ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. április 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: dr. Árpásy Tamás jegyző, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, Szirbek Tiborné egészségügyi referens, GAESZ, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 80. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót hagyja jóvá e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül), e forint kiadással (függő, átfutó nélkül), e forint felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal, e forint finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül), e forint finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül), és e forint pénzmaradvánnyal 2. A Képviselő-testület az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. melléklet, valamint az 5. és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. A Képviselő-testület a Zirc Városi Önkormányzat ( a továbbiakban : Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi előirányzataihoz viszonyított teljesítési adatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiadási előirányzataihoz viszonyított teljesítési adatait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. A Képviselő-testület a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

3 (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7. A Képviselő-testület a 12. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 8. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 15. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület a 16. melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban elfogadja. 10. A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 11. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 26. melléklet mutatja be. 12. Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. melléklet mutatja be. 13. A Képviselő-testület a 28. melléklet szerint az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 14. A Képviselő-testület a 29. melléklet szerint a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló véleményét tudomásul veszi. 15. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Zirc, április.. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lép hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

5 I. 1. Önkormányzat bemutatása Önkormányzat neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Államháztartási egyedi azonosító: Szakágazati besorolás: 8411

6 2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 7/2009. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott bevétel kiadás hiány finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás e forint e forint e forint e forint e forint volt. bevételi főösszege kiadási főösszege e forint e forint Az elfogadott költségvetés 7 alkalommal került módosításra. A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Kormány hatáskörében e forint Saját hatáskörben e forint A módosítások után a költségvetés módosított bevételei módosított kiadásai hiánya finanszírozási bevételei finanszírozási kiadásai módosított bevételi főösszege módosított kiadási főösszege került meghatározásra e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. számú törvény 43.. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, továbbá az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) önkormányzati rendelet 15. -a alapján Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap összege évben forint volt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben forint.

7 A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/pedagógus/év. 3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő évi változások A települési önkormányzatok a nem távoli jövőben teljes körűen bekövetkező kistérségi oktatási integráció folyamatának elősegítése érdekében, Zirc Városi Önkormányzat Zirci Oktatási Központ elnevezésű projektjével is összhangban létrehozták a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút községek és Zirc város részvételével), valamint a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr községek és Zirc város részvételével). A Társulási Megállapodást az Ötv. 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ában foglaltak alapján önkéntes és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmények közös fenntartására kötötték. A társult önkormányzatok célja, a szakmai munka színvonalának javítása mellett, a gazdaságosság növelése, valamint a fenntartó önkormányzatok fajlagos költségeinek csökkentése augusztus 31-én a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás Lókút Községi Önkormányzattal bővült évben a Társulások további bővítésére került sor. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 54/2009.(III.30.) számú határozatával, míg a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 53/2009.(III.30.) számú határozatával fogadta el augusztus 1-től tovább bővültek Olaszfalu Község részvételével a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének elfogadása, mind a társult önkormányzatok, mind pedig önkormányzatunk részéről megtörtént,

8 4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő évi változások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan évben az alábbi módosításokat eszközölte: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, illetve a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatárulás Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő bővülését támogatta. A Társulási Megállapodás ez irányú módosítását az 53/2009.(III.30.), illetve az 54/2009.(III.30.) számú határozataival hagyta jóvá. Ennek következtében a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda létszámkerete az olaszfalui tagintézmény vonatkozásában 3 fő óvónővel, valamint 2 fő dajkával, azaz összesen 5 fővel emelkedett. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola létszámkerete az olaszfalui tagintézmény kapcsán 9 fő pedagógussal, továbbá 3 fő fizikai dolgozóval, összesen 12 fővel nőtt. Összességében tehát a Képviselő-testület az önkormányzat 321 fős létszámkeretét 338 főben állapította meg. A Prémium évek program Önkormányzatunk 4 dolgozóját érintette évben. Ebből következően e forint támogatásban részesültünk. 5. Az Önkormányzat évi likviditási helyzete Önkormányzatunk évben is, a korábbi évekhez hasonlóan likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk közel 80 %-ban ki volt merítve. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázat sikeres volt, e forint támogatásban részesültünk. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeinket 100 %- ban le tudtuk finanszírozni. A évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében e forint, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 2 e forint többletigényünk, a központosított előirányzatok vonatkozásában e forintos (ebből e forintot a évi kereset-kiegészítés visszautalása tesz ki, melynek oka a július 1-jét követő munkáltatókat terhelő járulékcsökkenés) befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunknak 358 e forintos befizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek egyértelmű oka az adóerő képesség évi emelkedése.

9 6. Bevételi források és azok teljesítése Bevételi jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés adatok ezer forintban Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,94 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,94 ebből: helyi adók ,63 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,82 Állami támogatások, kiegészítések ,07 Működési célra átvett pénzeszközök ,20 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,83 Finanszírozási bevételek ,63 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,01 Összesen: ,79 Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,79 %-ban teljesültek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 348,83 %-os teljesülését a évben az önkormányzat szennyvízberuházásához kapcsolódó ÁFA visszatérülés okozza, mely nem került előirányzatosításra. A finanszírozási bevételek alacsony teljesülésének oka, az e forintos folyószámlahitelkeretünk év végi 37,63 %-os kihasználtsága. Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja: évi évi Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevételek 6,69 6,81 6,82 7,45 Önkormányzat sajátos működési bevételei 21,69 26,25 22,43 23,14 ebből: helyi adók 11,56 13,42 11,81 12,26 Felh-i és tőke jellegű bevételek 2,32 2,51 2,48 2,22 Állami támogatások, kiegészítések 22,13 19,92 22,63 22,01 Működési célra átvett pénzeszközök 23,07 25,85 25,69 26,32 Felh-i célra átvett pénzeszközök 4,74 0,11 0,44 1,55 Finanszírozási bevételek 16,86 2,94 2,51 0,96 Előző évi pénzm. igénybevétele 2,50 15,61 17,00 16,35 Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Az állami támogatáson belül önkormányzatunk az alábbi jogcímeken részesült központosított, illetve egyéb kötött felhasználású támogatásban: adatok ezer forintban Lakossági közműfejlesztés támogatása 12 Települési kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Óvodáztatási támogatás 20 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 525 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ebből: - Prémium évek program támogatása Új Tudás-Műveltség Program Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 379 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Települési önkormányzati belterületi utak burkolat felújítása Óvoda infrastrukturális fejlesztése Szakmai szolgáltatás igénybevétele 70 Nyári gyermekétkeztetés évi kereset-kiegészítés támogatása ebből ténylegesen felhasznált: Központosított támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (Temető felúj.) 4 900

11 7. Kiadások alakulása Kiadási jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés adatok ezer forintban Teljesítés %-a Személyi jellegű kiadások ,44 Munkaadókat terhelő járulékok ,80 Dologi kiadások ,23 ebből: fejlesztési hitelek kamatai ,31 Működési célra átadott pénzeszközök ,01 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,52 Társ. és szoc. pol. juttatások ,72 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,11 Felújítások ,88 Felhalmozási kiadások ,56 Finanszírozási kiadások ,43 Tartalékok ,00 Összesen: ,93 Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,93 %-ban teljesültek. A finanszírozási kiadások esetében a 297,43 %-os teljesülés oka a folyószámla-hitelünk december 31-i e forintos állományának visszatöltése volt. Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja: Kiadási jogcímek évi évi Teljesítés Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Személyi jellegű kiadások 38,52 38,22 35,42 41,70 Munkaadókat terhelő járulékok 12,15 12,01 10,86 12,17 Dologi kiadások 25,79 24,43 24,50 26,99 ebből: fejlesztési hitelek kamatai 1,10 0,69 0,59 0,53 Működési célra átadott pénzeszközök 5,31 4,52 4,29 5,13 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 4,87 2,73 2,89 2,62 Társ. és szoc. pol. juttatások 2,08 2,18 2,11 2,54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,07 0,05 0,04 0,04 Felújítások 2,43 0,12 3,10 3,77 Felhalmozási kiadások 4,55 0,66 4,13 3,31 Finanszírozási kiadások 4,23 0,56 0,48 1,73 Tartalékok 0,00 14,52 12,18 0,00 Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00

12 A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 10,81 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések kezdődtek: ÁROP-1.A.2./A A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése TIOP Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet fejlesztése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében, a zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyában önkormányzatunk e forint Európai Uniós támogatást nyert el. A Támogatási szerződés február 26-án került aláírásra. A projekt támogatási intenzitása 92 %, befejezésének határideje: június hónap év folyamán négy kifizetési kérelmet nyújtottunk be, e forint támogatást realizáltunk. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása című pályázatot január 15-én az 5/2009.(I.12.) Kt számú határozat alapján nyújtotta be. A Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Strukturális Alapok Programiroda április 16-án kelt Támogatási döntése értelmében július 8-án Zirc Városi Önkormányzat megkötötte a vonatkozó projektre a támogatási szerződést. A projekt keretében az új járóbeteg szakrendelő kialakítására Európai Uniós (társ) finanszírozással e forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat, amelyhez további e forint önerőt biztosít. A projekt megvalósítása június 1-jén hivatalosan megkezdődött. A projekt kezdő időpontjától főként a tervezési és engedélyeztetési folyamatok, illetve a projektet megvalósító szolgáltatók és kivitelező kiválasztása folyt. Önkormányzatunknál fentieken túl - az alábbi fejlesztések kezdődtek, folytatódtak, vagy fejeződtek be évben: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése, szakmai fejlesztések Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola esetében szakmai, informatikai fejlesztések Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint gyógyászati segédeszközök, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések beszerzése Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az MRO tetőtér beépítésével kapcsolatos fejlesztés Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Közterületi járdák felújítása Kistelepülési településkép javítása (Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház épületének homlokzat felújítása, Rákóczi téri park felújítása) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének fejlesztése

13 8. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai évi helyesbített pénzmaradványunk e forint évi helyesbített pénzmaradványunk e forint A változást befolyásoló tényezők: A helyesbített pénzmaradvány előző évhez viszonyított magasabb összegét a költségvetési aktív elszámolások magasabb évi záró egyenlege okozza. 9. Hitelműveletek alakulása A likviditási gondok áthidalására évben is folyószámla-hitel került felvételre. A december 31-i állomány e forint évben önkormányzatunk fejlesztési célú hitelt nem vett fel, fejlesztési célú kötvényt nem bocsátott ki. A finanszírozási kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze: rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése e forint e forint Az adósságállomány alakulását, illetve az adósságszolgálat évi összetételét az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Hitelek állománya 2008.december 31. Adósságszolgálat Hitel igénybevétel Tőketörlesztés Kamat adatok forintban Hitelek állománya 2009.december 31. Folyószámlahitel Utas hitel "B" hitelcél Csatorna hitel "A" hitelcél KÖZKINCS hitel Kötvény* Összesen: * Devizában fennálló tartozás az MTB i, illetve i deviza középárfolyamán értékelve.

14 Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele december 31-ig Bevétel évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból december 31-ig Felhasználás évben Egyenleg december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz december 31-én Hiány Összeg e forint 65 e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2358/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14

15 10. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás évtől már a POLISZ Tárgyi eszköz moduljával (BEFESZ program helyett). Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

16 II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A évi mérleg főösszege: A évi mérleg főösszege: e forint e forint A vagyoni helyzet alakulása Megnevezés év év adatok ezer forintban Változás %-os I. Immateriális javak ,37 II. Tárgyi eszközök ,89 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,10 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,79 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ,74 I. Készletek ,62 II. Követelések ,57 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,60 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ,14 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,26 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,95 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,08 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: ,07 IV. Költségvetési tartalék ,27 V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ,27 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,56 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,29 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám ,98 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: ,78 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,95

17 a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató Saját tőke = Induló tőke Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/1.) 91,71 % 91,52 % -0,19 (I/2.) 8,29 % 8,48 % +0,19 (I/3.) 80,69 % 80,79 % +0,10 (I/4.) 12,42 % 11,34 % -1,08 (I/5.) 87,98 % 88,27 % +0,29 (I/6.) 98,89 % 99,05 % +0,16 (I/7.) 8,10 % 8,67 % +0,57 (I/8.) 1054,59 % 1055,35 % +0,76 A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva emelkedést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2008-ról 2009-re csökkent Önkormányzatunknál. Ennek fő oka a kötelezettségek állományának évre történő csökkenése.

18 b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Hitelfedezeti mutató Követelések = Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató Adós+Vevőállomány = Szállító állomány Adósságállomány aránya Adósságállomány = Adósságállomány+saját tőke Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/12.) 36,78 % 26,86 % -9,92 (I/13.) 160,93 % 73,07 % -87,86 (I/14.) 11,03 % 10,88 % -0,15 Likviditással kapcsolatos mutatók Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezettségek Mutató Előző év Tárgyév Változás (százalékpont) (I/10.) 391,62 % 453,45 % +61,83 (I/11.) 472,60 % 573,35 % +100,75 Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya, valamint a követelések főbb összetevői milyen mértékben fedezik az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeit, illetve főbb összetevőjét (szállítók). E mutatók alakulása kedvezőtlenül alakult évre. Ennek oka egyrészt a követelésállomány csökkenése, másrészt a szállítói állomány emelkedése. A likviditási mutatók kifejezik, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Mindkét likviditási mutató esetében javulás következett be. Ennek oka a rövid lejáratú kötelezettségek állományának csökkenése. Itt tartom azonban fontosnak megemlíteni, hogy a záró pénzeszközök jelentős része kötött felhasználású, azok fejlesztési célokra fordíthatók. Önkormányzatunk likviditási helyzete nem kiegyensúlyozott.

19 2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök évben üzembe helyezett beruházások Zirc város rendezési terve Belterületi utak felújítása Kórház gk.vásárlás Befektetett eszközök állományának alakulása b.) Befejezetlen beruházások december 31-én az alábbiak: adatok ezer forintban Kardosrét szennyvízcsatorna Tündérmajor szennyvízelvezetés Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház Oktatási Központ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Reguly Antal Múzeum felújítás Kerékpárút építése Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Rákóczi téri rekonstrukció Reguly Antal Ált.Iskola felújítása 96 Benedek Elek Óvoda felújítása Multifunkciós épület felújítása II.ütem 708 Járóbeteg szakellátó Intézet felújítása Zirc, Alkotmány utca felújítása Zirc, Békefi u. felújítása 422 Járdaépítés 278 Hulladéklerakó telep GAESZ: Reguly Antal Múzeum 375 Összesen:

20 c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya munkáltatói kölcsön állománya lakásértékesítés állománya kisház árbevétel Egyéb hosszú lejáratú követelések Összesen: Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kft. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2009-ben önkormányzatunk értékvesztést nem számolt el. Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések adatok ezer forintban Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök 872 Egyéb rövidlejáratú követelések Összesen: Az adósok állományának összetevői: adatok ezer forintban Építményadó Telekadó 234 Magánszemélyek kommunális adója 86 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 53 Idegenforgalmi adó 200 Egyéb bevételek 576 Tandíj visszatérítés 382 Összesen: 8 509

21 A vevők állományának összetevői: adatok ezer forintban Követelés szolgáltatásból GAESZ 730 Kórház Összesen: Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: adatok ezer forintban Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 872 Összesen: 872 Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: adatok ezer forintban Végrehajtási bírság 95 Telefonköltség 146 Gondozási díj 90 Építésügyi bírság Tandíj értékvesztés Összesen: A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után értékvesztést számoltunk el. Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek adatok ezer forintban Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Kötvénykibocsátásból szárm.fejl.c.tart Összesen:

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben