A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA"

Átírás

1 A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA Alulírott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ) - továbbiakban: Bank - képviseletében eljárva a Bank Igazgatóságának március 27. napján kelt /8 számú határozatában rögzített előzetes jóváhagyása alapján - figyelemmel az Európai Parlament és Tanács június 26-i 575/2013/EU rendelete 435. cikk (1) bekezdés f) pontjára - az alábbi teszem. összefoglaló i nyilatkozatot A Bank által alkalmazott üzleti stratégiához kapcsolódó általános i profil bemutatása (A Bank kezelési elveit és módszereit a üzleti év végére vonatkozó Nyilvánosságra Hozatali dokumentum mutatja be) KÖZÖSSÉGI BANKI STRATÉGIA A Bank célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként törjön utat a közösségi bankolás elveinek. Az elmúlt 3 évben elért exponenciális ügyfélszám növekedés és szakmai elismerések azt bizonyítják, az ügyfelek igényt tartanak az új gondolkodásra, a felelősségteljes és megbízható banki szolgáltatásokra. A Bank innovatív termékfejlesztésének köszönhetően sikerült az ügyfelek körében is népszerű és pozitív visszajelzést kiváltó közösségi banki szolgáltatásokat, termékeket kialakítani. Immáron négy éve a Bank elindította a KAP programot (Közösségi Adományozási Program), melynek keretében a Bank ügyfeleinek évről évre lehetősége nyílik arra, hogy a Bank profitjának 10%-áról rendelkezzenek, és annak alapítványi felhasználásáról döntsenek. Így történt ez 2013-ban is, amikor 10,2 millió forint felhasználásról dönthettek az ügyfelek, így az egészségügy, környezetvédelem és a kultúra területén eredményesen tevékenykedő alapítványok és civil szervezetek jutottak támogatásokhoz ban csakúgy, mint az előző években a Bank kapta Az év társadalmilag felelős bankja kitüntetést a MasterCard független zsűrijének döntése alapján. Díjazták a Bankot még e mellett Az év lakossági számlacsomagja kategóriájában is. Emellett a Bank a hazai bankok közül elsőként nyerte el 2013-ban a Fogyatékosság-barát munkahely elismerést is. 1

2 A Bank sikerességét bizonyítja a korábbi években elért a szakmai elismerések: : MasterCard Az Év Bankja 2012 díjazás során elnyerte Az év társadalmilag felelős bankja 2012, és Az év lakossági hitelterméke 2012 díjat is : MasterCard- Az év társadalmilag felelős bankja címet érdemelte ki, és a CSR piac fődíját is elnyerte, mint Valóban Felelős Vállalat : MasterCard - Év Bankja 2010: Az év lakossági megtakarítási terméke 2010 II. helyezése. A BANK KOCKÁZATI PROFILJA A Bank a belső értékelési eljárás során azonosítja a tevékenysége szempontjából lényeges ok körét, és ezekből kiindulva határozza meg i profilját. A Bank számára releváns ok az ICAAP útmutató alapján kerültek meghatározásra. A Bank i étvágyát, vállalási hajlandóságát i típusonként az alábbi minőségi mértékek egyikével jelöli meg, melyet az alábbi ú.n i térkép szemléltet: alacsony mérsékelt közepes jelentős nagy KOCKÁZAT KOCKÁZAT KEZELÉSE Kategória Fajta Jelentősége 1. Pillér lefedi? Többlet tőke 2. Pillér alatt Limitrendszer Stressz tesztek Megelőzés Nemteljesítési Koncentrációs Jelentős Igen * - Igen Közepes Nem Igen Igen Igen Ügyfél és ügylet monitoring Diverzifikáció megvalósítása Hitel ok Reziduális Mérsékelt Részben * - Igen Ország- Alacsony Nem Igen Igen Igen Megfelelő fedezetek befogadása és monitoring Diverzifikáció / Első osztályú adósokkal szembeni vállalás Elszámolási Alacsony Nem Igen - - DVP módszer Értékpapírosítási Nincs A Bank nem végez ilyen 2

3 Hitelezési alulbecslése Alacsony Nem Nem - - tevékenységet Diverzifikáció /Monitoring Kamatlábok Közepes Nem Igen Igen Igen Limitek alkalmazásával Piaci ok Devizaárfolyam ok Részvényárfolyam Mérsékelt Igen Igen Igen Igen Alacsony Igen - Igen - Fedezési technikák Fedezési technikák Opciós Alacsony Nem Nem - - Működési Mérsékelt Igen * - Igen Fedezési technikák Technikai újdonságok bevezetése/ Oktatáspolitika/ Monitoring Likviditási Finanszírozási likviditási Piaci likviditási Mérsékelt Nem Igen Igen Igen Mérsékelt Nem Igen Igen Igen Magas likvid eszköz arány Magas likviditású eszközök Egyéb ok Reputációs Alacsony Nem Igen - - Stratégiai Alacsony Nem Igen - - Magas szintű ügyfélkiszolgálás Stratégia rendszeres felülvizsgálata Külső tényezők a Mérsékelt Nem Igen - - Piackutatás, Jogszabályi változások nyomon követése * Stressz teszt eredmény függvényében A Bank üzleti terve alapján tartósan a fenti i profil lesz jellemző a Bank működésére vonatkozóan, ezért - az arányosság elvének megfelelően a fenti ok kapják a legnagyobb súlyt a kezelési rendszerben. Hitelezési ok A hitelezési kezelését célzó belső folyamatok, eljárások (adósminősítés, fedezetértékelés, kezelési szabályzat stb.) alapúak. A Bank a hitelezési tőkekövetelményének számítását a sztenderd módszer szerint, a hitelezési -mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok értékét az egyszerű módszer szerint számítja ki. 3

4 Az aktuális i profil elemzése alapján megállapítható, hogy a Bank legjelentősebb i tényezője a hitel. Ezen típusra képzendő tőkekövetelmény aránya a szabályozói tőkeszükséglet kb. 82 % -a volt év végén, mely arány a közel jövőben várhatóan kismértékben csökken. Piaci ok A piaci alacsonyabb ot hordoz. Ezen típusra képzendő tőkekövetelmény aránya a szabályozói tőkeszükséglet kb. 3 % -a volt év végén, mely arány a közel jövőben várhatóan nem változik jelentősen. Működési Jelenleg a Bank az Alapmutató módszer alapján képez tőkét a működési okra. Az alapmutató módszer számítási elve azon alapul, hogy a működési a tevékenység méretével egyenes arányban növekszik, és a tevékenység mérete az irányadó mutatóval jól jellemezhető. A Bank az alapmutató módszerével számított tőkeszükséglete folyamatosan lényegesen magasabb, mint a tényleges működési i veszteségének összege. A működési mérsékelt működési a Bank tevékenysége szempontjából. Ezen típusra képzendő tőkekövetelmény aránya a szabályozói tőkeszükséglet kb. 15 % -a volt év végén, mely arány a közel jövőben-az alapmutató módszer sajátosságából adódóan - várhatóan kismértéken növekszik. A BANK KOCKÁZATI PROFILJÁRA ÉS A KOCKÁZATI KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓK A beszámolók bemutatják adott időpontban illetve időintervallumban a Bank i profilját, ezzel támogatva a felső vezetést a megfelelő döntéshozatalban. Havi beszámoló A Banki kezelési Osztály által havi rendszerességgel elkészített összefoglaló beszámoló a releváns típusokra (1. Pillér alatt) vonatkozóan tartalmazza: a kitettség mértékét, alakulását; a tőkekövetelmény meghatározására vonatkozó számítási módszereket, a tőkekövetelmény értékét. 4

5 A beszámoló részét képezi a belső-, a szabályozói- és a SREP tőkekövetelmény nagyságának típusonkénti meghatározása, valamint a szabályozói-, a belső-, és a SREP tőkekövetelmény alapján számított TMM értékek is. Negyedéves beszámoló A Banki kezelési Osztály negyedéves rendszerességgel alant részletezett típusonként- elkészíti azon részletes beszámolókat, melyek az adott típusra vonatkozó tartalmazzák: a kitettség mértékét, alakulását; a limitek kihasználtságát, esetleges túllépéseket, azok okait; a tőkekövetelmény meghatározására vonatkozó számítási módszert, és a tőkekövetelmény értékét. Külön beszámoló tartalmazza a stressz teszt eredményeket, valamint a belső-, a szabályozóiés a SREP tőkekövetelmény nagyságának meghatározását, továbbá a szabályozói-, a belső-, és a SREP tőkekövetelmény alapján számított TMM értékeket is. A részletes beszámoló az alábbi okra készül: Hitelezés Piaci Működési Koncentrációs Likviditási Nem kereskedési könyvi kamat Ország Reputációs Mind a havi, mind a negyedéves beszámolókat a Banki kezelési Osztály megküldi a Vezetőségnek, megjelenteti a Vezetői információs Rendszerben A Banki kezelési Osztály a negyedéves beszámolók tartalmáról az Eszköz-Forrás Bizottság ülésen is referál. A Banki kezelési Osztály által készítendő beszámolók tartalmi követelményeire és az elkészítésük gyakoriságára vonatkozó előírásokat részletesen a Bank belső szabályzatai tartalmazzák. KOCKÁZATI ÖNÉRTÉKELÉS A Bank i stratégiájában megfogalmazásra került a vállalási politika, a i étvágy, a vállalási hajlandóság, ami a vállalási képesség 5

6 felmérésével határozható meg. A i étvágy meghatározásának alapfeltétele a i limitrendszer kialakítása, mely alapját képezi a Banki tőkeszükséglet megtervezésének. A vállalási stratégiában megfogalmazásra kerül, hogy a Bank: milyen típusú és milyen mértékű ot vállalhat fel, figyelembe véve, hogy a felvállalt ot mennyire képes kézben tartani. a felvállalt ok típusa és mértéke alapján ezekből milyen megtérülés várható. a okhoz tartozó tőkeszükséglet milyen módon biztosítható. A vállalási stratégia részei: vállalási politika, i étvágy, vállalási hajlandóság i szerkezet kezelés szervezete Az Igazgatóság a stratégiát évente felülvizsgálja és hozzáigazítja az aktuális piaci és gazdasági körülményekhez. Amennyiben a Kockázati Stratégia két felülvizsgálati időpontja között olyan információ merül fel, ami arra utal, hogy a ok jelentős romlása várható, rendkívüli felülvizsgálatra kerül sor. A Banki kezelési Osztály évente egyszer, a Könyvvizsgáló által auditált éves beszámoló alapján elkészíti i önértékelését, melyről az Eszköz-Forrás Bizottságnak - beszámol. A Banki kezelési Osztály a Bank üzleti és i stratégiájában megfogalmazott (tervezett) irányvonalak, tervszámok, tendenciák megvalósulását vizsgálja az alant meghatározott szempontrendszer alapján. A i önértékelést három kategória alapján végezi el a Banki kezelési Osztály, melyek az alábbiak: megfelelt, részben megfelelt és nem felelt meg. A 2013 év végére vonatkozó önértékelés során alkalmazott szempontrendszer főbb csoportjai: 1. A rövid és középtávú üzleti stratégia megvalósulásának vizsgálata 2. Az értékesítési és termék stratégia megvalósulásának vizsgálata a.) Passzív oldali termékeknél b.) Aktív oldali termékeknél 3. A közösségi stratégia megvalósulásának vizsgálata 4. A humán stratégia megvalósulásának vizsgálata 5. A marketing stratégia megvalósulásának vizsgálata 6. A tőkestratégia megvalósulásának vizsgálata 7. A likviditási stratégia megvalósulásának vizsgálata 6

7 8. Az IT stratégiában megfogalmazottak teljesülésének vizsgálata 9. A ot hordozó kitettségek alakulásának vizsgálata A szempontrendszert a Banki kezelési Osztály éves rendszerességgel felülvizsgálja. A fenti szempontrendszerben meghatározottak nem minden esetben számszerűsíthetőek, de az önértékelés során a kezelőnek törekednie kell arra, hogy az észlelt terv / tény eltéréseket megfelelően szerepeltesse az elemzésben. Az önértékelés során kapott eredményt a Bank visszacsatolja az általános kezelési metodikájába. A 2013-as üzleti évre vonatkozó i önértékelés eredménye alapján megállapítható, hogy a Bank az üzleti-, és stratégiai célkitűzéseit teljesítette. Budapest, március 27. Salamon János MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 7

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya 1. számú melléklet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560;

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (I. 6.) számú ajánlása a kereskedési tevékenység 1 során felmerülő működési kockázatok kezeléséről I. Az ajánlás célja és hatálya Egyes, a nemzetközi

Részletesebben