2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt."

Átírás

1 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések egyértelműen jelölve) -1-

2 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozás Tartalom Oldal - Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez 3 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) c) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 5. a)-e) Szavatoló tőke alakulása 5 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) 9. (8) Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) d) Hitelportfolió a - országonként 7 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) e) Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként 7 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) f) Hitelportfolió a lejárat alapján 8 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) a) Hitelportfolió a fedezet-típusonként 8 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 1. Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 2. Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (2) Céltartalék-képzés és elszámolt értékvesztések nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. f) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként portfolió bontásban 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (2) Sztenderd-portfolió kintlévőségek és fedezettségek a kitettségi osztályonként és RW% szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - hitelintézettel, befektetési vállalkozással szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (6) IRB-portfolió - lakossággal szemben fennálló kitettségek, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 11. Felügyeleti elvárás alapján külön kezelt portfolió kintlévőségek a lejárat és minősítési kategóriák szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (4) c) Saját PD-, LGD- és CCF-becslések (egyedi) /2007. (ŐX/4.) Kr. 13. (2) Piaci kockázatok tőkekövetelménye - Kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatok tőkekövetelménye 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 15/B. e) A szerződéses nettósítás hatása a tőkekövetelményre /2007. (ŐX/4.) Kr. 16. (1) Működési kockázatok tőkekövetelménye /2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) e) Koncentrációs kockázat - TOP 20 ügyféllel szemben fennálló kitettség (egyedi)

3 Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez: 1. Kitettségi osztályok (kockázati kategóriák): az Erste Bank Hungary (továbbiakban EBH vagy Bank) hitelportfoliója három részre oszlik: IRB módszert (Internal Rating Based Approach: belső minősítésen alapuló módszer) alkalmazunk a lakossági szegmens mikrovállalkozáson kívüli részében, a vállalati szegmensben a bankokra és pénzügyi intézményekre, helyi önkormányzatokra, vállalkozásokra, jövedelemtermelő ingatlan-projektekre, valamint leányvállalataink közül az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. kitettségeire ; Sztenderd módszert alkalmazunk a vállalati szegmensben a központi kormányokkal szembeni kitettségekre, derivatívákra, jövedelemtermelő nem-ingatlan projektekre, egyéb pénzügyi szolgáltatásokra (lízing, biztosító, stb), Erste-csoportba tartozó egyéb cégekre, részesedésekre, a lakossági szegmensben a mikrovállalkozásokra; Felügyeleti előírás alapján külön kezeljük a jövedelemtermelő-ingatlan projekteket (különleges hitelezési kitettségek alosztály). A kitettségi osztályok a fenti ban: A sztenderd-módszerrel és a felügyeleti előírás alapján külön kezelt portfolióban a Hpt. 76/A. (1) bekezdés alapján 14 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. helyi önkormányzattal szembeni kitettség, 3. közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, 4. multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség, 5. nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, 6. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 7. vállalkozással szembeni kitettség, 8. lakossággal szembeni kitettség, 9. ingatlannal fedezett kitettség, 10. késedelmes tétel, 11. fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, 12. értékpapírosítási pozíció, 13. kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, 14. egyéb tétel. Az IRB-módszerrel kezelt portfolióban a Hpt. 76/C. (1) bekezdés alapján 7 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 3. vállalkozással szembeni kitettség, 4. lakossággal szembeni kitettség, 5. részesedések, 6. értékpapírosítási pozíciók, 7. egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök. 2. és összevont alapú adatszolgáltatás: az EBH a 234/2007. (ŐX/4.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése alapján egyedi (EBH) és összevont alapon is közzéteszi a jogszabály által előírt adatokat. Az összevont adatszolgáltatás keretében az EBH, Erste Befektetési Zrt., Erste Faktor Zrt., ERSTE Ingatlanlízing Zrt., Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. adatait teszi közzé. 3. : mérlegen belüli + kívüli tételeket is tartalmazó kitettség 4. Átlag: (előző évi záróállomány+tárgyévi záróállomány)/2 5. RW%: kitettséggel súlyozott átlagos kockázati súly 6. LGD: nem-teljesítéskori veszteségráta 9. CCF: hitelegyenértékesítési tényező 10. A kockázatkezelési jelentésben foglalt adatok az eltérő szempontú nyilvántartások miatt a számviteli beszámoló adataival nem minden esetben vethetők össze. -3-

4 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek Kitettségi osztály %-os Átlagos kintlévőség %-os Átlagos kintlévőség Központi kormány, központi bank ,85% ,42% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,47% ,64% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,32% ,08% Vállalatok ,95% ,34% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,89% ,95% Részesedések ,39% ,40% Egyéb tétel ,12% ,17% Végösszeg ,00% ,00% bemásolva Hitelportfolió áttekintése hitelkeretek a kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek Kitettségi osztály Hitelkeret Hitelkeret %-os Átlagos hitelkeret Hitelkeret Hitelkeret %-os Átlagos hitelkeret Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Regionális kormány, helyi önkormányzat ,26% ,79% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 737 0,32% ,29% 368 Vállalatok ,40% ,62% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,03% ,29% Részesedések 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Egyéb tétel 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Végösszeg % %

5 Szavatoló tőke alakulása Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN december 31. Konszolidált ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK Befizetett jegyzett tőke Tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitiv (-) Évközi eredmény, ha negatív Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Leányvállalatok saját tőke változása Konszolidáció miatti változások 123 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig 0 0 Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege 0 0 (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak JÁRULÉKOS TŐKE Értékelési tartalékok 3 3 valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei 724 Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet 724 a) Leányvállalatokból 724 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke

6 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás alapvető tőkéből az 50-50% arányú tételek miattt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része. KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE

7 Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként Kitettségi osztály Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Központi kormány, központi bank Regionális kormány, helyi önkormányzat Hitelintézetek, befektetési vállalkozások Vállalatok Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Részesedések Egyéb tétel Végösszeg Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály Tőkekövetelmény -7- Tőkekövetelmény %-os a Tőkekövetelmény Tőkekövetelmény %-os a Sztenderd Központi kormány, központi bank ,43% ,22% Regionális kormány, helyi önkormányzat 48 0,06% 48 0,05% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 231 0,29% 392 0,42% Vállalatok ,66% ,11% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 84 0,10% 572 0,61% Részesedések 421 0,52% 968 1,03% Egyéb tétel ,31% ,56% Összesen ,38% ,00% IRB Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,24% ,87% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 0 0,00% 0 0,00% Vállalatok ,34% ,20% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,14% ,40% Egyéb tétel 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,72% ,47% Felügyeleti előírás alapján külön kezelt Vállalatok ,90% ,54% Összesen ,90% ,54% Végösszeg ,00% ,00%

8 Hitelportfolió a országonként Ország %-os a %-os a Célpiac - Ausztria ,43% ,51% Célpiac - Horvátország 123 0,00% 123 0,00% Célpiac - Csehország ,17% ,18% Célpiac - Magyarország ,58% ,48% Célpiac - Románia ,11% ,12% Célpiac - Szerbia 454 0,01% 454 0,01% Célpiac - Szlovákia 741 0,02% 741 0,02% Célpiac - Szlovénia 13 0,00% 13 0,00% Célpiac - Ukrajna 853 0,02% 853 0,02% Feltörekvő piac - Ázsia ,03% ,03% Feltörekvő piac - Latin Amerika 56 0,00% 56 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 636 0,02% 636 0,02% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 439 0,01% 439 0,01% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok ,58% ,60% Összesen ,00% ,00% Hitelportfolió a országonként Ország Hitelkeret Hitelkeret %-os a Hitelkeret Hitelkeret %-os a Célpiac - Ausztria 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Horvátország 2 0,00% 2 0,00% Célpiac - Csehország 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Magyarország ,63% ,66% Célpiac - Románia 43 0,02% 43 0,02% Célpiac - Szerbia 6 0,00% 6 0,00% Célpiac - Szlovákia 8 0,00% 8 0,00% Célpiac - Szlovénia 0 0,00% 0 0,00% Célpiac - Ukrajna 6 0,00% 6 0,00% Feltörekvő piac - Ázsia 3 0,00% 3 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 2 0,00% 2 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 3 0,00% 3 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 3 0,00% 3 0,00% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok 776 0,33% 776 0,31% Összesen % % -8-

9 Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat %-os a %-os a A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,13% ,15% B: Bányászat ,04% ,04% C: Feldolgozóipar ,82% ,88% D: Energiaszektor ,78% ,80% E: Vízgazdálkodás ,60% ,61% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,76% ,77% Fx: Ingatlanfejlesztés ,04% ,06% G: Kereskedelem ,48% ,51% H: Szállítás ,67% ,68% I: Vendéglátás ,40% ,41% J: Információ és kommunikáció-technológia ,13% ,14% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,88% ,58% Kx: Leányvállalatok tevékenysége ,33% ,34% L: Építőipari kivitelezés ,26% ,52% M: Kutatás-fejlesztés ,50% ,51% N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,24% ,20% O: Közszolgáltatások ,83% ,09% P: Oktatás ,07% ,07% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 658 0,02% 658 0,02% R: Művészet, szórakozás és rekreáció ,08% ,08% S: Egyéb szolgáltatások ,34% ,34% T: Háztartások ,62% ,19% U: Külföldi szervezetek 40 0,00% 40 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% -9-

10 Hitelportfolió a nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Hitelkeret Hitelkeret %-os a Hitelkeret Hitelkeret %-os a A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,54% ,53% B: Bányászat 325 0,14% 325 0,13% C: Feldolgozóipar ,20% ,73% D: Energiaszektor ,66% ,47% E: Vízgazdálkodás ,57% ,87% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,69% ,73% Fx: Ingatlanfejlesztés 107 0,05% 107 0,04% G: Kereskedelem ,01% ,28% H: Szállítás ,51% ,47% I: Vendéglátás ,66% ,62% J: Információ és kommunikáció-technológia 224 0,10% 224 0,09% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,18% ,91% Kx: Leányvállalatok tevékenysége 100 0,04% 100 0,04% L: Építőipari kivitelezés ,07% ,83% M: Kutatás-fejlesztés 849 0,36% 891 0,35% N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,10% ,24% O: Közszolgáltatások ,94% ,50% P: Oktatás 84 0,04% 84 0,03% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 87,76 0,04% 88 0,03% R: Művészet, szórakozás és rekreáció 395 0,17% 499 0,20% S: Egyéb szolgáltatások ,06% ,98% T: Háztartások ,88% ,92% U: Külföldi szervezetek 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen % % -10-

11 Hitelportfolió a lejárat alapján Lejárat %-os a %-os a 1: < 3 hónap ,77% ,52% 2: 3 hónap <= X < 1 év ,99% ,96% 3: 1 év <= X < 2,5 év ,00% ,41% 4: 2,5 év <= X < 5 év ,14% ,47% 5: 5 év <= X < 10 év ,48% ,59% 6: 10 év <= X < 15 év ,82% ,86% 7: 15 év <= X < 20 év ,17% ,46% 8: 20 év <= X ,64% ,72% Összesen ,00% % Hitelportfolió a - fedezet-típusonként FEDEZET_TIPUS Lakosság és micro %-os Nem lakosság %-os Készpénz, betét 644 0,05% ,82% Értékpapír 133 0,01% ,10% Kapott garancia 0 0,00% ,34% Kereskedelmi ingatlan ,62% ,23% Lakóingatlan ,90% ,44% Gépjármű 0 0,00% 0 0,00% Fedezetlen ,42% ,07% Összesen ,00% ,00% FEDEZET_TIPUS Lakosság és micro %-os Nem lakosság %-os Készpénz, betét 644 0,04% ,96% Értékpapír 133 0,01% ,12% Kapott garancia 0 0,00% ,53% Kereskedelmi ingatlan ,06% ,14% Lakóingatlan ,12% ,50% Gépjármű ,95% ,61% Fedezetlen ,82% ,15% Összesen ,00% ,00% -11-

12 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes 369 0,07% 369 0,06% ,06% ,93% A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ,13% ,99% B: Bányászat RK3 - késedelmes 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 2 0,00% B: Bányászat 3 0,00% 3 0,00% C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes ,23% ,21% ,61% ,16% C: Feldolgozóipar ,84% ,36% D: Energiaszektor RK3 - késedelmes 0 0,00% 350 0,05% ,67% ,46% D: Energiaszektor ,67% ,52% E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes 41 0,01% 41 0,01% ,20% ,18% E: Vízgazdálkodás ,21% ,18% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes 857 0,15% 864 0,13% ,80% ,70% F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) ,95% ,84% Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes ,60% ,52% ,02% ,77% Fx: Ingatlanfejlesztés ,62% ,30% G: Kereskedelem RK3 - késedelmes ,60% ,55% ,68% ,10% G: Kereskedelem ,28% ,64% -12-

13 H: Szállítás RK3 - késedelmes 143 0,03% 143 0,02% ,84% ,74% H: Szállítás ,87% ,76% I: Vendéglátás RK3 - késedelmes 567 0,10% 569 0,09% ,51% ,44% I: Vendéglátás ,61% ,53% Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os J: Információ és kommunikáció-technológia RK3 - késedelmes 98 0,02% 98 0,02% 245 0,04% 245 0,04% J: Információ és kommunikáció-technológia 343 0,06% 343 0,05% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes 145 0,03% 145 0,02% ,45% ,39% K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) ,47% ,41% Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% ,54% ,48% Kx: Leányvállalatok tevékenysége ,54% ,48% L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes ,38% ,21% ,38% ,58% L: Építőipari kivitelezés ,76% ,79% M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes 140 0,02% 140 0,02% ,58% ,51% M: Kutatás-fejlesztés ,61% ,53% N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes 23 0,00% 23 0,00% ,33% ,29% -13-

14 N: Egyéb üzleti szolgáltatás ,34% ,30% O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% ,04% ,91% O: Közszolgáltatások ,04% ,91% P: Oktatás RK3 - késedelmes 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 17 0,00% P: Oktatás 18 0,00% 18 0,00% Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes 8 0,00% 8 0,00% 8 0,00% 8 0,00% Q: Egészségügyi és szociális ellátás 16 0,00% 16 0,00% R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes 382 0,07% 382 0,06% 391 0,07% 391 0,06% R: Művészet, szórakozás és rekreáció 773 0,14% 773 0,12% S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes 6 0,00% 6 0,00% 432 0,08% 432 0,07% S: Egyéb szolgáltatások 438 0,08% 438 0,07% Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória %-os %-os T: Háztartások RK3 - késedelmes ,04% ,98% ,73% ,23% T: Háztartások ,77% ,21% U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% U: Külföldi szervezetek 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% X: Egyéb 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% -14-

15 Értékvesztés és céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Értékvesztés képzés Céltartalék képzés Értékvesztés képzés Céltartalék képzés A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat RK3 - késedelmes B: Bányászat C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor RK3 - késedelmes D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem RK3 - késedelmes G: Kereskedelem

16 H: Szállítás RK3 - késedelmes H: Szállítás I: Vendéglátás RK3 - késedelmes I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia RK3 - késedelmes J: Információ és kommunikáció-technológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Értékvesztés képzés Céltartalék képzés Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes

17 O: Közszolgáltatások P: Oktatás RK3 - késedelmes P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások RK3 - késedelmes T: Háztartások U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes U: Külföldi szervezetek X: Egyéb RK3 - késedelmes X: Egyéb Összesen

18 Céltartalékképzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nyitó értékvesztés Értékvesztés elszámolás Értékvesztés visszaírás -18- Záró értékvesztés Céltartalék képzés Céltartalék felszabadítás és felhasználás Nyitó céltartalék A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

19 Céltartalékképzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Nyitó értékvesztés Értékvesztés elszámolás Értékvesztés visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék Céltartalék képzés Céltartalék felszabadítás és felhasználás A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikációtechnológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

20 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként Ország Célpiac Ausztria Célpiac Horvátország Célpiac Csehország Célpiac Magyarország Célpiac Románia Célpiac Szerbia Célpiac Szlovákia Kockázati %-os kategória %-os RK3 késedelmes 35 0,01% 35 0,01% RK4 hitelminőségromlás 2 0,00% 2 0,00% Célpiac Ausztria 37 0,01% 37 0,01% RK3 késedelmes 13 0,00% 13 0,00% RK4 hitelminőségromlás 2 0,00% 2 0,00% Célpiac Horvátország 15 0,00% 15 0,00% RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőségromlás 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország 0 0,00% 0 0,00% RK3 késedelmes ,20% ,82% RK4 hitelminőségromlás ,05% ,52% Célpiac Magyarország ,25% ,34% RK3 késedelmes 307 0,05% 307 0,05% RK4 hitelminőségromlás 875 0,16% 875 0,14% Célpiac Románia ,21% ,18% RK3 késedelmes 5 0,00% 5 0,00% RK4 hitelminőségromlás 99 0,02% 99 0,02% Célpiac Szerbia 104 0,02% 104 0,02% RK3 késedelmes 28 0,00% 28 0,00% RK4 hitelminőségromlás 83 0,01% 83 0,01% -20-

21 Célpiac Szlovénia Célpiac Ukrajna Feltörekvő piac Ázsia Célpiac Szlovákia 111 0,02% 111 0,02% RK3 késedelmes 0 0,00% 0,00% RK4 hitelminőségromlás 12 0,00% 12 0,00% Célpiac Szlovénia 12 0,00% 12 0,00% RK3 késedelmes 9 0,00% 9 0,00% RK4 hitelminőségromlás 278 0,05% 278 0,04% Célpiac Ukrajna 287 0,05% 287 0,04% RK3 késedelmes 52 0,01% 52 0,01% RK4 hitelminőségromlás 131 0,02% 131 0,02% Feltörekvő piac Ázsia 183 0,03% 184 0,03% Ország Kockázati kategória %-os %-os Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes 5 0,00% 5 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 1 0,00% 1 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 6 0,00% 6 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes 21 0,00% 21 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 169 0,03% 169 0,03% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 190 0,03% 190 0,03% Feltörekvő piac - Dél- Európa/CIS RK3 - késedelmes 72 0,01% 72 0,01% RK4 - hitelminőségromlás 121 0,02% 121 0,02% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 193 0,03% 193 0,03% Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőségromlás 0 0,00% 0 0,00% -21-

22 Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes 311 0,06% 311 0,05% RK4 - hitelminőségromlás ,29% ,25% Egyéb ipari országok ,34% ,30% Összesen ,00% ,00% -22-

23 Céltartalékképzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként Ország Kockázati kategória Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Célpiac Ausztria RK3 késedelmes 23 0,01% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Célpiac Ausztria 24 0,01% 0 0,00% 24 0,01% 0 0,00% Célpiac Horvátország RK3 késedelmes 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Horvátország 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Csehország 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Célpiac Magyarország RK3 késedelmes ,86% 46 5,71% ,51% 46 5,71% RK4 hitelminőség-romlás ,62% ,28% ,03% ,28% Célpiac Magyarország ,47% ,00% ,54% ,00% Célpiac Románia RK3 késedelmes 43 0,02% 0 0,00% 43 0,02% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 177 0,10% 0 0,00% 177 0,08% 0 0,00% Célpiac Románia 220 0,12% 0 0,00% 220 0,10% 0 0,00% Célpiac Szerbia RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 47 0,03% 0 0,00% 47 0,02% 0 0,00% Célpiac Szerbia 47 0,03% 0 0,00% 47 0,02% 0 0,00% Célpiac Szlovákia RK3 késedelmes 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 25 0,01% 0 0,00% 25 0,01% 0 0,00% Célpiac Szlovákia 31 0,02% 0 0,00% 31 0,01% 0 0,00% Célpiac Szlovénia RK3 késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% Célpiac Szlovénia 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% Célpiac Ukrajna RK3 késedelmes 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 53 0,03% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% Célpiac Ukrajna 54 0,03% 0 0,00% 54 0,03% 0 0,00% -23-

24 Feltörekvő piac Ázsia RK3 késedelmes 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% RK4 hitelminőség-romlás 32 0,02% 0 0,00% 32 0,02% 0 0,00% Ország Feltörekvő piac Ázsia 36 0,02% 0 0,00% 36 0,02% 0 0,00% Kockázati kategória Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Értékvesztés képzés Értékvesztés %-os a Céltartalék képzés Céltartalék %-os a Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Feltörekvő piac - Latin Amerika 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 34 0,02% 0 0,00% 34 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 38 0,02% 0 0,00% 38 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS RK3 - késedelmes 7 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 32 0,02% 0 0,00% 32 0,02% 0 0,00% Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 39 0,02% 0 0,00% 39 0,02% 0 0,00% Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Egyéb EU-tagállamok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes 41 0,02% 0 0,00% 41 0,02% 0 0,00% RK4 - hitelminőség-romlás 441 0,24% 0 0,00% 441 0,21% 0 0,00% Egyéb ipari országok 482 0,26% 0 0,00% 482 0,23% 0 0,00% Összesen ,00% ,00% ,00% ,00% -24-

25 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek a kitettségi osztályonként portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály %-os %-os Sztenderd Központi kormány, központi bank ,85% ,42% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,08% ,09% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,32% ,26% Vállalatok ,35% ,44% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,06% ,42% Részesedések ,39% ,40% Egyéb tétel ,12% ,17% Összesen ,18% ,20% IRB Központi kormány, központi bank 0 0,00% 0 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,39% ,55% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 0 0,00% 0 0,00% Vállalatok ,85% ,49% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,83% ,84% Egyéb tétel 0 0,00% 0 0,00% Összesen ,07% ,89% Felügyeleti előírás alapján külön kezelt Vállalatok ,74% ,92% Összesen ,74% ,92% Végösszeg ,00% ,00% -25-

26 Sztenderd-portfolió kintlévőségek a és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Központi kormány, központi bank Regionális kormány, helyi önkormányzat Hitelintézetek, befektetési vállalkozások Kockázati súly csoportok 1: 0% <= X < 20% 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% %-os Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os Fedezett kintlévőség %-os ,90% ,90% 0,00% ,99% ,99% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Központi kormány, központi bank ,89% ,89% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,21% ,21% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,21% ,21% 0,00% 1: 0% <= X < 20% 2: 20% <= X < 50% 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% ,72% ,72% 0,00% ,99% 500 0,03% 1,95% 500 0,03% 0 0,03% 0,00% 268 0,02% 0 0,02% 0,00% Vállalatok Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,75% ,75% 2,00% 1: 0% <= X < 20% ,45% ,26% 0,19% 2: 20% <= X < 50% ,57% 0 0,00% 1,57% 3: 50% <= X < 100% ,84% ,58% 1,26% 4: 100% <= X < 150% ,36% ,16% 1,20% 5: 150% <= X < 350% 15 0,00% 0 0,00% 0,00% Vállalatok ,22% ,00% 4,22% 1: 0% <= X < 20% - 0,00% 0 0,00% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 7 0,00% 0 0,00% 0,00% -26-

27 3: 50% <= X < 100% 4: 100% <= X < 150% ,15% ,14% 0,00% - 0,00% 0 0,00% 0,00% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,15% ,15% 0,00% Részesedések 1: 0% <= X < 20% ,62% ,62% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,36% ,36% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Részesedések ,98% ,98% 0,00% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% ,90% ,90% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,90% ,90% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb tétel ,80% ,98% 3,28% Összesen ,00% ,98% 9,51% Sztenderd-portfolió kintlévőségek a és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Kockázati súly csoportok %-os Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os Fedezett kintlévőség %-os Központi kormány, központi bank 1: 0% <= X < 20% ,98% ,98% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,22% ,22% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat Központi kormány, központi bank ,20% ,20% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,26% ,26% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Regionális kormány, helyi önkormányzat ,26% ,26% 0,00% Hitelintézetek, befektetési 1: 0% <= X < 20% vállalkozások ,72% ,72% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% -27-

28 3: 50% <= X < 100% 500 0,04% 500 0,04% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások ,76% ,76% 0,00% Vállalatok 1: 0% <= X < 20% ,15% 543 0,05% 0,00% 2: 20% <= X < 50% ,01% 0 0,00% 2,06% 3: 50% <= X < 100% ,21% ,63% 1,65% 4: 100% <= X < 150% ,26% ,20% 0,01% 5: 150% <= X < 350% 44 0,00% 0 0,00% 0,00% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Vállalatok ,63% ,88% 0,00% 1: 0% <= X < 20% ,12% 0 0,00% 0,00% 2: 20% <= X < 50% 760 3: 50% <= X < 100% ,13% ,20% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 943 0,08% 3 0,00% 0,00% 5: 150% <= X < 350% 105 0,01% 0 0,00% 0,00% 6: X>=350% 139 Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) ,40% ,20% 0,00% Részesedések 1: 0% <= X < 20% ,77% ,77% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,45% ,45% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Részesedések ,22% ,22% 0,00% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% ,43% ,35% 0,00% 3: 50% <= X < 100% ,11% ,11% 0,00% 4: 100% <= X < 150% 25 0,00% 0 0,00% 0,00% Összesen Egyéb tétel ,54% ,46% 0,00% ,00% ,96% 3,72% -28-

29 IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %-os Kockázati súly LGD CCF Központi kormány, központi bank 3: 0,11% <= X < 0,31% : 1,71% <= X < 3,11% Összesen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %-os Kockázati súly LGD CCF Központi kormány, központi bank 3: 0,11% <= X < 0,31% : 1,71% <= X < 3,11% Összesen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Megjegyzés: A központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettségeket sztenderd módszer szerint kezeljük. -29-

30 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Regionális kormány, helyi önkormányzat Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 1: 0,00% <= X < 0,04% ,28% 0 15,32% 45,00% 99,94% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,39% 0 24,68% 45,00% 69,87% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,54% ,46% 44,66% 94,35% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,06% 11 36,46% 44,66% 94,35% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,68% 2 88,83% 44,86% 98,98% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% 4 122,88% 44,98% 99,80% 10: X = 100 % ,67% ,00% 44,97% 98,95% Összesen ,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Regionális kormány, helyi önkormányzat Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 1: 0,00% <= X < 0,04% ,28% 0 15,32% 45,00% 99,94% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,39% 0 24,68% 45,00% 69,87% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,54% ,46% 44,66% 94,35% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,06% 11 36,46% 44,66% 94,35% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,68% 2 88,83% 44,86% 98,98% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% 4 122,88% 44,98% 99,80% 10: X = 100 % ,67% ,00% 44,97% 98,95% Összesen ,00%

31 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló hitelkeret, RW, LGD és CCF minısítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 15,32% 45,00% 75,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,09% 24,89% 45,00% 75,00% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,12% 39,47% 45,00% 58,17% 4: 0,31% <= X < 0,71% 4 0,03% 64,77% 45,00% 65,48% 5: 0,71% <= X < 1,71% 46 0,32% 89,11% 45,00% 62,50% 6: 1,71% <= X < 3,11% 191 1,34% 122,92% 45,00% 64,77% 10: X = 100 % 300 2,11% 0,00% 37,88% 61,27% Összesen % Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 15,32% 45,00% 75,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% ,09% 24,89% 45,00% 75,00% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,12% 39,47% 45,00% 58,17% 4: 0,31% <= X < 0,71% 4 0,03% 64,77% 45,00% 65,48% 5: 0,71% <= X < 1,71% 46 0,32% 89,11% 45,00% 62,50% 6: 1,71% <= X < 3,11% 191 1,34% 122,92% 45,00% 64,77% 10: X = 100 % 300 2,11% 0,00% 37,88% 61,27% Összesen % -31-

32 IRB-portfolió - összes hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %- os Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0% 0% 0% 0% Összesen 3: 0,11% <= X < 0,31% 0 0% 0% 0% 0% 4: 0,31% <= X < 0,71% 0 0% 0% 0% 0% 5: 0,71% <= X < 1,71% 0 0% 0% 0% 0% 6: 1,71% <= X < 3,11% 0 0% 0% 0% 0% 7: 3,11% <= X < 5,81% 0 0% 0% 0% 0% 9: 10,81% <= X < 100,00% 0 0% 0% 0% 0% 10: X = 100 % 0 0% 0% 0% 0% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési kategória (PD osztály) %- os Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0% 0% 0% 0% Összesen 3: 0,11% <= X < 0,31% 0 0% 0% 0% 0% 4: 0,31% <= X < 0,71% 0 0% 0% 0% 0% 5: 0,71% <= X < 1,71% 0 0% 0% 0% 0% 6: 1,71% <= X < 3,11% 0 0% 0% 0% 0% 7: 3,11% <= X < 5,81% 0 0% 0% 0% 0% 9: 10,81% <= X < 100,00% 0 0% 0% 0% 0% 10: X = 100 % 0 0% 0% 0% 0% Megjegyzés: a hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettségeket sztenderd módszer szerint kezeljük. -32-

33 IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,00% 0 24,70% 45,00% 0,04% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,00% 2 44,72% 42,01% 45,22% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,18% 1 48,38% 39,95% 84,98% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,26% ,00% 40,67% 70,46% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,73% ,91% 39,11% 81,33% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,52% ,59% 37,48% 87,08% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,32% ,88% 36,92% 92,45% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,14% ,65% 39,33% 89,32% 10: X = 100 % ,85% ,00% 42,13% 99,14% Összesen ,00% LGD CCF Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,00% 0 24,70% 45,00% 0,04% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,84% 2 44,72% 42,01% 45,22% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,05% 1 48,38% 39,95% 84,98% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,21% ,00% 40,67% 70,46% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,39% ,27% 39,18% 81,82% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,26% ,20% 37,57% 87,39% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,25% ,51% 33,61% 94,99% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,03% ,80% 39,33% 89,35% 10: X = 100 % ,98% ,00% 42,22% 99,18% Összesen ,00% LGD CCF -33-

34 IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló hitelkeret, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,02% 30,14% 45,00% 74,34% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,04% 44,37% 45,00% 63,45% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,49% 49,12% 45,00% 67,87% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,33% 71,50% 44,95% 66,92% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,52% 103,83% 44,95% 65,85% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,50% 123,73% 44,98% 64,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% 769 1,31% 159,89% 44,99% 65,33% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,97% 201,85% 45,01% 72,56% 10: X = 100 % 481 0,82% 0,00% 45,00% 66,25% Összesen % LGD CCF Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2: 0,04% <= X < 0,11% 10 0,02% 30,14% 45,00% 74,34% 3: 0,11% <= X < 0,31% ,04% 44,37% 45,00% 63,45% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,49% 49,12% 45,00% 67,87% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,33% 71,50% 44,95% 66,92% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,52% 103,83% 44,95% 65,85% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,50% 123,73% 44,98% 64,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% 769 1,31% 159,89% 44,99% 65,33% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,97% 201,85% 45,01% 72,56% 10: X = 100 % 481 0,82% 0,00% 45,00% 66,25% Összesen % LGD CCF -34-

35 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,80% 74 24,51% 15,89% 100,06% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,58% ,54% 15,84% 100,10% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,87% ,45% 14,89% 100,09% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,72% ,97% 18,22% 100,24% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,57% ,16% 18,66% 100,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,87% ,35% 18,64% 100,10% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,87% ,18% 17,64% 100,08% 10: X = 100 % ,71% ,14% 17,57% 100,02% Összesen % Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) %-os Értékvesztés Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,93% 74 24,51% 15,89% 100,06% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,82% ,54% 15,84% 100,10% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,51% ,13% 23,10% 100,07% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,72% ,49% 22,11% 100,21% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,65% ,22% 19,19% 100,13% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,44% ,53% 20,90% 100,09% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,84% ,35% 21,80% 100,07% 10: X = 100 % ,09% ,42% 23,38% 100,02% Összesen %

36 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló hitelkeret, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,16% 14,91% 63,84% 98,49% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,57% 14,94% 63,01% 98,88% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,98% 20,26% 63,03% 98,90% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,37% 19,30% 62,82% 99,03% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,96% 20,31% 62,97% 99,06% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,82% 22,25% 63,20% 99,14% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,72% 16,63% 63,17% 98,41% 10: X = 100 % 558 2,43% 0% 63,20% 97,88% Összesen ,00% Kitettségi osztály (IRB portfolió) Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Minősítési katergória (PD osztály) Hitelkeret Hitelkeret %-os Kockázati súly LGD CCF 3: 0,11% <= X < 0,31% ,16% 14,91% 63,84% 98,49% 4: 0,31% <= X < 0,71% ,57% 14,94% 63,01% 98,88% 5: 0,71% <= X < 1,71% ,98% 20,26% 63,03% 98,90% 6: 1,71% <= X < 3,11% ,37% 19,30% 62,82% 99,03% 7: 3,11% <= X < 5,81% ,96% 20,31% 62,97% 99,06% 8: 5,81% <= X < 10,81% ,82% 22,25% 63,20% 99,14% 9: 10,81% <= X < 100,00% ,72% 16,63% 63,17% 98,41% 10: X = 100 % 558 2,43% 0% 63,20% 97,88% Összesen ,00% -36-

37 Felügyeleti előírás alapján külön kezelt portfolió kintlévőségek a lejárat és minősítési kategóriák szerint Lejárat Minősítési kategória (Slot) %-os 1. X <2,5 év ERŐS ,06% JÓ ,39% KIELÉGÍTŐ ,89% GYENGE ,46% NEM TELJESITŐ ,45% 1. X <2,5 év ,24% 2. X = > 2,5 év ERŐS ,07% JÓ ,28% KIELÉGÍTŐ ,07% GYENGE ,38% NEM TELJESITŐ ,97% 2. X = > 2,5 év ,76% Összesen ,00% -37-

38 Saját PD, LGD és CCF-becslések (egyedi) PD Minősítési kategória Hitelintézet/Befektetési vállalkozás Önkormányzat Vállalat 1 0,03% 0,03% 0,03% 2 0,03% 0,03% 0,03% 3 0,04% 0,03% 0,10% 4A 0,07% 0,03% 0,25% 4B 0,12% 0,05% 0,32% 4C 0,19% 0,09% 1,06% 5A 0,25% 0,11% 1,34% 5B 0,35% 0,16% 2,10% 5C 0,51% 0,23% 3,00% 6A 0,85% 0,38% 4,12% 6B 1,71% 0,78% 5,54% 7 4,48% 2,07% 10,13% 8 17,74% 8,86% 21,86% R % % % PD Minősítési kategória Lakosság A1 0,27% A2 0,56% B1 1,25% B2 2,44% C1 4,54% C2 8,57% D1 17,82% D2 39,27% R 100,00% Lakosság LGD CCF Folyószámla-hitel 66,94% 97,11% Hitelkártya 54,24% 110,85% Jelzáloghitel 10,00% - Jelzáloghitel - HLTV 30,00% - Egyéb lakossági termék 63,62%

39 Piaci kockázatok tıkekövetelménye 1 - Kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatok tőkekövetelménye Kereskedési könyvi kockázat típusa MFt %-os MFt %-os Pozíciókockázat ,9% ,7% Partnerkockázat ,1% ,6% Nagykockázat 289 7,6% 302 7,5% Devizaárfolyam-kockázat ,4% ,2% Összesen ,0% ,0% A szerződéses nettósítás hatása a tőkekövetelményre Tőkekövetelmény Nettósítás M Ft M Ft M Ft M Ft Kereskedési könyvi partnerkockázat Összesen A figyelembe vett hitelkockázati fedezet összege (M Ft): Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciók és egyéb piaci kockázatok nincsenek -39-

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt.

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. 2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2008.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban (MFt) került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) január január Változás Nettó kamatbevétel 2431,2 2651,7-8,3% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -831,8-981,8-15,3% Nettó díj- jutalékbevétel

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság Szavatoló tőke Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság 1 Szavatoló tőke 1) A szavatoló tőke a prudenciális szabályozás egy központi eleme Több lényeges prudenciális korlát ennek

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2008. számú módszertani útmutatója a COREP táblákhoz Bevezetés Jelen segédanyag a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2013. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2014. május 13. Az FHB

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. )... 5 II.1. A kockázatok

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

PORSCHE BANK ZRT. Budapest. kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala. 2008. évre vonatkozóan

PORSCHE BANK ZRT. Budapest. kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala. 2008. évre vonatkozóan PORSCHE BANK ZRT. Budapest kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2008. évre vonatkozóan I. Bevezetés A Porsche Bank Zrt. (a továbbiakban Bank) a 234/2007. (IX.4.), a hitelintézetek

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

2015. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Erste Befektetési Zrt.

2015. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Erste Befektetési Zrt. 2015. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Erste Befektetési Zrt. Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: EIH, Társaság) az Európai Parlament

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban

Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban A COREP táblák helye az adatszolgáltatásban Előkészületben az adatszolgáltatás átfogó reformja Előadó: Nyeste Mária osztályvezető Szakmai fórum 2007. október

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. április 5. Az

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

2013. évi kockázatkezelési közzététel

2013. évi kockázatkezelési közzététel 2013. évi kockázatkezelési közzététel A H ungar ogr ain T ozsdeügynöki Szolgált at ó Zr t (cj: 0110044782; székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/a) (Továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2010. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőkemegfelelőségről Budapest, 2011. április 8. Az

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. Cg.: 12-02-000354 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. évről 1 Nyilvánosságra hozatal A Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2009. DECEMBER 31.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2009. DECEMBER 31. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2009. DECEMBER 31. 2010. MÁJUS 14 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 4 2 A prudenciális szabályok

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 31. szám 2549 2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez 1. Az R. 2. mellékletében az Eredménykimutatás (táblakód:

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/27. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2013. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2014. április 11.

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 4 1.1. Bank neve... 4 1.2.

Részletesebben

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai dr. Kardosné Vadászi Zsuzsanna 2012. április CRR/CRD IV javaslat áttekintése A 2006/48/EK és 2006/49/EK

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL, TŐKEMEGFELELÉSSEL ÉS JAVADALMAZÁSI POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. DECEMBER 31. 2013. MÁJUS 23. TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...4

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év A Somogy Takarék Szövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A. -a, és a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2010. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben