KD-R501/KD-R402/KD-R401

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-R501/KD-R402/KD-R401"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 6. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 6. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Produkty Bateria Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 2

3 Odłączanie panelu sterowania SPIS TREŚCI Odłączanie panelu sterowania... 3 Podłączanie panelu sterowania... 3 Zerowanie pamięci urządzenia... 3 Wymuszenie wysunięcia płyty... 3 POLSKI Podłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/ odblokowywaniu płyt znajdują się na stronie 10. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. OBSŁUGA Podstawowa obsługa... 4 Przygotowanie... 6 Słuchanie radia... 7 Obsługa odtwarzacza CD Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Używanie pilota RM-RK USTAWIENIA Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Funkcje menu Ustawienia kolorów (dla KD-R501) UWAGI Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Konserwacja Specyfikacje Ten znak wskazuje... Dokonać wyboru za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego, a następnie wcisnąć je, aby potwierdzić wybór. 3

4 Podstawowa obsługa POLSKI 1 FM/AM: Wybierz zaprogramowaną stację. CD/USB: Wybierz folder. 2 Włączanie zasilania. Zmniejsz głośność (jeśli zasilanie jest włączone). Wyłącz zasilanie [przytrzymaj]. 3 Wybierz źródło. FM = CD * 2 = USB = AUX IN * 3 = AM * 3 = (z powrotem do początku) 4 Przejdź do opcji listy odtwarzania. Przejdź do ustawień menu [przytrzymaj]. 5 Kontrola głośności * 4 lub zaznaczanie elementów [Obróć]. Potwierdź wybór [Naciśnij]. FM: Uruchom tryb ustawień SSM [przytrzymaj]. CD/USB: Uruchom tryb odtwarzania [przytrzymaj]. Wstrzymanie/zatrzymanie odtwarzania * 4 [Naciśnij]. 6 Szczelina na płytę 7 Wyświetlacz 8 Wysuń płytę. 9 Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Uruchom tryb wyszukiwania PTY [przytrzymaj]. p Odłącz panel. q Zmień wyświetlane informacje. w FM/AM: Wyszukiwanie stacji. CD/USB: Wybór ścieżki. e Powróć do poprzedniego menu. r Czujnik pilota zdalnego sterowania Można sterować radioodtwarzaczem za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota. Więcej informacji podano na stronie 13. t Wtyczka wejściowa AUX (urządzenia zewnętrzne) y Wejście USB (Universal Serial Bus) * 1 Nazywane również jako Pokrętło wielofunkcyjne w tym podręczniku. * 2 Nie można wybrać CD jako źródła odtwarzania, jeśli w odtwarzaczu nie ma płyty. * 3 Nie można wybrać tych źródeł, jeśli zostały wyłączone w menu (patrz SRC SELECT w Funkcje menu na stronie 19). * 4 Podczas wstrzymania można ustawić głośność, jeśli wybrane źródło to CD/USB. Przed wznowieniem odtwarzania upewnij się, czy poziom głośności nie jest za wysoki. KD-R501: Można zmienić podświetlenie ekranu i przycisków (patrz COLOR na stronie 17). 4

5 Wyświetlacz POLSKI 1 Wskaźnik Tr (ścieżka) 2 Źródło / numer ścieżki / numer folderu / wskaźnik odliczania czasu 3 Wskaźnik DISC 4 Kontrolki trybu dźwięku CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER 5 Tryb odtwarzania / wskaźniki elementów RND (odtwarzanie losowe), (płyta), (folder), RPT (powtarzanie) 6 Wskaźnik EQ (charakterystyka dźwięku) 7 Wskaźnik LOUD (głośność) 8 Wskaźniki zapisu informacji na dysku TAG (informacje znaczników), (ścieżka/plik), (folder) 9 Wyświetlacz główny p Wskaźniki Radio Data System AF, REG, TP, PTY q Wskaźniki tryby tunera ST (stereo), MO (mono) OBSŁUGA 5

6 POLSKI Przygotowanie Anulowanie trybu demonstracyjnego i ustawianie zegara Patrz także strona Włączanie zasilania. 2 Wcisnąć i przytrzymać, aż pojawi się menu główne. [Obróć] = [Naciśnij] Powtórzyć procedurę. Anuluj tryb demonstracyjny Wybierz opcję DEMO, a następnie DEMO OFF. Ustaw zegar Wybierz opcję CLOCK = CLOCK SET. Ustaw godzinę, następnie naciśnij jeden raz pokrętło wielofunkcyjne, aby przejść do ustawiania minut. Wybierz opcję 24H/12H, a następnie 24 HOUR lub 12 HOUR. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. Zmiana wyświetlanych informacji Kiedy zasilanie jest wyłączone: Aktualny czas zegara jest wyświetlany, gdy CLOCK DISP jest ustawiony na CLOCK OFF (patrz strona 16). Kiedy zasilanie jest włączone: Wyświetlane informacje aktualnego źródła zmieniają się w następujący sposób: FM/AM Częstotliwość stacji = Godzina = (z powrotem do początku) FM Radio Data System Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) CD CD/USB Tekst płyty Audio CD/CD: Tytuł płyty/wykonawca * 1 = Tytuł ścieżki * 1 = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) MP3/WMA: Nazwa albumu/wykonawca (nazwa folderu) * 2 =Tytuł ścieżki dźwiękowej (nazwa pliku) * 2 = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) * 1 Jeśli płyta jest płytą CD audio, pojawia się napis NO NAME. * 2 Jeśli plik MP3/WMA nie zawiera informacji znacznika lub opcja TAG DISPLAY ustawiona jest na wartość TAG OFF (patrz str. 16), zostanie wyświetlona nazwa folderu i nazwa pliku. 6

7 Słuchanie radia 1 Wybierz FM lub AM. 2 Wyszukaj stacji do odtwarzania automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu stacji. Aby zatrzymać wyszukiwanie należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk. Można szukać stacji własnoręcznie za pomocą opcji Strojenia rêcznego. Przytrzymać jeden z przycisków, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol M, a następnie nacisnąć przycisk kilkakrotnie. Jeżeli sygnał radiowy stereo o częstotliwości FM jest dostatecznie mocny, na wyświetlaczu zapali się kontrolka ST. Poprawianie odbioru FM Kiedy odbiór programu stereo FM jest utrudniony można aktywować tryb mono, aby poprawić jakość odbioru. Patrz także strona 17. Zapamiętywanie stacji Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. 1 Podczas słuchania stacji... POLSKI [Obróć] = [Naciśnij] 2 Wybierz zakres pozycji, w którym chcesz zapisać stację. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Na wyświetlaczu zapala się kontrolka MO. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz MONO OFF. Wskaźnik MO zniknie. 3 Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane. Aby zatrzymać wyszukiwanie należy nacisnąć 4 /. Aby zaprogramować następne 6 stacji, powtórz procedurę od kroku 1. Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 7

8 POLSKI Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 92,50 MHz w pozycji Wybierz pozycję 04. Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie programów FM Radio Data System wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. 3 2 Wybierz jeden z ulubionych typów programów lub kod PTY. Wybór zaprogramowanej stacji. 3 Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. lub [Obróć] = [Naciśnij] Jeśli stacja nadaje program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona wybrana. Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 17). 8

9 Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP (Program drogowy) wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału Radio Data System wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-REG na stronie 17. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) POLSKI Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 17. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Aby wyłączyć odbiór w tle programów PTY, należy wybrać opcję PTY OFF jako kod PTY (patrz strona 17). Wskaźnik PTY zniknie. Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Urządzenie potrzebuje czasu, aby nastroić się na inną stację przy pomocy wyszukiwania programu. Patrz także strona 17. Kody PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT OBSŁUGA 9

10 Obsługa odtwarzacza CD POLSKI 1 Włączanie zasilania. 2 Włóż płytę. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymywanie odtwarzania i wyjmowanie płyty Zostanie wyświetlony komunikat NO DISC. Naciśnij przycisk SRC (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. Naciśnięcie (lub przytrzymanie) następujących przycisków umożliwia... [Naciśnij] Wstrzymanie/zatrzymanie odtwarzania. MP3/WMA: Wybór folderu [Naciśnij] Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie ścieżki do tyłu/do przodu Wybór ścieżki/folderu [Obróć] = [Naciśnij] W przypadku płyt MP3/WMA należy wybrać pożądany folder, a następnie żądaną ścieżkę za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. 10

11 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie [Obróć] = [Naciśnij] REPEAT Ô RANDOM [Obróć] = [Naciśnij] REPEAT TRACK RPT FOLDER RPT RANDOM FOLDER RND ALL RND : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : MP3/WMA: Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu : MP3/WMA: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. POLSKI Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB To urządzenie może odtwarzać utwory MP3/WMA zapisane w pamięci urządzenia USB. Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Wtyczka wejściowa USB Pamięć USB Jeśli podłączone zostało urządzenie USB... Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Aby zatrzymać odtwarzanie i odłączyć urządzenie USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Naciśnij przycisk SRC (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. (Patrz strony 10 i 11.) Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 11

12 POLSKI Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat READING. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB podano na stronie 22. Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Do gniazda wejściowego AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania można podłączyć element zewnętrzny. Przygotowanie: Upewnij się, że wybrano AUX ON dla ustawienia SRC SELECT = AUX IN ; patrz strona Wybierz opcję AUX IN. 2 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. 3 Regulacja głośności. 4 Dokonaj ustawień dźwięku na podstawie własnych preferencji (patrz strona 14 i 15). Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX wtyczka stereo mini, 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. 12 OBSŁUGA & URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

13 Używanie pilota RM-RK50 Radioodtwarzacz można obsługiwać zdalnie, zgodnie z poniższą instrukcją (za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota). Zalecamy używanie pilota o symbolu RM-RK50. POLSKI Instalacja baterii litowej (CR2025) Uwaga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Przed rozpoczęciem korzystania z pilota: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnika pilota NIE NALEŻY wystawiać na działanie jasnego światła (bezpośredniego światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego). 1 Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia folder MP3/WMA. 3 Reguluje poziom głośności. 4 Wybiera tryby dźwięku. 5 Służy do wyboru źródła. 6 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki. Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Czujnik pilota zdalnego Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym sterowania narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 13

14 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku POLSKI Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. Patrz także strona 16. [Obróć] = [Naciśnij] Ustawienia USER (użytkownika) patrz strona 15. Zaprogramowane ustawienie wartości dla każdego trybu dźwięku Wartość zaprogramowana Tryb dźwięku BASS MIDDLE TREBLE LOUD (głośność) Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q USER 60 Hz 00 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,0 10,0 khz 00 ROCK 100 Hz +03 Q1,0 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +02 CLASSIC 80 Hz +01 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +03 POPS 100 Hz +02 Q1,25 1,0 khz +01 Q1,25 10,0 khz +02 OFF HIP HOP 60 Hz +04 Q1,0 1,0 khz 02 Q1,0 10,0 khz +01 JAZZ 80 Hz +03 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +03 Częst.: Częstotliwość Q: Spadek jakości 14

15 Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika. 1 Wybierz USER for EQ. 4 Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. [Obróć] = [Naciśnij] POLSKI 1 Dostroić częstotliwość. 2 Ustaw poziom. 3 Ustawianie spadku jakości. [Obróć] = [Naciśnij] 2 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się USER... 3 Wybrać ton. [Obróć] = [Naciśnij] Elementy dźwięku Częstotliwość 60 Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz Poziom 06 do +06 Q Q1,0 Q1,25 Q1,5 Q2,0 Zakres/dostępne ustawienia BASS MIDDLE TREBLE 0,5 khz 1,0 khz 1,5 khz 2,5 khz 06 do +06 Q0,75 Q1,0 Q1,25 10,0 khz 12,5 khz 15,0 khz 17,5 khz 06 do +06 Stałe 5 Powtarzaj czynności 3 i 4, aby wyregulować inne właściwości dźwięku. Dokonane ustawienia zostaną zapisane automatycznie. USTAWIENIA 15

16 Funkcje menu POLSKI 1 Wejść do menu. 2 Wybrać żądaną opcję. 3 Jeśli to konieczne, powtórz krok 2. [Obróć] = [Naciśnij] Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Ustawienie początkowe: Podkreślone Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] DEMO CLOCK EQ DISPLAY DEMO Tryb demonstracyjny CLOCK DISP * 1 Zegar CLOCK SET Ustawianie zegara 24H/12H Tryb wyświetlania godziny CLOCK ADJ * 2 Automatyczne ustawienie zegara EQ Korektor DIMMER Przyciemnianie SCROLL* 3 Przewijanie TAG DISPLAY Wyświetlenie znaczników DEMO ON DEMO OFF : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund, [6]. : Anulowanie. CLOCK ON : Zegar jest wyświetlany na wyświetlaczu przez cały czas, gdy zasilanie jest wyłączone. CLOCK OFF : Anuluje; przyciśnięcie DISP spowoduje wyświetlenie zegara przez około 5 sekund, gdy zasilanie jest wyłączone, [6]. : Ustaw godzinę, a następnie minuty, [6]. (Ustawienie początkowe: 0:00) 24 HOUR 12 HOUR : Ustawienia - patrz również strona 6. AUTO : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. OFF : Anulowanie. : Wybierz zaprogramowane brzmienie najbardziej odpowiednie dla danego gatunku muzyki. USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ DIMMER ON DIMMER OFF SCROLL ONCE SCROLL AUTO SCROLL OFF : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Anulowanie. : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). : Anulowanie. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. TAG ON TAG OFF : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. : Anulowanie. * 1 Jeżeli zasilanie nie ulega zakłóceniu poprzez przekręcenie kluczyka zapłonu w Twoim samochodzie, zaleca się wybranie CLOCK OFF, aby oszczędzić akumulator samochodu. * 2 Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). * 3 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. 16

17 Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] TUNER COLOR (dla modelu KD-R501) MENU COLOR (dla modelu KD-R501) AF-REG * 4 Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja PTY-STANDBY * 4 Odbiór PTY w tle TA VOLUME * 4 Głośność informacji drogowych P-SEARCH * 4 Wyszukiwanie programów MONO * 6 Tryb mono IF BAND Zakres średniej częstotliwości COLOR 01 COLOR 29, USER MENU COLOR Menu kolorów AF ON AF-REG ON OFF PTY OFF, Kody PTY VOLUME 00 VOLUME 50 (lub VOLUME 00 VOLUME 30)* 5 SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego), [9]. Wskaźnik AF wyświetlony. : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik AF i REG wyświetlony. : Anulowanie. : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z kodów PTY, [9]. : (Ustawienie początkowe: VOLUME 15) : Włącza wyszukiwanie programu, [9]. : Anulowanie. : Aktywuj tryb mono, aby polepszyć odbiór FM - efekt stereo zostanie utracony, [7]. : Przywróć efekt stereo. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. : Wybierz jeden z zaprogramowanych kolorów lub kolorów użytkownika do podświetlenia ekranu i przycisków (za wyjątkiem T/P/ /0). (Informacje o własnych ustawieniach kolorów - patrz rozdział USER na stronie 19.) OFF ON : Anulowanie. : Zmienia kolor podświetlenia ekranu i przycisków (za wyjątkiem T/P/ /0) podczas korzystania z menu, trybu odtwarzania i wyszukiwania z listy. POLSKI * 4 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * 5 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 6 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. Ciąg dalszy na następnej stronie USTAWIENIA 17

18 POLSKI Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] AUDIO FADER* 7, * 8 Balans przód-tył BALANCE * 8 Balans LOUD Głośność VOL ADJUST Ustawianie głośności L/O MODE Tryb wyjścia liniowego SUB.W FREQ * 9 Częstotliwość odcinania subwoofera SUB.W LEVEL * 9 Poziom subwoofera BEEP Dźwięk klawiszy TEL MUTING Wyciszanie przy rozmowie telefonicznej AMP GAIN * 10 Sterowanie mocą wzmacniacza R06 F06 L06 R06 LOUD OFF LOUD ON VOL ADJ 05 VOL ADJ +05 (Ustawienie początkowe: VOL ADJ 00) SUB.W REAR LOW MID HIGH SUB.W 00 SUB.W 08 BEEP OFF BEEP ON MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF LOW POWER HIGH POWER 18 : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. (Ustawienie początkowe: 00) : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. (Ustawienie początkowe: 00) : Anulowanie. : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM. : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Częstotliwości poniżej 72 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 111 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 157 Hz są wysyłane do subwoofera. : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. (Ustawienie początkowe: SUB.W 04) : Anuluje dźwięk klawiszy. : Uaktywnia dźwięk klawiszy. : Należy wybrać jedną z opcji wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu komórkowego. : Anulowanie. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika). : VOLUME 00 VOLUME 50 * 7 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość 00. * 8 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 9 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb L/O MODE (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na SUB.W (głośnik niskotonowy). * 10 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na LOW POWER przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30.

19 Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] SRC SELECT AM * 11 Stacja AM AUX IN * 12 Wejście zewnętrzne Tworzenie koloru własnego Kolor USER Można tworzyć własne kolory dla opcji DAY COLOR lub NIGHT COLOR. DAY COLOR: AM OFF AM ON AUX OFF AUX ON Stosowany, kiedy DIMMER jest ustawiony na DIMMER OFF. NIGHT COLOR: Stosowany, kiedy DIMMER jest ustawiony na DIMMER ON. 1 : Wyłącz AM wybierając źródło. : Włącz AM wybierając źródło, [4]. Ustawienia kolorów (dla KD-R501) : Wyłącz AUX IN wybierając źródło. : Włącz AUX IN wybierając źródło, [4]. * 11 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AM. * 12 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AUX IN. 5 Wybierz kolor podstawowy. [Obróć] = [Naciśnij] 6 Wyreguluj poziom (00 31) wybranego koloru podstawowego. [Obróć] = [Naciśnij] POLSKI 2 Wybierz COLOR = USER. [Obróć] = [Naciśnij] 3 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się USER... Po wyborze 00 dla wszystkich kolorów podstawowych nic nie pojawi się na ekranie. 7 Powtarzaj czynności 5 i 6, aby wyregulować inne kolory podstawowe. 8 Zamknij ekran. 4 [Obróć] = [Naciśnij] Jeśli przez 30 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, operacja zostanie anulowana. USTAWIENIA 19

20 POLSKI Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obsługa Włączanie zasilania Naciskając przycisk SRC na urządzeniu, można również włączyć zasilanie. Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Wyłączanie zasilania Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania utworu, ponowne odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zakończone zostało odtwarzanie w momencie wyłączenia. Ogólne Jeśli podczas słuchania płyty zostanie zmienione źródło, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po następnym wybraniu CD jako źródła odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli w ciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku MENU nie zostanie wykonana żadna czynność, operacja zostanie anulowana. Obsługa tunera Zapamiętywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześniej zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Po zakończeniu funkcji SSM automatycznie wybrana zostanie stacja zapisana w pozycji o najmniejszym numerze. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obsługa FM Radio Data System Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału Radio Data System PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Bez poprawnego odbioru tych sygnałów, funkcja Network-Tracking Reception nie będzie działać poprawnie. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych za pomocą funkcji Odbioru informacji drogowych w tle, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA VOL), jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. Gdy funkcja Alternative Frequency Reception jest aktywna (i opcja AF wybrana), funkcja Network- Tracking Reception jest również automatycznie włączana. Obsługa odtwarzacza CD Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Radioodtwarzacz został zaprojektowany do odtwarzania płyt CD/CD Text i CD-R (nagrywalne)/ CD-RW (wielokrotnego zapisu) w formacie audio CD (CD-DA) oraz MP3/WMA. Jeśli płyta została włożona odwrotną stroną, na wyświetlaczu pojawiają się kolejno słowa PLEASE i EJECT. Naciśnij 0, aby wysunąć płytę. Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Podczas szybkiego przewijania płyt MP3 i WMA słychać tylko niewyraźny dźwięk. 20

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv Po polsku skanery hp

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod kitsound.co.uk EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení šetrně SK Obal zodpovedne

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi HU - Beszerelési kézikönyv STOJ CY POJEMNO CIOWY KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR KÖRI SZIVATTYÚVAL GENUS

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7 Car DVR with GPS logger & Speed camera detector 2304x1296@30FPS GPS logger & Speed camera detector Illuminated keyboard CPL & UV lens available TRUECAM A7 User manual Product picture & function...2 a)

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben