T á j é k o z t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó"

Átírás

1 Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, BÉKE U. 35. (88) fax:(88) Ügyszám: 11/2-12/2013. Előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Tájékoztató Öcs Község Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodásáról T á j é k o z t a t ó Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatást nyújt. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését a 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletével állapította meg. E tájékoztató a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült. A község költségvetési rendelete egy alkalommal került módosításra: - a 87/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi zárszámadásáról, mely a évi pénzmaradványt tartalmazta. A költségvetési rendeletmódosításban foglalt előirányzat költségvetés főösszege forint volt. A háromnegyed éves tájékoztató készítésének lezárása október 25-én történt. A költségvetés időarányos alakulása Bevételek (3. számú melléklet) Öcs Község Önkormányzata szeptember 30-ig e Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, finanszírozási bevételek nélkül) bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 47,70 %-a. Intézményi működési bevételei

2 Ide tartozik a szociális étkeztetés bevétele, a lekötött pénzeszköz kamatbevétele, valamint a szennyvízcsatorna beruházás fordított áfa miatti bevétele, ez viszont a kiadások között is megjelenik. Teljesítése e Ft, mely a tervezettnek 98,26 %-a. Öcs község Önkormányzatának sajátos működési bevétele Helyi adók Az adóigazgatási feladatkörben az átengedett központi adóink: a gépjárműadó 40 %-a. Helyi adóink: az iparűzési adó, idegenforgalmi adó. Iparűzési adó Öcs községben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó az adóalap 1,8 %-a., a Htv. 37. (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft évi költségvetési előirányzat: 470 e Ft, a teljesítés 415 e Ft. Gépjárműadó: A évi költségvetési előirányzat: ,- Ft. Ebből befolyt bevétel: 246 e Ft január 1-től az Önkormányzat gépjárműadó bevételeit meg kell osztani 60% a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlájára kerül átutalásra 40% az Önkormányzat saját számlájára kerül. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul: Személyszállító gépjármű esetén- ide nem értve az autóbusz- a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve adóalap után a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 230 Ft/ kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 185 Ft/ kilowatt, - a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 140 Ft/ kilowatt. A gépjármű teljesítményadata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Országos Járműnyilvántartásából származik, a Közlekedési Felügyelet által hatóságilag megállapított adat. Tehergépjármű esetén az adó alapja, a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával minden megkezdett 100 kg után június 30.-ig a.) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200,- Ft, b.) az (a.) pont alá nem tartozó gépjárművek esetén 1.380,- Ft július 1. napjától hatályos gépjárműadótól szóló törvény szerint az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a). a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén 850 Ft ( ig 1200,- Ft volt), b.) az a pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén Ft (nem változott.) A változással érintett gépjármű tulajdonos Öcs községben nem volt.. Az Ajkai Járási Hivatal Okmányirodájától havonta adatot kapunk a járműnyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása esetén, amikor a változás adókötelezettség változást is eredményezett: új gépjármű vásárlása, újra forgalomba helyezés, forgalomból kivonás, 2

3 külföldről behozott gépjármű Magyarországon forgalomba helyezése, környezetvédelmi osztálykód változás. Az adatszolgáltatás után a változásokról határozatok készülnek évtől a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult melynek feltételeiről, 2012 évben az érintetteknek tájékoztatás lett kiküldve évtől nem mentesülhet a gépjárműadó fizetés alól a régi úgynevezett 7. pontos igazolás alapján az eddig menteségben részesülő személy tól a mentességi körök az alábbiak: a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pont alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság, c) A Korm. rendelet 8/A. szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota legalább 3 éven át fennáll.. Az orvosi bizottság 2013-ban megküldött válasza szerint súlyosan mozgáskorlátozott mentesség nem került megállapításra. Beszedett idegenforgalmi adó: A beszedett idegenforgalmi adó alapja Öcs község Önkormányzatának illetékességi területén 150,- Ft/ vendégéjszaka évben bevallást nem került leadásra. Befolyt összeg:- Késedelmi póték Bevétel: 44 e Ft. Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező, az adóhatóságnál maradó bevétel. A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Támogatásértékű működési bevételek A támogatásértékű működési bevételek a központi költségvetésből folyamatosan érkező és meghatározott feladatok ellátásához nyújtott támogatások pl. a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása, pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások stb. Támogatás értékű felhalmozási bevételek A szennyvízcsatorna beruházáshoz a tervezett összegből e Ft folyt be. Végleges átvett pénzeszközök Működési célra A Polgárőrség visszafizette az önkormányzat által tavaly megelőlegezett pályázati támogatás összegét, 530 e Ft-ot. Felhalmozási célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök visszatérülése 3

4 A lakásfelújításra adott kölcsönök törlesztésének előirányzata 45 e Ft, befizetés nem érkezett be. Hitelek, értékpapírok Öcs község Önkormányzata az szeptember végén e Ft lekötött pénzeszközzel rendelkezik. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználása, a működési és felhalmozási kiadások forrásaként megtörtént. Kiadások Öcs község Önkormányzata első félévében e Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül) kiadást könyvelt el, mely a tervezettnek 42,19 %-a. Az előirányzatok felhasználására alapvetően az időarányos állami támogatás és a működési bevétel beérkezésének figyelembevételével került sor. Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak első féléves teljesítését, a 4. mellékletekben mutatjuk be. 5. melléklet Öcs község Önkormányzatának működési kiadásait az 5. mellékletben vezetjük le Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Hó eltakarításra és árok javításra 191 e Ft előirányzat áll rendelkezésre. Kifizetés még nem történt Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben villamos szabványossági hiányosságok javításáért 19 e Ft-ot fizettünk. Áramdíj 2 e Ft volt Állat-egészségügyi ellátás Gyepmesteri szolgáltatásért 9 e Ft-ot fizettünk Zöldterület kezelés A fűnyíróba 31 e Ft-ért vásároltunk üzemanyagot Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége A szakfeladat kiadásainál az önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítését számoltuk el Önkormányzati jogalkotás A szakfeladaton a választott tisztségviselő, és a képviselő testület tagjainak megtervezett tiszteletdíjakat és hozzákapcsolódó járulékokat számoltuk el Közvilágítás 4

5 Öcs község közvilágításának és áramellátásának fenntartásához szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. A háromnegyedév pénzügyi teljesítése 322 e Ft Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - egyéb komm. feladatok Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a község üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karbantartási anyagok, szerszámok beszerzése, azok szállítási költsége, közkutak vízdíja, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások. Kifizetés 56 e Ft értékben teljesült HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az ellátást vállalkozó háziorvos végzi. Kiadásként jelentkezik az orvosi rendelő tüzelőanyag és tisztítószer beszerzése, és a fenntartással kapcsolatos közműdíjak. A szakfeladaton a felhasznált összeg összesen: 27 e Ft., amely az előirányzott 100 e Ft-hoz képest 27 %-os teljesítést mutat AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA A foglalkoztatást helyettesítő támogatást terveztük erre a szakfeladatra. A teljesítés e Ft-tal 46,62%-os LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON A teljesítés 69,75 %-os. Támogatásként a kifizetett összeg 90 %-át kapja vissza az önkormányzat ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg évben a korábbi évvel egyezően az ápolási díj alapösszege Ft. A fenti jogszabály alapján az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása továbbra is önkormányzati feladat marad. Az ápolási díjban részesülő személy után nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, ez évben 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék szeptember 30-ig 1 fő részére kifizetett összeg: 189 e Ft, amely az előirányzott 353 e Ft-hoz képest 53,54 %-os teljesítést mutat ÁTMENETI SZOCIÁLIS SEGÉLY január 1 napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható szeptember 30-ig átmeneti szociális segélyként 5 e Ft-ot fizettünk ki TEMETÉSI SEGÉLY A temettetők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz szeptember 30-ig 4 fő temettető részére összesen 40 e Ft került kifizetésre, amely a szakfeladat 40 e Ft előirányzatához képest 100 %-os teljesítés RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 5

6 A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától június 30-ig 1 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 5 e Ft összegben, valamint beiskolázási támogatást 13 gyermek részére 39 e Ft összegben SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A rászorulók szociális étkeztetését vásárolt élelmezés keretében biztosítjuk. Az ebédet a taliándörögdi Klastrom Kocsmából a falugondnok szállítja az étkezőkhöz. A teljesítés 698 e Ft, ami az előirányzathoz képest 91,60 %-nak felel meg FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT Az önkormányzat által működtetett falugondnoki szolgálatot egy fő falugondnok látja el. Üzemeltetnek egy falugondnoki autót, amellyel megoldják az óvodások szomszéd települési óvodába szállítását, a szociális ebéd szállítását, betegek orvoshoz történő szállítását és más egyéb feladatokat. A tervezett e Ft előirányzattal szemben a teljesítés e Ft, 72,66 %-os TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLIEK FOGLALKOZTATÁSA Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni. A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik. A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján 30%-os önrész biztosításával történik szeptember 30. napjáig a ténylegesen kifizetett bér: 776 e Ft, - melynek 70%-át a központi költségvetés megtéríti-, amely a szakfeladat e Ft-os előirányzatához képest 44,96 %-os teljesítést mutat Könyvtári szolgáltatások A könyvtár az ajkai könyvtár fiók könyvtáraként működik, ahol internetezésre is van lehetőség. Az 589 e Ft-os előirányzat teljesítése 300 e Ft-tal 50,93 %-os volt Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Ezen a szakfeladaton történik a Faluház működtetése, különféle programok, rendezvények (Farsang, Falunap, Nőnap, idősek Napja, gyermeknap) lebonyolítása. A e Ft-os teljesítés az előirányzott e Ft-tal szemben 61,37 %-os. 6

7 Köztemető fenntartás és működtetés Öcs község köztemetőinek üzemeltetését az önkormányzat végzi. Az önkormányzat finanszírozza a temető vezetékes víz- illetve áramellátásának díját. A évi működéshez 100 e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat, melyből kifizetés 41 e Ft értékben realizálódott. Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) rendeletének 12. alapján a képviselő-testület az öcsi székhelyű önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli támogatást nyújt pénzeszközátadás keretében. Az önszerveződő közösségekkel a pénzeszközátadásra vonatkozó megállapodások megkötése, a támogatások folyósítása folyamatban van. A első félévi teljesülések részletesen az 5. számú mellékletben megtalálhatók. Felhalmozási előirányzatok A feladatonkénti teljesítések számszaki adatait a 6. számú mellékletben is bemutatjuk. BERUHÁZÁSOK A tervezett beruházási előirányzat teljesítése 41,87 %-os. E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szenny. mentesítés - Szennyvízcsatorna létesítése A szennyvízcsatorna létesítésére tervezett összeg e Ft. Teljesítés e Ft. A beruházás elkészült, megtörtént a helyszíni ellenőrzés is. A kifizetés 85 %-a szállítói kifizetés, ami azt jelenti, hogy a KDRFÜ. közvetlenül a kivitelezőnek utalja a számla összegének 85 %- át. - Faluház melletti közösségi tér kialakításának önrésze A beruházás csaknem teljesen elkészült, a teljesítés a e Ft-os előirányzattal szemben e Ft volt. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása A 300 e Ft előirányzatból az I. félévben kifizetés nem történt. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Tartalékok Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghatározzák az olyan feladatok melyek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. 7

8 Ezeket működési és felhalmozási céltartalékok között szerepeltetjük. A céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Foglalkoztatottak létszámának és személyi juttatásainak alakulása Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete június 30-án 2 fő, a statisztikai állományi létszám 2 fő, a munkajogi létszám 2 fő. Tiszteletdíjjal 5 fő lát el képviselői, illetve polgármesteri feladatokat. Közcélú, közmunka keretében 2 főt foglalkoztatott az önkormányzat. Összességében Öcs község Önkormányzatának első félévi teljesítése a pénzforgalmi bevételi és kiadási oldalon is alacsonyabb szinten teljesült, azonban folyamatosan biztosított volt a kiadások fedezetéhez szükséges pénzösszeg. A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 1/2006. (II.15.) rendelettel módosított 25/2005. (VII. 13.) rendelet 3. -ára figyelemmel került elkészítésre a tájékoztató. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának áttekintését követően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Ajka, október 25. Mészáros Tamás polgármester 8

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben