ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Internet: Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! G:\Levego\2013\KovacsB\ doc A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: /2013 Hiv. szám: - Tárgy: Pannonhalma, Előadó: dr. Kovács Bernadett/ Perjés Katalin Melléklet: - VILÁGÖRÖKSÉG TERMÁL KFT. (1463/2 hrsz.) Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum előzetes vizsgálata H A T Á R O Z A T I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Világörökség Termál Kft. (1026 Budapest, Garas utca 7. KSH szám: ) által benyújtott, a 9090 Pannonhalma, 1463/2. hrsz.-ú ingatlanon tervezett Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadva az előzetes vizsgálati eljárást lezárja, és a következőket állapítja meg: 1. A vizsgált tevékenység adatai: 1.1. A tevékenység megnevezése: Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum és csatlakozó kiszolgáló létesítmények építése, üzemeltetése 1.2. A telepítés helye: Pannonhalma, 1463/2. hrsz. ingatlanon 1.3. A telepítés célja: Az európai színvonalú egészségcentrum és élményfürdő létesítése A beruházó által megvalósítani kívánt fejlesztés területigénye kb m A tervezett létesítmény jellemzői: A Világörökség Termál Kft. Pannonhalma 1463/2 hrsz. alatti ingatlanon Family Hotel & Resort megvalósítását tervezi. Az ingatlanon új épületként zöldmezős beruházásként kerül kialakításra a hotel épülete, teljes beruházás során 72 szoba + apartmanok kialakításával. A hotelhez kapcsolódóan egy mesterséges puffert biztosító, használt termál fürdővíz hűtő-tározót létesítenek 4600 m 2 -es vízfelszínnel, amely az elfolyó termálvíz visszahűtésére és hígítására is szolgál. Vízelvezetését a Váralja árok felé építik ki a Nagy-Pándzsa befogadóhoz. A mesterséges tó tervezett átlagos mélysége 1,50-2,00 m. A változatos formájú tókontúr megközelítően m széles és 240 m hosszú területet fog körbe, amihez jobb- és baloldalon egy-egy, ~5 m széles, patakszerű nyúlvány csatlakozik. Az építési idő: 12 hónap Működésének várható időtartama: év A beruházás során az alábbi létesítményeket kívánják megvalósítani: A létesítmény tartalmaz szállodai szobaegységet, éttermet, drinkbárt, konferencia termet, wellness fürdőt, tanmedencét, egészségcentrumot. A szállodát földszint és 2 emeletre tervezik, emeleti szinten csak lakószobák lesznek kialakítva, ill. ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek. 106 db parkoló megvalósítását tervezik. Termálkút és saját ivóvíz kút is a beruházás része.

2 1.7. Környezetvédelemmel kapcsolatos tervezett intézkedések, szándékok az üzemelés során: A fűtést részben napenergiával szeretnék megoldani. A fan-coil hűtésnél keletkező hulladékhőt a wellness-tér és a medencék vizének fűtésére újrahasznosítják. Energiatakarékos épületvilágítás kiépítése. Szelektív hulladékgyűjtés a konyha területén. 2. Az engedélyezési eljárás menete: 2.1 A hatóság megállapítja, hogy az előzetes vizsgálatban szereplő tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt Az építés engedélyezési eljárás során, melyben a Felügyelőség szakhatóságként működik közre, - a benyújtandó dokumentáció elkészítésekor - az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: Az építési tervdokumentáció hulladékgazdálkodási fejezetében részletezni, kell EWC kódszámonként- a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének módját, továbbá helyét, amelyet helyszínrajzon be kell jelölni. Ki kell térni az esetlegesen bekövetkező havária során keletkező hulladékok gyűjtésének módjára is A vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában hatóságunk engedélyezőként működik közre. A kialakított mélyfúrású termál és ivóvíz kút, illetve wellness központ, valamint tó és vizi műtárgyainak kialakítására vízjogi üzemeltetési engedélyt kell beszerezni, amelyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló jogszabály szerinti tartalommal kell benyújtani a Felügyelőségre Jelen határozat a más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. II. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/ /2013. számon az alábbi állásfoglalást adta: A Pannonhalma 1463/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Family Hotel & Resort Szálloda és Egészségcentrum létesítését megelőző környezetvédelmi engedély kiadásához az előzetes vizsgálati eljárás során közegészségügyi szakhatósági szempontból feltétel nélkül hozzájárulok. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 17.2/1397-3/2013. számon az alábbi állásfoglalást adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság Igazgatójának felhatalmazása alapján, a Tisztelt Cím által a megkereséshez csatolt, Világörökség Termál Kft. (1026 Budapest, Garas utca 7.) megbízásából a KVAS Mérnöki Szolgáltató Bt. (9026 Győr, Dózsa Gy. Rakpart 136/C) által készített, munkaszám nélküli Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum előzetes vizsgálati dokumentáció szakanyagában foglaltak alapján, az alábbi talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást adom: - Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. Téti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője /2013 számon az alábbi állásfoglalást adta: Hivatkozott számon az I. fokú természetvédelmi hatósághoz intézett megkeresésére a Pannonhalma, Világörökség Termál Kft. (1026 Budapest, Garas utca 7.) kérelmezőnek a Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum kialakítása a Pannonhalma belterület hrsz.: 1463 alatti ingatlanon az előzetes vizsgálat megadásához szükséges szakhatósági hozzájárulást feltételek közlése nélkül megadom. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/2388-2/2013. számon az alábbi állásfoglalást adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (továbbiakban:hivatal) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út 28-32) Pannonhalma, Világörökség Termál Kft. (1463/2 hrsz.) Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum előzetes vizsgálata feltételéül előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja, az alábbi feltételekkel: - A területen található régészeti lelőhely védelméről a kulturális örökség védelméről szóló2001. évi LXIV. tv. alapján gondoskodni kell. 2

3 3 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala 10395/2013. számon az alábbi állásfoglalást adta: T. Cím augusztus 2-án érkezett megkeresésében szereplő Világörökség Termál Kft. Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum előzetes vizsgálata tárgyában érintett Pannonhalma 1463/2 hrsz.-ú ingatlan nem tartozik a termőföldről szóló évi LV. Törvény termőföldet meghatározó 3. - nak hatálya alá, ezért a Földhivatal, mint I. fokú földvédelmi szakhatóság az eljárás során földvédelmi szempontból nem érintett, ezért észrevételt, kifogást nem tesz. III. A Világörökség Termál Kft. (1026 Budapest, Garas utca 7.) megfizette a kérelem elbírálásáért járó ,- Ft. Igazgatási szolgáltatási díjat. IV. A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja ,- Ft, amit a számú számlára kell az eljárás kezdeményezésekor befizetni. INDOKOLÁS A Világörökség Termál Kft. (1026 Budapest, Garas utca 7.) (továbbiakban:kft.) képviseletében eljáró KVAS Mérnöki Szolgáltató Bt. (9026 Győr, Dózsa Gy. Rakpart 136/C) a Pannonhalmán tervezett Family Hotel & Resort Pannonhalma Szálloda és Egészségcentrum megvalósításának környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció nyújtott be a hatósághoz. A Kft. megfizette a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti Ft. szolgáltatási díjat. A hatóság az eljárás megindulásáról értesítette a társadalmi szervezeteket. A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 128. a) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles. A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R szakaszai alapján folytatta le. A hatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbi tényállást állapította meg: Környezeti igénybevételek: Hulladékgazdálkodási szempontból A létesítés során építési és bontási hulladékok keletkezésével kell számolni. A kitermelt talaj a helyszínen kerül felhasználásra, míg a keletkező hulladékok (EWC , EWC , EWC , EWC , EWC ), EWC , EWC ) hasznosításra, ill. ártalmatlanításra kerülnek átadásra. Az üzemelés során 30 %-ban papír-, 25 %-ban műanyag-, 4 %-ban fa-, 10 %-ban fém-, ill. 10 %-ban üveg csomagolási hulladékok, 15 %-ban biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékok, 5 %-ban egyéb-, míg 1 % átlagos tömeg szerinti megoszlásban veszélyes hulladékok keletkezésével számolnak. A hulladékok gyűjtése hulladékgyűjtő edényekben, zsákokban helyi, ill. szilárd burkolattal ellátott, fedett, zárt központi gyűjtőhelyen történik. Havária bekövetkezhet a létesítés során a munkagépek meghibásodása esetén az üzemanyag, hidraulikai olaj elfolyásakor, továbbá üzemeléskor vízszennyezés a tóban, ill. a parkoló gépjárművek meghibásodásából. Előfordulhat még tűzeset, gázrobbanás. Havária esetén veszélyes hulladékok -szennyezett föld, kő (EWC *), szintetikus hidraulikaolaj (EWC *), egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj (EWC *) keletkezésével számolnak. A felhagyás: elsődleges a létesítmény más célú hasznosítása. Amennyiben az épületek bontásra kerülnek, akkor az építési és bontási hulladékok keletkezésével kell számolni.

4 Jelentős környezeti hatások nem várhatóak. 4 Vízminőségi és vízgazdálkodási szempontból A Világörökség Termál Kft. Pannonhalma 1463/2 hrsz. alatti ingatlanon Family Hotel & Resort megvalósítását tervezi. Az ingatlanon új épületként zöldmezős beruházásként kerül kialakításra a hotel épülete, teljes beruházás során 72 szoba kialakításával. A hotelhez kapcsolódóan egy mesterséges puffert biztosító, használt termál fürdővíz hűtő-tározót létesítenek kb m 2 -es vízfelszínnel, amely az elfolyó termálvíz visszahűtésére és hígítására is szolgál. Ebbe a hűtőtóba tervezik a nem szennyeződhető csapadékvíz bevezetését is. Vízelvezetését a Váralja árok felé építik ki a Nagy-Pándzsa befogadóhoz. A mesterséges tó tervezett átlagos mélysége 1,50-2,00 m. A változatos formájú tókontúr megközelítően m széles és 240 m hosszú területet fog körbe, amihez jobb- és baloldalon egy-egy, ~5 m széles, patakszerű nyúlvány csatlakozik. A használt termálvíz, csurgalékvíz és nem szennyeződhető csapadékvíz a medencerendszerből a hotel mellé tervezett hűtőtóba kerül, ahol olyan szintre hűlhet, amelyet már bevezethetnek a befogadóba, a Nagy-Pándzsa befogadóba vezetés helyén a víz hőmérséklete max. 30 C hőmérsékletű lehet. A megvalósításra tervezett hotel és wellness központ vízellátására a mélyfúrású K-12 jelű termálkút és a K-13 jelű ivóvíz kút tervezett. A K-12 jelű termálvíztermelő kútra az ügyfél /2008. számon kapott vízjogi létesítési engedélyt. A tervezett m3/év vízmennyiség a lekötött m3/év vízmennyiségből bőségesen fedezhető. A K-13 jelű ivóvíz kút /2008. számon kapott vízjogi létesítési engedélyt. A tervezett m3/év vízmennyiség a lekötött m3/ év vízmennyiségből fedezhető. A keletkező szennyvizek elvezetése közüzemi hálózaton keresztül valósul majd meg. A tervezett burkolatokról a szennyeződhető felszíni csapadékvíz lefolyását a felületek oldal- és hosszesésének kialakítása biztosítja. A burkolatok mélypontjain elhelyezett víznyelőkön, esetenként nyílt vagy fedrácsos folyókákon keresztül jut a víz a csapadékvíz csatornába. A csapadék víznyelőkbe BÁRCZY aknaszem szűrőelemet kell beépíteni a csapadékok esetleges olajszennyeződésének kiválasztására. A vizsgálattal érintett területhez legközelebb eső felszíni vízfolyás, Ny-i irányban a Nagy-Pándzsa, mintegy 300 méterre. A tervezett létesítmény területe nem érinti sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőterületét. A tervezett megvalósítással kapcsolatban felszín alatti vízvédelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn. A tervezett tevékenység normál üzemmenet esetén várhatóan jelentős hatást nem gyakorol a felszín alatti vizekre. A tevékenység megkezdéséhez a továbbiakban építési és vízjogi engedélyek megszerzése szükséges, melyben a telephely felszín alatti vizeinek védelmével kapcsolatos előírás tehető. A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 10 (1.) bekezdés c) pontja alapján a csapadékvizek szikkasztása nem okozhat a felszín alatti vízben és a földtani közegben B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. Levegőtisztaság-védelmi szempontból A tervezési terület Pannonhalma a mód. 4/2002.(X.7.) KvVM rend. 2. sz. melléklete alapján a 10. sz légszennyezettségi zónába tartozik. A létesítés során a munkagépek és szállítójárművek légszennyezésével lehet számolni, melyek az építési, kivitelezési időszak elteltével megszűnnek. A benyújtott dokumentáció szerint közepes erősségű szél esetén a munkavégzés helyétől számított 67 m-en belül kiülepszik a 2 m magasságig felvert por, ezt a távolságot az építés során hatásterületnek tekinthetjük. Az üzemelés során a parkolási és szállítási tevékenység valamint a létesítmény fűtésével kapcsolatos gépészeti berendezéseinek, gázkazánjainak légszennyezésével kell számolni. A telephelyen 2 db. (egyenként 503 kw teljesítményű) fűtési technológiából eredő légszennyező pontforrást terveznek megvalósítani. A fűtésből eredő légszennyező pontforrások kibocsátása minimális, telekhatáron kívül nem várható légszennyező hatás. A hatásterület telekhatáron belül lehatárolható. A működés során a fűtésből és a közlekedésből eredően jelentős környezeti levegőterhelés nem várható. A tevékenység végzésével kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, az építés és a működés során jelentős levegőterhelés nem várható. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

5 5 A tárgyi ügyben benyújtott dokumentáció a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásainak, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelel, elbírálható. A zajvédelmi munkarész készítőjének szakértői jogosultságát vizsgáltuk, a jogosultság igazolása a dokumentáció részét képezi. A benyújtott előzetes vizsgálat alapján megállapítható, hogy a helyszín a Város rendezési terve szerinti KTf különleges terület: termálfürdő besorolású terület, környezetében lakóterület külterületek illetve még be nem épített területek találhatók. A tervezett létesítmény megvalósításakor területrendezési és építési munka végzésére kerül sor, munkagépek és szállító járművek zajkibocsátásával lehet számolni, mely hatás nem jelentős, átmeneti. Az építés során a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő lakóépületeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek. A célállapotnak megfelelő szállodai-vendéglátási valamint szabadidős tevékenység során jelentős üzemi zajforrás működtetésre nem kerül sor, a létesítményhez tartozó gépészeti-üzemviteli berendezések által keltett zaj a vonatkozó előírásoknak megfelel. A létesítmény szokásos működése mellett a zajvédelmi hatásterülete nem éri el Pannonhalma Város legközelebbi zajtól védendő területeit. A területen belüli járműmozgás hatása a környezet zajállapotát érzékelhető mértékben nem változtatja meg. A létesítmény működésével kapcsolatos forgalomból eredő zajszint növekedés az igénybevett útvonalak mentén nem éri el a 284/2007.(X.29.) kormányrendelet 7 /1/ szerinti 3 db mértéket. A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése alapján került lehatárolásra. A tervezett létesítmény működtetésével érintett területek zajvédelmi kategóriába sorolását Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (IV.19.) sz. Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének előírásai szerint vettük figyelembe. A tervezett létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő terület illetve épület nincs, a létesítés és működés során zajvédelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás. Természet- és tájvédelmi szempontból A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelő. Tárgyi hotel létesítése- az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett -várhatóan nem okoz káros környezeti hatásokat, az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A fentiek alapján környezeti hatásvizsgálat előírását nem tartjuk szükségesnek. Előírásainkat az építési engedélyezési eljárás során fogalmazzuk meg. A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartása mellett a beruházás megvalósítása várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. A hatóság a R. 3. (3) bekezdése alapján a nyilvánosság bevonása érdekében közleményt tett közzé Pannonhalma Város Önkormányzatánál, valamint honlapján és a Felügyelőség ügyfélszolgálati irodáján, melyre észrevétel a hatósághoz nem érkezett. A hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A ill. a 4. sz. melléklete alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalását a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése 4. sz. melléklete, a 2004.évi CXL. tv. (Ket) 44. (9) bekezdése, a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend., 16/2002. (IV.10.) EüM rend., 37/1996. (X.18.) NM rend., a 121/1996. (VII.24.) Korm. rend., évi XXV. Törvény, az évi XLII. Törvény, a 18/1998. (VI.3.) NM rend., a 253/1997. (XII.20.) Korm. rend., a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend., és a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rend.alapján adta meg.

6 6 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 2004.évi CXL. tv. (Ket) 21. (1) bekezdés, a 22. (1) bekezdése, a 44. (1) (9) bekezdése, a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. tv. 1. (1) bekezdése, a 41., a 43. -a, a 48. (1) és (2) bekezdése, 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése 4. sz. melléklete, és a 328/2010 (XII.27.) Korm. rend a alapján adta meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala állásfoglalását a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja, a 2004.évi CXL. tv. (Ket) 44. (1) bekezdése és a 393/2012 (XII.20.) Korm. rend. alapján adta meg. A Téti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB- 05/2094/2/2013. számú kijelölő végzése alapján az állásfoglalását a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete, a 2004.évi CXL. tv. (Ket) 44. (9) bekezdése és a 7/2005. (II.26.) Önk. rend alapján adta meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala a termőföldről szóló évi LV. Törvény 3. -a alapján járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához. A hatóság az általa feltárt tényállás és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján döntött, a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján a rendelkező részben foglalt döntést hozta. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. és a törvény, értelmező rendelkezései szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában hatóságunk a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerint engedélyezőként működik közre. A kialakított mélyfúrású termál és ivóvíz kút, illetve wellness központ, valamint tó és vizi műtárgyainak kialakítására a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, különösen pedig a rendelet 5.. (1) bekezdése alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt kell beszerezni, amelyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani a Felügyelőségre. A hatóság az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. (Ket) 72. (1) bekezdés dc) és dd) pontja alapján rendelkezett. A fellebbezési jog tekintetében Ket. 98. és 99. -án, a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezet szabályozza. Győr, október 14. Dr. Buday Zsolt s.k. igazgató

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV.

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 26759/2007. Iktatószámunk: 34270/09 Ügyintézőnk:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 19140-5/2011. Tárgy: Becske, 0162/3 hrsz.-ú ingatlan (Gyémánt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. H a t á r o z a t

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. H a t á r o z a t 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben