TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1."

Átírás

1 TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: CG: TEL: 56/ FAX: 56/ SZÁMLASZÁM: Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, tőkemegfelelésről és egyéb lényeges információkról Sztupjár Péter elnök ügyvezető 1

2 Nyilvánosságra hozatal A Tisza Takarékszövetkezet eleget téve az évi CXII. Törvény (Hpt.) előírásának, a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően, a következőkben üzleti évről szóló lényeges információkat hozza nyilvánosságra. 1. Kockázatkezelési elvek és módszerek, A Tisza Takarékszövetkezet a prudens működés érdekében, a kockázatok alacsony szinten tartására törekedve kialakította és ezúton nyilvánosságra hozza kockázatkezelési elveit és módszereit. Kockázati stratégia A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbiakra terjedhet ki: Kockázatvállalási politika Kockázatok azonosítása, mérése Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság Kockázati szerkezet Kockázatkezelés szervezete A kockázati stratégiát az Ügyvezetés készíti el, és az Igazgatóság hagyja jóvá. Az Igazgatóság gondoskodik a stratégiai szervezeten belüli kommunikálásról. A kockázati stratégiában foglaltak évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek. Kockázatkezelési politika A Takarékszövetkezet a prudens működésére vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). A szolvencia fenntartására és a kötelezettségek teljesíthetőségének érdekében az általa végzett tevékenység kockázatának fedezetét mindenkor biztosító megfelelő nagyságú szavatoló tőkével kell rendelkeznie. A kockázati étvágy megfogalmazása, a kockázati limitrendszer kialakítása, illetve a tőketervezés alapja a kockázatvállalási politika, amely tartalmazza mindazokat az elveket, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész Intézményen belül elvár. A Takarékszövetkezet kockázatkezelési gyakorlata az alábbi fő pilléreken nyugszik: a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek alkalmazása a kockázatkezelési folyamat szempontjai beépülnek a stratégiai- és éves tervezésbe 2

3 üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folyamatos monitoringja a kockázatok figyelembe vétele az üzleti döntéseknél a kockázatkezelés elkülönül az üzleti területtől a kockázatkezelési folyamat minden fázisa egyaránt fontos (kockázatok azonosítása, mérése, kezelése, és az ellenőrzés/visszacsatolás). Kockázatok azonosítása, mérése A kockázatkezelés céljai elérése érdekében méri és elemzi a Takarékszövetkezet kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszert működtet és kimutatja a kockázatvállalás által indokolt gazdasági tőke mennyiségét. A gazdasági tőke vagy más néven belső tőkeigény a kockázati profilhoz szükséges, a Takarékszövetkezet által elvégzett belső tőkemegfelelés értékelési folyamat eredményeként adódó tőke összege. A Takarékszövetkezet kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a kockázatkezelés a számszerűsíthető kockázat típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint a szabályozói tőkeszükségletet. kedvező, ill. kerülendő vagy korlátozottan vállalható kockázati típusok azonosítása, elsődlegesen a kockázati súlyok meghatározásával a kockázattal arányos fajlagos jövedelmezőség, és ennek megfelelő ügyletárazás a takarékszövetkezeti szektorra, különösen a TÉSZ csoport tagjaira jellemző kockázati stratégiák megismerése, és ezek alapján az elfogadott legjobb/leghatékonyabb piaci gyakorlat alkalmazásának elve, a Takarékszövetkezetünk sajátosságainak figyelembe vételével. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, a felvállalt kockázatból milyen mértékű megtérülés várható, milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat A kockázati étvágy meghatározása az egyik előfeltétele annak, hogy a Takarékszövetkezet megfelelő kockázati limiteket állítson fel. A kockázati étvágyát a Takarékszövetkezet három évre határozza meg, és rendszeresen, évente felülvizsgálja. A kockázati étvágyat az elnök-ügyvezető állapítja meg, figyelembe véve a Takarékszövetkezet célkitűzéseit, és az Igazgatóság hagyja jóvá. A Takarékszövetkezet minden kockázatvállalás esetében felméri a kockázatvállalási képességet is, amit a tőkeszükséglet, ill. a mindenkori jövedelmezőségének függvényében határoz meg. 3

4 A meghatározásnál mérlegeli: Milyen típusú és milyen mértékű kockázatot képes felvállalni figyelembe véve, hogy mennyire képes megérteni, kézen tartani adott mértékű kockázatot (pl. lakossági kitettségen belül a vállalkozó ügyfélkör, szektor) Milyen típusú és milyen mértékű kockázatot szándékozik felvállalni, és milyen megtérülés várható belőle, Rendelkezik-e valamely területen versenyelőnnyel azáltal például, hogy monopolhelyzetben van, így takarékszövetkezeten működési területen belül eltérő kockázatvállalást alkalmaz, Felvállalt kockázatai mekkora tőkeszükségletet eredményez, illetve az újabb kockázatvállalásaihoz elegendő tőke áll-e rendelkezésére. Kockázat megnevezése Hitel kockázat Működési kockázat Devizaárfolyam kockázat Reziduális kockázat Hitelezés koncentrációs kockázata Likviditási kockázat Nem kereskedési könyvi kamatkockázat Kockázatok értékelése a korábbi évek gyakorlatához képest visszafogott bekövetkezési valószínűséget csökkentő intézkedések devizahitelt nem folyósít a Takarékszövetkezet, nyitott deviza pozíció minimális a hitelezés aktivitásából adódóan a meglévő koncentrációkat nem kívánjuk tovább növelni a likviditási szabályzatban leírt elvek, eljárások alapján a fix kamatozású hitelállomány részarányát folyamatosan csökkentjük Kockázati szerkezet Az elérni kívánt szerkezet a Takarékszövetkezet aktuális kockázati szerkezetének áttekintésével, a kockázati étvágy kockázati típusokra és üzletágakra történő lebontásával határozható meg. Az aktuális kockázati szerkezet elemzése meghatározhat olyan cselekvési irányokat, amellyel a kívánt kockázati szerkezet elérhető. Az elérni kívánt kockázati szerkezet az üzleti stratégiából és a kockázati étvágyból vezethető le. Kockázatkezelés szervezete A Takarékszövetkezet az üzleti döntéstől független kockázatkezelőt alkalmaz. Tevékenysége a Takarékszövetkezet hitelezési, működési és piaci-likviditási területre terjed ki. A kockázatkezelés elsődleges célja a Takarékszövetkezet pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, és a hozzájárulás a tőkének olyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásához, amellyel a vagyoni értékünk növekszik. A 4

5 kockázatok megfelelő kezelése korlátozza a kedvezőtlen események hatását a Takarékszövetkezet tőkéjére és eredményére. A Takarékszövetkezet értéke függ a jó hírnevétől is, ezért kiemelkedő annak védelme. 2. Javadalmazási politika A javadalmazási politika szabályozásának célja a negatív gyakorlatok kiküszöbölése és annak biztosítása, hogy az intézmény által alkalmazott javadalmazási politika és gyakorlat összhangban álljanak az intézmény kockázati profiljával és elősegítsék a hatékony kockázatkezelés érvényesülését. Az Takarékszövetkezet olyan a közép- és hosszú távú szemléletét tükröző, az arányosság elvét szem előtt tartó javadalmazási politikát alkalmaz, amely összhangban van üzleti és kockázati stratégiájával, értékeivel, érdekeivel és kockázattűrő képességével. Biztosítja a Takarékszövetkezet hosszú távú, biztonságos működését a rövid távú érdekeltségekkel szemben, nem ösztönözheti a munkavállalókat túlzott, az intézmény kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására. A javadalmazási politika beépül a pénzügyi tervezési folyamatokba. Az arányosság elve az egyes munkavállalók vonatkozásában is érvényesíthető. Azon vezető állású személyek és munkavállalók esetén, akiknek tevékenysége a Takarékszövetkezet kockázatvállalására lényeges hatást gyakorol, a kockázatvállaláshoz kapcsolódó döntési jogosultsági szinteknek megfelelően alakítjuk a követelményeket. Az egyes személyek esetében vizsgálni kell: a vállalati hierarchiában elfoglalt pozíciót, azon üzletágak üzleti modelljét, ahol tevékenykedik, valamint a megállapított alapbér és a teljesítményjavadalmazás arányát. A Takarékszövetkezet visszatartási politikát a teljesítményjavadalmazás kifizetése során nem alkalmaz. 2. Szavatoló tőkével kapcsolatos információk (adatok eft-ban) e Ft Alapvető tőke összege Járulékos tőke összege Kiegészítőt tőke összege 0 Alapvető tőke pozitív összetevői Cégbíróság által bejegyzett tőke (befizetett) Számviteli lekötött tartalék Általános tartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény Alapvetőt tőke negatív összetevői Immateriális javak Járulékos tőke pozitív összetevői Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Járulékos tőke negatív összetevői 0 A Hpt. 5.sz. melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőke összege A Hpt. 5.sz. melléklet 14. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek A Hpt. 5.sz. melléklet 17. pontja szerinti érték Kockázatok fedezésére figyelembe vehető tőke összege

6 3. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelésével összefüggő információk a.) A Takarékszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelésére vonatkozó elvek és stratégiák. A Takarékszövetkezet a TÉSZ által kidolgozott ICAAP módszertant alkalmazza. A Takarékszövetkezet a Hpt. 13/C -ában és a 76/K -ában szereplő arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek tekinthető, mert: nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyűjtési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, igen alacsony piaci részesedéssel rendelkezik, a Hpt. 76 (1) bekezdésében meghatározott kockázatok minimális tőkekövetelményének számításához nem alkalmaz fejlett módszereket. A módszertan lényege: a sztenderd módszerrel számított szabályozói tőkeszükségletből indul ki, majd meghatározza a kockázati stratégiában leírtak alapján, hogy mely kockázatok súlyozását, illetve tőke igényét szükséges módosítani. A hitelezési kockázat - beleértve a koncentrációs kockázatot esetében magasabb súlyokat is meghatározhatunk, és ezek közül a PSZÁF által is elfogadható differenciáló tételeket vesszük figyelembe. Működési kockázat: a TÉSZ csoport által kialakított módszertan szerint becsüljük, de a tőke igényét a szabályozó által elfogadott mértékben határozzuk meg. A Takarékszövetkezetünk a Felügyelet által meghatározott kockázatos portfólióval nem rendelkezik. A kockázatok összesítése, illetve azok alapján a belső tőkeszükséglet meghatározása az I. pillér (szabályozói tőkeszükséglet) szerinti értékkel összehasonlító módon történik. A Takarékszövetkezet a belső értékelése során figyelembe veszi a PSZÁF által leírt követelményeket, és annak lényeges elemeit nyilvánosságra hozza. b.) A Takarékszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban: A kockázat kategóriák tőkekövetelménye kitettségi osztályonként Központi kormánnyal és központi bankkal szemben 0 Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szemben 886 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szemben Vállalkozással szemben: Lakossággal szemben Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Egyéb tételek 0 Működési kockázat e Ft 6

7 Felhígulási kockázatot a takarékszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. 4. A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatai a.) A takarékszövetkezet a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és a hitelminőség-romlásnak a belső szabályzatában való megközelítése az alábbi: aa.) A hitelezésben jelentkező késedelem, az alábbi ügyletek esetében határozza meg közvetlenül az adott ügylet minősítését: A legutolsó lezárt évre vonatkozó auditált szavatoló tőke (a továbbiakban auditált szavatoló tőke) 1,5 %-át meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések esetében, azzal a megkötéssel, hogy a különfigyelendőnél rosszabb ügyleteket a Takarékszövetkezet teljes értékelés alá vonhatja, és ez esetben a késedelem csak egy szempont a sok közül. A mérlegen kívül vállalt kötelezettségek esetében egyszerűsített eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a kötelezettségvállalás teljes összege (pl. folyószámlahitel kerete) - növelve az egyéb szerződésből eredően fennálló követeléssel - nem éri el az Ft-ot. A limitekbe egy ügyfél, ill. ügyfélcsoport valamennyi ügylete beszámít. Ezen ügyletek esetében a közvetlenül a késedelmes napok száma határozza meg a kategóriába sorolást, és értékvesztés képzést. ab.) Az aa.) pontban megjelölttől eltérő követeléseket, ill. mérlegen kívüli kötelezettségeket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, és az átvett eszközöket bővített, azaz teljes szempontú módszerrel minősítjük, amelyben a szükséges értékvesztés mértéke határozza meg a minősítési kategóriába sorolást. b.) Az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek. A Takarékszövetkezet az eszközök minősítését, valamint az értékvesztés és a céltartalék szükséges összegét (képzést, ill. feloldást) negyedévente állapítja meg. A Takarékszövetkezet az eszközök után elszámolt értékvesztést a Számviteli Politikában meghatározott módon az egyéb ráfordítások növekedéseként, az értékvesztés visszaírását pedig az üzleti évben elszámolt értékvesztés összegéig az egyéb ráfordítások csökkenéseként, az ezt meghaladó összeget pedig egyéb bevételként számolja el. A Takarékszövetkezet a minősített tételekhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban különíti el a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét és nyomon követi, hogy a tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék felhasználás, felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik. Az értékelést egyszerűsített egyedi és bővített, teljes szempontú egyedi minősítési eljárással végezzük. 7

8 ba.) Az egyszerűsített egyedi értékelés egyetlen szempontjaként a fizetési késedelem napszámát kell figyelembe venni. Ennek alapján: problémamentes az a követelés, amely nem lejárt, ill. amelynél a törlesztési késedelem mértéke lakosság esetében 0-30 nap közötti, minden más üzletág esetében 0-15 nap közötti, és értékvesztést nem számolunk el. külön figyelendő az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke lakossági üzletágban nap közötti, minden más üzletágban nap közötti, és 5 % értékvesztést számolunk el. átlag alatti az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, és 20 % értékvesztést számolunk el. kétes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, és 50 % értékvesztést számolunk el. rossz az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke 365 napot meghaladó, és 100 % értékvesztést számolunk el. A fentiek alkalmazásában lakossági ügyfélnek minősül a magánszemély, nem vállalkozási minőségben kötött szerződései tekintetében. bb.) A teljes szempontú értékelést az ab.) pontban megjelölt kockázatok esetében alkalmazunk. Az ügylet minősítése során, amennyiben a fedezetek figyelembe vehető értéke eléri, vagy meghaladja a várható veszteséget, úgy az adott ügylet esetében nem áll fenn fedezetlen várható veszteség. Takarékszövetkezet által elszámolt értékvesztés, illetve annak visszaírása meghatározásánál először a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés valószínűségét az adott ügylethez kapcsolódó adós minősítéséhez, és a fizetési késedelem napjainak számához hozzárendelt együtthatók, és a minősítés időpontjában fennálló kintlévőség szorzata adja. Az adott kintlévőségnek a várható megtérülés feletti része a várható veszteség, amelynek megállapítását követően számba kell venni azon fedezetek értékét, amelyek szükség esetén fedezetül szolgálhatnak a várható veszteség megtérüléséhez. Amennyiben a fedezetek figyelembe vehető értéke eléri, vagy meghaladja a várható veszteséget (vagyis nem fedezett várható veszteségként 0 -át, vagy negatív értéket kapunk), úgy az adott kintlévőség kapcsán nem áll fenn nem fedezett várható veszteség, és a kintlévőséget problémamentes kategóriába soroljuk. A fedezetek figyelembe vehető értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: A fedezetek figyelembe vehető értékének alapja az adott biztosítéknak a Fedezetértékelési Szabályzat szerint rögzített fedezeti értéke, amit korrigálni kell a hozzáférhetőség és a mobilizálhatóság együtthatóival. Ezen együtthatók (egyenkénti) maximális értéke 1 lehet. Értékük a gyengülő hozzáférhetőségi, ill. mobilizálhatósági feltételekkel arányosan csökken. Mindkét együttható alapértelmezett értéke 1, vagyis a fedezet nyilvántartási értékét csak külön megnevezett (ill. a minősítést végző által észlelt egyéb) bizonytalanságok fennállása esetén kell csökkenteni. A nem fedezett várható veszteség fentiek szerinti meghatározását követően meg kell állapítani a nem fedezett veszteség és a kintlévőség teljes a minősítés időpontjában fennálló összegének arányát (százalékos formában). Ez az arány adja meg az adott kintlévőségre megképzendő értékvesztés (céltartalék) mértékét, és ezen arány alapján 8

9 kell besorolni az adott kintlévőséget a megfelelő eszközminősítési kategóriába, az alábbi sávok figyelembe vételével: Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz 0-10 % közötti % között % között % között c.) A beszámolási időszakban hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek, a minősített kitettségre vonatkozó adatok e Ft-ban történő közlésével: Ágazat Nyitó Értékvesztés képzés Értékvesztés visszaírás Záró Mezőgazdaság, vad, erdőgazdálkodás Feldolgozó ipar Építőipar Kereskedelem, Járműjavítás Szálláshely szolg, Vendéglátás Szállítás, Raktározás Pénzügyi tevékenység Ingatlanügyl. Gazdasági szolg Oktatás Egyéb közösségi, személyi szolg Nem azonosított (lakosság is) Összesen d.) A kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlása kitettségi osztályonként nem értelmezhető. A takarékszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekből keletkezik. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti, kitettségi osztályonkénti megoszlását a Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A 4/b. pontja alapján a partnerei és ügyfelei szempontjából lényegtelen információnak minősíti, így annak nyilvánosságra hozatalától tartózkodik g.) A kitettség értékeknek a hitelezési kockázat-mérséklés figyelembe vétele előtti összegét és azok átlagos értékét a Takarékszövetkezet lényegtelen információnak tarja, ezért azok számbavételétől eltekint. 9

10 5. Sztenderd módszer A Takarékszövetkezet a szabályozói tőkekövetelményének meghatározásához a hitelezési kockázatok, és a mérséklés hatásának esetében a sztenderd módszert, míg a működési kockázatok esetében az alapmutató módszert alkalmazza. A Takarékszövetkezet év végi szabályozói tőke-megfelelési mutatója 14,44 %, a belső tőke megfelelési arányszáma 11,33 %. A szavatoló tőkéjének összege millió forint, és az összes kockázatot magában foglaló szabályozói tőkekövetelmény 593 millió forint, míg a belső tőkemegfelelés értékelése (ICAAP) szerint számított szavatoló tőkeszükséglet 756 millió Ft. 6. Hitelezési kockázat mérséklés a.) Mérlegen belüli és kívüli nettósítást a takarékszövetkezet nem alkalmaz. b.) A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok főbb elvei és pontjai: A Takarékszövetkezet alapvető üzleti elképzeléseinek megfelelően, kockázatot elsődlegesen az ügyfél jövőbeni várható jövedelem szerzéséből kiindulva vállal. Ettől a Takarékszövetkezet által első osztályúnak tekintett biztosítékok mellett lehet eltérni. Ezek az 50 %-ot elérő mértékű garancia, intézmény vagy vállalkozás kezességvállalása (ez utóbbi esetben a vállalkozás jövedelemtermelő képessége a meghatározó), az óvadék és az ingatlan jelzálogjog (jelzáloghitelezés esetén). Az adósok rendszeres jövedelme alapján, dologi biztosíték nélkül - illetve csak kezesi biztosíték mellett Ft-ig lehet hitelezni, illetve kiemelt ügyfelek esetében cenzúra bizottsági döntés (továbbiakban CB döntés) alapján Ft-ig. Ebben az esetben fokozottan érvényes, hogy a törlesztő részlet ne haladja meg az adósok és kezesek nettó jövedelmének a 33 %-át, hiszen fedezettséget nem számítunk. A szerződésben rögzített fedezet számított értékének el kell érnie az ügyféllel szemben fennálló takarékszövetkezeti követelésnek az ügyfél-minősítési osztályokra megállapított fedezeti követelményt. A követelés áll a tőkéből, és egy maximum 8 %-os kamat elvárásból (kivéve a zálogházi hiteleket, vagy az egyéb rövid idő alatti megtérülést biztosító fedezettel rendelkező hitelek esetét). A kamatelvárást csökkenteni kell az egy évnél rövidebb futamidő esetében - időarányosan -, valamint kamattámogatás esetében a biztosítéknak az ügyfél kamatterhére kell fedezetet nyújtani. A kockázatvállalásnak legalább 100 %-os fedezettséggel kell rendelkeznie, amelyet akként számítunk ki, hogy a fedezet elfogadási százalékkal (és esetlegesen fennálló terhekkel) korrigált értékét viszonyítjuk a tőke és kamatelvárás alapján, az ügyfélminősítés szerint megállapított követelmény értékéhez. Ettől csak CB döntés térhet el. Az engedélyezésnek az indoklást tartalmaznia kell. 10

11 c.) A Takarékszövetkezetnél elismert biztosítékok fő típusai: 1. Elsődleges (önálló) biztosítékok Állami (költségvetési) garancia, Központi banki garancia, OBA által vállalt garancia Bankgarancia (külföldi első osztályú, valamint belföldi bankok és ismert takarékszövetkezetek által nyújtott garancia). Garancia intézmény kezességvállalása Óvadék: o készpénz letét, betét, takarékbetétkönyv o tőzsdén jegyzett, állam vagy központi bank által kibocsájtott és egyéb értékpapírok, Jelzálog ingatlanra (amennyiben a tulajdonjog bejegyzése megtörtént, illetve a bejegyzés iránti kérelem benyújtása megtörtént.) Opciós vételi jog az adós által felajánlott és Takarékszövetkezet által minősített ingatlan vagy ingóság biztosítékokra. Kézizálog (nemesfém, műszaki cikk, gépkocsi) Zálogjog: ingó jelzálogjog, keretbiztosítéki ingó zálogjog közokiratba foglalva, vagyont terhelő zálogjog, Közraktárjegy letétbe helyezése tőzsdeképes termények esetében. Készfizető kezesség maximum Ft-ig, Támogatás-engedményezés (szerződés szerint várható, valamint teljesített és kiszámlázott produktum pénzkövetelésére vonatkozik, és a kötelezett a fizetési kötelezettségét megismerte) 2. Másodlagos biztosítékok Készfizető kezesség bármely kockázatvállalás esetében, Árbevétel engedményezés (szerződés szerint várható, valamint teljesített és kiszámlázott produktum pénzkövetelésére vonatkozik) Követelés-engedményezés Garancia intézmények kezességvállalása, ha nem nyújtanak fedezetet a teljes követelésre, Azonnali beszedési megbízás. A Takarékszövetkezet kockázatvállalási döntéseinél, és a számviteli szempontból figyelembe vehető biztosítékok, valamint jogi kikötések és szerződések nem feltétlenül felelnek meg a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló kormányrendeletben meghatározott, hitelkockázat-mérséklés során figyelembe vehető hitelkockázati fedezeteknek. 7. Kereskedési könyv A Takarékszövetkezet nem rendelkezik, s a jövőben sem tervezi kereskedési céllal történő részvények beszerzését. 11

12 8. Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciók ( Adatok ezer Forintban) Kitettség megnevezése Bruttó Értékvesztés Nettó Tisza-Vidék Ingatlan Kft. részesedés Tisza-Magic Ingatlanforg. Kft. részesedés Miklós-Milk Kft részesedés Tak-Invest Zrt. részvény Hitelgarancia Zrt. részvény Magyar Takarékbank Zrt. részvény A kamatlábkockázat azon jelenlegi, illetve jövőbeni kockázatokat jelenti, amelyek az intézmény jövedelmezőségére, tőkehelyzetére a kamatlábak kedvezőtlen változása esetén hatnak. Takarékszövetkezetünk kereskedési könyvet nem vezet, ezért a kamatkockázat is csak a banki könyvben nyilvántartott tételek körében értelmezhető számunkra. Az újraárazási kockázat a kamatlábak időbeli változása és a cash-flow-k időbeli változása közötti eltérésből ered, vagyis annak a kamatozó források és eszközök újraárazódási periódusai közötti eltérés által a rövid távú jövedelmezőségre ható veszélyforrásként jelenik meg. A kamatkockázat csökkentésére a megfelelő termék- és kamatpolitika, az újraárazódási összhang kialakítása és fenntartása szolgál. A kamatkockázat (újraárazási kockázat) becslésére 2/2008. számú PSZÁF ajánlás 1. melléklete szerinti számítási módszert (200 bázispontos kamatsokk) alkalmazzuk, kizárólag Forintban. A kamatkockázat (újraárazási kockázat) mértéke az így számított kumulált súlyozott nettó pozíció abszolút értéke: a jövedelmezőségre szélsőséges esetben 200 bázispontos kamatláb sokk esetén, mindennemű takarékszövetkezeti beavatkozás nélkül ilyen eltérítő hatása lehet az átárazódási periódusok eltérésének. Az egyes lejárati sávok hosszú és rövid pozícióinak nettósítása, minden lejárati sávra a nettó bázispozíció meghatározása. A nettó bázispozíció a mérlegen belüli és a mérlegen kívüli pozíciók előjeles összegének felel meg. 9. Értékpapírosítási ügyletei a Takarékszövetkezetnek nincsenek. 10. Partnerkockázat A Takarékszövetkezet származtatott ügyletekkel, - vagyis olyan befektetési ügyletekkel, amelyek értékét más értékpapírok mögöttes termékek árfolyama határozza meg, tehát értéke másból "származik" -, nem foglalkozik. 12

13 11. Működési kockázat A takarékszövetkezet a Működési kockázatról szóló 200/2007.(VII.30.) Korm. Rendelet 3..-ában meghatározott ún. Alapmutató módszere alkalmazására jogosult. Az Alapmutató módszere alapján számított Működési kockázat tőkekövetelményének értéke a takarékszövetkezetnél a megelőző háromévi auditált adatok alapján kerül kiszámításra, ennek tőke követelménye eft volt. KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Tiszaföldvár, Sztupjár Péter elnök-ügyvezető 13

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31)

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben* elõírt szabályoknak

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Turai Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően, a

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2012

Nyilvánosságra hozatal 2012 Nyilvánosságra hozatal 2012 Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/27. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. Cg.: 12-02-000354 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. évről 1 Nyilvánosságra hozatal A Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2013

Nyilvánosságra hozatal 2013 Nyilvánosságra hozatal 2013 Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-ai 575/2013/EU Rendeletben, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Dunakanyar Takarékszövet

Dunakanyar Takarékszövet Dunakanyar Takarékszövet A Dunakanyar Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény (Hpt.) 137/A -a és a hitelintézetek

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 Vámospércs, Nagy u. 9 sz. Tel: (52) - 591-060 Fax: 591 036 E-mail: vptksz@t-online.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság A Vámospércs

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a 234/2007. (IX.04) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a 2013. december 31-i adatok alapján. Kockázati elvek, módszerek Kockázati

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év A Somogy Takarék Szövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A. -a, és a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA 2011. évre Tarcal, 2012. május 23. 1 1. BEVEZETÉS... 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3794 Boldva, Mátyás király út 76. BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

Dunakanyar Takarékszövetkezet

Dunakanyar Takarékszövetkezet Dunakanyar Takarékszövetkezet A Dunakanyar Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló régi Hpt. (1996. évi CXII. törvény, továbbiakban Hpt.)

Részletesebben

2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN

2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 A saját tőke elemi és változásai... 4 3 Kockázatkezelés elvei, módszerei... 6 3.1 A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája...

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló 1996. évi CXII. Tv. 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal 2011. év A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2010 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013.

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. ÉV 2014. május 26. 1 A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI. 4. ) Kormányrendelet alapján év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos Nyilvánosságra hozatal 2 2012. december 31. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010.

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010. A PILLÉR Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2010. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2010. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3

Részletesebben

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év KSH:10046247-6419-122-18 Cg.:18-02-000133 Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet (9653 Répcelak, Petőfi

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. Év SZENDRŐ, 2014. MÁJUS 28. Bevezetés A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

1. Kockázatkezelési célok és elvek. 1.1 Kockázati stratégia szabályozás

1. Kockázatkezelési célok és elvek. 1.1 Kockázati stratégia szabályozás A nyilvánosság tájékoztatása az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléséről és a belső tőkekövetelmény számításáról a 2010. december 31-ei adatok alapján Az új Bázeli Tőkeegyezmény 3. pillérének

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A tőkével, kockázatkezeléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2014. év adatai alapján. 2015. május

A tőkével, kockázatkezeléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2014. év adatai alapján. 2015. május A tőkével, kockázatkezeléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2014. év adatai alapján 2015. május Bevezetés Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága az 575/2013/EU (2013. június

Részletesebben