Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV"

Átírás

1 PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Fogalommagyarázat A bentlakásos ellátás célja Meglévő hazai szabályozások (normatív dokumentumok) Bentlakásos ellátás szolgáltatásai Az alkalmazás személyi és tárgyi feltételei Érvényesség kezdete, vége Dokumentáció... 7 PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. FOGALOMMAGYARÁZAT Szociális intézmény: az évi III. törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szervezet. Bentlakásos intézmény: az ellátottak teljes körű ellátásban részesülnek. Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. 2. A BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS CÉLJA Olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség biztosítása, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Ellátás célcsoportja: olyan pszichiátriai betegek, akiknek ellátása a családban nem megoldott, de állapotuk nem igényel kórházi ellátást. Bentlakásos intézménybe történő bekerülés: önkéntes (az ellátást igénybe vevő kérelmére) hozzátartozó, törvényes képviselő kérelmére bírósági ítélet alapján. Bentlakásos szociális intézményekben elhelyezés időtartama: határozott időre szól határozatlan időre szól (kétévente felülvizsgálat az indokoltságról szakértői bizottság) rehabilitációs intézménybe történő elhelyezés (5 + 3 év) Az ellátás vezérelve: Az ellátást igénybe vevő személyre szabott bánásmódban részesüljön, az emberi méltóságát szem előtt tartva. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése. PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 Az ellátott hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak pótlása, helyreállítása. Az egészségügyi és ellátotti jogok ne sérüljenek. Bentlakásos ellátás általános jellemzői: igénybevétel nem minden esetben önkéntes (pl.: bírósági ítélet) az ellátást igénybe vevő térítési díjat fizet az ellátásért (alacsony jövedelem esetén arányosan, vagy a kötelezett hozzátartozó kiegészíti) lakókörnyezetből kiemelten történik az ellátás (következmény lehet a családi, baráti, társas kapcsolatok beszűkülése) hospitalizációs ártalmak megjelenése (hosszú távú bentlakás esetén) integráció nehezítettsége: nehéz vagy lehetetlen visszakerülni az intézmény előtti társadalmi környezetbe autonómia csökkenés, függőségi viszony kialakulása (házirend) teljes körű szolgáltatás biztosítása (korának és egészségi állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátásban részesül amit nem biztos, hogy a család is biztosítani tudna) az intézmény az egészségügyi ellátórendszerrel és egyéb szolgáltatókkal együttműködik az ellátottak érdekében intézményekben magas az ellátotti létszám, ami nehezíti a személyes odafordulást, kapcsolatok kialakulását. A minőségi szolgáltatás biztosításának elsődleges feltételei: megfelelő munkakörülmények biztosítottak a különböző működési folyamatok naprakész, megfelelő szabályozottsága személyzet számára belső képzések szervezése személyzet szakmai továbbképzésen való részvétele különböző munkaterületek közötti információáramlás biztosított társintézményekkel és egyéb intézményekkel való megfelelő kapcsolat biztonságos adatkezelés (előírásoknak megfelelően). PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 3. MEGLÉVŐ HAZAI SZABÁLYOZÁSOK (NORMATÍV DOKUMENTUMOK) évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről. 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 4. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAI Teljes körű ellátás biztosítása (étkeztetés megszervezése legalább napi 3-szori, ruházat textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás biztosítása, szocioterápiás foglalkozások szervezése, érték és vagyonmegőrzés, elhunytak eltemetésének megszervezése). 5. AZ ALKALMAZÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről. Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével) Fő - intézményvezető 1 fő Végzettség - felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus - felsőfokú egészségügyi vagy pedagógus végzettség mellett = szociális menedzseri = szociális igazgatási szakirányú végzettség - továbbá: gyógypedagógus, pszichopedagógus PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 - orvos = 100 férőhely alatt = férőhely között = 200 férőhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is) - intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) - osztályvezető ápoló (50 férőhelyenként) - ápoló, szociális gondozó (100 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény Heti 8 óra Heti 12 óra Heti 4 óra és 1 fő 1 fő) 1 fő) 24 fő = rehabilitációs intézmény 12 fő - szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férőhelyig 50, 200 férőhely felett 100 férőhelyenként) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő = rehabilitációs intézmény 2 fő hiányában - pedagógus, jogász, felsőfokú egészségügyi végzettség. - belgyógyász, általános orvostan, házi orvostan, szakorvos - továbbá: ideg-elme szakorvos - továbbá: gyermek szakorvos hiányában - szakorvos - diplomás ápoló, intézetvezető - továbbá: pszichiátriai (ideg-elme) ápoló - továbbá: szociális szervező, egészségügyi szakképesítés mellett = szociális munkás = szociális szervező = szociális gondozó és szervező = vezetői, szervezői végzettség hiányában - klinikai szakápoló, felnőtt szakápoló - diplomás ápoló, klinikai szakápoló, felnőtt szakápoló, intézetvezető - ápolási végzettség mellett = szociális munkás = szociális szervező = szociális gondozó és szervező = vezetői, szervezői végzettség hiányában - érettségi és ápolói végzettség - ápolói végzettség, ápolási asszisztens, szociális gondozó és ápoló, ÖNO és házi szociális gondozó hiányában - egészségügyi gyermekotthoni gondozó, csecsemő- és kisgyermekgondozó Szakirányú végzettség - felsőfokú szociális alapvégzettség, teológus - pedagógus vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel - szociális asszisztens, PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 - szociális és mentálhigiénés csoportvezető (ha a szociális, mentálhigiénés foglalkoztatás szervező munkatársak száma 4 vagy annál több fő, ennél kisebb létszámnál az egyik munkatárs bízható meg a csoportvezetői feladatokkal) - foglalkoztatás szervező, munkavezető (200 férőhelyig 50, 200 férőhely felett 100 férőhelyenként) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő 1 fő = rehabilitációs intézmény 2 fő mentálhigiénés asszisztens hiányában - pedagógus, védőnő, népművelő - felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus - pedagógus vagy felsőfokú egészségügyi szakképesítés mentálhigiénés végzettséggel hiányában - pedagógus, felsőfokú egészségügyi szakképesítés, népművelő, művelődésszervező - szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens - szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, népművelő - szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens, gyógyfoglalkoztató, gyógypedagógiai asszisztens hiányában - pedagógus, gyermek- és ifjúsági felügyelő, mentálhigiénés asszisztens 6. ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE, VÉGE 7. DOKUMENTÁCIÓ egészségügyi dokumentáció (ápolási terv, ápolási lap) gondozási terv, gondozási lap korlátozó intézkedés dokumentációja mentálhigiénés csoport dokumentációja átadó füzet (részlegenként) PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre tekintettel szükségtelenné

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

l1 J ' ' l. ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011.

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK TÉMAKÖRÉBEN Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP.doc

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben