépkocsik fogyasztási adója

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. évfolyam 10. szám 1344 Ft 2007. szeptember 26. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 194/2007. (VII. 25.)

Részletesebben

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Környzetvédelmitermékdíj változások 2014. Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv. (Ktdt.) A Ktdt. végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2010.

Környezetvédelmi termékdíj 2010. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2010. Sztruhár Imre, tanácsadó imre.sztruhar@okohungaria.eu

Részletesebben

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. április 11., péntek 36. szám Ára: 840, Ft TARTALOMJEGYZÉK 53/2003. (IV. 11.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség,

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől Környezetvédelmi termékdíj: változások 2017. január 1-jétől A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása a Magyar Közlöny 2016/191. számában jelent meg (2016.

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet Hatályos: 2009.01.01-től 2010.12.31-ig 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint)

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) Ezen az oldalon ismertetjük a termékdíj szerződéses átvállalására vonatkozó szabályokat, a szerződéskötés

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben