Termékdíj szabályai Debreczeni László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László"

Átírás

1 1 Termékdíj szabályai Debreczeni László

2 Jogszabályok évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) évi CC. törvény, hatályos: I. 1-től, (egyes adótv. mód.) évi XVI. törvény, hatályos: IV. 1-től. ( egyes pénzügyi tárgyú tv. mód.) 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a Ktdt. végrehajtásáról 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, hatályos: I. 1-től, 41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet, hatályos: II. 25-től.

3 Ktdt. változása, és azok hatása a kötelezett napi tevékenységére! értelmező rendelkezések módosulása (csomagolás, kereskedelmi csomagolás, csomagolószer, termékdíj raktár, újrahasználat, újbóli felhasználásra előkészítés, reklámhordozó papír, forgalomba hozatal, hasznosítás, közvetítő, anyagában történő hasznosítás, ártalmatlanítás) jogintézmények bővülése (termékdíj raktár, újbóli felhasználásra előkészítés, bérleti rendszer az uhcs-ban, csekély mennyiségű kibocsátó - minden termékáram) strukturális átrendeződés (nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, nem kell megfizetni a termékdíjat)

4 4 Értelmező rendelkezések módosítása anyagában történő hasznosítás hasznosítás ártalmatlanítás közvetítő csomagolás forgalomba hozatal kereskedelmi csomagolás kereskedelmi csomagolószer reklámhordozó papír újrahasználat újbóli felhasználásra előkészítés alapanyagként történő felhasználás: а termékdíjköteles termék oly módon történ ő felhasználása, amely során а termékdíjkötеles termék а technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékbe, elveszítve az eredeti tulajdonságait;

5 Termékdíj-köteles termékek egyéb kőolajtermék, gumiabroncs, csomagolószer (CsK katalógusból Ktdt. 1. sz mell től) akkumulátor, reklámhordozó papír, elektromos, elektronikai berendezés. Általános szabály: január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint Fontos! 2014-től a kereskedelmi csomagolás január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint. Fontos! Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

6 Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében megváltozik 6 termékkörben vámtarifaszám változás KT kód kódokban 1-3. jegy csomagolószer esetében a CsK kód

7 7 Termékáram változás csomagolószer rendeltetésszerű felhasználása esetén és további feldolgozás nélkül alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására kereskedelmi csomagolószer alkalmas a csomagolni kívánt termék befogadására csomagolószer ilyen jellege a csomagolószer fogalomba hozatala vagy saját célú felhasználása során megállapítható

8 8 Termékáram változás évi vámtarifa fogyasztói közvetlen csomagolás kereskedelmi csomagolás kupak helyett záróelem kifejezés a polivinilklorid műanyagból készült címke

9 Termékáram változás Ács-ból: Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk 49. Ács-ból: Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek Grtv. szerint gazdasági reklámot tartalmaz. 1 3 Kivétel: reklámhordozó papír 4 Média tv. szerinti a sajtótermékek és nyomtatott anyagok közül - időszaki lap egyes számai, - grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, - térkép, - nyomtatott képeslap, - üdvözlő- és más hasonló kártya a névjegykártya kivételével, - nyomtatott naptár, - nyomtatott üzleti reklámanyag, - katalógus, - prospektus, - reklámposzter és hasonlók, - röplap és az egyéb szöveges kiadvány 2 - kiadványonként a nyomtatott felület 50%-ában nem gazdasági reklámot tartalmaz, - közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap, - könyv, tankönyv; (ideértve azt is, ha ezek más kiadvány külön mellékletét képezik)

10 Csomagolás csomagolás célja : áru tartása, megóvása, szállítása, valamint bemutatása stb. és egyutas árucikkek fogyasztói: értékesítési egység a fogyasztónak az értékesítés helyszínén gyűjtő: értékesítési egységek összefogása, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani szállítási : megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását

11 csomagolószer katalógus (műanyag) Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is kivéve: az építési termék; a villamosszigetelési, elektrotechnikai áru ex Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru; a kordonszalag; ex Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru ex Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására legfeljebb 300 liter űrtartalommal; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró; műanyag bevásárló reklámtáska kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény ex Egyszer használatos műanyag edények ex. 3924

12 csomagolószer katalógus (papír) Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, kivéve: a kézi merítésű papír és karton ( ); a tapéta alappapír; ex Selyem alappapír, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, tekercsben vagy ívben ex kivéve: háztartási, egészségügyi alappapír; bútoripari, ruhaipari áru Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével 4804 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben kivéve: szűrőpapír és karton ( HR kód) ex Növényi pergamen, zsírpapír, pergamenpapír és más fényezett, tekercsben vagy ívben kivéve: átmásolópapír; sütőpapír ex Többrétegű papír és karton felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben 4807 Hullámpapír és karton, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben 4808 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kivéve: nyomtató-, fénymásolópapír ex Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, kivéve: háztartási áru, ruhaipari áru ex Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból kivéve: iratgyűjtő doboz; levéltartó doboz és hasonló cikk irodai, üzleti célra ( HR kód) ex Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is kivéve: tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmazó levélküldemények azonosító címkéi ex Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból 4822 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva ex. 4823

13 Újrahasználható csomagolószer újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált;

14 Újrahasználható csomagolószer (ÚHCS) röviden 14 Ktdt. szabályoz, kivéve a Kormányrendelet szerinti 8. számú mellékletet, újrahasználható csomagolószer nyilvántartása és betétdíj, OKTF az ÚHCS nyilvántartásba történő feltétele, hogy az ÚHCS az MSZ EN 13428:2004 szabványnak megfeleljen, alkalmas legyen csomagolásra történő többszöri felhasználásra, külföldön előállított csomagolás elválasztása a terméktől saját célú felhasználás címén kötelezettséget keletkeztet, kivéve a belföldi gazdálkodó tulajdonában lévő ÚHCS lebontását, ÚHCS nyilvántartásába felvett raklap esetében nem keletkezik kötelezettség, ha igazolt módon legalább 365 napig újrahasználhatóként forgatják, ÚHCS bérbeadása esetén a termékdíjat nem kell megfizetni külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén (OKTF engedély)

15 ÚHCS bérleti rendszer ÚHCS első belföldi bérbeadójának az ÚHCS termékdíját az első saját célú felhasználás során nem kell megfizetni! Feltétel: belföldi tulajdonosa vagy első belföldi bérbeadó Úhcsbr szerinti engedéllyel (KTF) rendelkezik bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon követhető KTF és NAV ellenőrizheti

16 Főfelügyelőség kezeli az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartást kérelemre felveszi a kötelezettet ha a csomagolószer többszöri felhasználásra alkalmas Vhr. 8. számú melléklete a Főfelügyelőség a nyilvántartásba vételről szóló döntést és annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul a vámhatóság részére megküldi

17 Belföldi előállítású ÚHCS Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség a kibocsátásnál, ha az ÚHCS nyilvántartásában szerepel, és a a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz.

18 Külföldről behozott ÚHCS Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, ha o nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt, hogy az ÚHCS a behozatal időpontjának a termékdíj-megállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították. o nyilvántartása tartalmazza: megnevezését, CsK kód, GTIN szám, vagy ennek hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, kiszállításának dátumát, és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy annak hiányában a visszavételt igazoló adatokat. ÚHCS kiszállítása: o tárgyidőszakon belüli nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, o tárgyidőszakon túl történő kiszállításnál visszaigénylés lehet

19 adagoló automata 10 rádiótelefon készülék 5 gumiabroncs 60 reklámhordozó papír 100 összesen max összesen max. 100 Csekély mennyiségű kibocsátó (a tárgyévben) meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználó vevő részére termékkör anyagáram mennyiség (kg) üveg csomagolószer műanyag (kivéve MBRT) 300 műanyag bevásárló-reklám táska (MBRT) 75 társított vagy rétegzett 300 papír, fa, természetes alapú textil 500 fém 300 egyéb 300 akkumulátor 30 egyéb kőolajtermék 40 háztartási nagygép 40 háztartási kisgép 40 IT és távközlési berendezés 40 szórakoztató elektronikai cikk 40 barkácsgép, szerszám 40 e + e berendezés játék, szabadidős és sportfelszerelés 10 ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz 10

20 Csekély mennyiségű kibocsátó kötelezettsége 20 bejelentés: 2014-re vonatkozóan április 20-ig, bevallás: január 20-ig, illetve a csekély mennyiségű kibocsátás mennyiségi határainak túllépésével az általános szabályok szerint, megfizetés: csekély mennyiségű kibocsátónak az átalány összegeket január 20-ig. termékkör átalány mértéke (forint/év) akkumulátor csomagolószer egyéb kőolajtermék e + e berendezés gumiabroncs reklámhordozó papír 6 000

21 21

22 22

23 Termékdíj-kötelezettség bejelentkezési, bejelentési, változás-bejelentési, termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási, termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási, termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési, bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi.

24 Ügyféli kötelezettségek bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség nyilvántartás vezetési kötelezettség bevallási kötelezettség befizetési kötelezettség termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség

25 Nyilvántartás-vezetési kötelezettség 1. kötelezett Ktdt. és a Ht. szerint a termékdíj köteles termékkel, illetve ezek hulladékaival, továbbá nem csomagolószerként forgalomba hozott csomagolószerkatalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet nem kell nyilvántartás: átalányos mg.termelőnek, 2. kötelezett a befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván.

26 Bevallási kötelezettség elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást kell benyújtania csekély mennyiséget kibocsátó a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig két tizedesjegy pontossággal kilogrammban kell feltüntetni.

27 Befizetési kötelezettség a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig termékdíj számlára forintban kell megfizetni ezer forint alatt, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni a vámhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíjvisszatérítést nem utalja ki átalányos mg. termelőnek, tárgyévet követő év április 20.

28 Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség (pótbevallás, önellenőrzés is) termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80 %-a Bevallás teljesítés: harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt (október 20-ig) Megfizetés teljesítés: termékdíj-előleget a tárgyév december 20-ig kell A termékdíj-előleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

29 Számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén, kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor a termékdíj raktár engedélyese részére, a termékdíjköteles termék termékdíjának felszámítása nélkül vagy a termékdíj visszaigénylésével történő értékesítése esetén termékdíj-átalányfizetést választó kötelezett a visszaigényléshez szükséges számlazáradékot - az átalánytermékdíj-fizetéssel teljesített termékdíj-kötelezettség esetében - nem tüntethet fel a számlán.

30 30

31 31

32 Számlán történő átvállalás Átvállalás típusai Szerződéses átvállalás Kenőolaj belföldi gyártója Első belföldi vevő vagy nagyker belföldi vevője! 60% kivitel Bérgyártó Termelői szerveződés Csomagolószer első belföldi vevője - nagykereskedő Csomagolószer első belföldi vevője vagy nagyker. belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre Csomagolóanyag esetében a csomagolószer előállítására felhasználó első belföldi vevő vagy nagyker. belföldi vevője 3920 vtsz. (műanyag fólia) csomagolóanyag változatlan formában és állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő

33 Termékdíj raktár 33 ipari kereskedelmi NAV engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető NAV engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék tárolható

34 Termékdíj raktár engedélyezés 34 az ingatlan jogszerű használója (bérlő, tulajdonos) mennyiségi számbavételt biztosító bizonylati. nyilvántartási, rendszer alkalmazása (napra kész, számítógépen) nincs köztartozása nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt ipari termékdíj raktár esetében független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik (foglalkoztat, képviselőt alkalmaz) kötelező: től akinek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű 5 évre adható, 5 évente hosszabbítható az engedélyezéskor helyszíni ellenőrzés

35 Termékdíj raktár működtetése az engedélyes a felelős a kötelezettségek megtartásáért (megszűnéskor, hiány esetén saját célú felhasználással beáll a fizetési kötelezettség) nem termékdíjköteles vagy nem saját tulajdonú termék is tárolható., feldolgozható bizományosi értékesítés, kiskereskedelmi értékesítés nem végezhető (kivéve 3920 vtsz. vagy tax-free boltok a légi forgalomban) kereskedelmi termékdíj raktárban szokásos kezelés külön engedély nélkül végezhető a ki- betárolás rendjét és a nyilvántartás adattartalmát a Vhr. melléklete tartalmazza (7. melléklet) havi elektronikus adatszolgáltatás a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (betárolt, kitárolt, készleten lévő mennyiségek) az ipari termékdíj raktárba betárolás = külföldre szállítás (beszállító igényel vissza) 35

36 Ker. td. raktár megengedett szokásos kezelések szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az csak egyszerű műveletekre, illetve a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik; leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése; károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása; paraziták, rozsda elleni kezelés; elektrosztatikus kezelés; a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó; csomagolás, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és megváltoztatása; gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó; 36

37 Ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés Adóellenőrzés Hulladékgazdálkodás ellenőrzése

38 Eljárási szabályok - hatáskörök 38 NAV adóigazgatási szerve jár el a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, ellenőrzése NAV vámhatósági szerve jár el a hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodás ellenőrzése során egyéni teljesítők ellenőrzésénél OHÜ partnereinél kifizetést követő ellenőrzése során

39 Múlt rendezése, a jelen kontrollja A korábbi évek készletei! Mit kellett/kellene tenni a korábbi évek készleteinek kezelése, nyilvántartása és bevallása tekintetében! Termékdíj-köteles termékek meghatározása, nyilvántartása és visszaellenőrzése! Valós termékismeret!

40 Jogkövetkezmények termékdíj bírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, késedelmes bevallások, önellenőrzésekre vonatkozó szabályok!

41 Hulladékgazdálkodás ellenőrzése egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerűségét ellenőrzi.

42 Köszönöm a figyelmüket!

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet Page 1 of 24 A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Hogyan vonhatjuk le a parkolási díj áfáját? Reklámhordozó papírok. 5. évfolyam, 02. szám 2008.

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Hogyan vonhatjuk le a parkolási díj áfáját? Reklámhordozó papírok. 5. évfolyam, 02. szám 2008. Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 02. szám 2008. április - május Reklámhordozó papírok A reklámhordozó papírok után 2003. április 19-e óta kell termékdíjat fizetni, kg alapú díjtétel alapján. A jogszabályok

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. (2)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben