A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2002. május szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 4/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról 2 70 HATÁROZATOK 34/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 37/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések MELLÉKLETEK 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A PVV Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt., valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés 2. számú melléklete Róth Józsefné és Róth József villányi lakosok, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárdási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. (2) A közgyűlés elrendeli, az elszámolás különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások - tényleges mutatók szerint történő - elszámolása alapján 598 ezer forint, a központosított támogatások elszámolásából 676 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését, a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi központi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettség terhel. A személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint öszszegben jóváhagyja. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárdási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő rulirozó jellegű hitelállománya ezer forint december 19. lejárattal, fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint szeptember 1-jei, ezer forint április 15-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak június 30-ig - történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 7. Pécs, május 28. Dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye I N D O K O L Á S Általános indokolás Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a évi gazdálkodásáról, amelynek során feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. A működőképességet a beszámolási időszakban hitelek felvételével sikerült biztosítani. Jelentősen, ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmények bevételei a módosított 96,5 %-án, ezer forinton teljesültek (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül). A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti a év közben módosult, mivel az Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói joga július 1-től átadásra került a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Az intézményátadás miatt ezer forinttal csökkent az állami hozzájárulás és támogatás, valamint 498 ezer forinttal az átengedett személyi jövedelemadó összege. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 100,7 % -ra teljesült, ami abszolút értékben ezer forint többletbevételt jelent. Az önkormányzatok sajátos bevételei jelentősen túlteljesültek. Ezen a jogcímen a Mecsek Tours Kft. értékesítéséhez kapcsolódó un. bánatpénz (7.500 ezer forint), a pályázati egységcsomagok értékesítésekhez és a bérleti díjakhoz kapcsolódó késedelmi kamat, valamint egyéb önkormányzati sajátos bevétel pl.: orfűi sporttábor bérleti díja ezer forint - realizálódott. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74,3 % -ra, ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint, az intézményekében ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Pécs, Mikes Kelemen u. 13. szám alatti ingatlan ezer forintért, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan ezer forintért (első vételár részlet), a Pécs, Gábor u. 1. szám alatti ingatlan ezer forintért. Emellett bérleti díjakból ezer forint, privatizációból ezer forint és a marázai gázelosztó értékesítésének részlettörlesztéséből 431 ezer forint teljesült. A működési célra átvett pénzeszközök ezer forint összegben, 101,1 %-on alakultak. A módosított 83,3 %-át, ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. Az alacsony teljesítés a pályázatok állami támogatásának későbbi leutalásához kapcsolódik. Ilyen jellegű a Szociális és Családvédelmi Minisztériumtól a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukciójára elnyert pályázat, melynek támogatási összege a évben ezer forint volt. A címzett támogatások évi maradványa a Magyar Államkincstártól 2001 ben lehívásra és felhasználásra került ezer forint, mely a Baranya Megyei Kórház telephely rekonstukciójához kapcsolódik. A maradvány leutalása ( ezer forint) - az év vége miatt - áthúzódott a év januárjára. A BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthonában Pécsváradon címzett támogatással megvalósuló beruházása évben a két szakaszból álló közbeszerzési eljárás miatt nem kezdődött meg, így a évi ezer forint felhasználására nem került sor. Központosított állami támogatások jogcímen - megjelölt feladatokra ezer forint került átutalásra a központi költségvetésből.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Céljellegű decentralizált támogatásból elnyert, valamint önkormányzati támogatásból kezdődött meg a Pannon Magyar Ház felújításának II. üteme. Ezen támogatásnak a évben - a Magyar Államkincstártól - lehívott és felhasznált része ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban a 133/2000. (IX. 26.) Kgy. határozatában ezer forint fejlesztési célú (Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítására) és a 147/2001. (X. 30.) Kgy. határozatával ezer forint rulirozó jellegű, valamint ezer forint fejlesztési célú (Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukció) hitel felvételéről döntött, melyekre az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel hitelszerződéseket kötött. A hitel állomány december 31 -én: - rulirozó jellegű hitel állomány ezer forint, lejárati ideje: december fejlesztési célú hitel állomány ezer forint ebből ezer forint lejárati ideje: szeptember ezer forint lejárati ideje: április évi hitel törlesztés összesen ezer forint, az alábbi részletezéssel. - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. április 26 án) ezer forint, - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. december 3 án) ezer forint, - fejlesztési célú hitel törlesztés (2001. november 5 én) ezer forint, - folyószámla hitel törlesztés (2001. január 1 én) ezer forint. Az intézményi bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket figyelmen kívül hagyva ezer forintra teljesültek. Ezen belül a működési bevételek részaránya 10,7 %-os, 3 %-kal a tervezett felett alakult. Az intézmények alaptevékenységének bevételei 8,0 %-kal haladták meg a módosított ot, ezer forintot értek el. Ez a működési bevételek 57,4 %-a. Az egyéb különféle bevételek ezer forinttal maradtak el a tervezettől, ami 96,8 %-os teljesítést mutat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartói támogatása a módosított ot ezer forinttal haladta meg, ami 0,1 %-os túlteljesítést eredményezett. A tervezettnél kisebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló. Túllépte a módosított ot a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül ezer forintra teljesültek, ami ezer forinttal, azaz 8,3 %-kal marad el a tervezettől. Ennek 76,7 %-a intézményi körben merült fel. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételék nélkül ezer forinton teljesültek, ami 77,3 %-a a tervezettnek. A személyi juttatások 97,5 % -ban, ezer forint összegben merültek fel. A rendszeres személyi juttatások összege ezer forint: magában foglalja 115 fő köztisztviselő alapilletményét, a köztisztviselői törvény alapján megillető illetménykiegészítéseket és illetménypótlékokat, valamint a 13. havi juttatást. Ebben az összegben szerepel a 3 fő tisztségviselő 12+1 havi juttatása, a 15 fő munka törvénykönyve alá tartozó foglalkoztatott juttatása, valamint a 37 fő képviselő 12 havi tiszteletdíja és bérlet-térítésének pénzbeli megváltása. A fentiekhez kapcsolódó teljesítés 99,5 % a módosított hoz képest. A dologi kiadások együttesen 80,2 % -ra teljesültek. Az ide tartozó kiadások ai és tényadatai között tapasztalható eltérés főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének ezer forint, a vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának ezer forint, valamint a hitelek kamataira tervezett összegből fel nem használt ezer forint maradvány összegével magyarázható. A dologi kiadások még fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség ezer forint. Speciális célú támogatások eredeti a 28,5 %-kal emelkedett évközben és ezer forinton teljesült. Tükrözi a közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében módosított ként - felújítási feladatokra ezer forintot különített el. Ebből ezer forint került felhasználásra. Többek között befejeződött a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint összegben, melyből ezer forint volt állami támogatás; az Orfű, Pécsi-tó zsiliprendszerének ezer forintos felújítása, mely ezer forint Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert pályázati támogatást is tartalmaz. A Pécs, Egyetem utcai ingatlan átalakítása, felújítása befejeződött, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja beköltözése megtörtént. Az épület felújítási munkálataira ezer forint került felhasználásra. Céljellegű decentralizált támogatás is fedezetét szolgálta a Pannon Magyar Ház felújítás II. ütemének; évi költsége ezer forint, melyből állami támogatás rész ezer forint. A beszámolási időszakban ezer forint volt a beruházási kiadások módosított a, melyből ezer forint valósult meg. A 49,8 %-os teljesítés egyik legjelentősebb tétele a december 31. napjával befejeződött címzett támogatásból megvalósult Baranya Megyei Kórház telephely rekonstrukció. A T épület műszaki átadás-átvétele a tervezett időpontban megtörtént. A teljesítés ezer forint, ami az éves ának 40 %-a. Az év második felében elindult a rekonstrukció részeként a konyha felújítása, valamint a T épület befejezéseként az egészségügyi gépek, konyhatechnikai berendezések beszerzése. A gépek és berendezések leszállítása és számlázása, valamint elszámolásuk a Magyar Államkincstárral megtörtént, a pénzügyi teljesítés azonban áthúzódik évre. Intézményi körben összességében ezer forint kiadás merült fel a beszámolási időszakban, ami a módosított 97,2 %-os teljesítése. Az eredeti ot ezer forinttal, azaz 12,5 %-kal haladja meg. A ráfordítások 56,4 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 38,9 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a az ellátottak pénzbeli juttatásait, 0,5 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra ezer forintot fordítottak az intézmények, ami a 2,5 %-kal marad el a tervezettől. Ezen kiadások 43,3 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. A szociális intézmények 98,1 %-on, azaz ezer forinton teljesítették kiadásaikat ezen a jogcímen. Az oktatási intézmények ezer forintot fordítottak személyi juttatásokra, ami 4,4 %-kal marad el a tervezettől. A kiadások 13,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban merült fel, 99,5 %-os teljesítéssel. A közművelődési intézmények ezen a jogcímen a módosított 96,1 %-át, ezer forintot teljesítettek, míg az egyéb intézmények 89,6 %-ot, azaz ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok 97,2 %-on realizálódtak, alakulásuk a személyi juttatásokéval azonos. Az intézmények dologi kiadásai ezer forinton teljesültek, ami az eredeti 125,9 %-a, az előző évi kiadásokat pedig ezer forinttal, azaz 4,6 %-kal haladta meg. Az felújítási és beruházási kiadások együttesen ezer forinton valósultak meg, ami az összes intézményi kiadás 3,3 %-a. Ez a módosított 76,1 %-át tette ki. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint, az önkormányzat a költségvetési év végét követően, a költségvetési törvény előírásai szerint, a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege - a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint volt, 4,7 % -kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a évhez képest ezer forinttal gyarapodtak, értékük 2001-ben ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 76,6 % -ot képviselt. A befektetett pénzügyi eszközök részaránya két év óta folyamatosan csökkent, értékük 2001-ben ezer forint volt, 10,7 %-al maradt el a évi mértéktől. A részesedések

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 képviselték a legnagyobb arányt 97,7 %-kal. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke folyamatos emelkedést mutat, míg az üzemeltetésre - kezelésre átadott eszközök értéke csekély mértékben csökkent. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 90,4 %-kal, 2001-ben értékük ezer forint volt. A forgóeszközök értéke a évhez viszonyítva ezer forinttal ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke 7,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök összes értéke 23,4 % -kal részesedik, az előző évhez hasonlítva értékében lényeges növekedés nem történt. A forgóeszközökön belül a készletek sem értékükben, sem részarányukban lényegesen nem változtak 2001-ben, az ezer forintos értékük 6,1 %-ot képviselt. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2001-ben 47,5 %-ra emelkedett. A pénzeszközök 2000-hez viszonyítva ezer forinttal emelkedtek, az emelkedés mértéke 63,9 %-os, értékük 2001-ben ezer forint volt. A pénzeszközökön belül a költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett, míg az idegen pénzeszközök állománya 20,8%-kal csökkent. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét 80,8 %-ot képviselt 2001-ben. A tartalékok értéke 2000-hez viszonyítva megduplázódott 2001-re, összegszerűen ezer forint volt, amit a tárgyévi költségvetési tartalék képviselt. A kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is magasabbak voltak, 2001-ben ezer forintos mértéket értek el, ez a kötelezettségek 62,6 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkentek. Értékük ezer forint volt, ezer forinttal kevesebb mint 2000-ben. 4. -hoz évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben ezer forint, az önkormányzat hivatalánál ezer forint. Összesen ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnak. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványa megállapításának kiinduló pontja a költségvetési bankszámlák és a pénztárban kimutatott záró egyenlegek összege ezer forint. A függő, átfutó és kiegyenlítő tételek egyenlege ezer forint a évben, amely főleg a év január havi állami támogatás előrehozott (decemberi) kiutalásával függ össze. A Hivatali pénzmaradványt növelik, egyidejűleg az intézményit csökkentik az alábbi tételek: költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ezer forint (2001. évi többletfinanszírozás elvonása); pénzmaradványt terhelő elvonás ezer forint (2001. évi kötött felhasználású támogatás elszámolás miatt 609 ezer forint, központosított támogatások elszámolása 676 ezer forint). A hivatali pénzmaradványt csökkentik, egyidejűleg az intézményit növelik az alábbi tételek: költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 372 ezer forint; a volt BMÖ Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma részére a kötött felhasználású támogatások intézménnyel történt elszámolás alapján 4 ezer forint támogatás. Fenti korrekciós tételek után a költségvetési pénzmaradvány a Hivatalnál ezer forint, melyet ezer forint áthúzódó fizetési kötelezettség terhel. A szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege ezer forint. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése alapján a jutalmazásra fordítható pénzmaradvány ezer forint. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány ezer forint, melyet összességében ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 15 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány összesen ezer forint összegben. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható ezer forint, a már hivatkozott kormányrendelet alapján. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza - az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival - az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) ,67% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122) ,86% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,40% 3. Járművek (141,142) ,40% 4. Tenyészállatok (1681,1682) Beruházások, felújítások (117,127,137,147,1591,1687) ,88% 6. Beruházások adott előlegek (128,138,148,1598,1688) ,03% II. Tárgyi eszközök összesen ,69% 1. Egyéb tartós részesedés (171,175-ből) ,48% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok = ,175-ből) ,91% 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) ,82% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,33% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,72% A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,76% 1. Anyagok (21-22) ,19% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) ,37% 4. Késztermékek (24) ,61% 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) ,03% 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen ,78% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,36% 2. Adósok (281) ,9% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) ,00% 4. Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,34% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) ,01% különféle egyéb követelések ( ,289) ,32% II. Követelések összesen ,32% 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,29% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,73% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,21% IV. Pénzeszközök összesen ,92% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,39% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,32% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,77% 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ( ) ,33% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,28% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,80% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,68% F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,00% 2. Tőkeváltozások (412) ,79% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,87% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,59% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,33% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,53% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉK ÖSSZESEN ,59% 1. Hosszú lejárra kapott kölcsönök ( ) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök ( ) ,00% 2. Rövid lejáratú hitelek ( ) ,76% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( ) ,39% ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,98% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,62% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,30% ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh., fejl. hitelek köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) ,36% - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,99% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) ,98% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,57% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,38% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,18% 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások ( ből) ,28% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,43% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,78( FORRÁSOK ÖSSZESEN ,68%

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 77,29% 76,61% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,45% 0,66% - Tárgyi eszközök 74,98% 77,09% - Befektetett pénzügyi eszközök 13,71% 11,81% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,86% 10,44% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 83,28% 90,44% - Gépek, berendezések és felszerelések 11,13% 8,29% - Járművek 0,67% 0,77% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 4,90% 0,50% - Beruházásra adott előlegek 0,01% 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,57% 97,74% - Értékpapírok 0,12% 0,07% - Adott kölcsönök 2,31% 2,19% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 22,71% 23,39% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,91% 6,14% - Követelések 47,28% 47,51% - Értékpapírok - Pénzeszközök 26,12% 39,72% - Aktív pénzügyi elszámolások 19,69% 6,63% Készletek összetétele: - Anyagok 75,19% 77,08% - Befejezetlen termelés és félkész termékek 0,32% - Növendék-, hízó és egyéb állatok 7,33% 2,71% - Késztermékek 0,39% 0,42% - Áruk és közvetített szolgáltatások 16,77% 19,79% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 6,32% 3,93% - Adósok 92,19% 94,44% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,22% 0,20% - Egyéb követelések 1,28% 1,43% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,64% 0,39% - Költségvetési bankszámlák 50,80% 76,15% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 48,56% 23,46% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 30,84% 2,04% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 57,61% 81,48% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 11,55% 16,48% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,00% 0,00%

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása Sorszám Intézmény neve Eszközök összesen Saját tőke összesen ezer forint Tartalékok összesen 1 Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Központja Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ÖSSZESEN

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám MK= műemléki környezet T= természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/1. számú melléklet Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 20903/ Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 233 Közpark / Abaliget 234 Közpark / Abaliget 352 Közpark / Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Forgalomképtelen vagyon összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Korlátozottan forgalomképes vagyon Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/2. számú melléklet Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház / Pécs 4144 Beépítetlen / terület Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház, / udvar Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs, Rákóczi F. u /4 Kórház M 51341/ Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkóház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház, / udvar, gazd,.ép Harkány, Zalka M. u Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló- Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar, gazd.ép Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 Lakóház, udvar Bóly, Hősök tere Gyermekotthon / / TM 30891/ Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális 11- T 50943/ otthon 1805 Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó / Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon /

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális / otthon Helesfa 084/1 Saját használatú 700 T 31381/ út Helesfa 084/2 Saját használatú / út Helesfa 085/1 Szociális 4251 T 31381/ otthon Helesfa 085/2 Gazd.ép, / udvar, szántó, út Helesfa 087/1 Szociális / otthon Helesfa 087/2 Szociális 9304 T 31381/ otthon Helesfa 088 Szociális 5431 T 31381/ otthon Helesfa 089/1 Saját használatú 748 T 31381/ út Helesfa 089/2 Saját használatú / út Helesfa 090 Szociális T 34392/ otthon Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális 2737 T 31381/ otthon Helesfa 093 Saját használatú 848 T 31381/ út Helesfa 094/1 Szociális / otthon Királyegyháza 0168 Szociális T 31060/ otthon Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú 4406 T 31060/ út Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, / szőlő Szigetvár 0275/1 Szoc.Ottho / n, gazd. ép Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Gazd.ép, / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/ A/25 udvar Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola /

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar, gazd.ép. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/ 8 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/ 9 Pécsvárad, November 29. u Lakóház, udvar Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Lakás / Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Old 604 Épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános / iskola Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája, Mohács Mohács 89/7 gazd.ép, / udvar Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/24 Garázs / /A/8 Pécs, Egyetem u /1 Általános Pécs, Nagy Lajos kir. u /3/ A/7 iskola Iroda / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs, Szikla u Lakóház, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, / udvar Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazd. ép, / udvar Komló, Damjanich u /3 Lakóház, / udvar Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, / ker. egys. Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B Lakóház, udvar, / gazd.ép Komló, Majális tér 3. (1/2 tulajdon) 954 Lakóház, / udvar Komló, Munkácsy u. 108/b Lakóház, / udvar, gazd.ép. Komló, Munkácsy u Lakóház, / udvar Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/ Lakás / A/12 Majs, Ady E. u Lakóház, / udvar, gazd.ép. Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Pécs, Bocskai u. 7 I/ /4/A/ Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/ 15 Pécs, Illyés Gy. u. 30. I/ /13/ A/5 Pécs, Mohácsi u Lakás, udvar, gazd.ép Lakás / Lakás / / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, / udvar Sellye, Korongi u Lakóház, / udvar Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, / udvar Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/ Lakás / A/11 Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház, udvar 650 M 50903/ Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /AS / /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ M 50903/ / / üzl, raktár 86 M 31909/ üzlet 26 M 31909/ üzlet 35 M 31909/ raktár 61 M 31909/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) Pécs, Vörösmarty u Lakóház, udvar Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar gépkocsitároló 45 M 31909/ Lakás 53 M 31909/ Raktár 31 M 31909/ Lakás 119 M 31909/ Lakás 91 M 31909/ Iroda 1098 M 31909/ Iroda, raktár 162 M 31909/ Raktár 135 M 31909/ Raktár 268 M 31909/ Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Pécs, Király u /A/ Pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/ Pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, / udvar, gazd.ép. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép, / udvar Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs (Vasas) Raktár / (filmszínház) Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, 1985 M 50903/ udvar Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. Pécs, József A. u. 10. udvari 8. Pécs, József A. u. 10. udvari 9. Pécs, József A. u. 10. udvari 10. Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/ /1/A/ /1/A/ /1/A/ /1/A/ 12 Iroda (bíróság) Garázs Garázs Garázs Raktár Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u Általános Iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl. Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen / terület Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, / udvar Pécs, Megye u Lakóház, / udvar Pécs, Szigeti u. 33/A. (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, / egyéb ép. Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, / udvar Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazd.ép, 718 M 36712/ udvar Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Pécs, Király u /A/ Üzlet 507 M 31909/ Pécs, Szendrey J. u Lakóház, / udvar, gazd.ép. Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: /3. számú melléklet

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Forgalomképes vagyon Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u.6.iii/2 Balatonlelle, Szent I. u. 26/1. II/1. Balatonlelle, Zengő u. B III/34. Helyrajzi szám 4075/C/ /B/ /B/3 4 Üdülőegység Üdülőegység Üdülőegység Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület Regenye 100/2 Beépítetlen terület Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház, udvar, gazd.ép. Molvány, Fő u Lakóház, udvar, gazd.ép. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft / / / / / / / / / / Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 186 Árok / Abaliget 232 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 235 Tó / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú / út Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen / terület Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar 6/93 Harkány 2438 Mocsár / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Nagyharsány 2307 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 969 Üdülőépület, / udvar Orfű 0196 Gazd.ép, / udvar Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen / terület Orfű 1353/3 Beépítetlen / terület Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen / terület Orfű 795/2 Töltés / Orfű 777/1 Táborhely / (sporttábor) Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen / terület Pécs 0466 Turistaház / Pécs 19346/1 Gazd.ép., / udvar Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, / udvar, gazd.ép. Pécs (ÁNTSZ) Garázs, / udvar Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület / (bölcsőde) Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, / udvar Pécs, János u Lakóház, / udvar Pécs, Király u. 33. fsz /6/ Iroda / A/8 Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/ Öröklakás / A/6 Pécs, Nagy L. k. u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, / udvar Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/ Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/ Iroda / Pécs, Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar Siófok, Deák F. sétány Üdülő épület, udvar / / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 42 Kert és / épület Bicsérd 071 Tanpálya / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános 4834 MK 31060/ iskola Csertő 0150/2 Szántó / Csertő 0151/1 Szántó / Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: idegen tulajdonon lévő ingatlanok GESZ: üzemeltetésre átadott ingatlanok GESZ: Mérleg: Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31. nappal 3/4. számú melléklet

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. április 29. 5. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2005. (IV. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárdásáról 8/2005. (IV. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. január hó 30. 1. szám A BARANYA EGYEI ÖNKORÁNYZA A KÖZGYŰLÉS HIVAALOS LAPJA artalomjegyzék Szám árgy Oldal RENDELE 5/2001. (I.30.) Kgy. A Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárdásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK

RENDELETEK HATÁROZATOK 2010. április 30. 5. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 4/2010. (IV. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Részletesebben

2009. április 24. 5. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. április 24. 5. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. április 24. 5. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2009. (IV. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2008. április 23. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 6/2008. (IV. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (IV. 23.) e a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben

Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2006. évben 1. számú melléklet ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben

Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2007. évben 1. számú melléklet ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 28. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2007. április szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 44/2007. (IV. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének

2007. április szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 44/2007. (IV. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének 2007. április 27. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 6/2007. (IV. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 25. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2004. (II. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. március hó 7. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 29/2001. (II.27.) Kgy. Az Alpok-Adria Munkaközösség egyes munkacsoportjai

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendeletnek

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításáról A Baranya

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. május hó 29. 6. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. március hó 6. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 8/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

2005. június 21. 7. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. június 21. 7. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. június 21. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2005. (VI. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben