J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 68/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: 041 hrsz-ú kivett csatorna /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület április 13. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 13/2011 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról / 4. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 5. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetés végrehajtásáról / 6. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról / 6. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Bódis Margit Barna Károly Dr Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Héderné Dudás Ildikó Gajdánné Szatmári Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvoda vezetője Szatymazi Vízközmű Kft. könyvvizsgáló /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek javasolja egy olyan előterjesztés tárgyalását, melyet az illetékes bizottság(ok) nem tárgyaltak. Ez a következő: - 50/2011 ( III. 16. ) KT számú határozat módosítása ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) Javasolja ezen kívül, hogy a Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről napirendi pontot első napirendi pontként tárgyalják. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az előbb felsorolt napirendi pontok tárgyalásával együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülés keretében az alábbi témákról döntött :

5 2011. február 9. napján - adóellenőrzésről, - jogcím nélkül használt helyiség helyett ideiglenesen másik helyiség felajánlásáról, - lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről napján - költségelvű bérlakás bérlőkijelöléséről, - raktározás céljából helyiség bérbeadásáról napján - hozzájárulásról ingatlan szabad forgalomban történő értékesítéséhez, - vállalkozási szerződés lehetetlenülés miatti megszűnéséről. 2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy a kiosztott táblázattal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 68/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 2

6 1. napirendi pont: Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Héderné Dudás Ildikónak. Héderné Dudás Ildikó: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az írásbeli anyagot nem szeretné ismertetni, inkább a felmerült kérdésekre válaszolna. Tájékoztatta a képviselőket az ivóvízminőség-javító program állapotáról. Beszámolt arról, hogy a március 24-ei találkozó után felmerült kérdésekkel kapcsolatosan módosításokat építettek be a pályázatba. A pályázat benyújtásához szükséges testületi határozatok folyamatosan érkeznek. A Vízmű üzemeltetői beszámolóhoz kapcsolódóan elmondta, hogy nagyon rossz évet zártak, két település (köztük Szatymaz) kivételével minden településen veszteségesek voltak. A vízhasználat a belvíz miatt jelentősen visszaesett, így nagyobb volt a fajlagos költség. A nagy veszteség miatt más településeken 7% - 8%-os emelés várható. Szatymazon 5%-os emelést javasoltak. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy az ivóvízminőség-javító program miatt a javasolt áremelés mellett esetleg nagyobb mértékű emelést is elfogadhatnának. Az így összegyűlt összegből amortizációs alapot hozhatnának létre vagy csökkenthetnék vele az önerőt. Héderné Dudás Ildikó: elmondta, hogy változatlanul nincs meg a rendelet a pályázat önerő-támogatásról. Reménykedik abban, hogy a projekt elindul, és bízik abban, hogy megtörténik a fejlesztés. Lengyel Istvánné dr. képviselő: javasolta, hogy 1 évet még legalább várjanak az ivóvízminőség-javító program miatti emeléssel. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e még további javaslat, észrevétel. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 69/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolóját, és az alábbi döntést hozta: 3

7 Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 13/2011 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy február 9-én tartott ülésükön beszéltek a vízhálózat építés illetve rákötés esetén érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról. Kigyűjtötték, hogy milyen önerős beruházások voltak között. Átlagban e Ft körül alakult egy bekötés. Ritkábban lakott helyen több is lehet. A Gazdasági Bizottságnak javasolta, hogy 150 e Ft-ban határozzák meg az érdekeltségi hozzájárulás mértékét, de ezt soknak tartották. Tisztázni kell majd azt is, hogy mi minősül meglévő hálózatra történő rákötésnek és mi új önerős építésnek. Héderné Dudás Ildikó: elmondta, hogy szerintük a 100 e Ft kevés lenne, az eddigi bekötések többe kerültek a lakosoknak. Véleményük szerint az érdekeltségi hozzájárulást 130 e Ft-ban kellene meghatározni, ezt javasolják. Dr. Kormányos László polgármester: a következő testületi ülésre előkészítik a rendelet módosítását a fentieket alapul véve. Héderné Dudás Ildikó elment. 2. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / 4

8 Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna elmondta, hogy a évi költségvetési rendeletet a zárszámadás elfogadása előtt módosítani kellett. Ismertette az írásbeli előterjesztést. Külön kiemelte a kiadási és a bevételi főösszeget. Barna Károly képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Kormányos László polgármester kiment, az ülés vezetését Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester vette át. Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: megkérdezte, hogy kinek van a rendelettel kapcsolatban kérdésre, észrevétele. Mivel nem volt további kérdés, észrevétel, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 3. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: részletesen ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester visszajött. Barna Károly képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság mind a évi egyszerűsített beszámolót, mind a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: elmondta, hogy a kiemelt előirányzatok nem lettek túllépve, ami nagyon fontos. Pénzmaradvány e Ft. Ismertette a fontosabb összegeket és a zárszámadást elfogadásra javasolta. 5

9 Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 15/2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetés végrehajtásáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról szóló rendeletet, valamint az ehhez tartozó független könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói véleményt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2011 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. Gajdánné Szatmári Mária távozott. 4. Előterjesztések 4.1 Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette a beérkezett kérelmet. Bódis Margit képviselő: elmondta, hogy miért van a robotgépre szükség, és hogy mire használják. A mostani gép már 20 éves és annyira el van kopva, hogy nem lehet javítani sem. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság Ft előirányzat biztosítását javasolta konyhai robotgép vásárlására, valamint azt, hogy a megvásárolt gépet használatra adják át az SZKTT Szatymazi Iskola konyhája részére. Felkérte a képviselőket, hogy aki a bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 6

10 70/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Szatymazi Iskola konyhai robotgép vásárlására benyújtott kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület évi költségvetésének általános tartaléka terhére Ft előirányzatot biztosít konyhai robotgép vásárlására, és a megvásárolt gépet használatra átadja az SZKTT Szatymazi Iskola konyhája részére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző hrsz-ú kivett csatorna / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az írásbeli előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kinek van további kérdése, véleménye. Mivel kérdés, vélemény nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 71/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: 041 hrsz-ú kivett csatorna H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta az Alsó- Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság DAOP /B azonosítási számú pályázatának megvalósítására vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta: 7

11 1) A képviselőtestület megállapítja, hogy az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügy Igazgatóság tévesen tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a 041 hrsz-ú kivett csatorna önkormányzati tulajdonba adható, továbbá tévesen kezdeményezte a csatorna önkormányzati tulajdonba adását. 2) A képviselőtestület megállapítja továbbá, hogy az 1) pontban meghatározott csatorna torkolati vízszállító képessége meghaladja az évi LVII. törvény 3. sz. mellékletének 6. pontjában meghatározott 2 m3/s torkolati vízszállító képességet, ezért a csatorna kizárólagos állami tulajdonban lehet, figyelemmel a vízügyi igazgatóság által becsatolt dokumentációra. 3) A képviselőtestület tekintettel arra, hogy a 041 hrsz-ú kivett csatorna jogszerűen nem képezheti az önkormányzat tulajdonjogát, kezdeményezi a földhivatalnál az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal együtt a csatorna állami tulajdonba adását. 4) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a földhivatal felé a 041 hrsz-ú kivett csatorna állami tulajdonba kerülését. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.3 Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a szóban keresték meg az önkormányzatot műsoridő vásárlása tárgyában, illetve küldtek egy megállapodást a Rádió 7-től. A Gazdasági Bizottság nem javasolta a megbízási szerződés megkötését. Javasolta a polgármesternek, hogy tájékozódjon arról, a Rádió 7 a környező települések részére ugyanezen szolgáltatást milyen feltételekkel ajánlotta fel, és amennyiben úgy ítéli meg, kezdeményezze az ügy újratárgyalását. 8

12 Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy más vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 72/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű műsoridő vásárlására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést a Rádió 7 megnevezésű rádióval, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testületnek nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez. megbízási A képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy tájékozódjon arról, a Rádió 7 a környező települések részére ugyanezen szolgáltatást milyen feltételekkel ajánlotta fel. Amennyiben úgy ítéli meg, a soron következő képviselő-testületi ülésen kezdeményezze az ügy újratárgyalását. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.4 ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése / szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy felmerült az igény, hogy az ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetését meg kell oldani. Szeretne érdeklődni a lehetőségek és az árak felől. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy erről további tárgyalásokat folytathasson. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatását tudomásul veszi, és felhatalmazza tárgyalások folytatására, kézfelemeléssel szavazzon: 9

13 : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 73/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester tájékoztatóját az ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetéséről, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ÖNO melegítőkonyhája szellőztetésének megoldásával kapcsolatban. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.5 SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Magyar Államkincstár az SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. A hiánypótlás egyik pontja, hogy a beruházás összege az árajánlatok alapján kevesebb, mint az adatlapon. A képviselő-testület 50/2011.(III.16.) KT határozatában döntött a pályázat összköltségéről és az önerőről, amit most módosítani kell. A projekt összköltsége Ft lesz helyett (17 Ft-tal kevesebb), míg az önrész Ft lesz Ft helyett (18 Ft-tal kevesebb). Felkérte a képviselőket, hogy aki az 50/2011 ( III. 16. ) KT számú határozat módosításával a fenti tartalommal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 10

14 74/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestület megtárgyalta az SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete 50/2011 ( III. 16. ) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: A projekt összköltsége Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy nyílt ülésre tartozó napirendi pont van-e még. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 75/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. 11

15 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: a nyílt ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 12

16

17 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete április 13. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terme Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, április 07. dr. Kormányos László polgármester

18 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma 13/2011. (I.25.) KT határozat 14/2011. (I.25.) KT határozat 16/2011. (II.09.) KT határozat 17/2011. (II.09.) KT határozat 18/2011. (II.09.) KT határozat 19/2011. (II.09.) KT határozat 20/2011. (II.09.) KT határozat 21/2011. (II.09.) KT határozat 22/2011. (II.09.) KT határozat 23/2011. (II.09.) KT határozat 24/2011. (II.09.) KT határozat 25/2011. (II.09.) KT határozat 26/2011. (II.09.) KT határozat 27/2011. (II.09.) KT határozat 28/2011. (II.09.) KT határozat 29/2011. (II.09.) KT határozat 30/2011. (II.09.) KT határozat 35/2011. (III.16.) KT határozat 36/2011. (III.16.) KT határozat 37/2011. (III.16.) KT határozat 38/2011. (III.16.) KT határozat 39/2011. (III.16.) KT határozat 40/2011. (III.16.) KT határozat 41/2011. (III.16.) KT határozat 42/2011. (III.16.) KT határozat 43/2011. (III.16.) KT határozat 47/2011. (III.16.) KT határozat 48/2011. (III.16.) KT határozat 49/2011. (III.16.) KT határozat 50/2011 ( III. 16. ) KT határozat 51/2011. (IV.06.) KT határozat 52/2011. (IV.06.) KT határozat 53/2011. (IV.06.) KT határozat 54/2011. (IV.06.) KT határozat 55/2011. (IV.06.) KT határozat 60/2011. (IV.06.) KT határozat 61/2011. (IV.06.) KT határozat 62/2011. (IV.06.) KT határozat 63/2011. (IV.06.) KT határozat 64/2011. (IV.06.) KT határozat Határozat Határidő Végrehajtva Tárgya Tárgy: Gondozási Központ épületének (Kossuth utca 11.) belső azonnal Végrehajtva gipszkartonozása Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház nagytermének padlófűtése azonnal Végrehajtva Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása Végrehajtva Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: Plébánia tetőfelújítás azonnal folyamatban Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme azonnal folyamatban Tárgy: Görgényi Gábor kérelme azonnal folyamatban Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem azonnal folyamatban Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi azonnal Végrehajtva rendezvényterve Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi azonnal Végrehajtva beszámolója Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi azonnal Végrehajtva munkaterve Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) azonnal Végrehajtva Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége azonnal Végrehajtva Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja azonnal Végrehajtva Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet azonnal Végrehajtva Tárgy: Tájékoztató Tisza Volán Zrt. menetrendváltozással azonnal Végrehajtva kapcsolatos tapasztalatairól Tárgy: Tájékoztató a Falugyűlés anyagának előkészítéséről azonnal Végrehajtva Tárgy: Szatymaz Községi Önkormányzat évekre szóló gazdasági és munkaprogramja azonnal Végrehajtva Szatymaz Község Önkormányzatának évi belső azonnal Végrehajtva ellenőrzéseiről készült összefoglaló jelentése Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzata és Intézményei azonnal Végrehajtva évi közbeszerzési terve Tárgy: A Szatymaz Külterület 1059 helyrajzi számú telek azonnal Végrehajtva értékbecslése Tárgy: NetChannel KFt bérleti szerződés azonnal folyamatban Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bútorzatának fejlesztése (NKA pályázat) azonnal Végrehajtva Tárgy: Polgármesteri Hivatalban behatolásjelző rendszer átépítése azonnal Végrehajtva és bővítése Tárgy: Gondozási Központ (Szatymaz, Kossuth u. 11.) épületének azonnal Végrehajtva gipszkartonozása) Tárgy: IKSZT beruházás megvalósítására kötött vállalkozási azonnal Végrehajtva szerződés módosítására irányuló kérelem elbírálása Tárgy: Érdekeltségnövelő pályázat azonnal Végrehajtva Tárgy: SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat beadása azonnal Végrehajtva Tárgy: ÖNO gipszkartonozási munkái azonnal Végrehajtva Tárgy: Ivóvízminőség-javítás KEOP pályázatához benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Tárgy: Tiszta Víz Ivóvízmiőség javító Önkormányzati Társulás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása Tárgy: Víz Ivóvízmiőség javító Önkormányzati Társulás KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása Tárgy: Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása Tárgy: Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Társulása Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről Tárgy: 040/45 hrsz.-ú, 050/3 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése azonnal Végrehajtva Tárgy: pótelőirányzat biztosítása fűnyíró traktor javítására vagy új beszerzésére Tárgy: pótelőirányzat biztosítása Szatymaz I. körzet 72/A. szám alatti ingatlanban riasztó-rendszerrel való ellátására Tárgy: pótelőirányzat biztosítása településüzemeltetési feladatokat is ellátó felsőfokú végzettségű köztisztviselő alkalmazásához azonnal azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva

19 Szat ymaz Község J E G Y Z Ő J É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Iktatószám:321-2/2011/U1 Tárgy: Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására Melléklet: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója és a rendelet-tervezet szövege. Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a Képviselő-testület részére a évre vonatkozó vízmű üzemeltetői beszámolóját. A lezárt tényadatok alapján készített beszámolóban a Vízközmű Kft részletesen kimunkálta a évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket, valamint ennek alapján kikalkulálta az idei tervezett vízdíjakat. A vízdíjak változása folytán szükségessé vált az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A költségkalkulációban a lakossági és közületi vízdíjnövekedést is 5 %-os emeléssel számolták. Ez azt jelenti, hogy a lakossági vízdíjak a korábbi 104,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 130 Ft/m 3 ) összegről 109,60 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 1 37 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. A nagyfogyasztói vízdíjak pedig a korábbi 284,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 355 Ft/m 3 ) összegről 298,40 Ft/m 3 +Áfa ( bruttó 373 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. Az alapdíjak emelését szintén 5 % - kal számolták. Ennek megfelelően a lakossági vízdíj alapdíja 358 Ft + Áfa/2hó (bruttó 430 Ft/m3/2hó) összegről, 376 Ft +Áfa /2hó (bruttó 470 Ft/m3/2hó ) nagyfogyasztó esetén 4292 Ft +ÁFA/2hó, ( bruttó 5150 Ft/2hó) összegről 4506,40 Ft +ÁFA /2hó, (bruttó 5633 Ft/2hó) összegre emelkedne. A beszámolóban foglaltaknak, illetve az ismertetetteknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, április 7. Mákos Istvánné Jegyző

20 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (. ) számú r e n d e l e t e az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról Szatymaz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. -ának (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló, többször módosíto tt évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében, a 11. -ban, valamint az ezen törvényt módosító évi CIV. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10.) számú rendeleté t az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép Jelen rendelet május 01. napján lép hatályba. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 16. napján az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatás keretében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e. a évi költségvetés végrehajtásáról.

Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e. a évi költségvetés végrehajtásáról. Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 22. napján a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. 2011 évi költségvetési

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben