Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI JELENTÉSEK VARGA FERENC Elhelyezkedése Üzleti területért felelős Igazgatósági Tag Kockázatkezelésért felelős Igazgatósági Tag Back-office, egyéb terültekért felelős Igazgatósági tag Négyszem elve: minden döntésért két személy felelős KOCKÁZATVÁLLALÁSI STRATÉGIA KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA A Bank kockázati stratégija a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Bank kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. Az MNB+nek a tőkemegfelelés belső lési folyamatára vonatkozó útmutatója szerint a kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjedhet ki: - Kockázatvállalási politika - Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság - Kockázati szerkezet - Kockázatkezelés szervezete A kockázatvállalási politika összefoglalja a Bank vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen belül elvárja. A kockázatvállalási politika egyrészt magában foglalja és tartalmazza a vezetés által meghirdetett specifikus elveket és célokat. A kockázatvállalási politika az egyes releváns kockázatokra vonatkozóan külön-külön is tartalmaz alapelveket.

2 BASEL II EU /2008 HU I. pillér: Tőkekövetelmény minimum szintje II. pillér: Belső allokáció és felügyeleti vizsgálat ICAAP: tőkemegfelelés belső lési folyamata (Saját felelősség) SREP: Felügyeleti felülvizsgálati és lési eljárás III. pillér: Nyilvánosságra hozatali követelmények 1996 évi CXII. Törvény 137. A (Hpt) 237/2007 (IX.4.) Kormányrendelet ( BASEL I szavatoló tőke fogalmának bevezetése, kockázati súlyok 8% tőkemegfelelés ) A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX.4.) Kormány rendelet (BASEL 2. III. pillér) - a kockázatok kezelésére szolgáló stratégiákra és folyamatokra, a kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók leírására, - a kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási körére, és - a kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezet alkalmazására vonatkozó szabályzatok fő elveire és pontjaira, valamint a kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezeti eszközök hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló stratégiákra és folyamatokra. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) évi C. Törvény a számvitelről (Szmt.) - 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről - 196/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről - 200/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről - 381/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről - 244/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól - 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól - 131/2011. (VII.18.) Korm. r. a javadalmazási politikának a hitelintézet és a - befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történi alkalmazásáról (Jkr.) BASEL 2 Hitelezési kockázat: credit risk (kb 50%) visszafizetés elmulasztásából fakadó veszteség piaci kockázat: árfolyam kockázata Működési kockázat: operation risk (kb 16%) ami nem piaci és hitel kockázat Piaci kockázat: market risk (kb 23%) Egyéb kockázat (kb 11%)

3 Hitelezési kockázat Koncentrációs kockázat Országkockázat Devizaárfolyam kockázat KOCKÁZATOK Kereskedési könyvi pozíciós kockázatok Nem-kereskedési könyvi kamatlábkockázat Likviditási kockázat Működési kockázat a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkező, a hitelintézet eredményét és szavatoló tőkéjét érintő veszteség kockázata. BASEL 2. I. pillér Hitelkockázat Sztenderd módszer Alap IRB Fejlettebb IRB Piaci kockázat: pénzügyi eszközökből eredő vesztség a piac hatására Sztenderd Belső modell Működési kockázat Alapmutató módszer ( BIA ) Sztenderd módszer ( SA ) - Alternatív sztenderd módszer ( ASA ) Fejlett mérési módszer ( AMA ) Csak itt történik meg a valós mérés BASEL 2 II. pillér kockázati elemei: I. pillér kockázatai I. pillérben csak részlegesen figyelembe vett kockázatcsökkentésnél kimaradt kockázatok értékpapírosításnál kimaradt kockázatok stressz tesztek Kimaradt kockázatok Likviditási Banki könyvi kamatkockázat Koncentrációs kockázat Stratégia és hírnév kockázat Külső tényezők Változó szabályozói, üzleti, gazdasági környezet piaci hitel működési mérhetőség igen igen jellemző jól mérhető, stat adarbázis nem jól viselekedő eloszlások kockázati tényező Kockázat felmérés árfolyam, kamat, volatilitás, tőzsdei árfolyamok stresszteszt, VAR adós nem teljesítési kockázata PD, veszteség nagysága: LGD, Kitettség nagysága: EAD minősítési rendszer, PD-LGD modellek nehezen, külső és belső tényezők együttesen is stat. alapján nehezen kezelhető események gyakorisága: PD, sulyóssága: LGE OpRiskVAR, indikátorok, pontos számítások Mérés megbízhatósága jó elfogadható alacsony Kezelés limit, mérleg menedzsment, származékos termékek limitek, fedezetek, derivatívok, diverzifikáció, koncentrációk kockázati transzfer, biztosítás, plusz tőke, VIR, adatbányászat

4 HITELEZÉSI ELŐTERJESZTÉS 1. Általános háttér-információk - Ügyfél / vállalatcsoport 2. Pénzügyi információk - Ügyfél / vállalatcsoport 3. Előrejelzések, tervek - Ügyfél / vállalatcsoport 4. Hitelcél / javaslat 5. Biztosítékok /szerződéses záradékok 6. Információ a harmadik féltől 7. Kapcsolatok 8. Kockázatelemzés 9. Következtetés és javaslat BIZTOSÍTÉKOK Értékbecslő kiválasztása létfontosságú: segítőnk, vagy ellenségünk MNB ajánlás: 4/2013. II. 12 Kötelezettség Megnevezés Megnevezés e Vagyonbiztosításban Összesen szereplő összeg: indikátor Vagyonbiztostási kötvény bekérése, ellenőrzése Legkisebb összeget fogadjuk el Biztosítéki szerződés szerinti Biztosítékok Könyvszerinti Piaci Diszkont ráta Fedezetül elfogadott Adósminősítés KOCKÁZATKEZELÉS Előterjesztés Mutatók alapján Objektív mutatók: éves beszámoló, főkönyvi kivonat (aktuális) Szubjektív mutatók: ügyfélről szerzett információk, pl. Internetről szerzett információk, személyes benyomások Indikátorok: céginformáció, végrehajtás, adószám felfüggesztés, Dun&Breadstreet információk Kezesek, dologi adósok minősítése 1. Ágazati helyzet az ágazat fejlődése, konjunktúrafüggőség, az EU hatásai az ágazat külpiaci részesedése, jövőbeni kilátásai, bővítés lehetőségei Az ügyfél ágazatban elfoglalt helye az ügyfél részesedése az ágazaton belül a konkurencia erőssége, fejlődési lehetőségei és iránya, agresszivitása függetlenség, nyitottság kérdése

5 2. Az ügyfél fejlesztésre irányuló elképzelései, ennek megalapozottsága termék Technológia piacok szervezet 3. Tulajdonosok a cég működtetésében személyesen közreműködnek-e szakmai vagy pénzügyi befektetők osztalék fizetési politika más társaságokban való befektetéseik 4. Menedzsment szakmai felkészültsége megújulás iránti igénye, képessége agresszivitása az elképzelései megvalósításában szervezet megítélése 5. Állam szerepe az ágazatban, vállalatban 6. Piaci kapcsolatok / vevői, szállítói függőség kockázata / szállítók helyzete szállítók jövőbeni megtartása biztosított-e más beszállítói kör belépésére van-e lehetőség vevők helyzete, fizetési készsége és képessége, fizetési határidők, szállítási szerződések időtávja új vevők megszerzésének lehetősége 7. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet befektetések megítélése a termelő berendezések életkora, elhasználódottsági foka karbantartások, felújítások rendszeressége beruházások jellege / szinten tartó, bővítő, stb. /, jövőben várható összege készletek átfutási ideje szezonalitás jellemző-e helyettesítő termékek vannak-e vevők, szállítók futamideje, megoszlása / belföldi, külföldi /, nagyságrendje tőkésítettségi foka megfelelő-e, várható-e alaptőke emelés eredményessége az eredmény miből származik ha veszteséges milyen intézkedések bevezetése történt illetve várható eladósodottsági fok megítélése munkaerő ellátottság kockázata 8. Egyéb 1. belső tartalék megítélése 2. természeti tényezők kockázata 3. túlpörgés kockázata 4. számviteli rend, fegyelem megítélése 5. adóhatósági kapcsolatok kockázata 6. környezetvédelmi kockázat / levegőszennyezési-, szennyvízbírság, talajszennyezés stb./ 7. pénzügyi függőség megoldásának kockázata / tulajdonosok, bankok, kereskedelmi partnerek /

6 9. Biztosítékok biztosítják-e a követelés állomány megtérülését értékállóak-e megfelelő szerződésekben, okiratokban rögzítettek-e Fedezetlési szabályzatban kell rögzíteni Hitel ellenőrzés Kockázatvállalást megelőző ellenőrzések Szerződéskötést megelőző ellenőrzések Folyósítást megelőző ellenőrzések Egyéb ellenőrzések Nyilvántartások kezelése, ellenőrzése, készítése Páncéldossziék, hitelellenőrzési dossziék összeállítása, kezelése Legalább olyan fontos munka mint a hitelezés. Nélküle hibás szerződések, nem megfelelő biztosítékokkal is meg lehetne kötni hitelszerződést és folyósítani lehetne. Monitoring / Ügyletminősítés Kockázatvállalási szabályzatban rögzített döntés szerint millió Ft feletti kötelezettségvállalások esetében ¼ évente kötelező elvégezni, vagy soron kívül probléma esetén Ügylet minősítés alapja külön lakosságra és vállalatokra problémamentes 0% értékvesztés Külön figyelendő 1-10% Átlag alatti 10-30% Kétes 30-70% Rossz 70% - Vállalat: egyedi minősítés meghatározott összeg felett Lakosság: nem egyedi, portfóliókat minősítünk scorecardok alapján indikátor: függő kamat, fizetési késedelem

7 Fizetési probléma kezelése Intenzív kezelés üzleti területtel együtt, vagy külön Work-Out kezelés: specialisták által kezelt Külsős kezelés kiemelt közvetítő Követelés eladása Kockázatkezelés feladata: Nem az a cél, hogy a kihelyezést megakadályozzuk, hanem az, hogy úgy struktúráljuk meg a feltételeket, hogy nemfizetés esetén a kihelyezett pénzünket visszakapjuk.

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/A Telefon: (69) 569-990 Fax: (69) 569-991 E-mail:

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2012. 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2011. év 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. Év SZENDRŐ, 2014. MÁJUS 28. Bevezetés A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben