A területfejlesztés finanszírozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területfejlesztés finanszírozása"

Átírás

1 A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1

2 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat (TFC) kedvezményezett térségek és települések felzárkóztatása visszatérítendı, vissza nem térítendı támogatás, kamattámogatás központi és megyei pályázati rendszer támogatható célok: központi pályázati rendszerben (területfejlesztési stratégia megvalósítása, szénbányák felszámolásából adódó gazdasági problémák kezelése, munkahelyteremtı beruházások) megyei pályázati rendszerben (munkahelyteremtı és megırzı beruházások, ipari területek, innovációs központok, inkubátorházak építése, térségi fejlesztési és a helyi társadalom szervezıdését segítı programok, megyei fejlesztési tanács határozatában foglalt fejlesztések) A területfejlesztés közvetlen eszközei II. Területi kiegyenlítı támogatások (TEKI) települések közötti fejlettségbeli különbségek mérséklése kedvezményezett térségek helyi önkormányzatai pályázhatnak vissza nem térítendı támogatás Céljellegő decentralizált elıirányzat (CÉDE) önkormányzatok által üzemeltetett intézmények fejlesztése önkormányzatok pályázhatnak nagy összegő fejlesztések támogatása 2

3 A területfejlesztés közvetlen eszközei III. Területi- és település felzárkóztatási célelıirányzat (TTF) 94 hátrányos helyzető kistérség Támogatandó célok: zsáktelepülések elérhetıségének javítása hátrányos helyzető területek tıkevonzó képességének erısítése hátrányos helyzető térségek termelı és humán infrastruktúrájának fejlesztése EU Strukturális Alapjai fogadására való felkészülés regionális fejlesztési tanácsok (80%), Nemzeti Területfejlesztési Hivatal (20%) 42 legsúlyosabb helyzetben levı kistérség (893 település, lakosság 13,7 %-a, 1,378 millió fı) többi 52 hátrányos helyzető kistérség támogatása A 42 leghátrányosabb helyzető kistérség,

4 Elmaradott térségek és perifériák, Elmaradott térségek és perifériák A Területi folyamatokról szóló Országgyőlési Jelentés (2005) alapján Forrás: OFK, Jelmagyarázat tár sadalmi gazdasági mutatók alapján a kistérségek legrosszabb helyzető harmadába tart ozó térség gyorsforgalmi úttól és megyeszékhelytıl egyaránt távol (min 30km) esı területek A területfejlesztés közvetlen eszközei IV. Kistérségi Támogatási Alap (KTA) célja: hátrányos helyzető önkormányzatok forráshiányának mérséklése 2003-tól projektek, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítése 42 leghátrányosabb helyzető kistérség projektgeneráló szerepének erısítése Vállalkozási övezetek támogatása 4

5 Vállalkozási övezetek határozott idejő gazdasági elınyök a térség számára létrehozásának kritériumai az EU-ban a területfejlesztés és válságkezelés klasszikus eszközei nem hatnak fejlett, környezetkímélı technológiájú tevékenységek legfontosabb kedvezmények társasági adókedvezmények térségi és egyéb adókedvezmények területfejlesztés eszközei (területfejlesztési célelıirányzat) Vállalkozási övezetek,

6 Zempléni vállalkozási övezet Forrás: A területfejlesztés közvetett eszközei térségi adókedvezmények speciális térségi támogatás (ágazati politikák keretében) ágazati célelıirányzatok területi preferenciái hét hátrányos helyzető megye többlettámogatása egy fıre jutó GDP az országos átlag 70%-a alatti többlettámogatások a hátrányos helyzető kistérségekben 6

7 A leghátrányosabb helyzető megyék támogatása A fejezeti kezeléső elıirányzatok költségvetésben elıírt arányai az ország térszerkezetének tükrében A területfejlesztés egyéb eszközei területfejlesztési célú hitelek (EBRD) gazdálkodó szervezetek, érdekvédelmi szervezetek és gazdasági kamarák önkéntes hozzájárulásai kockázati tıke 7

8 A fejlesztési célú támogatások területi megoszlása ( , évi áron) Forrás: MTA RKK NYUTI A területfejlesztési eszközök decentralizálása I. költségvetési keret évi milliárd Ft a decentralizáció kiterjed területfejlesztési támogatások területi kiegyenlítési támogatások területi- és településfelzárkóztatási források ágazati célelıirányzatok (kormány saját hatáskörben dönt 8

9 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% A decentralizált területfejlesztési források alakulása (2003. évi áron számolva) A költségvetés kiadási oldala és a területfejlesztési decentralizáció aránya A GDP és a területfejlesztési decentralizáció aránya A költségvetés kiadási oldala és a regionális területfejlesztési decentralizáció aránya A GDP és a regionális területfejlesztési decentralizáció aránya Forrás: KSH, Magyar Közlöny, Költségvetési törvény, Kormányrendeletek A területfejlesztési eszközök decentralizálása II. A decentralizáció szabályai fejlesztési célok és programok támogatása országos jelentıségő, több régiót érintı központi keret regionális jelentıségő, több megyét érintı regionális fejlesztési tanácsok keretei megyei jelentıségő és kistérségi, települési fejlesztési célok megyei területfejlesztési tanácsok keretei a decentralizáció mértéke területfejlesztési célelıirányzat 35%-a regionális, 30%-a megyei szintre területi kiegyenlítı támogatások megyei szintre térségi- és település-felzárkóztatási célelıirányzat regionális szintre 9

10 A területfejlesztési támogatások megyék és régiók közötti elosztásában figyelembe vett tényezık súlyarányai 2001-ben A régiók részesedése a Területfejlesztési Alapból/Célelıirányzatból, (%) 10

11 A területfejlesztés támogatása Magyarországon, (milliárd Ft, évi áron) A évi területfejlesztési támogatások (millió Ft) 11

12 Az új tagállamok részesedése a Strukturális Alapokból, Az Országos Fejlesztési Koncepció céljainak elérését szolgáló források becsült nagyságrendje Uniós forrás Hazai társfinanszírozás Vállalkozói önrész Összesen Kohéziós politika Mrd Mrd Mrd Mrd Vidékfejlesztési források 750 Mrd 250 Mrd 250 Mrd Mrd VII. K+F Keretprogram + egyéb 750 Mrd 150 Mrd 300 Mrd Mrd Tisztán hazai Mrd Mrd Összesen Mrd Mrd Mrd Mrd Forrás: OFK,

13 Köszönöm a figyelmet! 13

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) A régiókat olyan különleges jellemzık szerint különböztethetjük meg, mint: Fizikai jellemzık:

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Mentôöv A helyi önkormányzatok fejlesztéseikhez már nem csak hazai, de európai uniós támogatásokat is igénybe vehetnek. A cél az, hogy a hazai fejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kullmann Ádám 2009.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kullmann Ádám 2009. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kullmann Ádám 2009. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola, vezetı: Monostori Miklós egyetemi tanár Földrajz - Meteorológia Program, vezetı:

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA 99 1. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. 1 Szabályozó joganyag A területfejlesztés eszközrendszerének alapelemei a szabályozó joganyagok,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Első megfogalmazás Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 28/2015. (III.30.) KH számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012 Csorba László EKF 2011/2012 Egyesült különbözőségek: Az Euro Fogalma Az Unió költségvetése olyan dokumentum, amely az Unió egyes években várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó becslést és ennek előzetes

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben 1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontja alapján a 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A tudás szerepe és a regionális fejlődés

A tudás szerepe és a regionális fejlődés A tudás szerepe és a regionális fejlődés Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, Széchenyi István Egyetem, Győr Globális gazdaság ismérvei Klasszikus

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT I.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT I. TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁG MAGYAROSZÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA NYDRFT 23/1999-1.

Részletesebben

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást.

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA DR. LADOS MIHÁLY Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék S z é c h e n y i I s t v á n E g y

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON'

INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON' Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 51-68. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 51-68 Kulcsszavak: INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON' (Integrated Finance Model

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján

A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján A régió, ahol íze van az életnek A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján A magyar uniós elnökség és a régiók jövője konferencia BKF, Budapest 2009. május 21. Sári László fejlesztési

Részletesebben