Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének én megtartott ülésének:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:"

Átírás

1 Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N D I P O N T O K 1. zárszámadás elfogadása 2. A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 3. Döntés a TÁMOP pályázat benyújtásáról 4. Döntés a mezőgazdasági földprogram benyújtásáról az Autonómia Alapítványhoz 5. Együttműködési megállapodás megkötése a Gyermekjóléti szolgálattal 6. Közösségi Ház programjának kiszélesítése gyermekprogramokkal 7. Temetési támogatás megállapítása (Kovács Barna és Tóth Ignác részére) 8. Egyebek Tiszaszentmárton, március 14. Papp Imre RNÖ elnöke

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének én megtartott ülésén én 16:00 kezdettel Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében Papp Imre - elnök ifj. Papp Imre - képviselő J E L E N V A N N A K Kovács Zoltán képviselő/alelnök Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta. 1.) T á r g y : /1.tsp./ : zárszámadás elfogadása Papp Imre - RNÖ elnöke: Javasolja, hogy a kiküldött testületi anyagnak megfelelően a 2012.évi zárszámadást a testület fogadja el. A napirendi pont tárgyalásánál kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2013./ III. 19. / zárszámadás elfogadásáról Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület: Az első napirendi pontban tárgyalt, előre kiküldött testületi anyag alapján a zárszámadást a Képviselőtestület elfogadja. 4.

3 2.) T á r g y : /2.tsp./ : A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Papp Imre - RNÖ elnöke: elmondja a 2. napirendi pont tárgyalásánál, hogy minden éven a települési önkormányzattal kötött megállapodást felül kell vizsgálni. Javasolja, hogy az együttműködési megállapodást az évre vonatkozóan a testület módosítás nélkül fogadja el. A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2013./ III. 19. / A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: Az érvényben lévő együttműködési megállapodást a testület módosítás nélkül fogadja el. 3.) T á r g y : /3.tsp./ : Döntés a TÁMOP pályázat benyújtásáról Papp Imre - RNÖ elnöke: A napirendi pont tárgyalása kapcsán javasolja a képviselő testületnek, hogy programjaik megvalósítása érdekében és a jelen lévő magas munkanélküliség enyhítése céljából TÁMOP pályázatot nyújtsanak be az illetékes munkaügyi központhoz. A képviselő testület 3 szavazattal, egyhangúlag a napirendi pont tárgyalása kapcsán a következő határozatot hozta: 4/2013./ III. 19. / A TÁMOP pályázat benyújtásáról Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: A TÁMOP pályázat benyújtását támogatja az illetékes munkaügyi központhoz. 5.

4 4.) T á r g y : /4.tsp./ : Döntés a mezőgazdasági földprogram benyújtásáról az Autonómia Alapítványhoz Papp Imre- RNÖ elnöke: A napirendi pont tárgyalása kapcsán az elnök javasolja a mezőgazdasági földprogram benyújtásáról az Autonómia Alapítványhoz, mivel az előző éven megkezdett mezőgazdasági földprogramot szeretnék folytatni. A képviselő testület 3 szavazattal, egyhangúlag a napirendi pont tárgyalása kapcsán a következő határozatot hozta: 5/2013./ III. 19. / mezőgazdasági földprogram benyújtásáról az Autonómia Alapítványhoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: A mezőgazdasági földprogram. pályázat benyújtását támogatja. 5.) T á r g y : /5.tsp./ : Együttműködési megállapodás megkötése a Gyermekjóléti szolgálattal Papp Imre- RNÖ elnöke: javasolja, hogy az Együttműködési megállapodás megkötését a Gyermekjóléti szolgálattal, mivel nyári iskolai szünetben szeretnék, ha közösen a közösségi házban programokat szerveznének a helyi gyermekek számára. A testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 6/2013./ III. 19. / Együttműködési megállapodás megkötéséről a Gyermekjóléti szolgálattal Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: A Gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködési megállapodás megkötését a testület támogatja. 6.

5 6.) T á r g y : /6.tsp./ : Közösségi Ház programjának kiszélesítése gyermekprogramokkal Papp Imre- RNÖ elnöke: elmondja, hogy a Gyermekjóléti szolgálattal kötött megállapodás értelmében szeretnék, ha az általuk fenntartott és üzemeltetett közösségi ház programjait kiszélesítenék, nyári iskolai szüneti időszakban a gyermekek részére felkínált programokkal. A testület a következő határozatot hozta a napirendi pont kapcsán: 7/2013./ III. 19. / Közösségi Ház programjának kiszélesítéséről Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: A Közösségi Ház programjainak gyermek programokkal való kibővítését támogatja. 7.) T á r g y : /7.tsp./ : Temetési támogatás megállapítása (Kovács Barna és Tóth Ignác részére) Papp Imre- RNÖ elnöke: javasolja, hogy az elhunytak hozzátartozóinak megsegítésére egyszeri temetési támogatást ítéljen meg a testület mindkét esetben. A testület a következő határozatot hozta 3 igen szavazattal a temetési támogatás megítélésére vonatkozóan: 8/2013./ III. 19. / Temetési támogatás megállapításáról Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: Kovács Barna részére Ft temetési támogatás odaítélését, Tóth Ignác részére Ft temetési támogatás odaítélését állapítja meg. 7.

6 8.) T á r g y : /8.tsp./ Egyebek Hozzászólás javaslat nem volt, az elnök az ülést bezárta. Kmf. Papp Imre jegyzőkönyv hitelesítő Kovács Zoltán jegyzőkönyv hitelesítő 8.

7 Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (6+7+8) VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( )

8 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

9 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés évi tény mód. ei. teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék 10 7 Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások Állami támogatás, hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Tartalékok stb. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 99 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 83 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

10 5. melléklet a /2013. (.) önkormányzati határozathoz Költségvetési szerv Roma Nemzetiségi Önkormányzat 01 Megnevezés Ezer forintban! Előirányzatcsoport Száma Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Ellátottak térítési díja Általános forgalmi adó bevételek, 1.2. visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek Teljesítés Egyéb saját bevétel Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Normatív hozzájárulás 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 2.3. Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű 4.1. bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű 4.2. bevétel 4.3. EU támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +4) Előző évek pénzmaradv., vállalkozási maradvány. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési célú kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési szervek támogatása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3

12 Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (6+7+8) VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( )

13 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 3. tájékoztató tábla a.../2013. (...) önkormányzati határozathoz Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: 2. Bankszámlák egyenlege 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 1 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben