Nyilvánosságra hozatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvánosságra hozatal"

Átírás

1 Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra. 1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Szentesi Hitelszövetkezetnél október 1-től kockázatkezelő személy működik a kockázatok előzetes kiszűrésének, a kockázatok utólagos azonosításának, mérésének és figyelemmel kísérésének érdekében. A kockázatkezelő a döntési mechanizmusba beépülve az egyes döntési szintekre kerülő kockázatvállalási döntések előfeltételeként véleményezi az előterjesztett ügyletet abból a szempontból, hogy az kockázatos, vagy nem a Hitelszövetkezet számára. Nem kockázatos az ügylet akkor, ha - a kockázatvállalási folyamat a befogadástól a döntés előkészítésig a vonatkozó belső szabályzatokon alapul, - a lekötendő biztosítékok minősége, mennyisége, forgalomképessége a Fedezetértékelési szabályzatban rögzített alapelvekkel konzisztens, - a pozitív döntés esetén megkötendő az adott ügylettel kapcsolatos szerződéscsomag az utóellenőrzés lehetőségét a Hitelszövetkezet számára teljes körűen biztosítja, mind a biztosítékok, mind a nem biztosítéki jellegű kérdések (pl.: számviteli információk határidőben történő átadása, fedezetekkel összefüggő biztosítási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése stb.) tekintetében, - az ügylettel kapcsolatos ún. személyi kockázatok megfelelő szinten bemutatásra kerültek, illetve a lehetséges módon kizárásra kerültek. A kockázatkezelőnek nem feladata az előterjesztett kockázatvállalások, ügyletek üzleti szempontok szerinti minősítése. Az ezzel kapcsolatos mérlegelés a mindenkori döntési szint feladata és felelőssége. A hitelezési tevékenység velejárója lehet a kockázatok jelentkezése. A fő probléma az adott kockázat időbeni felismerése, azonosítása, mérése. A jövedelmező működés fontos mozzanata, a kockázatok felmerülésekor azok gyors és hatékony kezelése. Ehhez szükséges a kockázatkezelőnek kockázatkezelési, figyelési jogkört biztosítani a Hitelszövetkezetnek. A döntésre jogosult a megfelelő döntési szinten a kockázatkezelő véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A kockázatkezelő a Hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzését évente egyszer köteles elvégezni és erről az Ügyvezetésnek köteles beszámolni. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzése ki kell terjedjen minimum az alábbiakra: - a HSz. kitettségei Hpt.76/A..-ában foglalt kitettség osztályokba történő besorolásának megfelelőségére, - A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007.(VII.30.) Korm. Rendelet III. fejezetében közzétett kockázati súlyok megfelelő alkalmazására, - A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007.(VII.30.) Korm. Rendelet XIV. fejezetében közzétett hitelezési kockázat-mérséklés feltételeinek szabályzati szintű fennálltára, - A hitelezési kockázatok, piaci kockázatok és működési kockázatok fedezetéhez szükséges minimális szavatoló tőke igény számításának kontrolljára, - A kockázatmérséklési célzattal befogadott hitelkockázati fedezeteket (biztosítékokat) és a fedezettséget minden hitel előterjesztésnél külön fedezet értékelő lapon rögzíteni kell. Az ügylet fennállása alatt a biztosítékok meglétét legalább évente egyszer helyszíni szemle keretében ellenőrizni kell. Az adós pozíciójának romlása esetén, illetve fedezetelvonás megállapításakor azonnal intézkedni kell. (Pótlásról gondoskodni vagy a Ptk-ban lefektetett joggal élni.) Amennyiben a helyszíni szemle, vagy egyéb forrásból a Hitelszövetkezet tudomására jut a biztosítékok értékének jelentős csökkenése, vagy eltűnése, megsemmisülése, gondoskodni kell a kiesett fedezet pótlásáról. 1

2 2.) Szavatoló tőkével kapcsolatos információk a.) Az alapvető tőke összege: A járulékos tőke összege: A kiegészítő tőke összege: b.)az alapvető tőke pozitív összetevői: Az alapvető tőke negatív összetevői: c.)a járulékos tőke pozitív összetevői: A járulékos tőke negatív összetevői: E Ft E Ft 0 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft d.) A Hpt. 5.sz. melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőke összege: E Ft A Hpt. 5.sz. melléklet 14. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek: 0 E Ft e.)a Hpt. 5.sz. melléklet 17. pontja szerinti érték: E Ft (Megjegyzés: a fenti 2.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó számszaki adattartalmak közzéteendők június 15.-ig a december 31.-i auditált adatok alapján.) 3.) A Hitelszövetkezet tőkemegfelelésével összefüggő információk a.) A kockázatkezelő a hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelését évente egyszer, az auditált mérlegadatok Küldöttgyűlés általi elfogadását követő 30 napon belül végzi el. b.) A Hitelszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban: A kitettségi osztályok kockázattal súlyozott értékei, és a hitelezési kockázat tőkekövetelménye kitettség osztályonként: - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: 0 E Ft - Helyi önkormányzattal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Lakossággal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Ingatlannal fedezett kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Késedelmes tétel kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Egyéb tételek kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értéke: E Ft - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség tőkekövetelménye: 0 E Ft - Helyi önkormányzattal szembeni kitettség tőkekövetelménye: E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség tőkekövetelménye: E Ft - Vállalkozással szembeni kitettség tőkekövetelménye: E Ft - Lakossággal szembeni kitettség tőkekövetelménye: E Ft - Ingatlannal fedezett kitettség tőkekövetelménye: E Ft - Késedelmes tételek tőkekövetelménye: E Ft - Egyéb tételek tőkekövetelménye: E Ft - Mérlegen kívüli tételek tőkekövetelménye: E Ft Felhígulási kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. Kereskedési könyvben és nem kereskedési könyvben nyilvántartott tételekre partnerkockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. 2

3 c.) A Hitelszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és a hitelminőségromlásnak a belső szabályzatában való megközelítése: A hitelszövetkezetnél lévő hitelek az alábbi minőségi kategóriába vannak besorolva a késedelmes napok alapján: - problémamentes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem 0 30 nap közötti - külön figyelendő az a követelés, melynél a törlesztési késedelem nap közötti - átlag alatti az a követelés, melynél a törlesztési késedelem nap közötti - kétes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem nap közötti - rossz az a követelés, melynél a törlesztési késedelem 365 napot meghaladja. A hitelek minőségi romlása miatt értékvesztést, illetve kockázati céltartalékot képez negyedévente a Hitelszövetkezet. d.) Az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A Hitelszövetkezet által elszámolt értékvesztés, illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára. Ha az eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható vesztségnél magasabb, akkor értékvesztést kell képezni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírást kell elvégezni. A Hitelszövetkezet az eszközeinek minősítését negyedévente végzi el, az értékvesztést és a céltartalék képzést is a fenti időpontban számolja el. A minősített tételeknél az analitika külön kezeli a tárgyévben, illetve előző évben megképzett értékvesztést és céltartalék képzést. Így nyomon követhető, hogy a tárgyévben elvégzett értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék felhasználása, felszabadítása az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik. e.) A kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlását kitettségi osztályonként: A Hitelszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekből keletkezett. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti megoszlása kitettségi osztályonként: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: E Ft - Helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség: E Ft A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: E Ft - Vállalkozással szembeni kitettség: E Ft A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft - Lakossággal szembeni kitettség: E Ft A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft - Ingatlannal fedezett kitettség: E Ft A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft 3

4 B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft - Késedelmes tétel: E Ft A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség: E Ft - Egyéb tételek: E Ft g) a kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítását kitettségi osztályonként, éven belüli éven túli - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség E Ft E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség E Ft E Ft - Ügyfelekkel szembeni kitettség E Ft E Ft - Egyéb kitettség E Ft E Ft h) gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve éven belüli éven túli - Önkormányzat E Ft E Ft - Nem pü. Vállalatok E Ft E Ft - Háztartás, lakosság E Ft E Ft - Háztartás, egyéni vállalkozók E Ft E Ft - Háztartásokat segítő nonprofit int E Ft 1. a késedelmes tétel és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettség A késedelmes tételek és a minőségi romlást szenvedett kitettség állománya: E Ft 2. az elszámolt és visszaírt értékvesztést, illetve képzett és felhasznált céltartalékot, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeget, és Az értékvesztés nyitó állomány: E Ft 2013.évi képzés E Ft évi visszaírás E Ft évi záró állomány E Ft i) a hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségeket - az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve - földrajzi - legalább országonkénti - megoszlás szerinti bontásban. A hitelminőségi romlást szenvedett és késedelmes kitettségek Magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn. A nettó állomány megoszlása az alábbi: A. kategória 7 278E Ft B. kategória E Ft 4

5 C. kategória E Ft D. kategória E Ft E. kategória E Ft Összes állomány: E Ft (3) Azon kitettségekkel kapcsolatosan, amelyek esetében hitelminőség-romlás következett be, az elszámolt értékvesztésre és a képzett céltartalékra vonatkozó nyilvánosságra hozatalt a következő megbontás szerint teljesíti a Hitelszövetkezet: a) nyitó egyenleg E Ft b) az adott időszak alatt elszámolt értékvesztés, illetve képzett céltartalék E Ft c) az adott időszak alatt visszaírt értékvesztés, illetve felszabadított vagy felhasznált céltartalék, elkülönítetten feltüntetve az eredmény kimutatást érintő tételeket, d) az adott időszak alatt a kitettségekből eredő becsült várható veszteségekre elszámolt, visszaírt értékvesztést, illetve képzett, felszabadított céltartalékot, ideértve a devizaárfolyam-eltérésből, átalakulásból, leányvállalatok egyesüléséből, megszűnéséből és a tartalékok közötti átcsoportosításból eredőket is E Ft e) a záró egyenlegek E Ft. (Megjegyzés: a fenti 3.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó számszaki adattartalmak közzéteendők június 15.-ig a december 31.-i auditált adatok alapján.) 4.) Sztenderd módszer A kitettség osztályokra vonatkozó kitettség értékek a Hitelszövetkezetnél: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: E Ft - Helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség: E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: E Ft - Vállalkozással szembeni kitettség: E Ft - Lakossággal szembeni kitettség: E Ft - Ingatlannal fedezett kitettség: E Ft - Késedelmes tétel: E Ft - Egyéb tételek: E Ft - Mérlegen kívüli tételek: E Ft Az osztályokra vonatkozó kitettség értékek a hitelezési kockázat-mérséklési módszerek alkalmazását követően: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: 0 E Ft - Helyi önkormányzattal szembeni kitettség: E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: E Ft - Vállalkozással szembeni kitettség: E Ft - Lakossággal szembeni kitettség: E Ft - Ingatlannal fedezett kitettség: E Ft - Késedelmes tétel: E Ft - Egyéb tételek: E Ft - Mérlegen kívüli tételek: E Ft (Megjegyzés: a fenti 4.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó számszaki adattartalmak közzéteendők június 15.-ig a december 31.-i auditált adatok alapján.) 5

6 5.) Hitelezési kockázat mérséklés a.) Mérlegen belüli és kívüli nettósítást a Hitelszövetkezet nem alkalmaz. b.) A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok főbb elvei és pontjai. A Hitelszövetkezet alapvető üzleti elképzeléseinek megfelelően ügyfeleinek a hiteleket elsősorban bevételeikből kell visszafizetni. Ennek ellenére minden egyes ügyletnek még egy visszafizetési feltétellel is szükséges rendelkezni, amit jogi biztosítéknak nevezünk. A kockázat kiszűrése, minimalizálása szükségessé teszi a figyelembe vehető biztosítékok körének az értékelés módjának, a szükséges biztosítékok mértékének meghatározását és a biztosítékok meglétének ellenőrzését. A Hitelszövetkezet hitelezési, garancia és kezességvállalási tevékenységét az ügylet megkötésekor kockázatmentessé kell tenni és a kockázatmentességet az ügylet zárásáig meg kell őrizni. A biztosítékok értékét úgy kell megállapítani, hogy azok azonnali érték4esítése, igénybevétele esetén a Hitelszövetkezet követelései (tőke + kamatok) 100%-ban megtérüljenek. A biztosítékok értékelésénél azok piaci-forgalmi értékéből kell kiindulni. Ez alól kivételt képez az ingatlan nyilvántartásban lakóingatlanként nyilvántartott biztosíték, melynél annak az ún. hitelbiztosítéki értéke minősül fedezeti értéknek. A hitelbiztosítéki érték az arra feljogosított szakértő által a piaci-forgalmi értéken túl a kényszerértékesítés esetére meghatározott speciális szempontokon alapuló érték. A partnerek által biztosítékként felajánlott vagyontárgyak csak arra feljogosított szakértő által készített értékbecslés alapján fogadhatók be fedezetként. A biztosítékok piaci-forgalmi értékét az adott gazdasági viszonyok között a kereslet-kínálat alakulásának a vagyontárgyak jellegének és regionális helyzetének figyelembevételével kell megbecsülni. Tekintettel kell lenni arra, hogy az ügyfél fizetési moráljának romlása, az esetleges vagyonértékesítés sürgőssége a piaci-forgalmi értéket rontja. A fentiek miatt a piaci-forgalmi érték eltérő arányú figyelembevétele indokolt és szükséges a biztosíték fajtájától függően. A piaci-forgalmi értéket az ügylet megkötésekor kell megállapítani és azt folyamatosan karban kell tartani az ügylet lezárultáig. Nem vehető figyelembe a biztosíték értékének megállapítása során az olyan biztosíték, a) amely esetében a hitelintézet a biztosíték érvényesítését megkísérelte, de azt huszonnégy hónapon belül realizálni nem tudta, b) amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, c) amely az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog esetén a jelzálog bejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelőző jelzálog bejegyzések összegével együtt meghaladja a biztosíték piaci értékének vagy a vagyonértékelő által megállapított értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát. A fedezet értékelését végző személy a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vehet részt. A Hitelszövetkezetnek a hitel, garancia és kezességvállalásra vonatkozó bírálatot megelőzően kell beszereznie a fedezetekre vonatkozó okiratokat. Ha ez a bírálatot megelőzően nem lehetséges, akkor legkésőbb a kockázatvállalási szerződés megkötését megelőzően kell azokat a Hitelszövetkezetnek megvizsgálnia. A biztosítékok csak megfelelő biztosítás megkötése és Hitelszövetkezetre engedményezése mellett alkalmazhatók. c.) Az elismert biztosítékok fő típusai a Hitelszövetkezetnél A biztosítékok osztályozása a hozzáférhetőség és értékállóság alapján történik Elsődleges biztosítékok Állami garanciával egyenrangú garanciák Egyéb garancia alapok garanciavállalása Bankgarancia (külföldi és belföldi első osztályú bankok által nyújtott garancia) Adóstársi viszony Készfizetői kezességvállalás Zálog - kézizálog (a birtokba vett ingóság), Munkabér, egyéb leigazolt jövedelem Óvadék (kaució) 6

7 Tőzsdén jegyzett értékpapírok Idegen váltó Vételi jog Ingatlan Zálogjog jogon és követeléseken Árbevétel engedményezés 1.2. Másodlagos biztosítékok Készfizető kezesség, váltókezesség nem első osztályú ügyfél esetén, de a kezességvállalás elsődleges biztosítékkal fedezett Tőzsdén jegyzett értékpapírok Közraktárjegy Idegen váltó bankkezesség nélkül Gépek, berendezések, járművek Áruk, készletek, állatállomány d.) A garanciát nyújtók és kezességet vállalók hitelminősítési kategóriái a Hkr (1) bek. alapján Hitelszövetkezetnél 2013-as évben csak Központi kormány által vállalt garancia került elfogadásra. e.) A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerül piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációk a Hitelszövetkezetnél jelenleg nincsenek. f.) Olyan kitettség jelenleg nincs a Hitelszövetkezetnél, mely esetében a mérlegen belüli és kívüli nettósítást követően készfizető kezességet, vagy hitel derivatívát vett figyelembe a Hitelszövetkezet. g.) Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által fedezett teljes kitettség értéke a Hitelszövetkezetnél a december 31.-i auditált adatok alapján E Ft. (közzéteendő június 15.-ig) 6.) Működési kockázat A Hitelszövetkezet a Működési kockázatról szóló 200/2007.(VII.30.) Korm. Rendelet 3..-ában meghatározott ún. Alapmutató módszere alkalmazására jogosult. Az Alapmutató módszere alapján számított Működési kockázat tőkekövetelményének értéke a Hitelszövetkezetnél a 2011., 2012., 2013., évi auditált adatok alapján E Ft. 7.) Javadalmazási politika A Hitelszövetkezet javadalmazási politikája minden munkavállalójára vonatkozik. Az egyes munkavállalók bérszintje és a jutalmazási feltételek a következő szempontok figyelembevételével kerültek kialakításra: felelősség, beosztás, végzettség és egyéb, a munkavégzés minőségére vonatkozó szubjektív szempontok. A jutalmazás rendszere arra épül, hogy kizárólag abban az esetben adható, amennyiben a Hitelszövetkezet eredménye a tervek szerint alakul. Fontos alapelv, hogy jutalomfizetési kötelezettsége a Hitelszövetkezetnek nem áll fenn, csak a jutalom feltételek teljesítése esetén adható. Szentes, IGAZGATÓSÁG 7

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya 1. számú melléklet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560;

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben