Személyi feltételek 2011/2012. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi feltételek 2011/2012. tanév"

Átírás

1 Személyi feltételek 2011/2012. tanév 1. ped. szakv. testnev.spec.koll. 13. ped. szakvizsga kémia kémia közoktatás vezető mérés-értékelés 2. ped.szakv. föld föld mozgókép 14. kémia kémia közoktatás vezető 3.. Tud.egyetem ped. szakvizsga informatika informatika 15.. fizika fizika 4. ped. szakv. mérés-értékelés orosz szakkoll. tehetségfejl. szakértő 16.. Tud.egyetem ped.szakv. informatika informatika 5. ped. szakv. testnev.népműv.szakkoll. tehetségfejl.szakértő közoktatás vezető történelem történelem 17. Tud.egyetem informatika tanulás-tanítása informatika tanulásmódsz. 6. -zene 18. tehetségfejl.szakértő informatika informatika műv.ter. informatika 7. történelem -zene történelem hon és népism 19. informatika inform. műv.ter informatika 8. etika. Tud.egyetem történelem történelem fizika informatika informatika informatika 9. történelem történelem 21. föld biológia föld egészségtan természetism. szoc.ped. hon és népism 22. angol műv.ter. angol 10.,, ped.szakv. történelem tehetségfejl. szakértő történelem 23.. angol-testnev. műv.ter. angol angol 11. történelem történelem 24. -angol nyelvoktató angol angol 12. Tud.egyetem ped.szakv. fizika közoktatás vezető hon és népism fizika Tud.egyetem angol angol nyelvoktató angol angol angol tehetségfejl. szakértő 27.. angol orosz, népm. angol 1

2 28. angol angol drámapedagógus 29. Tud.egyetem pedagógia, testn. szakkoll. etnogr. Nép hon-és népism. 43. Tud.egyetem ped. szakv., népművelés szakkoll. szakpedagógus háztartás ökonómia életv. tánc és dráma 30. Tud.egy. vizuális nevelőtanár 44., szakkoll Tud.egyetem ped.szakv. föld föld, ny. és ir. 32. biológia biológia 45. műv. ter. 33. föld föld 46., ped. szakv., szakkoll. diff.fejlesztőped Tud.egyetem biológia föld biológia föld 47. pedagógus szakvizsga, orosz szakkoll. tanulási zavar p.p., matem. szakkoll ped. szakv., gyógytestn. spec. Koll., könyvtár- szakkoll. 48. ped. szakv. gyak.vezető gyak.vezető, testn. szakkoll könyvtár szakkoll ped. szakv., testn. szakkoll. tehetségfejlesztő 50., ped.szakkoll környezet 40. Tud.egyetem, testn. szakkoll. művelődés men. 51. ped. szakv., népm. testn. szakkoll. tehetségfejlesztő ped. szakv., ped.- testn. szakkoll. környezetismeret szakkoll., könyvtár szakkoll. tehetségfejlesztő 42. 2

3 53. ped. szakv., szakkoll. gyak.vezető 63. Főisk. ped. szakv. 64., testn. szakkoll. közokt.vez. 4. csoport csoport testnev. szakkoll. 54., népm. spec.koll 66. szociálpedagógus testnev. szakkoll. 10. csoport ped.- szakkoll. 14. csoport testnev. ped. szakkoll. 12. csoport, -zene szakkoll. gyak.vezető 68. pedagógia szakkoll. 56. ped. szakv. 69. műv. ter. közműv.- szakkoll. 17. csoport ped. szakkoll. spec. koll szakoktató Főiskola Tud.egyetem ar Táncművészeti Főisk. testnev. ped. szakkoll., francia francia óvodapedagógus táncpedagógus 18. csoport napközi 19.sz. francia néptánc orosz-könyvtár szakkoll., -zene szakkoll Táncm.. Vizuális kommunikáció föld- német nyelv föld könyvtár balett társastánc biológia olasz balett biológia történelem könyvtár tanfolyam történelem etika hon és népism 3

4 79. fizika fizika 92. Főiskola óvodapedagógus óvónő 93. Szakközépisk. óvodapedagógus óvónő szakkoll Szakközépisk. óvodapedagógus óvónő ped. - szakkoll 95. Tk spec.koll. könyvtár szakkoll Tk titkárságvezető szakkoll ny.és i. műv.ter. 1. sz. napközi 83. vizuális nev.műv.ter. ped. szakv. fejlesztő diff. fejlesztőped. 84. ped.szakv. differenciáló, fejl. fejlesztőped. ember és társ.műv.ter. 85. ped. szakv. diff.fejlesztőped. vizuális körny.kult. 86. pedagógiai asszisztens 87. -történelem informatikus könyvtáros könyvtár 88. Tud.egye-tem pszichológus, ped-i szakp. pszichológus pszichológus 89. mentálhigiénikus --zene ifjúságvéd.felelős 90. Tud.egye-tem 91. Főiskola, testn. szakkoll. művelődés men. óvodapedagógus művelődésszerv. óvónő 4

5 Technikai alkalmazottak száma Irodai dolgozó 32 fő 18 fő ola 14 fő érettségi Kisegítő dolgozók 25 fő 5 fő 8 általános 15 fő szakiskola 5 fő érettségi Karbantartó 3 fő 3 fő szakiskola Udvaros 1 fő 1 fő 8 általános Gondnok 1 fő 1 fő szakiskola Dajka 2 fő 2 fő szakiskola gondozónő 1 fő 1 fő érettségi asszisztens 1 fő 1 fő érettségi Személyi feltételek 66 fő Végzettség, szakképzettség Tanulócsoportok Tanulócsoport megnevezése 5 Képzési típus Tanuló létszám 1. 1.a Általános tantervű b Általános tantervű t Emelt szintű Tagintézmény Általános tantervű összevont osztály a. Általános tantervű b. Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű Tagintézmény Általános tantervű összevont osztály a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű t Emelt szintű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű 27 (1mt) t Emelt szintű o Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű 23 (1mt) e Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű 11

6 31. 7.a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű 17 Összesen 952 (2 mt) Országos-mérés értékelés eredményei május 4. évfolyam Kompetencia terület Az olvasáskészség kiépültsége Az olvasáskészség gyakorlottsága Az írásminőség fejlettsége Az íráskészség gyakorlottsága Az elemi számolási készség kiépültsége Az elemi számolási készség gyakorlottsága A számírási készség kiépültsége A mértékegység-váltó készség kiépültsége Az összeadás készség kiépültsége a 100-as számkörben A kivonás készség kiépültsége a 100-as számkörben A szorzás készség kiépültsége a 100-as számkörben Az osztás készség kiépültsége a 100-as számkörben Az elemi gondolkodási képesség kiépültsége Az elemi gondolkodási képesség gyakorlottsága Az elemi rendszerező képesség kiépültsége Az elemi kombinatív képesség kiépültsége Országos átlag Fenntartói átlag Iskolai eredmény

7 4.a 2011.május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegységváltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás T959-J446 befejező haladó befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális kezdő előkészítő E164-P914 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező V779-K849 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális K827-S129 befejező befejező optimális kezdő optimális haladó befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő haladó K645-B632 P297-Q793 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő optimális J922-B365 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális kezdő haladó J242-M243 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó haladó A581-C743 befejező optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális kezdő előkészítő J549-N138 előkészítő haladó előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő kezdő J959-J446 B597-Q635 befejező optimális optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó optimális haladó optimális optimális haladó F446-M997 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális előkészítő befejező C188-V341 befejező befejező optimális kezdő optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő haladó optimális előkészítő haladó V827-J699 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális haladó optimális R889-O841 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező haladó befejező optimális kezdő befejező J522-H229 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő H945-E482 befejező befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő T649-V751 befejező befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő befejező J782-T356 befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező befejező optimális kezdő haladó C166-B389 befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó O994-Q861 befejező befejező befejező kezdő optimális befejező optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális R862-L779 haladó befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális W249-J744 befejező optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális optimális optimális kiépültség összesen Írás Írás minőség optimális haladó 7

8 4.b május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség C383-Q862 optimális optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező befejező optimális haladó haladó K987-R651 optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő C688-B823 optimális optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális R246-G668 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó haladó L178-C352 optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező haladó kezdő V538-L780 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó A152-A228 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális előkészítő B898-A419 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális N354-X881 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező C349-Q961 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális kezdő optimális P944-V250 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő T615-V860 befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális haladó optimális haladó optimális optimális befejező P583-J546 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális haladó kezdő X287-O922 befejező optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális befejező optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális kezdő haladó F815-V388 befejező befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális S477-S231 optimális optimális befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező befejező optimális haladó optimális W683-F964 befejező optimális optimális haladó optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális kezdő kezdő V265-U668 optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális R792-M413 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális befejező optimális optimális optimális D396-W111 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális D469-R120 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális V293-C683 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő előkészítő optimális előkészítő haladó K934-T855 optimális optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális befejező befejező 8

9 4.c május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség A616-A133 befejező optimális optimális haladó optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő befejező optimális haladó kezdő F351-G749 haladó befejező haladó előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális haladó haladó kezdő optimális kezdő előkészítő J932-T773 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő előkészítő optimális kezdő kezdő R871-T688 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális befejező befejező optimális befejező befejező befejező optimális befejező haladó S367-F660 befejező befejező optimális haladó optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális kezdő haladó X359-F965 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális haladó befejező D251-P729 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő kezdő optimális haladó előkészítő U839-N475 haladó befejező előkészítő előkészítő befejező haladó optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális befejező haladó N188-O167 optimális optimális előkészítő optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő előkészítő Q954-V614 befejező optimális optimális előkészítő optimális előkészítő optimális optimális befejező előkészítő befejező kezdő haladó befejező kezdő előkészítő T764-P166 befejező befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális Q153-S737 befejező optimális befejező előkészítő optimális haladó befejező optimális haladó optimális kezdő kezdő előkészítő optimális befejező optimális W891-K399 optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális kezdő haladó G973-S411 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező kezdő befejező optimális kezdő kezdő H149-M632 optimális optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó M163-J485 haladó befejező optimális kezdő optimális befejező befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő haladó Q128-V385 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális L125-W581 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező befejező optimális kezdő optimális Q435-Q134 befejező optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező befejező befejező E728-S960 optimális optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező kezdő haladó optimális optimális előkészítő F111-U728 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező J135-N511 befejező befejező előkészítő előkészítő kezdő előkészítő optimális optimális előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális előkészítő befejező 9

10 4.d május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség V843-P687 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező C517-O529 befejező befejező befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező optimális optimális haladó optimális N379-P855 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális optimális haladó X168-Q596 optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő G677-R549 befejező befejező befejező előkészítő optimális előkészítő befejező befejező kezdő optimális haladó haladó haladó optimális kezdő haladó X848-J980 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó D396-C917 befejező optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező befejező L282-L622 haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező befejező kezdő optimális M322-N325 befejező optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális B558-S249 befejező befejező előkészítő előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális kezdő haladó előkészítő optimális kezdő előkészítő W436-L597 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális kezdő haladó előkészítő optimális haladó haladó Q975-C285 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó haladó E122-C591 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális R144-E794 befejező optimális haladó előkészítő befejező optimális optimális optimális haladó optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő J573-E715 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő befejező J564-M936 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező haladó G552-P655 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális C738-F585 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő haladó K982-O674 befejező befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális T481-A345 befejező befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó haladó haladó optimális kezdő befejező 10

11 4.e május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség E347-D232 befejező optimális optimális előkészítő optimális befejező befejező előkészítő kezdő optimális haladó kezdő kezdő optimális haladó befejező N116-E444 optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális befejező befejező optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő befejező T563-W247 befejező optimális kezdő előkészítő optimális befejező optimális optimális haladó optimális haladó kezdő haladó optimális optimális haladó M416-U154 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó haladó haladó optimális kezdő befejező T716-P547 optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális G961-L881 befejező optimális optimális előkészítő befejező optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális befejező optimális kezdő haladó N761-S934 befejező optimális optimális előkészítő optimális haladó optimális befejező haladó optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő haladó B164-V654 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó T413-B363 befejező optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő kezdő W153-G299 befejező optimális optimális előkészítő haladó optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális G996-X572 haladó befejező kezdő előkészítő optimális előkészítő befejező előkészítő előkészítő optimális haladó előkészítő előkészítő optimális optimális haladó V618-Q424 befejező optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó M985-X316 haladó optimális optimális kezdő haladó haladó optimális haladó haladó optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő Q546-U382 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális K359-T153 haladó haladó előkészítő előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező befejező befejező optimális kezdő haladó V775-A347 befejező optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális kezdő befejező optimális haladó befejező befejező optimális haladó optimális B886-V158 optimális optimális befejező előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő előkészítő optimális haladó befejező B797-D236 befejező optimális haladó optimális haladó kezdő optimális befejező haladó optimális befejező kezdő befejező optimális haladó haladó K922-O823 haladó optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális haladó optimális M186-X223 befejező optimális optimális előkészítő optimális előkészítő optimális optimális haladó optimális haladó haladó haladó optimális befejező optimális 11

12 4.t május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás összeadás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség D232-O315 optimális befejező befejező előkészítő optimális befejező optimális befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális előkészítő optimális E554-E437 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális kezdő haladó C467-R136 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális M223-P238 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális T225-A846 optimális optimális befejező befejező optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális befejező optimális optimális kezdő optimális U559-B189 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális optimális haladó E578-H697 haladó optimális befejező kezdő optimális haladó optimális optimális befejező optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális kezdő haladó N665-A719 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő M787-P758 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális előkészítő befejező G913-G135 befejező optimális haladó kezdő optimális optimális befejező kezdő haladó optimális haladó optimális haladó optimális haladó optimális B531-C774 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő haladó Q397-B275 befejező befejező befejező haladó optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó S871-T449 befejező optimális kezdő haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális kezdő haladó K954-H340 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális előkészítő haladó M137-D278 befejező optimális befejező előkészítő optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális befejező optimális optimális kezdő optimális P868-G884 befejező befejező befejező előkészítő optimális előkészítő optimális optimális haladó optimális befejező haladó optimális optimális előkészítő optimális O857-D138 befejező befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező befejező optimális előkészítő optimális P119-P359 befejező befejező befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő haladó optimális kezdő előkészítő X128-C134 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó haladó haladó optimális kezdő optimális B375-N473 kezdő optimális kezdő előkészítő befejező optimális optimális optimális haladó optimális haladó haladó haladó optimális előkészítő haladó Q926-N236 befejező optimális haladó előkészítő optimális optimális kezdő haladó kezdő optimális befejező kezdő befejező optimális kezdő befejező 12

13 Tagintézmény 4.o május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás összeadás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség W742-N542 haladó optimális optimális előkészítő befejező előkészítő előkészítő befejező kezdő optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális befejező optimális V426-B273 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális W189-N796 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő befejező G442-J830 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális N517-O435 optimális optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő optimális V737-V489 optimális befejező befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális előkészítő kezdő előkészítő optimális előkészítő optimális M536-S638 befejező optimális optimális kezdő optimális előkészítő befejező előkészítő kezdő optimális haladó előkészítő előkészítő optimális kezdő optimális J339-P615 befejező befejező optimális előkészítő befejező befejező kezdő kezdő kezdő befejező előkészítő kezdő előkészítő optimális előkészítő kezdő F628-C772 befejező befejező optimális befejező optimális haladó optimális optimális optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő haladó előkészítő előkészítő J581-P616 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező előkészítő haladó optimális haladó optimális J627-P857 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó E586-K244 optimális befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális befejező haladó haladó előkészítő kezdő befejező előkészítő befejező 13

14 Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon intézményi Kompetencia terület Országos átlag Megyei átlag Intézményi eredmény 6. évfolyam Szövegértés Matematika évfolyam Szövegértés Matematika Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kompetencia terület Országos átlag Megyei átlag 6. évfolyam Szövegértés Matematika évfolyam Szövegértés Matematika A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Tagintézménye Kompetencia terület Országos átlag Megyei átlag 6. évfolyam Szövegértés Matematika évfolyam Szövegértés Matematika Telephely Vénkert Telephely Kőrösi 14

15 Lemorzsolódás Megnevezés Évfolyam Évismétlők Hiányzásai miatt nem osztályható Tanulói jogviszonya megszűnt tanévközben 2008/2009. tanév Évfolyam 2009/2010. tanév Évfolyam 2010/2011. tanév fő % fő % fő % 6 6, ,1 6 4, ,8 1 1, , ,2 4,7 0,7 0,8 0, , ,1 4,1 0,8 3,6 5,6 4,1 2, ,7 2,8 1,4 3 2,2 3,7 2, ,9 1,5 1,9 0,7 0,7 0,8 3,9 3,6 Megjegyzés 2008/ fő szülői kérelemre 2009/ fő szülői kérésre 2010/ fő szülői kérésre Költözés miatt. Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén ,7 3,3 7,2 2,2 9, ,2 2,8 2,1 0,8 3,7 5,5 1, ,7 2,3 1,9 0,7 1,5 7,8 0,9 100 Költözés miatt. 2009/ fő 6 osztályos felvétel miatt 2010/ fő 6 osztályos felvétel miatt Középiskolai felvétel miatt. Továbbtanulók Megnevezés Évfolyam 2008/2009. tanév 2009/2010. tanév 2010/2011. tanév Fő % Fő % Fő % Nyolcosztályos gimnázium Hatosztályos gimnázium 3 3,9 6 5,5 6 5,1 Gimnázium 27 27, , ,5 Szakközépiskola 38 38, , ,9 Szakiskola 30 30, , ,6 15

16 Továbbtanulók után-követése 2008/2009. tanév 2009/2010. tanév Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 8. évfolyam végén 9. évfolyam végén Alapfokú Művészetoktatási Intézmény irod Matematika Tört Spec t nyelv 1 SZAKKÖZÉPISKOLA A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C T T Átla g nyelv irod Mate Tört Spec t Átlag 16

17 Intézmény típus megnevezése nyelv irod 8. évfolyam végén 9. évfolyam végén Matemati Átla nyelv Matem Tört Spec t ka g irod atika T T T T GIMNÁZIUM A A A A A A A A A A A B B B B B B C C C C C T Tört Spec t Átlag 17

18 3 SZAKISKOLA nyelv irod 8. évfolyam végén 9. évfolyam végén Matem nyelv Matem Tört Spec t Átlag atika irod atika A A A A B B B B B B C C C C C C C C C C C T T T T T T T T Tört Spec t Átlag 18

19 Továbbtanulók után-követése 2009/2010. tanév 2010/2011. tanév Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 8. évfolyam végén 9. évfolyam végén Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Tört Spec t nyelv irod 1 SZAKKÖZÉPISKOLA A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B Átla g nyelv irod Mate Tört Spec t Átlag 19

20 Intézmény típus megnevezése nyelv 2009/ évfolyam végén 2009/ évfolyam végén Matemati Átla nyelv Matem Tört Spec t ka g irod atika irod SZAKKÖZÉPISKOLA C C C C C C C C C C C C T T T T T T T T T T T T Tört Spec t Átlag 20

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100. Az iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. Elérhetőségi adatok: Richter Gedeon Általános Iskola Postacím: 3013 Ecséd, Szabadság út 141. Tel: 37/358-014, 37/558-022 Fax: 37/358-014 E-mail: igazgato@richter-ecsed.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u.14. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

A SZENTLİRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2012-2013. TANÉVRE

A SZENTLİRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2012-2013. TANÉVRE A SZENTLİRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2012-2013. TANÉVRE 1 Adatok Intézmény neve: IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 2255, SZENTLŐRINCKÁTA, DÓZSA GYÖRGY

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Különös Közzétételi lista

Különös Közzétételi lista Különös Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

4 fő. 1 fő egyetem történelem szak 1 fő egyetem történelem-földrajz szak 1 fő egyetem történelem-hittan szak 1 fő egyetem történelem-magyar szak.

4 fő. 1 fő egyetem történelem szak 1 fő egyetem történelem-földrajz szak 1 fő egyetem történelem-hittan szak 1 fő egyetem történelem-magyar szak. Tanév megnevezése: 03/034es tanév Az iskola neve: Gubody Ferenc Szakképző Iskola Az iskola címe: 700 Cegléd, Alkotmány u. 79. Az iskola OM azonosítószáma: 0038 Székhely: 700 Cegléd, Alkotmány u. 79. Telephely:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben