Kockázati Stratégiája a évekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre"

Átírás

1 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/ számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

2 1. Kockázati stratégia A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, bemutatja a Gyöngyös- Mátra Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát, összhangban az üzleti stratégiával. A kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és a következő témakörökre terjedhet ki: Kockázatvállalási politika Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság Kockázati szerkezet Kockázatkezelés felépítése, szervezeten belüli elhelyezkedése 2. Kockázatvállalási politika A kockázatvállalási politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek alkalmazása a Takarékszövetkezet egészére egységes és kötelező. Ezek az elvek a következők: - a prudens kockázatvállalás elve, - az elfogadott legjobb piaci gyakorlat alkalmazásának elve, - az összeférhetetlenség kezelésére és elkerülésére kialakított elv, valamint - az új tevékenységek, üzletágak, termékek indításakor kockázatkezelési szempontjainak figyelembe vétele. Kockázatkezelési alapelvek 1.) A Takarékszövetkezet úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet biztonságos működését és a Felügyelet ne korlátozhassa tevékenységét. A biztonságos működés elve alapján megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a jogszabályokban meghatározott minimális tőkekövetelményen felül. 2.) A Takarékszövetkezet úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy a kockázatkezelésért felelős személy(ek) ne végezhessenek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel összefüggnek. 3.) A Takarékszövetkezet a kockázatokat a belső szabályzatokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. 4.) A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli, jelentést készít róla. A kockázatokat ahol az lehetséges limitekkel és a szükséges belső kontrollokkal kezeli, a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. 5.) A Takarékszövetkezet által meghatározott limitek betartása minden érintett számára kötelező. 6.) A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. 7.) A Takarékszövetkezet a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. 2

3 8.) A Takarékszövetkezet az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelési módszereit. 9.) A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Takarékszövetkezet számára veszteséget okozott. 10.) A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amely alapján a tőkemegfelelési mutató a jogszabályban meghatározott minimális szint alá csökken. Kockázatkezelési célok 1.) A Takarékszövetkezet, mint kis intézmény, a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. Kockázatkezelési és kockázati kontroll folyamatait, rendszereit ilyen irányban törekszik fejleszteni. 2.) A Takarékszövetkezet elsősorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége, a termékkínálat előnyt jelentenek a kockázatok megítélésénél. 3.) A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, elemzi az egyes kockázati típusokra vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 90,0%-os limitterhelésnél jelez az ügyvezetésnek, illetve az üzleti területeknek a limitek betartása, illetve biztosítása érdekében. 4.) A Takarékszövetkezet a lényeges kockázatokra vonatkozóan a felügyeleti jelentésekkel összhangban - készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. 3. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet csupán a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett tevékenységeket végzi. A Takarékszövetkezet által vállalt kockázatok mértékénél ügyel arra, hogy az ne veszélyeztesse a jogszabályokban elsősorban a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben meghatározott korlátok betartását. A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy - milyen típusú és milyen mértékű kockázatot képes felvállalni, - a felvállalt kockázatból milyen mértékű megtérülés várható, - rendelkezik-e valamely területen komparatív előnnyel, továbbá - milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat. A kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitűzés A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamatának biztosítania kell, hogy a Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje mindenkor magasabb legyen, mint az alábbiak közül a legmagasabb érték: a) Hpt. 76. (1) bekezdése alapján számított szabályozói minimális tőkekövetelmény (1. pillér), 100%-a, amennyiben a Hpt. 76. (2) bekezdés alapján a Felügyelet többlet tőkekövetelményt nem ír elő az intézmény számára; b) Hpt. 76/K. (1) bekezdése alapján meghatározott belső tőkeértékelés (2. pillér) által meghatározott tőkeszükséglet, 3

4 c) Hpt. 76. (1) alapján számított szabályozói minimális tőkekövetelmény és a (2) bekezdés szerint a Felügyelet által határozatban előírt többlet tőkekövetelmény összege, d) Hpt-ben, engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tőke összege. Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra. Hitelezési kockázat A hitelezési kockázat az ügyfelekkel és partnerekkel szemben fennálló követelések nemteljesítéséből fakadó kockázat, amikor az ügyfél vagy a partner nem vagy nem pontosan a szerződés feltételei szerint teljesíti kötelezettségeit. A hitelkockázat kezelésére vonatkozó általános szabályok: 1.) A hitelnyújtásnak megbízható és jól meghatározott kritériumokon kell alapulnia. A Takarékszövetkezet belső szabályzataiban egyértelműen kell rögzíteni a hitelek jóváhagyásával, módosításával, megújításával kapcsolatos eljárásokat. 2.) A különböző hitelkockázatot hordozó kitettségeket és portfoliókat folyamatosan figyelni és ellenőrizni kell. A hitelek utógondozása folyamatában kiemelten kell kezelni a problémássá vált hiteleket, a szabályzatokban foglaltak megfelelően kell elvégezni a hitelek minősítését, a szükséges értékvesztés megképzését. 3.) A Takarékszövetkezet hiteltermékeit úgy kell kialakítani, hogy a kockázatok minimalizálhatók legyenek, ugyanakkor megfelelően beilleszkedjenek a Takarékszövetkezet célpiacaihoz és átfogó hitelstratégiájához. A hitelezési kockázat a Takarékszövetkezet szabályozói tőkekövetelménye és belső tőkeszükséglete szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A hitelezési kockázat kezelésére vonatkozó szabályokat külön belső utasítások szabályozzák. A hitelezési kockázat kezelését célzó belső rendszerek (adósminősítés, fedezetértékelés, kockázatvállalási szabályzat, követelésminősítés, stb.) kockázatalapúak, de a Takarékszövetkezet méretei, üzleti volumenei egyelőre nem teszik lehetővé statisztikailag megbízható, kockázatmérési modellek kifejlesztését. A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatának a szabályozás szerinti tőkekövetelmény számítása és a belső tőkeszükséglet meghatározása a szabályozásban meghatározott sztenderd módszeren alapul. A sztenderd módszer szerinti minimális tőkekövetelmény számítást és a kockázatmérséklés hatásának legegyszerűbb módszerekkel történő számítását a belső utasítások tartalmazzák. A hitelezési kockázat belső tőkeszükségletét a Takarékszövetkezet a sztenderd módszerre alapítva számítja, néhány eltéréssel: Ezek a következők: - Figyelembe véve, hogy a Tagintézmény tevékenységét a magyar piacon folytatja, és a kitettségek egésze belföldi, függetlenül a sztenderd módszer szerint alkalmazható irányadó minősítéstől, a belső tőkeszükséglet számítás céljaira Magyarország nem- EU tagállam devizájában denominált adósságának irányadó minősítését a Hkr szerinti 2. hitelminősítési besorolásúnak tekintheti, és a táblázatban szereplő esetekben a más kitettségi osztályban szereplő kitettségek kockázati súlyozását is ennek alapján módosíthatja. 4

5 - A Hkr. nem tesz említést az állami egyszerű kezességvállalásról, holott állami egyszerű kezességvállalás esetén a hitelintézetet végső veszteség nem éri. Ezért a Magyar Állam egyszerű kezességvállalását is nulla százalékos kockázati súllyal vesszük figyelembe. - Az egyszerű módszer mellett a magyar tőzsdei cégek minősítése miatt a BUX-ban szereplő részvények nem kockázatmérséklők. A belső tőkeszámítás céljára 50%-os értéken beszámíthatók ezek a részvények, tekintettel magas fokú likviditásukra. A Hkr. második részében leírt sztenderd módszer kockázati súlyozásától való eltéréseket a következő táblázat tartalmazza: Kitettség ICAAP súly Magyar állammal szembeni deviza kitettségek 20% Magyarországi hitelintézetek, befektetési vállalkozások, prudenciális 20% szabályozás alá tartozó pénzügyi vállalkozások kockázati súlyozása 3 hónapnál hosszabb eredeti futamidő esetén HUF kitettségek Magyarországi hitelintézetek, befektetési vállalkozások, prudenciális 50% szabályozás alá tartozó pénzügyi vállalkozások kockázati súlyozása 3 hónapnál hosszabb eredeti futamidő esetén - deviza kitettségek Magyar önkormányzatok 3 hónapnál hosszabb eredeti futamidő esetén 50% ÁKK, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 0% Kockázatcsökkentő tételek kockázati súlyozása (óvadékok egyszerű módszerét feltételezve) Forintban denominált magyar állampapír fedezet Ft kitettség mögé 10%- 0% os diszkont alkalmazása a 20% helyett Devizában denominált magyar állampapír fedezet (változatlan) 20% Kitettség és az óvadék devizaneme eltérő, az óvadékkal fedezett 0% kitettségrész súlyozása az óvadék értékének 10%-os csökkentése mellett. Csak EU devizákra vonatkozóan és kizárólag akkor, ha a Tagintézmény fedezetértékelési szabályzatban szerepel, hogy árfolyamváltozás esetén az adós pótfedezetet bevonására kötelezhető; illetve ennek hiányában a Tagintézmény az óvadékból elégítheti ki követelését. Ennek hiányában nem alkalmazható a kedvezményes kockázati súly. Állampapír alapok befektetési jegyei piaci érték 10%-os csökkentése 0% mellett Magyar hitelintézettől kapott bankgarancia, bankkezesség - 3 hónapon túl 20% HUF kitettséggel azonos devizanem Magyar hitelintézettől kapott deviza-bankgarancia, bankkezesség 3 50% hónapon túl kitettséggel azonos devizanem HG Zrt, AVHGA készfizető kezességvállalásának saját kockázatra vállalt 20% része A kockázati súlyok meghatározásakor a Takarékszövetkezet minden esetben figyelembe veszi a Felügyelet által közzétett kiemelten kockázatosnak tekintett termékekre és portfóliókra vonatkozó ajánlását és ezen portfóliókra vonatkozóan többlet tőkeszükségletet határoz meg a felügyeleti útmutatóban foglaltaknak megfelelően. 5

6 Minden egyéb, a táblázatban fel nem sorolt tétel az 1. pillér alatt felhasznált, a Hkr. által meghatározott kockázati súlyokat kapja meg. A kitettség érték számítása kockázatmérséklés előtt a belső tőkeszükséglet szempontjából megegyezik a Hkr. második részében meghatározott sztenderd módszer szerinti számított kitettség értékkel. A belső tőkeszükséglet számítását és kimutatását a minimális tőkeszükséglet számításához kialakított PSZÁF adatszolgáltatási táblák (COREP) sémája szerint kell elvégezni. Ily módon a szabályozási tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet számítás jól összemérhető. A belső tőkeszükségletet a Takarékszövetkezet az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak minimálisan a hitelezési kockázat kezelésének és tőkekövetelménye megállapításának szabályairól szóló ügyviteli utasításban foglaltak szerinti szerkezetben és tartalommal jelenti. Működési kockázat A működési kockázat a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkezhet. A működési kockázat lehet: külső és belső csalás, ügyfelekkel, munkavállalókkal, termékekkel kapcsolatos helytelen üzleti gyakorlat, rendszerek hibájából adódó, üzletmenet megszakadását kiváltó, tárgyi eszközök fizikai károsodását előidéző káresemények. A Takarékszövetkezet a kockázatok minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordít: munkatársak megfelelő kiválasztására; a szabályozói rendszer folyamatos karbantartására, oktatására, számonkérésére; az ügyintézést kiszolgáló tárgyi eszközök (kiemelten is az informatikai eszközökre) megfelelő biztosítására, pótlására, folyamatos karbantartásra; a Takarékszövetkezetnél alkalmazott szerződések, okmányok, illetve a működéssel összefüggő egyéb szerződések folyamatos karbantartására; a reklám- és marketingtevékenység erősítésén túl a piacelemzésre, a kirendeltségek megfelelő szintű, mértékű és gyakoriságú tájékoztatására; a Takarékszövetkezet tagjainak megfelelő tájékoztatására. Nem kereskedési könyvi kamatkockázat A kamatlábkockázat azon jelenlegi, illetve jövőbeni kockázatokat jelenti, amelyek az intézmény jövedelmezőségére, tőkehelyzetére a kamatlábak kedvezőtlen változása esetén hatnak. A kamatlábkockázat négy fő típusa (újraárazási kockázat, bázis kockázat, hozamgörbe kockázat, opciós kockázat) közül a Takarékszövetkezet számára csak az újraárazási kockázat tekinthető lényeges kockázatnak, ezért jelen módszertan keretében az azzal kapcsolatos kockázatokra tekintettel kerül közvetlenül meghatározásra tőkeszükséglet. A másik három típus által képviselt kockázat fedezésére az általános tőkepuffer szolgál. Az újraárazási kockázat a kamatlábak időbeli változása és a cash-flow-k időbeli változása közötti eltérésből ered, vagyis annak a kamatozó források és eszközök újraárazódási 6

7 periódusai közötti eltérés által a rövid távú jövedelmezőségre ható veszélyforrásként jelenik meg. Kereskedési könyvi kamatkockázat A Takarékszövetkezet a kamatkockázat tőkekövetelményének kiszámítására amennyiben az ügyletek jellege azt szükségessé teszi - a lejárati alapú megközelítést alkalmazza. Piaci kockázat Piaci kockázat alatt általánosan azt a kockázatot értjük, ami a kereskedési könyvbe sorolandó eszközök (kötvények, értékpapírok, áruk, devizák) árfolyamának megváltozásából adódik. A Takarékszövetkezet esetében piaci kockázatnak minősülő kitettség akkor keletkezik, amikor a devizahitelezéshez kapcsolódóan nyitott pozíció keletkezik bármely idegen devizanemben. A piaci kockázat körében lényeges fenyegető tényező az idegen deviza forinttal szembeni árfolyamának megváltozása, illetve általánosan a forint mint deviza kitettsége az idegen devizákhoz képesti árfolyam-ingadozásra. A piaci kockázat kezelésének elsődleges eszköze az egyes idegen devizákban megengedhető nyitott pozíciók maximális mértékét meghatározó limitrendszer. Likviditási kockázat A Takarékszövetkezet folyamatos fizetőképességének fenntartása érdekében - folyamatosan figyelemmel kíséri a betétesi koncentrációt és a túlzott mértékű kialakulása esetében azonnal beavatkozik, - a rövid és hosszú távú likviditási tervet készít, - a lejárati összhang alakulásáról rendszeres elemzés készül, és a levont következtetések hasznosításra kerülnek a likviditási egyensúly tervezésekor, - a váratlan, és rendkívüli mértékű likviditási stressz előfordulására cselekvési tervet készít. Devizaárfolyam kockázat A Bank a devizapozícióit a Kkr. 8. -ában foglaltak szerint értékeli és a devizaárfolyam kockázatát a Kkr bekezdésében foglaltak szerint méri, azzal, hogy a 40.. (2) bekezdésében meghatározott nettó jelenérték számítást a devizapozíciókra nem alkalmazza. A Bank a devizaárfolyam kockázat tőkekövetelményét és a devizaárfolyam kockázat belső tőkeszükségletét ugyanazon, a szabályozásban meghatározott módszerrel számítja. A devizaárfolyam kockázat kezeléséről, a deviza nyitott pozíciós limitek megállapításáról és figyeléséről, a devizaárfolyam kockázatokkal kapcsolatos jelentésekről és a kapcsolódó felelősségi körökről külön szabályzat rendelkezik. 7

8 4. Kockázati szerkezet A kockázati szerkezet alakulása arra ad választ, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen változások figyelhetők meg a kockázati profilban, és ezt hogyan kezeli a Takarékszövetkezet, belsőleg azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, és szükséges-e utánuk pótlólagos tőke képzése. A kockázati szerkezetet a Takarékszövetkezet a tárgyévre, a tárgyévet megelőző időszakra, a jövőre vonatkozóan pedig a stratégiai tervével azonos időszakra dolgozza ki. Szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény Ezer Ft Kockázati típus Év T Tárgyév 2012 Év T Év T Év T Hitelezési kockázat Devizaárfolyam kockázat Működési kockázat Szükséges tőkepuffer - kockázati étvágynál meghatározott minimális tőkeszinthez A Takarékszövetkezet a tőkekövetelmény mérésére a sztenderd és az alapmutató módszert alkalmazza, vagyis - a hitelezési kockázat mérését a sztenderd, - a piaci kockázat sztenderd módszer, - a működési kockázat mérését az alapmutató módszerrel végzi. A túlzott koncentrációk kialakulásának megelőzésére a Takarékszövetkezet - a nagykockázat vállalás mértékére, - egyes termékcsoportokkal szembeni kockázatvállalásnak a teljes állományon belüli arányára, - országkockázatot jelentő kockázatvállalás összegére, - devizanemenkénti vállalható nyitott pozíció mértékére, - kereskedési könyvi kockázatot jelentő portfolió mértékére limiteket határoz meg. A koncentrációs kockázatokra vonatkozó limitek a Takarékszövetkezet kockázati étvágyával, a kockázati étvágy szerint meghatározott minimális tőkeszinttel összhangban kerülnek kialakításra. 5. Kockázatkezelés felépítése, szervezeten belüli elhelyezkedése A Takarékszövetkezetnél a kockázatok alapos figyelésére, elemzésére, a kockázatok előzetes kiszűrésében az illetékes döntési szinteken lévő személyek a felelősök. A kockázatkezelő hatáskörébe tartozik a nagyobb összegű kockázatvállalással kapcsolatos ügyiratoknak a kérelem befogadásától a hitel kifolyósításáig/bankgarancia vállalásáig részletes átvizsgálása, a döntéshozó által előírt feladatok megvalósulásának rendszeres ellenőrzése. 8

9 A kockázatkezelő a kockázat vállalásra vonatkozó dokumentumokba irat betekintési joggal rendelkezik. Munkája során a kockázatvállalásokban résztvevő dolgozók kötelesek az ellenőrzéshez szükséges minden adatot, dokumentumot és információt haladéktalanul a kockázatkezelő rendelkezésére bocsátani. A Takarékszövetkezetünknél a kockázatkezelést ellátó dolgozó az üzleti területtől független ügyvezető irányítása alá tartozik. 6. Lényeges kockázatok Takarékszövetkezet lényegesnek minősít minden olyan kockázati típust, amelyre az alábbi feltételek valamelyike teljesül: a.) a szabályozás szerint a Takarékszövetkezetnek a kockázat fedezetére a minimális tőkekövetelmény számításánál szavatoló tőkével kell rendelkeznie; b.) amelyből származó potenciális veszteség mértéke Takarékszövetkezet vezetőségének szubjektív értékelése szerint - egy év alatt meghaladhatja a szavatoló tőke 10%-át, c.) a PSZÁF a kisintézmények szempontjából általában lényegesnek tartja. A Takarékszövetkezet a lényegesnek minősített kockázatait az alábbiak szerint csoportosítja: - az 1. pillér alatti kockázatok, amelyekre a szabályozás meghatározza a minimális tőkekövetelmény számításának lehetséges módjait (1. pillérben fedezett kockázatok); - az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek számszerűsíthetők, illetve mutatószámokkal mérhetők, ezért limitekkel kezelhetők. Ide tartoznak a koncentrációs kockázatok, a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatok, és a likviditási kockázat (2. pillérben lefedett kockázatok); - az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek nem-számszerűsíthetők, csak minőségi ismérvekkel becsülhetők, ezért limitekkel nem, hanem csak egyéb kontrollokkal ellenőrizhetők (Egyéb (lényeges) kockázatok); - a Felügyelet által kiadott, jelenleg a SREP Kézikönyv 1. számú mellékletében felsorolt, különösen kockázatosnak tekintett portfóliók és termékek kockázatai. Ezek a hitelezési kockázat kezelésén belül követendők nyomon. A lényeges kockázatokról a Takarékszövetkezet külön utasításokban részletesen rendelkezik. A jelen stratégia csak a belső tőkeszükséglet számításával kapcsolatos választott módszerre, illetve néhány az adott kockázat meghatározása szempontjából fontos kérdésre összpontosít. 7. Kockázati Stratégia felülvizsgálata A Stratégiát a Takarékszövetkezet legalább évente egyszer rendszeresen felülvizsgálja, és időhorizontját gördülő módon legalább egy évre kitolja. Amennyiben a Stratégiában foglaltakat érintően lényeges változás következik be, akkor a Takarékszövetkezet rendkívüli felülvizsgálat keretében javaslatot készít az Igazgatóság részére a Stratégia módosításáról. Kevéssé lényeges változások esetén - figyelembe véve a Stratégiában foglalt alapelveket, célkitűzéseket - a Takarékszövetkezet Ügyvezetése dönt a változtatásról. 9

10 Annak megítélése, hogy a változás lényeges-e vagy sem, az Ügyvezetés felelőssége. A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet évre vonatkozó Kockázati Stratégiáját a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/ sz. határozatával elfogadta, egyben az előző évi stratégia hatályát veszti. GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Igazgatósága 10

11 MELLÉKLETEK Limit meghatározások Likviditási kockázat kezelése - A nettó finanszírozási pozíciós limit: kisebb vagy egyenlő nullával. - A likviditási tartalékra és a nettó finanszírozási pozíció minimális szintjére vonatkozó limit mértéke a tartalékköteles források 10%-a. - A likviditási tartalékra és a nettó finanszírozási pozíció egyetlen nap sem lehet negatív érték. - A hitelek bruttó állományának aránya a betétekhez: maximum 70%. - A 90 napos halmozott nettó bázis pozíció limit: a napos lejárati összhanghiánynak (negatív halmozott bázispozíciónak (A)) abszolút értékben kisebbnek kell lenni, mint a II. fokú likvid eszközök állománya (B) és az (A)/(B) 75% alatt van. - A legnagyobb negatív halmozott nettó bázispozícióra vonatkozó limit: A legnagyobb negatív halmozott nettó bázispozíció abszolút értékben (A) nem lehet nagyobb, mint az ehhez a halmozott nettó bázispozícióhoz tartozó lejárati sáv után lejáró - (B) piacképes (eladható, elrepózható, fedezetbe adható) értékpapír állomány és, - (C) Takarékbanknál meglévő I és T betétre felvehető I+ betét, I++ betét, T+ betét összege és, - (D) felmondható vagy óvadékul adható betét összege és, - (E) szabad bankközi limit a Takarékbanktól. - A hitelek futamidejére vonatkozó limitek egyedi hitelügyletek eredeti futamidejének maximális mértéke: o forint hitel esetében: 35 év o deviza hitel esetében: EUR esetében: 30 év CHF esetében: 35 év hitelportfolió hátralévő futamidejének maximális mértéke: o forint hitelportfolió esetében: 35 év o deviza hitelportfolió esetében: EUR esetében: 30 év CHF esetében: 35 év - Nagy egyedi betétekről való függőség mutatójának limitje: a mutató elérendő minimális értéke 200%. 11

12 Nem kereskedési könyvi kamatkockázat kezelése Kamatozó értékpapírokra felállított állományi limitek A kamatozó értékpapírok könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az Ügyvezetés által meghatározott könyv szerinti érték mindenkori összegét. A limit mértéke: - IG kompetenciában: 10 milliárd Ft. - Ügyvezetés kompetenciában: 5 milliárd Ft. A fix kamatozású értékpapírok könyv szerint értéke nem haladhatja meg az Ügyvezetés által meghatározott könyv szerinti érték mindenkori összegét. A limit mértéke: - IG kompetenciában: 10 milliárd Ft. - Ügyvezetés kompetenciában: 5 milliárd forint Ft. A változó kamatozású kamatozó értékpapírok könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az Ügyvezetés által meghatározott könyv szerinti érték mindenkori összegét. A limit mértéke: - IG kompetenciában: 10 milliárd Ft. - Ügyvezetés kompetenciában: 5 milliárd forint Ft. Nem realizált veszteségre vonatkozó limit - IG kompetenciában: 50 millió Ft - Ügyvezetés kompetenciában: 20 millió Ft Veszteség plafon limit (realizált + nem realizált) - IG kompetenciában: 20 millió Ft - Ügyvezetés kompetenciában: 10 millió Ft Nem kereskedési könyv kamatkockázatára alkalmazott nem operatív limit Az egyszerű érzékenység stressz teszt eredménye nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet mindenkori, a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység fedezetére szolgáló szavatoló tőke 20 %-át. 12

13 Koncentrációs kockázati limitek: Kialakításának elve, hogy ha a koncentráció miatt a kitettségek 10 %-a nem térül meg, a szavatoló tőke vesztése ne legyen nagyobb, mint 25 %. A limiteket a TKSZ évente fogadtatja el az Igazgatósággal. - Egy adóscsoportra vonatkozó belső limitek: Hpt. szerinti, a szavatoló tőke 25 %-ában meghatározott limit - Adósok portfolió szintű koncentrációja: - Hpt.-ben meghatározott összes nagykockázatra - A 20 legnagyobb adósra vonatkoztatva: a kitettségek összértéke nem haladhatja meg a szavatoló tőke 250 %-át - Ágazati koncentráció: egy ágazattal szemben a kitettségek összértéke nem haladhatja meg a szavatoló tőke 250 %-át. A Takarékszövetkezet a TEÁOR kódok szerinti megbontást alkalmazza. - Biztosítéki koncentráció: a közvetlen és közvetett kitettség mértékére vonatkozó limitet a szavatoló tőke 75 %-ában állapítottuk meg. - Területen kívüli koncentrációra a Takarékszövetkezet nem állapított meg limitet. - Termék, termékcsoport limitek: a termékszerkezetet az üzletpolitika határozza meg. Folyamatosan figyelemmel kíséri termékeit, termékcsoportjait. Ha valamely termékcsoportban a hitelkockázatot jelentő eszközök és mérlegen kívüli kötelezettségek teljes összegének legalább 10 százaléka összpontosul, akkor a Takarékszövetkezet limitek kialakításának szükségességéről dönt. Jelenleg nincs termék és termékcsoport limit meghatározva. 13

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya 1. számú melléklet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente

Részletesebben