Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Böcskei Elvira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Böcskei Elvira"

Átírás

1

2 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Böcskei Elvira A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében. Doktori (PhD) értekezés Témavezetı: Dr. Dimény Erzsébet Veszprém

3 A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében *a Pannon Egyetem... Doktori Iskolájához tartozóan*. Írta:... **Készült a Pannon Egyetem... iskolája/ programja/alprogramja keretében Témavezetı: Dr.... Elfogadásra javaslom (igen / nem) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, (aláírás)** Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém/Keszthely, A doktori (PhD) oklevél minısítése.... (aláírás). (aláírás). (aláírás). a Bíráló Bizottság elnöke. Az EDT elnöke Megjegyzés: a * közötti részt az egyéni felkészülık, a ** közötti részt a képzésben résztvevık használják, *** esetleges 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA REGIONÁLIS POLITIKA TÖRTÉNETE Európai Szociális Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részlege Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz STRUKTURÁLIS ALAPOK ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLKITŐZÉSEK Strukturális alapok 1. célkitőzése Turizmus szerepe az 1. célkitőzésen belül Strukturális alapok 2. célkitőzése Turizmus szerepe az 2. célkitőzésen belül Strukturális alapok 3. célkitőzése Turizmus szerepe a 3. célkitőzésen belül KOHÉZIÓS ALAP ÉS A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSŐ PROGRAMOK A Kohéziós Alap Közösségi Kezdeményezések Közösségi Kezdeményezések 2000 és 2006 közötti idıszakban EQUAL Turizmus szerepe az EQUAL közösségi kezdeményezésben INTERREG III Turizmus szerepe az INTERREG III közösségi kezdeményezésben LEADER Turizmus szerepe a LEADER+ közösségi kezdeményezésben URBAN II Turizmus szerepe az URBAN II közösségi kezdeményezésben KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERETTERV EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE A közös költségvetés bevételei A közös költségvetés kiadásai TÁMOGATÁSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON ELİCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSOK UNIÓS CSATLAKOZÁSUNK ELİZMÉNYEI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERETTERV (KTK) TURIZMUS TÁMOGATÁSA A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN Turisztikai vonzerık fejlesztése Turisztikai fogadóképesség javítása TÁMOGATÁSOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA A VISSZA NEM TÉRÍTENDİ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA Utólagos elszámolással történı támogatás számviteli elszámolása Elılegfizetés formájában nyújtott támogatás Elılegfizetés formájában nyújtott támogatás számviteli elszámolása A kivitelezı, a szállító, a szolgáltató által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján nyújtott támogatás

5 A kivitelezı, a szállító, a szolgáltató által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nemfizetett számlák alapján nyújtott támogatás számviteli elszámolása HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA KUTATÁS MÓDSZERTANA A SZÉCHENYI TERV TÁMOGATÁSPOLITIKÁJA TURISZTIKAI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE A SZÉCHENYI TERV TÜKRÉBEN Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Program Támogatás célja, pályázati feltételek ÚJ GYÓGY- ÉS WELLNESS SZÁLLODA PROJEKTEK VIZSGÁLATA Szállodák bevételeinek alakulása Szállodák költségeinek alakulása A beruházások megtérülése SZÁLLODA BİVÍTÉSÉRE ELNYERT VISSZA NEM TÉRÍTENDİ TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULT PROJEKTEKHATÁSVIZSGÁLATA A SZÉCHENYI TERV EGÉSZSÉGTURISZTIKAI PROGRAMJÁNAK JELENTİSEBB EREDMÉNYEI SZÁLLODÁK ÉS SZÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG HELYZETÉRE SZÁLLODÁK ÉS SZÁLLÁSHELYEK SZÁMA VENDÉGÉRKEZÉSEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON MŐKÖDİ SZÁLLODÁK SZÁMA ÉS KIHASZNÁLTSÁGA Szállodák számának alakulása csillagkategóriánként Szállodák vendégforgalmának alakulása csillagkategóriánként Szállodák szobakihasználtságának alakulása csillagkategóriánként MAGYARORSZÁGON MŐKÖDİ SZÁLLODÁK GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA VAGYONI HELYZET ELEMZÉSE Eszközszerkezeti mutatók elemzése Befektetett eszközök arányának vizsgálata Immateriális javak elemzése Tárgyi eszközök elemzése Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Forgóeszközök arányának vizsgálata Készletek elemzése Követelések elemzése Értékpapírok és pénzeszközök aránya Aktív idıbeli elhatárolások elemzése Eszközszerkezeti mutatók összefoglaló értékelése Forrásszerkezeti mutatók elemzése Saját tıke elemzése Tıkeellátottság Jegyzett tıke aránya Eredménytartalék aránya Tıkearányos mérleg szerinti eredmény Céltartalékok elemzése Kötelezettségek mérlegtételeinek elemzése Kötelezettségek aránya Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Beruházási és fejlesztési hitelek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Forrásszerkezeti mutatók összefoglaló értékelése LIKVIDITÁSI MUTATÓK ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK Befektetett eszközök fedezete Tıkeáttétel aránya Nettó eladósodottság aránya LIKVIDITÁS ÉS ELADÓSODOTTSÁG ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ELEMZÉSe Eszközhatékonysági mutató elemzése Tıkehatékonysági mutató elemzése Élımunka hatékonyságának elemzése Élımunka hatékonyságának elemzése Költséghatékonysági mutató elemzése Eredményhatékonysági mutató elemzése GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA JÖVEDELMEZİSÉG ELEMZÉSE Bevételarányos eredmény elemzése Eszközarányos jövedelmezıség elemzése Tıkearányos jövedelmezıség elemzése Eszköz- és bérarányos eredmény elemzése Befektetések jövedelmezıségének elemzése Létszámarányos eredmény JÖVEDELMEZİSÉG ELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ÉS JÖVEDELMEZİSÉG VIZSGÁLATA VARIANCIA ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL HIPOTÉZISEK ELLENİRZÉSE AZ 1. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 2. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 3. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 4. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE AZ 5. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 6. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK melléklet: A Széchenyi terv hatásvizsgálati adatlapja melléklet: A Magyarországi szállodák mérleg és eredménykimutás adatainak a felhasználásával készült adatbázis melléklet: A mintába bevont összes szállodára végzett variancia-analízis eredményei melléklet: A mintába bevont 4 és 5 csillagos szállodákra korlátozott variancia-analízis eredményei IRODALOMJEGYZÉK Felhasznált irodalom jegyzéke Az értekezés témakörével kapcsolatos saját magyar nyelvő publikációk Az értekezés témakörével kapcsolatos saját idegen nyelvő publikációk Az értekezés témakörével kapcsolatos alkalmazások KEY POINTS OF PHD THESIS

7 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Strukturális alapok által támogatott célkitőzések ábra: Célkitőzések változásai költségvetési idıszakonként ábra: Közösségi Támogatási Keretterv céljainak és prioritásainak rendszere ábra: Operatív Programok támogatási kerete ábra: Vendégek számának alakulása az újonnan épített szállodákban ábra: Vendégek átlagos tartózkodási ideje az újonnan épített szállodákban ábra: Szobakihasználtság alakulása az újonnan épített szállodákban ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya az 5 csillagos szállodák esetében ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya a 4 csillagos szállodák esetében ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya a 3 csillagos szállodák esetében ábra: Eszközszerkezeti mutatók ábra: Befektetett eszközök aránya ábra: Tárgyi eszközök aránya ábra: Ingatlanok aránya ábra: Mőszaki és egyéb berendezések aránya ábra: Forgóeszközök aránya ábra: Készletek aránya ábra: Követelések aránya ábra: Értékpapírok és pénzeszközök aránya ábra: Forrásszerkezeti mutatók ábra: Tıkeellátottság aránya ábra: Jegyzett tıke aránya ábra: Eredménytartalék aránya ábra: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény ábra: Kötelezettségek aránya ábra: Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya ábra: Beruházási és fejlesztési hitelek aránya ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek aránya ábra: Likviditási mutató ábra: Pénzhányad mutató ábra: Befektetett eszközök fedezete I ábra: Befektetett eszközök fedezete II ábra: Tıkeáttétel aránya ábra: Nettó eladósodottság aránya ábra: Gazdasági hatékonyság ábra: Eszközarányos árbevétel aránya ábra: Tıkearányos árbevétel aránya ábra: Létszámarányos árbevétel aránya ábra: Költségarányos árbevétel aránya ábra: Eredményarányos árbevétel aránya ábra: Jövedelmezıség elemzése ábra: Bevételarányos eredmény ábra: EBITDA ábra: Eszközarányos jövedelmezıség ábra: Eszközmegtérülési mutató ábra: Tıkearányos adózott eredmény ábra: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény ábra: Eszköz- és bérarányos eredmény ábra: Létszámarányos eredmény

8 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Strukturális alapok 1. célkitőzésének támogatása táblázat: Strukturális alapok 2. célkitőzésének támogatása táblázat: Strukturális alapok 3. célkitőzésének támogatása táblázat: Széchenyi Terv pályázatainak száma táblázat: Széchenyi Terv támogatási összege táblázat: Beruházások forrásigénye táblázat: Tervezett és tényleges forrásadatok táblázat: Munkahelyek számának alakulása táblázat: Megtérülési idı táblázat: Vendégek számának alakulása Magyarországon táblázat: Belföldi és külföldi turista vendégéjszakák száma az EU-ban táblázat: Beruházások forrásigénye táblázat: Tervezett és tényleges forrásadatok táblázat: Többlet adó- és járulékbefizetési kötelezettség táblázat: Szállásdíj bevétele I táblázat: Szállásdíj bevétele II táblázat: Beruházás célja táblázat: Szállodák és szálláshelyek száma négyzetkilométerenként táblázat: Az egy szállodára és hasonló szálláshelyre jutó vendégérkezések száma táblázat: Szállodák száma Magyarországon táblázat: Szállodák vendégforgalma táblázat: Szállodák szobakihasználtsága táblázat: Szállodák száma, vendégszáma és szobakihasználtsága táblázat: Befektetett eszközök aránya táblázat: Immateriális javak aránya táblázat: Tárgyi eszközök aránya táblázat: Ingatlanok aránya táblázat: Mőszaki és egyéb berendezések aránya táblázat: Befektetett pénzügyi eszközök aránya táblázat: Forgóeszközök aránya táblázat: Készletetek aránya táblázat: Követelések aránya táblázat: Értékpapírok és pénzeszközök aránya táblázat: Aktív idıbeli elhatárolások aránya táblázat: Tıkeellátottság táblázat: Jegyzett tıke aránya táblázat: Eredménytartalék aránya táblázat: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény táblázat: Céltartalékok aránya táblázat: Kötelezettségek aránya táblázat: Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya táblázat: Beruházási és fejlesztési hitelek aránya táblázat: Rövid lejáratú kötelezettségek aránya táblázat: Passzív idıbeli elhatárolások aránya táblázat: Likviditás aránya táblázat: Befektetett eszközök fedezete I táblázat: Tıkeáttétel aránya

9 48. táblázat: Nettó eladósodottság aránya táblázat: Eszközarányos árbevétel aránya táblázat: Tıkearányos árbevétel aránya táblázat: Létszámarányos árbevétel aránya táblázat: Költségarányos árbevétel aránya táblázat: Eredményarányos árbevétel aránya táblázat: A szállodák csillagfokozatai és a gazdasági hatékonyság közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A négy- és ötcsillagos szállodák gazdasági hatékonysága közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezıség közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A négy- és ötcsillagos szállodák jövedelmezısge közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája

10 TARTALMI KIVONAT A piaci- és makrogazdasági tényezık folyamatos változása jelentıs hatással volt a turizmus szektorra. Az elmúlt évtizedben a szállodák számának dinamikus növekedése volt megfigyelhetı. Kérdésként merült fel, hogy az igen magas beruházási költséggel megépült szállodák várhatóan milyen idıintervallumon belül térülnek meg? Magyarország természeti adottságait szem elıtt tartva szükségszerő-e újabb szállodák építése, vagy célszerőbb-e a meglévık fejlesztése? A kutatás során a fent említett kérdésekre kerestem a választ. Ennek keretében vizsgáltam a Széchenyi Terv részeként megvalósult új gyógy- és wellness szállodák építésére elnyert, vissza nem térítendı kormányzati támogatásokból finanszírozott beruházások hatékonyságát. Másrészt a kutatás kiterjedt a Magyarországon mőködı szállodák - csillagkategóriák szerinti mérleg- és eredménykimutatás adatainak elemzésére is, amely során több mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciáit vizsgáltam. A kutatás jelentısebb eredményei: A szállodaipar fejlesztésében meghatározó szerepe van a támogatásoknak, a beruházás magas költségeire való tekintettel. Kizárólag saját forrás bevonásával a fejlesztés megvalósíthatatlan, ugyanakkor kizárólag csak hitelbıl történı finanszírozás igen kockázatos, a szálloda eladósodottságához vezethet. A fejlesztésekhez nyújtott vissza nem térítendı támogatások rövidtávon belül kiszámítható, megbízható adó- és járulékbevételeket biztosítanak. A szállodák nyereséges gazdálkodásának meghatározó feltétele a minıségi szolgáltatás irányába való elmozdulás. Magyarország adottságait figyelembe véve ez leginkább a négycsillagos szállodák körében realizálható, az alacsonyabb vagy ennél magasabb szolgáltatást biztosító létesítményekkel szemben. Magyarországon ez idáig hasonló jellegő kutatásra nem került sor, így a kutatás eredményei hozzájárulhatnak a turizmus szektor hatékony fejlesztéséhez, továbbá az Unióból érkezı támogatások eredményes felhasználásához. 10

11 ABSTRACT Continuous changes in the market and macroeconomic factors have made a significant effect on the tourism sector in Hungary. A heavily growing number of hotels could be observed in the past decade. The main question about the hotels built with high investment costs was their expected time of return. Keeping Hungary s natural conditions in mind, is it more expedient to build new hotels or refurbish old ones? I was seeking answers for these questions during my work. My research was aiming to explore the impacts of the nonrefundable subsidies financed by the government provided for new health and wellness hotel projects carried out within the framework of the Széchenyi Plan. On the other hand, my study was expanded to the analysis of balance sheets and profit and loss accounts data of the hotels of Hungary according to their star (quality) rating. This research covered more than ten years of time ( ), with its ultimate intention being to discover the evolution tendencies. The major findings of the research: Considering high developmental costs subsidies play an important role in the hotel industry. It is impossible to carry out such investments using internal sources only. However, exclusive bank loans finance could drive insolvency so it is extremely risky. Non-refundable subsides provided for hotel investments created stable, countable payroll taxes and other forms of incomes for the country. In order to achieve more profitable operation, providing higher quality of services is indispensable. Taking Hungary s conditions into account this can be reached more likely among four star rated hotels than any other star (quality) ranked establishments. Such research has not been carried out in Hungary up to date so the findings of my study could contribute to the more effective development of the tourism sector as well as the more efficient use of the subsidies provided by the European Union. 11

12 INHALT Die kontinuierliche Änderung der Faktoren auf dem Markt und in der Makrowirtschaft hat auf den Tourismus eine bedeutende Wirkung ausgeübt. In dem vergangenen Jahrzehnt war der dynamische Zuwachs der Zahl der Hotels zu beobachten. Es stellte sich die Frage, in welchem Zeitraum die Rentabilität der Hotels mit hoher Investition erreicht werden kann. Ist es notwendig, in Betracht auf die naturbedingten Gegebenheiten von Ungarn neue Hotels zu bauen, oder scheint es zweckmäßiger zu sein, die bestehenden zu entwickeln? Im Laufe meiner Forschungsarbeiten habe ich die Antworten auf die oben gestellten Fragen gesucht. Ich habe die Effizienz von Investitionen von neuen Heil- und Wellnesshotels geprüft, die im Rahmen des Széchenyi-Plans aus nicht zurückzuerstattenden staatlichen Fördermitteln finanziert wurden. Des Weiteren wurden zugleich die Bilanzdaten und die Gewinn- und Verlustausweise der Hotels in Ungarn unterschiedlicher Kategorien nach Sternen - analysiert, und dabei die Entwicklungstendenzen von über zehn Jahre ( ) untersucht. Wichtigste Ergebnisse der Forschung sind: Im Hotelgewerbe spielen die Förderungen in Betracht auf die hohen Kosten der Investitionen eine bedeutende Rolle. Die Entwicklung aus eigenen Mitteln ist unmöglich, dafür ist aber die Finanzierung ausschließlich aus Krediten sehr riskant, es kann nämlich zur Verschuldung des Hotels führen. Die nicht zurückzuerstattenden Förderungen zu den Investitionen sichern kurzfristig berechenbare, zuverlässige Steuern- und Beitragseinnahmen. Eine grundlegende Voraussetzung für die Rentabilität der Hotels ist die qualitative Dienstleistung. Gemäß den Gegebenheiten von Ungarn ist es im Vergleich zu den Hotels oder Zentren mit niedrigeren oder höheren Sternenzahl in Viersternenhotels zu realisieren. In Ungarn wurden Forschungen dieser Art noch nicht durchgeführt, so können die Forschungsergebnisse zur effizienten Entwicklung der Tourismusbranche und erfolgreichen Verwendung der EU-Fördermittel beitragen. 12

13 1. BEVEZETÉS A turizmust a világgazdaság egyik legjelentısebb stratégiai ágazatának tekintik. Multiszektorális jellegébıl adódóan az ágazatnak a gazdasági növekedésben meghatározó szerepe van, ezért nem csak nemzeti, de nemzetközi téren is tudatos stratégiai fejlesztést igényel. Az Európai térség a nemzetközi turistaforgalom legkedveltebb utazási célpontja, amely elsısorban annak köszönhetı, hogy a legdiverzifikáltabb turisztikai kínálatot tudja nyújtani. Az euró-övezet létrehozásával és a Schengeni Egyezménnyel 1 megkönnyítve az állampolgárok utazását a turizmus szerepének gazdasági életben betöltött súlyát kívánták elımozdítani. Az Európai Unió számos tagországához hasonlóan Magyarország is kiemelt jelentıséget tulajdonít a turisztikai ágazatok fejlesztésének. A nemzetközi beutazó turizmusnak több mint tíz éven át tartó növekedése ( ) után a évben enyhe visszaesés következett be. A évi megingás után a természeti és politikai kockázatok növekedése ellenére, a nemzetközi turisták száma ben az elızı évhez viszonyítva több mint 10,7 százalékkal növekedett. A vendégek számának alakulást tekintve a világpiaci részarányból Európa (54,5 százalék) 2, Ázsia és Csendes-Óceánia (20 százalék), és Amerika (16,5 százalék) részesedése a legjelentısebb. A világ elsı 25 országának top-listáját (2004. év) tekintve 11 ország az EU-25 tagállamai közül kerül ki. Figyelemre méltó Franciaország és Spanyolország turistaforgalma. Franciaország a nemzetközi piaci szegmensbıl 9,8 százalékkal részesedik, biztosan tartja vezetı helyét Spanyolország elıtt, annak ellenére, hogy a növekedés üteme elmarad vetélytársától. Az Európai Unió bıvülése érezhetıen magával hozott bizonyos szerkezeti változásokat. Az uniós tagállamok viszonylag magas jövedelemmel rendelkezı turistái körében egyre népszerőbbek a nagy hozzáadott értéket (magas színvonalon többféle június 14-én a Benelux-államok, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság a luxemburgi Schengenben írta alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a belsı határokon megszüntetik a személyforgalom ellenırzését. A megállapodást ezután január 15-én kibıvítették a Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel, amely a megvalósítás folyamatát határozta meg. A megállapodás és az egyezmény csak aláírásuk után évekkel, 1995-ben lépett hatályba. A belsı határok eltörlésével párhuzamosan a tagállamok megerısítették külsı határaik védelmét is, valamint létrehozták a Schengeni Információs Rendszert (SIS), amely a külsı határellenırzés megerısítésére szolgáló rendıri, vámügyi és igazságszolgáltatási szervek közötti információs rendszer (Horváth Z. [2007, pp. 625]). 2 Az UNWTO felmérése szerint amennyiben az európai régió kidolgozza és megvalósítja a tudatos, fenntartható turizmusra épülı stratégiáját, akkor ebben az esetben megırizheti a nemzetközi turistaforgalomban elfoglalt vezetı helyét, a legjelentısebb turistalátogatási célrégió maradhat. Az 1995-ös évet tekintve referenciaévnek, a nemzetközi turistalátogatások 60 százalékos aránya 2010-re kevesebb mint 53 százalékra, míg 2020-ra 46 százalékra csökken. A beutazások átlagos növekedését 4,1 százalékra becsülik. Európa mindösszesen csak évi 3 százalékos növekedésre számíthat, míg Közel-Kelet (7,1 százalék), Kelet Ázsia és Csendes-óceán (6,5 százalék), Dél-Ázsia (6,2 százalék) növekedési üteme messze az átlagérték felett lehet (www.world-tourism.org/facts/eng/vision). 13

14 élményt) kínáló szolgáltatások. Az egészségügy felértékelıdésével a természeti adottságainkat figyelembe véve, mindebbıl még helyzeti versenyelınyre is szert tehetünk. Magyarországon az elmúlt idıszakban a turizmus közvetlenül 4,6 százalékkal járult hozzá a GDP-hez, közvetetten pedig 7,8 százalékkal 3, amely egyben jelzés értékő, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A turizmus jövıbeni dinamikus fejlıdésétıl a foglalkoztatottak számának növekedését várjuk, hozzájárulva a magyar konvergenciafolyamatok egyik elemének, a foglalkoztatási rátának az EU átlaghoz való felzárkóztatásához. Az Európai Unió finanszírozási politikájában a fenntartható turizmus támogatására külön forrásokat különítettek el. A támogatás egyfajta lehetıséget teremthet azon kevésbé fejlett régiók számára, turisták kedvelt utazási célpontjai amelyek esetében az idegenforgalomból származó bevételek teremthetik meg az esélyt a felzárkózásra. Az EU hétéves ciklusra lebontva tervezi meg fejlesztési programjait. Mindebbıl következik, hogy Magyarországnak az uniós csatlakozásakor a ig terjedı tervezési ciklushoz kellett elkészítenie a hazai fejlesztési tervet. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül a Regionális Operatív Programban önálló prioritásként jelent meg a turizmusfejlesztés. A Turisztikai potenciál erısítése elnevezéső prioritáson belül, a Turisztikai vonzerık versenyképességének növelése és a Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése program keretében támogatták az ágazat közvetlen fejlıdését. 4 A második hétéves ciklusban a közötti idıszak fejlesztéseit meghatározó Fejlesztési Tervben a turisztikai ágazat 235 milliárd forintnyi támogatásra számíthat. Ezen összeggel számolva, évente átlagosan 31 milliárd forint felhasználását lehetıvé tevı forrás a hazai társfinanszírozással kiegészítve a tervek szerint 7 év alatt több mint 660 milliárd forint magántıkét mozgathat meg. Így 2013-ra megvalósulhat a stratégiában 5 tervezett mintegy 1100 milliárd forint összértékő fejlesztés egyéb hazai forrásokat is figyelembe véve a turisztikai ágazatban (Kovács B. Soproni Gy., [2006, pp ]). 3 Magyarország turizmus szatellit számlái [2004, pp ]. 4 Regionális Operatív Fejlesztési Program dokumentuma és a Regionális Operatív Fejlesztési Program Program-kiegészítı dokumentuma részletesen tartalmazza a strukturális alapok által finanszírozott célokat és a célok eléréséhez kapcsolódó támogatandó tevékenységeket (OTH [2005, pp. 8-16]). 5 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát (NTS) szeptember 28-án fogadta el a Kormány. Céljait és prioritásait tekintve konzisztensen kapcsolódik a fejlesztéspolitikai elképzelésekhez, ezért az NTS-ben foglaltak jelentik az alapot a közötti idıszak turizmusfejlesztéseinek. Az NTS megvalósítása a központi költségvetési források biztosítása tekintetében elsısorban az Európai Unió strukturális alapjaiból érkezı támogatásokra épít (Magyar Turisztikai Hivatal [2005, pp ]). 14

15 Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a támogatás csupán a fejlıdés lehetıségét teremtheti meg, azonban mindehhez biztosítani kell az eredményes támogathatási feltételeket és kiválasztási eljárásokat. A tervezés és végrehajtás összhangja szükségessé teszi a visszacsatolások idıbeni alkalmazását. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlesztések hatásmechanizmusainak feltárására, szükség van a különbözı teljesítménymérések alkalmazására, amelyek segítségével az ún. szőkkeresztmetszetek idıben felismerhetıek és kiküszöbölhetıek. Nem lehet cél a források minden áron való lehívása, azokat hatékonyan kell felhasználni, a gazdaságpolitikai célokkal összehangolt fejlesztésekre kell fordítani. Az elmúlt években nagy volumenő beruházások valósultak meg, amelyek eredményességét a következı évek igazolhatják vissza. A disszertáció célja, hogy a közötti idıintervallumban megvalósult kormányzati támogatásból finanszírozott egészségturisztikai beruházások hatékonyságvizsgálatának elemzésén keresztül hozzájáruljon a turizmus szektor fejlesztéséhez, továbbá az Unióból érkezı támogatások hatékony felhasználásához. A versenyképes beruházási és mőködési feltételek elımozdítása érdekében a Magyarországon mőködı szállodák csillagkategóriák szerinti mérleg- és eredménykimutatás adatainak elemzésével több, mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciái kerültek vizsgálatra. 15

16 2. A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE Az értekezés 3. fejezetében kerül bemutatásra az Európai Unió finanszírozási politikája. A regionális politika történeti áttekintése után a strukturális alapok támogatási formáinak részletes ismertetésére kerül sor. A strukturális alapok által támogatott célkitőzések áttekintése mellet, a turizmusnak a támogatáspolitikában betöltött szerepe is elıtérbe kerül. A strukturális alapok mőködését kiegészítı segély- vagy cselekvési programok is bemutatásra kerülnek, elıtérbe helyezve a turizmusban betöltött szerepüket. A fejezetet az Európai Unió költségvetésének bemutatása zárja. Az értekezés 4. fejezete Magyarország támogatáspolitikáját ismerteti. A támogatások hatékony felhasználása mellett biztosítani kell, hogy a törvényi feltételeknek minden szempontból megfelelı, áttekinthetı elszámolás keretében kerüljenek felhasználásra a kapott összegek. Az áttekinthetı elszámolás magában foglalja a számviteli szabályok szigorú betartását. Így külön fejezet (5. fejezet) foglalkozik a vissza nem térítendı támogatások számviteli elszámolásával. Az értekezés 6. fejezetében kerülnek felállításra a hipotézisek, majd a 7. fejezetben a kutatás módszertanának ismertetésére kerül sor. Az értekezés 8. fejezete a Széchenyi Terv támogatáspolitikáját ismerteti. A Széchenyi Terv az Európai Unió strukturális alapjaiból nyerhetı támogatások fogadásának elıfutára volt, ugyanis a programok kialakításánál figyelembe vették, hogy operatív programként is elindíthatóak legyenek. A disszertációban az Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Program részeként a 2001 és 2004 között meghirdetett pályázatok vizsgálatának eredményei kerülnek ismertetésre. Az értekezés 9. fejezete az Európai Unió tagországainak szálloda és szálláshely szolgáltatásaira vonatkozó legfontosabb adatait mutatja be, összehasonlítva hazánk hasonló szolgáltatásainak adataival. Az értekezés 10. fejezete a Magyarországon mőködı szállodák gazdasági hatékonyságának vizsgálatával foglalkozik. A Magyarországon mőködı szállodák csillagkategóriák szerinti mérleg és eredménykimutatás adatainak elemzésével, több mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciái kerültek elemzésre. Az értekezés utolsó részében kerül sor az elvégzett kutatási eredmények alapján a hipotézisek igazolására (verifikálására). 16

17 3. AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA 3.1. REGIONÁLIS POLITIKA TÖRTÉNETE Európa a második világháborút követıen azonnal hozzálátott az újjáépítéshez. Elsısorban katonai szempontból, egy újabb háborútól való félelem miatt, két jelentıs nyersanyag, a szén és acél megfelelı mennyiségő biztosítása volt kulcsfontosságú. Ennek hatására 1951-ben, Párizsban hat ország Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat- Németország, és Olaszország részvételével megalapították az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK European Coal and Steel Communitiy). Az Európai Szén- és Acélközösség mellett létrehoztak egy pénzalapot, amely a szén- és acélipari dolgozók továbbképzéséhez, továbbá a foglalkoztatottságához nyújtott segítséget ben a Római szerzıdés preambulumában rögzítik, hogy népeik gazdaságait egyesítik, és azok harmonikus fejlıdését elımozdítják, ha az egyes területek közötti különbségeket és a kedvezıtlenebb adottságú területek elmaradottságát csökkentik március 25-én, Rómában aláírt Európai Gazdasági Közösség az EGK (EEC, European Economic Community) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom, European Atomic Community) szerzıdése az integráció alapjául a vámunió, valamint a közös piac kialakítását tőzték ki. 6 Az integráció céljaként a négy szabadság elvének 7, az áruk, a szolgáltatások, a tıke és a munkaerı szabad áramlásának biztosítását jelölték meg ra a kereskedelem szabaddá vált, végbement a tagországok közötti vámok és mennyiségi korlátozások lebontása. Mindezek ellenére a négy szabadság nem valósult meg maradéktalanul, a tıke- és munkaerı szabad áramlása területén számos jogi és gazdaságpolitikai akadály maradt fenn (Kengyel Á. Palánkai T., [2004, pp ]). A Hatok regionális politikájának tapasztalatai elıtérbe helyezték az integrációnak a regionális egyenlıtlenségekre gyakorolt hatásának vizsgálatát. Prioritásként fogalmazták meg a régiók dinamikusabb növekedését, a termelési tényezık magasabb szintő kihasználását, a jóléti különbségek és a nagy agglomerációk csökkenését. Az intézményrendszerre vonatkozóan javaslatok születtek a regionális politika céljainak a Római Szerzıdés céljai közé emelésérıl, a regionális fejlesztési programok kidolgozásáról, a regionális fejlesztések pénzügyi támogatásához szükséges pénzalap létrehozásáról, és a területfejlesztést koordináló bizottság létrehozásának szükségességérıl. 6 A három Közösséget (ESZAK, EGK, EURATOM) az április 8-án elfogadott Egyesítı szerzıdéssel július 1-jén összevonták Európai Közösség néven. 7 A témáról bıvebben lásd, pl.: Horváth Z., [2007, pp ]. 17

18 Az 1973-as elsı közösségi bıvítés Dánia, Írország, Nagy-Britannia komoly problémákat hozott a felszínre. Írország felvételével a tagországok közötti regionális különbségek csak tovább mélyültek. Mint az egyik legelmaradottabb Közösségi tag, nem kaphatott forrásokat a felzárkózáshoz, ugyanis a Közösségi költségvetés a Közösségi intézmények fenntartása kivételével projekt- illetve programfinanszírozású volt. Nagy- Britannia helyzete sajátos, ugyanis miután gyarmatait elvesztette, piacának jelentıs részét is elvesztette ez által, és ezzel egyidejőleg az ipari ágazat meggyengült. Mindezt tetézte a hagyományos nehézipari ágazatok válsága is. Mint legnagyobb élelmiszerexportır meg kellett küzdenie az emelkedı élelmiszer árakkal. A Közös Agrárpolitika finanszírozása kétszer annyiba került, mint amennyi többletbevételhez jutott (Nevin E., [1990, pp ]). A strukturális alapok elsı reformjára 1978-ban került sor a MacDougall-jelentést 8 követıen. A közösségi támogatások hatékonyabb felhasználása került a középpontba. A tagállamok és a Közösségi támogatások összehangolására helyezték a hangsúlyt, elısegítve a regionális különbségek mérséklését. Elıírták a regionális fejlesztési tervek 9 elkészítését és azok hatásvizsgálatát. A támogatási keretösszeget megemelték, és a legnagyobb kedvezményezett továbbra is Olaszország és Nagy-Britannia volt. A támogatás a régiók négy területére terjedt ki: az elmaradott, periférikus régiók, a mezıgazdasági régiók, a gazdasági átalakulás következtében nehézségekkel küzdı ipari térségek és a határmenti régiók. A gazdasági és pénzügy-politikai integráció gondolata ugyan már a 60-as évek végén elıtérbe került 10, azonban csak a 70-es évek gazdasági folyamatai tették igazán érzékelhetıvé ennek szükségességét ben bevezették az Európai Monetáris Rendszert (EMS, European Monetary System) március 13-án fogadták el, de visszamenıleges hatállyal január 1-jétıl lépett hatályba amelynek fı célja volt a monetáris stabilitás kialakítása, a kiegyensúlyozott növekedéshez szükséges pénzügyi-valutáris rendszer kialakítása és mőködtetése, a nemzetközi pénzügyi bizonytalanságokkal szembeni védekezés. Az EMS három fı tartópillére, az egységes párhuzamos valuta az ECU, 8 MacDougall-jelentést 1977-ben hozták nyilvánosságra. Az elmúlt idıszak regionális politikájának eredményeit tekintette át, a lehetséges fejlesztések mellett. A régiók közötti jövedelemkülönbségek 10 százalékos sávon belüli tartását irányozta elı, megteremtve a lehetıséget az elmaradott régiók felzárkózására. A közös költségvetés kiadásainak emelését javasolta. 9 Elıírták a regionális fejlesztési tervek elkészítését, de ugyanakkor a Közösség továbbra is projektfinanszírozási alapon támogatott. 10 Bretton-Woods-i aranydeviza rendszer bukása már érzékelhetı volt. Az 1968-ban elfogadott Werner terv a fix árfolyamrendszert az árfolyam-ingadozási sávok folyamatos szőkítésével kívánta elérni. A Werner terv ugyan nem valósult meg, azonban a Delors-terv alapjául szolgált. 18

19 amelynek árfolyamát a tagországok valutaárfolyamaiból számítják ki, az árfolyam és az ehhez kapcsolódó intervenciós rendszer 11, és a rövid- és középlejáratú hitelezési rendszer. A második közösségi bıvítésre 1981-ben került sor Görögország felvételével. 12 Az integráció bıvítésének támogatottságát szolgálta, hogy a Közösségi kiadások összegét nagyobb mértékben növelték, mint amennyi támogatást Görögországnak ítéltek. 13 A strukturális alapok második reformjára 1984-ben került sor. A strukturális alapok 5 százalékának kiadásait a Közösségi kezdeményezéső programokra 14, míg a 95 százalékát a tagállamok által kezdeményezett projektekre lehetett fordítani. Egyedi döntéseken alapuló projektfinanszírozás valósult meg, a legkiemelkedıbb projekteket támogatták. Mindezzel a cél az volt, hogy a leghatékonyabb projektek valósuljanak meg, de ugyanakkor ez a támogatási forma sértette a közös piac elvét, ugyanis nem voltak egységesek a piaci feltételek. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap a tagállamok kvótáit sávossá alakította át, a kvóták 88 és 116 százalék közötti sávban mozogtak és azok lehívása nem volt automatikus, csak a megfelelı projekteket támogatták. A harmadik közösségi bıvítésre 1986-ben került sor Spanyolország és Portugália felvételével. A regionális politika szükségességét az újonnan csatlakozott országok között meglévı regionális különbségek mindinkább alátámasztották. 15 A harmadik bıvítéssel egyidıben fogadták el az Egységes Európai Okmányt (Single European Act), amely kiegészítette és módosította a Római Szerzıdést. Az egységes piac megvalósítása érdekében a tagállami jogszabályok és a közösségi irányelvek összehangolását irányozták elı. A jogalkotási program céljai között szerepelt a négy szabadság elvének megvalósítását akadályozó technikai, fizikai és pénzügyi jellegő nemzeti korlátok feloldása. Az egységes piac létrehozása érdekében a protekcionista jellegő nemzeti elıírások felszámolását, a tıkemozgások korlátozásának megszüntetését, a közbeszerzési szabályok harmonizálását, szolgáltatási ágazatok liberalizálását tervezték megvalósítani (Horváth Z., [2007, pp ]). 11 A jegybankok kezességet vállaltak arra, hogy a keresztárfolyamokat és az ECU árfolyamokat az elıre meghatározott mértében hagyják ingadozni. A témáról bıvebben lásd, pl.: Bánfi T., [1999, pp ]. 12 Görögország több évig tartó június 12-én adta be elıször felvételi kérelmét a Közösségbe csatlakozási kérelme után az Európai Tanács a felvétele mellett dönt. 13 Költségvetés (ERDF) alakulása: (EK 9) 1300 millió E.U.A., (EK 9) 1850 millió E.U.A., (EK 10) 7279 millió ECU (Lintner V. - Mazey S., [1991, pp. 115]), és (Nevin E., [1990, pp. 252]). 14 Közösségi kezdeményezéső programokat a Bizottság kezdeményezi, és a közösség egésze szempontjából bír kiemelkedı fontossággal. 15 Írország, Görögország, Portugália a Közösség legelmaradottabb térségei voltak. Az egy fıre jutó GDP értéke 1986-ban nem, vagy alig érte el a közösségi átlag 60 százalékát: Görögország 59,2 százalék, Írország 60,8 százalék, Portugália 55,1 százalék (CEC [2001]). 19

20 A strukturális alapok harmadik reformjára 1988-ban került sor, amelyet a Delors I. csomag 16 fémjelez. A Közösség finanszírozási problémái szükségessé tették a költségvetés bevételi és kiadási oldalának felülvizsgálatát. Bevételi oldalon a vámbevételek, az agrárhozzájárulások (agrárlefölözési illetékek), nemzeti értéknövekedési adóalapok (VAT) képezték a forrásokat. Miután a bevételek nem fedezték a kiadásokat, új bevételi forrásként bevezették a GNP (Gross National Product) arányos befizetést. 17 Kiadási oldalon Nagy- Britannia számára nyújtott kedvezmény 18 megvonása enyhítette volna a költségvetés körül kialakult feszültséget, azonban a brit kormány ehhez nem járult hozzá. A reform keretében az a javaslat született, hogy az agrárkiadások összege nem lehet nagyobb, mint a Közösségi GNP növekedésének 74 százaléka (Várnay E. Papp M., [2006, pp. 816]). A strukturális alapok negyedik reformjára 1992-ben került sor. A reform célja: a gazdasági konvergencia megerısítése, a gazdasági és társadalmi kohézión keresztül. Az Európai Unió létrehozásáról szóló szerzıdés aláírására 1992-ben Maastrichtban került sor. A Maastrichti Szerzıdés az Egységes Európai Okmányt egészítette ki, a regionális politikát a közösségi politikák közé emelte. A Szerzıdés a monetáris unió legfontosabb feltételeit tartalmazta: a nemzeti valuták konvertibilitását, a tagországok közötti tıkemozgások liberalizációját a pénzügyi szolgáltatások piacainak teljes integrációja mellett, az árfolyamlebegtetési sávok szőkítése mellett a valutaparitásoknak a közös valutához való rögzítését. Konkrét ütemtervet állítottak fel, amelyben meghatározták a feltételek teljesítéséhez szükséges konvergencia-kritériumokat. 19 A Gazdasági és Monetáris Unió (EMU, European Measure Unit) megvalósítása három szakaszban történt. Az elsı szakasz 1990 és 1993 között valósult meg, amely célul tőzte ki a szabad tıkeáramlás megvalósítását a tagállamok és harmadik országok között ben kezdıdött a második szakasz. Létrehozták az Európai 16 Az Európai Bizottság elnökének, Jacques Delors vezetésével javaslatcsomag került kidolgozásra, a Közösségi költségvetés reformjára vonatkozóan. Delors-terv célul tőzte ki a gazdasági és pénzügyi unió megteremtését. 17 Az ún. saját bevételeket (vámbevételek, agrárhozzájárulás, VAT) kiegészítik a GNP 1,2 százalékára. 18 A Fontainebleu-i csúcson (1984) Nagy-Britannia külön visszatérítést harcolt ki a költségvetésbıl. Nagy- Britannia csatlakozásakor különleges helyzetbe került, ugyanis annak ellenére, hogy a közösségi átlagnál alacsonyabb volt az egy fıre esı GNP értéke, a költségvetés nettó befizetıje volt. Ennek oka az agrártámogatásokban keresendı, ugyanis a kiadások jelentıs részét kitevı agrártámogatásokból csak keveset tudott kiszívni, míg a hozzáadottérték-adóalapja a GDP-hez viszonyítva magas volt. 19 Maastrichti konvergenciakritériumok: a) a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, a bruttó adósságállomány 60 százalékát, b) az inflációs ráta a vizsgált egy éves idıszakban nem lehet magasabb 1,5 százalékpontnál, figyelembe véve a három legalacsonyabb inflációs rátával rendelkezı tagország inflációs rátáját, c) a hosszú távú kamatláb a vizsgált egy éves idıszakban nem lehet magasabb 2 százalékpontnál, figyelembe véve a három legalacsonyabb inflációs rátával rendelkezı tagország 10 éves kamatlábainak számtani átlagát, d) az árfolyam stabilitásra vonatkozó kritériumként szerepel, hogy nemzeti valuta stabilitását el kell érni, mégpedig úgy, hogy a konvergenciajelentést megelızı két évben nem kerülhet sor a többi tagországgal szemben megállapított középárfolyamok leértékelésére. 20

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer Európai Uniós ismeretek A Gazdasági- és Monetáris Unió Elızmények Bretton-Woods kulcsvaluta: USD rögzített árfolyamrendszer 1969 Hága Werner-terv - kudarc 1971-73:Bretton-Woods-i rendszer szétesik, olajválság

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Szelthafner Henrietta Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2000 1. Párizsi Szerződés

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2010. február 1. Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) Mutassa be az ESZAK által létrehozott intézményeket és azok feladatait! Mutassa

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Pannon Egyetem. Böcskei Elvira

Pannon Egyetem. Böcskei Elvira Pannon Egyetem Böcskei Elvira A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében.

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI A SLO/HU/CRO-4012-106/2004/01/HU- 74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés Bacsi - Határrégiók...2 1 2. témakör REGIONALIZMUS ÉS REGIONÁLIS POLITIKA AZ

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. Az Unió rövid története

I. Az Unió rövid története I. Az Unió rövid története Francia-német rivalizálás Háborúk a nehézipari dominanciáért Marshall-segély és KGST: megosztott Európa 1950: Schumann-Monet terv a francia-német kiegyezésre 1951: ESzAK és intézményei

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben