A GONDOZÁSI KÖZPONT ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GONDOZÁSI KÖZPONT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. A GONDOZÁSI KÖZPONT ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Munkánk mottója: felelősséggel, szeretettel, megértéssel. Kulcsszavunk az emberi méltóság megőrzése. Gondoskodást nyújtunk a testi - szellemi - szociális jólét megtartásához, a szociális szolgáltatások palettáját színesítve, szervesen illeszkedve a település életébe év folyamán is e célnak megfelelően egy intézmény keretében működik az Idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és az Idősek Otthona. A szociális gondoskodás komplex módon, nemre, korra, fogyatékosságra, nemzetiségre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül egyéni szükségletekhez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egyén egészségi, szociális és mentális állapota határoz meg. A szociális gondozás a fentiek gyakorlati megvalósítását jelenti, a gondozás elemeinek alkalmazásával: A gondozás elemei: -fizikai ellátás -egészségügyi gondozás -mentálhigiénés gondozás -foglalkoztatás -érdekvédelem Gondozottak számának alakulása 2014-ben Nagymaroson Szakfeladat Jogviszonya Új Dec. 31-i megszűnt ( fő ) Gondozott ( fő ) Létszám ( fő ) Idősek Otthona elhunyt 4 -kimaradt -áthelyezve Nappali ellátás elhunyt 3 kimaradt 2 bentlakónk lett 2 elhelyezték 1 Szoc. étkező elvitellel, helyben elhunyt 3 kimaradt 21 bentlakónk lett 3 elhelyezték 1 bejáró lett -- Szoc étkezők közül kiszállítva elhunyt 2 kimaradt 3 bentlakónk lett 1 elhelyezték 2 bejáró lett 1

2 Házi segítségnyújtás elhunyt kimaradt bentlakónk lett elhelyezték 2 bejáró lett Átlagéletkor az Idősek Otthonában: bentlakók én 75 73,16 év folyamán ellátásból kikerültek: 77 86,25 év folyamán új felvételesek: Átlagéletkor nappali ellátásban: Nők ( év) Férfiak ( év) 70,33 76,87 Együttes átlag: 73,6 A gondozási tevékenység alakulása folyamán Nagymaroson Idősek Otthona össz. gondozási nap tényleges gond nap Nappali ellátás össz. gondozási nap Étkezés Ügyintézés ( alkalom ) 892 mentális tanácsadás( alkalom ) 1549 szabadidős elfoglaltság( alkalom ) 2731 egyéb elfoglaltság( alkalom ) 248 Szoc. étkezés össz. étkező ( adag ) Helyben Elvitellel( adag ) kiszállítva( adag ) Házi segítségnyújtás Össz.látogatás ( alkalom ) lakáson töltött gondozási tevékenység ( óra ) 402 Ez 7,48 látogatás/ nap, és 156,5 látogatás / hó átlagban. Látogatásonként nem tölt minden esetben 1 órát a gondozónő a lakáson, inkább külső teendőket( Orvoshoz megy, gyógyszert vált, vásárol Postára megy, stb.)a fennmaradó idő az adminisztráció és az úton töltött idő. A gondozási tevékenység iránti igény

3 mindig az ellátott állapotától függ, de az ellátás időtartamát a gondozott határozza meg. Ez több esetben is az állapothoz mért igénytől kevesebb. Az intézmény által nyújtott alapellátásokra 2014-ben is azonnal tudtunk felvenni rászorulókat. Az ellátások igénybe vétele évek óta hozzávetőlegesen azonos szinten mozog. A további létszám növelés érdekében próbáljuk jobban közismertté tenni az intézményben elérhető szolgáltatásokat ( szóróanyag, újságcikkek, nyílt nap stb.) Idősek otthona: 2014-ben is folyamatosan váró listán voltak a kérelmezők. Az év folyamán a megüresedett helyeket azonnal fel tudtuk tölteni, így kihasználatlan kapacitás nem volt. Az Idősek Otthonában 2014-ban 4 haláleset volt. Várólistán év végén 9 kérelmező volt. Bentlakó ellátottaink megoszlása betegségek szerint Szakfeladat Idősek otthona 12 főből Demens Fogyatékos Szenvedély Pszichiátriai Egyéb súlyos Összesen beteg beteg betegség Nappali ellátás: 2014-ben csökkent az igénybevevők száma. Sajnos a település nagy, és a távolabbi részekről már nem vállalják gyalog a bejárást az idősek. Vannak gondozottaink, akit reggel behoz, és délután hazavisz a hozzátartozó, különben nem tudnának munkába járni. Ahol ezt a hozzátartozó nem tudja megoldani, illetve nincs hozzátartozó, az idős nem tudja igénybe venni a nappali ellátást. Bejáró ellátottaink megoszlása betegségek szerint Szakfeladat Nappali ell. főből Demens Fogyatékos Szenvedély Pszichiátriai Egyéb súlyos Összesen beteg beteg betegség Szociális ékeztetés: 2014-ben csökkent az igénybevevők száma. Sajnos nagyon láthatóak a rossz jövedelmi viszonyok. Több kérelem érkezett ebben az évben is étkeztetésre alacsony jövedelem miatt (közmunkások). Sajnos ez nem meríti ki a Szoc. tv.-ben meghatározott szociális rászorultságot. Az ellátottak problémája nagyon vegyes, szállítást igénylők között többen vannak a csak idősek, az elvitellel étkezők fiatalabbak - között sok a leszázalékolt beteg. Házi segítségnyújtás: 2014-ben növekedett az igénybevevők száma. Az ellátottak nagy része beteg, ezért van szüksége ellátásra. Házi segítségnyújtásban részesülő ellátottaink megoszlása betegségek szerint Szakfeladat Demens Fogyatékos Szenvedély Pszichiátriai Egyéb súlyos beteg beteg betegség HSZG 1 hallás sérült 1 stroke utáni 6 főből 1 amputált bénult Összesen 3

4 Adatok néhány környező településről: Település Lélekszám Szakfeladat Ellátotti szám fő Arányszám 1000 főre vetítve % Térítési díj Ft hó / nap; / adag; / óra Nagymaros Idősek Otthona ,45 2, Lélekszám Nappali ellátás étkezéssel Szoc.étk.elvitel Kiszállítva Összesen ,85 2, ,16 4,90 13,06 4,3 5,12 9,42 Házi segítségnyújtás 6 7 1,22 1, Verőce Nappali ellátás ,90 7, Lélekszám Szoc étkezés ,22 8, ,21 2, Házi segítségnyújtás Szob ,49 6, Idősek Otthona Lélekszám 4 5 1,37 2, Nappali ellátás Szoc étkezés ,61 10, ,52 11, Házi segítségnyújtás Vác Idősek Otthona Lélekszám nincs adat Nappali ellátás Szoc étkezés ,26 5, Házi gondozás ,49 1, A települési lélekszám Verőcén és Szobon emelkedett, Vácott stagnált, Nagymaroson kis mértékben csökkent. A környező településeken az ellátotti létszámok alakulása: Idősek Otthona esetében a létszámok állandóak, a működési engedélyhez vannak kötve. Vácról nem kaptam adatot az Idősek Otthona létszámról, a térítési díj adatot a honlapról szereztem be. Nappali ellátás esetében az ellátás iránti igény valószínűleg a megközelítési távolságok és a térítési díjak miatt változó. Nagymaroson probléma a település méretei miatt a napi bejárás. Vácról nem kaptam adatot az Idősek Nappali ellátása létszámról és térítési díjról sem. Az étkeztetés iránti igény Szobon kis mértékben növekedett, Vácott, Verőcén és Nagymaroson csökkent. Egy, étkezés után érdeklődőtől van információnk arra, hogy olcsóbb neki a Baptistáktól rendelt étkezés, amit szintén házhoz szállítanak. Házi segítségnyújtás: Jelentős emelkedés Szobon látható, elképzelhető, hogy az alacsony térítési díj miatt. Nagymaroson még ha lenne nagyobb igény, akkor sem tudnánk kielégíteni, mert egy gondozónőnk van,

5 aki max. 9 gondozottat láthat el (jelenleg 8 gondozott van). Az igények nagyon hullámzóak elején két új gondozott jelentkezett. Nagymaroson az 1000 lakosra vetített ellátotti mutatószámaink alapján a település által nyújtott szociális ellátások még Váchoz képest is jók. Az ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékei településenként változóak. Az Idősotthonok tekintetében mindenütt emelkedés látható, a többi ellátás esetében vagy stagnáltak, vagy nagyon kis mértékben emelkedtek a térítési díjak. Szobon a házi segítségnyújtásban jóval alacsonyabb a térítési díj, Verőcén a nappali ellátásért nincs térítési díj. Az intézmény gazdálkodása 2014-ben is igyekeztünk az előirányzatokból takarékosan gazdálkodni, és az előirányzaton belül maradni a kiadásokkal. A bevételek alakulását előre nem lehet pontosan megállapítani, mert a kérelmezők jövedelemi helyzetétől függ. A megváltozott könyvelési rendszer miatt nem tudok olyan átlátható összesítést végezni, mint előző években, mert a rendelkezésemre álló táblázatok szét vannak bontva, és a könyvelési sorok megnevezése is ismeretlen. A pénzügyi csoportvezetővel évközben több alkalommal is egyezettünk, hogy az intézmény gazdálkodása hogyan alakul. Azt az információt kaptam, hogy az előirányzatokhoz képest részarányos a felhasználásunk. A nagyobb javítási és felújítási kiadásokat 2014-ben teljesen a Gondozási Központ nevére számláztattuk, és az alapítvány ennek az értékét támogatásként átutalással az intézmény számlájára megküldte. A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány által nyújtott támogatás Az alapítvány 2014-ben már új kuratóriummal kezdte meg működését. A Gondozási Központ támogatására átutalással nyújtott támogatások: - Beépített szekrény csináltatás: Ft - Mosógép vásárlás: Ft - Munka-és tűzvédelmi szakember szerződtetése: Ft Készpénzes beszerzés ( irodaszer, festék, ecset, csavar, faanyag stb.) Ft Összesen: Ft Események az intézményben évben 2014-ben az intézmény működési engedélyét kellet volna meghosszabbítani, de jogszabály hiányában nem volt lehetséges januárban készült csak el a jogszabály, ekkor tudtuk módosítani a működési engedélyt, mely ig szól. Nyugdíjba vonult kolléganőnk helyén januártól új kolléganő állt munkába folyamán egy dolgozó vett részt továbbképzésben ben közhasznú foglalkoztatás keretében kaptunk időszakosan egy kollégát napi 6 órás munkaidőben, aki a délelőtti főleg étkezésekkel kapcsolatos teendőkben segített. Nagyon jó volt, mert előtte hónapokon keresztül egy műszakos és egy takarító végezte a napi munkát ben is volt a tisztasági meszelés és nyílászárókat is mázoltunk.. Megtörtént az intézmény teljes nagytakarítása is nyári leállás nélkül. A festést Rudolf József végezte. Nagyon jó így, hogy minden évben egy-egy részt, vagy szobát festünk, mázolunk, mert nem piszkolódik el az épület.

6 2014.folyamán a sok problémát okozó tetőnk teljes átlécezése és átrakása megtörtént őszén elkészült az udvaron a járdák felújítása 2014.év végén megrendeltünk egy új bejárati ajtót, mert a régit már nem lehetett becsukni. Az ajtó év februárban készült el, ennek a költségeit is átutalta az alapítvány az intézmény számlájára 2014-ben sok problémánk volt az épület elektromos hálózatával. Állandóan lecsapta a biztosítékot a sok elektromos berendezés. Az Önkormányzattól kértünk segítséget, mert kapacitás bővítést kellett igényelni az ELMÜ-től ben árajánlatot kértünk a menekülési útvonalak jelzésére szolgáló irányfények felszereléséről, valamint az intézményben füstjelző berendezések telepítéséről. Sajnos sok demens, illetve rossz pszichés vagy szellemi állapotban levő gondozottunk van. Többen dohányoznak is, és a gondozónő nem lehet mindig mellettük, hogy kimennek-e az udvarra dohányozni, illetve volt rá példa, hogy hozzátartozó behozott gyertyát kegyeleti célokra, és a gondozott felügyelet nélkül gyújtott gyertyát lakószobában ben is sok természetbeni adományt kaptuk a település lakosságától. Karácsony előtt (évek óta) tetemes mennyiségű gyümölcs adományt kaptunk, év közben bútorokat, ruhaneműt, háztartási eszközöket, gyógyszert, ágyneműt, házi süteményt stb. A szabályszerű ellátás érdekében az intézménynek alkalmazni kellene foglalkoztatás szervezőt és mentálhygienes munkatársat február óta az alapítvány Megbízási szerződést kötött egy lelki gondozóval, aki a mentáhygienes munkatárs feladatait látja el az intézményben. Díjazását az alapítvány finanszírozza. Önkéntes szakemberrel középiskolai pedagógus, mint foglalkoztatás szervező írtunk alá díjazás nélküli megbízási szerződést. A kézműves foglalkozásokat is önkéntesek végzik már harmadik éve minden héten rendszeresen végén önkéntes munkára jelentkezett egy szakképzett gyógytornász. Azóta mindenhéten jön, 2-3 órát tölt az intézményben csoportos és egyéni foglalkozásokat végez. Nagyon örül mindenki a foglalkozásoknak. Mi várható 2015-ben. Szeretnénk továbbra is minden kérelmező részére az általa igényelt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást magas színvonalon biztosítani. Igyekszünk minden ellátottunk részére személyre szabott bánásmódot, vidám, családias légkört biztosítani. Figyelemmel kísérjük fizikai és mentális állapotukat, hogy időben észleljük a felmerülő problémákat. Nagy gondot fordítunk a pszichés gondozásra, mert a lelkiállapot nagyban befolyásolja közérzetüket. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a település lakóinak szükségleteit, hogy az esetlegesen felmerülő új problémák megoldására új ellátási formát alakíthassunk ki. Itt újból jelzem, hogy a külterületen élő egyre idősödő lakosság ellátási igénye is jelentkezni fog hamarosan. Szeretnénk a település lakosságának segíteni úgy, hogy rászoruló családtagjaikat ellátjuk. Tervezzük nyílt napon bemutatni a település lakosainak az intézményben folyó munkát. Jó lenne, ha meg tudnánk győzni az időseket, de a hozzátartozókat is, hogy a közösség milyen jó hatással van az egyedül élő emberre. A nappali ellátással nem kizárólag az étkezését oldhatja meg, hanem az egyedüllét miatt kialakuló pszichés problémákra is megoldást talál a gondozott. Aki egyszer rászánta magát, hogy bejár az Öno-ba, az általában örül, hogy így döntött, és ok nélkül nem marad ki. ( Mellékelem az intézmény évi munkatervét. )

7 Igyekszünk változatos programokkal és foglalkozásokkal színesíteni ellátottaink napjait. Sajnos bentlakóink egészségi állapota igen rossz, ezért A házi gondozás terén 2015-ben is megmarad az a rendszer, hogy a napi 1 órás gondozás helyett, ha az ellátott szükséglete úgy kívánja, max. 4 órás ellátásra is igényt tarthat egy gondozott ben két kolléga vesz részt továbbképzésben. Továbbra is nagyon hiányzik a 2009-ben leépített 1 fő gondozónői státusz. A sok betegség a túlfeszített munkavégzésből, valamint a dolgozók életkorából is adódik. Két dolgozó kivételével mindenki év munkaviszonnyal rendelkezik. Sajnos a szociális szférában nincs rekreációs szabadság, mint pl. a pedagógusoknál, pedig mi is megterhelő munkát végzünk,- néha a sikerélmény teljes hiányában. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy legalább az éves szabadságukból ki tudjanak venni összefüggően két hetet. Mivel saját létszámból a helyettesítést nem tudjuk megoldani, 2015-ben is beterveztünk helyettesítési keretet. Az elektromos felújítás és mérőcsere megtörtént. Az irányfények felszerelése megtörtént. A Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya által április 23.-án lefolytatott ellenőrzés alkalmával hiányosságként állapították meg, hogy az étkeztetés szakfeladaton nincs szakképzett dolgozó (szociális asszisztens) az ellátás koordinálására, és adminisztrációjára. A Kormányhivatal kijelölte a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Intézetét szakértőként az ellenőzésben. Ez az ellenőrzés is megtörtént én. Két személy ellenőrzött, egy járávnyügyi felügyelő, aki a közegészségügyi előírások szerint, és egy szakfelügyelő ápolónő, aki ápolásszakmai előírások szerint végezte az ellenőrzést. Ők mindent rendben találtak. Tervezzük a lelki gondozót továbbra is alkalmazni szintén alapítványi finanszírozással. A lelki gondozás fontos része az idősgondozásnak és a szociális vagy egészségügyi problémával küszködő rászorulók ellátásának. Segít feldolgozni kilátástalan helyzetbe került embertársainknak életük megváltozása miatt kialakuló nehézségeit. A fűtési rendszerrel továbbra is folyamatos problémáink vannak minden fűtési szezonban. Vagy az utcai szobákban van meleg, vagy az ebédlőben. A nyílászárók cseréje is aktuális lenne, energiatakarékossági szempontból. A felmerülő problémák ellenére remélhetőleg megbirkózunk a körülményekből adódó nehézségekkel. Továbbra is rendkívül takarékosan bánunk az intézmény anyagi eszközeivel, folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, és ha lehetséges, pályázunk is. Normatív támogatások mértéke szakfeladatonként 2015-ben is a négy szakfeladat közül a három alapellátás esetében maradt az egy főre számított normatív támogatás. Az Idősek Otthona esetében idén is két részből áll a támogatás, a szakmai dolgozók illetményéhez, illetve a dologi kiadásokhoz és a technikai dolgozók béréhez kapunk támogatást. Ennek mértékét az Magyar Államkincstár állapítja meg évben ennek mértéke emelkedett az előző évhez képest. A évre járó normatív támogatás mértékét a dologi kiadások mértéke után fogja meghatározni a MÁK.

8 Szakfeladat 2013-ban 2014-ben Ft / fő Ft / év Ft / fő Ft / év Szoc. étkeztetés Házi segítségnyújtás: Idősek nappali ellátása Idősek Otthona: Összesen Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden kollégának a lelkiismeretes, szakszerű munkát. Szintén szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak a sok segítségért, amit az állandóan változó jogi szabályozás útvesztőiben történő eligazodásban nyújtanak. A Hivatali kollégáknak, segítőkész hozzáállásukért. A legtöbbször a Pénzügyi Csoporttal kell együttműködnünk, az utóbbi időben pedig a Városfejlesztési Csoport tagjai segítettek sokat az épületen végzett javítási, helyreállítási munkákban. Melléklet: Gondozási Központ évi munkaterve Raszlerné Szalai Katalin Nagymaros,

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről. 2007. júniustól 2009. szeptember 30-ig

BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről. 2007. júniustól 2009. szeptember 30-ig 131. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8500 PÁPA, BARÁT U. 9. BESZÁMOLÓ Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről 2007. júniustól 2009. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről

Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről Gondozási Központ és Községi Könyvtár 4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50. Tel: 52/393-013 e-mail: gondozasikozpont@monostorpalyi.hu Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Beszámoló 2010. év Készítette Dr. Egervári Ágnes igazgató TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1 BEVEZETÉS 3 2 AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 3 2.1 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FORMÁK:

Részletesebben

2013. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2013. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 27-4/2014. sz. előterjesztés 2. melléklete Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: tomorkeny@freemail.hu

Részletesebben

http://www.smartpdfcreator.com

http://www.smartpdfcreator.com Fenntartó: I. Bevezető A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ 2009-ben is a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működött. Szolgáltatás: A Központ alap és szakosított ellátásai,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: 06-27-544-040 E-mail: hszk.dunakeszi@gmail.com 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagy dolgokat tenni nem tudunk, Csak kicsiket, nagy szeretettel. Teréz anya. B e s z á m o l ó

Nagy dolgokat tenni nem tudunk, Csak kicsiket, nagy szeretettel. Teréz anya. B e s z á m o l ó Nagy dolgokat tenni nem tudunk, Csak kicsiket, nagy szeretettel. Teréz anya B e s z á m o l ó A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014.évben végzett tevékenységéről Készítette: Némethné Lehoczki

Részletesebben