ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, május 8-9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, 2007. május 8-9."

Átírás

1 KTE Mérnöki Kamara MAÚT ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, május 8-9. Az államreform közlekedési szakterületet (különös tekintettel a közútra) érintı kérdései Dr. Ruppert László ügyvezetı igazgató KTI Közlekedéstudományi Intézet Kht. Forrás: Államháztartási Reform Bizottság, Állami Számvevıszék, Pénzügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közlekedési Operatív Program TARTALOM Szükségesek-e a reformok Az egyes reformok közlekedési hatásai PAYGO-szabály hatása a közút fejlesztésre és fenntartásra Következtetések 1

2 Meghatározások Reform:* Reform:** A haladást segítı, nem gyökeres átalakítás, változtatás A közösségi politika új stratégiai irányai, amelyek a szabad vállalkozás, az állami (kormányzati) szerep mérséklése és az egyéni szabadság alapelveire épülnek. Jó pillanat : * MTA Magyar értelmezı kéziszótár ** Egyesült királyság Reform-Bizottság Kényszer Szándék Program (konvergencia program) - Társadalmi/szakmai támogatás? A reform területei Egészségügy Közigazgatás Köz- és felsıoktatás Nyugdíjrendszer Pitti Z.: Ha a munkáltató a munkavállalónak 100 forintot szeretne fizetni, az a munkáltatónak 145 forintba kerül, miközben a munkavállaló végeredményben 65 forintot vihet haza. Lehetséges-e az elırelépés gyökeres átalakítás nélkül? 2

3 Az egyes reformok várható közlekedési hatásai Egészségügy: a valós szükségletekhez igazítják a szolgáltatást és az intézményrendszert, átalakítják továbbá a gyógyszerellátást, valamint megváltoztatják a társadalombiztosítási rendszert. Az egészségügyi reform következı szakaszában a kormány fenntartja a társadalombiztosítás kötelezı jellegét, de mérlegelni fogja: egy vagy több biztosító legyen az egészségügyben. Utazási igény Csökkentı tényezık kevesebb orvos látogatás, jobb egészség - kevesebb kórházlátogatás, kevesebb gyógyszertári utazás Növelı tényezık központi kórházak növelhetik az utazási távolságokat Az egyes reformok várható közlekedési hatásai Közigazgatás: a közigazgatásban és az önkormányzatokat érintıen csökkentették az apparátus létszámát, támogatják a kistérségi társulásokat, ám a kétharmados törvények hiánya miatt lassabban halad a régiók kialakítása. Utazási igény Csökkentı tényezık több ügy helyben elintézhetı Növelı tényezık ha a helyben megszőnı közalkalmazotti munkahelyeket távolabbi munkahelyek váltják ki 3

4 Az egyes reformok várható közlekedési hatásai Köz- és felsıoktatás: emelkedik a pedagógusok óraszáma, átalakítják a finanszírozási rendszert, az igazságosabb és a teljesítmény ösztönzése céljából bevezetik a felsıoktatási részhozzájárulást. A köz- és a felsıoktatásban is elválasztják a költségvetési évet a tanévtıl. Utazási igény Csökkentı tényezık a tarifa kedvezmények változása Draskovics T.: A pécsi egyetem költségvetése nagyobb mint a városé, de annál sokkal strukturálatlanabb, áttekinthetetlen Növelı tényezık a Bologna-i rendszer miatti átjárások egyetemek, városok között, utazás az oktatóbázisok és a gazdasági társaságok között Új költségvetési rendszer Régi típusú költségvetés: kiszámíthatatlan közútfejlesztés finanszírozás, a fenntartás és fejlesztés egyensúlyának megbomlása, az éves szakaszolás miatt már középtávon sem tervezhetı Az új költségvetési rendszer három pillére: program alapú költségvetés (PAK) (parlament döntési felelıssége; politika-alkotó és szolgáltatást nyújtó szint szétválasztása; teljesítmény orientáltság) fiskális szabály (eredmény szabály; eljárási szabály; rendes és rendkívüli tételek; kiadási plafon 3 év) jobb átláthatóság (transzparencia) 4

5 Az EU-s és hazai finanszírozású programok kategóriái Döntéshozói szint Végrehajtási szint EU Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív program Prioritás Intézkedés Irányító hatóság Közremőködı szervezet HUN Költségvetés Fıprogram Program Alprogram Programfelelıs Célszervezet PAYGO szabály* Csak olyan törvényjavaslat tárgyalható az Országgyőlésben, amely az alapegyenleget a folyó és a következı 5 év egyikében sem rontja figyelembe véve a közvetett hatásokat is, amit az ÁSZ vagy más, Kormánytól független, szakértı szervezet számszakilag is igazol. * Pay As You Go minden többlet költségnek, forrásának azonnal meg kell lennie 5

6 A programok kialakítása fıprogram program (összesen a fıprogramokon belül) a programok alprogramokból állnak: (felelıs, határidı, költség, teljesítmény indikátor, mindezekrıl már nem az Országgyőlés, hanem a programfelelıs dönt). A 3 oszlopos * helyett 5 oszlopos költségvetés (Példa: I.) Az Országgyőlés a közlekedési fıprogramon belül a közútfejlesztési program keretében egy új autópálya szakasz megépítésérıl dönt. A program célja, 4 éven belül üzemeljen az autópálya, ennek elérésére a GKM szakállamtitkárát jelölik ki fejlelısnek. A cél elérésére az Országgyőlés 100 milliárd Ft-ot hagyott jóvá. Az elsı évben tervezett kifizetés 20 Mrd Ft. 1. költségvetési év (millió Ft) nyitó maradék bevétel támogatás kiadás várható év végi maradék közlekedés fıprogram - közútfejlesztési program *kiadás, bevétel, támogatás 6

7 A 3 oszlopos * helyett 5 oszlopos költségvetés (Példa: II.) 2. költségvetési év (millió Ft) nyitó maradék bevétel támogatás kiadás várható év végi maradék közlekedés fıprogram - közútfejlesztési program Különbség tétel: - elıirányzatok, - elırejelzések, - tervek között. Tervezett bevezetés: január 1., 2008-ban a két rendszer párhuzamosan futhat. Program alapú költségvetés bevezetésére elsı lépcsıben az EU támogatási programok, és leginkább az ún. fejezeti kezeléső elıirányzatokkal gazdálkodó minisztériumok esetében kerül sor. Következtetések Sikeres államháztartási reformok közúti közlekedésben várható hatásai: összességében enyhén növekvı utazási igény, a gyengeforgalmú vasútvonalakról közútra terelés enyhén növeli a közúti közösségi közlekedési teljesítményeket, a gazdasági növekedés tovább erısíti a közúti motorizációt, a regionalitásra törekvés több lehetıséget teremt a helyi igények szerinti finomhangolásra, a PAYGO-elv megteremti a feltételeit a közúti fejlesztés, fenntartás megalapozott tervezésének, ütemezésének. 7

8 Köszönöm a figyelmet! 8