Személyi feltételek 2011/2012. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi feltételek 2011/2012. tanév"

Átírás

1 Személyi feltételek 2011/2012. tanév 1. ped. szakv. testnev.spec.koll. 13. ped. szakvizsga kémia kémia közoktatás vezető mérés-értékelés 2. ped.szakv. föld föld mozgókép 14. kémia kémia közoktatás vezető 3.. Tud.egyetem ped. szakvizsga informatika informatika 15.. fizika fizika 4. ped. szakv. mérés-értékelés orosz szakkoll. tehetségfejl. szakértő 16.. Tud.egyetem ped.szakv. informatika informatika 5. ped. szakv. testnev.népműv.szakkoll. tehetségfejl.szakértő közoktatás vezető történelem történelem 17. Tud.egyetem informatika tanulás-tanítása informatika tanulásmódsz. 6. -zene 18. tehetségfejl.szakértő informatika informatika műv.ter. informatika 7. történelem -zene történelem hon és népism 19. informatika inform. műv.ter informatika 8. etika. Tud.egyetem történelem történelem fizika informatika informatika informatika 9. történelem történelem 21. föld biológia föld egészségtan természetism. szoc.ped. hon és népism 22. angol műv.ter. angol 10.,, ped.szakv. történelem tehetségfejl. szakértő történelem 23.. angol-testnev. műv.ter. angol angol 11. történelem történelem 24. -angol nyelvoktató angol angol 12. Tud.egyetem ped.szakv. fizika közoktatás vezető hon és népism fizika Tud.egyetem angol angol nyelvoktató angol angol angol tehetségfejl. szakértő 27.. angol orosz, népm. angol 1

2 28. angol angol drámapedagógus 29. Tud.egyetem pedagógia, testn. szakkoll. etnogr. Nép hon-és népism. 43. Tud.egyetem ped. szakv., népművelés szakkoll. szakpedagógus háztartás ökonómia életv. tánc és dráma 30. Tud.egy. vizuális nevelőtanár 44., szakkoll Tud.egyetem ped.szakv. föld föld, ny. és ir. 32. biológia biológia 45. műv. ter. 33. föld föld 46., ped. szakv., szakkoll. diff.fejlesztőped Tud.egyetem biológia föld biológia föld 47. pedagógus szakvizsga, orosz szakkoll. tanulási zavar p.p., matem. szakkoll ped. szakv., gyógytestn. spec. Koll., könyvtár- szakkoll. 48. ped. szakv. gyak.vezető gyak.vezető, testn. szakkoll könyvtár szakkoll ped. szakv., testn. szakkoll. tehetségfejlesztő 50., ped.szakkoll környezet 40. Tud.egyetem, testn. szakkoll. művelődés men. 51. ped. szakv., népm. testn. szakkoll. tehetségfejlesztő ped. szakv., ped.- testn. szakkoll. környezetismeret szakkoll., könyvtár szakkoll. tehetségfejlesztő 42. 2

3 53. ped. szakv., szakkoll. gyak.vezető 63. Főisk. ped. szakv. 64., testn. szakkoll. közokt.vez. 4. csoport csoport testnev. szakkoll. 54., népm. spec.koll 66. szociálpedagógus testnev. szakkoll. 10. csoport ped.- szakkoll. 14. csoport testnev. ped. szakkoll. 12. csoport, -zene szakkoll. gyak.vezető 68. pedagógia szakkoll. 56. ped. szakv. 69. műv. ter. közműv.- szakkoll. 17. csoport ped. szakkoll. spec. koll szakoktató Főiskola Tud.egyetem ar Táncművészeti Főisk. testnev. ped. szakkoll., francia francia óvodapedagógus táncpedagógus 18. csoport napközi 19.sz. francia néptánc orosz-könyvtár szakkoll., -zene szakkoll Táncm.. Vizuális kommunikáció föld- német nyelv föld könyvtár balett társastánc biológia olasz balett biológia történelem könyvtár tanfolyam történelem etika hon és népism 3

4 79. fizika fizika 92. Főiskola óvodapedagógus óvónő 93. Szakközépisk. óvodapedagógus óvónő szakkoll Szakközépisk. óvodapedagógus óvónő ped. - szakkoll 95. Tk spec.koll. könyvtár szakkoll Tk titkárságvezető szakkoll ny.és i. műv.ter. 1. sz. napközi 83. vizuális nev.műv.ter. ped. szakv. fejlesztő diff. fejlesztőped. 84. ped.szakv. differenciáló, fejl. fejlesztőped. ember és társ.műv.ter. 85. ped. szakv. diff.fejlesztőped. vizuális körny.kult. 86. pedagógiai asszisztens 87. -történelem informatikus könyvtáros könyvtár 88. Tud.egye-tem pszichológus, ped-i szakp. pszichológus pszichológus 89. mentálhigiénikus --zene ifjúságvéd.felelős 90. Tud.egye-tem 91. Főiskola, testn. szakkoll. művelődés men. óvodapedagógus művelődésszerv. óvónő 4

5 Technikai alkalmazottak száma Irodai dolgozó 32 fő 18 fő ola 14 fő érettségi Kisegítő dolgozók 25 fő 5 fő 8 általános 15 fő szakiskola 5 fő érettségi Karbantartó 3 fő 3 fő szakiskola Udvaros 1 fő 1 fő 8 általános Gondnok 1 fő 1 fő szakiskola Dajka 2 fő 2 fő szakiskola gondozónő 1 fő 1 fő érettségi asszisztens 1 fő 1 fő érettségi Személyi feltételek 66 fő Végzettség, szakképzettség Tanulócsoportok Tanulócsoport megnevezése 5 Képzési típus Tanuló létszám 1. 1.a Általános tantervű b Általános tantervű t Emelt szintű Tagintézmény Általános tantervű összevont osztály a. Általános tantervű b. Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű Tagintézmény Általános tantervű összevont osztály a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű t Emelt szintű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű 27 (1mt) t Emelt szintű o Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű 23 (1mt) e Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű 11

6 31. 7.a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű d Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű a Általános tantervű b Általános tantervű c Általános tantervű t Emelt szintű o Általános tantervű 17 Összesen 952 (2 mt) Országos-mérés értékelés eredményei május 4. évfolyam Kompetencia terület Az olvasáskészség kiépültsége Az olvasáskészség gyakorlottsága Az írásminőség fejlettsége Az íráskészség gyakorlottsága Az elemi számolási készség kiépültsége Az elemi számolási készség gyakorlottsága A számírási készség kiépültsége A mértékegység-váltó készség kiépültsége Az összeadás készség kiépültsége a 100-as számkörben A kivonás készség kiépültsége a 100-as számkörben A szorzás készség kiépültsége a 100-as számkörben Az osztás készség kiépültsége a 100-as számkörben Az elemi gondolkodási képesség kiépültsége Az elemi gondolkodási képesség gyakorlottsága Az elemi rendszerező képesség kiépültsége Az elemi kombinatív képesség kiépültsége Országos átlag Fenntartói átlag Iskolai eredmény

7 4.a 2011.május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegységváltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás T959-J446 befejező haladó befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális kezdő előkészítő E164-P914 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező V779-K849 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális K827-S129 befejező befejező optimális kezdő optimális haladó befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő haladó K645-B632 P297-Q793 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő optimális J922-B365 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális kezdő haladó J242-M243 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó haladó A581-C743 befejező optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális kezdő előkészítő J549-N138 előkészítő haladó előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő kezdő J959-J446 B597-Q635 befejező optimális optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó optimális haladó optimális optimális haladó F446-M997 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális előkészítő befejező C188-V341 befejező befejező optimális kezdő optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő haladó optimális előkészítő haladó V827-J699 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális haladó optimális R889-O841 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező haladó befejező optimális kezdő befejező J522-H229 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő H945-E482 befejező befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő T649-V751 befejező befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő befejező J782-T356 befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező befejező optimális kezdő haladó C166-B389 befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó O994-Q861 befejező befejező befejező kezdő optimális befejező optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális R862-L779 haladó befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális W249-J744 befejező optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális optimális optimális kiépültség összesen Írás Írás minőség optimális haladó 7

8 4.b május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség C383-Q862 optimális optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező befejező optimális haladó haladó K987-R651 optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő C688-B823 optimális optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális R246-G668 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó haladó L178-C352 optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező haladó kezdő V538-L780 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó A152-A228 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális előkészítő B898-A419 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális N354-X881 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező C349-Q961 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális kezdő optimális P944-V250 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő T615-V860 befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális haladó optimális haladó optimális optimális befejező P583-J546 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális haladó kezdő X287-O922 befejező optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális befejező optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális kezdő haladó F815-V388 befejező befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális S477-S231 optimális optimális befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező befejező optimális haladó optimális W683-F964 befejező optimális optimális haladó optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális kezdő kezdő V265-U668 optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális R792-M413 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális befejező optimális optimális optimális D396-W111 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális D469-R120 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális haladó optimális V293-C683 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő előkészítő optimális előkészítő haladó K934-T855 optimális optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális befejező befejező 8

9 4.c május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség A616-A133 befejező optimális optimális haladó optimális előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő befejező optimális haladó kezdő F351-G749 haladó befejező haladó előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális haladó haladó kezdő optimális kezdő előkészítő J932-T773 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő előkészítő optimális kezdő kezdő R871-T688 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális befejező befejező optimális befejező befejező befejező optimális befejező haladó S367-F660 befejező befejező optimális haladó optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális kezdő haladó X359-F965 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó befejező optimális haladó befejező D251-P729 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó előkészítő kezdő optimális haladó előkészítő U839-N475 haladó befejező előkészítő előkészítő befejező haladó optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális befejező haladó N188-O167 optimális optimális előkészítő optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő előkészítő Q954-V614 befejező optimális optimális előkészítő optimális előkészítő optimális optimális befejező előkészítő befejező kezdő haladó befejező kezdő előkészítő T764-P166 befejező befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális haladó optimális Q153-S737 befejező optimális befejező előkészítő optimális haladó befejező optimális haladó optimális kezdő kezdő előkészítő optimális befejező optimális W891-K399 optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális kezdő haladó G973-S411 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező kezdő befejező optimális kezdő kezdő H149-M632 optimális optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó M163-J485 haladó befejező optimális kezdő optimális befejező befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő haladó Q128-V385 befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális L125-W581 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező befejező optimális kezdő optimális Q435-Q134 befejező optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális befejező befejező befejező E728-S960 optimális optimális optimális kezdő optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező kezdő haladó optimális optimális előkészítő F111-U728 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező J135-N511 befejező befejező előkészítő előkészítő kezdő előkészítő optimális optimális előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő optimális előkészítő befejező 9

10 4.d május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség V843-P687 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó befejező C517-O529 befejező befejező befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező optimális optimális haladó optimális N379-P855 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális optimális haladó X168-Q596 optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő G677-R549 befejező befejező befejező előkészítő optimális előkészítő befejező befejező kezdő optimális haladó haladó haladó optimális kezdő haladó X848-J980 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó D396-C917 befejező optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező befejező L282-L622 haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező befejező kezdő optimális M322-N325 befejező optimális befejező optimális optimális befejező optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális B558-S249 befejező befejező előkészítő előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális kezdő haladó előkészítő optimális kezdő előkészítő W436-L597 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális kezdő haladó előkészítő optimális haladó haladó Q975-C285 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó haladó E122-C591 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális R144-E794 befejező optimális haladó előkészítő befejező optimális optimális optimális haladó optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő J573-E715 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő befejező J564-M936 befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező haladó G552-P655 optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális C738-F585 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő haladó K982-O674 befejező befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő optimális T481-A345 befejező befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó haladó haladó optimális kezdő befejező 10

11 4.e május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás össze-adás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség E347-D232 befejező optimális optimális előkészítő optimális befejező befejező előkészítő kezdő optimális haladó kezdő kezdő optimális haladó befejező N116-E444 optimális optimális befejező haladó optimális optimális optimális befejező befejező optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő befejező T563-W247 befejező optimális kezdő előkészítő optimális befejező optimális optimális haladó optimális haladó kezdő haladó optimális optimális haladó M416-U154 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó haladó haladó optimális kezdő befejező T716-P547 optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális G961-L881 befejező optimális optimális előkészítő befejező optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális befejező optimális kezdő haladó N761-S934 befejező optimális optimális előkészítő optimális haladó optimális befejező haladó optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő haladó B164-V654 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális kezdő haladó T413-B363 befejező optimális befejező haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező haladó befejező optimális előkészítő kezdő W153-G299 befejező optimális optimális előkészítő haladó optimális optimális optimális befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális G996-X572 haladó befejező kezdő előkészítő optimális előkészítő befejező előkészítő előkészítő optimális haladó előkészítő előkészítő optimális optimális haladó V618-Q424 befejező optimális haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó M985-X316 haladó optimális optimális kezdő haladó haladó optimális haladó haladó optimális haladó előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő Q546-U382 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális K359-T153 haladó haladó előkészítő előkészítő optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező befejező befejező optimális kezdő haladó V775-A347 befejező optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális kezdő befejező optimális haladó befejező befejező optimális haladó optimális B886-V158 optimális optimális befejező előkészítő optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó előkészítő előkészítő optimális haladó befejező B797-D236 befejező optimális haladó optimális haladó kezdő optimális befejező haladó optimális befejező kezdő befejező optimális haladó haladó K922-O823 haladó optimális optimális előkészítő optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális haladó optimális M186-X223 befejező optimális optimális előkészítő optimális előkészítő optimális optimális haladó optimális haladó haladó haladó optimális befejező optimális 11

12 4.t május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás összeadás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség D232-O315 optimális befejező befejező előkészítő optimális befejező optimális befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális előkészítő optimális E554-E437 optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális kezdő haladó C467-R136 optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó optimális M223-P238 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális T225-A846 optimális optimális befejező befejező optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális befejező optimális optimális kezdő optimális U559-B189 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó befejező haladó optimális optimális haladó E578-H697 haladó optimális befejező kezdő optimális haladó optimális optimális befejező optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális kezdő haladó N665-A719 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális haladó előkészítő M787-P758 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális előkészítő befejező G913-G135 befejező optimális haladó kezdő optimális optimális befejező kezdő haladó optimális haladó optimális haladó optimális haladó optimális B531-C774 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező optimális optimális előkészítő haladó Q397-B275 befejező befejező befejező haladó optimális optimális befejező optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó S871-T449 befejező optimális kezdő haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális kezdő haladó K954-H340 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális haladó optimális befejező optimális előkészítő haladó M137-D278 befejező optimális befejező előkészítő optimális befejező optimális optimális haladó optimális optimális befejező optimális optimális kezdő optimális P868-G884 befejező befejező befejező előkészítő optimális előkészítő optimális optimális haladó optimális befejező haladó optimális optimális előkészítő optimális O857-D138 befejező befejező befejező haladó optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező befejező befejező optimális előkészítő optimális P119-P359 befejező befejező befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező előkészítő haladó optimális kezdő előkészítő X128-C134 befejező optimális befejező kezdő optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó haladó haladó optimális kezdő optimális B375-N473 kezdő optimális kezdő előkészítő befejező optimális optimális optimális haladó optimális haladó haladó haladó optimális előkészítő haladó Q926-N236 befejező optimális haladó előkészítő optimális optimális kezdő haladó kezdő optimális befejező kezdő befejező optimális kezdő befejező 12

13 Tagintézmény 4.o május 25. Olvasás kiépültség Olvasás számírás mértékegység-váltás összeadás kivonás szorzás osztás összesen Számolás kiépültség rendszerezés kiépültség kombinálás kiépültség összesen Írás Írás minőség W742-N542 haladó optimális optimális előkészítő befejező előkészítő előkészítő befejező kezdő optimális kezdő előkészítő előkészítő optimális befejező optimális V426-B273 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális W189-N796 befejező befejező optimális előkészítő optimális optimális optimális előkészítő kezdő optimális kezdő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő befejező G442-J830 befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező optimális optimális optimális befejező optimális N517-O435 optimális optimális optimális haladó optimális optimális optimális optimális befejező optimális befejező optimális optimális optimális előkészítő optimális V737-V489 optimális befejező befejező előkészítő optimális optimális optimális optimális befejező optimális előkészítő kezdő előkészítő optimális előkészítő optimális M536-S638 befejező optimális optimális kezdő optimális előkészítő befejező előkészítő kezdő optimális haladó előkészítő előkészítő optimális kezdő optimális J339-P615 befejező befejező optimális előkészítő befejező befejező kezdő kezdő kezdő befejező előkészítő kezdő előkészítő optimális előkészítő kezdő F628-C772 befejező befejező optimális befejező optimális haladó optimális optimális optimális optimális kezdő előkészítő előkészítő haladó előkészítő előkészítő J581-P616 befejező optimális optimális befejező optimális optimális optimális optimális optimális optimális befejező előkészítő haladó optimális haladó optimális J627-P857 befejező optimális befejező befejező optimális optimális optimális optimális befejező optimális haladó optimális befejező optimális kezdő haladó E586-K244 optimális befejező optimális kezdő optimális optimális optimális optimális befejező haladó haladó előkészítő kezdő befejező előkészítő befejező 13

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Iskolánk tartalmi munkájáról, eredményességéről, személyi feltételeiről a 10. sz. melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében az alábbi adatszolgáltatást

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA... 3 1. AZ EGYES

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

Különleges közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különleges közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet alapján Budapest, XVIII. kerületi SOFI Különleges közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképzettség Főállású

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben