Vállalkozási és kereskedelmi alapismeretek I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási és kereskedelmi alapismeretek I."

Átírás

1 Vállalkozási és kereskedelmi alapismeretek I. (Munkajog, marketing, értékesítés, viselkedés és kommunikáció a bolti eladás során) Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Kresz Diána Lektor: Szatmáriné dr. Balogh Mária Árpád Szakképzı Iskola és Kollégium -TISZK

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MODULFÜZET ALAPADATAI... 4 BEVEZETÉS... 8 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET? MUNKAJOG A munkaviszony létesítésének szabályai és a munkaszerzıdés Munkavégzés ideje, pihenıidı, szabadság, és a rendkívüli munkavégzés A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei Tanári ellenırzés: Munkajog MARKETING Maslow féle piramis modell a motivációk hierarchiájáról A piac A marketing mix Piackutatás Marketing kommunikáció Tanári ellenırzés: Marketing KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MÓDOK Viselkedés és kommunikáció a bolti eladás során Értékesítési módok Tanári ellenırzés: Kommunikáció és értékesítési módok MEGOLDÁSOK AZ ÖNELLENİRZÉSEKHEZ Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás

3 Megoldás: Jogszabály értelmezés - alapbér, bérpótlék Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás IRODALOMJEGYZÉK

4 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT SZAKMA MODUL Élelmiszeripar Édesipari termékgyártó Vállalkozási és kereskedelmi alapismeretek (Munkajog, marketing, értékesítés, viselkedés és kommunikáció a bolti eladás során) A modul célja: A modul elvégzése után legyél képes tájékozódni az élelmiszeripari munkajogi szabályozásban és ismereteid alapján tudj dönteni arról, hogy aláírnál-e egy - az élelmiszeriparban gyakran felajánlott - munkaszerzıdést. Tudd felsorolni a munkáltató és munkavállaló jogait és kötelességeit. Legyél képes a marketing jelentıségét és szerepét elfogadni és lehetséges kisvállalkozóként alkalmazni. Legyél képes alkalmazni a bolti eladás során az alapvetı viselkedési és kommunikációs szabályokat. Ehhez kipróbálási lehetıségeket kapsz a modul során. Az értékesítéshez szükséges szóbeli és írásbeli kommunikációs készségeket próbáld ki a gyakorlatban. A modul idıtartama13 óra Bemeneti követelmények: 10. osztály eredményes befejezése 4

5 1. Munkajog Képzés célja, hogy képes legyél: - megnevezni a munkaviszonyt szabályozó jogforrást. - meghatározni a munkaviszony fogalmát és létesítésének szabályait. - megnevezni a munkaviszony alanyait. - felsorolni a munkavállalás kritériumait és az ahhoz szükséges okmányokat. - ismertetni a munkaszerzıdés alaki és tartalmi követelményeit egy valós munkaszerzıdés alapján. - példát mondani arra, mikor nem megfelelı egy munkaszerzıdés. - eligazodni a jogi forrásanyagok (pl.: Munka Törvénykönyve) alapján a munkában töltött munkaidı szabályai között. - értelmezni a munkarendet és a munkaidı beosztást. - eligazodni a Munka Törvénykönyve pihenıidıre vonatkozó szabályai között. - elmagyarázni a rendes, a rendkívüli, és a fizetés nélküli szabadságok közötti különbséget. - tisztában lenni azzal, hogy melyek a pihenıidı és a szabadság kiadásának alapvetı szabályai. - kiszámolni, hogy mennyi rendes szabadság jár egy évben az életkor függvényében. - ismertetni a rendkívüli munkavégzés fogalmát. - példát mondani arra az esetre, amikor a munkaadó megsértette a munkavállaló jogait. - felsorolni a munkáltató jogait és kötelességeit. - lehetséges kisvállalkozóként alkalmazni a munkáltató és a munkavállaló alapvetı jogait és kötelességeit. - foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályt, törvényrészletet értelmezni és tájékozódni az alapvetı munkajogi szabályok között. 2. Marketing Képzés célja, hogy képes legyél: - a szükségleteidet a Maslow-féle piramis modell megfelelı szintjére besorolni és eligazodni a szükségletek szintjei között. - értelmezni a gazdasági javak és a gazdaság kapcsolatát. 5

6 - a javakat céltudatosan felhasználni. - felidézni a piac fogalmát, bemutatni a piaci tényezıket és azt, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással. - tisztában lenni a piaci egyensúly és a piaci verseny fogalmával. - példát mondani a tisztességtelen versenyre, és lesz errıl önálló véleményed. - a marketing mix elemeket felidézni és bemutatni, hogy mire használják azokat. - bemutatni egy termékéletpályát. - marketingtevékenységet rendelni a termékéletpálya különbözı szakaszaihoz. - ismerni a piackutatás fogalmát, célját, jellemzıit, típusait. - csoportosítani a piackutatás módszereit. - piackutatási módszert választani a saját mint lehetséges kisvállalkozó - céljaidra. - ismerni a marketing kommunikáció elemeit. - elmondani a reklám fogalmát, módjait és hatásukat. - ismertetni a közönségkapcsolat fogalmát és típusait. - ismertetni az eladásösztönzés fogalmát és módszereit. - példát mondani személyes eladásra és a típusaira. 3. Értékesítés, viselkedés és kommunikáció a bolti eladás során Képzés célja, hogy képes legyél: - ismertetni a sikeres eladó tulajdonságait, mint például azt, hogy milyen szaktudás, képességek, magatartás, külsı megjelenés, és fejlıdı képesség szükséges az eladáshoz. - bemutatni, hogy milyen szaktudás, képességek, magatartás, külsı megjelenés, szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyél az eladótérben. - saját véleményt kialakítani arról, hogy mi okozhat sikertelenséget a kereskedelmi tevékenységben. - ismertetni az értékesítés fogalmát és felsorolni az értékesítési módokat. - felidézni az értékesítés fogalmát és felsorolni az értékesítési módokat. - kiválasztani az értékesítési módok közül azokat, amelyek legjobban megfelelnek az általad mint kisvállalkozó által - forgalmazott áruk jellegének. - Képes leszel megtervezni a bolt elárusító terét és külsı környezetét egy egységes arculathoz igazítva. 6

7 A modulban alkalmazott értékelési módszerek Számonkérés formája Számonkérések rendszeressége Számonkérés tartalma A tanulók tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszerek Megszerezhetı minısítések A minısítéshez tartozó követelmények A sikertelen teljesítés következménye Röpdolgozat, szóbeli felelet és témazáró dolgozat, értékesítési helyzetgyakorlatban való sikeres szereplés. A modul folyamán, témánként röpdolgozat, fejezet befejezésekor témazáró dolgozat Ismeretek, összefüggések, magatartási formák A tananyagban való elırehaladást mérı egyéni írásbeli dolgozatok, téma kidolgozása átfogó kérdés alapján. nem felelt meg megfelelt közepesen megfelelt jól megfelelt kiválóan megfelelt 50 % alatt, 51%- 63%, 64% 76%, 77% - 88%, 89%- 100% Félévkor elégtelen osztályzat, év végén év ismétlés 7

8 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! A modulfüzet, amit éppen olvasol, a munkajogról, marketing alapismeretekrıl, a bolti eladás során szükséges sikeres kommunikációról és viselkedési szabályokról, valamint, kereskedelmi alapismeretekrıl szól. Ezek a témák a vállalkozás mőködtetése és kereskedelmi tevékenység elméleti és gyakorlati alapjai címő tananyagelemhez kapcsolódnak a gazdálkodás, kereskedelem tanegységen belül. Ebben a modulfüzetben a tanegység egyik feléhez tartozó elméleti ismereteket és gyakorlati feladatokat találsz. A többi elméleti anyagot a tankönyvben találod. Az ehhez tartozó gyakorló feladatok pedig a modulfüzet II.- ben vannak. Szükséged lesz egy füzetre, amibe a modulfüzetben levı Feladatokat el tudod végezni. Az Elmélet részek tartalmazzák és magyarázzák azokat az ismereteket, amik megértése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az adott témát sikeresen feldolgozzuk. A Fontos jelöléssel ellátott részek röviden összefoglalják ez elıtte levı elméleti ismereteket. Ezek ismerete és megértése, visszaidézése és bemutatása szóban vagy írásban az elégséges szint elérésének feltétele. Érdekességeket is találsz, amelyek az elızıekhez kapcsolódó kiegészítı információkat tartalmaznak azok számára, akiknek megmozgatta a fantáziáját az adott téma. Minden téma végén találsz Önellenırzési feladatokat, amelyek segítenek letesztelni tudásodat az adott témában. Az önellenırzési feladatokhoz megoldó kulcs is készült, ezt a füzet végén találod. Jó munkát és tanulást! 8

9 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fogsz találkozni, amelyek jelentése a következı: Feladat: Végezd el a kapott instrukció alapján a feladatot! A legjobban akkor tudsz tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során teszed. Ilyenkor jegyzed meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékszel rájuk a leghosszabban. Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehetı legrövidebb formában foglaltam össze. Érdekesség: Olyan információt, vagy történetet, adatot, stb. jelez az ikon, amelyrıl azt gondoltam, hogy esetleg érdekelni fog. Fontos: Az Elmélet rövid címszavas összefoglalását tartalmazza. Ezt a vázlatot mindenképpen meg kell tanulnod, ha teljesíteni akarod a tantárgyi követelményeket. Önellenırzés: A ceruza jelnél ellenırizd tudásodat. Végezd el az önellenırzés feladatait. Az eredményt megnézheted a modulfüzet 106. oldalától kezdve. Párosan végzendı feladat: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válassz magadnak egy társat. Ketten könnyebben megbirkóztok a feladattal. Nézz utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában utánanézz valaminek az interneten, újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ott, ahol a legjobb eredménnyel tudsz keresni. Csoportosan végzendı feladat: A tanár útmutatásai alapján alakítsatok tanulócsoportokat! Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük. 9

10 1. MUNKAJOG Jelenleg tanulói jogviszonyban vagy, vagyis iskolába jársz. Ezt a közoktatási törvény írja elı neked, hogy tanköteles vagy 18 éves korodig. A tankötelesség pontosabban annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) Most viszont nem a meglévı jogviszonyodról lesz szó, hanem arról, ami ez után fog következni. Tanulni fogsz a munkaügyi kérdésekrıl, mint például arról, hogy mik lehetnek a munkavállalás feltételei, milyen jogok illetnek meg (mit tehetsz meg), és mire kötelezhetnek titeket (mit vagy köteles megtenni) egy munkahelyen. Ezekre vannak szabályok, amik mindenkire vonatkoznak. Ilyen szabály például a következı: nıt és fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Kambodzsa egyik legnagyobb téglagyárában (képünkön) 90 százalékban 8-10 éves gyerekek dolgoznak. Forrás: Ács Gábor, Magyar Rádió Magyarországon a fenti a kép nem készülhetne el így. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat a Munka Törvénykönyve szabályozza, amely tiltja a 16 éven aluli gyermekek foglalkoztatását, ráadásul olyan munkakörben, ami a fejlettségükre hátrányos következményekkel járhat. A törvények elıírásai mindenki számára kötelezıek. A szabályok nem ismerése senkit sem mentesít a betartásuk alól. Aki az elıírásokat megszegi azt a Munkaügyi Bíróság szankcionálja, vagyis pénz vagy börtönbüntetésre ítéli. Ha a Munka Törvénykönyvének a tartalma részletesen is érdekel, letöltheted a következı internetes oldalról: 10

11 A fejezet fıbb témakörei: 1. A munkaviszony létesítésének szabályai és a munkaszerzıdés 2. A munkavégzés ideje, a pihenıidı, rendkívüli munkavégzés 3. A munkaadói és munkavállalói jogok és kötelezettségek 1.1. A munkaviszony létesítésének szabályai és a munkaszerzıdés A tanulási feladatok elvégzése után képes leszel a következıkre: - Meg tudod nevezni a munkaviszonyt szabályozó jogforrást. - Meg tudod határozni a munkaviszony fogalmát és létesítésének szabályait. - Meg tudod nevezni a munkaviszony alanyait. - Fel tudod sorolni a munkavállalás kritériumait, okmányait, igazolványait. - Ismertetni tudod a munkaszerzıdés alaki és tartalmi részeit egy valós munkaszerzıdés alapján. - Példát tudsz mondani arra, mikor nem megfelelı egy munkaszerzıdés. A munkaviszony létesítésének szabályai Magyarországon a versenyszférában a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat a évi XXII. Törvény szabályozza, amit a Munka Törvénykönyvének nevezünk. Ezt rendszeresen módosítják, frissítik a kornak megfelelıen, ezért érdemes rendszeresen követni a legfontosabb változásokat. A munkaviszony tehát egy jogviszony (hasonlóan a tanulói jogviszonyhoz), ez azonban a munkavégzésre irányul, a munkáltató és a munkavállaló hozza létre. A munkáltató és a munkavállaló alkotják a munkaviszony alanyait. - Munkáltató: aki a munkáltatói jogkört gyakorolja, vagyis az a személy vagy szerv, aki a munkahelyen jogosult a munkavállalók felvételére és elbocsátására. - Munkavállaló: aki a munkahelyen ellenérték fejében felettese irányítása szerint munkát végez. A munkavállalásnak vannak feltételei, amelyek meglétét okmányokkal vagy igazolásokkal kell alátámasztani. Ezeket a következı táblázat tartalmazza: 11

12 Az elsı munkavállaláshoz szükséges okmányok : A tankötelezettség megszőnésérıl szóló igazolás, amennyiben nem sikerül bizonyítványt szerezni Iskolai végzettséget igazoló okmány, bizonyítvány Személyi igazolvány Hatósági bizonyítvány, vagy hétköznapi nevén Társadalombiztosítási kártya (TB kártya) Adóigazolvány, amelyben szerepel az adóazonosító jel Elızetes munkaköri orvosi alkalmassági vélemény a személyi munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján Záradékolt magán nyugdíjpénztári tagságot igazoló okirat Bankszámlaszámot tartalmazó dokumentum (szerzıdés, vagy havi egyenleg) Kiállítja: Iskola igazgatója Iskola Okmányiroda Okmányiroda Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (APEH) Foglalkozás-egészségügyi orvos, vagy ahol van, üzemorvos Magánnyugdíjpénztár (Önálló szervezet, ami Bankhoz vagy Biztosítóhoz kapcsolódik) Bank (szabadon választható) Élelmiszeriparban kötelezı Elızetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálati eredmény Foglalkozás-egészségügyi orvos, vagy ahol van, üzemorvos Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végzı személy, fertızı megbetegedése mások egészségét ne veszélyeztethesse. A vendéglátótermék elıállításában, forgalmazásában részt vevıknek minimumvizsgát kell tenniük, amely áll: - közegészségügyi, - élelmiszer- higiéniai, - minıségbiztosítási és - környezetvédelmi vizsgából, amelyet le kell tenniük a munkába lépést követıen 30 napon belül. A szakirányú végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezık mentesülnek ez alól. Azonban mindenkire vonatkozik, hogy 5 évente a vizsgát újra le kell tenni. 12

13 Az alkalmazottat a munkakörével kapcsolatos szakosított képzésben kell részesíteni. A szakképzetlen személyeknek 5 évenként tanfolyamon kell részt venniük, amelynek szervezése a munkáltató feladata. Az élelmezési létesítményt vezetı vendéglátónak, köz-étkeztetıknek emelt szintő tanfolyami anyagot kell elsajátítania. Az oktatás- és vizsgaszervezés költségeit a munkáltató viseli. A minimumvizsga lebonyolításáról és a továbbképzésrıl az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) gondoskodik. Jó, ha van START kártyád, mert könnyebben el tudsz helyezkedni! A munkaadó meghatározott ideig járulék kedvezményben részesül, ha START kártyás munkaerıt vesz fel. START kártya Kiállítja: Munkaügyi Kirendeltség A munkaszerzıdés A munkaviszony munkaszerzıdéssel jön létre függetlenül attól, hogy fizikai, szellemi, vagy kevert munkakörrıl van szó. A munkaszerzıdést írásba kell foglalni. A munkaszerzıdés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerzıdés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követı harminc napon belül - hivatkozhat. Tehát minden munkahelyen a kisegítımunkástól az ügyvezetı igazgatóig mindenkinek van munkaszerzıdése. A munkaszerzıdésben kötelezı írásban rögzíteni a következıket: személyi alapbér, a munkakör megnevezése, a munkavégzés helye. A munkaszerzıdés megkötésével egyidejőleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatni köteles a következıkrıl: a) az irányadó munkarendrıl, b) a munkabér egyéb elemeirıl, c) a bérfizetés napjáról, 13

14 d) a munkába lépés napjáról, e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idı megállapításának szabályairól, g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerzıdés hatálya alá tartozik-e, vagy sem, h) a munkáltatónál képviselettel rendelkezı szakszervezet megnevezésérıl, illetıleg arról, hogy a munkáltatónál mőködik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott). A munkaviszony ideje és a próbaidı A munkaviszony létrehozható határozott és határozatlan idıre. A határozott idıre szóló munkaviszony idıtartama az öt évet nem haladhatja meg. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 5 évet szabad leírni a határozott idıre szóló szerzıdésben. Ennél kevesebb idı természetesen lehet, nem csak év, hanem akár hónap is. Ez a munkáltatótól függ. A határozott idejő munkaviszony határozatlan idejővé alakul, ha a munkavállaló az idıtartam lejártát követıen legalább egy munkanapot közvetlen vezetıje tudtával tovább dolgozik. A munkaviszony ha nincs határozott idejő kikötés határozatlan idıtartamra jön létre. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó addig dolgozik a munkahelyen, amíg fel nem mond, vagy neki fel nem mondanak, illetve ha közösen meg nem egyeznek a munkaviszony megszüntetésérıl. A munkaszerzıdésben a munkaviszony létesítésekor próbaidı is kiköthetı. A próbaidı kikötése nem kötelezı, idıtartama maximum 3 hónap lehet. A felek ennél rövidebb próbaidıt is megállapíthatnak. Ha már megállapodtak, próbaidı hosszának növelése tilos. A próbaidı alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül megszüntetheti. 14

15 A fiatal munkavállaló Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállalónak számít az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerő képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. (Ezt nevezik nyári munkának a köznyelvben.) Feladat: Olvasd el a következı törvény idézetet a munkavállaló kártérítési felelısségérıl! Közösen beszéljük meg, hogy mit jelent az idézet! A munkavállaló kártérítési felelıssége 166. (1) A munkavállaló a munkaviszonyából eredı kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelısséggel tartozik. (2) A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. (2) Kollektív szerzıdés vagy munkaszerzıdés a károkozás, illetve a károkozó körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára, valamint a munkavállaló beosztására tekintettel a kártérítés mértékét az (1) bekezdéstıl eltérıen is szabályozhatja. (3) A kártérítés mértékét a munkaszerzıdés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerzıdés legfeljebb hat havi átlagkeresetig határozhatja meg; ettıl érvényesen eltérni nem lehet. (4) Gondatlan károkozás esetén is teljes kárért felel a pénzintézet pénztári számfejtıje és ellenıre a számfejtés körében elıidézett vagy az ezzel összefüggı ellenırzés elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozott kárért. 15

16 Fontos! A versenyszférában a munkaviszonyt szabályozó jogforrás az évi XXII. Törvény szabályozza, amit a Munka Törvénykönyvének nevezünk. A munkaviszony munkaszerzıdéssel jön létre, amit mindig írásba kell foglalni. A munkaviszony létrehozható határozott (maximum 5 év) és határozatlan idıre. A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkaszerzıdés kötelezı tartalmi elemei: - személyi alapbér, - a munkakör megnevezése, - a munkavégzés helye. A munkáltató köteles szóban tájékoztatást adni: a) az irányadó munkarendrıl, b) a munkabér egyéb elemeirıl, c) a bérfizetés napjáról, d) a munkába lépés napjáról, e) a rendes szabadság mértékének számítási és kiadási módjáról, f) a felmondási idı megállapításának szabályairól, g) arról, hogy van-e kollektív szerzıdés a munkáltatónál, h) a szakszervezet megnevezésérıl, illetıleg arról, hogy a van-e üzemi tanács a munkáltatónál. A próbaidı tartama maximum 3 hónap. Gondatlan károkozás esetén kártérítést kell fizetni! 16

17 Önellenırzés: A munkaviszony létesítésének szabályai és a munkaszerzıdés Füzetedbe válaszolj egy-egy mondattal a következı kérdésekre! Válaszaidat írd a füzetedbe! 1. Hogy hívják azt a munkaviszonyt szabályozó jogforrást, amelyet a versenyszférában alkalmaznak? 2. Mi a munkaviszony fogalma? 3. Minek útján jön létre a munkaviszony? 4. Kik a munkaviszony alanyai? 5. Milyen okmányokat, igazolásokat kell magunkkal vinni, ha az élelmiszeriparban kívánunk elhelyezkedni? Sorold fel! 17

18 Önellenırzés Ismertesd a mellékelt munkaszerzıdés alapján a dokumentum tartalmát! MUNKASZERZİDÉS Határozatlan idıre Amely létrejött egyrészt.., (cím:..,asz:... továbbiakban: Munkáltató) mint munkáltató, másrészt: 1. A felek megállapodnak abban, hogy -tól, határozatlan idıre szóló munkaviszonyt létesítenek. 2. A felek nap próbaidıt kötnek ki. A próbaidı alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. 3. A munkavállaló munkaköre: 4. A munkavállaló munkavégzésének helye:. 5. Közvetlen munkahelyi felettese, a munkáltatói jogok gyakorlója:.. 6. A munkavállaló személyi alapbére: Bruttó Név: Születési neve: Születés helye és ideje: Anyja neve: Állandó lakhelye: Adóazonosító száma: TAJ száma: Magánnyugdíjpénztár azonosító száma és a tagsági.. szám:.. Ft/hó, azaz Ft/hó. 7. A heti munkaidı:. óra. 8. A munkavállaló a kiadott munkarend szerint munkavégzésre osztható be, a munkáltató a pihenıidıt részben, vagy egészben havi összevontan adhatja ki. 9. A munkavállaló esetenként rendkívüli munkavégzésre osztható be, amelyért a munkáltató elsısorban szabadidıt biztosít. 10. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló kártérítési felelıssége gondatlan károkozás esetén havi átlagkeresete 150%-ig terjed. Szándékos károkozás esetén a kár teljes összegő megtérítésével tartozik. 11. A munkavállaló a szakhatósági elıírásokat megismerte, egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakhatósági ellenırzés során mulasztást követ el, és ebbıl a munkáltatójának bírság, anyagi hátránya keletkezik, úgy a munkáltató jogosult a kárigényét a munkavállalóval szemben érvényesíteni. 12. A munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a munkáltatónak történı bejelentés után létesíthet. 13. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát legjobb tudása szerint elvégzi a kapott utasításokat maradéktalanul teljesíti, a munkáltató tulajdonait megvédi, munkáját és az azzal összefüggı cselekedeteket az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés szabályainak megtartásával végzi. Károkozás, vagy munkafegyelem megszegése esetén felelısséggel tartozik. 14. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ a munkáltató tulajdonát képezi, azt harmadik személynek csak a munkáltató elızetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át. 15. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkaviszonyát nem a Munka Törvénykönyve elıírásai szerint szünteti meg, vagyis a felmondást írásba kell foglalni, a felmondási idıt le kell dolgozni, a munkakört, eszközöket, anyagokat hiánytalanul át kell adni, akkor a munkáltató az Mt (1) bekezdése alapján a munkavállaló felmondási idıre járó átlagkeresete erejéig kártérítést kérhet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a munkáltató az Mt (3) bekezdése alapján a munkavállaló jogellenes munkaviszony-megszüntetésébıl eredı valamennyi kárigényét érvényesítheti. 16. A munkaszerzıdésben nem szereplı kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályozása az irányadó... munkáltató munkavállaló 18

19 Keresd meg a kötelezı részeket a szövegben és jelöld! 1. személyi alapbér 2. munkakör 3. munkavégzés helye Keresd meg a következı részeket és jelöld ıket! A: próbaidı kikötése B: munkavállaló kártérítési felelıssége C: felmondási idı D: jogszabály hivatkozás E: a munkavállaló adatai F: üzleti titok G: aláírások H: szakhatósági ellenırzés APEH, Fogyasztóvédı, ÁNTSZ, AÉEÁ I: felelısségvállalás J: pihenıidı K: heti munkaidı L: a munkavállalói jogok gyakorlója M: rendkívüli munkavégzés N: a munkavégzés ideje Szerinted mikor nem megfelelı a munkaszerzıdés? Támaszd alá véleményedet konkrét példával! A füzetedbe dolgozz! 19

20 1.2. Munkavégzés ideje, pihenıidı, szabadság, és a rendkívüli munkavégzés A tanulási feladatok elvégzése után képes leszel a következıkre: - Tudni fogod mennyi a munkában töltött idı. - Képes leszel értelmezni a munkarendet és a munkaidı beosztást. - El fogsz tudni igazodni a Munka Törvénykönyve pihenıidıre vonatkozó szabályai között. - El fogod tudni magyarázni a rendes, a rendkívüli, és a fizetés nélküli szabadságok közötti különbséget. - Tisztában leszel a pihenıidı és a szabadság kiadásának szabályaival. - Ki fogod tudni számolni, hogy mennyi rendes szabadság jár egy évben az életkor függvényében - Tisztában leszel a rendkívüli munkavégzés fogalmával. - Képes leszel törvényrészletet értelmezni. - Tudni fogsz példát mondani arra az esetre, amikor a munkaadó megsértette a munkavállaló jogait. Feladat: Szomszédoddal írjátok le a füzetetekbe: Egy hétben hány óra van? Hány nap van egy évben? Hány hét van egy évben? Egy évben hány hétvége van? Soroljátok fel, mik az ünnepek (családi, vallási és nemzetiek)! Jelöljétek, melyek azok, amelyek egyben munkaszüneti napok is! 20

21 Munkaszüneti napok Egy évben 365 nap van, ami 52 teljes hetet és 1 napot jelent. Szökı években, vagyis a 4-el osztható években a 366 nap van úgy, hogy a február nem 28, hanem 29 napos lesz. A dolgozót heti 2 pihenınap illeti meg, amibıl az egyiknek vasárnapra kell esnie. Egy évben 52 hétvége, vagyis 104 pihenı vagy munkaszüneti nap van. A pihenı napok részben vagy egészben össze is vonhatóak - 2 hetente - ha a kollektív szerzıdésben a felek megállapodnak havonta - idénymunkánál, ha a felek külön megállapodnak 2 havonta Ha a kollektív szerzıdés máshogy nem rendelkezik 6 nap munkavégzést követıen 1 pihenınap kiadása kötelezı, ami nem vonható össze. Ha a felek kollektív szerzıdésben megállapodnak, részben vagy egészben pihenınap összevonást lehet végezni a következı esetekben: - készenléti jellegő munkakörben - megszakítás nélküli munkakörben - többmőszakos munkarendben foglalkoztatottak esetében - idénymunkát végzık esetében. A munkavállalót hetenként két pihenınap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Munkaidıkeret alkalmazása esetén a pihenınapnak havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell esnie. Munkaidıkeret a munkavégzés kezdı és befejezı idıpontját meg kell határozni és errıl a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Írásbelinek minısül, ha a munkáltatónál a helyben szokásos módon közzéteszik. 21

22 A heti pihenınapokon kívül vannak más munkaszüneti napok is. Ezek a következık: Jan 1. Március 15. Húsvét hétfı, mozgó ünnep Május 1. Pünkösdhétfı, mozgó ünnep Augusztus 20. Október 23. November 1. Mindenszentek napja December Újév Nemzeti ünnep Egyházi ünnep A munka ünnepe Egyházi ünnep Az államalapítás ünnepe Nemzeti ünnep Egyházi ünnep Karácsony Tehát egy évben attól függıen, hogy a munkaszüneti napokból hány esik hétvégére körülbelül 254 napot dolgozunk. Egy hétben 168 óra van, ebbıl ha napi 8 órát dolgozunk vagyis teljes munkaidıben, akkor minimum 40 órát töltünk munkával. A heti munkaidı maximum 48 óra lehet egy héten. (Napi 12 óra munkavégzés 4 alkalommal egy héten.) Készenléti jellegő munkakörökben maximum 72 óra lehet hetente. (Napi 24 óra készenlét hetente 3 alkalommal.) Rendkívüli munkavégzésnek számít, ha: a) a munkaidı-beosztás szerinti napi munkaidıt meghaladja a munkavégzés, b) ha a munkaidıkereten felül kell dolgoznia, c) ha a pihenınapon vagy munkaszüneti napon történik a munkavégzés, d) ha ügyeletben van, e) ha a készenléti idıben kell munkát végeznie. Munkarend: A munkáltató állítja össze, ez egy olyan szabályzat, ami a dolgozók foglalkoztatásának általános alapelveit, tartalmazza. Napi munkaidı beosztás: Csak a munkáltató állíthatja össze a munkarend szabályainak megfelelıen. Általában táblázatos formájú dokumentum, ami tartalmazza, hogy melyik napokon mely idıben kell a munkavállalóknak munkaidejüket letölteni. 22

23 Feladat: A táblázatban néhány példát találsz a különbözı munkaidı beosztásra. Egy pékségben munkáltató vagy. Állítsd össze a munkaidı beosztást a munkarend szabályai alapján. Megoldásaidat írd a füzetedbe! NÉV Munkakör Mőszakok száma Kezdés idıpontja Befejezés idıpontja Sasvári Gizella adminisztrátor 1 mőszak :00 Tóth Gergely dagasztó 2 mőszak 06:00 14:00 Varga Zoltán dagasztó 2 mőszak 14:00 22:00 Horváth Éva táblás 3 mőszak 06:00 14:00 Ádám László táblás 3 mőszak 14:00 22:00 Simon Gábor táblás 3 mőszak 22:00 06:00 Munkarend szabályok: - napi munkaidı maximum 8 óra. - A dolgozók 1-2 és 3 mőszakos munkarendben dolgoznak a munkakörüknek megfelelıen. - A munkaközi szünet 20 perc. - Az adminisztrátor 09:00-kor kezd, a dagasztók: 03:00-kor, a táblások: 05:00- kor, a fánk készítık: 07:00-kor. Munkakör adminisztrátor dagasztó dagasztó táblás táblás táblás fánk készítı fánk készítı fánk készítı Mőszakok száma 1 mőszak 2 mőszak 2 mőszak 3 mőszak 3 mőszak 3 mőszak 3 mőszak 3 mőszak 3 mőszak 23

24 Feladat: Törvényrészlet értelmezése a pihenıidırıl Olvasd el a következı törvényrészletet! Beszéljük meg közösen, mirıl szól a törvényidézet, majd készíts rövid jegyzetet a tartalmáról a füzetedbe! A pihenıidı 122. Ha a beosztás szerinti napi munkaidı vagy a rendkívüli munkavégzés idıtartama a hat órát meghaladja, valamint minden további három óra munkavégzés után a munkavállaló részére - a munkavégzés megszakításával - legalább húsz perc, legfeljebb egy óra egybefüggı munkaközi szünetet kell biztosítani. Amennyiben a napi munkaidı alatt a munkavállaló többször jogosult munkaközi szünetre, ezek együttes idıtartama az egy órát nem haladhatja meg. Munkaközi szünet A munkavállalók nem tudnak 8 órán keresztül folyamatosan dolgozni, munkaközi szünetre is szükségük van, ami az étkezés és egyéb szükségletek elvégzésére szolgál és kisebb pihenés lehetıségére nyújtja. Ahogy a törvényrészletben is olvashattad, 8 óra esetén ez legalább 20 perc. Minden megkezdett 3 óra után további 20 perc jár, ami kétszer ismétlıdhet meg, vagyis maximum 12 órát dolgozhat egy nap, amibıl minimum 1 óra szünet kell, hogy legyen. A munkaközi szünet idıtartama legalább 20 perc. Ez a rövid pihenıidı elsısorban az étkezés, a napi munkavégzés közben. Nézz utána! Mit jelent a pihenınap összevonás kifejezés? 24

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Munkáltató

Munkáltató Toborzás, kiválasztás, Munkaviszony létesítése, Munkaidı, Ügyelet, készenlét, Pihenıidı. Jogszabály: A Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

10. Munkajog. Munkaviszony alanyai. Munkaviszony létesítése. Rendes felmondás. Munkaviszony megszőnése, megszüntetése

10. Munkajog. Munkaviszony alanyai. Munkaviszony létesítése. Rendes felmondás. Munkaviszony megszőnése, megszüntetése Munkaviszony alanyai 10. Munkajog Munkáltató (jogképesnek kell lennie) Munkavállaló 16 éven felüli Nıt & fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

1/2008. sz. Gazdasági Fıigazgatói Utasítás Az évi rendes szabadságok és egyéb munkaidı kedvezmények kiadásának rendjérıl

1/2008. sz. Gazdasági Fıigazgatói Utasítás Az évi rendes szabadságok és egyéb munkaidı kedvezmények kiadásának rendjérıl 1/2008. sz. Gazdasági Fıigazgatói Utasítás Az évi rendes szabadságok és egyéb munkaidı kedvezmények kiadásának rendjérıl A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Tréning az. Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Tréning az. Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Tréning az új j Munka TörvT rvénykönyvenyve alkalmazásához Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com - 2012. évi I. törvény - Megjelent: Az új j Mt. - Magyar Közlöny 2012. 2. szám - 2012.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZİDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervezı szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevı tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben