2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt."

Átírás

1 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések egyértelműen jelölve) -1-

2 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozás Tartalom Oldal - Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez 3 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) c) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 5. a)-e) Szavatoló tőke alakulása 5 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) 9. (8) Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) d) Hitelportfolió a - országonként 7 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) e) Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként 7 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) f) Hitelportfolió a lejárat alapján 8 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) a) Hitelportfolió a fedezet-típusonként 8 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 1. Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 2. Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (2) Céltartalék-képzés és elszámolt értékvesztések nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. f) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként portfolió bontásban 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (2) Sztenderd-portfolió kintlévőségek és fedezettségek a kitettségi osztályonként és RW% szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - hitelintézettel, befektetési vállalkozással szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (6) IRB-portfolió - lakossággal szemben fennálló kitettségek, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 11. Felügyeleti elvárás alapján külön kezelt portfolió kintlévőségek a lejárat és minősítési kategóriák szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (4) c) Saját PD-, LGD- és CCF-becslések (egyedi) /2007. (ŐX/4.) Kr. 13. (2) Piaci kockázatok tőkekövetelménye - Kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatok tőkekövetelménye 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 15/B. e) A szerződéses nettósítás hatása a tőkekövetelményre /2007. (ŐX/4.) Kr. 16. (1) Működési kockázatok tőkekövetelménye /2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) e) Koncentrációs kockázat - TOP 20 ügyféllel szemben fennálló kitettség (egyedi)

3 Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez: 1. Kitettségi osztályok (kockázati kategóriák): az Erste Bank Hungary (továbbiakban EBH vagy Bank) hitelportfoliója három részre oszlik: IRB módszert (Internal Rating Based Approach: belső minősítésen alapuló módszer) alkalmazunk a lakossági szegmens mikrovállalkozáson kívüli részében, a vállalati szegmensben a bankokra és pénzügyi intézményekre, helyi önkormányzatokra, vállalkozásokra, jövedelemtermelő ingatlan-projektekre, valamint leányvállalataink közül az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. kitettségeire ; Sztenderd módszert alkalmazunk a vállalati szegmensben a központi kormányokkal szembeni kitettségekre, derivatívákra, jövedelemtermelő nem-ingatlan projektekre, egyéb pénzügyi szolgáltatásokra (lízing, biztosító, stb), Erste-csoportba tartozó egyéb cégekre, részesedésekre, a lakossági szegmensben a mikrovállalkozásokra; Felügyeleti előírás alapján külön kezeljük a jövedelemtermelő-ingatlan projekteket (különleges hitelezési kitettségek alosztály). A kitettségi osztályok a fenti ban: A sztenderd-módszerrel és a felügyeleti előírás alapján külön kezelt portfolióban a Hpt. 76/A. (1) bekezdés alapján 14 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. helyi önkormányzattal szembeni kitettség, 3. közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, 4. multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség, 5. nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, 6. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 7. vállalkozással szembeni kitettség, 8. lakossággal szembeni kitettség, 9. ingatlannal fedezett kitettség, 10. késedelmes tétel, 11. fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, 12. értékpapírosítási pozíció, 13. kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, 14. egyéb tétel. Az IRB-módszerrel kezelt portfolióban a Hpt. 76/C. (1) bekezdés alapján 7 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 3. vállalkozással szembeni kitettség, 4. lakossággal szembeni kitettség, 5. részesedések, 6. értékpapírosítási pozíciók, 7. egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök. 2. és összevont alapú adatszolgáltatás: az EBH a 234/2007. (ŐX/4.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése alapján egyedi (EBH) és összevont alapon is közzéteszi a jogszabály által előírt adatokat. Az összevont adatszolgáltatás keretében az EBH, Erste Befektetési Zrt., Erste Faktor Zrt., ERSTE Ingatlanlízing Zrt., Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. adatait teszi közzé. 3. : mérlegen belüli + kívüli tételeket is tartalmazó kitettség 4. Átlag: (előző évi záróállomány+tárgyévi záróállomány)/2 5. RW%: kitettséggel súlyozott átlagos kockázati súly 6. LGD: nem-teljesítéskori veszteségráta 9. CCF: hitelegyenértékesítési tényező 10. A kockázatkezelési jelentésben foglalt adatok az eltérő szempontú nyilvántartások miatt a számviteli beszámoló adataival nem minden esetben vethetők össze. -3-

4 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek Kitettségi osztály %-os Átlagos kintlévőség %-os Átlagos kintlévőség Központi kormány, központi bank ,85% ,42% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,47% ,64% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,32% ,08% Vállalatok ,95% ,34% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,89% ,95% Részesedések ,39% ,40% Egyéb tétel ,12% ,17% Végösszeg ,00% ,00% bemásolva Hitelportfolió áttekintése hitelkeretek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek Kitettségi osztály Hitelkeret Hitelkeret %-os Átlagos hitelkeret Hitelkeret Hitelkeret %-os Átlagos hitelkeret Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Regionális kormány, helyi önkormányzat ,26% ,79% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 737 0,32% ,29% 368 Vállalatok ,40% ,62% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,03% ,29% Részesedések 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Egyéb tétel 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Végösszeg % %

5 Szavatoló tőke alakulása Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN december 31. Konszolidált ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK Befizetett jegyzett tőke Tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitiv (-) Évközi eredmény, ha negatív Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Leányvállalatok saját tőke változása Konszolidáció miatti változások 123 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig 0 0 Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege 0 0 (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak JÁRULÉKOS TŐKE Értékelési tartalékok 3 3 valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei 724 Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet 724 a) Leányvállalatokból 724 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke

6 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás alapvető tőkéből az 50-50% arányú tételek miattt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része. KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE

7 Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként Kitettségi osztály Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Központi kormány, központi bank Regionális kormány, helyi önkormányzat Hitelintézetek, befektetési vállalkozások Vállalatok Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Részesedések Egyéb tétel Végösszeg Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály Tőkekövetelmény -7- Tőkekövetelmény %-os a Tőkekövetelmény Tőkekövetelmény %-os a Sztenderd Központi kormány, központi bank ,43% ,22% Regionális kormány, helyi önkormányzat 48 0,06% 48 0,05% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 231 0,29% 392 0,42% Vállalatok ,66% ,11% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 84 0,10% 572 0,61% Részesedések 421 0,52% 968 1,03% Egyéb tétel ,31% ,56% Összesen ,38% ,00% IRB Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,24% ,87% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 0 0,00% 0 0,00% Vállalatok ,34% ,20% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,14% ,40% Egyéb tétel 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,72% ,47% Felügyeleti előírás alapján külön kezelt Vállalatok ,90% ,54% Összesen ,90% ,54% Végösszeg ,00% ,00%

8 Hitelportfolió a országonként Ország %-os a %-os a Célpiac - Ausztria ,43% ,51% Célpiac - Horvátország 123 0,00% 123 0,00% Célpiac - Csehország ,17% ,18% Célpiac - Magyarország ,58% ,48% Célpiac - Románia ,11% ,12% Célpiac - Szerbia 454 0,01% 454 0,01% Célpiac - Szlovákia 741 0,02% 741 0,02% Célpiac - Szlovénia 13 0,00% 13 0,00% Célpiac - Ukrajna 853 0,02% 853 0,02% Feltörekvő piac - Ázsia ,03% ,03% Feltörekvő piac - Latin Amerika 56 0,00% 56 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 636 0,02% 636 0,02% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 439 0,01% 439 0,01% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok ,58% ,60% Összesen ,00% ,00% Hitelportfolió a országonként Ország Hitelkeret Hitelkeret %-os a Hitelkeret Hitelkeret %-os a Célpiac - Ausztria 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Horvátország 2 0,00% 2 0,00% Célpiac - Csehország 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Magyarország ,63% ,66% Célpiac - Románia 43 0,02% 43 0,02% Célpiac - Szerbia 6 0,00% 6 0,00% Célpiac - Szlovákia 8 0,00% 8 0,00% Célpiac - Szlovénia 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Ukrajna 6 0,00% 6 0,00% Feltörekvő piac - Ázsia 3 0,00% 3 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 2 0,00% 2 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 3 0,00% 3 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 3 0,00% 3 0,00% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok 776 0,33% 776 0,31% Összesen % % -8-

9 Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat %-os a %-os a A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,13% ,15% B: Bányászat ,04% ,04% C: Feldolgozóipar ,82% ,88% D: Energiaszektor ,78% ,80% E: Vízgazdálkodás ,60% ,61% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,76% ,77% Fx: Ingatlanfejlesztés ,04% ,06% G: Kereskedelem ,48% ,51% H: Szállítás ,67% ,68% I: Vendéglátás ,40% ,41% J: Információ és kommunikáció-technológia ,13% ,14% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,88% ,58% Kx: Leányvállalatok tevékenysége ,33% ,34% L: Építőipari kivitelezés ,26% ,52% M: Kutatás-fejlesztés ,50% ,51% N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,24% ,20% O: Közszolgáltatások ,83% ,09% P: Oktatás ,07% ,07% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 658 0,02% 658 0,02% R: Művészet, szórakozás és rekreáció ,08% ,08% S: Egyéb szolgáltatások ,34% ,34% T: Háztartások ,62% ,19% U: Külföldi szervezetek 40 0,00% 40 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% -9-

10 Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Hitelkeret Hitelkeret %-os a Hitelkeret Hitelkeret %-os a A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,54% ,53% B: Bányászat 325 0,14% 325 0,13% C: Feldolgozóipar ,20% ,73% D: Energiaszektor ,66% ,47% E: Vízgazdálkodás ,57% ,87% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,69% ,73% Fx: Ingatlanfejlesztés 107 0,05% 107 0,04% G: Kereskedelem ,01% ,28% H: Szállítás ,51% ,47% I: Vendéglátás ,66% ,62% J: Információ és kommunikáció-technológia 224 0,10% 224 0,09% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,18% ,91% Kx: Leányvállalatok tevékenysége 100 0,04% 100 0,04% L: Építőipari kivitelezés ,07% ,83% M: Kutatás-fejlesztés 849 0,36% 891 0,35% N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,10% ,24% O: Közszolgáltatások ,94% ,50% P: Oktatás 84 0,04% 84 0,03% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 87,76 0,04% 88 0,03% R: Művészet, szórakozás és rekreáció 395 0,17% 499 0,20% S: Egyéb szolgáltatások ,06% ,98% T: Háztartások ,88% ,92% U: Külföldi szervezetek 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen % % -10-

11 Hitelportfolió a lejárat alapján Lejárat %-os a %-os a 1: < 3 hónap ,77% ,52% 2: 3 hónap <= X < 1 év ,99% ,96% 3: 1 év <= X < 2,5 év ,00% ,41% 4: 2,5 év <= X < 5 év ,14% ,47% 5: 5 év <= X < 10 év ,48% ,59% 6: 10 év <= X < 15 év ,82% ,86% 7: 15 év <= X < 20 év ,17% ,46% 8: 20 év <= X ,64% ,72% Összesen ,00% % Hitelportfolió a - fedezet-típusonként FEDEZET_TIPUS Lakosság és micro %-os Nem lakosság %-os Készpénz, betét 644 0,05% ,82% Értékpapír 133 0,01% ,10% Kapott garancia 0 0,00% ,34% Kereskedelmi ingatlan ,62% ,23% Lakóingatlan ,90% ,44% Gépjármű 0 0,00% 0 0,00% Fedezetlen ,42% ,07% Összesen ,00% ,00% FEDEZET_TIPUS Lakosság és micro %-os Nem lakosság %-os Készpénz, betét 644 0,04% ,96% Értékpapír 133 0,01% ,12% Kapott garancia 0 0,00% ,53% Kereskedelmi ingatlan ,06% ,14% Lakóingatlan ,12% ,50% Gépjármű ,95% ,61% Fedezetlen ,82% ,15% Összesen ,00% ,00% -11-

12 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes 369 0,07% 369 0,06% ,06% ,93% A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,13% ,99% B: Bányászat RK3 - késedelmes 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 2 0,00% B: Bányászat 3 0,00% 3 0,00% C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes ,23% ,21% ,61% ,16% C: Feldolgozóipar ,84% ,36% D: Energiaszektor RK3 - késedelmes 0 0,00% 350 0,05% ,67% ,46% D: Energiaszektor ,67% ,52% E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes 41 0,01% 41 0,01% ,20% ,18% E: Vízgazdálkodás ,21% ,18% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes 857 0,15% 864 0,13% ,80% ,70% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,95% ,84% Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes ,60% ,52% ,02% ,77% Fx: Ingatlanfejlesztés ,62% ,30% G: Kereskedelem RK3 - késedelmes ,60% ,55% ,68% ,10% G: Kereskedelem ,28% ,64% -12-

13 H: Szállítás RK3 - késedelmes 143 0,03% 143 0,02% ,84% ,74% H: Szállítás ,87% ,76% I: Vendéglátás RK3 - késedelmes 567 0,10% 569 0,09% ,51% ,44% I: Vendéglátás ,61% ,53% Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os J: Információ és kommunikáció-technológia RK3 - késedelmes 98 0,02% 98 0,02% 245 0,04% 245 0,04% J: Információ és kommunikáció-technológia 343 0,06% 343 0,05% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes 145 0,03% 145 0,02% ,45% ,39% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,47% ,41% Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% ,54% ,48% Kx: Leányvállalatok tevékenysége ,54% ,48% L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes ,38% ,21% ,38% ,58% L: Építőipari kivitelezés ,76% ,79% M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes 140 0,02% 140 0,02% ,58% ,51% M: Kutatás-fejlesztés ,61% ,53% N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes 23 0,00% 23 0,00% ,33% ,29% -13-

14 N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,34% ,30% O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% ,04% ,91% O: Közszolgáltatások ,04% ,91% P: Oktatás RK3 - késedelmes 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 17 0,00% P: Oktatás 18 0,00% 18 0,00% Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes 8 0,00% 8 0,00% 8 0,00% 8 0,00% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 16 0,00% 16 0,00% R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes 382 0,07% 382 0,06% 391 0,07% 391 0,06% R: Művészet, szórakozás és rekreáció 773 0,14% 773 0,12% S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes 6 0,00% 6 0,00% 432 0,08% 432 0,07% S: Egyéb szolgáltatások 438 0,08% 438 0,07% Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os T: Háztartások RK3 - késedelmes ,04% ,98% ,73% ,23% T: Háztartások ,77% ,21% U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% U: Külföldi szervezetek 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% -14-

15 Értékvesztés és céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Értékvesztés képzés Céltartalék képzés Értékvesztés képzés Céltartalék képzés A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat RK3 - késedelmes B: Bányászat C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor RK3 - késedelmes D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem RK3 - késedelmes G: Kereskedelem

16 H: Szállítás RK3 - késedelmes H: Szállítás I: Vendéglátás RK3 - késedelmes I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia RK3 - késedelmes J: Információ és kommunikáció-technológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Értékvesztés képzés Céltartalék képzés Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes

17 O: Közszolgáltatások P: Oktatás RK3 - késedelmes P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások RK3 - késedelmes T: Háztartások U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes U: Külföldi szervezetek X: Egyéb RK3 - késedelmes X: Egyéb Összesen

18 Céltartalékképzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nyitó értékvesztés Értékvesztés elszámolás Értékvesztés visszaírás -18- Záró értékvesztés Céltartalék képzés Céltartalék felszabadítás és felhasználás Nyitó céltartalék A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

19 Céltartalékképzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Nyitó értékvesztés Értékvesztés elszámolás Értékvesztés visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék Céltartalék képzés Céltartalék felszabadítás és felhasználás A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

20 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként Ország Célpiac Ausztria Célpiac Horvátország Célpiac Csehország Célpiac Magyarország Célpiac Románia Célpiac Szerbia Célpiac Szlovákia Kockázati %-os kategória %-os RK3 késedelmes 35 0,01% 35 0,01% RK4 hitelminőségromlás 2 0,00% 2 0,00% Célpiac Ausztria 37 0,01% 37 0,01% RK3 késedelmes 13 0,00% 13 0,00% RK4 hitelminőségromlás 2 0,00% 2 0,00% Célpiac Horvátország 15 0,00% 15 0,00% RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőségromlás 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország 0 0,00% 0 0,00% RK3 késedelmes ,20% ,82% RK4 hitelminőségromlás ,05% ,52% Célpiac Magyarország ,25% ,34% RK3 késedelmes 307 0,05% 307 0,05% RK4 hitelminőségromlás 875 0,16% 875 0,14% Célpiac Románia ,21% ,18% RK3 késedelmes 5 0,00% 5 0,00% RK4 hitelminőségromlás 99 0,02% 99 0,02% Célpiac Szerbia 104 0,02% 104 0,02% RK3 késedelmes 28 0,00% 28 0,00% RK4 hitelminőségromlás 83 0,01% 83 0,01% -20-

21 Célpiac Szlovénia Célpiac Ukrajna Feltörekvő piac Ázsia Célpiac Szlovákia 111 0,02% 111 0,02% RK3 késedelmes 0 0,00% 0,00% RK4 hitelminőségromlás 12 0,00% 12 0,00% Célpiac Szlovénia 12 0,00% 12 0,00% RK3 késedelmes 9 0,00% 9 0,00% RK4 hitelminőségromlás 278 0,05% 278 0,04% Célpiac Ukrajna 287 0,05% 287 0,04% RK3 késedelmes 52 0,01% 52 0,01% RK4 hitelminőségromlás 131 0,02% 131 0,02% Feltörekvő piac Ázsia 183 0,03% 184 0,03% Ország Kockázati kategória %-os %-os Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes 5 0,00% 5 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 1 0,00% 1 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 6 0,00% 6 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes 21 0,00% 21 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 169 0,03% 169 0,03% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 190 0,03% 190 0,03% Feltörekvő piac - Dél- Európa/CIS RK3 - késedelmes 72 0,01% 72 0,01% RK4 - hitelminőségromlás 121 0,02% 121 0,02% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 193 0,03% 193 0,03% Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 0 0,00% 0 0,00% -21-

22 Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes 311 0,06% 311 0,05% RK4 - hitelminőségromlás ,29% ,25% Egyéb ipari országok ,34% ,30% Összesen ,00% ,00% -22-

23 Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként Ország Kockázati kategória Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Célpiac Ausztria RK3 késedelmes 23 0,01% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Célpiac Ausztria 24 0,01% 0 0,00% 24 0,01% 0 0,00% Célpiac Horvátország RK3 késedelmes 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Horvátország 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Magyarország RK3 késedelmes ,86% 46 5,71% ,51% 46 5,71% RK4 hitelminőség-romlás ,62% ,28% ,03% ,28% Célpiac Magyarország ,47% ,00% ,54% ,00% Célpiac Románia RK3 késedelmes 43 0,02% 0 0,00% 43 0,02% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 177 0,10% 0 0,00% 177 0,08% 0 0,00% Célpiac Románia 220 0,12% 0 0,00% 220 0,10% 0 0,00% Célpiac Szerbia RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 47 0,03% 0 0,00% 47 0,02% 0 0,00% Célpiac Szerbia 47 0,03% 0 0,00% 47 0,02% 0 0,00% Célpiac Szlovákia RK3 késedelmes 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 25 0,01% 0 0,00% 25 0,01% 0 0,00% Célpiac Szlovákia 31 0,02% 0 0,00% 31 0,01% 0 0,00% Célpiac Szlovénia RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% Célpiac Szlovénia 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% Célpiac Ukrajna RK3 késedelmes 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 53 0,03% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% Célpiac Ukrajna 54 0,03% 0 0,00% 54 0,03% 0 0,00% -23-

24 Feltörekvő piac Ázsia RK3 késedelmes 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 32 0,02% 0 0,00% 32 0,02% 0 0,00% Ország Feltörekvő piac Ázsia 36 0,02% 0 0,00% 36 0,02% 0 0,00% Kockázati kategória Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 34 0,02% 0 0,00% 34 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 38 0,02% 0 0,00% 38 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS RK3 - késedelmes 7 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 32 0,02% 0 0,00% 32 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 39 0,02% 0 0,00% 39 0,02% 0 0,00% Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes 41 0,02% 0 0,00% 41 0,02% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 441 0,24% 0 0,00% 441 0,21% 0 0,00% Egyéb ipari országok 482 0,26% 0 0,00% 482 0,23% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% ,00% ,00% -24-

25 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály %-os %-os Sztenderd Központi kormány, központi bank ,85% ,42% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,08% ,09% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,32% ,26% Vállalatok ,35% ,44% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,06% ,42% Részesedések ,39% ,40% Egyéb tétel ,12% ,17% Összesen ,18% ,20% IRB Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,39% ,55% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 0 0,00% 0 0,00% Vállalatok ,85% ,49% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,83% ,84% Egyéb tétel 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,07% ,89% Felügyeleti előírás alapján külön kezelt Vállalatok ,74% ,92% Összesen ,74% ,92% Végösszeg ,00% ,00% -25-

26 Sztenderd-portfolió kintlévőségek a és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Központi kormány, központi bank Regionális kormány, helyi önkormányzat Hitelintézetek, befektetési vállalkozások Kockázati súly csoportok 1: 0% <= X < 20% 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% %-os Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os Fedezett kintlévőség %-os ,90% ,90% 0,00% ,99% ,99% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Központi kormány, központi bank ,89% ,89% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,21% ,21% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,21% ,21% 0,00% 1: 0% <= X < 20% 2: 20% <= X < 50% 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% ,72% ,72% 0,00% ,99% 500 0,03% 1,95% 500 0,03% 0 0,03% 0,00% 268 0,02% 0 0,02% 0,00% Vállalatok Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,75% ,75% 2,00% 1: 0% <= X < 20% ,45% ,26% 0,19% 2: 20% <= X < 50% ,57% 0 0,00% 1,57% 3: 50% <= X < 100% ,84% ,58% 1,26% 4: 100% <= X < 150% ,36% ,16% 1,20% 5: 150% <= X < 350% 15 0,00% 0 0,00% 0,00% Vállalatok ,22% ,00% 4,22% 1: 0% <= X < 20% - 0,00% 0 0,00% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 7 0,00% 0 0,00% 0,00% -26-

27 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% ,15% ,14% 0,00% - 0,00% 0 0,00% 0,00% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,15% ,15% 0,00% Részesedések 1: 0% <= X < 20% ,62% ,62% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,36% ,36% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Részesedések ,98% ,98% 0,00% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% ,90% ,90% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,90% ,90% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb tétel ,80% ,98% 3,28% Összesen ,00% ,98% 9,51% Sztenderd-portfolió kintlévőségek a és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Kockázati súly csoportok %-os Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os Fedezett kintlévőség %-os Központi kormány, központi bank 1: 0% <= X < 20% ,98% ,98% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,22% ,22% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat Központi kormány, központi bank ,20% ,20% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,26% ,26% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,26% ,26% 0,00% Hitelintézetek, befektetési 1: 0% <= X < 20% vállalkozások ,72% ,72% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% -27-

28 3: 50% <= X < 100% 500 0,04% 500 0,04% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,76% ,76% 0,00% Vállalatok 1: 0% <= X < 20% ,15% 543 0,05% 0,00% 2: 20% <= X < 50% ,01% 0 0,00% 2,06% 3: 50% <= X < 100% ,21% ,63% 1,65% 4: 100% <= X < 150% ,26% ,20% 0,01% 5: 150% <= X < 350% 44 0,00% 0 0,00% 0,00% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Vállalatok ,63% ,88% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,12% 0 0,00% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 760 3: 50% <= X < 100% ,13% ,20% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 943 0,08% 3 0,00% 0,00% 5: 150% <= X < 350% 105 0,01% 0 0,00% 0,00% 6: X>=350% 139 Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,40% ,20% 0,00% Részesedések 1: 0% <= X < 20% ,77% ,77% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,45% ,45% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Részesedések ,22% ,22% 0,00% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% ,43% ,35% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,11% ,11% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 25 0,00% 0 0,00% 0,00% Összesen Egyéb tétel ,54% ,46% 0,00% ,00% ,96% 3,72% -28-

29 IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %-os Kockázati súly LGD CCF Központi kormány, központi bank 3: 0,11% <= X < 0,31% : 1,71% <= X < 3,11% Összesen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %-os Kockázati súly LGD CCF Központi kormány, központi bank 3: 0,11% <= X < 0,31% : 1,71% <= X < 3,11% Összesen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Megjegyzés: A központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettségeket sztenderd módszer szerint kezeljük. -29-

30 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Regionális kormány, helyi önkormányzat Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 1: 0,00% <= X < 0,04% ,28% 0 15,32% 45,00% 99,94% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,39% 0 24,68% 45,00% 69,87% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,54% ,46% 44,66% 94,35% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,06% 11 36,46% 44,66% 94,35% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,68% 2 88,83% 44,86% 98,98% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% 4 122,88% 44,98% 99,80% 10: X = 100 % ,67% ,00% 44,97% 98,95% Összesen ,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Regionális kormány, helyi önkormányzat Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 1: 0,00% <= X < 0,04% ,28% 0 15,32% 45,00% 99,94% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,39% 0 24,68% 45,00% 69,87% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,54% ,46% 44,66% 94,35% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,06% 11 36,46% 44,66% 94,35% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,68% 2 88,83% 44,86% 98,98% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% 4 122,88% 44,98% 99,80% 10: X = 100 % ,67% ,00% 44,97% 98,95% Összesen ,00%

31 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló hitelkeret, RW, LGD és CCF minısítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 15,32% 45,00% 75,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,09% 24,89% 45,00% 75,00% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,12% 39,47% 45,00% 58,17% 4: 0,31% <= X < 0,71% 4 0,03% 64,77% 45,00% 65,48% 5: 0,71% <= X < 1,71% 46 0,32% 89,11% 45,00% 62,50% 6: 1,71% <= X < 3,11% 191 1,34% 122,92% 45,00% 64,77% 10: X = 100 % 300 2,11% 0,00% 37,88% 61,27% Összesen % Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 15,32% 45,00% 75,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,09% 24,89% 45,00% 75,00% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,12% 39,47% 45,00% 58,17% 4: 0,31% <= X < 0,71% 4 0,03% 64,77% 45,00% 65,48% 5: 0,71% <= X < 1,71% 46 0,32% 89,11% 45,00% 62,50% 6: 1,71% <= X < 3,11% 191 1,34% 122,92% 45,00% 64,77% 10: X = 100 % 300 2,11% 0,00% 37,88% 61,27% Összesen % -31-

32 IRB-portfolió - összes hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %- os Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0% 0% 0% 0% Összesen 3: 0,11% <= X < 0,31% 0 0% 0% 0% 0% 4: 0,31% <= X < 0,71% 0 0% 0% 0% 0% 5: 0,71% <= X < 1,71% 0 0% 0% 0% 0% 6: 1,71% <= X < 3,11% 0 0% 0% 0% 0% 7: 3,11% <= X < 5,81% 0 0% 0% 0% 0% 9: 10,81% <= X < 100,00% 0 0% 0% 0% 0% 10: X = 100 % 0 0% 0% 0% 0% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %- os Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0% 0% 0% 0% Összesen 3: 0,11% <= X < 0,31% 0 0% 0% 0% 0% 4: 0,31% <= X < 0,71% 0 0% 0% 0% 0% 5: 0,71% <= X < 1,71% 0 0% 0% 0% 0% 6: 1,71% <= X < 3,11% 0 0% 0% 0% 0% 7: 3,11% <= X < 5,81% 0 0% 0% 0% 0% 9: 10,81% <= X < 100,00% 0 0% 0% 0% 0% 10: X = 100 % 0 0% 0% 0% 0% Megjegyzés: a hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettségeket sztenderd módszer szerint kezeljük. -32-

33 IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,00% 0 24,70% 45,00% 0,04% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,00% 2 44,72% 42,01% 45,22% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,18% 1 48,38% 39,95% 84,98% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,26% ,00% 40,67% 70,46% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,73% ,91% 39,11% 81,33% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,52% ,59% 37,48% 87,08% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,32% ,88% 36,92% 92,45% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,14% ,65% 39,33% 89,32% 10: X = 100 % ,85% ,00% 42,13% 99,14% Összesen ,00% LGD CCF Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,00% 0 24,70% 45,00% 0,04% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,84% 2 44,72% 42,01% 45,22% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,05% 1 48,38% 39,95% 84,98% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,21% ,00% 40,67% 70,46% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% ,27% 39,18% 81,82% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,26% ,20% 37,57% 87,39% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,25% ,51% 33,61% 94,99% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,03% ,80% 39,33% 89,35% 10: X = 100 % ,98% ,00% 42,22% 99,18% Összesen ,00% LGD CCF -33-

34 IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló hitelkeret, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,02% 30,14% 45,00% 74,34% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,04% 44,37% 45,00% 63,45% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,49% 49,12% 45,00% 67,87% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,33% 71,50% 44,95% 66,92% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,52% 103,83% 44,95% 65,85% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,50% 123,73% 44,98% 64,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% 769 1,31% 159,89% 44,99% 65,33% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,97% 201,85% 45,01% 72,56% 10: X = 100 % 481 0,82% 0,00% 45,00% 66,25% Összesen % LGD CCF Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,02% 30,14% 45,00% 74,34% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,04% 44,37% 45,00% 63,45% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,49% 49,12% 45,00% 67,87% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,33% 71,50% 44,95% 66,92% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,52% 103,83% 44,95% 65,85% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,50% 123,73% 44,98% 64,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% 769 1,31% 159,89% 44,99% 65,33% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,97% 201,85% 45,01% 72,56% 10: X = 100 % 481 0,82% 0,00% 45,00% 66,25% Összesen % LGD CCF -34-

35 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,80% 74 24,51% 15,89% 100,06% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,58% ,54% 15,84% 100,10% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,87% ,45% 14,89% 100,09% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,72% ,97% 18,22% 100,24% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,57% ,16% 18,66% 100,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,87% ,35% 18,64% 100,10% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,87% ,18% 17,64% 100,08% 10: X = 100 % ,71% ,14% 17,57% 100,02% Összesen % Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,93% 74 24,51% 15,89% 100,06% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,82% ,54% 15,84% 100,10% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,51% ,13% 23,10% 100,07% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,72% ,49% 22,11% 100,21% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,65% ,22% 19,19% 100,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,44% ,53% 20,90% 100,09% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,84% ,35% 21,80% 100,07% 10: X = 100 % ,09% ,42% 23,38% 100,02% Összesen %

36 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló hitelkeret, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,16% 14,91% 63,84% 98,49% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,57% 14,94% 63,01% 98,88% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,98% 20,26% 63,03% 98,90% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,37% 19,30% 62,82% 99,03% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,96% 20,31% 62,97% 99,06% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,82% 22,25% 63,20% 99,14% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,72% 16,63% 63,17% 98,41% 10: X = 100 % 558 2,43% 0% 63,20% 97,88% Összesen ,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,16% 14,91% 63,84% 98,49% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,57% 14,94% 63,01% 98,88% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,98% 20,26% 63,03% 98,90% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,37% 19,30% 62,82% 99,03% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,96% 20,31% 62,97% 99,06% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,82% 22,25% 63,20% 99,14% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,72% 16,63% 63,17% 98,41% 10: X = 100 % 558 2,43% 0% 63,20% 97,88% Összesen ,00% -36-

37 Felügyeleti előírás alapján külön kezelt portfolió kintlévőségek a lejárat és minősítési kategóriák szerint Lejárat Minősítési kategória (Slot) %-os 1. X <2,5 év ERŐS ,06% JÓ ,39% KIELÉGÍTŐ ,89% GYENGE ,46% NEM TELJESITŐ ,45% 1. X <2,5 év ,24% 2. X = > 2,5 év ERŐS ,07% JÓ ,28% KIELÉGÍTŐ ,07% GYENGE ,38% NEM TELJESITŐ ,97% 2. X = > 2,5 év ,76% Összesen ,00% -37-

38 Saját PD, LGD és CCF-becslések (egyedi) PD Minősítési kategória Hitelintézet/Befektetési vállalkozás Önkormányzat Vállalat 1 0,03% 0,03% 0,03% 2 0,03% 0,03% 0,03% 3 0,04% 0,03% 0,10% 4A 0,07% 0,03% 0,25% 4B 0,12% 0,05% 0,32% 4C 0,19% 0,09% 1,06% 5A 0,25% 0,11% 1,34% 5B 0,35% 0,16% 2,10% 5C 0,51% 0,23% 3,00% 6A 0,85% 0,38% 4,12% 6B 1,71% 0,78% 5,54% 7 4,48% 2,07% 10,13% 8 17,74% 8,86% 21,86% R % % % PD Minősítési kategória Lakosság A1 0,27% A2 0,56% B1 1,25% B2 2,44% C1 4,54% C2 8,57% D1 17,82% D2 39,27% R 100,00% Lakosság LGD CCF Folyószámla-hitel 66,94% 97,11% Hitelkártya 54,24% 110,85% Jelzáloghitel 10,00% - Jelzáloghitel - HLTV 30,00% - Egyéb lakossági termék 63,62%

39 Piaci kockázatok tıkekövetelménye 1 - Kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatok tőkekövetelménye Kereskedési könyvi kockázat típusa MFt %-os MFt %-os Pozíciókockázat ,9% ,7% Partnerkockázat ,1% ,6% Nagykockázat 289 7,6% 302 7,5% Devizaárfolyam-kockázat ,4% ,2% Összesen ,0% ,0% A szerződéses nettósítás hatása a tőkekövetelményre Tőkekövetelmény Nettósítás M Ft M Ft M Ft M Ft Kereskedési könyvi partnerkockázat Összesen A figyelembe vett hitelkockázati fedezet összege (M Ft): Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciók és egyéb piaci kockázatok nincsenek -39-

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt.

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. 2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2008.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban (MFt) került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének (CRR) való megfelelést szolgálja. A dokumentumban szereplő leírások és a táblázatok

Részletesebben

CAA1 HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK

CAA1 HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK CAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK CAA1 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN =CAA11+ CAA12+ CAA13+

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés

III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt 2018-as pénzügyi év Első negyedév 1 A K&H elkötelezte magát az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (CRR)

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

III. pillér szerinti közzététel. Kockázati Jelentés. K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt as pénzügyi év második negyedév

III. pillér szerinti közzététel. Kockázati Jelentés. K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt as pénzügyi év második negyedév III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt 28-as pénzügyi év második negyedév 1 A K&H elkötelezte magát az Európai Parlament és a Tanács 575/23/EU rendelete (CRR)

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése

Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. 2018. harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése Az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó információk Június 30.

Nyilvánosságra hozandó információk Június 30. Nyilvánosságra hozandó információk 2016. Június 30. OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre

Részletesebben

Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján. MKB Bank Zrt

Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján. MKB Bank Zrt Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján MKB Bank Zrt. 1. Bevezető Általános információk Az MKB Bank Zrt. ("MKB" vagy "Bank") Magyarországon

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-031/2017 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai

OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság Szavatoló tőke Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság 1 Szavatoló tőke 1) A szavatoló tőke a prudenciális szabályozás egy központi eleme Több lényeges prudenciális korlát ennek

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2008. számú módszertani útmutatója a COREP táblákhoz Bevezetés Jelen segédanyag a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) január január Változás Nettó kamatbevétel 2431,2 2651,7-8,3% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -831,8-981,8-15,3% Nettó díj- jutalékbevétel

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD

A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD Nemzetközi Fizetések Bankja - BIS Alapító okirat: 1930. januar 20. Eredeti célja a Young terv végrehajtásának pénzügyi támogatása; 1931: Nemzetközi hitelválság

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2013. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2014. május 13. Az FHB

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

az alkalmazás köre, a nyilvánosságra hozatal gyakorisága (negyedéves, féléves, éves)

az alkalmazás köre, a nyilvánosságra hozatal gyakorisága (negyedéves, féléves, éves) z EB Iránymutatások a CRR Nyolcadik részében foglalt nyilvánosságra hozatali követelményekről / hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának specifikus követelményeiről

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Melléklet I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

Melléklet I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS Melléklet I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) Változás Nettó kamatbevétel 1240,6 1336,9-7,2% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -402,2-580,6-30,7% Nettó díj- jutalékbevétel 448,2

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Változások az uniós szabályozásban: Az új tőkeszabályozás (CRD IV/CRR) hazai bevezetése

Változások az uniós szabályozásban: Az új tőkeszabályozás (CRD IV/CRR) hazai bevezetése Változások az uniós szabályozásban: Az új tőkeszabályozás (CRD IV/CRR) hazai bevezetése Előadó: dr. Kardosné Vadászi Zsuzsanna Vezető szabályozási szakreferens Nemzetközi és szabályozáspolitikai főosztály

Részletesebben

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése Az OTP Bank Rt. 2001. I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A Bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok. szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők. PSZÁF november 24.

Tőkekövetelmények és azok. szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők. PSZÁF november 24. Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 2. Könyvvizsgálói

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A MAGYAR CETELEM BANK ZRT. 2009. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése Budapest, 2010. május 25. 1 A Magyar Cetelem Bank ZRT. a Hpt. 137/A. paragrafusa értelmében,

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai

OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai

OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai OTP Bank Nyrt. csoportszintű adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-035/2019 Az OTP Bank Nyrt. 2018. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A 2013.

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. )... 5 II.1. A kockázatok

Részletesebben

C0010 Eszközök Üzleti vagy cégérték

C0010 Eszközök Üzleti vagy cégérték S.02.01.02 Mérleg Szolvencia II. szerinti érték C0010 Eszközök Üzleti vagy cégérték R0010 Halasztott szerzési költség R0020 Immateriális javak R0030 0 Halasztott adókövetelések R0040 66.672 Nyugdíjszolgáltatások

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep

IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 4.melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézetek helyzete a felkészülésben Október

A szövetkezeti hitelintézetek helyzete a felkészülésben Október A szövetkezeti hitelintézetek helyzete a felkészülésben 2007. Október 30-31. Öcsi Béla vezérigazgató-helyettes, Bankárképző bocsi@bankarkepzo.hu Áttekintés Az előadás célja Ügyfélszegmentáció és fedezetek

Részletesebben

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2001. december 31. Budapest, 2002. április 26. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2001. Adatok

Részletesebben

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A MAGYAR CETELEM BANK ZRT. 2008. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése Budapest, 2009. szeptember 9. 1 A Magyar Cetelem Bank ZRT. a Hpt. 137/A. paragrafusa értelmében,

Részletesebben

Melléklet. A táblázatok kerekítésből származó eltéréseket tartalmazhatnak. I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT)

Melléklet. A táblázatok kerekítésből származó eltéréseket tartalmazhatnak. I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) Melléklet A táblázatok kerekítésből származó eltéréseket tartalmazhatnak. I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) Változás Nettó kamatbevétel 3651,6 3968,9-8,0% Hitelek és előlegek kockázati

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eft-ban

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eft-ban a b d év(ek) Tárgyév 1. 1. Pénzeszközök 330 467 424 480 2. 2. Állampapírok 3 252 644 1 518 911 3. a) forgatási célú 2 432 556 0 4. b) befektetési célú 820 088 1 518 911 5. 2/A. Állampapírok értékelési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 ESZKÖZÖK (aktívák) 1 1. PÉNZESZKÖZÖK 473 635 318 759 2 2. ÁLLAMPAPÍROK 1 985 891 1 884 555 3 a) Forgatási célú 101 336 599 251 4 b) Befektetési célú 1 884 555 1 285 304 5 2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt: május 25. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt: május 25. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek) a b d 1. 1. Pénzeszközök 135 037 207 503 2. 2. Állampapírok 1 614 700 2 441 438 3. a) forgatási célú 655 666 1 150 076 4. b) befektetési célú 959 034 1 291 362 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u A. ép. 1/6. Cg.: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2012.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u A. ép. 1/6.   Cg.: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2012. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. www.hajdutakarek.hu Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2012. MÉRLEG KSH: 13975410-6419-122-09 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

Hitelkockázatok tőkekövetelményszámítás

Hitelkockázatok tőkekövetelményszámítás Hitelkockázatok tőkekövetelményszámítás Szenes Márk Magyar Nemzeti Bank Speciális Kompetencia Igazgatóság Budapesti Corvinus Egyetem 2017.03.02. 1 Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A hitelkockázat és a tőkekövetelmény

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet év. ESZKÖZÖK (aktívák) a b d 1. 1. Pénzeszközök 293 670 351 190 2. 2. Állampapírok 2 861 578 2 205 456 3. a) forgatási célú 1 975 694 1 693 376 4. b) befektetési célú 885 884 512 080 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ZALA TAKARÉKSZÖVETKEZET 8900 ZALAEGERSZEG, DÍSZ TÉR 7. Cg.: 20-02-050052 TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH: 10081970-6419-122-20 Cg.: 20-02-050052 Zala Takarékszövetkezet

Részletesebben

Előadó: Juhász Csaba. Budapest, november 14.

Előadó: Juhász Csaba. Budapest, november 14. A 2010. évi éves beszámolók könyvvizsgálatáról készített külön kiegészítő jelentések feldolgozásának tapasztalatai (kis- és középbankok, takarékszövetkezetek) Előadó: Juhász Csaba Budapest, 2011. november

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

HITELKOCKÁZATOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁS

HITELKOCKÁZATOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁS Szini Róbert vezető modellező Budapest Corvinus Egyetem Kereskedelmi banki kockázatok modellezése HITELKOCKÁZATOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁS 1 TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A hitelkockázat és a tőkekövetelmény

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2017.12.6. L 321/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2114 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. november 9.) a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a táblák és útmutatók tekintetében

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

2013. évi kockázatkezelési közzététel

2013. évi kockázatkezelési közzététel 2013. évi kockázatkezelési közzététel A H ungar ogr ain T ozsdeügynöki Szolgált at ó Zr t (cj: 0110044782; székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/a) (Továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült TAKARÉKSZÖVETKEZET 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Záró mérleg

Dél-Zalai Egyesült TAKARÉKSZÖVETKEZET 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Záró mérleg Dél-Zalai Egyesült TAKARÉKSZÖVETKEZET 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21 Záró mérleg 2016.09.30.... 1 KSH:10046539 6419 122 20 Cg.:20-02-050049 Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 64 841 0 17 350 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 71 841 0 60 142 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 71 841 0 60 142 4.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, május 13.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben