A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:"

Átírás

1 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. Nevelési Oktatási intézmények b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3. Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. Napköziotthonos Óvoda c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli BEVÉTELEK: 1. Működési ek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű ek 4. Támogatásértékű ek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának e 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli ek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés ei 2. Felhalmozási költségvetés ei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű 4. Intézményfinanszírozás 5.

2 6. Támogatásértékű felhalmozási 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek 13. Felhalmozási célú hitelek 14. Tartalék Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési ek 2. működési ei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. felhalmozási és tőkee 7. Egyéb felhalmozási és tőkeek 8. Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. működési 10. Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz felhalmozási 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának e 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénye 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénye 2

3 A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a évre: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása Alapfokú művészeti oktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 3

4 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Támogatások 1 Működési költségvetés ei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés ei 438 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 6 7 felhalmozási és tőkeei Egyéb felhalmozási és tőkeek

5 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz működési Felhalmozási költségvetés ei Támogatásértékű felhalmozási Ebből: 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés ei 690 Működési célú pénzeszk átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés ei 12 felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénye, értékpapírok 688 kibocsátásának e 1 Működési Támogatási költségvetés kölcsönök ei visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának Felhalmozási e Támogatási költségvetés kölcsönök ei visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 51 e 7 Hitelek 1 Működési költségvetés ei 14 Működési célú hitel felvétele Integrált Alapszolgáltatási Központ Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek

6 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 4 Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei 9 Ebből: 9.2. működési Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés ei 322 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: Cím száma: 2 Cím neve: Nevelési Oktatási Intézmények Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 2 Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek Támogatásértékű 1 Működési költségvetés ei 4 Fenntartói finanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés ei 4 Fenntartói finanszírozás Napköziotthonos Óvoda Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek Nevelési Oktatási Intézmények összesen:

7 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Támogatások 1 Működési költségvetés ei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés ei 438 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 6 7 felhalmozási és tőkeei Egyéb felhalmozási és tőkeek Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei

8 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz működési Felhalmozási költségvetés ei Támogatásértékű felhalmozási 10 Ebből: 10.2 felhalmozási Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés ei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés ei 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénye, értékpapírok 688 kibocsátásának e 1 Működési Támogatási költségvetés kölcsönök ei visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának Felhalmozási e Támogatási költségvetés kölcsönök ei visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 51 e 7 Hitelek 1 Működési költségvetés ei 14 Működési célú hitel felvétele

9 3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű 1 Működési költségvetés kiadásai 5 kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Pénzforgalom nélküli 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék

10 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Integrált Alapszolgáltatási Központ Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások Művelődési Ház és Könyvtár Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi és dologi jellegű Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: Cím száma: 2 Cím neve: Nevelési Oktatási Intézmények 2 Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési kiadás 1 Működési költségvetési kiadás 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások Felhalmozási és tőkejellegű 2 Felhalmozási költségvetési kiadás 11 Beruházás, beszerzés Napköziotthonos Óvoda Működési kiadás 1 Működési költségvetési kiadás

11 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű Nevelési Oktatási Intézmények összesen: SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások Felhalmozási és tőkejellelgű Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű 1 Működési költségvetés kiadásai 5 kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Pénzforgalom nélküli 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Általános tartalék műkődési c

12 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési ek működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak ltésítése, felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége SZAKFELADAT összesen: Polgári védelmi tevékenység Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok ezer Ft Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Intézményi működési ek működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok támogatása költségvetési Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások 438 Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

14 BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft Összesen Intézményi működési ek 495 működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások 438 Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási államháztartások kölcsönök kívülről visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 688 e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

15 INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális Nappali szociális étkeztetés ellátás ezer Ft Összesen Intézményi működési ek Önkormányzatok működési e sajátos Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

16 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Összesen Intézményi működési ek Önkormányzatok működési e sajátos Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok támogatása költségvetési Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

17 BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Iskolai intézményi közétkeztetés ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működtetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Alapfokú művészeti oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ezer Ft Összesen Intézményi működési ek működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

18 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Összesen Intézményi működési ek működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen:

19 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés Saját vagy bérelt Önkormányzatok ingatlan igazgatási hasznosítása tevékenysége Polgári védelem Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások 475 Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, 400 SZAKFELADAT összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI

20 ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés 166 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

21 KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű 79 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű Felújítás működési Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen:

22 INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen:

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben