ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. április 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: dr. Árpásy Tamás jegyző, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, Szirbek Tiborné egészségügyi referens, GAESZ, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 80. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót hagyja jóvá e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül), e forint kiadással (függő, átfutó nélkül), e forint felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal, e forint finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül), e forint finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül), és e forint pénzmaradvánnyal 2. A Képviselő-testület az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. melléklet, valamint az 5. és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. A Képviselő-testület a Zirc Városi Önkormányzat ( a továbbiakban : Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi előirányzataihoz viszonyított teljesítési adatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiadási előirányzataihoz viszonyított teljesítési adatait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. A Képviselő-testület a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

3 (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7. A Képviselő-testület a 12. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 8. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 15. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület a 16. melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban elfogadja. 10. A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 11. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 26. melléklet mutatja be. 12. Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. melléklet mutatja be. 13. A Képviselő-testület a 28. melléklet szerint az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 14. A Képviselő-testület a 29. melléklet szerint a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló véleményét tudomásul veszi. 15. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Zirc, április.. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lép hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

5 I. 1. Önkormányzat bemutatása Önkormányzat neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Államháztartási egyedi azonosító: Szakágazati besorolás: 8411

6 2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 7/2009. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott bevétel kiadás hiány finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás e forint e forint e forint e forint e forint volt. bevételi főösszege kiadási főösszege e forint e forint Az elfogadott költségvetés 7 alkalommal került módosításra. A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Kormány hatáskörében e forint Saját hatáskörben e forint A módosítások után a költségvetés módosított bevételei módosított kiadásai hiánya finanszírozási bevételei finanszírozási kiadásai módosított bevételi főösszege módosított kiadási főösszege került meghatározásra e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. számú törvény 43.. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, továbbá az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) önkormányzati rendelet 15. -a alapján Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap összege évben forint volt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben forint.

7 A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/pedagógus/év. 3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő évi változások A települési önkormányzatok a nem távoli jövőben teljes körűen bekövetkező kistérségi oktatási integráció folyamatának elősegítése érdekében, Zirc Városi Önkormányzat Zirci Oktatási Központ elnevezésű projektjével is összhangban létrehozták a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút községek és Zirc város részvételével), valamint a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr községek és Zirc város részvételével). A Társulási Megállapodást az Ötv. 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ában foglaltak alapján önkéntes és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmények közös fenntartására kötötték. A társult önkormányzatok célja, a szakmai munka színvonalának javítása mellett, a gazdaságosság növelése, valamint a fenntartó önkormányzatok fajlagos költségeinek csökkentése augusztus 31-én a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás Lókút Községi Önkormányzattal bővült évben a Társulások további bővítésére került sor. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 54/2009.(III.30.) számú határozatával, míg a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 53/2009.(III.30.) számú határozatával fogadta el augusztus 1-től tovább bővültek Olaszfalu Község részvételével a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének elfogadása, mind a társult önkormányzatok, mind pedig önkormányzatunk részéről megtörtént,

8 4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő évi változások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan évben az alábbi módosításokat eszközölte: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, illetve a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatárulás Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő bővülését támogatta. A Társulási Megállapodás ez irányú módosítását az 53/2009.(III.30.), illetve az 54/2009.(III.30.) számú határozataival hagyta jóvá. Ennek következtében a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda létszámkerete az olaszfalui tagintézmény vonatkozásában 3 fő óvónővel, valamint 2 fő dajkával, azaz összesen 5 fővel emelkedett. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola létszámkerete az olaszfalui tagintézmény kapcsán 9 fő pedagógussal, továbbá 3 fő fizikai dolgozóval, összesen 12 fővel nőtt. Összességében tehát a Képviselő-testület az önkormányzat 321 fős létszámkeretét 338 főben állapította meg. A Prémium évek program Önkormányzatunk 4 dolgozóját érintette évben. Ebből következően e forint támogatásban részesültünk. 5. Az Önkormányzat évi likviditási helyzete Önkormányzatunk évben is, a korábbi évekhez hasonlóan likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk közel 80 %-ban ki volt merítve. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázat sikeres volt, e forint támogatásban részesültünk. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeinket 100 %- ban le tudtuk finanszírozni. A évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében e forint, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 2 e forint többletigényünk, a központosított előirányzatok vonatkozásában e forintos (ebből e forintot a évi kereset-kiegészítés visszautalása tesz ki, melynek oka a július 1-jét követő munkáltatókat terhelő járulékcsökkenés) befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunknak 358 e forintos befizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek egyértelmű oka az adóerő képesség évi emelkedése.

9 6. Bevételi források és azok teljesítése Bevételi jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés adatok ezer forintban Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,94 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,94 ebből: helyi adók ,63 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,82 Állami támogatások, kiegészítések ,07 Működési célra átvett pénzeszközök ,20 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,83 Finanszírozási bevételek ,63 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,01 Összesen: ,79 Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,79 %-ban teljesültek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 348,83 %-os teljesülését a évben az önkormányzat szennyvízberuházásához kapcsolódó ÁFA visszatérülés okozza, mely nem került előirányzatosításra. A finanszírozási bevételek alacsony teljesülésének oka, az e forintos folyószámlahitelkeretünk év végi 37,63 %-os kihasználtsága. Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja: évi évi Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevételek 6,69 6,81 6,82 7,45 Önkormányzat sajátos működési bevételei 21,69 26,25 22,43 23,14 ebből: helyi adók 11,56 13,42 11,81 12,26 Felh-i és tőke jellegű bevételek 2,32 2,51 2,48 2,22 Állami támogatások, kiegészítések 22,13 19,92 22,63 22,01 Működési célra átvett pénzeszközök 23,07 25,85 25,69 26,32 Felh-i célra átvett pénzeszközök 4,74 0,11 0,44 1,55 Finanszírozási bevételek 16,86 2,94 2,51 0,96 Előző évi pénzm. igénybevétele 2,50 15,61 17,00 16,35 Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Az állami támogatáson belül önkormányzatunk az alábbi jogcímeken részesült központosított, illetve egyéb kötött felhasználású támogatásban: adatok ezer forintban Lakossági közműfejlesztés támogatása 12 Települési kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Óvodáztatási támogatás 20 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 525 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ebből: - Prémium évek program támogatása Új Tudás-Műveltség Program Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 379 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Települési önkormányzati belterületi utak burkolat felújítása Óvoda infrastrukturális fejlesztése Szakmai szolgáltatás igénybevétele 70 Nyári gyermekétkeztetés évi kereset-kiegészítés támogatása ebből ténylegesen felhasznált: Központosított támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (Temető felúj.) 4 900

11 7. Kiadások alakulása Kiadási jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés adatok ezer forintban Teljesítés %-a Személyi jellegű kiadások ,44 Munkaadókat terhelő járulékok ,80 Dologi kiadások ,23 ebből: fejlesztési hitelek kamatai ,31 Működési célra átadott pénzeszközök ,01 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,52 Társ. és szoc. pol. juttatások ,72 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,11 Felújítások ,88 Felhalmozási kiadások ,56 Finanszírozási kiadások ,43 Tartalékok ,00 Összesen: ,93 Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,93 %-ban teljesültek. A finanszírozási kiadások esetében a 297,43 %-os teljesülés oka a folyószámla-hitelünk december 31-i e forintos állományának visszatöltése volt. Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja: Kiadási jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Személyi jellegű kiadások 38,52 38,22 35,42 41,70 Munkaadókat terhelő járulékok 12,15 12,01 10,86 12,17 Dologi kiadások 25,79 24,43 24,50 26,99 ebből: fejlesztési hitelek kamatai 1,10 0,69 0,59 0,53 Működési célra átadott pénzeszközök 5,31 4,52 4,29 5,13 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 4,87 2,73 2,89 2,62 Társ. és szoc. pol. juttatások 2,08 2,18 2,11 2,54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,07 0,05 0,04 0,04 Felújítások 2,43 0,12 3,10 3,77 Felhalmozási kiadások 4,55 0,66 4,13 3,31 Finanszírozási kiadások 4,23 0,56 0,48 1,73 Tartalékok 0,00 14,52 12,18 0,00 Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00

12 A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 10,81 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések kezdődtek: ÁROP-1.A.2./A A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése TIOP Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet fejlesztése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében, a zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyában önkormányzatunk e forint Európai Uniós támogatást nyert el. A Támogatási szerződés február 26-án került aláírásra. A projekt támogatási intenzitása 92 %, befejezésének határideje: június hónap év folyamán négy kifizetési kérelmet nyújtottunk be, e forint támogatást realizáltunk. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása című pályázatot január 15-én az 5/2009.(I.12.) Kt számú határozat alapján nyújtotta be. A Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Strukturális Alapok Programiroda április 16-án kelt Támogatási döntése értelmében július 8-án Zirc Városi Önkormányzat megkötötte a vonatkozó projektre a támogatási szerződést. A projekt keretében az új járóbeteg szakrendelő kialakítására Európai Uniós (társ) finanszírozással e forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat, amelyhez további e forint önerőt biztosít. A projekt megvalósítása június 1-jén hivatalosan megkezdődött. A projekt kezdő időpontjától főként a tervezési és engedélyeztetési folyamatok, illetve a projektet megvalósító szolgáltatók és kivitelező kiválasztása folyt. Önkormányzatunknál fentieken túl - az alábbi fejlesztések kezdődtek, folytatódtak, vagy fejeződtek be évben: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése, szakmai fejlesztések Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola esetében szakmai, informatikai fejlesztések Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint gyógyászati segédeszközök, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések beszerzése Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az MRO tetőtér beépítésével kapcsolatos fejlesztés Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Közterületi járdák felújítása Kistelepülési településkép javítása (Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház épületének homlokzat felújítása, Rákóczi téri park felújítása) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének fejlesztése

13 8. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai évi helyesbített pénzmaradványunk e forint évi helyesbített pénzmaradványunk e forint A változást befolyásoló tényezők: A helyesbített pénzmaradvány előző évhez viszonyított magasabb összegét a költségvetési aktív elszámolások magasabb évi záró egyenlege okozza. 9. Hitelműveletek alakulása A likviditási gondok áthidalására évben is folyószámla-hitel került felvételre. A december 31-i állomány e forint évben önkormányzatunk fejlesztési célú hitelt nem vett fel, fejlesztési célú kötvényt nem bocsátott ki. A finanszírozási kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze: rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése e forint e forint Az adósságállomány alakulását, illetve az adósságszolgálat évi összetételét az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Hitelek állománya 2008.december 31. Adósságszolgálat Hitel igénybevétel Tőketörlesztés Kamat adatok forintban Hitelek állománya 2009.december 31. Folyószámlahitel Utas hitel "B" hitelcél Csatorna hitel "A" hitelcél KÖZKINCS hitel Kötvény* Összesen: * Devizában fennálló tartozás az MTB i, illetve i deviza középárfolyamán értékelve.

14 Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele december 31-ig Bevétel évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból december 31-ig Felhasználás évben Egyenleg december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz december 31-én Hiány Összeg e forint 65 e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2358/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14

15 10. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás évtől már a POLISZ Tárgyi eszköz moduljával (BEFESZ program helyett). Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

16 II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A évi mérleg főösszege: A évi mérleg főösszege: e forint e forint A vagyoni helyzet alakulása Megnevezés év év adatok ezer forintban Változás %-os I. Immateriális javak ,37 II. Tárgyi eszközök ,89 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,10 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,79 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ,74 I. Készletek ,62 II. Követelések ,57 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,60 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ,14 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,26 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,95 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,08 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: ,07 IV. Költségvetési tartalék ,27 V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ,27 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,56 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,29 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám ,98 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: ,78 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,95

17 a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató Saját tőke = Induló tőke Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/1.) 91,71 % 91,52 % -0,19 (I/2.) 8,29 % 8,48 % +0,19 (I/3.) 80,69 % 80,79 % +0,10 (I/4.) 12,42 % 11,34 % -1,08 (I/5.) 87,98 % 88,27 % +0,29 (I/6.) 98,89 % 99,05 % +0,16 (I/7.) 8,10 % 8,67 % +0,57 (I/8.) 1054,59 % 1055,35 % +0,76 A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva emelkedést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2008-ról 2009-re csökkent Önkormányzatunknál. Ennek fő oka a kötelezettségek állományának évre történő csökkenése.

18 b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Hitelfedezeti mutató Követelések = Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató Adós+Vevőállomány = Szállító állomány Adósságállomány aránya Adósságállomány = Adósságállomány+saját tőke Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/12.) 36,78 % 26,86 % -9,92 (I/13.) 160,93 % 73,07 % -87,86 (I/14.) 11,03 % 10,88 % -0,15 Likviditással kapcsolatos mutatók Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezettségek Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/10.) 391,62 % 453,45 % +61,83 (I/11.) 472,60 % 573,35 % +100,75 Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya, valamint a követelések főbb összetevői milyen mértékben fedezik az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeit, illetve főbb összetevőjét (szállítók). E mutatók alakulása kedvezőtlenül alakult évre. Ennek oka egyrészt a követelésállomány csökkenése, másrészt a szállítói állomány emelkedése. A likviditási mutatók kifejezik, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Mindkét likviditási mutató esetében javulás következett be. Ennek oka a rövid lejáratú kötelezettségek állományának csökkenése. Itt tartom azonban fontosnak megemlíteni, hogy a záró pénzeszközök jelentős része kötött felhasználású, azok fejlesztési célokra fordíthatók. Önkormányzatunk likviditási helyzete nem kiegyensúlyozott.

19 2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök évben üzembe helyezett beruházások Zirc város rendezési terve Belterületi utak felújítása Kórház gk.vásárlás Befektetett eszközök állományának alakulása b.) Befejezetlen beruházások december 31-én az alábbiak: adatok ezer forintban Kardosrét szennyvízcsatorna Tündérmajor szennyvízelvezetés Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház Oktatási Központ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Reguly Antal Múzeum felújítás Kerékpárút építése Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Rákóczi téri rekonstrukció Reguly Antal Ált.Iskola felújítása 96 Benedek Elek Óvoda felújítása Multifunkciós épület felújítása II.ütem 708 Járóbeteg szakellátó Intézet felújítása Zirc, Alkotmány utca felújítása Zirc, Békefi u. felújítása 422 Járdaépítés 278 Hulladéklerakó telep GAESZ: Reguly Antal Múzeum 375 Összesen:

20 c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya munkáltatói kölcsön állománya lakásértékesítés állománya kisház árbevétel Egyéb hosszú lejáratú követelések Összesen: Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kft. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2009-ben önkormányzatunk értékvesztést nem számolt el. Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések adatok ezer forintban Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök 872 Egyéb rövidlejáratú követelések Összesen: Az adósok állományának összetevői: adatok ezer forintban Építményadó Telekadó 234 Magánszemélyek kommunális adója 86 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 53 Idegenforgalmi adó 200 Egyéb bevételek 576 Tandíj visszatérítés 382 Összesen: 8 509

21 A vevők állományának összetevői: adatok ezer forintban Követelés szolgáltatásból GAESZ 730 Kórház Összesen: Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: adatok ezer forintban Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 872 Összesen: 872 Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: adatok ezer forintban Végrehajtási bírság 95 Telefonköltség 146 Gondozási díj 90 Építésügyi bírság Tandíj értékvesztés Összesen: A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után értékvesztést számoltunk el. Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek adatok ezer forintban Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Kötvénykibocsátásból szárm.fejl.c.tart Összesen:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/009. (IV. 7.) rendelete az önkormányzat 008. évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Iktató szám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Tárgy: A 2010. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása Készítette: Galanits Béláné

Részletesebben