A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2002. május szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 4/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról 2 70 HATÁROZATOK 34/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 37/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések MELLÉKLETEK 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A PVV Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt., valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés 2. számú melléklete Róth Józsefné és Róth József villányi lakosok, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárdási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. (2) A közgyűlés elrendeli, az elszámolás különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások - tényleges mutatók szerint történő - elszámolása alapján 598 ezer forint, a központosított támogatások elszámolásából 676 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését, a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi központi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettség terhel. A személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint öszszegben jóváhagyja. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárdási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő rulirozó jellegű hitelállománya ezer forint december 19. lejárattal, fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint szeptember 1-jei, ezer forint április 15-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak június 30-ig - történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 7. Pécs, május 28. Dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye I N D O K O L Á S Általános indokolás Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a évi gazdálkodásáról, amelynek során feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. A működőképességet a beszámolási időszakban hitelek felvételével sikerült biztosítani. Jelentősen, ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmények bevételei a módosított 96,5 %-án, ezer forinton teljesültek (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül). A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti a év közben módosult, mivel az Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói joga július 1-től átadásra került a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Az intézményátadás miatt ezer forinttal csökkent az állami hozzájárulás és támogatás, valamint 498 ezer forinttal az átengedett személyi jövedelemadó összege. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 100,7 % -ra teljesült, ami abszolút értékben ezer forint többletbevételt jelent. Az önkormányzatok sajátos bevételei jelentősen túlteljesültek. Ezen a jogcímen a Mecsek Tours Kft. értékesítéséhez kapcsolódó un. bánatpénz (7.500 ezer forint), a pályázati egységcsomagok értékesítésekhez és a bérleti díjakhoz kapcsolódó késedelmi kamat, valamint egyéb önkormányzati sajátos bevétel pl.: orfűi sporttábor bérleti díja ezer forint - realizálódott. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74,3 % -ra, ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint, az intézményekében ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Pécs, Mikes Kelemen u. 13. szám alatti ingatlan ezer forintért, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan ezer forintért (első vételár részlet), a Pécs, Gábor u. 1. szám alatti ingatlan ezer forintért. Emellett bérleti díjakból ezer forint, privatizációból ezer forint és a marázai gázelosztó értékesítésének részlettörlesztéséből 431 ezer forint teljesült. A működési célra átvett pénzeszközök ezer forint összegben, 101,1 %-on alakultak. A módosított 83,3 %-át, ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. Az alacsony teljesítés a pályázatok állami támogatásának későbbi leutalásához kapcsolódik. Ilyen jellegű a Szociális és Családvédelmi Minisztériumtól a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukciójára elnyert pályázat, melynek támogatási összege a évben ezer forint volt. A címzett támogatások évi maradványa a Magyar Államkincstártól 2001 ben lehívásra és felhasználásra került ezer forint, mely a Baranya Megyei Kórház telephely rekonstukciójához kapcsolódik. A maradvány leutalása ( ezer forint) - az év vége miatt - áthúzódott a év januárjára. A BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthonában Pécsváradon címzett támogatással megvalósuló beruházása évben a két szakaszból álló közbeszerzési eljárás miatt nem kezdődött meg, így a évi ezer forint felhasználására nem került sor. Központosított állami támogatások jogcímen - megjelölt feladatokra ezer forint került átutalásra a központi költségvetésből.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Céljellegű decentralizált támogatásból elnyert, valamint önkormányzati támogatásból kezdődött meg a Pannon Magyar Ház felújításának II. üteme. Ezen támogatásnak a évben - a Magyar Államkincstártól - lehívott és felhasznált része ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban a 133/2000. (IX. 26.) Kgy. határozatában ezer forint fejlesztési célú (Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítására) és a 147/2001. (X. 30.) Kgy. határozatával ezer forint rulirozó jellegű, valamint ezer forint fejlesztési célú (Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukció) hitel felvételéről döntött, melyekre az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel hitelszerződéseket kötött. A hitel állomány december 31 -én: - rulirozó jellegű hitel állomány ezer forint, lejárati ideje: december fejlesztési célú hitel állomány ezer forint ebből ezer forint lejárati ideje: szeptember ezer forint lejárati ideje: április évi hitel törlesztés összesen ezer forint, az alábbi részletezéssel. - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. április 26 án) ezer forint, - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. december 3 án) ezer forint, - fejlesztési célú hitel törlesztés (2001. november 5 én) ezer forint, - folyószámla hitel törlesztés (2001. január 1 én) ezer forint. Az intézményi bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket figyelmen kívül hagyva ezer forintra teljesültek. Ezen belül a működési bevételek részaránya 10,7 %-os, 3 %-kal a tervezett felett alakult. Az intézmények alaptevékenységének bevételei 8,0 %-kal haladták meg a módosított ot, ezer forintot értek el. Ez a működési bevételek 57,4 %-a. Az egyéb különféle bevételek ezer forinttal maradtak el a tervezettől, ami 96,8 %-os teljesítést mutat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartói támogatása a módosított ot ezer forinttal haladta meg, ami 0,1 %-os túlteljesítést eredményezett. A tervezettnél kisebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló. Túllépte a módosított ot a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül ezer forintra teljesültek, ami ezer forinttal, azaz 8,3 %-kal marad el a tervezettől. Ennek 76,7 %-a intézményi körben merült fel. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételék nélkül ezer forinton teljesültek, ami 77,3 %-a a tervezettnek. A személyi juttatások 97,5 % -ban, ezer forint összegben merültek fel. A rendszeres személyi juttatások összege ezer forint: magában foglalja 115 fő köztisztviselő alapilletményét, a köztisztviselői törvény alapján megillető illetménykiegészítéseket és illetménypótlékokat, valamint a 13. havi juttatást. Ebben az összegben szerepel a 3 fő tisztségviselő 12+1 havi juttatása, a 15 fő munka törvénykönyve alá tartozó foglalkoztatott juttatása, valamint a 37 fő képviselő 12 havi tiszteletdíja és bérlet-térítésének pénzbeli megváltása. A fentiekhez kapcsolódó teljesítés 99,5 % a módosított hoz képest. A dologi kiadások együttesen 80,2 % -ra teljesültek. Az ide tartozó kiadások ai és tényadatai között tapasztalható eltérés főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének ezer forint, a vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának ezer forint, valamint a hitelek kamataira tervezett összegből fel nem használt ezer forint maradvány összegével magyarázható. A dologi kiadások még fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség ezer forint. Speciális célú támogatások eredeti a 28,5 %-kal emelkedett évközben és ezer forinton teljesült. Tükrözi a közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében módosított ként - felújítási feladatokra ezer forintot különített el. Ebből ezer forint került felhasználásra. Többek között befejeződött a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint összegben, melyből ezer forint volt állami támogatás; az Orfű, Pécsi-tó zsiliprendszerének ezer forintos felújítása, mely ezer forint Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert pályázati támogatást is tartalmaz. A Pécs, Egyetem utcai ingatlan átalakítása, felújítása befejeződött, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja beköltözése megtörtént. Az épület felújítási munkálataira ezer forint került felhasználásra. Céljellegű decentralizált támogatás is fedezetét szolgálta a Pannon Magyar Ház felújítás II. ütemének; évi költsége ezer forint, melyből állami támogatás rész ezer forint. A beszámolási időszakban ezer forint volt a beruházási kiadások módosított a, melyből ezer forint valósult meg. A 49,8 %-os teljesítés egyik legjelentősebb tétele a december 31. napjával befejeződött címzett támogatásból megvalósult Baranya Megyei Kórház telephely rekonstrukció. A T épület műszaki átadás-átvétele a tervezett időpontban megtörtént. A teljesítés ezer forint, ami az éves ának 40 %-a. Az év második felében elindult a rekonstrukció részeként a konyha felújítása, valamint a T épület befejezéseként az egészségügyi gépek, konyhatechnikai berendezések beszerzése. A gépek és berendezések leszállítása és számlázása, valamint elszámolásuk a Magyar Államkincstárral megtörtént, a pénzügyi teljesítés azonban áthúzódik évre. Intézményi körben összességében ezer forint kiadás merült fel a beszámolási időszakban, ami a módosított 97,2 %-os teljesítése. Az eredeti ot ezer forinttal, azaz 12,5 %-kal haladja meg. A ráfordítások 56,4 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 38,9 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a az ellátottak pénzbeli juttatásait, 0,5 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra ezer forintot fordítottak az intézmények, ami a 2,5 %-kal marad el a tervezettől. Ezen kiadások 43,3 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. A szociális intézmények 98,1 %-on, azaz ezer forinton teljesítették kiadásaikat ezen a jogcímen. Az oktatási intézmények ezer forintot fordítottak személyi juttatásokra, ami 4,4 %-kal marad el a tervezettől. A kiadások 13,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban merült fel, 99,5 %-os teljesítéssel. A közművelődési intézmények ezen a jogcímen a módosított 96,1 %-át, ezer forintot teljesítettek, míg az egyéb intézmények 89,6 %-ot, azaz ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok 97,2 %-on realizálódtak, alakulásuk a személyi juttatásokéval azonos. Az intézmények dologi kiadásai ezer forinton teljesültek, ami az eredeti 125,9 %-a, az előző évi kiadásokat pedig ezer forinttal, azaz 4,6 %-kal haladta meg. Az felújítási és beruházási kiadások együttesen ezer forinton valósultak meg, ami az összes intézményi kiadás 3,3 %-a. Ez a módosított 76,1 %-át tette ki. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint, az önkormányzat a költségvetési év végét követően, a költségvetési törvény előírásai szerint, a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege - a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint volt, 4,7 % -kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a évhez képest ezer forinttal gyarapodtak, értékük 2001-ben ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 76,6 % -ot képviselt. A befektetett pénzügyi eszközök részaránya két év óta folyamatosan csökkent, értékük 2001-ben ezer forint volt, 10,7 %-al maradt el a évi mértéktől. A részesedések

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 képviselték a legnagyobb arányt 97,7 %-kal. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke folyamatos emelkedést mutat, míg az üzemeltetésre - kezelésre átadott eszközök értéke csekély mértékben csökkent. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 90,4 %-kal, 2001-ben értékük ezer forint volt. A forgóeszközök értéke a évhez viszonyítva ezer forinttal ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke 7,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök összes értéke 23,4 % -kal részesedik, az előző évhez hasonlítva értékében lényeges növekedés nem történt. A forgóeszközökön belül a készletek sem értékükben, sem részarányukban lényegesen nem változtak 2001-ben, az ezer forintos értékük 6,1 %-ot képviselt. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2001-ben 47,5 %-ra emelkedett. A pénzeszközök 2000-hez viszonyítva ezer forinttal emelkedtek, az emelkedés mértéke 63,9 %-os, értékük 2001-ben ezer forint volt. A pénzeszközökön belül a költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett, míg az idegen pénzeszközök állománya 20,8%-kal csökkent. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét 80,8 %-ot képviselt 2001-ben. A tartalékok értéke 2000-hez viszonyítva megduplázódott 2001-re, összegszerűen ezer forint volt, amit a tárgyévi költségvetési tartalék képviselt. A kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is magasabbak voltak, 2001-ben ezer forintos mértéket értek el, ez a kötelezettségek 62,6 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkentek. Értékük ezer forint volt, ezer forinttal kevesebb mint 2000-ben. 4. -hoz évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben ezer forint, az önkormányzat hivatalánál ezer forint. Összesen ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnak. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványa megállapításának kiinduló pontja a költségvetési bankszámlák és a pénztárban kimutatott záró egyenlegek összege ezer forint. A függő, átfutó és kiegyenlítő tételek egyenlege ezer forint a évben, amely főleg a év január havi állami támogatás előrehozott (decemberi) kiutalásával függ össze. A Hivatali pénzmaradványt növelik, egyidejűleg az intézményit csökkentik az alábbi tételek: költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ezer forint (2001. évi többletfinanszírozás elvonása); pénzmaradványt terhelő elvonás ezer forint (2001. évi kötött felhasználású támogatás elszámolás miatt 609 ezer forint, központosított támogatások elszámolása 676 ezer forint). A hivatali pénzmaradványt csökkentik, egyidejűleg az intézményit növelik az alábbi tételek: költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 372 ezer forint; a volt BMÖ Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma részére a kötött felhasználású támogatások intézménnyel történt elszámolás alapján 4 ezer forint támogatás. Fenti korrekciós tételek után a költségvetési pénzmaradvány a Hivatalnál ezer forint, melyet ezer forint áthúzódó fizetési kötelezettség terhel. A szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege ezer forint. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése alapján a jutalmazásra fordítható pénzmaradvány ezer forint. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány ezer forint, melyet összességében ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 15 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány összesen ezer forint összegben. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható ezer forint, a már hivatkozott kormányrendelet alapján. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza - az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival - az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) ,67% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122) ,86% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,40% 3. Járművek (141,142) ,40% 4. Tenyészállatok (1681,1682) Beruházások, felújítások (117,127,137,147,1591,1687) ,88% 6. Beruházások adott előlegek (128,138,148,1598,1688) ,03% II. Tárgyi eszközök összesen ,69% 1. Egyéb tartós részesedés (171,175-ből) ,48% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok = ,175-ből) ,91% 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) ,82% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,33% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,72% A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,76% 1. Anyagok (21-22) ,19% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) ,37% 4. Késztermékek (24) ,61% 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) ,03% 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen ,78% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,36% 2. Adósok (281) ,9% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) ,00% 4. Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,34% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) ,01% különféle egyéb követelések ( ,289) ,32% II. Követelések összesen ,32% 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,29% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,73% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,21% IV. Pénzeszközök összesen ,92% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,39% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,32% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,77% 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ( ) ,33% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,28% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,80% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,68% F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,00% 2. Tőkeváltozások (412) ,79% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,87% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,59% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,33% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,53% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉK ÖSSZESEN ,59% 1. Hosszú lejárra kapott kölcsönök ( ) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök ( ) ,00% 2. Rövid lejáratú hitelek ( ) ,76% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( ) ,39% ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,98% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,62% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,30% ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh., fejl. hitelek köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) ,36% - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,99% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) ,98% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,57% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,38% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,18% 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások ( ből) ,28% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,43% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,78( FORRÁSOK ÖSSZESEN ,68%

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 77,29% 76,61% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,45% 0,66% - Tárgyi eszközök 74,98% 77,09% - Befektetett pénzügyi eszközök 13,71% 11,81% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,86% 10,44% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 83,28% 90,44% - Gépek, berendezések és felszerelések 11,13% 8,29% - Járművek 0,67% 0,77% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 4,90% 0,50% - Beruházásra adott előlegek 0,01% 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,57% 97,74% - Értékpapírok 0,12% 0,07% - Adott kölcsönök 2,31% 2,19% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 22,71% 23,39% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,91% 6,14% - Követelések 47,28% 47,51% - Értékpapírok - Pénzeszközök 26,12% 39,72% - Aktív pénzügyi elszámolások 19,69% 6,63% Készletek összetétele: - Anyagok 75,19% 77,08% - Befejezetlen termelés és félkész termékek 0,32% - Növendék-, hízó és egyéb állatok 7,33% 2,71% - Késztermékek 0,39% 0,42% - Áruk és közvetített szolgáltatások 16,77% 19,79% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 6,32% 3,93% - Adósok 92,19% 94,44% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,22% 0,20% - Egyéb követelések 1,28% 1,43% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,64% 0,39% - Költségvetési bankszámlák 50,80% 76,15% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 48,56% 23,46% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 30,84% 2,04% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 57,61% 81,48% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 11,55% 16,48% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,00% 0,00%

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Hivatal bevételei A befolyt 1.758.5 ezer forintos illetékbevétel az előirányzat 8,6 %-a. Abszolút értékben ez 423.57 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, és 558.197 ezer forinttal a 26. évi tényleges

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. augusztus hó 3. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 109/2001. (VII.30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben