KD-R501/KD-R402/KD-R401

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-R501/KD-R402/KD-R401"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 6. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 6. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Produkty Bateria Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 2

3 Odłączanie panelu sterowania SPIS TREŚCI Odłączanie panelu sterowania... 3 Podłączanie panelu sterowania... 3 Zerowanie pamięci urządzenia... 3 Wymuszenie wysunięcia płyty... 3 POLSKI Podłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/ odblokowywaniu płyt znajdują się na stronie 10. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. OBSŁUGA Podstawowa obsługa... 4 Przygotowanie... 6 Słuchanie radia... 7 Obsługa odtwarzacza CD Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Używanie pilota RM-RK USTAWIENIA Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Funkcje menu Ustawienia kolorów (dla KD-R501) UWAGI Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Konserwacja Specyfikacje Ten znak wskazuje... Dokonać wyboru za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego, a następnie wcisnąć je, aby potwierdzić wybór. 3

4 Podstawowa obsługa POLSKI 1 FM/AM: Wybierz zaprogramowaną stację. CD/USB: Wybierz folder. 2 Włączanie zasilania. Zmniejsz głośność (jeśli zasilanie jest włączone). Wyłącz zasilanie [przytrzymaj]. 3 Wybierz źródło. FM = CD * 2 = USB = AUX IN * 3 = AM * 3 = (z powrotem do początku) 4 Przejdź do opcji listy odtwarzania. Przejdź do ustawień menu [przytrzymaj]. 5 Kontrola głośności * 4 lub zaznaczanie elementów [Obróć]. Potwierdź wybór [Naciśnij]. FM: Uruchom tryb ustawień SSM [przytrzymaj]. CD/USB: Uruchom tryb odtwarzania [przytrzymaj]. Wstrzymanie/zatrzymanie odtwarzania * 4 [Naciśnij]. 6 Szczelina na płytę 7 Wyświetlacz 8 Wysuń płytę. 9 Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Uruchom tryb wyszukiwania PTY [przytrzymaj]. p Odłącz panel. q Zmień wyświetlane informacje. w FM/AM: Wyszukiwanie stacji. CD/USB: Wybór ścieżki. e Powróć do poprzedniego menu. r Czujnik pilota zdalnego sterowania Można sterować radioodtwarzaczem za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota. Więcej informacji podano na stronie 13. t Wtyczka wejściowa AUX (urządzenia zewnętrzne) y Wejście USB (Universal Serial Bus) * 1 Nazywane również jako Pokrętło wielofunkcyjne w tym podręczniku. * 2 Nie można wybrać CD jako źródła odtwarzania, jeśli w odtwarzaczu nie ma płyty. * 3 Nie można wybrać tych źródeł, jeśli zostały wyłączone w menu (patrz SRC SELECT w Funkcje menu na stronie 19). * 4 Podczas wstrzymania można ustawić głośność, jeśli wybrane źródło to CD/USB. Przed wznowieniem odtwarzania upewnij się, czy poziom głośności nie jest za wysoki. KD-R501: Można zmienić podświetlenie ekranu i przycisków (patrz COLOR na stronie 17). 4

5 Wyświetlacz POLSKI 1 Wskaźnik Tr (ścieżka) 2 Źródło / numer ścieżki / numer folderu / wskaźnik odliczania czasu 3 Wskaźnik DISC 4 Kontrolki trybu dźwięku CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER 5 Tryb odtwarzania / wskaźniki elementów RND (odtwarzanie losowe), (płyta), (folder), RPT (powtarzanie) 6 Wskaźnik EQ (charakterystyka dźwięku) 7 Wskaźnik LOUD (głośność) 8 Wskaźniki zapisu informacji na dysku TAG (informacje znaczników), (ścieżka/plik), (folder) 9 Wyświetlacz główny p Wskaźniki Radio Data System AF, REG, TP, PTY q Wskaźniki tryby tunera ST (stereo), MO (mono) OBSŁUGA 5

6 POLSKI Przygotowanie Anulowanie trybu demonstracyjnego i ustawianie zegara Patrz także strona Włączanie zasilania. 2 Wcisnąć i przytrzymać, aż pojawi się menu główne. [Obróć] = [Naciśnij] Powtórzyć procedurę. Anuluj tryb demonstracyjny Wybierz opcję DEMO, a następnie DEMO OFF. Ustaw zegar Wybierz opcję CLOCK = CLOCK SET. Ustaw godzinę, następnie naciśnij jeden raz pokrętło wielofunkcyjne, aby przejść do ustawiania minut. Wybierz opcję 24H/12H, a następnie 24 HOUR lub 12 HOUR. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. Zmiana wyświetlanych informacji Kiedy zasilanie jest wyłączone: Aktualny czas zegara jest wyświetlany, gdy CLOCK DISP jest ustawiony na CLOCK OFF (patrz strona 16). Kiedy zasilanie jest włączone: Wyświetlane informacje aktualnego źródła zmieniają się w następujący sposób: FM/AM Częstotliwość stacji = Godzina = (z powrotem do początku) FM Radio Data System Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) CD CD/USB Tekst płyty Audio CD/CD: Tytuł płyty/wykonawca * 1 = Tytuł ścieżki * 1 = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) MP3/WMA: Nazwa albumu/wykonawca (nazwa folderu) * 2 =Tytuł ścieżki dźwiękowej (nazwa pliku) * 2 = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) * 1 Jeśli płyta jest płytą CD audio, pojawia się napis NO NAME. * 2 Jeśli plik MP3/WMA nie zawiera informacji znacznika lub opcja TAG DISPLAY ustawiona jest na wartość TAG OFF (patrz str. 16), zostanie wyświetlona nazwa folderu i nazwa pliku. 6

7 Słuchanie radia 1 Wybierz FM lub AM. 2 Wyszukaj stacji do odtwarzania automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu stacji. Aby zatrzymać wyszukiwanie należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk. Można szukać stacji własnoręcznie za pomocą opcji Strojenia rêcznego. Przytrzymać jeden z przycisków, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol M, a następnie nacisnąć przycisk kilkakrotnie. Jeżeli sygnał radiowy stereo o częstotliwości FM jest dostatecznie mocny, na wyświetlaczu zapali się kontrolka ST. Poprawianie odbioru FM Kiedy odbiór programu stereo FM jest utrudniony można aktywować tryb mono, aby poprawić jakość odbioru. Patrz także strona 17. Zapamiętywanie stacji Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. 1 Podczas słuchania stacji... POLSKI [Obróć] = [Naciśnij] 2 Wybierz zakres pozycji, w którym chcesz zapisać stację. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Na wyświetlaczu zapala się kontrolka MO. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz MONO OFF. Wskaźnik MO zniknie. 3 Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane. Aby zatrzymać wyszukiwanie należy nacisnąć 4 /. Aby zaprogramować następne 6 stacji, powtórz procedurę od kroku 1. Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 7

8 POLSKI Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 92,50 MHz w pozycji Wybierz pozycję 04. Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie programów FM Radio Data System wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. 3 2 Wybierz jeden z ulubionych typów programów lub kod PTY. Wybór zaprogramowanej stacji. 3 Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. lub [Obróć] = [Naciśnij] Jeśli stacja nadaje program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona wybrana. Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 17). 8

9 Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP (Program drogowy) wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału Radio Data System wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-REG na stronie 17. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) POLSKI Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 17. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Aby wyłączyć odbiór w tle programów PTY, należy wybrać opcję PTY OFF jako kod PTY (patrz strona 17). Wskaźnik PTY zniknie. Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Urządzenie potrzebuje czasu, aby nastroić się na inną stację przy pomocy wyszukiwania programu. Patrz także strona 17. Kody PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT OBSŁUGA 9

10 Obsługa odtwarzacza CD POLSKI 1 Włączanie zasilania. 2 Włóż płytę. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymywanie odtwarzania i wyjmowanie płyty Zostanie wyświetlony komunikat NO DISC. Naciśnij przycisk SRC (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. Naciśnięcie (lub przytrzymanie) następujących przycisków umożliwia... [Naciśnij] Wstrzymanie/zatrzymanie odtwarzania. MP3/WMA: Wybór folderu [Naciśnij] Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie ścieżki do tyłu/do przodu Wybór ścieżki/folderu [Obróć] = [Naciśnij] W przypadku płyt MP3/WMA należy wybrać pożądany folder, a następnie żądaną ścieżkę za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. 10

11 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie [Obróć] = [Naciśnij] REPEAT Ô RANDOM [Obróć] = [Naciśnij] REPEAT TRACK RPT FOLDER RPT RANDOM FOLDER RND ALL RND : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : MP3/WMA: Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu : MP3/WMA: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. POLSKI Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB To urządzenie może odtwarzać utwory MP3/WMA zapisane w pamięci urządzenia USB. Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Wtyczka wejściowa USB Pamięć USB Jeśli podłączone zostało urządzenie USB... Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Aby zatrzymać odtwarzanie i odłączyć urządzenie USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Naciśnij przycisk SRC (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. (Patrz strony 10 i 11.) Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 11

12 POLSKI Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat READING. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB podano na stronie 22. Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Do gniazda wejściowego AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania można podłączyć element zewnętrzny. Przygotowanie: Upewnij się, że wybrano AUX ON dla ustawienia SRC SELECT = AUX IN ; patrz strona Wybierz opcję AUX IN. 2 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. 3 Regulacja głośności. 4 Dokonaj ustawień dźwięku na podstawie własnych preferencji (patrz strona 14 i 15). Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX wtyczka stereo mini, 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. 12 OBSŁUGA & URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

13 Używanie pilota RM-RK50 Radioodtwarzacz można obsługiwać zdalnie, zgodnie z poniższą instrukcją (za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota). Zalecamy używanie pilota o symbolu RM-RK50. POLSKI Instalacja baterii litowej (CR2025) Uwaga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Przed rozpoczęciem korzystania z pilota: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnika pilota NIE NALEŻY wystawiać na działanie jasnego światła (bezpośredniego światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego). 1 Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia folder MP3/WMA. 3 Reguluje poziom głośności. 4 Wybiera tryby dźwięku. 5 Służy do wyboru źródła. 6 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki. Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Czujnik pilota zdalnego Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym sterowania narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 13

14 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku POLSKI Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. Patrz także strona 16. [Obróć] = [Naciśnij] Ustawienia USER (użytkownika) patrz strona 15. Zaprogramowane ustawienie wartości dla każdego trybu dźwięku Wartość zaprogramowana Tryb dźwięku BASS MIDDLE TREBLE LOUD (głośność) Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q USER 60 Hz 00 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,0 10,0 khz 00 ROCK 100 Hz +03 Q1,0 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +02 CLASSIC 80 Hz +01 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +03 POPS 100 Hz +02 Q1,25 1,0 khz +01 Q1,25 10,0 khz +02 OFF HIP HOP 60 Hz +04 Q1,0 1,0 khz 02 Q1,0 10,0 khz +01 JAZZ 80 Hz +03 Q1,25 1,0 khz 00 Q1,25 10,0 khz +03 Częst.: Częstotliwość Q: Spadek jakości 14

15 Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika. 1 Wybierz USER for EQ. 4 Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. [Obróć] = [Naciśnij] POLSKI 1 Dostroić częstotliwość. 2 Ustaw poziom. 3 Ustawianie spadku jakości. [Obróć] = [Naciśnij] 2 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się USER... 3 Wybrać ton. [Obróć] = [Naciśnij] Elementy dźwięku Częstotliwość 60 Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz Poziom 06 do +06 Q Q1,0 Q1,25 Q1,5 Q2,0 Zakres/dostępne ustawienia BASS MIDDLE TREBLE 0,5 khz 1,0 khz 1,5 khz 2,5 khz 06 do +06 Q0,75 Q1,0 Q1,25 10,0 khz 12,5 khz 15,0 khz 17,5 khz 06 do +06 Stałe 5 Powtarzaj czynności 3 i 4, aby wyregulować inne właściwości dźwięku. Dokonane ustawienia zostaną zapisane automatycznie. USTAWIENIA 15

16 Funkcje menu POLSKI 1 Wejść do menu. 2 Wybrać żądaną opcję. 3 Jeśli to konieczne, powtórz krok 2. [Obróć] = [Naciśnij] Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Ustawienie początkowe: Podkreślone Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] DEMO CLOCK EQ DISPLAY DEMO Tryb demonstracyjny CLOCK DISP * 1 Zegar CLOCK SET Ustawianie zegara 24H/12H Tryb wyświetlania godziny CLOCK ADJ * 2 Automatyczne ustawienie zegara EQ Korektor DIMMER Przyciemnianie SCROLL* 3 Przewijanie TAG DISPLAY Wyświetlenie znaczników DEMO ON DEMO OFF : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund, [6]. : Anulowanie. CLOCK ON : Zegar jest wyświetlany na wyświetlaczu przez cały czas, gdy zasilanie jest wyłączone. CLOCK OFF : Anuluje; przyciśnięcie DISP spowoduje wyświetlenie zegara przez około 5 sekund, gdy zasilanie jest wyłączone, [6]. : Ustaw godzinę, a następnie minuty, [6]. (Ustawienie początkowe: 0:00) 24 HOUR 12 HOUR : Ustawienia - patrz również strona 6. AUTO : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. OFF : Anulowanie. : Wybierz zaprogramowane brzmienie najbardziej odpowiednie dla danego gatunku muzyki. USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ DIMMER ON DIMMER OFF SCROLL ONCE SCROLL AUTO SCROLL OFF : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Anulowanie. : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). : Anulowanie. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. TAG ON TAG OFF : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. : Anulowanie. * 1 Jeżeli zasilanie nie ulega zakłóceniu poprzez przekręcenie kluczyka zapłonu w Twoim samochodzie, zaleca się wybranie CLOCK OFF, aby oszczędzić akumulator samochodu. * 2 Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). * 3 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. 16

17 Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] TUNER COLOR (dla modelu KD-R501) MENU COLOR (dla modelu KD-R501) AF-REG * 4 Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja PTY-STANDBY * 4 Odbiór PTY w tle TA VOLUME * 4 Głośność informacji drogowych P-SEARCH * 4 Wyszukiwanie programów MONO * 6 Tryb mono IF BAND Zakres średniej częstotliwości COLOR 01 COLOR 29, USER MENU COLOR Menu kolorów AF ON AF-REG ON OFF PTY OFF, Kody PTY VOLUME 00 VOLUME 50 (lub VOLUME 00 VOLUME 30)* 5 SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego), [9]. Wskaźnik AF wyświetlony. : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik AF i REG wyświetlony. : Anulowanie. : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z kodów PTY, [9]. : (Ustawienie początkowe: VOLUME 15) : Włącza wyszukiwanie programu, [9]. : Anulowanie. : Aktywuj tryb mono, aby polepszyć odbiór FM - efekt stereo zostanie utracony, [7]. : Przywróć efekt stereo. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. : Wybierz jeden z zaprogramowanych kolorów lub kolorów użytkownika do podświetlenia ekranu i przycisków (za wyjątkiem T/P/ /0). (Informacje o własnych ustawieniach kolorów - patrz rozdział USER na stronie 19.) OFF ON : Anulowanie. : Zmienia kolor podświetlenia ekranu i przycisków (za wyjątkiem T/P/ /0) podczas korzystania z menu, trybu odtwarzania i wyszukiwania z listy. POLSKI * 4 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * 5 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 6 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. Ciąg dalszy na następnej stronie USTAWIENIA 17

18 POLSKI Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] AUDIO FADER* 7, * 8 Balans przód-tył BALANCE * 8 Balans LOUD Głośność VOL ADJUST Ustawianie głośności L/O MODE Tryb wyjścia liniowego SUB.W FREQ * 9 Częstotliwość odcinania subwoofera SUB.W LEVEL * 9 Poziom subwoofera BEEP Dźwięk klawiszy TEL MUTING Wyciszanie przy rozmowie telefonicznej AMP GAIN * 10 Sterowanie mocą wzmacniacza R06 F06 L06 R06 LOUD OFF LOUD ON VOL ADJ 05 VOL ADJ +05 (Ustawienie początkowe: VOL ADJ 00) SUB.W REAR LOW MID HIGH SUB.W 00 SUB.W 08 BEEP OFF BEEP ON MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF LOW POWER HIGH POWER 18 : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. (Ustawienie początkowe: 00) : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. (Ustawienie początkowe: 00) : Anulowanie. : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM. : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Częstotliwości poniżej 72 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 111 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 157 Hz są wysyłane do subwoofera. : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. (Ustawienie początkowe: SUB.W 04) : Anuluje dźwięk klawiszy. : Uaktywnia dźwięk klawiszy. : Należy wybrać jedną z opcji wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu komórkowego. : Anulowanie. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika). : VOLUME 00 VOLUME 50 * 7 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość 00. * 8 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 9 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb L/O MODE (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na SUB.W (głośnik niskotonowy). * 10 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na LOW POWER przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30.

19 Kategoria Elementy menu Regulowane parametry, [strona z opisem] SRC SELECT AM * 11 Stacja AM AUX IN * 12 Wejście zewnętrzne Tworzenie koloru własnego Kolor USER Można tworzyć własne kolory dla opcji DAY COLOR lub NIGHT COLOR. DAY COLOR: AM OFF AM ON AUX OFF AUX ON Stosowany, kiedy DIMMER jest ustawiony na DIMMER OFF. NIGHT COLOR: Stosowany, kiedy DIMMER jest ustawiony na DIMMER ON. 1 : Wyłącz AM wybierając źródło. : Włącz AM wybierając źródło, [4]. Ustawienia kolorów (dla KD-R501) : Wyłącz AUX IN wybierając źródło. : Włącz AUX IN wybierając źródło, [4]. * 11 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AM. * 12 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AUX IN. 5 Wybierz kolor podstawowy. [Obróć] = [Naciśnij] 6 Wyreguluj poziom (00 31) wybranego koloru podstawowego. [Obróć] = [Naciśnij] POLSKI 2 Wybierz COLOR = USER. [Obróć] = [Naciśnij] 3 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się USER... Po wyborze 00 dla wszystkich kolorów podstawowych nic nie pojawi się na ekranie. 7 Powtarzaj czynności 5 i 6, aby wyregulować inne kolory podstawowe. 8 Zamknij ekran. 4 [Obróć] = [Naciśnij] Jeśli przez 30 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, operacja zostanie anulowana. USTAWIENIA 19

20 POLSKI Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obsługa Włączanie zasilania Naciskając przycisk SRC na urządzeniu, można również włączyć zasilanie. Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Wyłączanie zasilania Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania utworu, ponowne odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zakończone zostało odtwarzanie w momencie wyłączenia. Ogólne Jeśli podczas słuchania płyty zostanie zmienione źródło, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po następnym wybraniu CD jako źródła odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli w ciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku MENU nie zostanie wykonana żadna czynność, operacja zostanie anulowana. Obsługa tunera Zapamiętywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześniej zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Po zakończeniu funkcji SSM automatycznie wybrana zostanie stacja zapisana w pozycji o najmniejszym numerze. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obsługa FM Radio Data System Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału Radio Data System PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Bez poprawnego odbioru tych sygnałów, funkcja Network-Tracking Reception nie będzie działać poprawnie. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych za pomocą funkcji Odbioru informacji drogowych w tle, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA VOL), jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. Gdy funkcja Alternative Frequency Reception jest aktywna (i opcja AF wybrana), funkcja Network- Tracking Reception jest również automatycznie włączana. Obsługa odtwarzacza CD Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Radioodtwarzacz został zaprojektowany do odtwarzania płyt CD/CD Text i CD-R (nagrywalne)/ CD-RW (wielokrotnego zapisu) w formacie audio CD (CD-DA) oraz MP3/WMA. Jeśli płyta została włożona odwrotną stroną, na wyświetlaczu pojawiają się kolejno słowa PLEASE i EJECT. Naciśnij 0, aby wysunąć płytę. Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Podczas szybkiego przewijania płyt MP3 i WMA słychać tylko niewyraźny dźwięk. 20

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVY SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-L5V Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V Magyar

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G950V Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System 2-598-716-81(1) SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU Printed on 100 % recycled paper using

Részletesebben

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI -PORTABLE SYSTEM RC-BX25 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON -PORTABLE SYSTEM RC-BX15 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON PORTABLE SYSTEM PŘENOSNÝ SYSTÉM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ-

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

PRESET TUNING /AUTO PRESET PLAY MODE CD TAPE TUNER BAND ENTER/ MEMORY ONE TOUCH REC MULTI CONTROL VOLUME PRESET EQ POWER ON SOUND / STANDBY/ON

PRESET TUNING /AUTO PRESET PLAY MODE CD TAPE TUNER BAND ENTER/ MEMORY ONE TOUCH REC MULTI CONTROL VOLUME PRESET EQ POWER ON SOUND / STANDBY/ON (AC) SLEEP POWER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +10 RANDOM PROGRAM REPEAT CD / TAPE TUNER BAND / CLEAR DOWN UP AHB VOLUME PRO SOUND REMOTE CONTROL RM-RXP1010 PLAY MODE ONE TOUCH REC POWER ON / STANDBY/ON MULTI CONTROL

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS Audioműveletek A rádió használata A rádió használata A kívánt csatorna beállítása VIGYÁZAT Ha a jármű akkumulátorát eltávolítják (javítások vagy karbantartás miatt), a memóriában tárolt összes csatorna

Részletesebben

Wireless Optical Desktop Kit

Wireless Optical Desktop Kit Wireless Optical Desktop Kit Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN0 GL, United Kingdom T: + (0) 9 000 F: + (0) 9 000 Belkin B.V. Starparc Building, Boeing Avenue 9 PH Schiphol-Rijk,

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System 2-591-387-71(1) SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU 2005 Sony Corporation 2-PL Prawa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Rádió Radio / CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb az elõlap lenyitására

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TEMPERATURE STATION TEMPERATURE STATION Operation and Safety Notes STACJA METEO Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BEL- ÉS KÜLTÉRI HŐMÉRŐ Kezelési és biztonsági utalások TEMPERATURNA POSTAJA

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

With PC link (WS1040KR) Professional weather station

With PC link (WS1040KR) Professional weather station PL CZ SK HU With PC link (WS1040KR) Professional weather station Profesjonalna stacja meteorologiczna Z połączeniem z komputerem Profesionální meteorologická stanice S připojením k počítači Profesionálna

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó 2-348-415-21(1) FM/MW/LW CD-lemez lejátszó Kezelési útmutató Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban. CDX-R6750 2005 Sony Corporation Üdvözöljük!

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2489-00 / 00 (E2WN) Obsah Česky Bezpečnostní

Részletesebben