Kenguru 2014 Maljuk, 2. osztály (60 perc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenguru 2014 Maljuk, 2. osztály (60 perc)"

Átírás

1 Kenguru 014 Maljuk,. osztály (60 perc) Az feladatok 3 pontot érnek 1. Egy lepke le szeretne szállni egy olyan virágra, melynek öt szirma és három levele van. Az alábbi virágok közül melyikre akar leszállni ez a lepke?. Milyen sorrendben vannak a alakzatok a cérnára felfűzve, ha a spulnitól haladunk a tű irányába? 3. Mennyivel több zöld négyzet látható a rajzon, mint fehér? А: 6-tal Б: 7-tel В: 8-cal Г: 9-cel Д: 10-zel 4. Egy négyzetet raktak össze 5 kisebb négyzetből. Mindegyik négyzet oldala egy gyufaszál. Néhány gyufaszálat elvettek. Pontosan hányat? А: 16 Б: 17 В: 18 Г: 19 Д: 0 5. Hány darab játékmackóval lehet kiegyensúlyozni egy játékautót, ha mindegyik mérleg egyensúlyban van?

2 A feladatok 4 pontot érnek 6. Hány körben van benne a kengururajz? А: 1 Б: В: 3 Г: 4 Д: 5 7. A feleletek közül melyik egészíti ki az adott alakzatot egy téglalappá? 8. Hány olyan szám van 10 és 3 között, melyeket az 1, és 3 számjegyekkel lehet leírni. A számjegyek ismétlődhetnek. А: Б: 4 В: 6 Г: 7 Д: 8 9. Hét papírcsíkot úgy helyeztek el az asztalon, hogy minden következő az előtte letett összes csíkon rajta van (lásd az ábrát). Legelsőnek a -es számú lila csíkot tették le az asztalra. Utolsónak a piros, 6-os számú csík került az asztalra. Melyik csíkot tették le negyedikként? А: 1 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: Hány békát fogtak együtt a pelikánok? Én legalább békát fogtam. Én több békát fogtam, mint Peli, de kevesebbet, mint Kán. Én nem fogtam 4 békánál többet. Kán Peli А: 1 Б: В: 4 Г: 9 Д: 1 A feladatok 5 pontot érnek 11. Egy sakktábla megsérült. Hány fekete négyzet hiányzik a piros vonaltól jobbra? А: 11 Б: 1 В: 13 Г: 14 Д: 15

3 1. Torkoska kenguru naponta vagy 10 sárgarépát vagy káposztát eszik meg. Múlt héten Torkoska 6 káposztát evett meg. Hány sárgarépát fogyasztott el a múlt héten a kis kenguru? Torkoska А: 0 Б: 30 В: 34 Г: 40 Д: Helyezd el a, 3, 4 és 5 számjegyeket a négyzetekbe, úgy hogy a kapott kétjegyű számok összege a lehető legnagyobb legyen. Mekkora lesz ez az összeg? А: 68 Б: 77 В: 86 Г: 95 Д: A válaszokban ábrázolt alakzatok közül melyekre nem lehet feldarabolni a jobbra látható kék alakzatot úgy, hogy mindegyik rész egyforma legyen. А: Б: В: Г: Д: 15. Ferencnek 4 piros, 3 zöld, kék és 1 sárga kockája van. A kockákból tornyot épít (lásd az ábrát), úgy hogy azok a kockák melyeknek közös lapjuk vagy közös részük van, nem lehetnek azonos színűek. Milyen színű a kérdőjellel (?), jelölt kocka? А: piros Б: kék В: zöld Г: sárga Д: nem lehet meghatározni

4 Kenguru 014 Maljuk, 3-4. osztály (75 perc) Az feladatok 3 pontot érnek 1. A válaszok között melyik rajz ábrázolja a kép közepét?. Hová kell írni a 014-es számba a 3-as számjegyet, ahhoz hogy a legkisebb ötjegyű számot kapjuk? А: -es elé Б: a és 0 közé В: a 0 és 1 közé Г: az 1 és 4 közé Д: 4 után 3. Mely ábrákon látható házak állnak ugyanolyan és ugyanannyi háromszögből és téglalapból? А: 1, 4 Б: 3, 4 В: 1, 4, 5 Г: 3, 4, 5 Д:1,, 4, 5 4. Gálja a négyzeteket úgy tölti ki, hogy minden szám az éppen alatta lévő két szám szorzata (lásd az ábrát). Milyen számot kell írnia a kék négyzetbe? А: 0 Б: 1 В: Г: 4 Д: 8 5. Marika helyesen számolja ki a különbségeket, és eredményül 1-től 6-ig számokat kapott. Majd összekötötte az eredmények melletti pontokat. Az 1-es eredmény melletti pontból indult és az eredmények növekvő sorrendjében haladt. A 6-os eredmény melletti pontban fejezte be. A feltüntetett ábrák közül melyiket kapta meg? 6. A jobboldalon látható téglalapot a piros vonal mentén ketté hajtották. Melyik számot nem fogja letakarni kiszínezett négyzet? А: 1 Б: 3 В: 6 Г: 7 Д: 8 7. Irénkének az alábbi négy alakzata van. Ezekkel az alakzatokkal teljesen letudja fedni a lent látható alakzatot. Melyik rajz mutatja helyesen, hogy hová kell tennie az alakzatot?

5 8. A válaszokban felsorolt kártyák közül melyiket kell a rajz alatti négyzetbe tenni, hogy igaz sémát kapj? A feladatok 4 pontot érnek 9. Szépség kenguru saját háza ablakát virágokkal díszítette (lásd az ábrát). Hogyan néznek ki ezek a virágok a másik oldalról? 10. András alacsonyabb homokvárat épített mint Márta, de magasabbat, mint Ira. Leszja homok vára magasabb volt András váránál és magasabb volt Márta váránál is. Dániel vára magasabb lett mint a Mártáé, de alacsonyabb a Leszja váránál. Ki építette a legmagasabb homokvárat? А: Márta Б: András В: Ira Г: Dániel Д: Leszja 11. Milyen csempét kell tenni a? jelölt négyzetbe, hogy a lent látható négyzet területének ugyanakkora része legyen piros, mint amekkora zöld? 1. Pál nyilakat dobál a céltáblába. A céltábla három részre van felosztva és mindegyik mezőbe bele van írva, hogy hány pontot kap az aki abba a mezőbe dobja a nyilat. Ha nem találja el a céltáblát, akkor 0 pontot kap. Pál két nyilat dob és összeadja a szerzett pontokat. Az feleleteknél felsorolt számok közül összegként melyiket nem kaphatja meg Pál? А: 60 Б: 70 В: 80 Г: 90 Д: 100

6 13. Máriának azonos mennyiségű piros, zöld és sárga körlapja volt. A körlapokból néhánnyal kirakta a lent látható ábrát. Minden körlap látszik és öt felhasználatlan körlapja maradt. Eredetileg hány piros körlapja volt? А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 15 Д: Torkoska kenguru naponta vagy 9 sárgarépát, vagy káposztát, vagy 1 káposztát és 4 sárgarépát eszik meg. Múlt héten Torkoska 30 sárgarépát evett meg. Hány káposztát fogyasztott el a múlt héten a kis kenguru? А: 6 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: A jobboldali alakzatot nyolc egyforma kockából ragasztották össze. Hogyan néz ki ez az alakzat felülről? 16. Hány pont van az ábrán? А: 100 Б: 107 В: 109 Г: 111 Д: 11 A feladatok 5 pontot érnek 17. A Kenguruk bolygóján minden kenguru-év 0 kenguru-hónapból áll, és minden kenguru-hónap 6 kenguru-hétből. Hány kenguru-hétből áll a kenguru-év negyede? А: 9 Б: 30 В:60 Г: 90 Д: Hét gyerek körben áll. Semelyik két fiú nem áll egymás mellett. Semelyik három lány nem áll egymás mellett. Hány lány állhat a körben? А: csak három Б: vagy három, vagy négy В: csak négy Г: vagy négy, vagy öt Д: csak öt

7 19. Éva betűkártyákat rakott le egymás mellé:. Minden lépésben két kártya helyét lehet megcserélni. Legkevesebb hány lépésben rakhatja ki Éva a szót? А: Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6 0. Az állatkertben nyulak, madarak és kígyók vannak. Összesen 4 fejük, 14 szárnyuk és 6 lábuk van. Hány kígyó van az állatkertben? А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9 1. Bölcs kenguru játékokat vásárolt és 150 kenguru-érmét fizetett. A visszajáró 0 kenguru érme volt. Majd meggondolta magát és az egyik játékot kicserélte egy másikra, így még 5 kenguru-érmét visszakapott. Milyen játékokat vásárolt Bölcs kenguru a csere után? А: hintó és repülő Б: hintó és busz В: hintó és villamos Г: motor és villamos Д: busz, motor és villamos. A négyzetekbe a 0, 1,, 3, 4, 5 és 6 számjegyeket írták úgy, hogy helyes legyen az összeadás művelete. Milyen számjegy lesz a kiszínezett négyzetben? А: Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6 3. A legtöbb hány kis négyzetet lehet kékre festeni úgy a rajzon, hogy ne lehessen négyzetet látni a keletkezett rajzon? А: 18 Б: 19 В: 0 Г: 1 Д: 4. Miklós 1-től 9-ig számokkal egy 3x3-as táblázatot töltött ki. A rajzon ezekből a számokból csak négy szám látható. Miklós megállapította, hogy az 5-ös számmal szomszédos négyzetekben lévő számok összege 13 (a szomszédos négyzeteknek van közös oldaluk). Miklós azt is észrevette, hogy ez teljesül a 6-os számra is. Milyen számot írt Miklós a kiszínezett négyzetbe? А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

8 Kenguru 014 Skoljarik, 5-6. osztály (75 perc) Az feladatok 3 pontot érnek 1. Mennyivel egyenlő a legkisebb ötjegyű és a legkisebb négyjegyű szám különbsége? А: 1 Б: 10 В: 1111 Г: 9000 Д: A torta tömege 900 gramm. Peti négy részre vágta fel úgy, hogy a legnagyobb a szelet annyit nyom, mint a másik három összesen. Mekkora a legnagyobb tortaszelet tömege? А: 50g Б: 300g В: 400g Г: 450g Д: 600g 3. Két nagy karikát egy kéket és egy sárgát összekapcsoltak egymással. Peti elölnézetből a karikákat a rajzon ábrázolt módon látja. Pali az ellentétes oldalról nézi az alakzatot. A felsorolt esetek közül melyiket látja Pali? 4. A feladványban némelyik számjegyet a számban csillaggal cserélték ki. Mennyivel egyenlő kicserélt számjegyek összege? А: 0 Б: 1 В: Г: 3 Д: Katicának 38 gyufaszála van. Valamennyi gyufaszál felhasználásával egy négyzetet és egy háromszöget épített. A háromszög minden oldalát 6 gyufaszál alkotja. Hány darab gyufaszálból áll a négyzet oldala? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8 6. A 48 cm kerületű négyzetet két részre vágták és olyan téglalapot képeztek a részekből, amilyen az ábrán látható. Mennyivel egyenlő a kapott téglalap kerülete? А: 4 cm Б: 30 cm В: 48 cm Г: 60cm Д: 7 cm 7. Az 1. ábrán betűket ábrázoló kártyákat raktak ki. Az első kártyát kétszer elforgatva a K betűt kapták helyesen leírva, a második kártyalap egyszeri elforgatásával pedig az A betűt. Legkevesebb hányszor kell fordítani a kártyákon, hogy a. rajzon látható szót kapjuk? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8 8. A rajzon látható gyöngysor fehér és fekete gyöngyökből áll. Andris a gyöngysorból lépésenként levesz egy-egy gyöngyszemet a gyöngysor bármelyik végéről. Akkor áll meg, amikor leemeli az ötödik fekete gyöngyszemet. Legkevesebb hány fehér gyöngyszemet kell leemelnie ehhez Andrisnak? А: Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

9 9. Robi 5 kört futott le megállás nélkül. Az első start és a startvonal minden következő átszelésének idejét a mellékelt táblázatban rögzítették. Hányadik kört futotta le a leggyorsabban? А: első Б: második В: harmadik Г: negyedik Д: ötödik 10. A digitális óra kijelzőjének egy részét nem átlátszó szalaggal ragasztották le. Az utolsó számjegy vízszintes vonalai nem láthatók. Misi abban a pillanatban nézett rá az órára, mikor az idő úgy változott, ahogy az a rajzon látható. Hány órát mutat a rajz jobb oldalán látható óra? А: 1:40 Б: 1:4 В: 1:44 Г: 1:47 Д: 1:49 A feladatok 4 pontot érnek 11. Milyen lapot kell elhelyezni a «?» jelölt négyzet helyére, hogy az ábrán látható alakzatban a piros színű összterület egyenlő legyen a zöld színű területtel? 1. Misi és Robi azonos helyről indultak ki. Misi 1 km-t ment északnak, km-t nyugatnak 4 km-t délnek és utána 1 km-t ismét nyugatnak. Robi 1 km-t haladt kelet felé, 4 km-t délnek és 4 km-t ment nyugatra. Hány kilométert és milyen irányban kell még haladnia Robinak, hogy találkozzon Misivel? А: már találkoztak Б: 1 km északra В: 1 km délre Г: 1 km keletre Д: 1 km nyugatra 13. A táborban 7 gyerek minden nap fagyizik, 9 gyerek minden második nap fagyizik és a többi egyáltalán nem eszik fagylaltot. Tegnap 13 gyerek fagylaltozott. Hányan fognak fagyizni ma? А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: Az A, B, C, D, E, F pontok az adott sorrendben vannak elhelyezve az egyenesen. Tudjuk, hogy AF = 35cm, AC = 1cm, BD = 11cm, CE = 1cm, DF = 16cm. Mekkora a B és E pontok közötti távolság? А: 13 cm Б: 14 cm В: 15 cm Г: 16 cm Д: 17 cm 15. Az ábrákon látható öt alakzat közül négyet felhasználva egy négyzet alkotható. Melyik alakzat fölösleges? А: A Б: B В: C Г: D Д: E 16. Egy háromjegyű szám számjegyeinek szorzata 135. Mennyivel egyenlő az adott számjegyek összege? А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 17 Д: lány és1 fiú áll az iskola előtt. Néhány gyerek csatlakozott hozzájuk. Ezután két azonos számú csoportra osztódtak. Mindkét csapatban a fiúk és lányok száma megegyezik. Legkevesebben hányan csatlakozhattak a jelenlévőkhöz? А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 9

10 18. Az A, B, C, D és E kenguruk kerek asztalnál ülnek (nézd a rajzot) A csengőre mindegyik kenguru helyet cserélt a szomszédjával egy kivételével. Végeredményben A, E, B, D, C sorrendben ültek le az óramutató járásával ellentétes irányban. Melyik kenguru maradt az eredeti helyén? А: A Б: B В: C Г: D Д: E 19. Okszána összeszedett néhány kavicsot. Mikor szétrakta 3-as kupacokba, még két fölösleges kavics maradt a kezében. Ha 5 darabos kupacokra osztotta a kavicsait, akkor is két fölösleges kavicsa maradt. Hány kavicsot kell még Okszánának gyűjtenie, hogy 3-as és 5-ös kupacokra is szétoszthassa őket, úgy hogy fölösleges ne maradjon. А: 1 Б: 3 В: 4 Г: 10 Д: A kocka lapjait 1,, 3, 4, 5, 6 számjegyekkel számozták meg. Az 1 és 6, 1 és 5, 1 és, 6 és 5, 6 és 4, 6 és lapok közös éllel rendelkeznek. Milyen szám áll azon a lapon, ami a 4-es számú lappal szemben fekszik? А: 1 Б: В: 3 Г: 5 Д: 6 A feladatok 5 pontot érnek 1. Misi 1-tól 9-ig mindegyik számot beírta egy 3 3 tábla négyzeteibe. A rajzon csak négy szám látható. Misi megjegyezte, hogy az 5-ös szám esetében a szomszédos négyzetekben lévő számok összege 9 (a szomszédos négyzeteknek van közös oldaluk). Mennyivel egyenlő a 6-os számmal szomszédos négyzetekben lévő számok összege? А: 14 Б: 15 В: 17 Г: 8 Д: 9. A kocka 7 kis kockából áll. Legkevesebb hány kis kockát kell elvenni, hogy jobbról, felülről és elölről is a következő ábrát lássuk? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 9

11 3. Öt melódia hallatszik egyik a másikat követve A, B, C, D, E sorrendben megállás és szünetek nélkül. Az E melódia befejezése után ismét az A melódia következik és így tovább. Minden zenedarab időtartama a táblázatban van feltüntetve. A C melódiát, akkor játszották, mikor Andris elindult otthonról. Kereken egy óra múlva érkezett haza. Melyik melódiát játszották, mikor András hazaért? А: A Б: B В: C Г: D Д: E 4. Az étteremben 10 asztal és 36 fotel van. Mindegyik asztal mellett 3 vagy 4 fotel áll. Hány asztal mellett áll pontosan 3 fotel? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8 5. Az utca egyik oldalán 60 fa nő. Minden második - juharfa, minden harmadik fa juhar vagy hárs. A többi nyírfa. Hány nyírfa nő az utcának ezen az oldalán? А: 10 Б: 15 В: 0 Г: 4 Д: Az üveg kockára piros szalagot ragasztottak, ahogy az az ábra mutatja. A feleletben megadott esetek közül melyiket nem láthatjuk, bármelyik oldalról nézzük is a kockát? 7. A király és hírnökei a várból a nyári palotába indulva 5 km/h sebességgel haladtak. A király óránként egy hírnököt visszaküld a várba. Valamennyi hírnök sebessége - 10 km/h. Mekkora az időkülönbség két egymás után visszainduló hírnök megérkezése között? А: 30 perc Б: 60 perc В: 75 perc Г: 90 perc Д: 10 perc 8. A táblára három egyjegyű számot írtak fel. Ilonka összeadta őket és az így kapott összeg 15 lett. Ezután az egyik számot letörölte és helyette a 3-as számot írta fel. Az újonnan felírt számokat összeszorozva Irénke 36-ot kapott. Melyik számot törölhette le Ilonka? А: 6 vagy 7 Б: 7 vagy 8 В: csak a 6 Г: csak a 7 Д: cask a 8 9. Torkoska kenguru naponta 9 sárgarépát, vagy fej káposztát vagy 4 sárgarépát és 1 fej káposztát fogyaszt el. De előfordul, hogy egész nap csak füvet eszik. 10 nap alatt Torkoska összesen 30 sárgarépát és 9 fej káposztát evett meg. A 10 napból hány napon evett Torkoska csak füvet? А: 0 Б: 1 В: Г: 3 Д: A nagymamának 10 unokája van. Mindegyik unokája más-más életkorú. Irénke a legidősebb. Az unokák életkorának összege Legkevesebb hány éves lehet Irénke? А: 19 Б: 0 В: 1 Г: Д: 3

12 Kenguru 014 Kadét, 7-8. osztály (75 perc) Az feladatok 3 pontot érnek 1. A kenguru verseny minden év márciusának harmadik negyedében kerül megrendezésre. Melyik lehet a legkorábbi dátuma a versenynek. А: március 14 Б: március 15 В: március 0 Г: március 1 Д: március. Hány négyszöget látsz a jobboldali ábrán? А: 0 Б: 1 В: Г: 4 Д: 5 3. A egyenlő: А: 0 Б: 1 В: 013 Г: 014 Д: Az egyenlő. Az M és N pont az AD és BC oldalak felezőpontjai. Mivel egyenlő az MBND négyszög területe? А: ). Б: В: Г: Д: 5. Két egész szám szorzata 36, összegük 37. Mennyivel nagyobb egyik szám, mint a másik? А: 1 Б: 4 В: 10 Г: 6 Д: Nágyának van néhány egyforma négyzet alakú egyenként területű papírlapja. A kislány felvágta a lapokat négyzetekre és derékszögű háromszögekre, úgy ahogyan az 1. ábrán látjuk. Néhányat felhasznált a. ábrán látható alakzat kirakásához. Mivel egyenlő a kapott alakzat területe? А: Б: В: Г: Д: 7. A vödör félig van megtöltve. Ha beletöltünk még l vizet, akkor a vödör három negyed részéig lesz töltve. Mennyi a vödör űrtartalma? А: 10 l Б: 8 l В: 6 l Г: 4 l Д: l 8. Janika összeragasztott egy alakzatot, amit jobb oldalon látsz. Ehhez felhasznált hét kis kockát. Hány ilyen kis kockára van még szüksége, hogy hozzáépítve, egy méretű kockát kapjon? А: 1 Б: 14 В: 16 Г: 18 Д: 0 9. Melyik kifejezésnek van a legnagyobb értéke? А: Б: В: Г: Д: 10. A rajzon látható nyaklánc fehér és fekete gyöngyökből áll. Andris levesz egyesével a gyöngyökből bármelyik végéről és megáll az ötödik fekete gyöngy levevése után. Maximum hány fehér gyöngyöt vehet le Andris eközben? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

13 A feladatok 4 pontot érnek 11. Lacika kétszer hetente zongoraórákra jár, Hanna kéthetente egyszer vesz zongoraórákat. A gyerekek egy napon kezdtek az zenével foglalkozni. Hány hét múlva vesz Lacika 15 órával többet, mint Hanna? А: 30 Б: 5 В: 0 Г: 15 Д: Az ábrán minden körlap területe. Minden két körlap esetén, amelyek részben fedik egymást_ a közös rész területe. Akkor az ábrán látható alakzat területe egyenlő: А: Б: В: Г: Д: 13. Ebben az évben a nagymama, a lánya és az unokája megfigyelték, hogy életkoruk összege 100 év. Mindegyikük életkora a valamilyen hatványa. Hány éves az unoka? А: 1 Б: В: 4 Г: 8 Д: Öt egyforma téglalapot helyeztek be egy 4 cm oldalhosszúságú négyzet belsejébe, ahogy a jobb oldali ábra mutatja. Mivel egyenlő egy ilyen téglalap területe? А: Б: В: Г: Д: 15. A szív és a nyíl az ábrán látható módon helyezkednek el. Egy időben kezdenek mozogni. Egy lépéssel a nyíl hármat halad előre az óra járásával megegyező irányba, a szív négyet halad előre az óra mutatóval ellenkező irányba. Ezt a folyamatot ismételik újra és újra. Hány lépés után lesz a szív és a nyíl ugyanazon a háromszögű területen először? А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: ez nem következik be 16. Az ábrán látható az ABC háromszög, melynek a BH a magassága, az AD szögfelezője. A BH és AD közötti tompaszög négyszer nagyobb a DAB szögnél. Mivel egyenlő a CAB szög? А: 30 Б: 45 В: 60 Г: 75 Д: Hat fiú él együtt egy két fürdőszobás lakásban. Bármelyik fürdőszobában egy időpontba egyszerre csak egy ember lehet. Minden reggel 7:00 órától kezdve, a fiúk a fürdőben szünet nélkül 8, 10, 1, 17, 1, és percet töltenek megfelelően. Legkorábban hány órakor fejezik be a fürdők használatát? А: 7:45 Б: 7:46 В: 7:47 Г: 7:48 Д: 7: Az ABCD négyszög A és D csúcsánál levő szögei derékszögek. DB=BC, az ABD háromszög területe pedig. Mivel egyenlő az ABCD négyszög területe? А: Б: В: Г: Д:

14 19. Veréb Dzsek kapitány és a kalózai kiástak néhány arany érmét és elosztották egyenlően. Ha négy kalózzal kevesebb lett volna, akkor tízzel több érmét kapott volna mindegyikük. Ha 50 érmével kevesebb lett volna, akkor 5 érmével kevesebbet kapott volna mindegyikük. Hány érmét ástak ki a kalózok. А: 80 Б: 100 В: 10 Г: 150 Д: Két pozitív szám számtani közepe 30%-al kevesebb, mint az egyik szám. Hány százalékkal több a számtani közepük, mint a másik szám? А: 75% Б: 70% В: 30% Г: 5% Д: 0% A feladatok 5 pontot érnek 1. Andris felírja a számokat 5-től 9-ig a jobb oldali táblázat üres celláiba egyesével. miután miden számot beír észrevette, hogy a 9-es szám szomszéd celláiba beírt számok összege 15. (Szomszédoknak tekintjük azokat a cellákat, melyeknek van közös oldaluk) Mivel egyenlő a 8-as szám szomszédjainak összege? А: 1 Б: 18 В: 0 Г: 6 Д: 7. A táblára fel van írva néhány természetes szám. Pontosan kettő osztódik kettőre, és pontosan ra. Legyen M a legnagyobb a számok között. Melyik a legkisebb lehetséges értéke az M-nek? А: 169 Б: 60 В: 73 Г: 99 Д: A 6 cm 11 cm méretű téglalap két szomszédos csúcsából meghúzták a belső szögfelezőket, amelyek a másik oldal három részre osztják. Mivel egyenlő a részek hossza? А: 1 cm, 9 cm, 1 cm Б: cm, 7 cm, cm В: 3 cm, 5 cm, 3 cm Г: 4 cm, 3 cm, 4 cm Д: 5 cm, 1 cm, 5 cm 4. Galina és Mária feladatok megoldásában versenyeznek. Mindkettő ugyanazt a 100 feladatból álló feladatsort kapta. Az a kislány, amelyik elsőnek oldja meg jól a feladatot 4 pontot, amelyik másodiknak 1 pontot kap. A lányok helyesen oldottak meg 60 feladatot, így 31 pontot gyűjtöttek. Hány olyan feladat volt, melyet Hálja megoldott, de Mária nem? А: 7 Б: 6 В: 5 Г: 4 Д: 3 5. Dani kerékpáron elindult az A helységből 14:00-kor, és úgy tervezte 15:00-ra a B helységbe érkezik, de a betervezett idő két harmadában megtette az út három negyedét. Ezután csökkentette a sebességét és így időben megérkezett. Milyen a sebességének az aránya az út első és második szakaszában? А: 5:4 Б: 4:3 В: 3: Г: :1 Д: 3:1 6. Van négy egyforma kockánk (1. ábra) Úgy rakták össze őket, hogy az így kapott kocka egyik lapján a. ábrán látható kék kör lesz látható. Mi látható a szemben lévő oldallapon?

15 7. Egy 5 főből álló csoport lovagokból, hazugokból és ravaszokból áll. Minden lovag mindig igazat mond, minden hazug mindig hazudik, és minden ravasz felváltva mond igazat és hazudik. Mikor mindegyiknek feltették a kérdést. Te lovag vagy? 17-en azt felelték igen. Mikor megkérdezték: Te ravasz vagy? 1-en közülük azt felelték igen. Mikor harmadjára azt kérdezték tőlük: Te hazug vagy? 8-an közülük azt felelték igen. Hány lovag van a csoportban? А:4 Б:5 В: 9 Г:13 Д: A mérleg nem megfelelően dolgozik. Ha a tárgy 1000 gr-nál könnyebb, akkor a mérleg helyes mennyiséget mutat. Azonban, ha a tárgy 1000 gr-nál nehezebb vagy 1000 gr-os, akkor a mérleg bármilyen mennyiséget, ami több 1000 gr-nál, is mutathat. Van öt tárgy A, Б, В, Г és Д. A tárgyakat párosával mérik. Az eredményeket a táblázat mutatja. Melyik tárgy a legnehezebb? А: А Б: Б В: В Г: Г Д: Д 9. A tavon 16 vízi liliom levél van, amelyek egy 4 4 es négyzet alakban helyezkednek el. A béka az egyik sarokban ül egy levélen. Ezután ugrálni kezd egyik levélről a másikra párhuzamosan a négyzet oldalaival. A béka mindig átugrik legalább egy levelet és nem ugrik egynél többször ugyanarra a levélre. Mennyi a legtöbb levél száma, amin volt a béka (beleszámítva azt is, amin ült)? А: 16 Б: 15 В: 14 Г: 13 Д: Az 5 5-ös négyzet 1 1-es egyforma lapokból van összerakva,ahogyan azt a jobb oldali ábra mutatja. Bármelyik két szomszédos lap egyforma színűek a közös oldal mentén. A nagy négyzet határvonala zöld és sárga 1 egységnyi hosszúságú szakaszokból áll. Mennyi a zöld szakaszok lehetséges legkevesebb száma, amelyek a nagy négyzet határvonalán vannak? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

16 Kenguru 014 Junior, osztály (75 perc) Az feladatok 3 pontot érnek 1. Minden évben március harmadik negyedében kerül megrendezésre a KENGURU verseny. Melyik lehet a legmegfelelőbb dátum a verseny levezetésére? А: március 14 Б: március 15 В: március0 Г: március1 Д: március. A Fabiola nevű teherhajón 1500 egyforma konténert lehet elhelyezni, melyek összhossza 75 km. Milyen hosszú egy konténer? А: 6m Б: 16m В: 60m Г: 160m Д: 600m 3. A jobboldali rajzon három görbe van ábrázolva, melyek hossza megfelelően a,b és c. Az ajánlott egyenlőtlenségek melyike igaz? А: a<b<c Б: a<c<b В: b<a<c Г: b<c<a Д: c<b<a 4. A számegyenesen melyik szám helyezkedik el pont a és számok között? А: Б: В: Г: Д: 5. A 014 szám utolsó számjegye nagyobb, mint az előző számjegyei összege. Mennyivel egyenlő ennek a számnak és az előtte álló ugyanilyen tulajdonsággal rendelkező természetes számnak a különbsége? А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: A nagyobbik hatszög oldala kétszer nagyobb a kisebbik hatszög oldalánál.(nézd a z ábrát). Mennyivel egyenlő a nagyobbik hatszög területe, ha a kisebbik hatszög területe 4cm²? А: 16cm² Б: 14cm² В: 1cm² Г: 10cm² Д: 8cm² 7. A dobókocka szemközti lapjain a számok összege mindig egyenlő. Minden szám, amely nem látható a dobókockán - prímszám. Milyen szám van a 14-es számmal szemközti lapra írva? А: 11 Б: 13 В: 17 Г: 19 Д: 3 8. A koordináta-síkon Tatyjana rajzolt egy négyzetet, melynek egyik átlója az OX tengelyhez tartozik. Két szemközti csúcsának koordinátája (-1;0) és (5;0).Az adott válaszok közül melyik lesz az adott négyzet csúcsa? А: (;0) Б: (;3) В: ( ;-6) Г: (3;5) Д: (3;-1) 9. Valamely faluban a férfiak és a nők aránya :3, a nők és a gyerekek aránya 8:1-hez. Mennyi a férfiak és a nők összességének aránya a gyerekekéhez? А: 5:1 Б: 10:3 В: 13:1 Г: 1:1 Д: 40:3

17 10. A nagy kerék kerülete 4,m, a kisebbik keréké 0,9 m. A piros szelepek mindkét keréken a leges-legalsó helyzetben vannak ( nézd a rajzot).legkevesebb hány méter után lesz megint mindkét szelep a leges-legalsó helyzetben? А: 4,m Б: 6,3m В: 1,6m Г: 5,m Д: 37,8m A feladatok 4 pontot érnek ben a nagymama a lánya és az unokája összesen 100 éves lesz. Mindegyikük évszáma a -es szám hatványa. Melyik évben született az unoka? А: 1998 Б: 006 В: 010 Г: 01 Д: A kocka 7 kék és sárga kiskockából áll. Az ábrán ez a kocka két oldalról van ábrázolva. A kocka összerakásánál legkevesebb hány sárga kiskockát használhattak? А: 5 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: Hat kislány egy lakásban lakik, melyben két fürdőszoba van. Mindkét fürdőszobában bármely percben csak egy kislány tartózkodhat. Minden reggel a lányok 7:00-tól folyamatosan a fürdőben vannak, megfelelően 9,11,13,18,és3 percet. Leghamarabb mikor fejezik be a lányok a fürdő használatát? А: 7:48 Б: 7:49 В: 7:50 Г: 7:51 Д: 8: Az ábrán látható szabályos nyolcszög zöldre festett részének területe 3cm². Mennyivel egyenlő az egész nyolcszög területe? А: 8+4 cm² Б: 9cm² В: 8 cm² Г: 1cm² Д: 14cm² 15. A krokodil farkának hossza egész teste hosszának egyharmada. 93 cm. A fejének hossza 93 cm és a testének negyedével egyenlő a farka nélkül. Mennyi a krokodil hossza? А: 558cm Б: 496cm В: 490cm Г: 37cm Д: 186cm 16. Mindenki több mint 0 feladatot oldott meg állításhoz az adott válaszok közül melyik lesz tagadás? А: Senki sem oldott meg 0 feladattól többet Б: Valaki kevesebb mint 1 feladatot oldott meg В: Mindenki kevesebb mint 1 feladatot oldott meg Г: Valaki pontosan 0 feladatot oldott meg Д: Valaki több mint 0 feladatot oldott meg

18 17. Anna 8km-t tett meg 4 sebességgel. Hány órát kell mennie Annának tovább 8 sebességgel, hogy a mozgás átlagsebessége a teljes távon 5 legyen? А: 15perc Б: 0perc В: 30perc Г: 35perc Д: 40perc 18. Markó 40 lejátszott sakkjátszma után 5 pontot kapott. A győzelemmel végződött játszmáért 1 pontot a döntetlenért 0,5pontot, a vereségért 0 pontot adtak. Hányszor több partit nyert, mint veszített a fiú? А: 5 Б: 7 В: 10 Г: 1 Д: Vaszilina, Galina és Jarina egy-egy egyforma kalapot akartak venni. Vaszilinának a kalap árának a harmada, Galinának a negyede, Jarinának az ötöde hiányzott. Amikor a kalap árát 47 hrivennyel leárazták, a barátnők összepótolták a pénzüket, és megvették a kalapokat. Mennyibe került a kalap leárazás előtt? А: 60hr Б: 90hr В: 140hr Г: 180hr Д: 560hr 0. Legyenek p,q,r olyan természetes számok, hogy p+ =. Mennyivel egyenlő a pqr szorzat? А: 6 Б: 10 В: 18 Г: 36 Д: 4 A feladatok 5 pontot érnek 1. Az N (M+B+E+R)=33 rébusz minden betűje más számot jelent. Hány megoldása van a rébusznak? А: 1 Б: 4 В: 30 Г: 48 Д: 60. Az ábrán néhány pont vonalakkal van összekötve. Legkevesebb hány vonalat kell hozzárajzolni úgy, hogy minden pontból azonos számú vonal induljon ki? А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 9 Д: Pali a falra egy téglalap alakú képet akar a falra felfüggeszteni. A kép méretei a válaszokban meg vannak adva. A művelethez egy szeget használt, melyet,5 m magasan a falba vert, valamint egy m hosszú madzagot, melyet a kép hosszabbik oldalának sarkaihoz erősített. Melyik kép lesz közelebb a padlóhoz (nézd a rajzot)? А: 160cm x 100cm Б: 10cm x 50cm В: 10cm x 90cm Г: 160cm x 60cm Д: 60cm x 40cm

19 4. Egy szigeten kék és zöld békák élnek. Bizonyos idő múlva a kék színű békák száma 60%-al nőtt, a zöldeké 60%-al csökkent. Ezután a különböző színű békák aránya fordítottan arányos lett a kezdeti különböző színű békák arányával. Hogyan változott meg a békák száma? А: nem változott Б: 0%-al csökkent В: 30%-al csökken Г: 40%-al csökkent Д: 50%-al csökkent 5. Tatyjana felírt a táblára néhány párosával különböző természetes számot, amelyek nem nagyobbak 100-nál.A felírt számok szorzata 18-ra nem osztódik. A legtöbb szám amit felírt Tatyjana: А: 5 Б: 17 В: 68 Г: 69 Д: A kocka bármely három csúcsa egy háromszöget határoz meg. Ezen háromszögek közül hány olyan van amelynek nem minden csúcsa tartozik hozzá a kocka egy adott lapjához? А: 16 Б: 4 В: 3 Г: 40 Д: Egy P pontból az O középpontú körhöz PT érintő van húzva. Legyen az R pont a PO egyenes és a kör metszéspontja, az S pont az RT egyenes és a TPR szög szögfelezőjének metszéspontja (nézd a rajzot). Mennyi a TSP szög fokmértéke? А: 30 Б: 45 В: 60 Г: 75 Д: A szög fokmértéke a P pont elhelyezkedésétől függ 8. Az összes hétjegyű számot, melyekben az 1,,3,4,5,6,7 számjegyeket csak egyszer használták fel, felírták növekedési sorrendben. Melyik lesz a felírt számsor első felének a végén? А: Б: В: Г: Д: Legyen M az ABC háromszög BC oldalának felezőpontja. Az AB, AC, BC oldalak hossza megfelelően 6cm, 8cm, 10cm. Az AM szakaszra egy AMDE négyzet van szerkesztve úgy, hogy az MD oldal az AC oldalt egy F pontban metszi (nézd az ábrát). Mennyi az AFDE négyszög területe? А: Б: В: Г: Д: 30. A sorban 014 ember áll. Közöttük igazmondók, akik mindig igazat mondanak,és hazugok, akik mindig hazudnak, becsapnak. Mindannyian kijelentették: Balra tőlem több a hazug, mint jobbra az igazmondó.hány hazug áll a sorban? А: 0 Б: 1 В: 1007 Г: 1008 Д: 004

20 Kenguru 014 Vipusknik, 11. osztály (75 perc) Az feladatok 3 pontot érnek A kifejezés értéke egyenlő А: Б: В: Г: 1 Д:. Irénke egy tornyot épített kis kockákból. A rajzon a torony ábrázolása látható felülnézetből. Minden szám az adott oszlopban az egymásra helyezett kockák számát jelöli. Hány darab kockát kell még hozzátenni ehhez a szerkezethez, hogy egy ös kockát kapjunk А: 30 Б: 3 В: 34 Г: 36 Д: Hány különböző gyöke van a 00x x 7 0 egyenletnek? А: 0 Б: 1 В: Г: 14 Д: 0 4. Mária, Katalin és Vera 014. március 0-én ünneplik a születésnapjukat. Együttes életkoruk 44 év. A felsorolt válaszok közül melyik számmal lehet egyenlő együttes életkoruk ugyanezen a napon néhány év múlva? А: 55 Б: 66 В: 77 Г: 88 Д: Mivel egyenlő az А: 8 1 a 3b Б: A 0,14 01, 4 egyenlő: kifejezés, ha b 1 a? 14 В: 6 Г: 8 Д: 8 А:, Б: 0,14 10 В: 01, 4 Г: 0, 14 Д: 01, Az A 1;1, B 5;, C, x 1 ; y 1 legkisebb lehetséges értéke? D x ; y pontok az ABCD négyzet csúcsai. Mivel egyenlő az x А: 1 Б: 0 В: 1 Г: Д: 4 8. A válaszokban megadott kifejezések melyikére igaz, hogy nem osztódik az n 1 kifejezésre a természetes n bizonyos értékei esetén? А: n 1 Б: n 3 1 В: n 4 1 Г: n 4 1 Д: n golyót elhelyeztek három különböző méretű dobozba. A legkisebb és legnagyobb dobozokban lévő golyók együttes száma kétszer több, mint a középső dobozban lévők száma, a középsőben pedig kétszer több van, mint a legkisebben. Hány golyó van a legnagyobb dobozban. А: 16 Б: 0 В: 4 Г: 30 Д: A szabályos hatszögnek és a szabályos háromszögnek megegyezik a kerülete. Mivel egyenlő a háromszög területe, ha a hatszög területe egyenlő 1cm? А: 6cm Б: 8cm В: 1cm Г: 18cm Д: 4cm

21 A feladatok 4 pontot érnek 11. Az a, b, c egész számok kielégítik az abc 15 egyenlőséget. Mivel egyenlő az a b c összeg lehető legkisebb értéke? А: 15 Б: 9 В: 7 Г: 5 Д: 9 1. Olivérnek van egy elektronikus postafiókja, amelyről csak négy barátja tud. Egyszer, mikor visszatért egy kiküldetéséből, nyolc értesítést kapott. A felsorolt állítások közül melyik lesz mindenképpen igaz? А: Olivér minden barátjától értesítést kapott. Б: Olivér nem kapott 8 értesítést egyik barátjától. В: Olivér minden barátjától legalább egy értesítést kapott. Г: Olivér egyik barátjától legalább értesítést kapott. Д: Olivér két különböző barátjától legalább - értesítést kapott. 13. Két egyenlő henger oldalfelszínét felvágták alkotójuk mentén, és aztán összeragasztották őket úgy, hogy egy velük azonos magasságú henger keletkezett. (lásd a rajzot). Mivel egyenlő a keletkezett henger térfogatának és az eredeti hengerek egyike térfogatának az aránya? А: : 1 Б: 3 : 1 В: : 1 Г: 4 : 1 Д: 8 : 1 f x 3x. Akkor az y f f x függvény értékkészlete az x ;5 intervallumon egyenlő: ;15 ;45 ;65 ;65 11 ;0 14. Legyen 5 А: 8 Б: 38 В: 38 Г: 8 Д: 15. A 014-es számban minden számjegy különböző és az utolsó számjegy nagyobb, mint ez előtte lévő három számjegy összege. Mivel egyenlő az adott szám és a legnagyobb ezt megelőző ugyanilyen tulajdonsággal rendelkező természetes szám közötti különbség? А: 5 Б: 15 В: 305 Г: 395 Д: számnak? А: Б: 4 В: 5 Г: 7 Д: A futballbajnokságon négy csapat vesz részt, az A, B, C, D. minden játék során a győztes csapat 3 pontot kap, a vesztes 0 pontot, ha pedig döntetlent játszottak, akkor mindkét csapat egy-egy pontot kap. Mindegyik csapat egy-egy mérkőzést játszott a többi csapattal. A bajnokság végére az A csapat 7 pontot gyűjtött, a B és a C csapatok pedig 4-4 pontot. Hány pontot gyűjtött a D csapat? А: 0 Б: 1 В: Г: 3 Д: Két koncentrikus körvonal sugara úgy aránylik egymáshoz, mint 1:3. A nagyobbik körvonal átmérője AC, a BC húr pedig érinti a kisebbik körvonalat. Az AB szakasz hossza 1cm. Mivel egyenlő a nagyobbik körvonal sugara? Hány számjegye van az lg lg 5 А: 13 cm Б: 18cm В: 1cm Г: 4cm Д: 6cm 19. Hat hétben n! n másodperc van. Mivel egyenlő n? А: 6 Б: 7 В: 8 Г: 10 Д: 1

22 n n 1 3n 0. Az a, b, c nem nulla számok és az n természetes szám. A b c n 4n 1 n 5 3n 4 3 b c n 3 a és a a kifejezéseknek egyforma előjelük van. A válaszokban felsorolt egyenlőtlenségek közül melyik lesz mindenképpen igaz? А: a 0 Б: b 0 В: c 0 Г: a 0 Д: b 0 A feladatok 5 pontot érnek 1. Legyen 3sin x cos x 5sin x 0. Mivel egyenlő a sin x kifejezés értéke? sin x А: 5 Б: 17 В: 0 Г: 1 Д: 5. A kocka csúcsaira felírták a számokat 1-től 8-ig úgy, hogy minden lapon a csúcsoknál lévő számok összege egyenlő. Néhány számot a rajzon már feltüntettek. Milyen szám áll a kérdőjel helyén? А: Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 8 3. A tejszínes sajt csomagolásán a következő felirat olvasható: 4% általános zsírtartalom ás 64% a szárazanyag zsírtartalma. Hány százalék ezen sajt víztartalma? А: 88% Б: 6,5% В: 49% Г: 4% Д: 37,5% 4. A PQRS téglalapban az RS oldal felezőpontja a T pont, QT PR. Mivel egyenlő PQ : QR? А: : 1 Б: 3 : 1 В: 3 : Г: : 1 Д: 5 : 4 5. A dobozban van kilenc szürke és sárgaszínű golyó. Annak a valószínűsége, hogy a találomra kivett három golyó között nincs egyetlen szürke színű sem egyenlő 3. Hány sárga golyó van a dobozban? А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 6 Д: 8 6. A négyzet és két körvonal, amelyek sugara 1, a rajzon látható módon helyezkednek el. Mivel egyenlő a négyzet oldalának a hossza? А: Б: В: Г: Д: Viktor felírt a táblára néhány páronként különböző természetes számot, amelyek nem haladják meg a 100-t. A táblára felírt számok szorzata nem osztódik 54-re. Legtöbb hány darab számot írhatott fel Viktor a táblára? А: 8 Б: 17 В: 68 Г: 69 Д: 90

23 8. Két szabályos sokszög az 1cm hosszúságú A 1A közös oldalhoz képest különböző oldalakon helyezkedik el. Az egyikük az A 1 A A3...A15 tizenötszög, a másik pedig az A 1 A B3... Bn n-szög. Az n mely értéke esetén lesz egyenlő az A3B3 hossza 1 cm-rel? А: 10 Б: 1 В: 15 Г: 16 Д: Az ábrán az y x px q pontokban metszi, az Oy tengelyt pedig a C ; k y=0 egyenes által határolt alakzat területe? függvény grafikonja az Ox tengelyt az k;0 A és B k;0 0 pontban. Mivel egyenlő az adott grafikon és az А: 3 Б: 4 В: 4,5 Г: 6 Д: 8,5 30. A rajzon egy 1 szakaszból álló törött vonalat ábrázoltak, amelyek csúcsai a kocka éleinek a középpontjai. Mivel egyenlő az összes jelölt szög fokmértékeinek az összege? А: 70 Б: 1080 В: 100 Г: 1440 Д: 1800

Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc)

Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc) Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc) Az 1. 5. feladatok 3 pontot érnek 1. Péter lemásolta a táblára felírt számjegyeket. Melyiket hagyta ki? А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6 2. A könyvespolcon 12 könyv volt.

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly 5. osztály 1. A MATEK szó minden betűjének megfeleltetünk egy-egy számjegyet a következők szerint: M + A

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019.

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019. 8. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK 1. Bizonyítsd be, hogy 019 db egymást követő pozitív egész szám közül mindig kiválasztható 19 db úgy, hogy az összegük

Részletesebben

Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 3450 Mezőcsát Szent István út 1-2.

Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 3450 Mezőcsát Szent István út 1-2. 5. osztály 1. feladat: Éva egy füzet oldalainak számozásához 31 számjegyet használt fel. Hány lapja van a füzetnek, ha az oldalak számozását a legelső oldalon egyessel kezdte? 2. feladat: Janó néhány helység

Részletesebben

IV. Vályi Gyula Emlékverseny november 7-9.

IV. Vályi Gyula Emlékverseny november 7-9. IV. Vályi Gyula Emlékverseny 997. november 7-9. VII. osztály LOGIKAI VERSENY:. A triciklitolvajokat a rendőrök biciklin üldözik. Összesen tíz kereken gurulnak. Hány triciklit loptak el. (A) (B) 2 (C) 3

Részletesebben

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON!

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON! ÖTÖDIK OSZTÁLY 1. Egy négyjegyű számról ezeket tudjuk: (1) van 3 egymást követő számjegye; (2) ezek közül az egyik duplája egy másiknak; (3) a 4 db számjegy összege 10; (4) a 4 db számjegy szorzata 0;

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

8. OSZTÁLY ; ; ; 1; 3; ; ;.

8. OSZTÁLY ; ; ; 1; 3; ; ;. BEM JÓZSEF Jelszó:... VÁROSI MATEMATIKAVERSENY Teremszám:... 2010. december 7-8. Hely:... 8. OSZTÁLY Tiszta versenyidő: 90 perc. A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! A megoldás menetét, gondolataidat

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2011. NOVEMBER 26.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2011. NOVEMBER 26.) 3. osztály 3. osztály Egy fa tövétől a fára mászik fel egy csiga. Nappalonként 3 métert mászik felfelé, de éjszakánként 2 métert visszacsúszik. Az indulástól számított 10. nap délutánjáig felér a csúcsra. Milyen

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ambrózy Géza Matematikaverseny 2012/2013 II. forduló 5. osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ambrózy Géza Matematikaverseny 2012/2013 II. forduló 5. osztály 5. osztály 1. Hány olyan téglalap van, amelynek minden oldala centiméterben kifejezve egész szám, és a területe 60 cm 2? 2. Adott a síkon egy ABC szabályos háromszög. Keresd meg a síkon az összes olyan

Részletesebben

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 WWW.ORCHIDEA.HU 1 1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 2.) Számítsd ki a végeredményt: 1 1 1 1 1

Részletesebben

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad az (1; 3) ponton, és egyik normálvektora a (8; 1) vektor! Az egyenes egyenlete: 2. Végezze el a következő műveleteket, és vonja össze az egynemű

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2017. NOVEMBER 18.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2017. NOVEMBER 18.) 3. osztály 3. osztály Két polcon összesen 72 könyv található. Miután az első polcról a másodikra áttettünk 14 könyvet, mindkét polcon ugyanannyi könyv lett. Hány könyv volt eredetileg az első polcon? Helyezzetek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 9. KÖZÉPSZINT 1) Mely x valós számokra igaz, hogy x I. 9? x 1 3. x 3. Összesen: pont ) Egy háromszög egyik oldalának hossza 10 cm, a hozzá tartozó magasság hossza 6 cm.

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2013. NOVEMBER 23.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2013. NOVEMBER 23.) 3. osztály 3. osztály Egy asztal körül 24-en ülnek, mindannyian mindig igazat mondanak. Minden lány azt mondja, hogy a közvetlen szomszédjaim közül pontosan az egyik fiú, és minden fiú azt mondja, hogy mindkét közvetlen

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját!

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját! 1. Egy 27 fős osztályban mindenki tesz érettségi vizsgát angolból vagy németből. 23 diák vizsgázik angolból, 12 diák pedig németből. Hány olyan diák van az osztályban, aki angolból és németből is tesz

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév Kategória P 6 1. Zsombornak a szekrényben csak fekete, barna és kék pár zoknija van. Ingjei csak fehérek és lilák, nadrágjai csak kékek és barnák. Hányféleképpen felöltözve tud Zsombor iskolába menni,

Részletesebben

A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32

A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32 1. X és Y egyjegyű nemnegatív számok. Az X378Y ötjegyű szám osztható 72-vel. Mennyi X és Y szorzata? A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32 2. Hány valós gyöke van a következő egyenletnek? (x 2 1) (x + 1) (x 2 1)

Részletesebben

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november VI. Vályi Gyula Emlékverseny 1999. november 19-1. VI. osztály 1. Ki a legidősebb, ha Attila 10 000 órás, Balázs 8 000 napos, Csanád 16 éves, Dániel 8000000 perces, Ede 00 hónapos. (A) Attila (B) Balázs

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) 1. (ESZÉV Minta (2) 2004.05/7) Egy ABC háromszögben CAB = 30, az ACB = 45. A háromszög két csúcsának koordinátái: A(2; 2) és C(4; 2). Határozza meg a harmadik

Részletesebben

Minden feladat teljes megoldása 7 pont

Minden feladat teljes megoldása 7 pont Postacím: 11 Budapest, Pf. 17. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 1. nap NEGYEDIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Minden feladat teljes megoldása 7 pont 1. Hat futó: András, Bence, Csaba,

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk?

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk? HEXAÉDEREK 0. Két prímszám szorzata 85. Mennyi a két prímszám összege? 1. Nyolc epszilon találkozik egy születésnapi bulin, majd mindenki kézfogással üdvözli egymást. Ha eddig 11 kézfogás történt, hány

Részletesebben

III. Vályi Gyula Emlékverseny december

III. Vályi Gyula Emlékverseny december III. Vályi Gyula Emlékverseny 1996. december 14 15. VI osztály A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül csak pontosan egy helyes. A helyes válasz betűjelét

Részletesebben

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Kisérettségi feladatsorok matematikából Kisérettségi feladatsorok matematikából. feladatsor I. rész. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) Ha két egész szám összege páratlan, akkor a szorzatuk páros. b)

Részletesebben

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1 Érettségi, M, I-es feladatsor, természettudomány.. Számítsd ki a C! összeget! log 4. Határozd meg a. Számítsd ki az egyenlet valós megoldásait! összeg értékét, ha és az 4. Adott az f : 0,, f. Adottak az

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Harmadikos vizsga Név: osztály:

Harmadikos vizsga Név: osztály: . a) b) c) Számítsd ki az alábbi kifejezések pontos értékét! log 6 log log 49 4 7 d) log log 6 log 8 feladat pontszáma: p. Döntsd el az alábbi öt állítás mindegyikéről, hogy igaz vagy hamis! A pontozott

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Tekintsük az alábbi szabályos hatszögben a következő vektorokat: a = AB és b = AF. Add meg az FO, DC, AO, AC, BE, FB, CE, DF vektorok koordinátáit az (a ; b ) koordinátarendszerben! Alkalmazzuk

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály A mellékelt ábrán két egymás melletti mező számának összege mindig a közvetlen felettük lévő mezőben szerepel. Fejtsétek meg a hiányzó számokat! 96 23 24 17 A baloldali három mezőbe tartozó

Részletesebben

Számlálási feladatok

Számlálási feladatok Számlálási feladatok Ezek olyan feladatok, amelyekben a kérdés az, hogy hány, vagy mennyi, de a választ nem tudjuk spontán módon megadni, csak számolással? ) Ha ma szombat van, milyen nap lesz 200 nap

Részletesebben

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége?

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége? 1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége? A) 1 B) 336 C) 673 D) 1009 E) 1010 2. BUdapesten a BIciklik kölcsönzésére

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy fa tövétől a fára mászik fel egy csiga. Nappalonként 3 métert mászik felfelé, de éjszakánként 2 métert visszacsúszik. Az indulástól számított 10. nap délutánjáig felér a csúcsra. Milyen

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

VIII. Vályi Gyula Emlékverseny 2001 november Mennyivel egyenlő ezen számjegyek összege?

VIII. Vályi Gyula Emlékverseny 2001 november Mennyivel egyenlő ezen számjegyek összege? VIII. Vályi Gyula Emlékverseny 001 november 3-5 VI osztály Csak az eredmény kérjük! 1. Frédi 3 naponként, Béni 4 naponként jár az uszodába, mindig pontosan délután 4-től 6-ig. Kedden találkoztak az uszodában.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. május 8. KÖZÉPSZINT ) Egyszerűsítse a következő törtet! (a; b valós szám, ab 0)! a b ab ab ab ( a ) a ab I. Összesen: pont ) Egy mértani sorozat második eleme 3, hatodik eleme.

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. Vizsgafejlesztő Központ Kedves Tanuló! Kérjük, hogy a feladatsort legjobb tudása szerint oldja meg! A feladatsorban található szürke téglalapokat

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre!

1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre! 1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre! a) a = 9 4 8 3 = 27 12 32 12 = 5 12 a = 5 12. a) b = 1 2 + 14 5 5 21 = 1 2 + 2 1 1 3 = 1 2 + 2 3

Részletesebben

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára Megoldások 1. feladat: A testvérek, Anna, Klára és Sanyi édesanyjuknak ajándékra gyűjtenek. Anna ötször, Klára hatszor annyi pénzt gyűjtött, mint Sanyi. Anna az összegyűjtött pénzének 3/10 részéért, Klára

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június EMELT SZINT. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június EMELT SZINT. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA EMELT SZINT Vizsgafejlesztő Központ Kedves Tanuló! Kérjük, hogy a feladatsort legjobb tudása szerint oldja meg! A feladatsorban található szürke téglalapokat

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 08-09-07 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kizárólag kék vagy fekete tollal tölthető ki.

Részletesebben

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK Egyszerű, hasonlósággal kapcsolatos feladatok 1. Határozd meg az x, y és z szakaszok hosszát! y cm cm z x 2, cm 2. Határozd meg az x, y, z és u szakaszok hosszát! x

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok! Kedves 10. osztályos diákok! Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam Közeleg a szakaszvizsga időpontja, amelyre 019. április 1-én kerül sor. A könnyebb felkészülés érdekében adjuk közre ezt a feladatsort,

Részletesebben

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2?

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2? Varga Tamás Matematikaverseny iskolai forduló 2010. 1. feladat A tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a hajóba. Rögtön mőködésbe hoztak

Részletesebben

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú. Geometria háromszögek, négyszögek 2004_01/10 Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat!

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! 1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! G H = H \ G = 2. Ha 1 kg szalámi ára 2800 Ft, akkor hány

Részletesebben

SZERTIFIKACIOS MUNKA MATEMATIKÁBÓL

SZERTIFIKACIOS MUNKA MATEMATIKÁBÓL Füzet 12 SZERTIFIKACIOS MUNKA MATEMATIKÁBÓL Rendelkezésre álló idő 180 perc A munka 33 különböző típusú feladatból áll. Az 1-30. feladatokra adott válaszokat az A űrlapon kell feltüntetni. Ön a 31-33.

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK 1. Gondoltam egy négyjegyű számot. Az első két számjegy 3, az utolsó kettőé pedig 7, és a középső két számjegyből alkotott szám osztható 4-gyel. Melyik számra gondolhattam? Határozd meg az összes lehetőséget!

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? Gyöngyi gyöngyszemeket fűz egy zsinegre. Először 1 pirosat, utána 2 sárgát, aztán 3 zöldet, majd újra 1 piros, 2 sárga és

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. Mennyi a tizenkilencedik prím és a tizenkilencedik összetett szám szorzata? (A) 00 (B) 0 (C) 0 (D) 04 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.. Az 000

Részletesebben

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Vác, Németh László u : /fax:

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Vác, Németh László u : /fax: 5. OSZTÁLY 1.) Apám 20 lépésének a hossza 18 méter, az én 10 lépésemé pedig 8 méter. Hány centiméterrel rövidebb az én lépésem az édesapáménál? 18m = 1800cm, így apám egy lépésének hossza 1800:20 = 90cm.

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. különbözı pozitív egész szám átlaga. Legfeljebb mekkora lehet ezen számok közül a legnagyobb? (A) (B) 8 (C) 9 (D) 78 (E) 44. 00 009 + 008 007 +... + 4

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3 KATEGÓRIA P 3 1. Misi két csomag rágógumiért 4 eurót fizetne. Írjátok le, hogy hány eurót fog Misi fizetni, ha mindhárom testvérének egy-egy csomag, saját magának pedig két csomag rágógumit vett! 2. Írjátok

Részletesebben

törtet, ha a 1. Az egyszerűsített alak: 2 pont

törtet, ha a 1. Az egyszerűsített alak: 2 pont 1. Egyszerűsítse az 3 2 a + a a + 1 törtet, ha a 1. Az egyszerűsített alak: 2. Milyen számjegy állhat az X helyén, ha a négyjegyű 361 X szám 6-tal osztható? X = 3. Minden szekrény barna. Válassza ki az

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

XI. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 8. évfolyam

XI. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 8. évfolyam 1. A következő állítások közül hány igaz? Minden rombusz deltoid. A deltoidnak lehet 2 szimmetriatengelye. Minden rombusz szimmetrikus tengelyesen és középpontosan is. Van olyan paralelogramma, amelynek

Részletesebben

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András Feladatok a 2010. májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András 1. Halmazok, halmazműveletek, halmazok számossága, halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. HA.1.1. Adott a síkon

Részletesebben

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont:

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: I. rész A feladatsor 1 példából áll, a megoldásokkal maximum 30 pont szerezhető. A kidolgozásra 45 perc fordítható. 1. feladat Egy osztály tanulói a

Részletesebben

ELLENİRIZD, HOGY A MEGFELELİ ÉVFOLYAMÚ FELADATSORT KAPTAD-E!

ELLENİRIZD, HOGY A MEGFELELİ ÉVFOLYAMÚ FELADATSORT KAPTAD-E! Varga Tamás Matematikaverseny iskolai forduló 2010. 1. feladat Kata egy dobozban tárolja 20 darab dobókockáját. Mindegyik kocka egyszínő, piros, fehér, zöld vagy fekete. 17 kocka nem zöld, 12 nem fehér,

Részletesebben

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat!

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! 1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! G H = H \ G = 2. Ha 1 kg szalámi ára 2800 Ft, akkor hány

Részletesebben

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál. Számolásos feladatok, műveletek 2004_1/1 Töltsd ki az alábbi bűvös négyzet hiányzó mezőit úgy, hogy a négyzetben szereplő minden szám különböző legyen, és minden sorban, oszlopban és a két átlóban is ugyanannyi

Részletesebben

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira:

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira: 005-0XX Emelt szint Koordinátageometria 1) a) Egy derékszögű háromszög egyik oldalegyenese valamelyik koordinátatengely, egy másik oldalegyenesének egyenlete x + y = 10, egyik csúcsa az origó. Hány ilyen

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából PISA2000 Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából Tartalom Tartalom 3 Almafák 8 Földrész területe 12 Háromszögek 14 Házak 16 Versenyautó sebessége Almafák M136 ALMAFÁK Egy gazda kertjében négyzetrács

Részletesebben

b) B = a legnagyobb páros prímszám B = 2 Mivel csak egyetlen páros prímszám van, és ez a kettő, így egyben ő a legnagyobb is.

b) B = a legnagyobb páros prímszám B = 2 Mivel csak egyetlen páros prímszám van, és ez a kettő, így egyben ő a legnagyobb is. Teszt 01 a) A = 90 és 135 legkisebb közös többszöröse A = 270 Prímtényezős felbontás után: 90 = 2 3 3 5 és 135 = 3 3 3 5, így az l.k.k.t. a 2 3 3 3 5, ami pedig 27 10, azaz 270. b) B = a legnagyobb páros

Részletesebben

1. feladatsor Legyen ABCDEF egy szabályos hatszög. A hatszög AB és BC oldalára megrajzoljuk

1. feladatsor Legyen ABCDEF egy szabályos hatszög. A hatszög AB és BC oldalára megrajzoljuk 1. feladatsor 2013.09.13. 1. Legyen ABCDEF egy szabályos hatszög. A hatszög AB és BC oldalára megrajzoljuk kifelé a BAXY és CBZT négyzeteket, illetve a CD és DE oldalára befelé a CDP Q és DERS négyzeteket.

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2018. NOVEMBER 24.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2018. NOVEMBER 24.) 3. osztály 3. osztály Milyen számot írnátok az üres háromszögbe? Miért? Számpiramist kezdtünk építeni valamilyen szabály szerint (lásd az ábrán). Keressétek meg, mi lehet a szabály, és írjátok a betűk helyére a megfelelő

Részletesebben

X. PANGEA Matematika Verseny II. forduló 10. évfolyam. 1. Az b matematikai műveletet a következőképpen értelmezzük:

X. PANGEA Matematika Verseny II. forduló 10. évfolyam. 1. Az b matematikai műveletet a következőképpen értelmezzük: 1. Az a @ b matematikai műveletet a következőképpen értelmezzük: @ a a b b, feltéve, hogy a 0. a Melyik állítás igaz a P és Q mennyiségekre? P = ((2 @ 1) @ (1 @ 2)) Q = ((7 @ 8) @ (8 @ 7)) A) P > Q B)

Részletesebben

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész Kisérettségi feladatsorok matematikából I. rész. Egy deltoid két szomszédos szöge 7 és 0. Mekkora lehet a hiányzó két szög? pont. Hozza egyszerűbb alakra a kifejezést, majd számolja ki az értékét, ha a=

Részletesebben

Sorba rendezés és válogatás

Sorba rendezés és válogatás Sorba rendezés és válogatás Keress olyan betűket és számokat, amelyeknek vízszintes tükörtengelyük van! Írd le! Keress olyan szavakat, amelyeknek minden betűje tükrös (szimmetrikus), amilyen például a

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2 Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 010 április 09 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti fehér hátterű

Részletesebben

IV. RADÓ FERENC EMLÉKVERSENY. Kolozsvár, június 3. V. osztály

IV. RADÓ FERENC EMLÉKVERSENY. Kolozsvár, június 3. V. osztály Kolozsvár, 000. június 3. V. osztály. Határozd meg az 999 99...9 szorzás eredményében a számjegyek összegét! 999 db 9 es. Egy kerek asztal köré 6 széket helyeztünk el. Számozd meg a székeket a 0,,, 3,

Részletesebben

Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás

Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás Matematika BSc Elemi matematika 3 Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás Kitűzött feladatok Geometria 1. Egy ABD háromszög szögei rendre α, β, γ. Mekkora szöget zár be egymással a) az

Részletesebben

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április 11.

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április 11. 44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló - 2015. április 11. HETEDIK OSZTÁLY - Javítási útmutató 1. Ki lehet-e tölteni a következő táblázat mezőit pozitív egész számokkal úgy, hogy

Részletesebben

2009. májusi matematika érettségi közép szint

2009. májusi matematika érettségi közép szint I 1.feladat Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! 2 x 2 +13x +24=0 2.feladat Számítsa ki a 12 és 75 számok mértani közepét! 3.feladat Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria 1) MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben