A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban"

Átírás

1 A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár Levente szakmai ügyvezető A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások

2 Hulladékos jogszabályok és a Ktdt. kapcsolata Ht évi CLXXXV tv. 445/2012. Akkumulátor Ktdt. 443/2012. Elektromos berendezés 209/2005. Betétdíj 442/2012. Csomagolás A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 2

3 Csomagolás gyártói kötelezettség Átvételi Gyűjtési = hasznosítási kötelezettség Hasznosítási Csekély mennyiségű hasznosítási kötelezettség nem keletkezik!

4 Csomagolás hasznosítás kötelezettség mértéke Ht. szerint Ktdt. 3 számú melléklete Rendelet szerint - a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 24. -a szerinti átvételi és visszavételi kötelezettség alapján el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 55%-át, de legfeljebb 80%-át anyagában hasznosítsák, és legalább 60%-át egyéb módon hasznosítsák úgy, hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen: a) üveg esetében 60%, b) papír és karton esetében 60%, c) fém esetében 50%, d) fa esetében 15%, e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.

5 Kötelezettség teljesítése Gyártó = csomagolást előállító Gyűjtő helyen forgalmazótól vagy fogyasztótól visszaváltja visszaveszi hulladékbirtokostól átveszi

6 Kötelezettség teljesítése Termékdíjas kötelezett a termékdíj-kötelezettségét teljesítette = Gyártói felelősség teljesítése Termékdíjas kötelezettség teljesítés a rendelet szerint: egyéni hulladékkezelés az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (a továbbiakban:ohü) keresztül történő kollektív teljesítés átalánytermékdíj-fizetés

7 Kötelezettség teljesítés Hasznosítási kötelezettség átruházható: Átvevőre hulladékgazdálkodási engedély alapján hasznosítási kötelezettség ellátására jogosult OHÜ-re? Növényvédő szerrel szennyezett közvetítő szervezetre (gyógyszer?)

8 A bevallás feldolgozás és az ellenőrzés tapasztalatai Csomagolás termékáramban a kibocsátási mennyiségek drasztikus emelkedést mutattak olyan termékek is megjelentek a rendszerben, ami után nem kellett volna fizetni, vagy a visszaigénylés lehetőségével nem éltek nem tudtak élni a visszaigénylés lehetőségével nem számszerűsíthetően a feketegazdaság fehéredett Hozzávetőlegesen állásfoglalás iránti kérelem ( kérdés), jelentős mennyiség a csomagolószer termékáramot érintően Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok: a hibák hasonlók a korábbiakhoz, a csomagolószer adókötelezettségét érintő jogértelmezési probléma auditált cégeknél kedvező tapasztalatok A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 8

9 Általános tapasztalatok A jelentős számú jogértelmezési probléma és a szabályozásban rejlő ellentmondások ellenére sem született releváns jogszabály-módosítás. Nem definiált mikor jön létre új termékdíj-köteles termék a gyártási folyamat során Jelentős bizonytalanság a nyilatkozattétel és az átvállalás szabályaival kapcsolatban Kiemelt probléma a visszaigénylésre jogosító záradék kérdése (versenypozíciók védelme) Nehezen kezelhető a kereskedelmi és a sima csomagolószer kérdése Az egyéni teljesítés szabályainál alapvető kérdés: vissza lehet-e lépni a kollektív teljesítésbe, kell-e nyilvántartást vezetni, mit kell feltűntetni a számlán Újrahasználható csomagolószer termékköre, nyilvántartásba vétel A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 9

10 Vevőigénye alapján CsK, KT kódját, a termékdíj mértékét, és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait (legalább számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát) Az eladót terheli a kötelezettség TÉTELRE HIVATKOZÁS - csomagolószer forgalomba hozóként: a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból... Ft - csomagolás forgalomba hozóként: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli - reklámhordozó papír forgalomba hozóként: a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból... Ft A vevőt terheli a kötelezettség a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli 10

11 Hatáskör és feladatváltozás, képviseleti szabályok Az adóztatási feladatokat az adószakmai ág vette át: Bevallás feldolgozás, ügyfél-tájékoztatás, folyószámla Az ellenőrzésben vegyes hatáskör: Adóellenőrzés az adóigazgatóságokon Hulladékgazdálkodás ellenőrzése a vámigazgatóságokon Egyéni teljesítők vegyes ellenőrzése Hatósági KET. alapján végzett - ellenőrzés megszűnése Art. 87. (1) bek. c), d) pontjai szerinti ellenőrzés Képviseleti szabályok Art-hez igazítása, kivétel a harmadik országban gazdasági céllal letelepedett személy kötelező pénzügyi képviselet A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 11

12 Átvállalási jogcímek változása (5) Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől a) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti, b) a bérgyártó, c) a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés, d) csomagolószer esetében az azt változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben továbbértékesítő első belföldi vevő ÁTVÁLLALHATJA A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 12

13 e) a csomagolószer ea) első belföldi vevője vagy Átvállalási jogcímek változása eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből, f) csomagolóanyag esetében az azt anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítására felhasználó fa) első belföldi vevő vagy fb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője, g) a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag esetében az azt változatlan formában és állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő ga) első belföldi vevő vagy gb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője ÁTVÁLLALHATJA A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 13

14 ? Első belföldi forgalomba hozó Külföldre értékesítő első vevő Bérgyártó Termelői szerveződés Csomagolószert változatlan állapotban továbbértékesítő első vevő Csomagolást létrehozó első vevő Csomagolóanyagból csomagolószert előállító első vevő 3920 vtsz. számú csomagolóanyagot továbbértékesítő Csomagolást létrehozó első vevő Csomagolóanyagból csomagolószert előállító első vevő 3920 vtsz. számú csomagolóanyagot tovább értékesítő

15 Újrahasználható csomagolás mentessége Ktdt. Vhr. Belföldi előállítású újrahasználható csomagolószer Külföldről csomagolás részeként behozott újrahasználható csomagolószer OKTVF nyilvántartás (27. (2) bek.) Betétdíjas forgalmazás (27. (2) bek.) Külföldre kiszállítás (27. (3) bek.) OKTVF nyilvántartás (25. (3), (4) bek. a) pont) Nem képezi adás-vétel tárgyát (Kivétel: betétdíjas) (25. (4) bek. b) pont) Csomagolásként történő felhasználására nem kerül sor (25. (3) bek. b) pont) Ktdt. 15

16 Újrahasználat Belföld Vhr. szerinti nyilvántartásban szerepel (OKTVF) Csomagolás végző betétdíjat alkalmaz Külföld Adásvétel tárgyát nem képezheti Vhr. szerinti nyilvántartásban szerepel (OKTVF) Nyilvántartás a kiszállításról Szállító levelek

17 Újrahasználható csomagolószerek Nem keletkezik kötelezettség, ha az újrahasználható csomagolószer szerepel az OKTVF által vezetett nyilvántartásban (és a többi feltétel is teljesül) Probléma: Az OKTVF nem tudta tartani a jogszabályban meghatározott határidőt a nyilvántartás közzétételével (kb. április végétől kerülnek kiadásra a határozatok) Mikortól számít újrahasználhatónak a csomagolószer? NAV álláspont: Az OKTVF határozata közokirat, köti a NAV-ot A határozatban nyilvántartásba vétel dátuma cím alatt rögzített időpont az irányadó. Az OKTVF-fel egyeztetni kellett, ugyanis a nyilvántartásba vétel dátumáról korábban nem volt rendelkezés a határozatokban. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 17

18 NYILVÁNTARTÁS - termékdíj A termékdíjköteles termék: megnevezése, CsK, KT kódja, a termék vámtarifaszáma, egységnyi mennyisége (kg), termékdíj-tétele, eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott), a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja, a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka, a termékdíj megfizetésének napja.

19 NYILVÁNTARTÁS Cskr. Gyártó Forgalmazó Közvetítő Kereskedő Hulladékkezelő Gyártó a csomagolásra felhasznált csomagolószer jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről, a csomagolás létrehozására felhasznált anyagokról (vámtarifaszám alkalmazásával), a csomagolásra felhasznált csomagolószer újrahasználatra alkalmasságáról, a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról, a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, a csomagolási hulladék átvételéről, gyűjtéséről, valamint a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, hulladékkezelőnek történő átadásáról

20 Adatszolgáltatás - Cskr A gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint a hulladékkezelő a 11. szerinti nyilvántartás alapján gyűjtött adatokról a 4. melléklet szerinti tartalommal az OKTVF-nek a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat (adatszolgáltatási kötelezettség). Az adatszolgáltatásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás mennyiségét anyagkategória szerint; az átvett és gyűjtött csomagolási hulladék mennyiségét anyagkategória szerint; a háztartásban és háztartáson kívül képződött csomagolási hulladék esetében a csomagolási hulladék közreműködésével hasznosított és ártalmatlanított mennyiséget anyagkategória szerint, továbbá az anyagában és egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék mennyiségét anyagkategória szerint.

21 Korm. R. módosítás (tervezet) egyes rendelkezései Nyilatkozat tételi lehetőség az átvállalás esetében is A nyilatkozattal történő értékesítés - számlazáradék szövege Az új átvállalási pontok elszámolás módja, naprakész nyilvántartás (jogcímenkénti teljesítés, készlet adatok) Újrahasználat bejelentés időpontja tárgyéven belüli időpont adható (Art.-nál szigorúbb) Újrahasználat bejelentés időpont visszamenőleges hatály A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 21

22 Korm. R. módosítás (tervezet) egyes rendelkezései Egyéb kőolajtermék hulladékból előállított termék értékesítése után nem kell termékdíjat megfizetni a nyilvántartási kötelezettség kiegészül a vevő adószámával Átvállalási szerződésnek kód első három jegye Átvállalási számlazáradék - alpontra hivatkozva Csk kódok kiegészítése A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 22

23 Korm. R. módosítás (tervezet) egyes rendelkezései 3923 Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására legfeljebb 300 liter űrtartalommal; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró (műanyag bevásárló reklám táska) kivéve: az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló zsák*; a megújuló anyagokból készült biopolimerből gyártott szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény; A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások 23

24 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatás változásai, tapasztalatok, állásfoglalások

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László 1 Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László Jogszabályok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) 2013. évi CC. törvény, hatályos: 2014. I. 1-től, (egyes adótv. mód.) 2014. évi

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról Hatályos: 2013.01.01 www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

Csomagolás vs csomagolószer

Csomagolás vs csomagolószer Kovács Csaba Csomagolás vs csomagolószer Jogforrások a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény* (Ktdt.) n Kormányrendeletek: p a termékdíj-kötelezettség kötelezettség (általános vhr.),

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

XIV. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

XIV. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 26686 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 159. szám 394. Hatályát veszti az Szjtv. 11. (3) és (6) bekezdése és 37. 2.2. pontja. 395. Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t gyű l vata la iri ulilldvs"la1m : I I~lg,2 /é Országgyűlési képviselő 1 d :: 20 :1 OKT 26. Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Budapest Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 13., hétfő Tartalomjegyzék 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben