Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: A kezelési útmutató az alábbi audiorendszerre vonatkozik. AK350 : Csak az SC-AK350-re vonatkozik. AK250 : Csak az SC-AK250-re vonatkozik. Tartalomjegyzék Mellékelt tartozékok... Biztonsági információk Biztonsági óvintézkedések... Bánásmód a lemeztartóval és a lemezekkel A hangsugárzók elhelyezése.. Kezdeti lépések A csatlakoztatások elvégzése.... Az elemek behelyezése a távvezérlôbe.. Bemutató (DEMO) funkció.. 10 A készülék A távvezérlô Lemezek... Szokásos lejátszás További lejátszás üzemmódok.... További funkciók (csak MP3) Szokásos lejátszás.. 17 Felvétel FM/AM rádió Kézi hangolás Programozott hangolás Idôzítô.... Az óra beállítása.... Idôzített lejátszás vagy felvétel....

3 .... Késleltetett kikapcsolás A hang szabályozása Hangzásképek kiválasztása Mélyhang-kiemelés Külsô készülék.. Felvétel hordozható audiokészülékrôl... A készülék és a távvezérlô átkacsolása másik üzemmódba Mielôtt a szervizhez fordulna Karbantartás Amikor a készüléket áthelyezi Minôségtanúsítás, mûszaki adatok.. 30 Mellékelt tartozékok Kérjük ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékokat. 1 db hálózati csatlakozókábel (K2CQ2CA00006) 1 db AM-keretantenna (N1DAAAA00001) 1 db távvezérlô (N2QAYB000143) 1 db URH-szobaantenna (RSA0007-L) 2 db elem a távvezérlôhöz Biztonsági információk VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. A készülék hátoldalán lévô,,class 1 LASER PRODUCT" felirat azt jelenti, hogy a CD-játszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik. (A készülék hátlapja) 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a biztonsági reteszt kiiktatja. A készülék belsejében lévô, többnyelvû figyelmeztetô felirat jelentése: FIGYELEM! A BURKOLAT NYITÁSAKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRVESZÉLY. ÓVAKODJON A SUGÁRZÁSTÓL! (A készülék belsejében) NE NÉZZEN A KÖZVETLEN SUGÁRBA! 1 Biztonsági információk (folytatás) FIGYELMEZTETÉS: TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK, ÉS NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT, PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT A KÉSZÜLÉKRE. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT); NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. VIGYÁZAT! A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZHETÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT. NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL. NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST, MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT A KÉSZÜLÉKRE. A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG. A készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás készülék zavart. Kérjük növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha nyilvánvaló, hogy a zavart a mobiltelefon okozza. A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében, könnyen hozzáférhetô helyre telepítse. A hálózati kábel csatlakozódugója maradjon könnyen kezelhetô.

4 Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali dugaszolóaljzatból. EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK. 2 Biztonsági óvintézkedések Elhelyezés Elhelyezés A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól mentes, közvetlen napfénytôl és magas hômérséklettôl távoli egyenletes felületre helyezze. A fent felsorolt helyzetek a készülék burkolatát és egyéb alkatrészeit károsíthatják, ezáltal a készülék élettartama rövidülhet. A torzítások és a nem kívánt akusztikai hatások elkerülése érdekében legalább 15 cmre helyezze el a készüléket a falaktól. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Idegen tárgyak (szerszámok, tisztítószerek stb.) Idegen tárgyak (szerszámok, tisztítószerek stb.) Gondoskodjon arról, hogy fémtárgyak még véletlenül se kerüljenek a készülék belsejébe. A készülék belsejébe kerülô fémtárgyak áramütésveszélyt vagy meghibásodást okozhatnak. Különös pontossággal kerülje, hogy kifröccsenô víz vagy folyadék kerüljön a készülék burkolatára vagy a készülékbe, mert ez tûz- és áramütésveszélyes. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali konnektorból és forduljon a márkakereskedôjéhez, ha ez mégis megtörtént. Ne érje a készüléket rovarirtó spray, mert némelyik spray gyúlékony gázokat tartalmaz, és ez tûzveszélyes. Tápfeszültség Tápfeszültség A hálózati feszültségtôl eltérô nagyfeszültségû áramforrások használata nagyon veszélyes. Ilyen csatlakoztatás tüzet okozhat. Egyenfeszültségû áramforrás nem használható. Hajón vagy bárhol, ahol egyenfeszültségû csatlakozók is elôfordulhatnak, feltétlenül ellenôrizze a tápfeszültséget. Szerviz Szerviz Üzemzavar esetén se kísérelje meg szétszedni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból és forduljon szakk&forduljon a márkakereskedôhöz vagy a forgalmazóhoz, ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétôl meg kíván szabadulni. Mielôtt használatba venné a készüléket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót. Kövesse a készüléken feltüntetett biztonsági útmutatásokat, és az alábbi lista megfelelô útmutatásait. Tartsa a kezelési útmutatót könnyen elérhetô helyen, hogy bármikor a segítségére lehessen. 1) Olvassa el ezeket az útmutatásokat. 2) Ôrizze meg ezeket az útmutatásokat. 3) Ügyeljen az összes figyelmeztetésre. 4) Kövesse az összes útmutatást. 5) Ne használja ezt a készüléket víz közelében. 6) Csak száraz kendôvel tisztítsa a készüléket. 7) Ne takarjon le egyetlen szellôzônyílást se. A gyártó elôírásai szerint telepítsen. 8) Ne telepítse hôforrások, mint p&eacut helyezze a hangsugárzókat az audiorendszertôl. A hangsugárzóknak nincs mágneses árnyékolásuk. Ezért ne helyezze televízió, személyi számítógép vagy egyéb mágneses térre érzékeny berendezés közelébe. Tönkre teheti a hangsugárzót és lerövidítheti az élettartamukat, ha a mûsort nagy hangerôvel sokáig játssza le. A kár elkerülése érdekében, a következô esetekben csökkentse a hangerôt. Ha a lejátszott hang torz. Ha hangzásképet állít. Figyelem A hangsugárzókat csak a javasolt audiorendszerhez használja, mert ellenkezô esetben az erôsítô és/vagy a hangsugárzó meghibásodhat és tûzveszélyt okozhat. Forduljon szakképzett szervizszakemberhez, ha meghibásodás történt vagy a hangminôség hirtelen leromlott. Ne szerelje ezeket a hangsugárzókat falra vagy a mennyezetre. 6 Kezdeti lépések A csatlakoztatások elvégzése A hálózati vezetéket csak az összes csatlakoztatás elvégzése után csatlakoztassa. Csatlakoztassa a hangsugárzó kábeleket. Csatlakoztassa az URH-szobaantennát. Ott rögzítse, ahol a vétel a legjobb. Ragasztószalag Csatlakoztassa az AM-keretantennát. A háztartási fali konnektorhoz Állítsa az antennát a talpára. Csatlakoztassa a hálózati kábelt. A csatlakozó behelyezése A csatlakozó típusától függôen elôfordulhat, hogy a csatlakozó eleje az ábrán látható módon kissé kiáll a készülékbôl még akkor is, ha azt tökéletesen csatlakoztatta. Azonban ez használat közben nem okoz problémát. Készülékcsatlakozó Csatlakozó Tájékoztató Energiatakarékossági okokból, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni.

5 A memóriában tárolt néhány adatot ismét be kell majd állítania, ha újból csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz. Megjegyzés A tartozék hálózati csatlakozókábelt csak ehhez a készülékhez használja. Ne használja más készülékhez. 7 Kezdeti lépések (folytatás) Megvásárolható antenna csatlakoztatása Kültéri antennát használjon, ha a rádióvétel gyenge. Megjegyzés Húzza ki a kültéri antennát, ha a készüléket nem használja. Ne használja a kültéri antennát viharban. Kültéri URH-antenna Kültéri URH-antenna (nem tartozék) 75 -os koaxiális kábel (nem tartozék) A készülék hátlapja Húzza ki az URH-szobaantennát. A kültéri antennát csak szakképzett szerelô telepítse. Kültéri AM-antenna A készülék hátlapja Kültéri AM-antenna (nem tartozék) AM-keretantenna (tartozék) Helyezzen el az ablak vagy más alkalmas hely közelében vízszintesen mûanyag szigetelésû vezetéket. Hagyja az AM-keretantennát csatlakoztatva. 8 Az elemek behelyezése a távvezérlôbe s Elemek Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (+ és ) egyezzen meg a távvezérlôben lévô jelzésekkel. Vegye ki az elemeket, ha a távvezérlôt hosszabb ideig nem kívánja használni. Az elemeket sötét, hûvös helyen tárolja. Cserélje ki az elemeket, ha a készülék még akkor sem reagál a távvezérlôre, ha azt egész közel tartja az elôlaphoz. Ne használjon akkumulátort. Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást okozhat, ami tüzet okozhat. Forduljon a márkaszervizhez, ha az elektrolit az elembôl szivárog. Mossa le bô vízzel, ha az elektrolit bármelyik testrészét érte. Ne tegye a következôket: Ne keverje az új és a régi elemeket. Ne használjon egyszerre különbözô fajtájú elemeket. Ne melegítse és ne érje láng az elemeket. Ne szedje szét és ne zárja rövidre az elemeket. Ne kísérelje meg az alkáli és a mangán elemeket feltölteni. Ne használjon olyan elemeket, amelyeknek a burkolata mállik. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a távvezérlôre. Ne érje folyadék a távvezérlôt. A távvezérlô használata A távvezérelhetôség maximális távolsága közvetlenül a készülék elôlapjától mérve 7 m, irányítsa a készülék érzékelôjére és távolítsa el az útban lévô tárgyakat. A távvezérlô érzékelôjének a helye a 10. oldal ábráján látható. Bemutató (DEMO) funkció A készülék hálózathoz történô elsô csatlakoztatásakor a funkciókat ismertetô bemutató üzemmód megjelenhet a kijelzôn. A bemutatót a,,demo ON" felirat kiválasztásával lehet bekapcsolni, ha kikapcsolta ezt az üzemmódot. Nyomja meg és tartsa nyomva a bemutató [s, STOP, - DEMO] gombot. A gomb minden egyes nyomva tartására a kijelzô megváltozik. Kikapcsolva (NO DEMO) Bekapcsolva (DEMO ON) A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében válassza a,,no DEMO" feliratot. Megjegyzés A bemutató üzemmódot nem lehet bekapcsolni, ha a fénytompítást (Dimmer) bekapcsolta. 9 Kezelôszervek ismertetése A készülék Kijelzô panel 15 Lemeztartók 16 Közvetlen lemez lejátszás ( 12.) 17 Fejhallgató-csatlakozó [ ] Ne hallgassa a mûsort fejhallgatóval folyamatosan sokáig, mert halláskárosodást okozhat. Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm koncentrikus sztereó csatlakozó (nem tartozék) 18 CD-léptetés/keresés, kazetta gyorscsévélés elôre/hátra, hangolás/programhely-választó, idôbeállító gombok ( 1221.) 19 Lemez-lejátszás/pillanat állj gomb ( 12. ) 20 Kazetta-lejátszás ( 17.) µ 21 Kazettatartó nyitó gomb ( 17.) 22 Bemutató állj gomb [s, STOP, DEMO] ( 9., 17., 18.) 23 Kazettatartó ( 17.) 1 Távvezérlôjel-érzékelô 2 Lemeztartó nyitó/záró gomb ( 5.) 3 Több lemez csere ( 13.) 4 Egyetlen lemez csere ( 13.) 5 Hálózati feszültségjelzô [AC IN] A jelzô világít, ha a készüléket a háztartási fali konnektorhoz csatlakoztatta. 6 Készenlét/Bekapcsoló [ ] ( 5., 29.) A kapcsoló megnyomásával a készülék készenléti (kikapcsolt) állapotból bekapcsolható és fordítva. A készülék készenléti (kikapcsolt) helyzetben is fogyaszt kis mértékben villamosenergiát. 7 Music port csatlakozó ( 25.) 8 Külsô bemenetválasztó ( 25.) 9 Rádió (FM/AM) választó ( 19.) 10 Hangerôszabályozó 11 Felvétel gomb ( 17., 25.) 12 Kijelzô ( 14., 19.) 13 Kemény mélyhang gomb [H.

6 BASS] ( 24.) 10 A távvezérlô A fekete körben lévô számmal (mint például és a távvezérlôn. ) jelölt gombok funkciója megegyezik a készüléken Késleltetett kikapcsolás automatikus kikapcsolás gomb ( 23. ) Lemez-gomb ( 12.) Program gomb ( 14., 20) Lejátszás üzemmód gomb ( 12., 19. Idôzített lejátszás/ idôzített felvétel gomb ( 21. ) Óra/idôzítô gomb ( 21.) Számgombok, karakter gombok ( 12., 16., 20.) Ismétlés gomb ( 15.) Törlô gomb ( 1415.) Állj/programtörlô gomb ( 1215.) Albumválasztó gombok ( 13.) Beíró gomb [ENTER] ( 1516.) Címkeresés gomb ( 15. ) Kijelzô gomb Kézi hangszín gomb [MANUAL EQ] ( 24.) Némítás gomb Hangzáskép gomb ( 24.) Fénytompító gomb Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy CD vagy kazetta üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát, ha azt 10 percig nem használta. A funkció mûködésbe hozása érdekében nyomja meg és tartsa nyomva az automatikus kikapcsolás [AUTO OFF] gombot. A funkció törlése érdekében nyomja meg ismét és tartsa nyomva ezt az [AUTO OFF] gombot. Ezt a beállítást még akkor is megôrzi a memória, ha a készüléket kikapcsolta. A kijelzô fényének a csökkentése. A hang némítása. A gomb megnyomása a funkciót bekapcsolja. Kikapcsolja a funkciót, ha a gombot ismét megnyomja. 11 Lemezek Szokásos lejátszás Funkció Mûsorszámok léptetése Mûvelet Nyomja meg a léptetés hátra [, / REW] vagy elôre [, /FF] gombot. Véletlenszerû lejátszás közben a már lejátszott mûsorszámokhoz nem tud visszalépni (,,Lejátszás üzemmód funkció", lejjebb). Egy album vagy az összes album véletlenszerûen [1-ALBUM] vagy [1-ALBUM RANDOM] üzemmódban mûsorszámokat léptetni csak a pillanatnyi albumon belül lehet. 1 2 Nyissa ki a tartót a készüléken lévô lemeztartó nyitó/záró [v OPEN/CLOSE] gombbal. A készülék bekapcsol, a lemezt a címkével felfelé nézve helyezze a pillanatnyi lemeztartóra. Zárja be a tartót a CD-tartó nyitó/záró [v OPEN/CLOSE] gomb megnyomásával. Indítsa a lejátszást a lemez-lejátszás [ /, CD] gombbal. A lemez [DISC] gombot is megnyomhatja és utána a többi behelyezett lemez kiválasztását és a lejátszását az [1] ~ [5] gombbal végezze el. Mûsorkeresés mûsorszámokon át A pillanatnyi lemezjelzô Funkció A lejátszás megállítása Mûvelet Nyomja meg lejátszás közben az állj [s, CLEAR] gombot. A kijelzô állj üzemmódban Példa:,,MP3" azt jelzi, hogy a lemezen MP3 fájlok vannak. A keresés érdekében lejátszás vagy pillanat állj közben, nyomja meg és tartsa nyomva a léptetés hátra [, / REW] vagy elôre [, /FF] gombot. Programozott lejátszás ( 12. oldal), vagy véletlen lejátszás közben keresni csak a pillanatnyi mûsorszámon belül lehet (,,Lejátszás üzemmód funkció"). Lejátszás üzemmód funkció Az összes album száma Pillanat állj Az összes mûsorszám száma Meg tud hallgatni kiválasztott lemezeket vagy mûsorszámokat. Elôkészület Válassza ki és játssza le a kívánt lemezt. Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. Üzemmód Lejátszás Nyomja meg lejátszás közben a lemezlejátszás [ /, CD] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. Album léptetés Lejátszás vagy állj üzemmódban, a kívánt album kiválasztása érdekében nyomja meg az album léptetés [ALBUM vagy ] gombot. A kijelzô, amikor állj üzemmódban választ Példa: A pillanatnyi album 1-lemez (1-DISC) A kiválasztott lemez 1 DISC Összes lemez (ALL-DISC) ALL DISC A tartókba behelyezett összes lemez, a kiválasztott CD-tôl az utolsó lemezig. Például: A kiválasztott lemezen egy kiválasztott mûsorszám. A pillanatnyi lemezen lévô mûsorszám kiválasztása érdekében, a számgombokat nyomja meg. A lejátszás a kiválasztott mûsorszámmal kezdôdik. 1-mûsorszám (1-TRACK) 1TR A pillanatnyi album mûsorszámainak a száma Ez a funkció egy lemez véletlenszerûen vagy az összes lemez véletlenszerûen [1-DISC RANDOM] vagy [ALL DISC RANDOM] üzemmódban nem mûködik. 12 Üzemmód Lejátszás Több lemez cseréje (MULTI CHANGE) Csak a készüléken Válasszon albumot az [ALBUM vagy ] gombbal. Nyomja meg a léptetés hátra [, /REW] vagy elôre [, /FF] gombot, utána a pillanatnyi albumban lévô mûsorszám kiválasztása érdekében, a számgombokat nyomja meg. A lejátszás a kiválasztott mûsorszámtól kezdôdik. 1 album (1-ALBUM) (1ALB) 1 2 A lemeztartók kinyitása érdekében, nyomja meg a több lemezcsere [v, MULTI CHANGE] gombot.

7 A lemezek ellenôrzése és cseréje érdekében, nyomja meg a gombot újra meg újra. A kiválasztott lemezen egy kiválasztott album. Válasszon albumot az [ALBUM vagy ] gombbal. 1-lemez véletlenszerûen (1-DISC RANDOM) (1DISC RND) A kiválasztott lemez véletlenszerûen. Megjegyzés Az a tartó nem fog kinyílni, amelyikben a lemezt a készülék éppen lejátssza. Az összes tartó kinyílik, ha a lejátszást megállította. A hátralévô lemeztartók egyszerre történô bezárása érdekében, nyomja meg a lemeztartó nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gombot. Egyetlenegy lemez cseréje (SINGLE CHANGE) 1-album véletlenszerûen (1-ALBUM RANDOM) (1 ALB RND) A kiválasztott album összes mûsorszáma véletlenszerûen. Válasszon albumot az [ALBUM vagy ] gombbal. Csak a készüléken A lemez lejátszása közben, kicserélheti a többi tartóban lévô CD-t. Összes lemez véletlenszerûen (ALL DISC RANDOM) (ALL DISC RND) Az összes behelyezett lemez véletlenszerûen Nyomja meg az egyetlenegy lemez csere [v, SINGLE CHANGE] gombot. Közvetlen CD-lejátszás [, 1] ~ [, 5] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt lemeztartót. Cserélje a lemezt. A lemeztartó bezárása érdekében, nyomja meg ismét ezt a [v, SINGLE CHANGE] gombot. Amikor a lejátszás a végére ér. Az adott lejátszás üzemmódot a memória mindaddig megôrzi, amíg azt meg nem változtatja még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Megjegyzés A programozott üzemmódot a lejátszás üzemmód funkciókkal (Play Mode function) együtt nem tudja használni. 13 Lemezek (folytatás) További lejátszás üzemmódok A mûsorszám információ ellenôrzése Kiválaszthatja a kívánt lemez kijelzô üzemmódot. Programozott lejátszás Nyomja meg lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban a kijelzô [DISPLAY] gombot. Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé. Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Album neve Címke Címke Címke Mûsorszám (mûvész) (mûsorszám) (album) neve Megjegyzés CD A kijelzôn a hátralévô játékidô helyett a,, :- " jelzés látható, ha 25 vagy ennél nagyobb számú mûsorszámot játszik le. MP3 A cím át fog gördülni a kijelzôn, ha a cím 9 karakternél hosszabb. Az átgördülés 3 másodpercenként fog kezdôdni. Nincs címke (NO TAG) üzenet jelenik meg a kijelzôn, ha a címekhez nem írt be címkét. A megjeleníthetô karakterek maximális száma kb. 32. A készülék az album, mûsorszám és a mûvész nevét (1.0 és 1.1 verziójú) MP3 ID3 címkével tudja megjeleníteni. A címek olyan szöveges tartalmát, amelyet a készülék nem támogat, nem lehet kijelezni. Az ID3 az MP3 mûsorszámba beágyazott címke (elôtag), amely a mûsorszámról nyújt információt. Ezzel a készülékkel a 2 bájtos kóddal beírt címeket nem lehet korrektül megjeleníteni Nyomja meg a lemez-lejátszás [ /, CD] gombot és utána az állj [s, CLEAR] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. A program,,pgm" jelzô megjelenik. Nyomja meg a lemez [DISC] gombot és utána válasszon lemezt az [1] ~ [5] gomb megnyomásával. Válassza ki a kívánt mûsorszámot a számgombokkal. A további mûsorszámokat a 34. lépések megismétlésével válassza ki. Indítsa a lejátszást a lemez-lejátszás [ /, CD] gomb megnyomásával. Nyomja meg a lemez [DISC] gombot és utána válasszon lemezt az [1] ~ [5] gomb megnyomásával. Nyomja meg az állj [s, CLEAR] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válassza ki a kívánt albumot az [ALBUM ( vagy )] gombbal. meg az ismétlés [REPEAT] gombot. A,, " jelzô megjelenik. a,, " jelzôt. és a Lejátszás üzemmód funkciókkal (Play mode function) ( 12. oldal) együtt tudja használni. Nyomja meg a [PROGRAM] és utána a lemez-lejátszás [ /, CD] gombot. Ismételje meg állj üzemmódban a 34. lépéseket. Ismételje meg állj üzemmódban a 46. lépéseket. A program ellenôrzése Nyomja meg a léptetés [, /REW] vagy [, /FF] gombot, ha állj üzemmódban a,,pgm" jelzô látható. A mûsorszám száma, a program sorrendje és a lemez száma jelenik meg: Mûsorszám száma Program sorrendje További funkciók (csak ) Album/mûsorszám-cím keresés Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy a kívánt albumot vagy mûsorszámot megkeresse. A megjelenô program sorrendjét az album száma és a mûsorszám száma követi. Az utolsó mûsorszám törlése Az összes beprogramozott mûsorszám törlése Nyomja meg állj üzemmódban a törlés [DEL] gombot.

8 törli az összest (CLEAR ALL) üzenet jelenik meg. 8 karaktert írhat be. elôzô vagy a következô párosítás kikereséséhez nyomja meg a léptetés [, /REW] vagy [, /FF] gombot. A keresendô cím megjelenik. Albumcím keresés MP3 lejátszás korlátozásai Villog, jelzi az albumcím keresô üzemmódot. Albumcím Csak az elsô szekcióban rögzített formátumot tudja lejátszani, ha MP3 vett fel egy olyan lemezre, amelyre már CD-DA-t rögzítettek. A lemez vagy a felvétel állapotától függôen lehet, hogy néhány MP3 fájlt nem tud lejátszani. A felvételek nem szükségszerûen abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogy azokat rögzítette. 16 Kazetták Felvétel és lejátszás A,,Kazetták Felvétel és lejátszás" címû részben ismertetett kezelôszervek fôleg a készüléken találhatók, az eltéréseket külön jelölik. TPS (Mûsorkeresés) (TPS: Tape Program Sensor = Szalagprogram érzékelô) Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy max. a 9. mûsorszám elejét megkeresse. Nyomja meg lejátszás közben a gyorskeresés [, REW/ ] vagy [, FF/ ] gombot. A lejátszás a megtalált mûsorszámtól folytatódik. Megjegyzés A mûsorkeresés (TPS) a következô esetekben hibásan mûködhet: ha az üres rész rövid, ha a mûsorszámok között zaj van, ha a mûsorszámban csend van. Szokásos lejátszás Normál (TYPE I) szalagot használjon. Króm-dioxid és metál szalagot is le lehet játszani, azonban ezeket a szalagokat a készülék kifogástalan karakterisztikával nem képes lejátszani Nyomja meg a kazetta-lejátszás [, TAPE] gombot. Ezzel bekapcsolja a készüléket. A lejátszás automatikusan elkezdôdik, ha volt kazetta a készülékben. (Lejátszás egy gombnyomásra. ) Nyomja meg a magnó kazettatartó nyitó [v, OPEN] gombot és helyezzen be egy kazettát. Lejátszani kívánt oldal Ön felé és a szalag lefelé nézzen. Zárja be kézzel a kazettatartót. Indítsa a lejátszást a kazetta-lejátszás [, TAPE] gomb megnyomásával. Mûvelet Nyomja meg a kazetta állj [s, STOP] gombot. Felvétel A szalagok kiválasztása a felvételhez Normál (TYPE I) szalagot használjon. Króm-dioxid és metál szalagot is használhat, de ezekre a szalagokra megfelelô felvételt készíteni vagy a felvételeket kifogástalanul letörölni nem lehet. Elôkészület Csévélje fel a befutó szalagot, hogy a felvétel azonnal megkezdôdhessen. Funkció A lejátszás megállítása Gyorscsévélés Nyomja meg a gyorscsévélés hátra [, elôre vagy REW/ ] vagy [, FF/ ] gombot. hátra 1 2 Nyomja meg a kazettatartó nyitó [v, OPEN] gombot és helyezze be a felvételre szánt kazettát. oldal) oldal) 3) 1-ALBUM és 1-mûsorszám (1-TRACK) üzemmódban: Az [ALBUM ( vagy )] gomb megnyomásával válasszon albumot. 1-mûsorszám (1-TRACK) üzemmódban: A léptetés [, /REW] vagy [, /FF] gomb megnyomásával válaszszon mûsorszámot. (folytatás) További szokásos mûveletek Funkció A felvétel megállítása Mûvelet Nyomja meg az állj [s, STOP] gombot. Felvétel a kazetta másik oldalára Fordítsa át a kazettát és nyomja meg a felvétel [q, REC] gombot. A felvett hang letörlése 1) Nyomja meg a kazetta-lejátszás [, TAPE] és utána az állj [s, STOP] gombot. 2) Helyezze a magnóba a felvételt tartalmazó kazettát. 3) Nyomja meg a felvétel [q, REC] gombot. Megjegyzés A hangerô és a hangzáskép beállítások a felvételt nem befolyásolják. A véletlen törlés megakadályozása Ábrák megmutatják, hogy hogyan távolítsa el a kitörhetô lemezkét, annak érdekében, hogy a felvételkészítést megakadályozza. Ragassza át a kitört nyílás helyét ragasztószalaggal, ha ismét felvételt szeretne a szalagra készíteni. 3 A felvétel [q, REC] gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.,,a" oldal Lemezke a,,b" oldal számára Lemezke az,,a" oldal számára Felvétel védett kazettára Normál szalag Ragasztószalag 18 FM/AM rádió Kézi hangolás RDS mûsorszórás A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok megjelenítésére. A kijelzôn az,,rds" jelzés jelenik meg, ha RDS jeleket is sugárzó rádióadó mûsorát hallgatja. A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot: A rádió (FM/AM) választó [TUNER, BAND] gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a középhullámú,,am" sávot. A lejátszás üzemmódválasztó [PLAY MODE] gomb megnyomásával válassza ki a kézi hangolást [MANUAL].

9 Válassza ki az egyik hangolás [, /REW] vagy [, /FF] gomb megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját. A sztereó,,st" jelzô akkor jelenik meg, ha sztereó rádióadást hangolt be. Automatikus hangolás Nyomja meg és tartsa egy pillanatig nyomva az egyik hangoló [, /REW] vagy [, /FF] gombot mindaddig, amíg a frekvencia el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az automatikus hangolást. A hangolás megáll, ha rádióállomást talál. Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs külsô zavar lép fel. Az automatikus hangolás törlése, nyomja meg ismét az egyik hangoló [, /REW] vagy [, /FF] gombot. Mûsorszámtípus kijelzései Hírek (NEWS) Események (AFFAIRS) Információ (INFO) Sport (SPORT) Oktatás (EDUCATE) Dráma (DRAMA) Kultúra (CULTURE) Tudomány (SCIENCE) Vegyes (VARIED) Popzene (POP M) Rockzene (ROCK M) Szórakoztató zene (M.O.R.M)F Klasszikus könnyûzene (LIGHT M) Klasszikus komolyzene (CLASSICS) Egyéb zene (OTHER M) Idôjárás-jelentés (WEATHER) Pénzügyek (FINANCE) Gyermekmûsorok (CHILDREN) Társasági hírek (SOCIAL A) Vallás (RELIGION) Telefonos mûsor (PHONE IN) Utazás (TRAVEL) Szabadidô (LEISURE) Dzsessz (JAZZ) Country zene (COUNTRY) Nemzetiségi mûsor (NATIONAL) Örökzöldek (OLDIES) Népzene (FOLK M) Dokumentummûsor (DOCUMENT) Kísérleti mûsor (TEST) Riasztás (ALARM) Az URH hangminôség javítása Nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombot mindaddig, amíg a,,mono" jelzô meg nem jelenik. Visszavonás Nyomja meg és tartsa nyomva ismét a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombot mindaddig, amíg a,,mono" jelzô el nem tûnik. Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a frekvenciát megváltoztatja. Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a,,mono" jelzôt. F M.O. R.M = Middle of the road music (zene útközben) Megjegyzés Lehet, hogy az RDS-jelzések nem láthatók, ha a vétel gyenge. (Folytatás a következô oldalon.) 19 FM/AM rádió (folytatás) Programhelyek kiválasztása A számgombok megnyomásával válasszon programhelyet. Programozott hangolás A programhelyekre max. 20 URH (FM) és 15 középhullámú (AM) rádióállomást lehet elôre beállítani. Elôkészület A rádió választó (TUNER/BAND) gomb megnyomásával válassza az URH (FM) vagy a Középhullámú (AM) sávot. Automatikus programozás VAGY 1 2 Válassza a programozott hangolás (PRESET) üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. Válasszon programhelyet a hangolás [ /REW] vagy [, /FF] gombbal., 1 2 Hangoljon arra a frekvenciára, ahonnan a programozást kezdené. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot és a gomb nyomva tartásával indítsa el az automatikus programozást. A rádió az összes vehetô rádióállomást növekvô sorrendben tárolja a programhelyekre. Amikor a programozás befejezôdött, az utoljára tárolt rádióadót hangolja be a készülék. Programozás kézzel Válassza ki a kézi hangolás,,manual" üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gomb megnyomásával. Hangolja be a kívánt rádióállomást a hangolás [, /REW] vagy [, /FF] gombbal. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válasszon programhelyet a számgombokkal. A 1020 programhelyek érdekében elôször a [10], utána a megfelelô két számgombot nyomja meg. Törli a programhelyen lévô rádióadót, ha egy másik adót programoz be arra a programhelyre. 20 Idôzítô Az óra beállítása Az óra 24 órás rendszerû. Idôzített lejátszás vagy felvétel Az idôzítôt be lehet úgy állítani, hogy egy bizonyos idôpontban felébressze (idôzített lejátszás), vagy felvételt készítsen a rádióról vagy egy másik külsô zenei mûsorforrásról (idôzített felvétel). Az idôzített lejátszást és az idôzített felvételt együtt nem lehet használni. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát. Idôzítô Idôzített lejátszás 1 Az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gomb megnyomásával válassza az óraidô (CLOCK) állást. A gomb minden egyes megnyomására a jelzések a következô sorrendben váltják egymást. Mûvelet Készítse elô a hallgatni kívánt mûsorforrást; kazettát, lemez számát (1 ~ 5), rádiót vagy a külsô készüléket és állítsa be a hangerôt. Ellenôrizze, hogy a kazetta kitörhetô lemezkéi megvannak-e ( 18. oldal), helyezze be a kazettát, és hangolja be a rádióállomást ( 19. oldal), vagy válassza a külsô mûsorforrást ( 25. oldal). 2 3 (Kb. 8 másodpercen belül) Állítsa be a kívánt idôt az idôbeállító [ /REW] vagy [, /FF] gombbal., Idôzített felvétel Az idô beállítás befejezése érdekében, nyomja meg az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombot.

10 Az óraidô megjelenítése Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévô készüléken, nyomja meg egyszer az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombot. Az óraidô néhány másodpercre megjelenik. Megjegyzés A pontos idô biztosítása érdekében, rendszeresen állítsa be az órát. 1 Válassza ki a kívánt idôzítô üzemmódot az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombbal. A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód megváltozik. PLAY: az idôzített lejátszás beállítása REC: az idôzített felvétel beállítása (Folytassa a következô lépéssel (Kb. 8 másodpercen belül) ) 2 Állítsa be a kezdési idôt az idôbeállító [ /REW] vagy [, /FF] gombbal. Kezdési idô, Idôzített lejátszás jelzô Idôzített felvétel jelzô (Folytatás a következô oldalon.) 21 Idôzítô (folytatás) 3 4 A beállítás jóváhagyása érdekében nyomja meg az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombot. A befejezési idô beállítása érdekében ismételje meg a 23. lépéseket. Befejezési idô Ha az idôzítô beállítása után használja a készüléket A használat után, mielôtt a készüléket kikapcsolja, ellenôrizze, hogy a megfelelô kazettát/cd-t helyezte-e be a készülékbe. Megjegyzés Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik. Az idôzített felvétel a beállított idô elôtt 30 másodperccel és némított hanggal kezdôdik. Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni fog, ha az idôzítôt bekapcsolta. Az idôzítô mûködése érdekében az idôzítôt készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Az idôzítés befejezési ideje hatástalan lesz, ha mûködô idôzített üzemmódban kapcsolja ki majd ismét be a készüléket. Az idôzítés kezdetekor a készülék bekapcsol és a külsô mûsorforrás (MUSIC PORT) bemenet fog mûködni, ha külsô mûsorforrást (MUSIC PORT) választott az idôzített lejátszás mûsorforrásaként. Csak aktiválja a készülék lejátszó üzemmódját és csökkentse a hangerôt, ha a hordozható audiokészülékrôl akar lejátszani, vagy arról felvételt készíteni. (Lásd a hordozható audiokészülék kezelési útmutatóját.) Az idôzítô aktiválása 5 Kapcsolja be a kívánt idôzítô üzemmódot, nyomja meg és tartsa nyomva az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombot. 6 Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ ] gombbal. Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni. Egyéb szokásos mûveletek Funkció A beállítás megváltoztatása A mûsorforrás vagy a hangerô megváltoztatása Mûvelet Ismételje meg az elôzô 14. és a 6. lépést ( elôzôekben). 1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. 2) Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt. 3) Végezze el az elôzô 56. lépéseket ( korábban). Válassza ki a kívánt idôzített üzemmódot [ PLAY] vagy [ REC] az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gomb többszöri megnyomásával. Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. A beállítások ellenôrzése A beállítás visszavonása 22 Késleltetett kikapcsolás Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket. A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot. Késleltetett kikapcsolás jelzô A késleltetett kikapcsolás visszavonása A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal válassza a kikapcsolt idôzítés (SLEEP OFF) állást. A hátralévô idô megváltoztatása Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal és a kívánt idôtartam kiválasztása érdekében nyomja meg ismét ezt a [SLEEP] gombot. Megjegyzés A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást vagy a késleltetett kikapcsolást és a felvételt használhatja együtt. A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne fedjék át egymást. A késleltetett kikapcsolás kikapcsol, ha felvételt készít.

11 Powered by TCPDF ( 23 A hang szabályozása Hangzásképek kiválasztása Kézi hangszínszabályozás (EQ) Hangzásképek (PRESET EQ) Válassza ki a kívánt beállítást a hangzáskép [PRESET EQ] gomb egymás utáni megnyomásával. 1 Válassza ki a kívánt beállítást a kézi hangszínszabályozó [MANUAL EQ] gomb egymás utáni megnyomásával. Beállítás Mély (BASS) Beállítás Kemény (HEAVY) Lágy (SOFT) Tiszta (CLEAR) Ének (VOCAL) Diszkó (DISCO) Hangzás Lendületet ad a rockzenéhez. Közép (MID) Magas (TREBLE) Hangzás Mélyebb hangzáshoz A középhangok kiemeléséhez A magas hangszín beállításához Háttérzenéhez használja. Tisztább magas hangokat kap. 2 Állítsa be a szintet az egyik beállító [, /REW] vagy [, /FF] gombbal. VAGY A szint beállítása érdekében, nyomja meg a készüléken a [+] vagy [] gombot. Fényt ad az énekhangnak. Ezt a beállítást választva olyan visszhangot kap, amilyet a diszkóklubokban hallhat. Ezt a beállítást választva az énekhangok élethûbbek lesznek. Ezt a beállítást választva a hang kiterjesztése egy nagy koncertterem atmoszféráját nyújtja. Nincs effektus. Megjegyzés A hangszín 3 és +3 között állítható. A memória a beállításokat tárolja, és automatikusan ezt a beállítást hívja ki, ha késôbb a,,manual EQ" állást választja. Élô (LIVE) Koncertterem (HALL) Mélyhang-kiemelés Úgy tudja kiemelni az alacsonyfrekvenciás hangokat, hogy a kemény mélyhang még akkor is tisztán hallható, ha a szoba akusztikája nem optimális. Mélyhang-kiemelés bekapcsolása Nyomja meg a mélyhang [H. BASS] gombot. Mélyhang-kiemelés visszavonása Nyomja meg ismét a mélyhang [H. BASS] gombot. Megjegyzés Az adott hatás függ a lemezen lévô mûsortól. Egyenletes átvitel (FLAT) 24 Külsô készülék A hordozható audiokészülék csatlakoztatása Ez a funkció teszi lehetôvé a hordozható audiokészülékrôl történô zenehallgatást. Megjegyzés Az összes részegység és a kábelek külön vásárolhatók meg. A készülék és a távvezérlô átkapcsolása másik üzemmódba A készülék és a távvezérlô gyárilag a,,remote 1" üzemmódba van állítva. Átkapcsolhatja a vezérlést,,remote 2" üzemmódba, ha mûködtetés közben a távvezérlô más készülékre is hat. Átkapcsolás,,REMOTE 2" üzemmódba Hordozható audiokészülék (nem tartozék) 1 2 Hangfrekvenciás kábel (nem tartozék) A készüléken lévô külsô bemenet választó [EXT-IN] nyomva tartása közben, nyomja meg és tartsa nyomva a [2] számgombot mindaddig, amíg a készülék kijelzôjén a,,remote 2" kijelzés meg nem jelenik. Nyomja meg és legalább 2 másodpercig tartsa nyomva az [ENTER] és a [2] számgombot. Ezzel a készüléket és a távvezérlôt most,,remote 2" üzemmódba állította. Lejátszás hordozható audiokészülékrôl Mielôtt a külsô készülék [MUSIC PORT] bemenetéhez csatlakozna, kapcsolja ki a hordozható audiokészülék hangszínszabályozó funkcióját (bármilyen is van). 1 2 Csatlakoztassa a hangfrekvenciás kábelt a készülék [MUSIC PORT] bemenetéhez. Nyomja meg a külsô bemenet választó [MUSIC PORT] gombot. Játssza le a hordozható audiokészüléket. (Lásd a hordozható audiokészülék kezelési útmutatóját. ) Visszatérés a,,remote 1" üzemmódba Végezze el az elôzô 1. és 2. lépést, de mind a két lépésben a [2]-es gomb helyett az [1]-es gombot használja. (Az 1. lépésnél a készülék kijelzôjén a,,remote 1" jelzés fog megjelenni.) Nem lehet a távvezérlôvel a készüléket mûködtetni, ha a távvezérlô üzemmódjai eltérôek. A távvezérlô mûködtetésekor a készülék kijelzôjén a,,remote 1" vagy,,remote 2" jelzés megjelenik.f F Felvétel hordozható audiokészülékrôl Egy beépített elôerôsítôvel rendelkezô lemezjátszót lehet csatlakoztatni a készülékhez Nyomja meg a külsô bemenet választó [MUSIC PORT] gombot. Indítsa el a lejátszást a külsô mûsorforrásról. Nyomja meg a [q, REC] gombot a felvétel elindítása érdekében. Ha a,,remote 1" jelent meg (A készülék,,remote 1" üzemmódban van) Nyomja meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a távvezérlôn az [ENTER] és az [1] gombot. Ha a,,remote 2" jelent meg (A készülék,,remote 2" üzemmódban van) Nyomja meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a távvezérlôn az [ENTER] és a [2] gombot.

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mikro Hi-Fi rendszer

Mikro Hi-Fi rendszer 4-253-813-11(2) Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató A tulajdonos feljegyzése: A készülék modell és sorozatszáma a készülék hátlapján olvasható. Írja fel az azonosításra szolgáló sorozatszámot az alább

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Kezelési utasítás. A készülék nézeti képei Hangszórók

Kezelési utasítás. A készülék nézeti képei Hangszórók Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kezelési utasítás A készülék nézeti képei Hangszórók HIF-6880USMPT típusú mikro-hifi-berendezés felültöltős CD/MP3-lejátszóval, USBporttal

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

St. Louis C33 7 642 183 110

St. Louis C33 7 642 183 110 Rádió / Kazettás magnó St. Louis C33 7 642 183 110 (FM/KH/HH/DMS) Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: a levehetõ elõlap

Részletesebben

Kazettás magnó CD-játszóval

Kazettás magnó CD-játszóval OFF Kazettás magnó -játszóval -R/RW lejátszás R-Y0 Használati útmutató A készülék használatba vétele elôtt olvassa át alaposan a jelen útmutatót, és tegye el, a jövôben még hasznát veheti. COMPACT DIGITAL

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Rádió Radio / CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb az elõlap lenyitására

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NVSJ50EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/5756632

Az Ön kézikönyve PANASONIC NVSJ50EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/5756632 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932

Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932 RCD 1410 - RCD 1420 MP3 HORDOZHATÓ MP3/CD-JÁTSZÓ RÁDIÓVAL Használati utasítás TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉK

Részletesebben

Mikro-hifi komponens rendszer

Mikro-hifi komponens rendszer 2-683-494-12 (1) Mikro-hifi komponens rendszer Kezelési útmutató CMT-U1BT 2006 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség

Részletesebben

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő 4-127-406-42(1) CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő Kezelési útmutató CFD-RG880CP 1 FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. Az

Részletesebben

Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808

Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808 Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A zenehallgatás nagyobb élményéért és a készülék összes

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános jellemzők 7 Áramellátás

Részletesebben

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat. Tartalom Óvintézkedések Ez az útmutató információkat tartalmaz a fontos biztonsági óvintézkedésekről és a készülék helyes kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes információt,

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE)

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE) DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 Gyors üzembe helyezési útmutató Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék A gyors üzembe helyezési útmutatóról... 2 Használatba vétel előtt... 3 Első lépés... 4 Alapvető működés...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓI AUX

UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓI AUX A kijelzési mértékegységek beállítása: Az EVIC, a kilométer-számláló és a Uconnect navigációs rendszer (egyes változatoknál) által használt mértékegységek a brit és a metrikus rendszer között átállíthatók.

Részletesebben

glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK

glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK glcaudio 1022, 1025 SOROZ ATOK TECHNIKAI ADATOK Készülék Áramforrás Hangszóró Max kimenet Átlag kimenet 12V(10.8-15.1V)DC Negatív testelésű 25Wx4 15Wx4 Sorozat: 1022u FM Európai frekvencia tartomány Frekvencia

Részletesebben

STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS

STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBS UGI VARTOTOJO VADOVAS Sencor STT

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló!

HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ CR-121c Tisztelt Vásárló! Köszönjük, bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb mûszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval Kérjük, Before using olvassa your el azt air conditioner, az útmutatót please a készülék readhasználatbavétele elõtt, majd this manual õrizze meg carefully Késõbb and szüksége keep it for lehet future

Részletesebben

Tartalomjegyzék 4. Előszó. 1 Figyelmeztetés 2

Tartalomjegyzék 4. Előszó. 1 Figyelmeztetés 2 Előszó Először is engedje meg hogy megköszönjük, hogy cégünk MP3 lejátszó készülékét vásárolta meg! A kényelmes és biztonságos használat érdekében kérjük, hogy körültekintően olvassa el ezt az Útmutatót,

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/01 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás Lejátszható formátumok: MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/WMA/JPEG Tartalomjegyzék A. Figyelmeztetések...2 B. Használat előtt...2 Kiegészítők...2 C. A

Részletesebben

Kompakt mikro hifi rendszer

Kompakt mikro hifi rendszer 4-189-334-11(1) Kompakt mikro hifi rendszer HU Kezelési útmutató CMT-MX550i, CMT-MX500i 2010 Sony Corporation A tulajdonos feljegyzése A készülék típusjelzése és sorozatszáma a hátoldalon található. Jegyezze

Részletesebben

DIGITAL MUSIC PLAYER. MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR

DIGITAL MUSIC PLAYER. MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR DIGITAL MUSIC PLAYER MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR TARTALOM 4 MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed Mellékelt tartozékok Különlegességek Biztonság Környezetvédelmi tudnivalók 5 Áttekintés

Részletesebben

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2-688-631-91(1) NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 Kezelési útmutató HU 2006 Sony Corporation 4 Tartalomjegyzék Mellékelt tartozékok... 6 Menü bemutatása... 7 Alapműveletek Alkatrészek és

Részletesebben

FM modulátor SWM 165 RDS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FM modulátor SWM 165 RDS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FM modulátor SWM 165 RDS HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŐ FUNKCIÓK: Egyetlen gombnyomással kiválaszthatja a lejátszás módot vagy a mappát Nagy, 1,4 (3,5 cm) kijelző a zeneszám címének és szövegének megjelenítésével

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 2100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 2100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről Magyar ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri használatra

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1027/12. Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1027/12. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1027/12 HU Felhasználói kézikönyv LINE-IN 1 a b c d e f g h k j i l LINE-IN o m n 2 3 6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell 4 6 8 5 7 PROG ALL Magyar

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 4 1 5 8 10 2 7 6 3 9 3 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 2 Copyright The dyras wwe.f@ctory LLC, 2007 No part of the content (logos, design, photos,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó

ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó 1 Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Biztonsági előírások: 1. Ne használja a kzüléket túl forró, hideg, poros nyirkos környezetben.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Micro HiFi Component System

Micro HiFi Component System Micro HiFi Component System Micro Hi-Fi systém Návod k obsluze Záznamy majitele Sériové číslo a označení modelu jsou uvedené na zadní straně. Poznamenejte si toto číslo do níže uvedené kolonky. Při rozhovoru

Részletesebben

KDC-W6534U KDC-W5534U KDC-W534U

KDC-W6534U KDC-W5534U KDC-W534U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W6534U KDC-W5534U KDC-W534U KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 6 Az USB készülékről 7 Az AAC-ről, az MP3-ról és

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J Biztonsági elôírások Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen. A készülék használata

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítások

Használati utasítások VOM-1200DV VOM-1200DX 12"Motor onitor és DVD Használati utasítások Video Stream Technologies Világítás Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például

Részletesebben

JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ

JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ Használati utasítás Kompatibilis: MP5/MP4/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el gondosan az alábbi használati utasításokat.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни D NL F E I GB PL H UA RUS Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни Bedienungsanleitung/Garantie

Részletesebben

vezérlő és multimédia rendszer

vezérlő és multimédia rendszer SENSUS vezérlő és multimédia rendszer VEGYE át AZ IRÁNyítáST! Új Volvójának fontos eleme a korszerű multimédia rendszer, amely korántsem csak a szórakoztatást szolgálja számos tájékoztató és a vezetést

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

Audio. Micro Hi-Fi System MC-220 MC-222

Audio. Micro Hi-Fi System MC-220 MC-222 Micro Hi-Fi System Audio MC-220 MC-222 1 MAGYARORSZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

YAMAHA YAMAHA YAMAHA. DIGITAL Percussion DD-35

YAMAHA YAMAHA YAMAHA. DIGITAL Percussion DD-35 YAMAHA YAMAHA YAMAHA DIGITAL Percussion DD-35 2 YAMAHA DD-35 DIGITAL PERCUSSION Használati útmutató Óvintézkedések Kérjük a használatba vétel előtt figyelmesen elolvasni! ý FIGYELMEZTETÉS! Az alábbi óvintézkedéseket

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja: Kezelési útmutató 2 3 Hulladék kezelés Ha ezt a légkondícionálót az Európai Únión belül használja, a következőket tartsa be: HULLADÉK: Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMT-MX500I http://hu.yourpdfguides.com/dref/5432050

Az Ön kézikönyve SONY CMT-MX500I http://hu.yourpdfguides.com/dref/5432050 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

MP4 lejátszó használati utasítás

MP4 lejátszó használati utasítás MP4 lejátszó használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék könnyebb kezelése érdekében olvassa át a használati utasítást. Jellemzők 3.0,400 240 felbontású, 262K színű TFT kijelző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás Nokia 2310 - Felhasználói útmutató 9248585 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-189 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ TERMOSZTÁTOK Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ Crono 7 Heti programozású szobatermosztát Műszaki dokumentáció tartalomjegyzék 1. Telepítés 6. oldal 1.1. Telepítési információk 6. oldal 1.2. Elhelyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Ez a termék vízálló. Olvassa el figyelmesen a kezelésre vonatkozó utasításokat a használati utasításban, mielőtt használatba venné a

Részletesebben